Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

DATA : 10. 06. 2014


CLASA : a II- a B
PROPUNĂTOR: prof. Amza Sabina Mihaela
ARIA CURRICULARĂ : Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE INVATARE: VARA
SUBIECTUL:”Vara”, de Vladimir Pop Mărcanu
TIPUL LECŢIEI: Comunicare şi însuşire a cunoştinţelor
Scopul lecţiei:
 consolidarea deprinderilor de citire corectă şi expresivă;
 îmbogăţirea vocabularului elevilor cu expresii şi cuvinte noi.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să enumere schimbările din natură survenite odată cu venirea anotimpului vara;
O2: să citească corect, conştient, fluent şi expresiv poezia ,,Vara” de Vladimir Pop Mărcanu
O3 : să răspundă corect la întrebările referitoare la conţinutul poeziei
O4: să folosească expresiile şi cuvintele noi în enunţuri proprii;

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul oral şi scris, brainstorming, conversaţia euristică, joc didactic;

MIJLOACE DIDACTICE: manualul, tabla, caietul de temă, caietul de clasă, păpuşă ce reprezintă zăna verii, coş cu fructe şi legume în
formă naturală, fişe de lucru (anexa 1), flipchard şi bileţele cu întrebări şi răspunsuri din lecţie;

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe;


1
Resurse umane: 26 elevi;

Resurse spaţiale: sala de clasă;


Resurse temporale: 40 de minute.

BIBLIOGRAFIE

Bărbulescu, Gabriela; Beşliu, Daniela, METODICA predării limbii şi literaturii ROMÂNE în învăţământul primar Editura Corint,
Bucureşti, 2009;
Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii române, Editura Emia, ediţia a III- a, Deva, 2003;
Molan, Vasile, DIDACTICA DISCIPLINEI „LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ” ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, EdituraMiniPed,
Bucureşti, 2013,
Norel, Mariana, METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, Editura Art, Bucureşti, 2010;
Piţilă Tudora, Mihăilescu Cleopatra, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a II-a, Editura Aramis, Bucureşti, 2004;
Şerdean, Ioan, Didactica Limbii şi literaturii române în învăţământul primar Editura Corint, 2008;
Programa şcolară LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE I – a II-a, Bucureşti, 2003.

2
Strategii didactice
Secvenţele Conţinutul lecţiei Metode şi Mijloace Forma de Evaluare Obs.
lecţiei procedee didactice organizare
Organizarea -pregătirea materialului didactic necesar;
1. clasei -asigurarea climatului adecvat desfăşurării
1 min. orei de limba şi literatura română.
Verificarea Se va verifica oral tema pentru acasă. Un Aprecieri *Daca
2. temei* elev citeşte tema, iar ceilalţi verifică şi Caietul de frontale este
corectează dacă este cazul. Conversaţia teme Frontal cazul
2-3 min.
3. Reactualizarea VARA (informaţiile pe care le deţin Brainstorming,
cunoştinţelor despre anotimpul vara.)
3 min. Vom purta o mică discuţie despre Conversaţia Frontal
schimbările din natură ce se petrec odată
cu venirea anotimpului vara.
Pentru a intra în atmosfera specifică temei Material
4. Captarea noii lecţii, voi prezenta o păpuşă ce Observaţia didactic
reprezintă întruchiparea anotimpului vara zâna verii
atenţiei
1 min. într-o zână, şi le voi aduce în faţă un coş
Frontal
cu fructe primit de la zâna verii special
pentru ei.
Se prezintă elevilor, pe înţelesul lor titlul
Anunţarea lecţiei şi obiectivele urmărite în lecţie:
5. subiectului Deoarece a sosit anotimpul vara, astăzi
lecţiei şi a vom studia poezia ”Vara”, de Vladimir
obiectivelor Pop Mărcanu, ne vom îmbogăţi
operaţionale vocabularul cu expresii şi cuvinte noi, Tabla Frontal
2 min. vom alcătui enunţuri cu acestea, apoi vom
rezolva o fişă de lucru, iar la final, dacă Explicaţia Caietele de
timpul ne permite, ne vom juca puţin. clasă
Voi nota data şi titlul lecţiei la tablă, iar
elevii vor nota în caiete.
3
Solicit elevilor să dechidă manualul la
pagina 105. Conversatia Frontal
6. Dirijarea Împreună cu elevii, vom analiza imaginile
Lucrul cu
învăţării aferente textului, după care, vom explica
manualul
20 min. organizarea textului liric în pagină (textul
este scris în versuri şi are patru strofe). Observaţia
Elevii vor citi poezia o dată în Manualul
şoaptă/gând, apoi le voi solicita să
realizeze lectura în lanţ (câte unul-două Lectura Independent
versuri fiecare). independentă
Pentru verificarea conştientizării citirii,
voi adresa elevilor câteva întrebări:
- ”Cine vorbeşte în poezia noastră?
Despre ce ne vorbeşte?” (Autorul ne
vorbeşte despre anotimpul vara.) Conversaţia
- ”Cum ne prezintă autorul anotimpul euristică
vara?”(Autorul ne prezintă anotimpul vara
ca pe o zână.)
Frontal

