Sunteți pe pagina 1din 52

O vară

a sănătăţii
şi frumuseţii
 www.hofigal.eu  numărul 23  Iunie / Iulie 2010  www.revistahofigal.ro 
SUMAR

Sfaturi fitoterapeutice
Noutăţi terapeutice
Căldură mare!  pag.2-3
Revitalizaţi-vă pielea şi părul  pag.4-5
Plantele medicinale şi sănătatea noastră  pag.6-7
Tratamentul fitoterapeutic al Lambliazei
la adulţi şi copii  pag.8-11
Sindromul depresiv şi sosirea anotimpului cald  pag.12-13
Fitoterapia în tratamentul anemiilor. Gemoderivatele  pag.14-15
Alimentaţia raţională
Alimentaţia raţională - realitate sau utopie (II)  pag.16
Legătura dintre alimentaţie şi stres  pag.17
Restituiri cu Ştefan Manea
Vara sănătăţii şi frumuseţii,
dar nu cu preţul sănătăţii şi frumuseţii tale!  pag.18-19
Noutăţi terapeutice
Ceai de salvie şi topinambur - ceai antibalonare  pag.20
Ceai de măceş  pag.21
ABC-ul Naturii
HOFIGAL cu aromă de Passiflora  pag.22-25
Evenimente
Hofigal, invitat la Pharmintech 2010 – Bologna  pag.26
Asistenţă medicală şi produse Hofigal
pentru angajaţii Prefab Călăraşi  pag.26
Specialiştii Hofigal, în vizită la Deva  pag.26
Cercetări privind obţinerea de produse
din resurse acvatice  pag.27
1 Iunie - Ziua copilăriei fericite  pag.28-29
Hofigal a fost prezent la primul Congres
al Medicilor Fitoterapeuţi din România  pag.30
„Bioatlas 2010” - noi cercetări în domeniul
alimentaţiei şi turismului  pag.30-31
Produse Hofigal pentru bolnavii
de diabet la EXPO DIABET 2010  pag.31
Centre medicale
Complexul Medical HOFIMED  pag.32-33
Complexul de Terapie Naturală “Alexandra” - Breaza  pag.34-35
Valori româneşti
Prof. Dr. Chimist Mircea Iovu la ceas aniversar (II)  pag.36
HOFIGAL, partenerul medicului de familie
Să fim aproape de medicii de familie!  pag.37
Pagini din istoria farmaciei
Plante medicinale în filatelia românească  pag.38-39

Editorial (continuare)  pag.40-41


Ceai de salvie şi topinambur

- antibalonare
Noutăţi terapeutice
Calitatea demonstrată a capsulelor
care conţin Omega3 & Omega6 vegetal  pag.42

Părerea dumneavoastră contează  pag.43-45 Omega-3 & Omega-6 vegetal


Cititorii întreabă, medicul răspunde

Adrese utile
 pag.46-47

 pag.48
Ceai de măceş
Parteneri
Editorial

Cunoaşte
Natura!
Deficitul alimentar
al secolului
Procesul îmbătrânirii este din ce în ce pentru o sănătate optimă; acestea fiind uleiu-
mai mult obiectul studiilor ultimilor decenii. rile ce conţin acizi omega 3 şi omega 6, cu rol
Acest proces, fapt recunoscut unanim, începe deosebit în păstrarea şi întărirea imunităţii. Dipl. Ing. chim.
odată cu înfruntarea factorilor perturbatori Rolul acizilor graşi esenţiali la nivelul cor-
ai funcţiilor organismului. Amintim desco- pului uman – al creierului în mod special – ŞTEFAN MANEA
perirea rolului antioxidanţilor şi al radicalilor poate fi bine înţeles prin impactul lor asupra Director General HOFIGAL
liberi, descoperirea proceselor de formare ce- sănătăţii şi al bolilor, indiferent de vârstă, dar
lulară şi rolul grăsimilor omega 3 şi omega 6, mai ales la femeile însărcinate, cu efect şi asu-
descoperirea structurii creierului şi rolul unor pra fătului.
substanţe în funcţionarea acestuia, intoleran- Problema colesterolului şi rolul grăsimi- Aceştia se împart în două categorii prin-
ţa organismul uman faţă de substanţele chi- lor nu poate fi ignorată deoarece reprezintă cipale: acizi graşi omega 3 şi omega 6. Studii
mice (fie ele şi imitaţii ale naturii), modurile cauza principală a bolilor de inimă. Problema recente arată că deficitul de omega 3 poate sta
de deteriorare progresivă a funcţiilor celulare există, dar are la bază grăsimile nesaturate cu la baza a numeroase probleme de sănătate atât
odată cu vârsta. Lumea începe să creadă în una, două sau trei duble legături conjugate – la adulţi cât şi la copii şi mai ales la femeile
perspectiva unui elixir al tinereţii. numite şi “grăsimi rele”. care au născut (depresii postnatale).
Adevărul este că oamenii de ştiinţă au Acizii graşi se împart în două categorii: Consecinţele deficitului de omega 3 asu-
identificat în natură zeci de substanţe care esenţiali şi neesenţiali (pe cei esenţiali nu îi pra sănătăţii creierului sunt profunde şi se
atacă chiar esenţa îmbătrânirii, încetinind şi produce organismul). manifestă în întreg ciclul vieţii umane. Aces-
chiar inversând procesul deteriorării. Cu toate Ultimile cercetări arată că grăsimile po- tea sunt resimţite în mod special de femei în
că avem acces la aceste elixiruri nu le folosim, linesaturate din clasa omega 3 reduc riscul timpul sarcinii deoarece naşterea prematură
ba mai mult, le minimalizăm sau chiar le des- infarctelor şi protejează împotriva morţii su- şi complicaţiile neurologice ale fătului pot fi
considerăm. Conştientizarea este o problemă bite. cauzate de deficitul de omega 3.
de înţelegere organizatorică şi este în mâna De asemenea, pot să apere organismul Copiii hrăniţi cu biberonul sau născuţi de
celor ce conduc destine. împotriva artritelor, diabetului şi a unor boli mame cu deficit de omega 3 vor avea proble-
Am discutat pe parcursul timpului de ro- psihice. Acizii graşi omega 3 sunt elemente me şi o dezvoltare deficitară. De asemenea,
lul vitaminelor (lipo şi hidrosolubile), despre nutritive vitale care controlează producţia de copiii privaţi de acizi omega 3 pot avea abi-
micro şi macroelemente, despre uimitorul rol energie din fiecare celulă, alături de coenzima lităţi mai reduse în ceea ce priveşte atenţia
al Coenzimei Q10, rolul unor plante în viaţa Q10. S-a demonstrat că aceştia sunt transfor- şi comportamentul impulsiv, pot să prezinte
noastră, obiectul unor noi ştiinţe ca: aromate- maţi în organism în nenumărate molecule un risc mai mare de depresie. Adolescenţii şi
rapia, gemoterapia şi enzimologia. mesagere, esenţiale în mai multe funcţii fizi- adulţii cu deficit de omega 3 au înclinaţii spre
Doresc în acest număr să clarificăm ide- ologice. ostilitate şi violenţă. La persoanele vâstnice
ea care se vehiculează excesiv în mass media: Acizii graşi esenţiali ce intră în procesul deficitul la nivelul creierului duce la un risc
ROLUL GRĂSIMILOR PENTRU ORGA- de formare a membranelor celulare asigură mai mare de accidente vasculare cerebrale,
NISMUL UMAN. permeabilitatea acestora faţă de substanţele probleme de memorie sau demenţă.
Această temă se mediatizează foarte mult necesare, restabilind mobilitatea şi funcţiona- Indivizii de orice vârstă care nu au o can-
cu scopul de a face populaţia să înţeleagă litatea receptorilor de membrană şi a canale- titate anume de acizi graşi omega 3 pot să pre-
imensa eroare de a blama în ansamblu grăsi- lor ionice. zinte un risc considerabil în ceea ce priveşte
mea în alimentaţie. În ultimul timp se demonstrează că aşa depresia, tulburarea bipolară sau alte proble-
Am mai arătat că se poate vorbi clar des- cum rezervele de calciu şi vitamina C trebu- me psihice.
pre două categorii de grăsimi: unele care pro- iesc alimentate permanent şi cei mai mulţi Că există un echilibru în natură nimeni
voacă boli de inimă şi nu numai şi altele care acizi polinesaturaţi trebuiesc consumaţi regu- nu se mai îndoieşte: „Natura nu minte nicio-
pot să reducă riscurile unor astfel de afecţiuni lat, ca o componentă a dietei noastre, pentru dată” – Mihai Eminescu.
şi chiar să prevină sau să trateze o serie de boli a fi sănătoşi. Un exemplu al acestei expresii ar fi legătu-
cum ar fi: artritele, depresia, diabetul. Multă vreme nutriţioniştii au crezut că ra biochimică strânsă dintre cele două grupuri
Unele grăsimi (lipide) suprimă inflama- grăsimile polinesaturate sunt produse de or- de acizi graşi esenţiali omega 3 şi omega 6,
ţia, altele o dezvoltă şi o întreţin, după cum ganismul nostru. Studiile care au urmat au care nu sunt sintetizaţi de organismul uman.
unele lipide măresc nivelul de colesterol, altele determinat gruparea grăsimilor polinesatura- Aceştia sunt sintetizaţi însă de plante.
îl reduc sau rigidizează membranele celulare te în categoria elementelor nutritive esenţiale
sau le permeabilizează. (EFA) şi necesare pentru supravieţuire, care - continuare în pagina 40 -
Grăsimile esenţiale sunt strict necesare NU sunt produse de organism.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 1


Sfaturi fitoterapeutice

Căldură
mare!

dată cu venirea verii o parte din calciu şi magneziu, care se absorb mult mai crescute, care face ca transpiraţia să fie mult
simptomatologia unor afecţiuni repede şi complet, faţă de alte produse care mai abundentă, iar aici aş menţiona pitiriazi-
începe să se manifeste destul de conţin doar calciu şi magneziu. sul care se exacerbează în perioada verii.
supărător pentru unele persoane. Această exacerbare se datorează modifi-
O altă problemă de sănătate, care se agra- cării pH-ului de la nivelul epidermei, pH care
Unele afecţiuni care au fost în stare laten- vează odată cu ridicarea temperaturii mediu- permite întinderea acestei ciuperci pe o zonă
tă ies la iveală, în timp ce alte probleme de să- lui ambiant, ar fi accentuarea crizelor hemo- mare.
nătate se atenuează semnificativ. roidale sau dilatarea accentuată a varicelor. În toate tipurile de micoze este indica-
În aceste cazuri vorbim despre un trata- tă folosirea Gemoderivatului din muguri
Căldura înseamnă în primul rând o vaso- ment de lungă durată, pentru reducerea în de nuc, acesta având rolul de a alcaliniza
dilataţie mult mai mare, necesară pentru re- volum a acestor varice sau hemoriozi. pH-ul de la nivelul dermei.
glarea temperaturii. Tot pentru a diminua efectele diferite-
Reglarea temperaturii se face prin eva- Majoritatea persoanelor, după ce rezolvă lor tipuri de micoze poate fi folosit Săpun
porarea transpiraţiei la nivelul pielii, ceea ce criza respectivă, nu mai urmează tratamentul moale vegetal în care se mai pot adăuga 20
poate duce la o stare de deshidratare a între- şi venele respective nu au timp să se strângă – 30 picături de Ulei volatil de salvie / 100 ml.
gului organism şi la pierderea de săruri mine- îndeajuns de mult. săpun.
rale şi electroliţi. De obicei tratamentul pentru probleme Ţinând cont că în această perioadă este
Aceste pierderi de săruri şi electroliţi pot cronice se urmează 3 săptămâni (cu o săptă- folosit adesea aerul condiţionat, merită men-
să ducă la disfuncţionalităţi cardiace şi neu- mână pauză), iar în cazul varicelor şi hemo- ţionat faptul că atunci când ne confruntăm
rovegetative, la forme de stres uneori greu roizilor se urmează aceeaşi regulă. cu reacţia organismului (prin apariţia diferite-
controlabile. Produsele recomandate în acest caz lor rinite, datorate acestui „ajutor” modern),
sunt: Gemoderivatul din muguri de castan este bine să nu uităm să folosim Gemoderi-
Cel mai simplu ar fi să începem cu riscul sălbatic, Tinctura de afin, cu rol în reface- vatul din muguri de coacăz negru, cu efect
cel mai mare şi anume riscul cardiac. rea elasticităţii tuturor ţesuturilor şi Flavovit antiinflamator, antialergic şi stimulator al sis-
Pentru cardiaci se recomandă folosi- C500, cel puţin 2g. / zi. temului imunitar.
rea următoarelor produse: Coenzima Q10 în
ulei de cătină, L-Carnitin complex şi Ge- Creşterea temperaturii mediului ambiant Deoarece aţi putut observa că o tempe-
moderivat din mlădiţe de păducel, aceste are drept efect şi o creştere a secreţiei glan- ratură crescută are drept rezultat o transpira-
produse având efect de susţinere a activită- delor sebacee şi se poate constata un efect ţie excesivă, sunt cazuri în care această trans­
ţii inimii şi efect reglator al tensiunii arteria- destul de accentuat asupra epidermei aco- piraţie depăşeşte limita normală.
le, în cazul persoanelor care suferă de hiper- perite cu pilozitate.
tensiune arterială. Dermatitele seboreice devin foarte su-
Prin transpiraţie se elimină o parte din să- părătoare şi pentru a reduce din efectele
rurile de calciu şi magneziu, iar efectul poate acestor dermatite pot fi folosite: Mag Anghi-
fi observat prin creşterea numărului de hipo- nar şi Menolap care au rolul de a micşora se-
calcemii şi hipomagneziemii. creţia glandelor sebacee.
Pentru completarea acestor deficite de
calciu şi magneziu se pot folosi cu succes: Intensificarea activităţii diferitelor tipuri
Polivitaminele naturale de Hofigal cu de micoze se datorează tot temperaturii

2 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Sfaturi fitoterapeutice

Tinctura de păpădie – efect diuretic şi în


acelaşi timp reglator al activităţii colecistului,
contribuind ca şi anghinarea la reducerea se-
creţiei glandelor sebacee.

Întrucât indiferent ce am face este nevo-


ie şi de o hidratare mai accentuată în perioa-
dele în care temperatura ambiantă este cres-
cută, cel mai bine ar fi să folosim produse cât
mai naturale şi care să ne asigure şi un aport
de vitamine.
Deoarece vitamina C este singura vita-
mină pe care organismul uman nu o poate
păstra sub formă de rezervă, cel mai indicat
ar fi să folosiţi produsul Sicfruct, produs care
conţine extract de zmeură concentrat, sursă
de vitamina C şi minerale, pentru întregul or-
ganism.

Am ajuns şi la partea plăcută a lucrurilor,


la ceea ce înseamnă pentru marea majoritate
- concediul de odihnă.
Acest concediu se poate transforma într-
un calvar dacă nu sunt luate din timp nişte
măsuri de precauţie.
Despre ceea ce înseamnă aceste măsuri
de precauţie vom vorbi în rândurile ce ur-
mează.
Datorită expunerii la radiaţiile solare pie-
lea este supusă la o agresiune termică şi, ceea
ce înseamnă bronz la început, se poate trans-
Aceste cazuri sunt, în special, ale persoa- forma în arsură.
nelor de sex feminin care se află la menopa- Ca să nu avem parte de aceste surprize
uză şi datorită reducerii cantităţilor de estro- neplăcute sau pentru a le diminua efectele,
gen, suferă oricum de aşa-numitele bufeuri. este bine să ştiţi că înainte să vă expuneţi o
În acest caz este indicată folosirea produ- perioadă îndelungată la soare ar fi bine ca or-
sului Hof Estronat care ajută la reglarea ba- ganismul să aibă o cantitate suficientă de vi-
lanţei hormonale şi implicit, are ca efect re- tamina A.
ducerea cantităţii excesive de transpiraţie. Această cantitate se poate stoca în orga-
În celelalte cazuri se poate reduce elimi- nism, consumând înainte de plecarea în con-
narea de lichide prin epidermă, folosind unele cediu, cu circa o lună de zile, doar 2 capsule
produse cu efect diuretic, în aşa fel încât elimi- de Ulei de cătină, zilnic.
narea de lichid să se realizeze pe cale renală. Persoanele cu ten deschis la culoare
Dintre aceste produse cu efect diuretic pot să consume chiar trei capsule pe zi de-
menţionăm doar câteva, în aşa fel încât dum- oarece au cantitatea de pigment mult mai
neavoastră să aveţi posibilitatea de a alege redusă, comparativ cu persoanele cu ten
ceea ce v-ar avantaja. mai închis.
Tot radiaţia solară are şi un efect di-
Tinctura de coada calului – efect diure- structiv asupra cantităţilor de vitamina C
tic şi fixator al ionilor de calciu, datorită com- pe care le consumăm, iar în această perioa-
poziţiei bogate în săruri de siliciu. dă este bine ca aportul de vitamina C să fie
mult mai consistent, în jurul a 3g./ zi.
Tinctura de mesteacăn – efect diuretic Folosirea unor produse care să ofere un
şi în acelaşi timp rol în diminuarea retenţiei ecran lejer în faţa agresivităţii radiaţiilor so-
de azot şi calciu. Această tinctură este folosită lare se poate realiza cu ajutorul unor pro-
în special în cazurile de calculi renali. duse pe bază de ulei de cătină, iar dintre
acestea aş menţiona Gelul pentru plajă
Tinctura de urzică – efect diuretic şi în din gama HOF.VIODANA şi cremele an-
acelaşi timp efect de completare cu grupări tirid şi de îngrijire a tenului, din aceeaşi
HEM , grupări ce contribuie la creşterea he- gamă.
moglobinei şi deci implicit la o mai bună oxi-
genare a întregului organism. Deoarece paleta afecţiunilor este foar-
te largă, aşteptăm în continuare întrebările
dumneavoastră, în aşa fel încât să ne putem
adapta la ceea ce doriţi să ştiţi.

