Sunteți pe pagina 1din 15

Grădiniţa

“PLANETA COPIILOR “

Proiect de activitate
Integrata

,, Micute si harnicute „

Grupa mijlocie
„Buburuze”
Data: 25.10.2017
Grupa: Mijlocie “Buburuze”
Unitatea : Grădiniţa “Planeta Copiilor”
Tema anuală: ,,Cand, cum si de ce se intampla?”
Tema proiectului: ,,Toamna harnică”
Subtema proiectului: ” Tablou de toamnă”
Tema zilei: ,,Micuţe, dar hărnicuţe”
Forma de realizare: Activitate integrată ( ALA 1+ ADE + ALA 2)
Activităţi de învăţare implicate:
 Activităţi pe domenii experenţiale:
DLC – Educarea limbajului ,,Gospodina “ de Otilia Cazimir-memorizare
DEC – Educatie plastica “ Furnicuta harnicuta “ - pictură

 Centre de interes: Bibliotecă: ,,Citim” imagini cu şi despre insecte


Construcţii: ,,Muşuroaie de furnici”

 ALA 2 : Joc de miscare - ,, Furnicuta, la casuta ta! ”


Tipul de activitate: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 1
 BIBLIOTECĂ
Tema: ,,Citim” imagini cu şi despre insecte
Obiective operaţionale:
 Să ,,citească” cu ajutorul imaginilor informaţii despre insecte;
 Să identifice jetoanele cu diferite insecte;
 Să observe în cărţile de specialitate mediul de viaţă al insectelor.
Metode si procedee: explicaţia, conversaţia, observarea;
Materiale didactice: imagini,cărţi şi jetoane cu insecte;
CONSTRUCŢII
TEMA: ,,Muşuroaie de furnici”
Obiective operaţionale:
 Să construiască cu ajutorul pieselor Lego ,,muşuroaie” de furnici ;
 Să mânuiască şi să îmbine corect piesele;
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia,demonstraţia.
Materiale didactice: piese Lego.

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 2


Tema: “ Furnicuta, la casuta ta! ”- joc de miscare
Obiectiv: Antrenarea copiilor în desfăşurarea unor activităţi recreative
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să execute diferite tipuri de alergare;
 Să imite mişcările de zbor ale găzelor;
 Să respecte reguli de aşezare şi menţinere a distanţei faţă de colegi în timpul
jocului.
Domeniul limba si comunicare (DLC) : ,,Gospodina” de Otilia Cazimir
Mijloc de realizare: memorizare
Obiectivele cadru :
 Dezvoltarea expresivităţii limbajului oral;
 Formarea deprinderii de a recita poezii cu respectarea intonaţiei,
ritmului,pauzei,în concordanţă cu mesajul transmis;
Obiective de referinţă:
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple;
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii
personale sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral
corect din punct de vedere gramatical.
Obiective operaţionale:
 Să reţină titlul poeziei şi autorul;
 Să recite poezia cu respectarea intonaţiei,ritmului, pauzei,în concordanţă
cu mesajul transmis;
 Să-şi îmbogăţească vocabularul cu noi cuvinte;
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, observatia;
Material didactic: planşe ,coşuleţul cu surpriza de la Regina-buburuză.
Forma de organizare: frontal-individual.
 BIBLIOGRAFIE
 M.E.C.T ,, Curriculum pentru invatamantul prescolar 3- 6/7 ani” ,
septembrie 2008, Bucuresti;
 M.Lespezeanu- ,, Traditional si modern in invatamantul prescolar” – O
metodica a activitatilor instructiv- educative, Ed. S. C. Omfal Esential S.R.L
, Bucuresti , 2007;
 V.Preda, M.Pletea, F.Grama, A.Cocos, D.Oprea, M.Calin, - ,,Ghid pentru
proiectele tematice”, Ed. Humanitas Educational, Bucuresti 2005;
CONŢINUTUL
ETAPELE ŞTIINŢIFIC METODE MIJLOACE EVALUARE
ACTIVITĂŢII
Se creează
condițiile necesare
1.Moment pentru desfășurarea
organizatoric optimă a activității:
-pregatirea Explicaţia Frontal
materialului
didactic necesar;
- aerisirea grupei.

