Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: MANAGEMENT
ANUL UNIVERSITAR 2008/2009
SEMESTRUL IV

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI


Codul: EBM 0103
Numărul de credite: 4
Locul de desfăşurare: Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Programarea în orar a activităţilor: Săptămânal 2 ore de curs + 2 ore de seminar;
Conform orarului afişat la sediul facultăţii.

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Prof.univ.dr Naghi Mihai


Informaţii de contact: mnaghi@econ.ubbcluj.ro
tel. 0264-418652 int. 5847, sala 251
Ore de consultatii: conform orarului afişat la sala 251

Nume, titlul ştiinţific: Asist.univ.drd. Marin Anamaria


Informaţii de contact: for_anamaria_marin@yahoo.com, tel. 0264-418652 int. 5751, sala 246
Ore de audienţă: conform orarului afişat la sala 246

III. Descrierea disciplinei:

Obiectivele cursului/disciplinei:
 Însuşirea conceptelor legate de managementul producţiei;
 Cunoaşterea principalelor probleme privind organizarea proceselor de producţie (activitatea de bază,
auxiliară şi de service) din întreprindere;
 Formarea de abilităţi necesare proiectării sistemelor de organizare a producţiei;
 Familiarizarea studenţilor cu problemele principale ale controlului calităţii produselor în vederea
asigurării competitivităţii pe piaţă;
 Crearea de condiţii favorabile studiului individual al studentului;
 Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul managementului producţiei

Conţinutul disciplinei:
Conţinutul disciplinei se axează pe următoarele aspecte definitorii: unitatea industrială şi procesele de
producţie, organizarea structurală, organizarea producţiei din activitatea de bază, auxiliară şi de service,
organizarea şi amenajarea tehnică a unităţii industriale, organizarea activităţii de control a calităţii produselor
industriale.

Competenţele dobândite prin absolvirea disciplinei:


- Cunoaşterea sistemelor de organizare a proceselor de producţiei din activităţile de bază şi auxiliare;
- Identificarea posibilităţilor de perfecţionare a sistemelor de organizare;
- Evaluarea eficienţei economice a diferitelor sisteme de organizare.

Metode utilizate în cadrul predării cursului:


 Expunere teoretică;
 Explicaţia abordărilor conceptuale;
 Prezentarea de explicaţii alternative;
 Răspunsuri directe la întrebările studenţilor;
 Încurajarea participării active a studenţilor la curs;

Metode utilizate în cadrul predării seminarului:

 Expunerea directă a elementelor practice în domeniul managementului producţiei;


 Prezentarea unor studii de caz care surprind aspectele concrete legate de organizarea şi proiectarea
sistemelor de producţie;
 Implicarea studenţilor în realizarea de studii individuale pe baza celor analizate în cadrul seminarului.

IV. Bibliografia obligatorie:


1. Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005
(Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară, biblioteca digitală ASE Bucureşti,
http://www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=494&idb=7)
2. Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000.
(Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară, biblioteca existentă la Catedra de Management)
3. Cazan, E., coordonator, Managementul producţiei, vol.I, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2002.
(Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară, biblioteca existentă la Catedra de Management)
4.Dima, C., I., Management Industrial, Colecţia Economică, Editura Naţional, Bucureşti, 2000
(Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară, biblioteca existentă la Catedra de Management)
5.Naghi, M., Conducerea Operativă a Producţiei, Litografia Universităţii Babeş Bolyai Cluj – Napoca, 1993
(Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară, biblioteca facultăţii, biblioteca existentă la Catedra de
Management)
6.Naghi, M., Stegerean R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 2004
(Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară, biblioteca facultăţii, biblioteca existentă la Catedra de
Management)
7.Stegerean R., Sisteme moderne de conducere a producţiei, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 2002
(Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară, biblioteca facultăţii, biblioteca existentă la Catedra de
contabilitate)
8.Ionescu, Gh., Managementul Productiei Industriale, editura , Timişoara, 2003.
(Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară, biblioteca existentă la Catedra de Management)

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


Se recomandă utilizarea următoarelor materiale:
- Laptop (asigurat de facultate);
- Videoproiector (asigurat de facultate

