Sunteți pe pagina 1din 18

Ergonomie şi Design Industrial

CURS 3
DESIGNUL ŞI ESTETICA PRODUSELOR

1
DESIGNUL ÎN RELAŢIE CU ESTETICA INDUSTRIALĂ

Utilizarea termenului „design” datează din 1849, când H. Cole


promovează ideea că un design bun echivalează cu o afacere bună în
Journal of Design.

Oficial, termenul de design industrial este întrebuinţat abia în anul 1913


prin reglementarea propusă de Oficiul American de Proprietate cu privire
la modificarea regulamentului în vederea extinderii protecţiei şi asupra
acestei activităţi.

Cuvântul englezesc design denumeşte noul fenomen de civilizaţie ce


aduce în discuţie obiectele funcţionale, fabricate în serii mari, capabile să
încânte privirea fără a recurge la efectele ornamentului şi decoraţiunii
inutile deşi, nu întotdeauna chiar, opiniile specialiştilor coincid.

Etimologia cuvântului design - limba latină designare (a trasa, a


ordona, a indica).

2
Dicţionarul de artă, Editura Meridiane 1995, defineşte designul ca fiind
„Termen contemporan care desemnează ansamblul de concepţii şi
procedee vizând proiectarea estetică a obiectelor de uz practic: maşini,
unelte, mobilier, vestimentaţie, ambalaje etc.”

Principala lui semnificaţie rămâne proiectare estetică şi, după cel de-al
doilea război mondial, pătrunde în numeroase limbi pentru a desemna
procesul complex de concepere şi proiectare a formelor funcţionale şi
frumoase totodată, potrivit exigenţelor timpului de faţă.
Când termenul design se referă la producţia de serie, se întrebuinţează
expresia industrial design.

3
 Estetica industrială cuprinde atât elemente de proiectare (design), cât şi
elemente de psihologie a formelor, de teorie a consumurilor, de
sociologie a gusturilor.
 Scopul esteticii industriale a fost şi rămâne acela de a oferi designerului
platforma teoretică necesară în acţiunile practice pe care acesta urmează
să le întreprindă.

PREMISELE APARIŢIEI DESIGNULUI

 Premise de ordin economic general: evoluţia în timp a producţiei


industriale, determinată de apariţia şi dezvoltarea întreprinderilor
producătoare şi a surselor de energie, până la satisfacerea virtuală a
necesităţilor existente pe o arie socială determinată.

4
 Specificitatea producţiei industriale, rezultat al acţiunii unor forţe
mecanice dirijate de om şi cu capacitate de multiplicare.
Producţia de serie presupune nu numai un proiect perfect, ci şi o mare
precizie în execuţie. Acest lucru a fost posibil datorită apariţiei maşinii.

 Premise determinate de factorii care au contribuit în ultimul secol şi


jumătate la diversificarea extraordinară a gamei produselor, la
succesiunea rapidă a seriilor de forme, la reducerea preţului de cost
pentru obiectele prioritar necesare, la o anumită ameliorare a
confortului oamenilor

 Premise de ordin social şi cultural:


• evoluţia gândirii filosofice
• dorinţa de a favoriza accesul tuturor oamenilor la creaţiile artei

5
Caracteristicile şi aptitudinile designerului

6
Tehnicile cu care operează în mod obişnuit designerul sunt:

Desenul
Designerii sunt prin definiţie indivizi care trebuie să ştie “să vadă în spaţiu".
Un desen este adesea insuficient pentru a percepe realitatea unui obiect şi o
machetă, chiar grosieră (din hârtie, carton, polistiren), permite corectarea şi
îmbunătăţirea unui nou concept de produs.

Concepţia asistată de calculator


Calculatorul devine din ce în ce mai necesar şi util designerului.

7
Designul este o concepție şi o metodă de creație care urmăreşte să asigure
fiecărui produs un înalt randament funcțional.

Potrivit Societății Designerilor Industriali din America (IDSA),


„Designul industrial este serviciul profesional de creare şi dezvoltare de
concepte şi specificații care optimizează funcția, valoarea şi aspectul
produselor şi sistemelor pentru beneficiul reciproc al utilizatorului şi al
producătorului.”

Designul industrial, este îmbinarea preciziei şi acurateței cu aspectul şi


utilitatea unui produs.

8
Avantajele designului industrial

 Efectele pozitive cuprind creşterea de utilitate a produselor,


utilizabilitatea (calitate a unui produs de a fi sigur şi comod în
utilizare) şi experiența de utilizare, durabilitate, diferențiere în piață şi
îmbunătățirea performanțelor afacerii.

 Există mai multe modalități de a reprezenta beneficiile de proiectare.


Pentru companii, cel mai util este “Four Powers of Design (cele patru
puteri ale designului)”:

1. Proiectare pentru diferențierere:


Proiectare ca o sursă de avantaj competitiv pe piață prin intermediul
mărcii, loialitatea clienților, preț sau orientarea clienților.

