Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Păiuş Flavia Mihaela Data: 19.12.2017


Şcoala C.S.E.I. Nr.2 Bistriţa
Disciplina: Kinetoterapie
Clasa: IV C
Elev : Rostaş Alexandra
Subiectul lecţiei : Tratament kinetic pentru recuperarea cifozei
Locul de desfăşurare: Sala de kinetoterapie
Durata de desfăşurare a lecţiei : 45 min

Scopul lecţiei. Tonifierea musculaturii afectate şi creşterea capacităţii de efort

Obiectivele operaţionale
Cognitive:
O1 – să observe caracteristicile materialelor cu care se lucrează (minge medicinală, covor
rulant, bicicletă ergometrică, baston, aparat multifunţional)
O2 – să respecte ordinea etapelor de lucru
O3 – să exerseze etapele de lucru
Afective
O4 – să participe cu interes la lecţie
O5 – să-şi dea interesul în execuţia corectă a exerciţiilor
Psihomotorii
O6 – creşterea treptată a forţei şi rezistenţei la nivelul grupelor musculare
O7 – tonifierea musculaturii afectate în regim de scurtare şi de alungire, acolo unde este
suferind O8 – dezvoltarea grupelor musculare necesare menţinerii corecţiei obţinute prin
exerciţiile specifice de recuperare şi a gimnasticii medicale
O 9– să-şi coordoneze mişcările respiratorii, atât in repaus cât şi în activitate

Tipul şi varianta de lecţie. De dobândire a deprinderilor motrice

Resurse procedurale : explicaţie, conversaţie, exerciţii practice, demonstraţia,

Resurse materiale mingi medicinale, bastoane, saltea, spalier, benzi elastice, covor rulant,
bicicletă ergometrică, aparat multifunţional

Tipul de organizare a activităţii: individuală.

Anticiparea dificultăţilor. Dificultatea a elevului de a realiza anumite exerciţii


Dificultatea elevului de a conştinentiza şi a înţelege explicaţia
exerciţiilor
Captarea atenţiei şi participarea activă a elevului