VI. Planificarea/Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare:

Săptămâna 1
Tematica de curs: Managementul producţiei componentă a conducerii activităţii unităţii industriale
Concepte de bază /cuvinte cheie: sistem de producţie, producţie, managementul producţiei, organizarea
producţiei, proiectare funcţională, proiectare tehnologică , consum fundamental, consum suplimentar, consum
neproductiv, măsuri tehnico-organizatorice
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 16-23
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M,Breban, E.,Opran ,A,Rotaru,A.,Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 11-16, 94-100
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 11-15

Tematica de seminar: Seminar organizatoric, Structura consumului total


Concepte de bază /cuvinte cheie: consum fundamental, consum suplimentar, consum neproductiv, măsuri
tehnico-organizatorice
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 16-23
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M,Breban, E.,Opran ,A,Rotaru,A.,Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 11-16, 94-100 Badea, F.,
Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 11-15

Săptămâna 2
Tematica de curs: Întreprinderea agent economic şi obiect al organizării producţiei
Concepte de bază / cuvinte cheie: agent economic, întreprindere industrială, unitate tehnico- productivă,
unitate organizatorico- administrativă, unitate economico-socială, micromediu, macromediu, prag de
rentabilitate, funcţiunile unităţilor industriale
Angajamentul, implicarea studenţilor Parcurgerea referinţelorbibliografice
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg.35-69
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M,Breban, E.,Opran ,A,Rotaru,A.,Savu, C,Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 16-31
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 16-25

Tematica de seminar: Studiu de caz - Structura consumului total


Concepte de bază /cuvinte cheie : consum fundamental, consum suplimentar, consum neproductiv, măsuri
tehnico-organizatorice
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 23-33
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M,Breban, E.,Opran ,A,Rotaru,A.,Savu, C,Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 60-67
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, Cap.21 pg. 5-9

Săptămâna 3
Tematica de curs: Procesele de producţie din unităţile industriale
Concepte de bază /cuvinte cheie: proces de producţie, proces de muncă, proces tehnologic, principiile
organizării proceselor de producţie, tip de producţie, grad de încărcare, indici globali, indici de constanţă
Angajamentul, implicarea studenţilor Parcurgerea referinţelor bibliografice.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 70-95
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M,Breban, E.,Opran ,A,Rotaru,A.,Savu, C,Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 38-45,68-70
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 26-31

Tematica de seminar: Pragul de rentabilitate


Concepte de bază /cuvinte cheie : cheltuieli fixe, cheltuieli variabile, volumul vânzărilor,volumul
producţiei, capacitate de producţie,coeficient de utilizare al capacităţii de producţie
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Efectuarea
aplicaţiilor practice indicate la întâlnirea precedentă
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004,
pg.61-69
2) Mortan, M., Lazăr, I.,Vereş,V., Managementul probleme şi studii de caz, Editura Risoprint, Cluj-
Napoca, 2005, pg. 37-41
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 16-25

Săptămâna 4
Tematica de curs: Organizarea structurală a unităţilor industriale
Concepte de bază /cuvinte cheie: structura organizatorică, locul de muncă, structura de producţie, etape de
stabilire a structurii de producţie
Angajamentul, implicarea studenţilor Parcurgerea referinţelor bibliografice, Efectuarea aplicaţiilor practice
indicate la întâlnirea precedentă
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg.97-121
2) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 31- 40
3) Sonea, E., Managementul firmei industriale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005, pg. 116-121

Tematica de seminar: Studiu de caz - Stabilirea tipului de producţie


Concepte de bază /cuvinte cheie : tip de producţie, grad de încărcare, indici globali, indici de constanţă
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 89-96
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M,Breban, E.,Opran ,A,Rotaru,A.,Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 38-45,68-70
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 26-31