Dr. Sorin Mărgineanu - medic medicină


generală cu competenţă în apifitoterapie

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 3


Sfaturi fitoterapeutice

Revitalizaţi-vă
pielea şi părul
ielea este organul cu cea toare, provoacă insolaţie, distrug membra-
mai mare întindere, este na celulară şi nucleii celulelor din epiderm şi
un organ vital, fiind prima derm; influenţa nocivă a razelor UVB asupra
barieră a organismului care ţesutului elastic este sporită de razele UVA,
care pătrund şi mai adânc în structura pielii;
reacţionează cu factorii protecţia sebacee face ca la suprafaţa
externi. Pielea este cel mai expus organ pielii să se formeze un strat subţire gras, pro-
la procesul de îmbătrânire, la acţiunea tector, numit filmul hidrolipidic, care ne apă-
factorilor din mediul înconjurător şi ră de pătrunderea microbilor în piele;
este prima care suportă consecinţele o altă protecţie este cea sudorală, cea
comportamentului nostru. care asigură transpiraţia, prin care se elimină
din organism o parte din toxine.
Pielea este alcătuită din trei straturi: epi- Utilizarea zilnică a Laptelui pen- piciorului, după epilare sau chiar în
dermul, dermul şi hipodermul. Grosimea pie- tru corp – Hof.Viodana protejează absenţa acestei operaţiuni, capată
lii variază între câţiva milimetri (genunchi, pielea de efectele nocive ale factorilor un aspect catifelat, frumos, favori-
coate, călcâie) şi câteva zecimi de milime- de mediu, previne îmbătrânirea prema- zând pătrunderea substanţelor nutri-
tru (pielea feţei, tâmplei). O îngrijire specia- tură a pielii, conferă acesteia un aspect tive în profunzime odată cu închide-
lă necesită pielea din jurul ochilor, deoarece catifelat (prin acţiunile sale de hidrata- rea porilor; ca urmare ţesutul cutanat
aceasta are o grosime de numai 0.3 mm. re în profunzime, de menţinere a echi- îşi păstrează aspectul tonic, elasticita-
Funcţiile pielii sunt multiple: librului hidro-lipidic al pielii şi de reglare tea şi prospeţimea.
asigură prin elasticitatea sa protecţia a pH-ului). Sănătatea pielii poate fi afectată
mecanică a organismului (adică ne apără în- Înainte de expunerea la soare este de mulţi factori, printre care ereditatea,
tr-o mare măsură de lovituri, tăieturi, zgârie- recomandată folosirea Gelului pen- vârsta, clima, poluarea, dieta, nivelul de
turi), opunându-se şocurilor din exterior; tru plajă – Hof.Viodana cu factor de stres şi fluctuaţiile hormonale. Nutriţia
asigură protecţia termică prin faptul că protecţie împotriva razelor ultraviolete, este baza pentru o bună sănătate a
înveleşte corpul şi participă la termoreglare în vederea prevenirii deshidratării pielii întregului organism, inclusiv a pielii
(prin secreţia unei cantităţi adecvate de trans­ şi apariţiei arsurilor solare. şi părului.
piraţie este controlată pierderea de căldură; Utilizarea zilnică a Cremei pen- Dermatologii americani sus-
procesul de evaporare a apei de pe suprafaţa tru mâini Alexandra împiedică rida- ţin că aspectul pielii şi al părului re-
corpului reduce temperatura acestuia); rea şi îmbătrânirea timpurie a mâinilor. flectă ceea ce mâncăm: „Produsele
protecţia contra radiaţiilor solare: me- Protejează mâinile în cazul activităţilor pe care le foloseşti pentru îngrijirea
lanina, principalul pigment al pielii, absoarbe care necesită un contact îndelungat cu pielii dau strălucire pielii, dar ceea ce
razele ultraviolete ale luminii solare; razele so- apa şi detergenţii. Formează pe suprafa- mâncăm este extrem de important.
lare sunt alcătuite din raze ultraviolete (1%), ţa pielii un strat protector, ca o mănuşă O dietă echilibrată, bogată în vitami-
raze infraroşii (59%) şi raze vizibile (40%); în invizibilă, care protejează pielea palmei ne şi antioxidanţi pot face diferenţa în
funcţie de lungimea de undă, razele ultravio- în cursul întregii zile. Este de neînlocuit ceea ce priveşte aspectul pielii”. Deşi
lete se împart în următoarele categorii: UVA, şi vara şi iarna, pentru că împiedică usca- tratamentele pentru păr pot doar mi-
UVB şi UVC; razele UVB sunt cele mai dăună- rea pielii, o protejează de frig, îmbunătă- nimiza degradarea lui, făcându-l mai
ţeşte elasticitatea pielii mâinilor şi îngri- strălucitor, mai puternic, sau dându-i o
jeşte cuticulele. culoare mai intensă, numai o alimen-
Crema pentru îngrijirea călcâie- taţie corespunzătoare poate stimula
lor Alexandra este realizată pe bază creşterea sănătoasă a părului.
de principii active vegetale: extract Cu toate că un regim alimentar
de salcie (Salix alba), ulei de busuioc echilibrat şi sănătos, alcătuit din le-
(Ocimum basilicum), extract de mu- gume şi fructe, este important pen-
şeţel (Matricaria recutita), extract de tru sănătatea pielii şi a părului, nici
coacăz negru (Ribes nigrum), cu rol de cele mai hrănitoare alimente nu re-
înmuiere şi îndepărtare lentă, naturală uşesc să îmbunătăţească aspectul
a ţesutului degradat, cu o foarte bună pielii şi al părului, dacă organismul
penetrare a acestuia, concomitent cu nu este apt să utilizeze substanţele
aportul de nutrienţi esenţiali pentru re-
facerea epiteliului zonal, de calmare şi
vindecare a pielii afectate, dezinfectant,
antiinflamator şi antimicotic.
Epifin este un produs cosmetic desti-
nat utilizării pentru protecţia şi înfrumuse-
ţarea picioarelor după epilat. Prin efectul
sinergic al compuşilor din formulă pielea

4 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Sfaturi fitoterapeutice

timpul pieptănării). Pentru tonifiere şi întreţi-


nere, este recomandat ca pe perie să se aplice
câteva picături de ulei esenţial cum ar fi cel
de lavandă, busuioc sau rozmarin.
Pentru stoparea căderii părului reco-
mandăm utilizarea Săpunului moale ve-
getal (prin masarea uşoară a pielii capului
se îmbunătăţeşte circulaţia locală sanguină),
apoi aplicarea soluţiei Chelstop stimulează
revitalizarea rădăcinii firului de păr. Utiliza-
rea topică a acestor soluţii trebuie suplimen-
tată prin administrarea de produse bogate
în principii bio-active (complexul de vitami-
ne B) şi minerale (fier, seleniu, zinc) necesare
creşterii unui păr sănătos şi plin de vitalitate.
(Se-Spirulin, HofImun, Spirulina cu ex-
tract total de cătină).
Infuziile din plante sunt uşor de reali-
zat; tot ceea ce trebuie făcut este identifica-
rea problemei şi alegerea plantelor potrivite.
Astfel, pentru un păr strălucitor se vor folosi:
rozmarinul, arnica, urzica, pătrunjelul; pen-
tru stimularea creşterii părului: urzica, salvia,
lavanda, busuioc şi rozmarin; pentru elimina-
rea mătreţii: şampoanele cosmetice antimă-
nutritive. Tractul gastro-intestinal trebuie să Insuficienţa riboflavinei (vitamina B2) în treaţă sunt de cele mai multe ori aspre şi iri-
aibe un sistem enzimatic destul de eficient organism determină apariţia unui ten gras. tă pielea capului, iar mătreaţă este înlăturată
pentru digestia optimă şi absorbţia la nivel De aceea, este important ca alimentaţia să doar temporar. Scalpul în schimb, va produ-
celular a substanţelor nutritive din alimen- includă consumul de fasole, nuci, germeni ce mai mult sebum pentru a se proteja. Pen-
taţie. De aceea, este important ca orice die- de grâu şi drojdie, bogate în vitamina B2. tru a recâştiga echilibrul şi pentru a înlătura
tă sănătoasă să fie suplimentată cu produse Dieta trebuie să fie bogată în fibre vege- mătreaţa, se pot folosi plante precum: scoar-
naturale care conţin enzime (Redigest, Fia- tale. Acestea reglează peristaltica tractului in- ţă de salcie, frunze şi rădăcină de tătăneasă,
marant, Protein-Forţă, Cătinofort). testinal şi intensifică eliminarea reziduurilor mentă, urzică; pentru păr gras: coaja de lămâ-
Multe studii au arătat importanţa admi- din organism. ie, coaja de salcie, mentă, coada şoricelului;
nistrării suplimentelor alimentare pe bază de O cantitate adecvată de apă este esenţi- pentru păr uscat: tătăneasă, coajă de portoca-
acizi graşi esenţiali (Uleiul de peşte Ome- ală pentru a avea o piele hidratată şi pentru lă, salcâm, soc, brusture, aloe; pentru curăţa-
ga 3 + Omega 6), denumite grăsimi bene- a elimina toxinele prin intermediul rinichilor re: coada şoricelului, aloe. Aceste plante au o
şi al colonului. Este recomandat consumul de perioadă optimă de recoltare (specifică fiecă-
multă apă curată, filtrată, mai ales pe durata reia) pentru a obţine principiile active la con-
sezonului cald (1-1,5 l pe zi). centraţia maximă.
Consumul de alimente precum: carnea
roşie, produsele lactate, alimentele prăji- Dr. IULIA Burghiu – Hobeanu -
te sau care conţin uleiuri sau grăsimi de tip medic ORL cu competenţă în apifitoterapie
trans, hidrogenate, aditivi alimentari, trebu-
ie redus, deoarece cresc producţia de radi-
cali liberi, a căror acţiune este nocivă la ni-
vel celular. Cantităţile excesive de zaharuri
din alimentaţie ameninţă sănătatea pielii şi a
părului, pentru că declanşează un proces de
glicare a proteinelor structurale, proces care
fice, care se regăsesc în toate celulele, consti- contribuie la fenomenul de îmbătrânire.
tuind principala sursă de energie. Vă puteţi Dieta trebuie să conţină o cantitate sufi-
asigura aceste grăsimi consumând cereale cientă de substanţe cu potenţial antioxidant
integrale, seminţe, nuci, boabe de soia, legu- (acestea neutralizează acţiunea distructivă a
me cu frunze de culoare verde-închis, uleiuri radicalilor liberi, ajutând la încetinirea proce-
presate la rece (în special de in, dovleac, floa- sului de îmbătrânire celulară). Fructele şi le-
rea-soarelui, susan şi şofran) şi peşte precum gumele proaspete reprezintă o sursă de an-
sardinele, macroul şi somonul. Zincul este tioxidanţi naturali. Suplimentul Complet
esenţial în procesarea acizilor graşi benefici. Hofigal Antioxidant are rol antioxidant,
Sursele alimentare bogate în acest mineral tonifiant şi vitaminizant al organismului în
sunt: carnea de pui, curcan, stridiile, crabii. perioadele de suprasolicitare psihică şi inte-
Aportul adecvat de acizi graşi esenţiali şi zinc lectuală a organismului.
poate prevenii uscarea pielii. În cazul unui păr cu probleme trebuie să
ne gândim şi la deficienţele nutriţionale. De
exemplu, un păr subţire şi uscat arată că în or-
ganism există carenţe de acizi graşi nesatu-
raţi, în timp ce mătreaţa atrage atenţia asupra
unei lipse de vitamina A. Părul trebuie periat
regulat şi cu atenţie, cu o perie cu peri naturali
(cele cu perii din plastic fac ca firul să se des-
pice la vârfuri, iar cele cu peri ascuţiţi îl rup în

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 5


Sfaturi fitoterapeutice

Plantele medicinale
şi sănătatea noastră
n vechi proverb spune Multe din cunoştinţele şi tradiţiile le-
că, este mult mai uşor să gate de leacurile şi remediile naturale s-au
previi, decât să vindeci. pierdut sau sunt pe cale de a se pierde.
De aceea, înainte de a Din fericire, încă există persoane inte-
recomanda un tratament resate în păstrarea şi îmbunătăţirea aces-
tor remedii.
natural bazat pe plante medicinale,
Hofigal încearcă să îmbine tradiţiile cu
pentru anumite afecţiuni, este impor- noutăţile în domeniul medicinei, produ-
tant să ştim că există numeroşi fac- sele sale adresându-se unei largi game de
tori de risc în apariţia bolilor. Aceşti afecţiuni acute sau cronice, având efecte
factori de risc împreună cu repetarea mai mult decât benefice asupra pacienţi-
anumitor obiceiuri nocive duc la lor (neexistând efectele adverse ale medi-
eşecul multor remedii curative. camentelor clasice).
Anotimpurile şi obiceiurile noastre
Nerespectarea ritmurilor biologice de zilnice fac să apară anumite afecţiuni spe-
odihnă şi de hrană sau de activitate produ- cifice. Iarna predomină afecţiunile respi-
ce dereglări majore în buna funcţionare a ratorii acute şi se agravează problemele
organismului. car­diace cronice. În perioadele de tranzi-
Oboseala, sedentarismul şi supraali- ţie dintre anotimpuri (iarnă–primăvara,
mentaţia conduc la obezitate, diabet zaha- toamnă–iarnă) se agravează probleme-
rat, hipertensiune arterială, dereglări circula- le digestive şi cele reumatice. Primăvara
torii şi cardiace cu consecinţe grave. Dacă la apar sau se dezvoltă afecţiuni alergice.
acestea se adaugă stresul, fumatul, cafeaua, Vara apar disfuncţii circulatorii grave şi
consumul excesiv de băuturi alcoolice, dul- disbacterioze intestinale.
ciuri, viaţa normală va fi serios periclitată. Pentru aceste disfuncţii, Hofigal vine
Ţara noastră a fost binecuvântată de cu o gamă variată de produse capabile
existenţa a numeroase leacuri naturale de- să rezolve afecţiunile respective, deoare-
oarece clima şi relieful permit dezvoltarea ce Hofigal îmbină tradiţiile medicale cu
unei flore bogate şi variate. evoluţia ştiinţifică. Astfel este de folos să
Din cele mai vechi timpuri au exis- ştim că extractul de stânjenel sau rădăci-
tat persoane care au fost atrase de miste- nă de iris este eficient în cazurile de blo-
rul efectelor vindecătoare ale plantelor. caj limfatic, vâscul alb se recomandă în
Această curiozitate i-a împins să desco- cazurile de cancer, dar toate aceste reco-
pere remedii pentru diverse afecţiuni, sau mandări trebuie date de către cineva cu
prin folosirea plantelor în sensul rău, să experienţă în acest domeniu şi nu doar
descopere diverse amestecuri care să in- din auzite.
ducă diverse stări de disconfort sau chiar De asemenea, este cunoscut de la bu-
moartea unei persoane. nicii noştri că ceaiul de coada calului sti-
Din păcate, în prezent aceste leacuri mulează eliminarea în afecţiunile renale,
sunt din ce în ce mai puţin cunoscute, in- iar substanţele amare din rădăcina de gen-
clusiv în zona rurală. Dacă la oraş acest lu- ţian galben sau cicoare, stimulează secreţi-
cru este aproximativ normal, datorită con- ile digestive şi favorizează mişcările gastro-
diţiilor, la sate acest lucru este de neînţeles, intestinale. Doar că rămâne valabil sfatul
deoarece se consideră că totuşi tradiţiile se cu recomandările din partea unui medic
păstrează mai bine în aceste zone. specialist fitoterapeut.

