Sunteți pe pagina 1din 2

Sisteme de depoluare în industria alimentară

CURS 10

EPURAREA APELOR UZATE PROVENITE DE LA FABRICAREA


MALȚULUI ȘI A BERII

Apă curată Cereale Apă curată

Ape cu praf praf


Reținerea Desprăfuire
prafului și cernere

Apă de spălare
Spălare –
sortare

Apă de înmuiere
Înmuiere

Scurgeri de apă din tăvile de încolțire


Încolțire

Malț

Ape de spălare
Spălarea
malțului

Ape uzate Uscare

Malț uscat

Fig. 10.1. Schema procesului tehnologic de fabricare a malţului

Ș.l.dr.ing. Nicoleta Ungureanu 1


Sisteme de depoluare în industria alimentară

Malț Cereale Hamei

Măcinare Măcinare

Fierbere

Zaharificare

Ape presare
Borhot
Presare Filtrare
umed
Ape de
Uscare Fierbere
condens

Furaj uscat
Filtrare
Reziduu de hamei
Răcire

Drojdie
Fermentare

Drojdie Bere
Ape Filtrare - Limpezire Depozitare
spălare

Ape de condens Ambalare


Uscare

Fig. 10.2. Schema procesului tehnologic de fabricare a berii

Ș.l.dr.ing. Nicoleta Ungureanu 2