Săptămâna 5
Tematica de curs: Managementul producţiei din activitatea de bază a unităţilor industriale
- Criterii de clasificare a sistemelor de organizare a proceselor de producţie
- Forme de realizare a sistemelor de producţie din activitatea de bază
Concepte de bază /cuvinte cheie: sistem de producţie, producţie în flux, producţie discontinuă, tehnologie
de grup, organizare celulară
Angajamentul, implicarea studenţilor Parcurgerea referinţelor bibliografice.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg.123-132
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 71-77,82-94
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 11-25

Tematica de seminar: Studiu de caz – Elaborarea structurii de producţie


Concepte de bază /cuvinte cheie : număr de formaţii, număr de muncitori, atelier de producţie,secţie de
producţie
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Efectuarea
aplicaţiilor practice indicate la întâlnirea precedentă
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 116-121
2) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 31- 40Sonea, E.,
Managementul firmei industriale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005, pg. 116-121

Săptămâna 6
Tematica de curs: Managementul producţiei din activitatea de bază a unităţilor industriale
- Factorii de influenţă, etapele şi lucrările necesare proiectării sistemelor de producţie
- Dimensionarea elementelor necesare proiectării liniilor în flux monoobiect;
- Dimensionarea elementelor necesare proiectării liniilor în flux multiobiect
Concepte de bază /cuvinte cheie: linii in flux monoobiect, multiobiect, linii automate
Angajamentul, implicarea studenţilor Parcurgerea referinţelor bibliografice.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg.132-147
2) Constantinescu, D., A, Ungureanu, A, M, Breban, E., Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 77-82
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 60-73

Tematica de seminar: Determinarea gradului de încărcare. Stabilirea sistemului de execuţie - Studiu de caz
Concepte de bază /cuvinte cheie: grad de încărcare, organizare celulară, specializare tehnologică, linie în
flux
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Efectuarea
aplicaţiilor practice indicate la întâlnirea precedentă
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 159-164
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 71-77,82-94
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 11-25

Săptămâna 7
Tematica de curs: Managementul producţiei din activitatea de bază a unităţilor industriale
- Variante ale organizării producţiei în flux
- Dimensionarea şi amplasarea elementelor tehnice de capacitate după principiul specializării
tehnologice
- Aprecierea nivelului de organizare a sistemelor de producţie
Concepte de bază /cuvinte cheie: linii Prodsincron, linii tip Ohrnell, sisteme de organizare automatizate,
metoda verigilor, metoda gamelor fictive
Angajamentul, implicarea studenţilor Parcurgerea referinţelor bibliografice, Efectuarea aplicaţiilor practice
indicate la întâlnirea precedentă
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 147-184
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 148-187
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 73-88

Tematica de seminar: Dimensionarea liniilor în flux monoobiect - Studiu de caz


Concepte de bază /cuvinte cheie : utilaj principal, cadenţa liniei, număr de utilaje, cadenţa de lucru, grad de
încărcare, grad de aliniere la progresul tehnic, viteza liniei, durata ciclului de producţie, număr de piese aflate
simultan pe linie, grad de aliniere la progresul tehnic
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 138-144, 164-168
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 77-82
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 60-73

Săptămâna 8
Tematica de curs: Managementul producţiei din activităţile auxiliare şi de servire
- Managementul activităţilor de întreţinere şi reparaţii
- Managementul activităţilor de modernizare a utilajelor
Concepte de bază /cuvinte cheie: mentenanţă, mentenabilitate, sisteme de reparaţii, metode de aplicare a
sistemelor de reparaţii, modernizarea utilajelor, etapele modernizării utilajelor, efectele şi efortul modernizării
utilajelor
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice, Efectuarea aplicaţiilor
practice indicate la întâlnirea precedentă
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 225-243
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 366-382
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 89-97, 102-106

Tematica de seminar: Dimensionarea liniilor în flux multiobiect - Studiu de caz


Concepte de bază /cuvinte cheie : utilaj principal, cadenţa liniei, număr de utilaje, cadenţa de lucru, grad de
încărcare, grad de aliniere la progresul tehnic, viteza liniei, durata ciclului de producţie, număr de piese aflate
simultan pe linie, grad de aliniere la progresul tehnic
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 144-146, 168-173
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 77-82
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 60-73