6 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Sfaturi fitoterapeutice

Uleiurile volatile, cum ar fi cel de turi de alte plante medicinale - Depurin),


rozmarin, cel de levănţică, relaxează mus- extract glicerohidroalcoolic.
culatura contractată, stimulează irigarea Nucul este recunoscut pentru efectele
zonelor respective, reglând tensiunea ar- benefice dermatologice. El se poate folosi
terială. sub formă de ceai din frunze pentru spă-
Uleiul volatil de cimbru şi cel de busu- lare externă sau sub formă de tinctură din
ioc sunt antiseptice respiratorii şi digesti- muguri, extract glicerohidroalcoolic pen-
ve foarte bune, fiind indicate în afecţiunile tru uz intern. Nucul este benefic în afecţi-
acute şi cronice ale acestora. uni hepatobiliare şi pancreatice, afecţiuni
Măceşul este un tonic general foarte urogenitale, inflamaţii respiratorii, inflama-
bun, vitaminizant şi imunostimulator. Se ţii O.R.L., sindrom anxios-depresiv.
recomandă în probleme imunitare respi- Secara se foloseşte cu rezultate foar-
ratorii, în convalescenţa după bolile febri- te bune ca extract glicerohidroalcoolic în
le, în astenia fizică şi psihică marcată. El afecţiuni hepatice cronice şi acute, în insu-
stimulează creşterea şi dezvoltarea armo- ficienţă hepatică, ciroză hepatică, steatoză
nioasă a copiilor. Este deasemenea foarte hepatică, gută.
important modul de administrare al mă- Orzul are efecte terapeutice benefi-
ceşului: ceaiuri, extract glicerohidroalcoo- ce în afecţiuni hepato-renale, pancreatice,
lic, comprimate cu extract din măceş şi alte aparat osteoarticular, fiind folosit ca antio-
plante medicinale (Extravit M, Gemoderi- xidant de excepţie, imunomodulator, dre-
vat din mlădiţe de măceş, Ceai de măceş). nor hepato-biliar, insuficienţă hepatică şi
Castanul sălbatic, cunoscut încă de steatoza hepatică, afecţiuni inflamatorii re-
pe vremea strămoşilor noştri, este utilizat nale şi respiratorii.
ca antiinflamator, stimulant al circulaţiei Coacăzul negru este drenor univer-
venoase periferice, cu valoare terapeutică sal, antiinflamator de excepţie şi antialer-
deosebită în edeme şi inflamaţii post-trau- gic foarte puternic. Se foloseşte cu rezulta-
matice, flebite şi tromboflebite, hemoroizi, te foarte bune în sindroame alergice acute
varice, fragilitate capilară crescută. Se utili- şi cronice, artroze şi reumatism inflamator,
zează sub diferite moduri: tinctură, extract afecţiuni dismetabolice, retinopatii şi tul-
glicerohidroalcoolic şi unguente. burări ale acuităţii vizuale, prostatită croni-
Păducelul este un vechi leac în pato- că şi fibrom uterin.
logia cardiacă hipertensivă, fiind totodată Cel mai important de reţinut din aceste
tonic cardiac, antispastic, sedativ general, prezentări de plante utilizate în tratamen-
coronarodilatator. El se administrează sub tul diferitelor afecţiuni este gama foarte
formă de ceai, capsule, tinctură, extract gli- variată de plante medicinale autohtone.
cerohidroalcoolic, în funcţie de scopul te- Ele trebuiesc recomandate sub diferi-
rapeutic urmărit. te tipuri de extracţie, în funcţie de scopul
Ienupărul se recomandă în patologia terapeutic urmărit şi tocmai de aceea, este
hepato renală. Astfel, în pielonefrite croni- bine ca recomandările să fie făcute de un
ce, glomerulonefrite cronice, litiază renală, medic specialist cu competenţă în apifito-
cistite recidivante, insuficienţă renală, gută, terapie şi nu doar din auzite.
obezitate şi hepatopatie steatozică, hepa-
tite cronice virale şi toxice, ciroză hepatică,
ateroscleroză se recomandă ienuparul în Dr. Clara Pătrugan -
diferite forme: tinctură, comprimate (ală- medic familie cu competenţă în apifitoterapie

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 7


Sfaturi fitoterapeutice

Tratamentul
fitoterapeutic
al Lambliazei
la adulţi
şi copii
ezonul estival se apropie şi 20 microni. Chisturile de giardia (formă de
odată cu venirea lunilor tori- rezistenţă a parazitului, sub care acesta este
de de vară, creşte apreciabil eliminat din organism odată cu materiile fe-
incidenţa cazurilor de para- cale) măsoară doar 10 microni. Boala produ-
să de acest parazit se numeşte giardioză sau
zitoze intestinale. M-am decis lambliază şi este una dintre cele mai frecven-
să abordez acest subiect mai delicat, te parazitoze, întâlnindu-se atât la copii, cât şi
datorită solicitărilor tot mai frecvente în rândul adulţilor.
de a recomanda tratamente eficiente
din plante pentru astfel de parazitoze. Modul de transmitere este următorul:
chisturile infectate ale parazitului sunt eli-
Prin intermediul acestui articol doresc minate în mediu extern. Proastele obiceiuri,
să răspund unui număr apreciabil crescut de lipsa wc-urilor, lipsa normelor elementare
solicitări venite din toată ţara privind această de igienă, defecaţia efectuată în natură, vân-
patologie întâlnită atât la copii cât şi la adulţi. tul, ploaia, apa de ploaie, muştele (în speci-
Şi cum cele mai frecvente întrebări gravitea- al), toate acestea contribuie la împrăştierea
ză în jurul parazitozei date de coloniile de permanentă a chisturilor în natură! Astfel,
Giar­dia sau Lamblia, am considerat necesar apa, solul, sunt contaminate prin intermediul
să mă opresc la această formă de parazitoză muştelor şi a altor insecte, dar şi prin utiliza-
intestinală. Frecvenţa crescută a acestui tip rea de îngrăşăminte naturale obţinute de la
de parazitoză este favorizată fie de condiţiile animale pentru fertilizarea suprafeţelor des-
igienico-sanitare de cele mai multe ori neco- tinate culturilor. De obicei, infestarea omului
respunzătoare, fie de nivelul scăzut de infor- se produce prin consumarea legumelor sau
mare şi educaţie sanitară a populaţiei, fie de fructelor incorect spălate, prin intermediul
deficienţele sistemului de distribuţie al apei mâinilor murdare sau prin neprotejarea ali-
potabile sau a condiţiilor improprii de decan- mentelor de acţiunea muştelor, care pot de-
tare, filtrare şi epurare a apei şi nu în ultimul pune pe suprafaţa acestora numeroase chis-
rând, de cauzele multiple care produc dimi- turi de giardia.
nuarea capacităţii de apărare a organisme-
lor de orice vârstă... Şi dintre acestea, să nu Copiii aflaţi în colectivităţi (grădiniţe,
uităm că alimentele modificate genetic con- şcoli, cămine etc.) sau cei din familii nume-
stituie cele mai frecvente cauze de depresie roase, adulţii aflaţi în colectivităţi numeroa-
imunologică şi scădere a pragului alergenic, se, în cazul nerespectării normelor de igie-
de aceea, din ce în ce mai frecvent sunt întâl- nă şi protecţie sanitară, sunt cei mai expuşi
nite cazuri de asociere între parazitoze şi aler- acestor infestări. Odată ajunşi în organism,
giile de etiologie alimentară... prin ingurgitarea unor alimente infestate,
paraziţii se fixează la nivelul tubului diges-
Giardia-lamblia este un protozoar flage- tiv, în prima porţiune a intestinului, pro-
lat, un parazit microscopic care, sub forma sa ducând dureri abdominale periombilicale.
vegetativă, are o formă de pară. Este format Acestea pot fi de intensitate mică, supor-
dintr-o singură celulă, se află cantonat, cel tabile sau chiar accentuate şi atunci ele pot
mai frecvent sub această formă, în intestin deveni mai ample, cu caracter generalizat
sau în bilă şi, de obicei, măsoară cam 15- abdominal.

8 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Sfaturi fitoterapeutice

Durerile apar uneori în funcţie de alimen- intestinală în cazul unui copil care este pa- obţinute numai la recomandarea medicului
taţie, sau pot apărea spontan atât în cursul zi- lid, prezintă cearcăne, este mofturos, nervos, de familie, în urma adresării la cabinetul aron-
lei, cât şi în cursul nopţii. De asemenea, sunt nu are poftă de mâncare, prezintă dureri ab- dat. De regulă, orice tratament alopat indicat
semnalate lipsa poftei de mâncare, intoleran- dominale periombilicale, prurit nazal, prurit în cazul parazitozelor intestinale (deci, în ca-
ţa faţă de unele alimente, predispoziţia pen- anal, somn agitat, uneori diaree sau fenome- zul giardiozei) prezintă un efect toxic asupra
tru dulciuri; uneori după mese apare senzaţia ne alergice, erupţii urticariene, care apar fără celulei hepatice, dar şi un efect neurotoxic re-
de balonare, meteorismul, senzaţia de grea- o legătură aparentă cu alimentaţia şi care dis- zultat în urma distrugerii masive a paraziţilor
ţă. Persoanele parazitate sunt mai nervoase, par la fel de brusc cum au apărut. şi eliberării de compuşi toxici cu tropism la ni-
mofturoase. Uneori, în cazul unor infestări velul celulei nervoase.
mai vechi, cu un număr mai mare de paraziţi, Dacă la copil simptomatologia este mai
pot fi semnalate simptome specifice unei en- clară şi mai sugestivă, în cazul adulţilor, simp- De-a lungul carierei de medic, am în-
terocolite sau chiar ale unei diarei persisten- tomatologia este mai discretă, dominată mai tâlnit nu de puţine ori astfel de situaţii în
te, scădere ponderală, tulburări ale absorbţi- mult de manifestări nervoase şi digestive mo- care copilul prezenta tulburări de echilibru,
ei intestinale. Dacă parazitul ajunge în vezica derate (nervozitate, oboseală, indispoziţie, mers împleticit, prezenta un facies palid, în-
biliară, poate apărea subicter uşor, prin feno- dureri abdominale difuze, balonament, tul- cercănat, dureri periombilicale, muscula-
men de colestază, produsă de giardioză, sau burări de tranzit, halenă, foame exagerată) şi re, în special la nivelul membrelor inferioa-
chiar o uşoară hepatomegalie. uneori pot fi suspicionate doar în baza unor re, iar din declaraţiile părinţilor rezulta clar
manifestări dermatologice de tipul prurit sau că simptomatologia debutase la scurt timp
În afară de manifestări directe asupra or- erupţie în hartă geografică toraco-abdomi- după un tratament antiparazitar mai dur
ganelor parazitate, mai pot fi semnalate şi nală sau la nivelul membrelor inferioare, agra- sau, de ce nu, după un al doilea tratament
manifestări toxico-alergice la distanţă, cum vate de expunerea la căldură şi noaptea. În antiparazitar efectuat la scurt timp după pri-
ar fi apariţia şi persistenţa unor afecţiuni res- aceste cazuri, revenind la copii, este indicată, mul... Iată de ce, din acest punct de vedere,
piratorii (bronşite, chiar crize astmatice), of- pentru confirmare, o analiză coproparazitolo- sunt adeptul tratamentelor fitoterapeutice
talmologice (iridociclite etc.), dermatologice gică, la microscop, a materiilor fecale. Sunt ne- sau ho­meo­patice, care nu au nici un efect
(urticarii etc.). În literatură există unele cazuri, cesare cam 3 examene coproparazitologice, toxic asupra organismului. De fapt, orien-
rare, în care parazitozele la copii au fost înso- repetate la interval de 3-4 zile, crescând ast- tarea mea ca medic către aceste tipuri de
ţite de manifestări convulsive, epileptiforme fel şansele surprinderii la microscop a chistu- tratamente datează din perioada anilor 85
şi anemie, simptomatologie întreţinută de rilor de Giardia sau Lamblia. Foarte important - 87, când am efectuat un studiu de cerceta-
persistenţa parazitozei. Această situaţie poa- este ca intervalul de timp dintre momentul re pe un lot de copii preşcolari şi şcolari din
te fi explicată datorită originii comune a sis- prelevării mostrelor de scaun şi examenul mi- mediul rural, care prezentau reinfestări frec-
temului nervos central şi a aparatului diges- croscopic să fie de maximum 6 ore. De aceea, vente după tratamentul alopat recomandat
tiv, precum şi din cauza anemiei, care poate este bine ca proba să fie prelevată din scaunul contra parazitozelor dar care, după adminis-
deveni un factor favorizant al apariţiei crize- de dimineaţă şi dusă tot în cursul dimineţii la trarea de tratament homeopat, nu au mai
lor hipoxice. Dar acestea sunt cazuri rare, par- laborator, pentru analiză. Păstrarea probei de prezentat nici o recădere... Ulterior am cu-
ticulare. De regulă, suspicionăm o parazitoză scaun de cu seară până a doua zi dimineaţă noscut binefacerile şi efectele deosebite ale
(chiar ţinută la rece) nu este corectă, deoare- tratamentelor cu produse fitoterapeutice şi
ce riscăm să nu se mai observe nimic pe lamă. gemoterapice, recomandând numai trata-
Pentru adulţi este utilă examinarea bilei, prin mente din plante pentru orice tip de parazi-
tubaj duodenal. În acest caz, vor fi observa- toză. Este bine de precizat că frecvenţa pa-
te formele vegetative de giardia, recunoscute razitozelor intestinale este mult mai mare în
uşor din cauza mişcărilor pe care le prezintă. cazul copiilor decât în cazul adulţilor.
De asemenea, pot fi folosite metode imuno-
logice de diagnostic. Aceste investigaţii pot fi - continuare în pagina 10 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 9


Sfaturi fitoterapeutice

mesele principale, 15 zile pe lună, timp de 3 peste 3 ani, are rolul de a potenţa efectul an-
- continuare din pagina 9 - luni. tiparazitar al Helminonului.

În cele ce urmează, voi exemplifica astfel


de tratamente atât în cazul unor copii, cât şi
Redigest - 2 capsule/zi (1+0+1), ad-
ministrate după mesele principale, 15 zile pe  Aportul optim de vitamine, amino-
acizi, oligoelemente necesare orga-
nismului, (Spirulină, Ulei de cătină, Flavo-
în cazul adulţilor. Pentru început, voi detalia lună, timp de 3 luni. Conţinutul unei capsule
de Redigest poate fi administrat în puţin ia- vit C ) mai ales în condiţiile existenţei unei
o schemă de tratament cu produse Hofigal
urt natural, fără arome, o dată cu Spirulina. colonii de paraziţi, care reduc considerabil
pentru un copil de 4 anişori la care s-a preci-
cantitatea de nutrienţi ce se absorb la nive-
zat o parazitoză intestinală cu Giardia:
Flavovit C - 200 mg, 2 comprimate pe lul tubului digestiv şi care în timp pot de-
termina, în acest mod, anemierea organis-
Spirulină - capsule de 500 mg, 2 cap- zi (1+0+1), administrate după mesele princi-
mului parazitat.
sule pe zi (1+0+1), administrate după mese- pale, 15 zile pe lună, timp de 3 luni. Se pot
le principale, 15 zile pe lună, timp de 3 luni. suge sau mastica.
De asemenea, se poate administra copi-
Conţinutul unei capsule de Spirulină poate fi
administrat în puţin iaurt sau lapte. Echinacea - 200 mg, 2 comprimate pe lului următorul preparat: se amestecă sămân-
ţă de dovleac, numai miezul (câte 10 grame
zi (1 +0+ 1), administrate după mesele princi-
pentru fiecare an de vârstă, dacă copilul are
Ulei de cătină - 15 picături pe zi pale, 15 zile pe lună, timp de 3 luni. Conţinu-
6 ani se cântăresc 60 grame de miez de do-
(5+5+5), administrate în 1/2 linguriţă de mie- tul unei capsule de Echinacea poate fi admi-
nistrat în puţin iaurt sau miere. vleac), se amestecă cu miere Hofimel, până
re Hofimel, cu aproximativ 15-20 de minute
se obţine o pastă uniformă, din care se con-
înainte de mesele principale, 15 zile pe lună,
timp de 3 luni. Extract uleios de cimbru - 15 pi- sumă zilnic câte 1-2 Iinguriţe, cu 30 de minu-
te înainte de mese, timp de o săptămână. Se
cături pe zi (5+5+5), administrate în puţină
repetă reţeta, la fel, după 3 săptămâni.
Helminon - 2 comprimate mastica- miere sau iaurt, înainte de mesele principale,
De asemenea, măsurile care se impun
bile pe zi(1+0+1), administrate cu 15 minu- 15 zile pe lună, timp de 2 luni.
pentru profilaxia parazitozelor intestinale
te înainte de mese cu ceai îndulcit cu miere
Obiectivele acestui tratament sunt ur- sunt următoarele: respectarea cu sfinţenie a
Hofimel, timp de 5 zile, apoi după o pauză de
mătoarele: regulilor de igienă personală, alimentele (sa-
10 zile, se poate repeta la fel, timp de 5 zile;
late, ceapă verde, ridichi, usturoi verde, mere,
în total sunt admise maxim trei cure de câte
5 zile (separate de pauze de 10 zile), pentru
copii peste 3 ani, iar pentru adulţi, sunt re-
 Creşterea capacităţii de apărare a or-
ganismului contra infecţiilor şi stimula-
rea mecanismelor de distrugere a paraziţilor
pere, struguri, în general toate fructele, legu-
mele, zarzavaturile), care se consumă în sta-
comandate 4 comprimate pe zi (2+0+2), ad-
(Echinacea, Spirulină, Ulei de cătină, Redi-
ministrate cu 15 minute înainte de mese, în
gest)
cure de 6-8 zile, cu pauze de 10 zile între ele,
2-3 cure în total.