Sistem de evaluare
a) Metode de evaluare: - aprecieri verbale
- conversaţie verificatorie
b) Forme de evaluare: - curentă (formativă)
Bibliografia Prof. Univ. Dr. Mârza-Dănilă Doina , “Bazele generale ale kinetoterapiei” Ed.
Alma Mater, Bacău 2012
Sava Petrescu, Cristina Foza, “Corectarea deficienţelor fizice ale elevilor” Ed.
Cnefs, Bucureşti 1972
Sbenghe T.” Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare” , Ed. Med,
Bucureşti , 1987
Sbenghe T. “Bazele teoretice şi practice ale kinetoterapiei”, Ed. Med, Bucureşti,
1999
ETAPELE CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DOZARE INDICAŢII
ACTIVITĂŢII METODICE
1.Organizarea Evaluarea atitudinii globale ale 1 minut Individual
colectivului de elevi corpului
2. Pregătirea Mobilizări cap-gât Se urmăreşte
organismului Ridicări – coborâri umeri respiraţia corectă
pt. efort Rotiri braţe înainte-înapoi 2-3 ori în timpul
Arcuiri de braţe fiecare efecutării
Joc de glezne exerciţiilor
Ridicări de genunchi
Rotiri ale genunchilor şi Cu creşterea
gleznelor gradual ă
Genuflexiuni 7-8 minute intensităţii
Corvor rulant
3.Influenţarea Stând, ridicarea prin faţă a 8x
selectivă a aparatului bastonului de jos până desupra
locomotor capului
Bastonul, ţinut înapoi la spate, se 8x
ridică cât mai sus În faţa oglinzii
Fandări laterale cu arcuirea 8x
braţelor, întâi cu baston apoi fără
Fandări înainte cu ridicarea 8x
bratelor deasupra capului, întâi cu
baston apoi fără
4. Exercitarea Bicicletă ergometrică 5 minute Se urmăreşte
componentelor Atârnat cu spatele la spalier, 10x execuţia corectă
neuro-psihice ridicarea genunchilor la piept a exerciţiilor
Atârnat cu spatele la spalier,
îndoirea genuchilor. Se menţine 10x
câteva secunde apoi revenire la
poziţia iniţială
Mâinile se ţin de spalier la
nivelul pieptului, picioarele pe
prima şipcă a spalierului. Sprijin 10x
în mâini şi picioare, se întinde
corpul înapoi. 10x
Acelaşi exerciţiu cu îndoirea
genunchilor
5. Exercitarea Din decubit dorsal, cu genunchii 10x
componentelor îndoiţi, mâinile pe lângă corp cu Cu pauză între
musculo-articulare palmele pe saltea, ridicarea ele
şezutei 10x
Din decubit ventral extensii ale
trunchiului
Din poziția pe genunchi și sprijin 10x
pe palme se executǎ îndoirea
coatelor cu coborârea pieptului și
ridicarea capului – privirea
înainte, întinderea coatelor 10x
Din pozitia pe genunchi și sprijin
pe palme se executǎ îndoirea
coatelor cu ridicarea alternativǎ a
unui picior întins înapoi, revenire 10 x
Din aceeasi poziție (pe genunchi
și sprijin pe palme ), ridicarea
brațului și piciorului opus,
revenire, se repetǎ cu membrele
de cealatǎ parte
Mers în patru labe, cu capul sus
și privirea înainte 7-8 minute
Exerciţii de tonifiere musculară
la aparatul multifuncţional
6. Favorizarea Exerciţii de respiraţie 3 minute Exerciţiile se vor
revenirii Mers cu scuturarea braţelor şi a efectua lent cu
organismului la picioarelor inspiraţii şi
normal Extensia şi aplecarea trunchiului expiraţii adânci
7. Concluzii şi Se discută cu elevul şi se fac 1min Individual
aprecieri observaţii cu privire la ţinuta sa
în timpul zilei;
Se fac recomandări pentru munca
individuală;
Mobilizări cap-gât
Ridicări – coborâri umeri
Rotiri braţe înainte-înapoi
Arcuiri de braţe
Joc de glezne
Ridicări de genunchi
Rotiri ale genunchilor şi gleznelor
Genuflexiuni
Covor rulant
Stând, ridicarea prin faţă a bastonului de jos până desupra capului
Bastonul, ţinut înapoi la spate, se ridică cât mai sus
Fandări laterale cu arcuirea braţelor, întâi cu baston apoi fără
Fandări înainte cu ridicarea bratelor deasupra capului, întâi cu baston apoi fără
Bicicletă ergometrică
Atârnat cu spatele la spalier, ridicarea genunchilor la piept
Atârnat cu spatele la spalier, îndoirea genuchilor. Se menţine câteva secunde apoi revenire la
poziţia iniţială

Mâinile se ţin de spalier la nivelul pieptului, picioarele pe prima şipcă a spalierului. Sprijin în
mâini şi picioare, se întinde corpul înapoi.
Acelaşi exerciţiu cu îndoirea genunchilor
Din decubit dorsal, cu genunchii îndoiţi, mâinile pe lângă corp cu palmele pe saltea, ridicarea
şezutei

Din decubit ventral extensii ale trunchiului


Din poziția pe genunchi și sprijin pe palme se executǎ îndoirea coatelor cu coborârea
pieptului și ridicarea capului – privirea înainte, întinderea coatelor
Din pozitia pe genunchi și sprijin pe palme se executǎ îndoirea coatelor cu ridicarea
alternativǎ a unui picior întins înapoi, revenire
Din aceeasi poziție (pe genunchi și sprijin pe palme ), ridicarea brațului și piciorului opus,
revenire, se repetǎ cu membrele de cealatǎ parte
Mers în patru labe, cu capul sus și privirea înainte
Exerciţii de tonifiere musculară la aparatul multifuncţional