Săptămâna 9
Tematica de curs: Managementul producţiei din activităţile auxiliare şi de servire
- Managementul activităţii de autoutilare
- Organizarea activităţii sculăriei
Concepte de bază /cuvinte cheie: Autoutilare, efectele şi efortul necesar autoutilării, scule, dispozitive,
verificatoare, metode de dimensionare a secţiei de sculărie, ascuţirea sculelor Organizarea activităţii
energetice
Angajamentul, implicarea studenţilor Parcurgerea referinţelor bibliografice.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 243-252
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 358-366
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 111-120

Tematica de seminar: Dimensionarea şi amplasarea elementelor tehnice de capacitate la sistemele de


producţie organizate pe principiul specializării tehnologice
Concepte de bază /cuvinte cheie: număr de utilaje, necesar de maşini, timp disponibil, suprafaţa de de
producţie, game fictive
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Efectuarea
aplicaţiilor practice indicate la întâlnirea precedentă

Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 151-153, 155-157,173-179
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 148-187
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 73-88

Săptămâna 10
Tematica de curs: Managementul producţiei din activităţile auxiliare şi de servire
- Organizarea activităţii depozitelor
- Organizarea activităţii energetice
Concepte de bază /cuvinte cheie: Depozitul, magazia, depozitare centralizată, depozitare descentralizată,
amplasarea depozitelor,sursă energetică, sector energetic, parametrii tehnici de exploatare caracteristici unei
instalaţii energetice, indicatorii tehnico-economici ai instalaţiilor energetice
Angajamentul, implicarea studenţilor Parcurgerea referinţelorbibliografice, Efectuarea aplicaţiilor practice
indicate la întâlnirea precedentă
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca,
2004,pg. 252-259
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 383-384,385- 390
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 106-111

Tematica de seminar: Modernizarea utilajelor – Studiu de caz


Concepte de bază /cuvinte cheie : coeficientul exploatării economice, cheltuieli de modernizare , cheltuieli
specifice cu modernizarea, durata de recuperare a cheltuielilor, coeficient de creştere a randamentului
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 236-243, 273-277
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 366-382
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 89-97, 102-106

Săptămâna 11
Tematica de curs: Managementul producţiei din activităţile auxiliare şi de servire
- Organizarea activităţii de transport intern
Concepte de bază /cuvinte cheie: Transport pe sol, transport aerian, transport a subsol, echipamente de
transport şi manipulare, transport în flux continuu, transport intermitent, containere, palete, indicatori de
apreciere a eficienţei activităţii de transport intern
Angajamentul, implicarea studenţilor Parcurgerea referinţelor bibliografice.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg.260-293
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 390-406
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 120-131

Tematica de seminar: Organizarea activităţii sculăriei. Organizarea activităţii depozitelor - Studiu de caz
Concepte de bază /cuvinte cheie : scule, dispozitive, verificatoare, număr de utilaje, depozite, suprafaţă de
depozitare, timp mediu de păstrare, coeficient de utilizare a suprafeţei, coeficient de utilizare a înălţimii,
coeficient de utilizare volumului , coeficient de utilizare în timp a depozitului, coeficient de utilizare
economică a depozitului
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Efectuarea
aplicaţiilor practice indicate la întâlnirea precedentă
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 247-255,280-285
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 11-16, 94-100
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 11-15

Săptămâna 12
Tematica de curs: Organizarea activităţii de control tehnic a calităţii produselor
- Conceptul de calitate. Caractersitici, măsurare.
- Determinarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor industriale
- Probleme de bază ale fiabilităţii produselor industriale
Concepte de bază /cuvinte cheie: Calitatea, calitatea producţiei, calitatea produselor, metode de măsurare a
calităţii, nivelul tehnic şi calitativ al produselor, fiabilitate
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 295-306
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 329-343
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 143-145

Tematica de seminar: Organizarea activităţii energetice.