Miere Hofimel - 1/2Iinguriţă de 3


 Combaterea parazitozei (Helminon,
Redigest, Hofimel, Extract uleios de
cimbru). Se pare că asocierea Redigest + Ex-
ori pe zi, cu 15-20 de minute înainte de tract uleios de cimbru + Helminon, la copii

10 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Sfaturi fitoterapeutice

re crudă, vor fi bine spălate. Brânza, pâinea,


vor fi bine protejate contra muştelor, insec-
Hof. Imun - 4 comprimate pe zi (2 are rol de potenţare a efectului antiparazitar
al Helminonului.
+0+ 2), administrate după mesele principale,
telor în general; înainte de masă, mâinile vor zilnic, timp de 3 luni.
fi atent spălate. De asemenea, în colectivităţi În cazul tratamentelor fitoterapeutice
de copii, prin examene coproparazitologice
obligatorii, vor fi depistaţi purtătorii de pa-
Extract uleios de cimbru - 30 pi- contra parazitozelor la adulţi, vor fi luate în
consideraţie şi celelalte afecţiuni cronice aso-
cături pe zi (10+10+10), administrate în puţi-
raziţi izolaţi şi supuşi unui tratament cores- nă apă plată, înainte de mesele principale, 20 ciate, pentru care vor fi eliberate de aseme-
punzător, focarele familiale de parazitoză vor zile pe lună, timp de 2 luni. nea tratamente specifice. Tratamentul pentru
fi tratate, asanate, iar în sursele de infestare orice formă de parazit trebuie personalizat,
(rampă, deşeuri, latrine neigienice etc.) vor fi Obiectivele acestui tratament sunt ur- individualizat, în funcţie de vârsta bolnavului
luate măsurile corespunzătoare. Persoane- mătoarele: sau vechimea parazitozei, precum şi de alte
le depistate vor fi tratate şi chemate la con- boli asociate şi aflate sub tratament. Pentru
trol după încheierea tratamentului. În cazul
reinfestărilor, se impune identificarea sursei,
izolarea focarului şi sterilizarea acestuia prin
 Creşterea capacităţii de apărare a or-
ganismului contra infecţiilor şi stimula-
rea mecanismelor de distrugere a paraziţilor
informaţii suplimentare, vă rugăm să sunaţi
la telefon 0730087673, de luni şi până vineri
inclusiv, între orele 8-16.
tratarea corespunzătoare a celor depistaţi (Hof.Imun, Spirulină, Ulei de cătină, Redigest Mult succes şi Multă Sănătate! Şi s-auzim
pozitivi pentru giardia - lamblia, la examenul plus, Flavovit C) numai de bine!
coproparazitologic.
Atenţie foarte mare la tratamentele alo-
pate contra paraziţilor, care se repetă la inter-
 Combaterea parazitozei (Helminon,
Redigest plus, Depurin, Extract uleios
de cimbru). Se pare că asocierea Helminon
Dr. Teodor Sissea Henri
medic fitoterapeut
vale scurte, sub 3-4 luni. Pot determina apari- C.T.N.B. Alexandra
+ Hof.Imun + Redigest plus + Ulei de cătină
ţia de reacţii adverse, din cauza substanţelor
endotoxice, rezultate în urma distrugerii ma-
sive a paraziţilor şi care prezintă tropism pe
sistemul nervos. Din acest motiv, în conclu-
zie, este de preferat un tratament fitoterape-
utic sau homeopat, care nu prezintă nici un
risc toxic asupra celulei hepatice sau asupra
celulei nervoase. Optaţi întotdeauna pentru
un astfel de tratament, mai ales în cazul rein-
festării sau apariţiei efectelor adverse secun-
dare unui tratament alopat. Acestea au fost
recomandările generale pentru copii.

În cazul adulţilor, recomand următoarea


asociere de produse Hofigal:

Spirulină - capsule de 500 mg, 6 cap-


sule pe zi (2+2+2), administrate cu 30 minute
înainte de mesele principale, zilnic, timp de
3 luni.

Ulei de cătină - 90 picături pe zi


(30+30+30), administrate cu aproximativ 30
de minute înainte de mesele principale, zil-
nic, timp de 3 luni.

Helminon - 6 comprimate masticabi-


le pe zi (2+2+2), administrate cu 15 minute
înainte de mese, în cure de 6-8 zile, cu pauze
de 10 zile între ele, 2-3 cure în total.

Depurin - 2-3 comprimate pe zi, admi-


nistrate după mesele principale, zilnic, 3 luni.

Redigest plus - 4-5 comprimate pe


zi (1+2+2), administrate cu 30 minute înain-
tea mesele principale, zilnic, timp de 3 luni

Flavovit C - 500 mg, 3 comprimate pe


zi (1+1+1), administrate după mesele prin-
cipale, zilnic, timp de 3 luni. Se pot suge sau
mastica.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 11


Sfaturi fitoterapeutice

Sindromul
depresiv
şi sosirea
anotimpului
cald
Kraepelin şi Weygandt (1902) au ca- simţi dragostea, ura sau teama, având impre- tită. Un indiciu este “prăbuşirea posturii”, aso-
racterizat sindromul depresiv printr-o triadă sia lipsei de modulare afectivă adecvată situ- ciată cu dureri cervicale, cefalee, ameţeli.
simptomatică constituită din: tristeţe, înceti- aţiilor conjuncturale. 5. Lentoarea motorie se traduce prin fe-
nirea proceselor gândirii şi lentoarea psiho- 2. Inhibiţia gândirii este relevată de o nomene ca: mers încet, gesturi lente şi rare,
motorie. asociaţie ideativă redusă, înceată, obositoare cu amplitudine redusă, laborioase şi întâr-
După Kielholz (1965, 1988) sindromul şi în cerc vicios, ce se desfăşoară în jurul unor ziate sau, în cazuri grave, printr-o stare de
depresiv constituie o modalitate de reacţie idei obsesive, autolitice: mono-ideism, vid in- prostaţie (stare de totală indiferenţă). Aces-
de bază a fiinţei umane la diferite situaţii sau terior, inhibiţie extinsă şi asupra memoriei, te fenomene pot fi atât de intense încât pot
condiţii somatogene, psihogene sau endo- percepţiilor, de unde decurge şi trăirea dure- atinge nivelul unei stări de melancolie accen-
gene, care se manifestă prin triada: dispozi- roasă că “timpul s-a oprit în loc”. tuată.
ţie tristă cu sau fară componente anxioase, 3. Gândirea înceată – alimentează dez- 6. Tulburările digestive – sunt reprezen-
inhibiţia gândirii, tulburări ale funcţiilor psihi- interesul aparent şi antrenează scăderea tate de inapetenţă, constipaţii şi scădere pon-
ce centrifuge şi ale funcţiilor psihomotorii. semnificativă a randamentului intelectual. derală. Rareori întâlnim bulimie şi creştere
Din grupa simptomelor cardinale fac 4. Inhibiţia funcţiilor centrifuge se refe- ponderală. O atenţie deosebită trebuie acor-
parte: ră la diminuarea sau pierderea voinţei care-i dată pacienţilor cu acuze hipocondriace, ma-
1. Dispoziţia trist-dureroasă care poa- fac pe depresivi incapabili de a lua o hotărâ- nifestări dureroase şi hipertensiune arterială.
te merge până la “anestezia psihică şi morală” re, de a delibera, a decide şi a trece la acţiune. 7. Dereglări cardiovasculare – sunt de
sau aşa-zisa “tristeţe vitală”. Depresivul trăieş- Acestea se însoţesc de demaraj dificil, gârbo- obicei stări de hipotensiune, puls diminuat
te un sentiment penibil al incapacităţii de a vire, mişcări lente, voce monotonă, abia şop- sau accelerat în sindroame depresiv anxioa-
se, bradicardie, extrasistole, palpitaţii, con-
stricţii precardiace şi crize pseudoanginoase.
8. Perturbări respiratorii - se rezumă la
respiraţie superficială, constricţie farigiană,
senzaţie de sufocare şi uscarea mucoaselor.
9. La nivelul aparatului urogenital – oli-
gurie, polakiurie, amenoree, frigiditate sau
impotenţă, foarte rar creşterea libidoului.
10. Consumul abuziv de alcool – este
uneori dificil de stabilit dacă depresia este
consecinţa unui alcoolism sau alcoolismul
este secundar depresiei.
11. Tulburările neurovegetative – crize
circulatorii cu extremităţi reci şi senzaţii de
frig, tegumente şi mucoase uscate, atone şi
palide, precum şi numeroase alte simptome
(cefalee difuză, artralgii şi mialgii vertebrale,
în special în zona cervicală).

12 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Sfaturi fitoterapeutice

CLASIFICARE: În funcţie de aspectele element indispensabil sintezei serotoninei, ra înainte de culcare, timp de 3 luni. Tonusul
fenomenologice se pot contura următoarele luat în cură continuă timp de cel puţin 6 luni persoanei s-a îmbunătăţit vizibil şi insomnii-
sindroame depresive mai importante: este prescris deseori în aceste tulburări de- le au dispărut.
- sindromul depresiv simplu – cu simp- presive.
tomatologie moderată, oboseală, pesimism, 2. Pacient de 75 de ani B.G., coronarian,
diminuarea randamentului profesional, in- Medicina naturală oferă o serie de persoană din mediul rural, acuză o oboseală
somnie, nehotărâre, sentiment de inferiori- remedii: excesivă şi episoade de dezinteres total faţă
tate. Capsule: Coenzima Q10 (30 mg) în ulei de gospodărie şi familie, precum şi tulburări
- sindromul depresiv inhibat – cu inhibi- de cătină, Coenzima Q10 (15 mg) în ulei de de somn. În urma analizelor pacientul prezin-
ţie psihomotorie maximă, bolnavul pare în- cătină, Coenzima Q10 (60 mg) în ulei de căti- tă un grad de anemie severă. Ca schemă de
cremenit, mut imobil, mimica, poziţia gârbo- nă, Ulei de cătină, Spirulină (500mg), Spiruli- tratament, pe care a urmat-o 3 luni au fost:
vită şi privirea exprimând o intensă dezolare. nă cu extract total de cătină, Spirulină cu Se, Spirulina cu extract total de cătină 6 cps/
Alimentaţia se realizează cu mari dificultăţi. Spirulină (1000 mg), Acizi omega 3 din cod şi zi, Păducel comprimate 3 cp/zi, polivitamine
Odată cu venirea anotimpului cald, sin- sardină, Omega 3 şi Omega 6 vegetal, Lavan- cu Ca şi Mg 3 cp/zi şi tinctură de sunătoare
droamele depresive scad ca număr deoarece dă (levănţică ). 40 pic de 3 ori pe zi după fiecare masă. După 3
razele soarelui influenţează în mod pozitiv Comprimate: Păducel, Valeriană, Passi- luni de tratament pacientul are o stare gene-
psihicul uman. Plimbările regulate în parcuri, flora, Somn uşor, Polivitamine cu Ca şi Mg, rală bună iar analizele s-au îmbunătăţit vizibil.
ieşirile la iarbă verde, activitatea fizică şi spor- Passisclerotin.
tul, meloterapia (ascultarea muzicii prefera- Tincturi: Angelică, busuioc, levănţică (la- 3. Pacientă tânără de 35 de ani G.R., cu
te) şi orice alt tip de activitate (desen, pictu- vandă), melissa, păducel, sunătoare, valeria- o situaţie familială delicată şi o muncă atât fi-
ră, fotografie artistică, creaţie de modă etc.), nă. zică cât şi psihică solicitantă, acuză ameţeli,
aduc un plus de tonus persoanelor care su- Gemoderivate: din muguri de mestea- astenie, marcare fizică şi psihică, somnolen-
feră de această afecţiune. Trebuie evitat de a căn argintiu, din mlădiţe de păducel, din mu- ţă, dezinteres pentru activităţile cotidiene şi
urmări emisiuni cu teme triste, ştiri negative guri de tei argintiu, din muguri de stejar. pentru propria persoană. Schema de trata-
(gen omoruri, violuri, păgubiţi), de a asculta Toate aceste remedii trebuiesc individu- ment a fost următoarea: Spirulină cu Se 3
problemele apropiaţilor, în concluzie, de a fi alizate în funcţie de celelalte afecţiuni ale pa- cp /zi , Coenzima Q10 în ulei de cătină for-
ferit de tot ceea ce este negativ şi pe cât posi- cienţilor, în cure de trei luni. te 3 cp/zi , Ulei de cătină cps 3 cps/zi , ge-
bil de a râde cât mai mult. moderivat din muguri de stejar 3 mono-
Trebuie să vă asiguraţi că aveţi o alimen- Din experienţa noastră vă relatăm câ- doze înainte de fiecare masă, toate timp de 3
taţie bogată în aminoacizi, glucide, ce sunt teva cazuri: luni. După 3 luni ameţelile si somnolenţa au
necesare sintezei endorfinelor şi în acizi dispărut, iar activităţile cotidiene şi-au reluat
graşi Omega 3. Un supliment cu minerale 1. Pacientă în vârstă de 56 de ani V.N., cursul normal.
precum fierul, magneziul şi zincul, dar şi vi- hipertensivă, coronariană şi dislipidemică, cu
taminele grupei B pot fi utile, deci deficitul activitate psihică intensă suferă un şoc prin
lor e un factor al instalării unui sindrom de- pierderea unei persoane dragi. Relatează o Iată cum Natura
presiv. O algă precum spirulina luată regu- oboseală cronică şi dezinteresul faţă de acti- are forţa de a ne
lat combate aceste carenţe. Litiul, un oligo- vitaţile cotidiene precum şi episoade de in-
somnii, precordialgii discrete şi uneori pal- readuce mereu la firesc,
pitaţii. A urmat o schemă de tratament cu la normalitate.
Passisclerotin cps 3/zi după masă, Acizi
omega 3 din cod şi sardină 6/zi, Coenzima
Q10 în ulei de cătină forte 3cp/zi, Gemode- Dr. Alice Hogea - medic familie
rivat din mlădiţe de păducel 2 monodoze cu competenţă în apifitoterapie
pe zi dimineaţa şi la prânz înainte de masă şi Farmacia CONVALARIA SRL
gemoderivat din muguri de tei argintiu sea- Drobeta Turnu Severin

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 13


Sfaturi fitoterapeutice

Fitoterapia în tratamentul
anemiilor. Gemoderivatele
ontinuăm să ne interesăm la
Medicii de Familie dar mai
cu seamă la Specialişti despre
modul în care folosesc terapiile
naturale ca mijloc alternativ
sau complementar în terapia bolilor
de sânge, cu produsele noastre, ale
firmei HOFIGAL; aşadar vizitez o
veche colegă de la Institutul Naţional
de Hematologie, serviciul ambulator
de Boli de Sânge; intru şi o salut pe Dr.
Iulia Constantinescu - Medic Primar
Interne şi Hematologie

- Dr. Costinescu Mircea: Bună Iulia!


