Sunteți pe pagina 1din 2

Avantajele utilizării standardelor

Standardele contribuie la asigurarea siguranței și interoperabilității produselor, consolidînd, în același timp,


performanțele acestora și asigurînd protecția mediului. De exemplu, standardele pot:
să determine dimensiunea jucăriilor în funcție de vîrsta copilului;
să evalueze cantitatea de apă de care are nevoie o mașină de spălat rufe pentru a efectua un program
complet de spălare, evitînd risipa;
să ofere o recomandare cu privire la dimensiunea șinelor de cale ferată pentru a garanta siguranța trenurilor
etc.

Toate aceste aspecte consolidează încrederea consumatorilor.


Standardele protejează sănătatea și siguranța lucrătorilor și a consumatorilor, precum și a mediului
ambiant:
standardele europene contribuie la implementarea regulamentelor privind igiena alimentară, furnizînd
metode de clasificare și testare pentru materialele care vin în contact cu alimentele;
instrumentele și echipamentele care sînt proiectate și testate în conformitate cu standardele europene
permit o mai bună protecție a unor categorii de personal, cum ar fi: pompierii, angajații spitalelor și forțele de
poliție;
standardele europene prezintă metode de măsurare care contribuie la monitorizarea și controlul poluării
aerului în mediul ambiant.
Totodată, standardele consolidează și încrederea întreprinderilor, deoarece:
prin conformarea la standarde, produsele și serviciile devin comparabile și compatibile, iar utilizarea
standardelor demonstrează angajamentul întreprinderilor în favoarea calității, siguranței și fiabilității;
standardele previn incertitudinile și suprapunerile;
standardele deschid piețe noi datorită nivelului ridicat al alinierii standardelor europene la standardele
internaționale, ceea ce contribuie la consolidarea competitivității globale a întreprinderilor europene. Avînd
în vedere că standardele europene sînt utilizate în numeroase țări și regiuni din lume se facilitează
introducerea de produse și servicii în țările și regiunile respective;
standardele europene facilitează comunicarea, de exemplu prin armonizarea indicatoarelor și simbolurilor de
siguranță afișate în zonele de lucru, în locurile publice sau pe ambalajele produselor.
Standardizarea este rezultatul cooperării voluntare între industrie, autoritățile publice și alte părți interesate
(comunitățile de cercetare, organizații ale consumatorilor, părți interesate din domeniul social sau ecologic).
La nivel național, standardizarea este gestionată de organismele naționale de standardizare (ONS) care
adoptă și publică standarde naționale.
La nivel european, standardizarea este coordonată de trei organizații europene de standardizare
independente, recunoscute oficial:
Ø Comitetul European de Standardizare (CEN);
Ø Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC);
Ø Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI).
Standardele reprezintă documente, stabilite prin consens şi aprobate de către un organism de standardizare,
care asigură, pentru uz comun şi repetat, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau
rezultatelor lor, cu scopul de a se obţine gradul optim de ordine într-un anumit context.
Documente normative în domeniul standardizării, aplicate pe teritoriul Republicii Moldova:
 standardele naţionale, precum şi cele internaţionale, regionale (europene şi interstatale) şi ale altor
state, adoptate în calitate de standarde naţionale;
 standard naţional - standard adoptat de organismul naţional de standardizare şi pus la dispoziţia
publicului;
 standard internaţional - standard adoptat de o organizaţie internaţională de standardizare şi pus la
dispoziţia publicului;
 standard european - standard adoptat de o organizaţie europeană de standardizare şi pus la
dispoziţia publicului;
 prestandardele naţionale - documente adoptate de organismul naţional de standardizare pe un
termen limitat şi pus la dispoziţia publicului în scopul de a beneficia de experienţa obţinută prin
aplicarea lor la elaborarea unui standard;
 standardele de firmă - documente normative, elaborate şi aprobate de un agent economic, ce
prescrie condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs fabricat sau un serviciu
prestat de acest agent economic;
 codurile de bună practică - documente care recomandă reguli sau proceduri de proiectare, fabricare,
instalare, întreţinere ori utilizare a echipamentelor, construcţiilor sau produselor.