Concepte de bază /cuvinte cheie : randament energetic, putere instalată, curba de sarcină, factorul de
aplatizare, coeficientul de cerere, coeficientul de încărcare, durata de utilizare a puterii maxime, coeficient de
simultaneitate
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 255-260, 280-285
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 383-384,385- 390
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 106-111

Săptămâna 13
Tematica de curs: Organizarea activităţii de control tehnic a calităţii produselor
- Metode şi forme ale organizării controlului tehnic de calitate
- Efectele şi eforturile economice ale îmbunătăţirii calităţii produselor
- Fundamentarea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii produselor
Concepte de bază /cuvinte cheie: Standarde, certificat de omologare, caiet de sarcini, certificat de garanţie,
certificat de calitate, buletin de analiză, tipuri de control
Angajamentul, implicarea studenţilor Parcurgerea referinţelor bibliografice, Efectuarea aplicaţiilor practice
indicate la întâlnirea precedentă
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 307-325
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 344-353
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 145-163

Tematica de seminar: Organizarea activităţii de transport intern


Concepte de bază /cuvinte cheie :sistem de producţie, producţie, managementul producţiei, organizarea
producţiei, proiectare funcţională, proiectare tehnologică , consum fundamental, consum suplimentar, consum
neproductiv, măsuri tehnico-organizatorice
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 260-273, 285-289
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 390-406
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005, pg. 120-131

Săptămâna 14
Tematica de curs: Proiectarea unităţilor industriale
Concepte de bază /cuvinte cheie: dezvoltare intensivă a producţiei, dezvoltare extensivă a producţiei,
proiectare, principii de proiectare, metode utilizate în proiectarea unităţilor industriale
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice.Efectuarea aplicaţiilor practice
indicate la întâlnirea precedentă
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg. 327-332
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000, pg. 101-140

Tematica de seminar: Studii de caz recapitulative. Evaluarea seminarului de către studenţi.


Concepte de bază /cuvinte cheie : Recapitularea principalelor concepte şi metode utilizate în
managementul producţiei. Evaluarea modului de organizare şi desfăşurare a seminarului, a conţinutului
acestuia; determinarea gradului de atractivitate a disciplinei din perspectiva studenţilor
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Participarea la
procesul de evaluare a seminarului conform metodologiei şi metodelor utilizate de cadrul didactic.
Referinţe bibliografice:
1) Naghi, M., Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004,
pg.
2) Constantinescu, D.,A, Ungureanu, A, M, Breban, E.,Opran, A, Rotaru, A., Savu, C, Managementul
producţiei industriale, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000
3) Badea, F., Managementul producţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2005

4) Modul de evaluare:
- Examen scris în sesiunea de examene -70% din nota finală;
- Activităţi aplicative recomandate şi participarea activă pe parcursul seminariilor- 30 % din nota
finală;
5) Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:
- Prezenţa la ore este obligatorie pentru toţi studenţii;
- Orice tentativă de fraudă sau fraudă depistată va fi sancţionată cu anularea sesiunii de examene
pentru studentul în cauză;
- Rezultatele finale la disciplina Managementul producţiei se va comunica în maxim 48 de ore de la
finalizarea examenului scris, programat în sesiunea de examene;
- Contestaţiile se vor soluţiona în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

6) Bibliografia opţională
1. Bărbulescu, C., coordonator, Economia şi Gestiunea Întreprinderii, Editura economică, Bucureşti, 1995
(Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară, biblioteca existentă la Catedra de Management)
2. Bărbulescu, C.,Managementul Producătorilor Industriali, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti,
1997
(Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară, biblioteca existentă la Catedra de Management)
3.Naghi,M., Stegerean R., Modola, R., Managementul unităţilor din turism şi comerţ, vol. I, ediţia a II-a,
Editura George Bariţiu, Cluj – Napoca, 2000.
(Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară, biblioteca facultăţii, biblioteca existentă la Catedra de
Management)
4.Naghi,M., Stegerean R., Managementul unităţilor din turism şi comerţ, vol. II, Editura EcoExpert, Cluj
– Napoca, 2001.
(Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară, biblioteca facultăţii, biblioteca existentă la Catedra de
Management)

Titular disciplină,
Prof.univ.dr. Mihai NAGHI

Şef catedră,
Prof.univ.dr. Ioan LAZĂR