- Dr. Iulia Constantinescu: Ah! Bună ziua
domnule doctor! Ce mai faceţi?
- Dr. C.M.: Am venit să fac un foto-
reportaj despre cum folosești pro- -Dr C.M.: Ştiu că eşti o mare admi- - Dr. C.M.: În ce alte afecţiuni hema-
duse naturale, de ex. în cazul Ane- ratoare a terapiilor naturale din care tologice ai mai utilizat Cătina?
miilor - un capitol foarte mare şi Cătina ocupă un loc principal în pre-
complex, frecvent în patologia adul- ocupările tale de tratament; cum şi - Dr. I.C.: În anemiile macrocitare, me-
tului şi mai cu seamă a copilului. în ce împrejurări administrezi Căti- galoblastice - după o perioadă de 2-6 săp-
În primă instanţă cei care intră în na în anemii, spre exemplu? tămâni, în care terapia se bazează numai pe
contact cu acest gen de bolnavi sunt vitamina B12 şi acid folic asociem cătina de
medicii de familie. Care este filiera? -Dr. I.C.: În abordarea diferitelor tipuri de asemenea sub formă de capsule sau gemo-
Cum ajung aceşti bolnavi la servi- anemii, din cazuistica Institutului Naţional de derivate din mlădițe de cătină roșie (2 mono-
ciul ambulator de Boli de Sânge? Hematologie am completat adesea terapia doze) şi serii de 1 lună, 3-5 cure pe an;
clasică (cu produse care conțin fier) cu Ge- În sindroamele mielodisplazice ale vârst-
- Dr. I.C.: Copiii sau adulţii prezintă sem- moterapia. nicilor, precum şi în anemiile insuficienţelor
ne de: astenie, inapetenţă, uneori nervozi- Cel mai frecvent am recomandat Cătina medulare de vârstă, anemii în general rezis-
tate, iar examenul clinic constată uneori o - fie sub formă de ulei de cătină, fie gemode- tente la tratament şi în care obiectivul prin-
splină mărită, tegumente şi mucoase palide, rivat din mlădițe de cătină, care este un ade- cipal este menţinerea hemoglobinei la o va-
gingiile sângerează uşor, iar copiii au raga- vărat “miracol” al naturii prin conţinutul său loare convenabilă > 9 g/dl amânând cât mai
de la colţul gurii, fapt care îi determină să se bogat în minerale, vitamine (A,C,E) şi antioxi- mult dependenţa de transfuzii! La tratamen-
adreseze medicului de familie. danţi. Cătina participă activ la hematopoieză tul oarecum paleativ cu acid folic şi vitamina
Sunt multe afecţiuni care debutează în şi poate fi folosită cu succes în aproape toate B6 se poate asocia cătina ca stimulant medu-
acest fel, dar după un examen clinic sumar tipurile de anemii, spre exemplu: în anemii- lar, în perioade de 1-3 luni.
privind palmele şi conjunctivele decolora- le feriprive, după o primă lună de feroterapie
te şi după o informare, cu aparţinătorul sau exclusivă, cu picături de fier Haussman (timp - Dr. C.M.: Spune-mi, te rog, te-ai
adultul bolnav, privind antecedentele bol- în care absorbţia fierului este maximă, dacă mai gândit şi la alte mijloace fitote-
navului, acesta este îndrumat la laborator iar se indică în monoterapie), se asociază uleiul rapice, în afară de cătină?
după natura rezultatului se pune un diagnos- de cătină câte 2 capsule x 3 pe zi la adulţi şi - Dr. I.C.: Menţionez că în Talasemia mi-
tic de probabilitate şi în cele din urmă este tri- copii mai mari de 12 ani; ideal ar fi dacă co- nor, anemii macrocitare megaloblastice şi
mis la noi. piii s-ar împăca cu gemoderivatele din mlă- sindroame mielodisplazice adăugăm cu suc-
diţe de cătină roşie, câte 2 monodoze / zi în ces în tratament şi comprimate de Spirulină
-Dr. C.M.: De ce analize uzuale se fo-
2 linguri de apă şi ţinute în gură 3 - 4 minu- - câte 3 tablete de 500 mg pe zi, cu ½ oră în-
loseşte Medicul de familie pentru a
te, pentru a se absorbi prin mucoasa bucală, aintea meselor pentru adulţi – iar acum mai
depista o boală de sânge?
după care se pot înghiţi, administrate în cure nou, tablete de 1 g. în 2 prize – ultima priză
-Dr. I.C: După examenul clinic, medi­ de 1-3 luni. înainte de ora 18, vreme îndelungată, deoa-
cul­ de familie recomandă obligatoriu o Am administrat aceste gemoderivate în rece nu are nici o contraindicaţie, atât pentru
hemoleu­cogramă, un V.S.H., un frotiu, probe Talasemia Minor, precum şi în alte tipuri de
hepatice, o glicemie iar adulţilor ureea şi cre- anemii hemolitice ereditare (în sferocitoze,
atinina; uneori investigaţiile pot merge mai enzimopatii); indicăm cătina sub următoare-
departe, cerându-le bolnavilor markeri hepa- le forme (ulei și gemoderivat) - în serii de o
tici pentru hepatita B sau C, iar la noi se com- lună, 3-4 cure pe an, cu precădere în sezonul
pletează cu o sideremie, o electroforeză de rece. Cătina atenuează şi simptomele obose-
hemoglobină, ca să nu intrăm în amănunte lii cronice, atât de frecvent acuzate de aceşti
prea pretenţioase. pacienţi.

14 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Sfaturi fitoterapeutice

acţiunea sa antianemică, precum şi pentru ternic şi eficient care dealtfel este şi foar-
amendarea oboselii cronice. te scump (Neorecormon) şi care reprezintă
numai un paleativ de moment; aceşti bol-
-Dr. C.M.: Ce alte gemoderivate ai navi trebuiesc înscrişi din vreme pe o listă
mai folosit? de aşteptare, în vederea unui transplant re-
-Dr. I.C: Gemoderivat din muguri de brad nal sau hepatic (nu are rost să intru în de-
alb pe care l-am recomandat în anemiile plu- talii)
ricarenţiale ale copiilor, mai ales atunci când -Dr. C.M.: Ai punctat foarte clar
se asociază cu distrofii dentare; gemoderivat măsurile terapeutice punând ac-
din muguri de Carpen Alb în anemie centul pe tratamentul fitoterapic; la
-Dr.C.M.: De la ce număr scăzut de ce perioade chemi bolnavii la con-
trombocite este necesar tratamentul trol şi cum îi atenţionezi pe medicii
substitutiv? de familie?
-Dr. I.C.: În general, atunci când viaţa pa- -Dr. I.C.: La sfârşitul unui ciclu de trata-
cientului este în primejdie - cam la un număr ment sau chiar după primele rezultate le tri-
de 10-15000 de trombocite/ml, atunci când mit o “Scrisoare” metodologică, pentru a-i
pot apare sângerările iar în scop preventiv, lua în evidenţă şi a se ocupa periodic de ei
înaintea unei intervenţii, a unei naşteri. Va- prin tratamente de bază specifice şi verificări
lorile scăzute le înlocuim cu masă trombo- periodice ale valorilor biologice.
citară. Medicii de familie au o mare responsabi- un diagnostic bine fondat; mulţi au
litate în aceste cazuri, noi nu ne putem ocupa făcut din asta o adevărată pasiune
-Dr. C.M.: Ar mai fi ceva... cum tole- mai îndeaproape de aceşti bolnavi; ei cad în
rează copiii tratamentul cu gemode- pe care şi-o cultivă şi o transmit şi ce-
responsabilitatea medicilor de familie pen- lorlaţi colegi.
rivate? Nu îl resping? tru controlul periodic, creşterea imunităţii,
-Dr. I.C.: Este adevărat că de cele mai vitaminizare, boli intercurente, analize uzu- -Dr. I.C.: Cum ar fi cazul D-voastră. Dar
multe ori, copii refuză soluţia buvabilă dar îi ale, etc. am şi eu o întrebare...
mai şi păcălim, strecurând-o în puţin ceai cu -Dr. C.M.: În timp ce Gemoderiva- -Dr. C.M.: Cum să nu... despre ce e
miere. tele nu au restricţii sau contrain- vorba?
-Dr. C.M.: Am înţeles procedeul în dicaţii, nu au efecte secundare și se -Dr. I.C.: Aş putea să fac şi eu un abona-
anemii sau în cazul numărului scă- pot folosi la orice vârstă, în Fitote- ment la revista Hofigal?
zut de trombocite din afecţiunile pri- rapie dacă nu sunt dozate cores-
mare, dar cum vă descurcaţi cu un punzător, unele produse pot avea -Dr.C.M: Bineînţeles! Uite! decupea-
bolnav de hepatită cu virus B sau efecte secundare. ză talonul de abonament din ultimul
C care prezintă - printre altele şi o număr şi poţi face un abonament pe
trombocitopenie semnificativă cu li- 12 luni-individual, pe secţie sau pe
mită a globulelor roşii? Instituţie și eu mă ocup să ajungă
unde trebuie.
-Dr. I.C.: Acestea sunt situaţii limită şi tra-
tamentul corectiv urmează aceeaşi indicaţie -Dr. I.C.: S-a făcut!
în paralel cu tratamentul bolii de fond plus vi- -Dr. C.M.: Spune drept, Iulia, cum ţi
taminizare; iar pentru evitarea sângerărilor se se par produsele noastre?
recomandă periodic câte o perfuzie cu masă
trombocitară . -Dr. I.C.: Excelente şi la un preţ accesibil
populaţiei; de aceea le recomand colegilor,
-Dr. C.M.: Dar în insuficienţa renală medicilor de familie sau specialiştilor să le
cronică, unde hormonul eritropoieti- prescrie cu încredere, fiindcă sunt eficiente
na, care se formează în ţesutul renal şi sigure.
şi stimulează procesul de formare a
globulelor roşii devine cu atât mai -Dr. C.M.: Să încheiem cu o fotografie
ineficient cu cât scade ţesutul renal și mulţumesc pentru interviu, Iulia.
indemn care o secretă? -Dr. I.C.: Mi-a făcut plăcere d-le doctor.
-Dr. I.C: Desigur problemele sunt com- Cine urmează?
plicate, dacă se ajunge aici; la început ule-
iul de cătină pare a fi eficient atât pentru Fac fotografia unei consultaţii, a sălii de
boala de fond dar şi pentru corectarea ane- -Dr. I.C.: Foarte interesant... încă un lucru aşteptare arhipline, a laboratorului de recol-
miilor şi scăderea trombocitelor. De obicei pe care l-am învăţat de la Dumneavoastră. tare şi a clădirii Institutului, apoi mă retrag
aceste corecţii se realizează prin spitalizare -Dr.C.M. Credeţi că medicii de fa- mulţumit că cel puţin un medic specialist, cu
iar cei cu insuficienţă renală care mai fac şi milie vor fi convinşi de beneficiile o asemenea pregătire şi înclinaţie spre tra-
dializă au şi mai multe probleme; în ambu- fitoterapiei? tamentul cu remedii naturale face dovada
lator se mai administrează şi un tratament înţelegerii fenomenului bioterapic aplicat.
stimulator al hematopoiezei - foarte pu- -Dr. I.C.: Aceasta este sarcina dumnea- Pentru aceste merite d-na Dr. Iulia Constanti-
voastră: să-i convingeţi să aplice principiile nescu este premiată de Compania Hofigal.
Medicinei Integrate, unde alături de Alopate,
Fitoterapia câştigă din ce în ce mai mult te- Fotoreportaj efectuat de
ren, iar ştiinţa evoluează în favoarea acesteia Dr. MIRCEA Costinescu
din urmă. Medic primar Mg-MF-competenţe
Dr. C.M.: Este o adevărată măies- Acupunctrură, Homeopatie, fitoterapeut
trie să ştii să aplici un tratament cu cu concursul Institutului Naţional de Hematologie
Gemoderivate sau Fitoterapic, după

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 15


Alimentaţia raţională

Alimentaţia
raţională -
realitate sau
utopie (II)
Furnizorii de energie sunt trofinele care Calculul aportului energetic
Î n numărul trecut al revistei
noastre vă promiteam detalii
referitoare la necesarul caloric şi
prin arderea lor în organism generează calo-
rii. Astfel:
l 1 g de glucide furnizează 4,1 Kcal
prin alimentaţie
Majoritatea alimentelor, cu excepţia za-
l 1 g de proteine furnizează 4,1 Kcal hărului şi grăsimilor, conţin în compoziţia lor
nevoile nutriţionale ale organismului l 1 g de lipide furnizează 9,3 Kcal
uman. Acestea variază în funcţie de mai multe trofine.
l 1 g de alcool etilic furnizează 7 Kcal Valoarea energetică a alimentelor care
starea de sănătate, de vârstă, sex, conţin un singur principiu nutritiv se cunoaş-
greutatea corporală, musculatură, Estimarea necesarului te cu exactitate.
conţinutul în lipide al organismului, de energie La alimentele care conţin mai multe prin-
activitate profesională, climă. cipii nutritive, calculul se face astfel: se în-
Nevoile energetice ale organismului se mulţeşte greutatea produsului cu fiecare
Factorii nutritivi (trofinele) sunt repre- referă la: procent din trofinele pe care le conţine ali-
zentaţi de proteine, glucide, lipide, săruri l cheltuieli energetice bazale (CEB) - ener- mentul şi cu numărul de kcal pus în libertate
minerale şi vitamine, provin din alimente şi gia necesară funcţiilor vitale ale organismu- de 1g din trofina respectivă; se însumează şi
îndeplinesc o serie de roluri vitale pentru or- lui (respiraţie, circulaţie, termoreglare, diges- se află numărul total de kcal eliberate de ali-
ganism: tie etc.) mentul res­pectiv.
Ex: pentru un adult de 70 kg, OBS. Sărurile minerale, vitaminele, fibrele
- rol energetic - furnizare de energie nece- CEB = 1680 Kcal/zi şi apa nu produc energie.
sară proceselor metabolice; Exemplu: Pentru un ou cu greutatea de
- rol plastic - asigură sinteza şi reînnoirea l cheltuieli energetice legate de activitate 50g, valoarea energetică se calculează în
permanentă a substanţelor proprii organis- Cheltuiala de energie diferă în funcţie de funcţie de conţinutul său în proteine 13%, li-
mului; activitatea fizică: pide 12% şi glucide 1%, astfel:
- activităţi foarte uşoare (munca la calcu-
- rol catalitic - mediază desfăşurarea pro- lator, şofat) - CEB creşte cu 50 % Proteine: 13% × 50g × 4 kcal/g= 26 kcal
ceselor biologice care au loc în organism. - activităţi uşoare (gospodărie, mers nor-  12% × 50g × 9 kcal/g= 54 kcal
mal) - CEB creşte cu 150 %  1% × 50g × 4 kcal/g= 2 kcal
Cantitatea de trofine dintr-un produs ali- - activităţi moderate (ciclism, tenis, schi, TOTAL  82 kcal
mentar este influenţată de originea sa (ve- dans, munci agricole) - CEB creşte cu 400%
getală sau animală), condiţiile de dezvoltare, - activităţi grele (cosit manual, tăiat lem- Aportul adecvat şi echilibrat de energie
stadiul de recoltare, de modul de păstrare şi ne, înot, maraton) - CEB creşte cu 600%. se oglindeşte în buna desfăşurare a procese-
de felul prelucrării produsului. În acelaşi regn l termogeneza indusă de dietă - energia lor vitale ale organismului.
sunt deosebiri de la o specie la alta, chiar în necesară proceselor de digestie (5% din CEB În condiţiile unui aport dezechilibrat de
cadrul aceleaşi specii sunt deosebiri mari în pentru glucide şi lipide, până la 20 % din CEB energie, prelungit în timp, starea de sănătate
funcţie de condiţiile agrotehnice (compoziţia pentru proteine) are de suferit şi apar procese patologice nu-
solului, natura îngrăşământului), de starea de l cheltuieli energetice legate de boală mite generic boli de nutriţie (denutriţie sau
alimentaţie a animalului. Necesarul de energie zilnică este modifi- obezitate), despre care îmi propun să vor-
cat în starea de boală. Astfel, CEB creşte cu 10% besc în numărul următor al revistei noastre.
Valoarea nutritivă a unui aliment depin- în formele uşoare de boală, cu 25% în formele
de atât de numărul şi proporţia trofinelor pe moderate de boală şi cu 50% în boala gravă.
care le conţine, cât şi de prezenţa altor sub- În perioada de maternitate, organismul Dr. Adriana Tatomirescu
stanţe coexistente în produsul alimentar. cheltuieşte energie cu 150 Kcal/zi mai mult Medic specialist Igienă
Trebuie să existe echilibru între canti- în primul trimestru de sarcină şi cu 350 Kcal/ Competenţă Apifitoterapie
tatea de trofine adusă de aliment şi nevo- zi mai mult în următoarele 2 trimestre. Astfel http://farmacie-intr-o-planta.blogspot.com
ile nutritive ale organismului. Când acest că, femeile gravide trebuie să adapteze apor-
echilibru nu este păstrat, vorbim despre ali- tul caloric acestei stări.
mentaţie neraţională şi acest lucru se răsfrân- Un alt factor care nu trebuie omis când
ge asupra întregului organism. estimăm consumul energetic zilnic al or-
În nutriţie, nevoile nutritive ale organis- ganismului este clima (frig, vânt, umezeală,
mului şi valoarea energetică a alimentelor se temperaturi ridicate). Pentru fiecare scăde-
măsoară în Kilojoule (KJ). re cu 10˚C a temperaturii mediului, se creşte
1 KJ = 0, 239 Kcal. aportul energetic cu 3%, iar pentru o creştere
cu 10˚C, se scade raţia calorică cu 5%.
16 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010
Alimentaţia raţională