Se va scoate din
coşuleţul cu
2.Captarea surprize trimis de
atenţiei Regina-Buburuză Expunerea Coşuleţul Frontal
plicul ce va conţine cu
poezia pe care surprize
trebuie să o înveţe
copiii.

Voi anunţa copiii că


astăzi vom învăţa Explicaţia Global-
3. Anunțarea poezia ,,Gospodina” observarea
temei și a de Otilia Cazimir. comportamentului
obiectivelor
Pentru a primi
cadoul de la
Regina-buburuză
trebuie sa fim atenţi
şi să recităm corect
si expresiv poezia .

4.Dirijarea Se va recita model Expunerea


învăţării poezia ,,Gospodina” Imagini
de Otilia Cazimir. din poezie Frontal

Se recită poezia pe
fragmente totodata
cu prezentarea
imaginilor şi se
explică cuvintele Explicaţia Frontal
necunoscute:
,,grăunte”, ,,moară”,
,,ne-ngrijită.

Poezia va fi
memorată pe Conversaţia
fragmente logice.

Se va repeta prima
strofă cu toţi copiii,
apoi voi numi 2-3
copii pentru a repeta
singuri strofa.

Voi recita model


prima şi a doua
strofă, vor repeta
toţi copiii legat
prima şi a doua
strofă, după care 2- Individual
3 copii vor recita
individual.

Copiii vor recita


5.Obţinerea individual cele două Evaluare curenta
performanţei strofe ale
şi asigurarea poeziei,menţionând Conversaţia
feed-back-ului titlul şi autorul
acesteia.

Se propune recitarea
în lanţ-fiecare copil
câte un vers. Explicaţia Verificare
orala,individuală
Se fac aprecieri
asupra modului de
comportare şi Aprecieri verbale
6.Evaluarea participare al Recompense
copiilor pe diplome
parcursul activităţii. Orală

Copiii vor fi
recompensaţi cu
diplome.

În finalul activităţii
7.Încheierea copiii vor cânta
activităţii cântecelul,,Elefantul
Cici”, pe melodia
căruia vor ieşi din
sala de grupă.
Domeniul estetic şi creativ- Educatie plastica

Tema activităţii: “ Furnicuta harnicuta ”

Modul de realizare : pictură

Tipul activitatii : formare de priceperi şi deprinderi

Scopul: redarea prin pictură a unor cunostinţe dobândite ; stimularea expresivităţii


şi a creativităţii prin pictură ;

Obiective operaţionale :

O1- să utilizeze materialele şi tehnica propuse de educatoare;

O2– să utilizeze culori potrivite pentru redarea realităţii

O3 – să picteze respectand conturul ;

O4- să aibă o poziţie corporală corectă atunci când lucrează(în poziţia stând )

Metode si procedee didactice :

 Conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul

Mijloace de realizare :

 pensule , tempera , apă , serveţele, model


DESFĂSURAREA ACTIVITĂŢII

ETAPELE ACTIVITĂŢII CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC METODE MIJLOACE EVALUARE

Asigurarea condiţiilor optime


Moment
organizatoric necesare desfăşurării activităţii.
- aerisirea sălii
- aranjarea scaunelor şi a meselor
- pregătirea materialelor folosite în
timpul activităţii

Captarea atenţiei va fi realizată prin


prezentarea unor imagini cu peisaje
Captarea atentiei
de
Toamnă si cu furnica din poezia “
Gospodina” .
- Se va purta o scurtă conversatie
despre toamna si furnicuta
harnicuta .

Se anunta tema activităţii : “


Furnicuta harnicuta ” şi se prezintă
Anuntarea temei şi
succint obiectivele care urmează a
a obiectivelor
fi urmărite şi care vor fi prezentate
pe înteleşul copiilor .
Se intuiesc materialele puse la
dispoziţie şi se realizează aşezarea
copiilor la mesele de lucru.