Vor citi apoi selectiv:


-versul unde vara este denumită ”zână”, Lectura
”Ea e zâna ce ne-aduce / Zilele selectivă
dogoritoare,” Manualul
-versul în care se vorbeşte despre
legumele anotimpului vara (”Varza, ceapa
și spanacul”),
-versurile în care se vorbeşte despre
fructele care se coc vara (”Pepeni galbeni,
o minune!/Piersici mari cu miez de foc, /
Pere, vișine și prune.”), precum şi
versurile în care vara este numită
”stăpână”(”Vara e stăpâna ploii/ Și a

4
focului din soare,”.

Voi aborda conţinutul poeziei pe strofe:


Un elev citeşte prima strofă:
Lectura Manualul
explicativă
” Vara e stăpâna ploii
Şi a focului din soare,
Ea e zâna ce ne-aduce
Zilele dogoritoare.”

Împreună cu elevii vom identifica


cuvintele necunoscute şi expresiile
artistice, explicându-le şi alcătuind Frontal
enunţuri cu acestea. Cuvintele Tabla
necunoscute vor fi notate la tablă şi în
caiete: Explicaţia
Caietul de Individual
clasă
Zile dogoritoare = zile călduroase
(dogoritor= care radiază căldură excesivă,
fierbinte, arzător); Exerciţiul
Ex.: Zilele de vară sunt dogoritoare.

După analiza primei strofe, vom reciti cea


de-a doua strofă, identificând
cuvintele şi expresiile necunoscute:

”În cuptorul ei se coc


Pepeni galbeni, o minune!
Piersici mari cu miez de foc,
Pere, vişine şi prune.”
Frontal
Cuvinte şi expresii necunoscute: Explicaţia

5
în cuptorul ei (al verii) = se referă la luna
iulie, care în limbaj popular, se mai
numeşte şi ”cuptor”;
piersici cu miez de foc = face referire la
Demonstraţia Fruct în
culoarea portocalie-roşiatică a miezului formă
piersicilor. (cu ajutorul unei piersici pe naturală
care o voi tăia pe jumătate, le voi arata (piersică)
copiilor culoarea miezului pentru a facilita
înţelegerea expresiei.)

Se reciteşte cea de-a treia strofă: Lectura


explicativă
”În grădină, ca să crească, Frontal
Varza, ceapa şi spanacul
După zile secetoase
Care par mai lungi ca veacul,”
Explicaţia Manualul
Cuvinte şi expresii necunoscute:
zile secetoase=zile fără ploi
Secetos =uscat, lipsit de surse de apă,
(aici) fără ploi.
(zile secetoase mai lungi ca veacul = se Exerciţiul
face referire la zilele arzătoare, în care nu
plouă, fapt pentru care recolta poate fi
distrusă, şi de aceea ploaia este aşteptată.) Tabla

Ex: Vara trecută a fost un anotimp secetos.

veac = perioadă de o sută de ani (un Caietul de Frontal


Exerciţiul clasă
secol);
Ex: A trecut un veac de când s-a înfiinţat
şcoala noastră.

6
Vom reciti şi vom face analiza ultimei
strofe:
Lectura
explicativă
”Ea trimite-o ploaie caldă
Care vine-n pas grăbit,
Udă totul şi-apoi pleacă Manualul
Repede, cum a venit.”

Cuvinte şi expresii necunoscute:


ploaie caldă care vine-n pas grăbit = se Explicaţia Tabla
face referire la ploile de vară care sunt
calde, scurte, dar intense. Caietul de
clasă
Voi citi/recita poezia pe un ton potrivit, cu
expresivitate, realizând recitarea/citirea Lectura Manualul
model, apoi voi solicita câţiva elevi să expresivă
citească după model poezia.