Legătura dintre alimentaţie şi stres


În condiţii normale, oamenii trebuie să- ce se întind de la oboseală cronică la depre- Laptele este bogat în antioxidanţi, în vi-
şi găsească echilibrul şi răspunsuri noi faţă sie şi includ: insomnia, anxietatea, migrene- taminele B1 şi B2, dar şi în calciu şi triptofan.
de situaţii noi. Stresul nu este neapărat un le, accesele emoţionale, alergiile, abuzul de Afinele conţin vitamina C şi antioxidanţi
fenomen negativ şi de aceea poate consti- alcool şi tutun. şi sunt o armă redutabilă în combaterea stre-
tui o greşeală concentrarea doar asupra efec- Pe termen lung, stresul poate contribui la sului. Vitamina C are un rol determinant în li-
telor sale patologice. Un nivel moderat de declanşarea hipertensiunii şi, ca o consecin- niştirea sistemului nervos.
stres poate fi un important factor motivaţio- ţă, la dezvoltarea bolilor de inimă şi cerebro- Broccoli este un aliment bogat în vita-
nal sau poate fi un instrument în dobândirea vasculare, la ulcer peptic, boli inflamatorii ale minele din complexul B, dar conţine şi acid
unei adaptări dinamice la noi situaţii. vezicii şi probleme musculo-scheletale. Poa- folic care are o influenţă benefică asupra stă-
Dacă sănătatea este considerată un echi- te altera funcţiile sistemului imunitar care, rilor de panică şi stres.
libru dinamic, stresul este o parte a acestuia. în cele din urmă, poate duce la dezvoltarea Merele sunt bogate în flavonoizi, sub-
Nu există stare de sănătate fără o interacţiu- unor forme de cancer. Luate laolaltă, aceste stanţe care reuşesc să reducă riscul apariţiei
ne cu alţi indivizi sau cu alte medii. Doar stre- tulburări sunt responsabile pentru o mare unor boli cronice cauzate de stres.
sul excesiv devine patologic. parte din boli. Şi noul produs OMEGA-3 ŞI OME-
Unele tipuri de stres sunt chiar ceva nor- Există însă şi alimente care luptă împotri- GA-6 VEGETAL lansat recent de compa-
mal şi necesar, atât la serviciu cât şi în afara va stresului. nia noastră ajută de asemenea la diminua-
lui. În cazul în care stresul este intens, conti- Polenul conţine multe vitamine, mine- rea stresului.
nuu sau repetat, atunci acesta poate deveni rale şi oligoelemente într-o formă uşor de asi- Natura are şi ea un mod aparte de a con-
un fenomen negativ şi poate conduce la îm- milat. Toate virtuţile vindecătoare ale plante- centra şi limpezi mintea iar găsirea unor lo-
bolnăvire fizică şi tulburări psihologice. lor din care a fost făcut sunt prezente în el. curi spirituale vă îmbogăţeşte viaţa.
Din cele mai vechi timpuri, fiinţele umane Are o capacitate de revigorare foarte mare.
au dezvoltat genetic o reacţie la ameninţări şi Mierea de albine poate înlocui zahă- Dr. Emil Cristea -
presiuni, ca obiectiv primordial în pregătirea rul. Dacă se pune însă într-un ceai foarte fier- medic MF cu competenţă în apifitoterapie
lor pentru activităţi fizice intense. Acest fapt binte, îşi schimbă proprietăţile. Raţia medie Drd. Chim. Anca Daniela Raiciu
implică o accelerare a ritmului cardiac, cât şi de miere pe zi este de circa 50 de grame, dar
a respiraţiei şi irigarea accentuată a muscula- se poate să ajungă şi până la 200 de grame
turii. Eliberarea adrenalinei şi noradrenalinei din când în când, fără probleme.
ridică nivelele de glucoză şi de acizi graşi li- Pătrunjelul e antioxidant şi conţine
beri în fluxul sanguin, pentru a asigura mai mai multă vitamina C decât portocala şi mai
multă energie. mult fier decât spanacul. E vasodilatator şi di-
Nivelul ridicat de stres periculos conduce uretic.
la o varietate de tulburări şi boli. Acestea in- Varza. O simplă salată de varză crudă
clud o plajă largă de consecinţe patologice, ajunge ca să asigure necesarul de vitamina E
pentru o zi. E antidepresivă şi anticancerigenă.
Germenii de grâu conţin magneziu şi
zinc, buni în combaterea stărilor depresive.
Migdalele conţin vitamina B2, vitamina
E, magneziu şi zinc. Adică exact ce îţi trebuie
ca să scapi de stres: zincul alungă stresul, iar
magneziul şi vitamina B6 ajută la producerea
serotoninei, hormonul fericirii.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 17


Restituiri cu Ştefan Manea

Vara sănătăţii
Restituiri cu Ştefan Manea

Restituiri cu Ştefan Manea

şi frumuseţii,
Restituiri cu Ştefan Manea

dar nu cu preţul
Restituiri cu Ştefan Manea

Restituiri cu Ştefan Manea

Restituiri cu sănătăţii şi
Ştefan Manea
frumuseţii tale!
Restituiri cu Ştefan Manea
u paşi din ce în ce mai îndrăzneţi, gia estetică, solicitată de persoane
Restituiri cu Ştefan Manea chirurgia plastică şi reconstructivă
a început să acapareze spaţiul sacru
care apelează la „bisturiul” salvator,
pentru înlăturarea grăsimilor „rele,
şi aproape intangibil al arhitecturii încăpăţânate” din trup? În anotim-
trupului, al chipului uman. Menirea pul estival, obsesia pentru frumuseţe
Restituiri cu Ştefan Manea ei iniţială a fost aceea de a reconstrui sau este foarte activă...
repara dezastrele unor accidente (arsuri,
opăreli, electrocuţii, amputaţii la locul Orice amestec chirurgical care nu se jus-
tifică şi care atentează la ceea ce ne-a dat na-
de muncă sau consecinţele cutremurelor, tura, ereditatea sau stilul de viaţă, nu este bi-
Restituiri cu Ştefan Manea incendiilor, nenorociri aviatice, rutiere, nevenit! Mai mult decât atât, imixtiunea în
violenţe, atacuri teroriste sau diformităţi echilibrul corpului nostru prin astfel de pro-
genetice.) ceduri chirurgicale presupune introducerea

Restituiri cu Ştefan Manea De aici s-a ajuns până la procedurile


care, de cele mai multe ori, ciopârţesc nobi-
la noastră făptură. Nu vorbim de rinoplastii
unor substanţe chimice care modifică unele
activităţi biologice, biochimice, enzimatice.
Organismul nostru, prin adaptările sale mile-
care ar justifica (până la un anumit punct) de- nare, identifică şi cunoaşte intrusul care îi in-
cizia persoanei la care, de exemplu, nasul îi vadează teritoriul vital şi-i perturbă homeos-
Restituiri cu Ştefan Manea ştirbeşte imaginea de sine şi-o complexează. tazia (echilibrul funcţional). Dacă n-ar fi aşa,
Este vorba de invazia necontrolată şi din specia umană ar fi dispărut de mult în negu-
ce în ce mai frecventă a operaţiilor de „sculp- ra vremurilor iar noi, oamenii acestui mileniu,
tură” a sânilor, feselor, coapselor, braţelor, n-am mai fi ajuns la ceea ce suntem acum:
Restituiri cu Ştefan Manea gambelor, abdomenului, obrajilor şi a buzelor.
Mai ales a buzelor, a căror anatomie este co-
fiinţe raţionale, emoţionale, spirituale, capa-
bile să-şi cunoască trăirile, funcţiile organis-
rectată pentru scopuri cel puţin discutabile. mului, disfuncţiile lui, bolile de care suferă şi

Restituiri cu
Este bine? Este rău? Care sunt dimensiu- soluţiile care să-l facă o fiinţă frumoasă şi să-
nile reale şi mai puţin perceptibile în spaţiu şi nătoasă!
timp, pentru astfel de căutări febrile ale fru- Din acest motiv, simplu şi la îndemâna
museţii? oricărei înţelegeri intuitive, este greu de ima-

Ştefan Manea Stăm de vorbă pe această temă cu dl.


Ing. dipl. Ştefan Manea, a cărei spontanei-
tate în răspunsuri atestă nu doar o extra-
ginat ce se întâmplă cu trupul nostru atunci
când primeşte un corp străin, să zicem silicon,
pentru... (mărirea) sânilor. Care sâni sunt un
ordinară vocaţie pentru cuminţenie, înţe- simbol al feminităţii, fertilităţii şi transmiterii
lepciune şi intuiţie a ceea ce este frumos imunităţii generale pentru copil, puiul de om

Restituiri cu Ştefan Manea şi sănătos, ci şi o respingere totală, jus-


tificată prin argumente ştiinţifice a ori-
şi menirea noastră pe pământ (dacă el suge
laptele matern din „ţâţa mamei”).
cărei metode, intruziuni sau specula-
ţii comercialo-financiară, care poate

Restituir
atenta la bunul cel mai de preţ al
vieţii: sănătatea.

Stimate domnule Manea,


care este opinia dumnea-
voastră cu privire la chirur-
18 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010
Restituiri cu Ştefan Manea

Revenind la introducerea siliconului în


corpul femeii, s-a constatat că organismul,
în înţelepciunea lui, încearcă să-l izoleze, să-l
controleze şi considerându-l intrus, se adap-
tează inteligent şi eficace. Cum? Simplu!
În zona unde au loc astfel de „revolte” bi-
ologice, alimentarea celulelor cu sânge, oxi-
gen şi substanţe nutritive este... sabotată,
îngreunată. Circulaţia sanguină scade pro-
gresiv şi ireversibil; ca dovadă, după un anu-
mit număr de ani, siliconul trebuie schimbat!

Cum s-ar spune, stimate d-le Manea,


după tentativa de atentare la imu-
nitatea generală (cu ocazia primei
operaţii de chirurgie estetică), femeia
respectivă trebuie s-o repete, deoare-
ce corpul ei a respins intrusul. Altă
operaţie, altă anestezie generală, alt
atentat la imunitatea (deja „zgâlţâi-
tă” anterior). Oare acesta este preţul
frumuseţii şi al sănătăţii femeii mo-
derne?
Din păcate acest preţ este de multe ori
un fel de bumerang, cu răspuns întârziat dar
întotdeauna real: peste un număr de ani, fos-
ta adolescentă devine o persoană nemulţu-
mită de „frumuseţea” ciopârţită şi cu sănă-
tatea pusă sub semnul îndoielii. Tineretul
zilelor noastre nu înţelege multe din ceea ce
se întâmplă azi, mâine, peste ani. El nu are o
vină primordială a faptului că se lasă antre-
nat de reclamele agresive, persuasive, co-
merciale, care îi flambează imaginaţia până
la incandescenţa lucidităţii. De multe ori,
părinţii acestor tineri află prea târziu despre
asemenea atentate. Alteori, ei înşişi dezinfor- nu mai contează prea mult în lupta • activităţi în aer liber, cu scop de di-
maţi sau slab informaţi, pactizează cu copiii tinerilor pentru o slujbă, decât faptul vertisment, dar şi utilitar (în locul unei nopţi
pierdute în bar, o zi în livadă, de plantat flori,
lor susţinându-le idealul de a deveni „sexy”, de a arăta „trăsnet”: un fel de jolly-
atractivi, lipsiţi de complexe, fericiţi cu noul arbuşti, face tenul luminos şi curat)
joker universal pentru cei fără pile şi • practicarea unui sport, după abilită-
lor look.
Să fim de acord că, deocamdată, aceste
resurse financiare. Din acest motiv, ţile şi posibilităţile fiecăruia (în locul unor şu-
generaţii în tranziţie nu sunt maturizate sufi- s-a şi înfiinţat „Centrul de Cercetări ete cu mici + bere + fumat + sedentarism),
cient, pentru a accede la un stil de viaţă sănă- pentru Studiul Înfăţişării”, care a înotul, pescuitul, badmintonul, ciclismul, tu-
rismul) vindecă reumatismul, modelează fru-
tos, echilibrat. efectuat un experiment de anvergură
Sculptura organismului prin voinţă, mos coapsele, gambele şi ventilează plămâ-
pe un eşantion de 840 mii persoane nii intoxicaţi de poluarea urbană)
mişcare, cumpătare, dietă severă la cei cu
tendinţe de acumulări adipoase, odihnă
de diferite vârste din ţările cu stan- • tratamente naturale cosmetice pen-
activă şi mentalizarea acestui program de dard economic ridicat. Întrebarea tru îngrijirea feţei, ochilor, buzelor, părului,
auto-desăvârşire, iată drumul real, fără ris- fundamentală a fost cine apelează corpului, asociate cu masaj cosmetic, antice-
lulitic, păstrează şi conservă atuurile tinereţii
curi, pentru sănătate şi frumuseţe. la serviciile de chirurgie estetică, iar
şi împiedică îmbătrânirea galopantă.
rezultatele au fost uimitoare: adoles-
D-le Manea, la ora actuală, socie- centele cuprinse între 15-17 ani au Compania „HOFIGAL” dispune de pro-
tatea (de pretutindeni, nu doar din obţinut un scor semnificativ, (47%), duse de o excepţională valoare, pentru
România), a devenit obsedată de comparativ cu persoanele tinere, detoxifiere, întărirea imunităţii, protecţia
imagine, deoarece aceasta „biciuie” adulte sau vârstnice. hepatobiliară, a articulaţiilor, a funcţiilor
fulgerător simţurile noastre prima- cardio-vasculare, endocrine, neuropsihice,
pentru tratamente cosmetice.
re: văzul şi auzul. Se pare că nimic Este trist că se întâmplă aşa ceva, când
Natura şi înţelepciunea oamenilor maturi, a
Apelând la Natură, la produsele naturale,
familiei, a societăţii civile, pot corija exageră-
cu grija şi atenţia pe care orice om trebuie să
rile din acest domeniu delicat.
le dăruiască corpului, minţii, spiritului, cu si-
Vara sănătăţii şi frumuseţii ar trebui să în-
guranţă că vara acestui an 2010 va fi o vară a
semne cu totul altceva pentru frumoşii noş-
frumuseţii şi a sănătăţii!
tri tineri, pentru toţi oamenii României. Voi
puncta câteva corolare fundamentale:
A consemnat psiholog Maria Şerban,
• hrană potrivită pentru fiecare partener media - Compania „HOFIGAL”

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 19


Noutăţi terapeutice

CEAI DE SALVIE ŞI TOPINAMBUR –


CEAI ANTIBALONARE
Plicuri x 2 g nerale cu potasiu, calciu, fosfor, magneziu,
sodiu, fer, mangan, zinc, cupru, molibden.
Produsul CEAI DE SALVIE ŞI TOPINAM- Uleiul eteric conţine hidrocarburi terpeni-
BUR – CEAI ANTIBALONARE este un supli- ce şi sesquiterpenice, cetone, alcooli, esteri.
ment alimentar predozat, obţinut dintr-un Toate aceste principii active au acţiune
amestec 1:1 din pulbere de frunze de salvie coleretică, carminativă, antispastică, antiflo-
(Salviae folium) şi pulbere din tuberculi de to- gistică, antigalactogogă, stimulează secreţia
pinambur (Helianthi tuberosus tuber), desti- bilei de către celulele hepatice, favorizează
nat combaterii meteorismului intestinal. eliminarea gazelor din intestine.