Prezentarea modelului : le voi


prezenta un model realizat de
mine. Le voi atrage atentia copiilor
asupra culorilor folosite.
Demonstrarea procedeului de lucru
Prin demonstraţie si explicatie voi
orienta atentia copiilor spre
orientarea în spaţiu de
lucru,culorile folosite si îmbinarea
lor, precum şi tehnici de lucru cu
materialele puse la dispozitie.
Le voi explica copiilor şi le voi
demonstra cum trebuie să lucreze
cu materialele puse la dispoziţie
pentru a putea realiza pictura aşa
încat fiecare pictură va fi admirată
la expoziţia grădiniţei .
Înainte de a începe munca vom
Dirijarea invatarii face căteva exerciţii de încălzirea
muschilor mâinii.Apoi voi da
semnalul de începere a picturii.
În timp ce copiii vor lucra îi voi
supreveghea şi le voi da indicaţii în
Obtinerea caz de nevoie.
performantei Voi da preavizul de terminare apoi
avizul de terminare, moment în
care voi cere copiilor să-şi aşeze
pictura la marginea măsuţei şi vom
trece la evaluarea lucrărilor .

Fiecare copil îşi va prezenta


lucrarea realizată, argumentând
aşezarea elementelor, utilizarea
Evaluarea culorilor, respectarea tehnica de
performantei
lucru.

Impreuna cu copii vom face


aprecieri stimulative asupra fiecărei
picturi realizate, asezând în final
toate lucrările într-o expoziţie
pentru a fi admirate şi de alţi copii
şi de părinţi.
Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă, copiii fiind aşezaţi în
semicerc. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi membrii
grupei.
Prezenţa se va realiza cu ajutorul pozelor copiilor afişate la panoul cu copii
prezenţi.
După această etapă se va completa Calendarul naturii, discutându-se despre
condiţiile meteorologice şi stabilindu-se anotimpul în care ne aflăm.Sunt adresate
următoarele întrebări:
- În ce anotimp suntem?
- Care sunt caracteristicile anotimpului primăvara?
- Cum este vremea astăzi?
- În ce lună suntem?
Noutatea zilei va fi coşuleţul cu surprize de la Regina-Buburuză care ne-a
trimis cadouri. În coşuleţ,Regina-Buburuză ne-a trimis şi o poezie şi diplome
pentru “cele mai micuţe şi hărnicuţe furnicute ”.

Copiii se vor aşeza la Centrele de interes,vor asculta sarcinile de lucru şi


explicaţiile educatoarei,vor observa demonstraţia educatoarei privind modul de
lucru,după care vor lucra singuri,fiind ajutaţi de educatoare numai dacă este
cazul.Copiii se vor roti pe la toate centrele,rotaţia făcându-se astfel încât toţi copiii
să participe la activitatea de la centrele Constructii şi Bibliotecă.
După terminarea lucrărilor acestea vor fi expuse,analizate şi apreciate.
Tranziţie: „Pentru activitate ne aranjăm,
Ca buburuzele zburăm,
Spre baie cu toţii pornim,
Şi-ncet,încet acum păşim!”

Copiii se vor aşeza pe scăunele în semicerc. După desfăşurarea activităţii,


realizată frontal , copiii vor pleca la gustarea de fructe transformandu-se in
furnicute. Se incepe a doua activitate ( Educatie plastica ) si se incheie prin jocul
de miscare numit „ Furnicuta, la casuta ta! „
,,Gospodina “

De Otilia Cazimir

O furnică duce-n spate

Un grăunte jumătate.

– Încotro fugi, surioară?

– Ia, mă duc şi eu la moară!

Şi-s grăbită, şi-s grăbită,

Că mi-i casa negrijită,

Şi mi-s rufele la soare,

Şi copiii cer mâncare…

Că la noi în muşuroi

Nu e timp pentru zăbavă:

Că de n-am fi de ispravă,

Ar fi vai şi-amar de noi!


Se acorda prescolarului
……………………………………………………………
de la grupa mijlocie “ Buburuze”

Se acorda prescolarului
……………………………………………………………
de la grupa mijlocie “ Buburuze”

S-ar putea să vă placă și