Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONAR

Încercuiţi variantele care reflectă opinia Dvs., iar la întrebările deschise vă rugăm să argumentaţi opiniile
pe care le împărtăşiţi.

Informaţia colectată este confidenţială şi ne va permite de a elabora recomandări privind eficientizarea


implementării instituţiei medierii în R.Moldova.

1. Aţi auzit despre instituţia medierii în R.Moldova

a) da----------(treceţi la într.2)

b) nu

2. Din ce surse aţi auzit despre mediere

a) presa scrisă

b) TV

c) radiou

d) pliante

e) internet

f) seminare

g) altceva (specificaţi)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Ce înţelegeţi prin „mediere”?


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. În opinia Dvs. cine ar trebui să refere persoanele spre procesul de mediere?


a) procuratura

b) judecătoria

c) organele de poliţie

d) ONG-urile

e) părţile în conflict

f) altcineva (specificaţi)__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Cunoaşteţi persoane care au participat la şedinţe de mediere?


a) da

b) nu

1
6. Dvs. aţi participat la vre-o şedinţă de mediere?

a) da-------------(treceţi la într.7)

b) nu-------------(treceţi la într.8)

7. Dacă da, care au fost impresiile Dvs. despre această practică?___________________________________


______________________________________________________________________________________

8. Care din calităţile enumerate mai jos credeţi că sunt cele mai importante pentru un mediator? (selectaţi
cel mult 3calităţi)

a) să fie imparţial

b) să fie neutru

c) să fie confidenţial

d) să fie tolerant

e) să fie corect

f) să fie responsabil

g) să fie binevoitor

h) să fie amabil

i) să fie activ

j) să fie sociabil şi cooperant

k) să fie onest

l) altele (specificaţi)______________________________________________________________________

9. În opinia Dvs. care sunt sarcinile unui mediator? (Specificaţi)__________________________________


_____________________________________________________________________________________

10. Cum consideraţi, cât de importantă este instituţia medierii în Republica Moldova ?
a) foarte importantă

b) importantă

c) nu este prea importantă

d) nu este importantă

e) nu ştiu.

11. În opinia Dvs. care sunt avantajele medierii comparativ cu procesul de judecată?__________________

_____________________________________________________________________________________

12. Cum credeţi medierea este o formă eficientă de soluţionare a litigiilor?

a) da
2
b) nu

c) greu de spus

13. Dacă da, evidenţiaţi care sunt beneficiile mediereii

a) Pentru victimă________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

b) Pentru făptuitor______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

c) Pentru comunitate_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

14. În opinia Dvs. care sunt obstacolele privind implementarea instituţiei medierii în R.Moldova (selectaţi
cel mult 2opţiuni)

a) lipsa de informaţii

b) insuficienţa resurselor umane calificate

c) insuficienţa resurselor finan

e) preluarea comportamentului infracţional

f) altceva (specificaţi)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

16. Ce credeţi că ar trebui de întreprins pentru implementarea cu succes a instituţiei medierii?


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

17. În opinia Dvs. care ar trebui să fie sursele de finanţare pentru implementarea medierii ? (selectaţi
maximum 2 variante)

a) bugetul de stat

b) bugetul local

c) proiectele promovate de ONG-uri

d) proiecte promovate de organizaţii internaţionale

e) donaţii ale persoanelor particulare

f) suportul personal al părţilor implicate în proces

g) altcineva (specificaţi)__________________________________________________________________

18. Cum credeţi că vor evolua lucrurile în următorii 5 ani privind dezvoltarea instituţiei medierii în
R.Moldova?

a) în sens pozitiv

3
b) în sens negativ

c)îmi vine greu să apreciez

Date socio-demografice

19. Genul

a) masculin

b) feminin

20. Vârsta ________ ani împliniţi

21. Studiile respondentului (indicaţi ultimele studii pe care la aveţi)

a) superioare

b) superioare incomplete

c) medii speciale

d) medii

e) altele (indicaţi)________________________________________________________________________

22. Domeniul de activitate

a) agricultură

b) industrie, construcţii

c) transporturi, telecomunicaţii

d) servicii şi comerţ, economie

e) învăţământ, cultură, cercetare

f) sănătate

g) organe de drept

h) altul (specificaţi)______________________________________________________________________

23. Mediul de reşedinţă

a) urban

b) rural

Vă mulţumim pentru colaborare şi sprijin!