Topinamburul (Helianthus tuberosus L.) cidelor (acid malic, acid citric, acid fumaric,
familia Asteraceae este o plantă erbacee, acid succinic).
perenă, originară din America. Toate părţi- Datorită compoziţiei sale bogate, topi-
le vegetale ale plantei (frunze, flori, tulpini, namburul este utilizat ca imunostimulator,
tuberculi) sunt utilizabile în alimentaţie sub antioxidativ, antitoxic, tonic, întăritor, revita-
diverse forme. lizant.
Structura chimică a topinamburului Asocierea salviei, bogată în substanţe bi-
este deosebit de complexă: astfel, tubercu- ologic active, şi topinamburul cu un conţinut
lii conţin substanţă uscată, proteine, gră- ridicat de inulină (polizaharid cu funcţie pre-
simi, substanţe extractive neazotate, ce- biotică importantă, hidrolizat numai la nive-
luloză, săruri minerale. Din cantitatea de lul intestinului gros sub acţiunea bacteriilor
substanţe extractive neazotate aproxima- intestinale utile) realizează un produs natural
tiv 80% o reprezintă inulina care, prin hi- recomandat pentru îmbunătăţirea digestiei,
droliză, se transformă în fructoză care este stimularea dezvoltării florei intestinale care
de cca. 1,7 ori mai dulce decât zaharoza şi sintetizează numeroase substanţe esenţiale
de 3 ori mai dulce decât glucoza, zaharoză corpului uman la nivelul intestinului gros, fa-
şi foarte puţin amidon. vorizează captarea metalelor grele şi elimina-
Părţile aeriene ale plantei conţin substan- rea lor din organism.
ţă uscată, proteine, grăsimi, substanţe extrac- Ceaiul de salvie şi topinambur reglează
Salvia – Salvia officinalis - este o plantă tive neazotate, celuloză şi săruri minerale. tranzitul intestinal, stimulează dezvoltarea
erbacee, cu flori divers colorate, cultivată ca În ceea ce priveşte cantitatea de protei- microorganismelor specifice florei norma-
plantă medicinală sau decorativă, originară ne conţinută, topinamburul este superior al- le inhibând germenii patogeni la nivelul in-
din sudul Europei şi din regiunile meditera- tor plante, deoarece aceasta reprezintă până testinului gros, reglează şi îmbunătăţeşte ab-
neene. la 3,2% din substanţa uscată, iar proteinele sorbţia de calciu şi a altor substanţe nutritive
„Dorinţa salviei este să-i facă pe oameni sunt reprezentate de 16 aminoacizi, dintre în organism.
nemuritori” se spunea în Evul Mediu. O cre- care 9 aminoacizi esenţiali. Ceaiul de salvie şi topinambur se reco-
dinţă străveche, înscrisă chiar în numele plan- Topinamburul conţine de asemenea şi mandă pentru suplimentarea dietei în tulbu-
tei. „Salvia” vine de la latinescul „salvare” – a fi un bogat complex de microelemente (fer, rări de tranzit şi disconfort abdominal legat
sănătos, a vindeca, a salva. Despre această mangan, calciu, magneziu, potasiu, sodiu, si- de tulburările funcţionale digestive şi ale că-
plantă extrem de aromată, cu frunze verzi, al- liciu). ilor biliare şi pancreatice. Împiedică procesele
bicioase şi flori roz albe sau violete, se spu- fermentative şi favorizează eliminarea gazelor
nea în Antichitate că este sacră, fiind adusă din intestin, modificând flora patogenă intes-
pe pământ chiar de zei.„Cine are salvie în gră- tinală în favoarea florei intestinale normale.
dină, nu lasă bătrâneţea să se apropie” spune Ceaiul de salvie şi topinambur se prepară
un vechi proverb chinezesc. Medicii greci şi din 2 plicuri prin infuzare timp de 10 – 15 mi-
romani – Galen, Plinius, Dioscoride – elogia- nute în 250 ml apă fierbinte. Infuzia se con-
ză şi ei salvia considerând-o plantă sacră, fi- sumă neîndulcită, călduţă sau rece de 2 – 3
ind adunată cu un întreg ritual. Se credea că ori pe zi.
cel care va consuma salvie încă de la începu- Produsul CEAI DE SALVIE ŞI TOPINAM-
tul primăverii, va întineri şi el odată cu natu- BUR - CEAI ANTIBALONARE se prezintă sub
ra. Există multe mituri terapeutice legate de După cantitatea de fer, siliciu şi zinc, topi- formă de pulbere omogenă ambalată în pli-
această plantă, mituri pe care ştiinţa moder- namburul depăşeşte cartoful, morcovul şi sfe- curi a câte 2 g fiecare, introduse câte 25 în cu-
nă se străduieşte să le înţeleagă şi să le dea o cla. De asemenea, conţinutul în vitaminele B1, tii pliante de carton, originalizate, sigilate îm-
utilitate practică. B2 şi C este de circa 3 ori mai mare: un kilogram preună cu recomandările de utilizare.
Din punct de vedere chimic, planta con- de masă verde conţine circa 180 mg caroten,
ţine ulei eteric, sitosterol, stigmasterol, com- 900 mg vitamina C, 5.9 g calciu, 3.4 g magne- Ing. chim. Mariana Vătafu
puşi parafinici, flavone reprezentate prin ziu, fer. În substanţa vegetală uscată, cantita-
derivaţi de luteolină şi apigenină liberi sau tea de triptofan şi leucină poate depăşi 4%.
glicozaţi, taninuri care, în timpul uscării, se Acizii organici din frunzele de topinam-
transformă în flobafene, acid rozmarinic, aci- bur variază între 8 – 12% din greutatea frun-
zii cafeic, clorogenic, p-cumaric, ferulic, fu- zelor uscate, în funcţie de perioada de vege-
maric, glicolic, gliceric, vitamina B1, vitamina taţie a plantei şi sunt reprezentaţi de acizii
C, enzime, răşină, lipide, o saponină, un fiton- di- şi tricarbonici ai ciclului Krebs şi de poli­
cid cu acţiune bactericidă, substanţe mi- oxiacizi proveniţi din oxidarea primară a glu-

20 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Noutăţi terapeutice

CEAI DE
MĂCEŞ
(fructe, frunze şi flori)
Produsul CEAI DE MĂCEŞ (fructe, frunze
şi flori) este un supliment alimentar predozat
obţinut din fructele, frunzele şi florile arbus-
tului de măceş (Rosa canina), fam. Rosaceae.
Măceşul este un arbust spinos, nanofa-
nerofit, mezoterm, întâlnit pe lângă garduri şi
drumuri, în păşuni, fâneţe, poieni, pe coaste,
margini şi rărituri de pădure, păduri de foioa-
se, rar de răşinoase, şi care se găseşte pe lito-
ralul Mării Negre până în regiunile de munte,
la altitudinea de 1200 - 1700 m.
Prezintă: tulpini alungite, grupate în tufă,
ramificate, recurbate în afară, înalte până la
3m, ramuri cu numeroşi ghimpi, comprimaţi
lateral şi recurbaţi; muguri mici, roşii; frunze
alterne, imparipenat compuse, cu 5-7 folio-
le eliptice, pe margini simplu serate, glabre, tilitiazic, antiinflamator intestinal. Conţinutul reşte rezistenţa acestora şi duce la normaliza-
la baza peţiolului cu 2 stipele concrescute; ridicat în vitamina C şi a altor substanţe asi- rea circulaţiei sanguine.
flori roz sau albe, mari (4 - 5cm), solitare sau gură funcţionarea normală a glandelor en- Este un supliment alimentar cu rol de
grupate câte 2 - 3 în inflorescenţe, cu sepale docrine, creierului, cordului, ficatului, splinei. tonifiere, un excelent energizant şi vitamini-
sectate. Infloreşte în luna iunie. Fructele sunt Intervine favorabil în respiraţia tisulară, în re- zant, care posedă proprietăţi de revigorare
achene păroase, închise într-un receptacul acţiile fermentative, în procesul de eliminare şi remineralizare, benefic în diferite tulburări
roşu, cărnos (măceşe). O tufă produce 0,3-0,4 a toxinelor din corp, fluidifică bila favorizând funcţionale provocate de carenţa unor vita-
kg măceşe. eliminarea ei, stimulează contracţia vezicii bi- mine în perioada de convalescenţă după boli
liare, provocând golirea conţinutului ei. Îm- infecto-contagioase, intervenţii chirurgicale,
piedică formarea calculilor renali, atenuează chimio şi radioterapie sau alte boli consump-
Compoziţie chimică şi vindecă inflamaţiile intestinale, dilată arte- tive (care slăbesc organismul) atât la persoa-
Măceşele conţin zaharuri, acid malic, acid rele asigurând un flux sanguin mai bun. Pro- nele în vârstă cât şi la copii.
citric, pectină, taninuri, uleiuri volatile, le- dusul ca atare (măceşele) intră în compoziţia Conţinutul bogat în substanţe bioactive
citină, dextrină, vanilină, săruri mi- multor ceaiuri aromate şi a ceaiului imprimă produsului şi alte însuşiri diuretic-
nerale de K, Ca, Mg, vitaminele hepatic. depurative, uşor laxative, hepatoprotectoare
C, B2, K, PP, provitamina A. Va- Medicina veterinară folo- (fiind util în afecţiuni hepatice şi renale), efi-
loarea energetică este de seşte măceşele, frunzele şi cace în obezitate prin inhibarea procesului
131 Kcal/100g. florile pentru rolul lor la- de depunere a ţesutului adipos, de eliminare
Seminţele conţin un xativ, diuretic, depura- a unor substanţe nocive pentru organism.
principiu glicozidic toxic. tiv, tonic şi ca stimulator Ca supliment alimentar dietetic este be-
Florile şi fructele sunt în- general în tratarea lip- nefic în perioadele de suprasolicitare fizică şi
trebuinţate în industria sei poftei de mâncare la efort intelectual, anxietate, nevroză, în con-
alimentară la prepara- animale (anorexii), în in- valescenţă după boli infecţioase, răceli, febră;
rea siropurilor, sucurilor, digestii, afecţiuni renale în diferite forme de avitaminoză; pentru sti-
marmeladelor, gelatine- cu mărirea diurezei şi eli- mularea poftei de mâncare şi creşterea rezis-
lor, lichiorurilor, pastelor de minarea substanţelor toxi- tenţei organismului.
fructe. ce din organism, cistite. Se recomandă cu deosebire în perioada
Măceşele sunt utilizate în Măceşele se recoltează cu de iarnă şi început de primăvară când con-
industria farmaceutică pentru ex- mâna, se usucă artificial la 450C. ţinutul în vitamine al alimentaţiei specifice
tragerea vitaminei C. Pe cale naturală se usucă în poduri aco- acestor perioade este scăzut, conferind toto-
Măceşele au utilizări în medicina umană perite cu tablă, în strat foarte subţire. Frunze- dată o rezistenţă sporită la boli infecţioase, în
cultă şi tradiţională. Măceşele, florile şi frun- le şi florile se recoltează în iunie şi se usucă la special pentru copii şi persoane în vârstă.
zele au importanţă terapeutică în medicina umbră. Ar fi util ca produsul să constituie ceaiul
veterinară. obişnuit sau să fie dat în loc de apă, în speci-
al copiilor, persoanelor în vârstă, persoanelor
Măceşele se utilizează în medicina uma- Proprietăţi anemice, în convalescenţă etc.
nă ca vitaminizant, astringent, antidiareic,
colagog, coleretic, vasodilatator arterial, an- Datorită conţinutului ridicat în vitamina Ceaiul se prepară prin infuzare a 1-2 pli-
C şi acid dehidroascorbic, ceaiul de măceş curi x 1.5 g , timp de 10-15 minute în 250 ml
(fructe, frunze şi flori) joacă un rol important apă fierbinte. Se foloseşte sub formă de infu-
în procesele de oxidoreducere, în respiraţia zie caldă sau rece, îndulcită, de 2-3 ori pe zi
celulară, de încetinire a proceselor de dege- sau ori de câte ori este nevoie, în cure de lun-
nerare tisulară datorită acţiunii nocive a ra- gă durată; este benefic in special primăvara şi
dicalilor liberi; prin prezenţa în special a vita- în sezonul rece.
minei P contribuie la menţinerea normală a
permeabilităţii şi elasticităţii capilarelor, mă- Biolog Mihaela Hriţcan

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 21


ABC-ul Naturii

Hofigal
cu aromă de
Passiflora
Oricât încercam, orbită de albul foii care verzite să fie plantate în pământul atent pre-
se uita stăruitor la mine, să găsesc o formu- gătit şi fertilizat numai prin metode naturale
lă de introducere potrivită şi destul de seri- şi ecologice.
oasă pentru acest articol, gândul îmi zbura la Am privit uimiţi cum plantele de aici,
“pădurea” de Passiflora, crescută şi înflorită în adevărate personaje însufleţite, sunt trata-
cascadă verde la serele Hofigal. te cu grija, afecţiunea şi respectul cuvenit de
Aţi văzut vreodată, de aproape, cârcei către cei care se ocupă de ele asemeni unor
meşteşugit răsuciţi şi încărcaţi cu flori de părinţi. De la aceşti oameni am aflat că atunci
Passi­flora clipind de sub frunzele verzi? Nu când se îmbolnăvesc plantele, ele au parte
degeaba se numeşte floarea pasiunii. Natura de un tratament special, dar fără chimicale
a pus multă şi iscusită pasiune pentru a crea dăunătoare. Cu „leacuri” numai de ei ştiute,
această floare, acordând atenţie de artist fie- îmbogăţite cu câţiva stropi de grijă, la care se
cărui detaliu. adaugă, în doze nelimitate, pasiunea pentru
În serele Hofigal, unde am poposit şi noi, plante şi natură, “vrăjitorii” de la Hofigal tă-
Arc-aşii, am văzut pentru prima oară această măduiesc orice boală.
floare specială. Am studiat-o cu luare-amin- Am pomenit din nou cuvântul PASIU-
te, în fiecare detaliu de dantelă fină şi am NE? Credeţi oare că e prea mult? În realitate
fost de acord că floarea aceasta ne va aduce acest cuvânt ar putea fi un alt motto pentru
aminte mereu de Hofigal, locul în care am în- Hofigal.
ceput să descifrăm ABC-ul Naturii.
Pas cu pas, însoţiţi de cei care ne-au pri-
mit cu mare drag în Familia Hofigal (pentru
că trebuie să vă spun că aşa păreau cu toţii,
ca făcând parte dintr-o mare şi frumoasă fa-
milie), am descoperit povestea plantelor, din
zorii germinării şi până în fascinanta dezlăn-
ţuire a florilor sau dulcea împlinire a rodirii.
Am văzut mlădiţe care aşteptau cuminţi şi în-

22 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


ABC-ul Naturii

După iniţierea în tainele tratării plante-


lor bolnave, am aflat despre puterile acesto-
ra, nebănuite de noi până atunci. Acum ştim
că rozmarinul se foloseşte şi în bucatele ale-
se, dar şi ca tratament sub diverse forme; că
echinaceea ne face mai puternici în faţa răce-
lii; că aloea e un ingredient nelipsit din pro-
dusele destinate frumuseţii şi sănătăţii; că
Passiflora are efect liniştitor pentru spirit.
Cu trup şi minte sănătoase, mergem în
sera de roşii, crescute ecologic (n.a.) şi pri-
vim “ciorchinii” încărcaţi cu fructe îmbujora-
te, atârnând jucăuşe spre pământul primenit
asemeni unui aşternut.
Am ascultat şi povestea lor. Am aflat cât
de sănătoase sunt şi am şi gustat din rodul
zemos. Simţurile se bucurau de gustul, mi-
rosul şi culoarea cu totul şi cu totul naturale.
Am întrebat imediat în gând şi apoi cu voce
tare pe d-na inginer agronom, cea care ne în-
soţea în călătoria noastră, de ce totuşi nu se

- continuare în pagina 24 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 23


ABC-ul Naturii

- continuare din pagina 23 -

aplică peste tot acest tip de agricultură, iar


răspunsul a venit imediat: “Pentru că, în pri-
mul rând rodul nu ar mai avea aspect co-
mercial”. Şi am tradus pe nerăsuflate în gând:
”Deci nu au un «look» atrăgător”. Concluzia,
care a venit şi ea împreună cu traducerea, a
fost tristă: de dragul aspectului, am sacrificat
gustul, aroma şi împreună cu ele s-au dus pe
apa sâmbetei şi calităţile nutritive ale plan-
tei. Şi uite aşa am ajuns „cobai” voluntari pen-
tru produse agricole frumoase, dar otrăvite.
Am zâmbit amar la gândul că Mama Vitregă
a Albei ca Zăpada s-ar fi simţit ca la ea acasă
în secolul XXI. Mi-am revenit repede, pentru
că natura afişată în splendoarea ei la Hofigal,
mi-a dat speranţa că poate nu e totul pierdut.
Aici sigur nu e!

24 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


ABC-ul Naturii

În sfârşit, după drumul printre straturi,


am ajuns în locul în care se preparau renumi-
tele ceaiuri marca Hofigal. Totul strălucea de
curăţenie. Aici plantele culese şi selecţionate
atent, deveneau sănătate în pliculeţe mici şi
Visul Hofigal primea tuşa finală. Am aflat că
produsele obţinute aici (medicamente şi su-
plimente sub formă de comprimate, capsule
sau soluţii), vor porni apoi în drumul lor către
oamenii care le cunosc şi le folosesc cu suc-
ces în tratarea bolilor.
Am stat de vorbă, în ciuda programului
său încărcat, chiar şi cu Domnul Director Ma-
nea, care ne-a explicat că avem nevoie, pen-
tru creşterea noastră sănătoasă, de supli-
mente alimentare precum spirulina, cătina şi
uleiul de peşte, iar pentru a ne întări sănăta-
tea, de polivitamine naturale, pe care de al-
tfel ni le-a şi dăruit cu mare drag.
În marea familie Hofigal am întâlnit oa-
meni sinceri, primitori şi zâmbitori, în mijlo-
cul cărora ne-am simţit ca acasă. Cât despre
Serele Hofigal, ele sunt un omagiu adus Na-
turii.

Institutor Anne-Marie Dumitru


Şcoala Metropolitană „ARC”

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 25


Eveniment

HOFIGAL, invitat la
Pharmintech 2010
– Bologna –
În Europa, Italia este al doilea vare Schimburi de la Ambasada
producător de echipamente pen- Italiei) împreună cu ASSOGRAFICI
tru industria farmaceutică după (Associazione Nazionale Italiana
Germania, care are cel mai mare Industrie Grafiche Cartotecniche
număr de firme de profil. e Trasformatrici), a invitat din Ro-
Pharmintech 2010 – Bologna­ mânia pentru vizitarea târgului
(11 - 14 mai 2010) este o ex- “Pharmintech 2010” şi câteva
poziţie de prezentare interna- firme precum ZENTIVA (reprezen-
ţională pentru tehnologia de tată de Dl. Giani Simion-mana-
prelucrare şi ambalare, pentru ger forme solide dozate), GLAXO
produsele cosmetice de îngrijire SMITH KLINE - EUROPHARM BRA-
corporală, produse farmaceutice, ŞOV (reprezentată de Dna Ma-
nutraceutice şi industriile conexe. riana Simion-director executiv),
La această ultimă ediţie au parti- HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A. (re­
cipat peste 4.000 vizitatori. Ei au prezentată de Dna Anca Daniela
putut vedea produsele a 263 de Raiciu-Director Marketing).
expozanţi şi au avut posibilitatea Prin acest schimb de experi-
de a studia ultimele tehnologii la enţă s-a dorit o mai bună cunoaş-
nivel mondial. tere a industriilor de profil din cele
Institutul (ICE- Secţia Promo- două ţări.