9
2. Proiectarea ca un integrator:
 Proiectarea ca o resursă care îmbunătățeşte procesele de dezvoltare a
produselor noi (timpul de lansare de piață, realizarea unui consens în
echipe folosind abilitățile de vizualizare);
 Proiectarea ca un proces care favorizează arhitectura platformei a
liniilor de produse, modele inovative orientate pe consumatori.

3. Designul ca proces de transformare:


Proiectarea ca o resursă pentru crearea de noi oportunități de afaceri,
pentru îmbunătățirea capacității companiei de a face față schimbărilor, sau
(în cazul designului avansat), ca o expertiză pentru o mai bună
interpretare a companiei şi a pieței.

10
4. Designul ca o afacere bună:
Proiectare ca o sursă de creştere a vânzărilor şi a măsurii de protecție, o
cotă mai mare de piață, profit mai mare al investiței.

Primele două, sunt utilizate în special pentru a obține un avantaj


competitiv. În primul caz, avantajul extern, bazat pe piață este derivat din
proiectarea pentru diferențierea produsului sau a serviciului. Al doilea
este mai mult intern şi permite unei societăți să obțină un avantaj
competitiv de la o combinație unică de procese organizatorice şi de
resurse greu de imitat.

11
Design-ul ajută la diferențierea şi la definirea produselor superioare într-o
perioadă în care majoritatea concurenților au aceleaşi tehnologii.
În general, proiectarea ajută la diferențierea companiei prin intermediul a
trei domenii cheie:
 Produse şi servicii competitive:
Designul industrial ajută companiile să facă produse mai competitive prin
utilizabilitate şi ergonomie, estetică, durabilitate mai mare sau prin
calitate superioară în comparație cu produsele realizate de către
concurenții lor.
 Îmbunătățirea experienței utilizatorilor:
De asemenea, designul industrial ajută la depăşirea aşteptărilor
utilizatorului prin aplicarea unui design plăcut în categorii de produse în
care utilizatorii au aşteptări scăzute în ceea ce priveşte aspectul,
funcționalitatea sau uzabilitatea produsului. Companiile au utilizat
designul industrial pentru a generaliza tehnologia şi de a crea loialitate în
rândul grupurilor de clienți, care pur şi simplu doresc să fie îndeplinite
aşteptările lor funcționale.
 Brand întărit:
Designul este esențial în asigurarea faptului că produsele şi serviciile sunt
aliniate cu brand-ul companiei. 12
Designul de produs

O definiție standard spune că designul de produs reprezintă


caracteristicile detaliate ale unui obiect fabricat și relațiile acestuia cu
ansamblul pentru care a fost produs.

Designul de produs trebuie să țină cont de modul în care obiectul își va duce
la îndeplinire rolul și funcționalitatea lui într-un mod eficient și în condiții de
siguranță.

Produsul trebuie, de asemenea, să fie optimizat din punctul de vedere al


costurilor, precum și să atragă atenția clienților vizați.

Procesul de design cuprinde la început o definire a obiectivului (scopului)


lucrării sau o stabilire a sarcinilor incluse.
Dependent de aceste sarcini se elaborează concepte, schițe de construcție și
înfățișare (aspect), eseuri ca model (în mărime naturală sau la scară de
proporție) sau numai un model virtual în computer.

13
 Designerii de produs sunt cei care au grijă de bazele pe care se dezvoltă
afacerea unei societăți.
 Diferențele dintre ceea ce promite brandul și ceea ce aduce produsul pot,
în cele din urmă, să ducă la falimentul unei afaceri. Asta dovedește, încă
o dată, rolul uriaș pe care îl joacă echipa designului de produs precum și
lucrul acesteia în strânsă legătură cu echipa de marketing.

Ceea ce face diferența între două obiecte care îndeplinesc aceeași


funcție și au prețuri asemănătoare, este designul produsului,
banalitatea fiind surclasată de originalitate.

14
Design de produs înseamnă orice, de la design de automobile ori de
electrocasnice, până la ambalajul unui deodorant de cameră.
În România, este perceput mai mult ca fiind acea zonă de design de
obiecte pentru casă.

15
Suport din piatră naturală pentru gadget-uri, cărți de vizită, oglinzi
16
Măsuțe din MDF (Medium Density Fibreboard) frezat, lăcuit și vopsit

17
Plita ecologică iXelium de la Whirlpool a primit marele premiu iF Gold
Design pentru cel mai bun raport tehnologie – design

Arzătoarele cu design unic și elegant au fost complet integrate în


suprafaţa netedă a plitei. De asemenea, această plită este primul şi singurul
produs din piaţă dotat cu arzătoare și grătare realizate complet din iXelium,
material creat cu ajutorul nanotehnologiei și care rezistă la îngălbenire,
zgâriere, amprentare sau deteriorare la temperaturi înalte și acțiunea
produselor de curățat. 18