Sunteți pe pagina 1din 8

DATA: 25.02.

2016

CLASA: I şi a II-a

PROPUNĂTOR: Cotor Crina Leontina

ARIA CURRICULARĂ: Arte şi Tehnologii

OBIECTUL: Arte vizuale şi abilităţi practice

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Desscoperim povesea unui fulg de nea


Prin toate colțurile lumii

SUBIECTUL: Vestitorii primăverii

TIPUL: formare de priceperi si deprinderi

DOMENII INTEGRATE: Muzică şi mişcare


Comunicare în limba română
Dezvoltare personală

SCOPUL: realizarea unui tablou cu ghiocei, folosind tehnica decupării, mototolirii și a lipirii ,
având un stil de muncă echilibrat şi îngrijit.

COMPETENŢE SPECIFICE
Arte vizuale ș i abilități practice
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/
modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un context familiar;
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare
specifice artelor;
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar

1
COMPETENŢE INTEGRATE
Dezvoltare personală
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară

Comunicare în limba română


1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de
comunicare cunoscute

Muzică şi mişcare
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text;
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - Să descrie anotimpul Primăvara;
O2 - Să identifice materialele şi instrumentele de lucru primite pe bănci;
O3 - Să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat;
O4 - Să-şi exprime părerea despre lucrările proprii sau ale colegilor;
O5 - Să redea cântece despre mama;
O6 - Să enumere culorile primare şi binare.

STRATEGII DIDACTICE:

 METODE ŞI PROCEDEE:, observaţia, conversaţia, munca independentă,


descoperirea,explicatia,demonstratia, Turul galeriei.
 MIJLOACE DIDACTICE: cântece de primavara, tableta, lipici,hartie creponată, foarfece,
hârtie cartonata colorată, hartie verde, pahar de plastic, pistol de lipit.
 FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală.

RESURSE:

 UMANE:17 elevi

 TEMPORALE: 45 minute

 SPAŢIALE: sala de clasă

BIBLIOGRAFICE:

* Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a –Arte vizuale şi Abilităţi
practice, Bucureşti, 2013;
* Curs PIPP, ,,Abilităţi practice. Elemnte de didactică’’, Conf. Dr. Eugenia- Maria Paşca;
* Vasile Mihalache, Ana Rusescu, Educaţie plastică, Caiet pentru clasa I, Ed. Aramis, Bucureşti,
2008;
* www.didactic.ro

2
3
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGII DIDACTICE

EVALUARE
Nr ETAPELE OB.
crt LECŢIEI OP. Forme
ACTIVITATEA ACTIVITATEA Metode şi Resurse de
ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR procedee materiale organiza
re
1. MOMENT -Asigurarea condiţiilor optime pentru -Elevii se pregătesc conversaţia model, Frontal
ORGANIZATORIC buna desfăşurare a lecţiei şi pregătirea pentru ora de arte hartie
materialelor necesare vizuale şi abilităţi Instructajul creponată,
practice. verbal hartie
colrată
evaluare
cartonată,
orală
pahare,
continuă
lipici,
foarfece,
cântece de
primăvară.

2. CAPTAREA - O realizez cu ajutorul ghicitorii: observar


ATENŢIEI - Elevii sunt atenţi şi conversaţia Ghicitoarea Frontal ea
“Zăpada s-a topit, oferă răspunsul la sistemati
Ghiocelul a răsărit. ghicitoare, primăvara. că
Pomul înmugurește,
Ce anotimp sosește?”
(Primăvara)

-Port o scurtă discuţie cu elevii legată -Elevii răspund la


de anotimpul în care ne aflăm şi întrebări:
despre cel care ne bate la ușă:
O.C.1 *În ce anotimp ne aflăm? *Noi ne aflăm în
*Care este anotimpul care urmează? anotimpul iarna.
*Care este prima zi de primăvara? *Prima zi de
*Care este vestitorul primăverii? primăvară este 1

4
martie.
*Vestitorul primăverii
este ghiocelul.