Elevii vor primi o fişă de lucru (care are


Obţinerea ca scop consolidarea cunoştiinţelor Individual
asimilate pe parcursul orei de curs). Anexa 1
performanţei
Exerciţiul Fişa de
8 min. Verificarea fişei se va face oral.
lucru,
Le voi cere elevilor să răspundă oral, la flipchard
întrebările din manual, referitoare la text:
Î: ”Cu cine este asemănată vara?”
R: Vara este asemănată cu o zână. Frontal
Î: ”Ce fructe se coc vara? Dar legume?” Conversatia
R: Printre fructele care se coc vara, se
numără: pepenii, piersicile, prunele,
perele, cireşele, vişinele, căpşunile, etc.
Legumele care se coc vara sunt: varza,
castraveţii, roşiile, ceapa, ardeiul,
spanacul, etc Manualul

7
Memorarea şi recitarea unei strofe din Memorizarea
poezia “Vara” de Vladimir Pop Mărcanu”
Coşuleţ cu
În funcţie de timpul rămas voi organiza bileţele
un joc didactic astfel: elevi vor fi Joc didactic (care conţin
împărţiţi pe grupe de câte 6, respectiv 8 întrebări şi Pe grupe
elevi. Fiecare grupă va primi o punguţă cu răspunsuri
bileţele. Fiecare elev din grupă extrage cu referire
câte un bileţel. În cadrul grupei, elevii la poezia
trebuie să asocieze întrebarea cu răspunsul învăţată)
adecvat. (În total sunt 26 de bileţele: 13
bileţele conţin fiecare câte un enunţ la o
întrebare, iar restul bileţelelor conţin câte
un răspuns).
Se vor face aprecieri verbale asupra
modului de lucru şi participării la oră. Aprecieri Coşul cu Aprecieri
Elevii vor fi recompensaţi pentru efortul frontale fructe Frontal verbale
Incheierea lecţiei depus cu diplome şi fructe gustoase din
7. (asigurarea coşul primit de la zâna verii.
retenţiei şi a
transferului) Ca temă penru acasă, vor avea de răspuns
1- 2 min. în scris la întrebările din manual, de la
pagina 105 şi de memorat poezia ”Vara”,
de Vladimir Pop Mărcanu.

8
Joc didactic
Întrebări şi răspunsuri

1.Care este titlul poeziei învăţate azi?

2. Cine este este autorul poeziei “Vara”? 1.Titlul poeziei învăţate azi este „Vara”.

3. Cum este scris textul? 2. Autorul poeziei “Vara” este Vladimir Pop Mărcanu.

4. Câte strofe are poezia „Vara” de Vladimir Pop Mărcanu? 3. Textul este scris în versuri.

5. Câte versuri are fiecare strofă? 4. Poezia „Vara” de Vladimir Pop Mărcanu are patru strofe.

6. Ce anotimp descrie poetul? 5. Fiecare strofă are patru versuri.

7. Cu cine este asemănată vara? 6. Poetul descrie anotimpul vara.

8. Enumeraţi care sunt lunile de vară? 7.Vara este asemănată cu o zână.

9. Cum este numită în poezie luna iulie? 8. Lunile de vară sunt: iunie, iulie şi august.

10. Ce fructe se coc vara? 9. Luna iulie este numită cuptor.

11. Enumeră fructele prezentate în poezie. 10. Fructele care se coc vara sunt: cireşe, vişine, caise, piersici,
căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi.
12. Enumeră legumele prezentate în poezie.
11.Fructele prezentate în poezie sunt: pepeni galbeni, piersici,
13. Ce fel de ploaie trimite vara? pere, vişine şi prune.

12.Legumele prezentate în poezie sunt: varza, ceapa şi spanacul

9
13. Vara trimite o ploaie caldă.

10
Anexa 1
FIŞĂ DE LUCRU

Vara
de Vladimir Pop Mărcanu

1. Răspunde la întrebări:

a) Cu cine este asemănată vara în poezia noastră?

_________________________________________________________________

b) Ce fructe se coc vara? Încercuieşte fructele prezentate în poezie din imaginile următoare.

___________________________________________________________________________

c) Ce legume se coc vara? Încercuieşte legumele enumerate în poezie.

___________________________________________________________________________

2.Alcătuieşte propoziţii folosind expresiile: „zile dogoritoare”,


„ploaie caldă”.