-Pe baza ghicitorii spuse anterior,


3. REACTUALIZARE adresez elevilor următoarele întrebări -Primăvara vremea
A este mai caldă, se
CUNOŞTINŢELO -Ce schimbări o să aibă loc în natură întorc păsările Frontal
R în anotimpul primăvara? călătoare, iar natura conversaţia
-Care sunt culorile primare, dar cele reînvie.
binare? -Culorile primare sunt:
Roşu, Glaben şi
Albastru observar
O.C.6 -Culorile binare sunt: ghicitoarea ea
Violet, Oranje, Verde sistemati

4. ANUNŢAREA -Copii, pentru că în curând iarna - Asculţă cu atenţie explicaţia


TEMEI ŞI A pleacă de la noi, făcându-i loc explicaţiile observar
OBIECTIVELOR anotimpului primăvara, m-am gandit Frontal ea
să realizăm un tablou în care să sistemati
surprindem vestitorii primăverii. că
Astfel, la activitatea de astăzi vom conversaţia
decupa tulpina ghioceilor, vom realiza
petalele acestora din hârtie, le vom lipi

5
toate acestea pe suport, iar marginea o
vom decora cu hartie creponată,
obţinând un frumos tablou.

- Prezint lucrarea model- Vestitorii


5. DIRIJAREA primăverii
ÎNVǍŢǍRII - Orientez atenţia elevilor spre etapele
a) prezentarea si de realizare ale lucrării: - Analizează lucrarea Tabloul
analiza modelului  Decuparea suportului; model. model
 Decuparea tulpinelor
ghioceilor; Frontal observar
 Decuparea petalelor; ea
 Indoirea petalelor; sistemati
 Lipirea ghioceilor pe suport; că
 Mototlirea hartiei creponate;
b) recunoaşterea  Aranjarea hartiei creponate pe materiale
materialelor O.C.3 marginea suportului. - Observă materialele necesare
de lucru.
c) demonstrarea -Rog elevii să repete etapele de
tehnicii de lucru realizare ale lucrării practice demonstra
O.C.2 - Urmăresc operaţiile ţia
- Cer numirea materialelor cu care vor efectuate de cadrul
lucra. didactic. Tabloul
model
- Demonstrez operaţiile de efectuat:
 decuparea suportului si a observarea
elementelor necesare dirijată
tabloului;
 lipirea acestora pe suport;
d) executarea  mototolirea hartiei; Elevii încep lucrul. Tablou Indivi-
lucrării de către  aplicarea hartiei mototolite exerciţiul pentru dual observar
elevi pe marginea suportului de - Cer ajutorul cand mama- ea
lucru. este nevoie, de la munca pe finalizare sistemati
6
invatatoare sau de la echipe
colegi.

-Exerciţii de încălzire a muschilor


mici ai mâinii.

- Elevii vor lucra pe fond muzical


(cântece dedicate mamei).
- Voi însoţi elevii în realizarea că
tabloului cu îndrumările şi explicaţiile
necesare atât individual cât şi colectiv
(atunci când va fi cazul).
- Se urmăreşte capacitatea elevilor de
a folosi corect materialele necesare, de
a respecta etapele de lucru şi de a se
încadra în spaţiul oferit de fiecare
element.

Evaluare
6. EVALUAREA - După finalizarea lucrărilor, fiecare - Elevii vor evalua conversaţia reciproc
copil va trece şi va analiza modul de propriile lucrări şi pe Tablou frontal ă
lucru al celorlalţi colegi, observând cele ale colegilor observaţia pentru
dacă s-au respectat etapele de lucru, mama- indivi-
O.C.4
dacă s-a lucrat îngrijit şi dacă tabloul expunerea finalizare dual Aprecier
este sau nu estetic. i
O.A.3 Turul verbale;
- Urmăresc capacitatea elevilor de a galeriei autoeval
aprecia calitatea şi corectitudinea uare
produsului final al colegilor.

7
7. ASIGURAREA - Voi face aprecieri individuale şi frontal
RETENŢIEI ŞI A colective cu privire la participarea - Ascultă cu atenţie.
TRANSFERULUI elevilor la lecţie, la corectitudinea cu conversaţia indivi-
care au realizat tabloul pentru mama diplome dual
sub aspect estetic şi creativ.
- Elevii care au respectat etapele de
lucru vor primi cate o bulina roşie.
- Se vor cânta cântece dedicate mamei,
învăţate anterior de copii.(activ
recreativă)