Asistenţă medicală şi produse Hofigal Specialiştii Hofigal,


pentru angajaţii Prefab Călăraşi în vizită la Deva
PREFAB CĂLĂRAŞI a organizat în 15 IUNIE 2010 o întâlnire între specialiştii HOFIGAL FARMACEUTICA REMEDIA a organizat în
şi angajaţii săi. Compania HOFIGAL a fost reprezentată de Drd. chim. Anca Daniela Raiciu - perioada 20-21 mai 2010 o întâlnire a speci-
Director Marketing, Dr. Natalia Chicu - Director Complex Medical HOFIMED. aliştilor HOFIGAL cu medicii şi farmaciştii din
Temele conferinţei au fost: DEVA. Compania HOFIGAL a fost reprezenta-
lPrezentarea companiei HOFIGAL tă de Dr. chim. Viorica Tamaş - Director Cer-
lComplexul medical „HOFIMED” - prezentare cetare - Dezvoltare, Drd. chim. Anca Daniela
l Produse cosmetice naturale la monodoze fără conservanţi Raiciu - Director Marketing, Dr. Natalia Chicu
În urma acestei întâlniri, angajaţii PREFAB vor beneficia în acelaşi timp de asistenţă - Director Complex Medical Hofimed.
medicală din partea complexului HOFIMED şi de produse HOFIGAL. Viorica Tamaş şi Anca Daniela Raiciu
au participat la emisiunea de la Antena 1 –
DEVA “REMEDII PENTRU SĂNĂTATE”, urmată
de o conferinţă susţinută în faţa comunităţii
medicale locale cu temele:
lPrezentarea companiei HOFIGAL
lSuplimente alimentare naturale pentru
prevenirea, ameliorarea şi tratamentul
complementar al bolilor cardio-vasculare
lProduse naturale cu proprietăţi depurati-
ve-detoxifiante şi hepatoprotectoare
lComplexul medical„HOFIMED”-prezentare
lProduse cosmetice naturale la monodoze
fără conservanţi

26 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Eveniment

Cercetări privind obţinerea


de produse din resurse acvatice
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimen-
telor de la Universitatea Dunărea de Jos Ga-
laţi, care din 2009 este membră a Asociaţi-
ei Balcanice pentru Mediul Înconjurător, a
organizat împreună cu aceasta, la Galaţi, în
perioada 26-28 mai 2010, o conferinţă inter-
naţională cu tema „Perspectivă asupra ma-
nagementului durabil al resurselor de apă
din regiunea balcanică”. Conferinţa a avut
ca parteneri Academia de Ştiinţe Agricole şi
Silvice, Centrul European de Excelenţă pen-
tru Mediul Înconjurător, Societatea Română
de Acvacultură şi Complexul Muzeal de Şti-
inţele Naturii Galaţi, care a şi găzduit eveni-
mentul. Cu această ocazie, specialiştilor din Cu această ocazie, în secţiunea care a vi-
ţările balcanice (România, Grecia, Turcia, Bul- zat dezvoltarea de produse din resurse acva-
garia, Serbia, Macedonia, Albania) li s-au ală- tice, un interes deosebit au suscitat lucrarile
turat specialişti din Statele Unite ale Americii, care au prezentat:
Ucraina, Republica Moldova, China şi Nigeria importanţa acizilor graşi polinesatu-
pentru a dezbate probleme legate de mana- raţi din uleiul de peşte,
gementul şi tehnologia pescuitului şi acva- posibilitatea de obţinere a uleiului de
peşte eco-pur, Rezultatele cercetărilor sunt promiţătoa-
culturii, managementul mediului înconjură-
potenţialul farmacologic al nufărului re, ceea ce înseamnă că în timp scurt vom
tor în acvacultură şi pescuit, dezvoltarea şi
galben (Nymphoides peltata) avea la dispoziţie suplimente alimentare,
managementul resurselor acvatice şi a pro-
prezentarea principiilor active şi nutri- produse farmaceutice şi produse cosmetice
duselor obţinute din acestea, poluarea solu-
ţionale ale scoicilor din Marea Neagră obţinute din resurse acvatice.
lui şi apelor.
profilul fitochimic al ferigei de apă
(Salvinia natans) recoltată din bazinul inferi- Prof. Dr. Ing. Anca Nicolau
or al Prutului Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
activitatea antioxidantă şi terapeutică Universitatea Dunărea de Jos Galaţi
a unor specii de alge marine
caracterizarea proteinelor miofibrilare
din peşte.

Un bun exemplu, prezentat prin expune-


re orală de către Dr. Farm. Gabriela Vlăscea-
nu, a fost produsul Hofigal Ulei de peşte
(din cod şi sardină) omega 3 : omega 6.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 27


Eveniment

1 Iunie - Ziua copilăriei fericite


În dimineaţa frumoasei zile de vineri, 28 mai, ARC-aşii au participat “Dacă un copil trăieşte într-un mediu stimulativ,
la competiţiile sportive organizate sub genericul „1 Iunie – Ziua copi- Învaţă să fie încrezător.
lăriei fericite” de către Fundaţia Heron, Fundaţia Romanian Business Dacă un copil trăieşte în laude,
School „Şcoala Metropolitană ARC” şi Grădiniţa de copii nr. 272 „Bon- Învaţă să aprecieze.
docel” din sectorul 6 (gazda acţiunii), alături de companiile HOFIGAL, Dacă un copil trăieşte într-un spirit de corectitudine,
ROSTAR şi OSCAR. Demonstraţia de aikido susţinută de un grup de Pri- Învaţă să fie drept.
kindei de la grupa mare engleză a încheiat o dimineaţă în care copiii Dacă un copil trăieşte în siguranţă,
mai mici sau mai mari s-au bucurat împreună şi au legat noi prietenii. Învaţă să aibă încredere.
Dacă un copil trăieşte în încurajări,
Urăm tuturor copiilor „LA MULŢI ANI !”, iar celor care urmează să Învaţă să aibă încredere în el.
participe la examenele şi evaluările finale, mult succes şi reuşite de- Dacă un copil trăieşte în acceptare şi prietenie,
pline ! Învaţă să iubească lumea”.

Dumneavoastră, partenerilor noştri educaţionali, vă transmitem Irina Negoiţă - Director Educaţional


un mesaj scris de DOROTHY LAW NOLTE, care ne îndeamnă pe noi, Şcoala Metropolitană A.R.C. şi
dascăli şi părinţi deopotrivă, la meditaţie. Grădiniţa Prikindel

28 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Eveniment

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 29


Eveniment

Hofigal a fost prezent la primul Congres


al Medicilor Fitoterapeuţi din România
În perioada 28-30 Mai 2010 s-a desfăşu- univ. dr. Gh. Mencinicopschi - Director Şti-
rat primul Congres al Medicilor Fitoterapeuţi intific al Institutului de Cercetări Alimenta-
din România, care a avut ca temă “Fitotera- re, prof. univ. dr. Mircea Tămaş – UMF “Iu-
pia în practica medicală”. Congresul a fost liu Haţeganu” Cluj-Napoca, prof. univ. dr.
organizat de către Asociaţia Română a Medi- Simona Drăgan şi prof. univ. dr. Dorel San-
cilor Fitoterapeuţi iar lucrările au fost găzdui- desc -UMF “Victor Babeş” Timişoara.
te de Hotel Germisara din frumoasa staţiune Conferinţele, referatele şi comunicările
Geoagiu-Băi, de la poalele Munţilor Orăştiei. prezentate de către specialiştii prezenţi au
vizat teme de actualitate în fitoterapie pre-
Din comitetul ştiinţific au făcut par- cum:
te: prof. univ. dr. Pavel Chirilă - preşedinte lprodusele fitoterapice la graniţa dintre
ARMF, dr. Luminiţa- Natalia Sarca, dr. Da- tradiţie şi modernism, terapia cu fitoprepara-
dislipidemii, gastro-duodenale, hepatite vi-
lia Faur. Printre invitaţi s-au numărat prof. te şi domeniile de aplicabilitate ale acesteia,
rale, diabet zaharat, reumatice).
univ. dr. Oliviu Pascu – UMF “Iuliu Haţiega- lnutriţie versus nutriţionism,
Studiile şi prezentările de caz realizate au
nu” Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Viorica Is- levaluarea eficienţei tratamentului cu
dovedit valoarea crescută a produselor de
tudor – UMF “Carol Davila” Bucureşti, prof. plante în diferite afecţiuni (cardiovasculare,
uz fitoterapeutic şi aromaterapeutic utilizate
atât în scop profilactic cât şi în terapie.
Au fost semnalate şi aspecte care ţin de
principiul inducţiei patogenezice în civiliza-
ţia contemporană, interferenţa dintre medi-
caţia alopată şi unele plante medicinale şi ce-
rinţele moderne privind calitatea produselor
fitoterapice.
A avut loc şi o masă rotundă cu tema
“Perspectiva fitoterapiei în România şi în
Comunitatea Europeană.”
Din partea Companiei HOFIGAL au par-
ticipat dr. Anamaria Alexandru – Farmacia
Remedium 3 Cluj Napoca şi dr. Paula Florea
– Farmacia Aldedra Zorilor, Cluj-Napoca -
medici de familie cu competenţă în apifito-
terapie.

„Bioatlas 2010” - noi cercetări în


În perioada 27-30 mai 2010 a avut loc la
Universitatea Transilvania din Braşov, Inter-
national Conference on new research in food
and tourism - „Bioatlas 2010”, având ca obiect
noi cercetări în domeniul alimentaţiei şi turis-
mului.
Conferinţa s-a bucurat de o largă partici- ţiei sănătoase, tendinţe în dezvoltarea hranei
pare a specialiştilor din domeniile implicate, şi turismului, tehnologii industriale, proble-
atât din ţară cât şi din străinătate (din 13 ţări: me de comunicaţie, etc.
Belgia, Bulgaria, Danemarca, Elveţia, Italia, Firma Hofigal prin Departamentul Cer-
Franţa, Germania, Republica Moldova, Spa- cetare-Dezvoltare, împreună cu specialişti
nia, Ucraina, Ungaria). din Producţie şi Asigurarea Calităţii a partici-
Astfel, „Bioatlas 2010” s-a constituit într- pat cu un număr de 7 lucrări ştiinţifice care
un forum internaţional pentru profesionişti: au fost prezentate în plen şi pe secţiuni de
cercetători, profesori universitari, doctoranzi către autorii: Viorica Tamaş, Ivopol Gabriel,
şi studenţi, pentru a oferi şi pentru a primi Mariana Popescu şi Viorica Carabela.
noi informaţii în domeniile de mare actuali- Lucrările prezentate de specialiştii noştri
tate privind hrana (alimentaţia) şi circulaţia s-au referit în general la cercetări care au în
indivizilor (turismul).
De asemenea, conferinţa „Bioatlas 2010”
a oferit posibilitatea de a se publica noile in-
formaţii prezentate, intrând astfel în circuitul
internaţional.
Subiectele lucrărilor au inclus aspecte
de biodiversitate şi tehnologii de agricultură,
modalităţi de control şi asigurarea alimenta-
30 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010
Eveniment

Produse Hofigal pentru bolnavii


de diabet la EXPO DIABET 2010
Târgul de diabet şi nutriţie mentare, fără zahăr); aparatu-
a ajuns la cea de-a 4-a ediţie şi ră medicală (glucometre, alte
a avut loc la Palatul Naţional al aparate de control al diabetului,
Copiilor în zilele de 12 şi 13 iu- tensiometre); produse cosme-
nie 2010. tice şi dermatocosmetice adre-
sate celor cu afecţiuni ale pielii
EXPO DIABET 2010 a fost o cauzate de diabet şi boli de nu-
expoziţie de produse şi servicii triţie; parafarmaceutice; servi-
destinate persoanelor diabetice, cii ale spitalelor, clinicilor, sălilor
dar şi celor preocupate de pre- de sport şi centrelor de nutriţie,
venirea şi gestionarea proble- servicii adresate unei vieţi sănă-
melor şi bolilor de nutriţie. toase (servicii medicale alopate,
servicii şi produse de medicină
EXPO DIABET a avut ca alternativă: reflexoterapie, acu-
scop consilierea directă şi oferi- punctură, radiestezie, servicii de
rea de soluţii alternative la pro- fitness, aerobic, cardio) .
blemele diabeticilor şi ale celor
predispuşi la dereglări metabo- EXPO DIABET 2010 a fost
lice şi de nutriţie. un eveniment care a încercat să
ofere soluţii pentru problemele
EXPO DIABET 2010 a fost diabeticilor şi ale celor predis-
locul unde s-au găsit: informa- puşi la diabet şi şi-a propus să
ţii, resurse, produse şi servicii le- reunească în acelaşi cadru spe-
gate de gestionarea diabetu- cialişti în tratarea afecţiunilor le-
lui, a bolilor de nutriţie şi a unui gate de diabet şi alimentaţie să-
mod de viaţă sănătos. nătoasă, care să informeze şi să
consilieze cât mai corect publi-
De la EXPO DIABET 2010 cul larg. lia Manoliu - Şef Compartiment lHOF.LIPOMIN,
nu au lipsit: produse pentru Din partea companiei HOFI- PR&Art, iar ca produse au fost lNEUROMION,
managementul diabetului şi al GAL au participat Dr. Irinel Pavel, promovate: lFITODIAB,
bolilor de nutriţie; produse ali- Dr. Emil Cristea, Dra. Anita Petre l OMEGA 3 şi OMEGA 6 ve- lMOMORDICA CHARANTIA,
mentare (bio, suplimente ali- -Specialist PR, Ing.chim. Corne- getal (capsule), lMAG ANGHINAR.

domeniul alimentaţiei şi turismului


vedere prevenirea, menţinerea şi asigurarea
bunei stări de sănătate a populaţiei, fiind ci-
tate şi apreciate elogios în sedinţa de închi-
dere a Conferinţei.
Dorim să mulţumim şi pe această cale or-
ganizatorilor, în special: Rector al Universităţii
Transilvania Braşov - Prof. Dr. Ing. Ion Vişa, De-
can - Prof. Dr. Romulus Gruia şi nu în ultimul
rând, doamnei Prof. Dr. Angela Mărculescu,
apropiat colaborator al firmei Hofigal.
Menţionăm că lucrările prezentate în
cadrul Conferinţei Internaţionale „Bioatlas
2010” au fost publicate în extenso în „Journal
of EcoAgriTourism”, vol. 6 (2010) Nr.1-4, revis-
tă cu circulaţie internaţională.

Dr. Chim. Farm. Viorica Tamaş


Drd. Biolog Gabriel Ivopol

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 31


Centre medicale

Electroscanograma (DDFAO)
(ELECTROSOMATOGRAMA sau TOMOGRAFIA DE IMPEDANŢĂ)

Electrosomatograma este o metodă nouă de investigare globală a sănătăţii, care permite


aprecierea gradului de funcţionare a fiecărui organ şi funcţie internă prin evaluarea nivelului de
conductivitate bioelectrică a corpului uman. Aparatul se bazează pe culegerea unor semnale
electrice cu ajutorul a 6 electrozi (doi plasaţi la frunte, doi la mâini şi doi la picioare). Făcând toa-
te combinaţiile posibile între electrozi, se obţin 22 de valori la o măsurătoare (după cum se ob-
servă în imaginea de mai jos) şi se fac 4 măsurători pentru fiecare pacient.

Electroscanograma (măsurători fizice)

Înregistrarea datelor pe calculator necesită un timp de aproximativ 3 minute.


Programul procesează apoi toate aceste date obţinute şi le transformă în ima-
gini (a se vedea în continuare) şi liste de valori. Valorile rezultate sunt compa-
rate cu cele obţinute la persoane sănătoase de aceeaşi vârstă, sex, constituţie
fizică etc. Între – 20 şi + 20 parametrii măsuraţi sunt normali; tot ce iese din
aceste limite se consideră patologic, semnificând fie o boală acută, fie una
cronică (sau risc de boală).
Măsurătorile efectuate vizează atât organele interne, cât şi apara-
tul osteo-articular, sistemul limfatic şi ganglionar, starea generală de
imunitate a organismului.

32 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Centre medicale

Electroscanograma Vertebrală

Electroscanograma Organelor Electroscanograma este unul dintre puţinele sisteme de investi-


gaţii medicale care poate înregistra activitatea biofizică a organismu-
lui şi în acest fel poate vizualiza capacitatea de reglare homeostazică
în relaţie cu reacţiile biochimice (gradul de stres, funcţionarea siste-
mului neurovegetativ, pH-ul extra şi intracelular, importanţa consu-
mului de oxigen, încărcarea cu radicali liberi, gradul de funcţionare a
sistemelor redox etc.).

Examinarea îşi propune să formuleze diagnostice de medicină


predictivă, oferind posibilitatea anticipării eventualelor riscuri de
boală prin determinări funcţionale, precum şi urmărirea afecţiunilor
existente în timpul şi după încetarea tratamentului.

În final, aparatul face şi o ierarhizare a riscurilor de boală existente
sau probabile, pe baza căreia pacientul primeşte o schemă de trata-
ment adecvată, cu produse naturale (şi alopate, atunci când este ca-
zul), sau este îndrumat pentru o aprofundare a diagnosticului într-o
clinică de specialitate.

Analiza riscurilor

Electroscanograma Neurovegetativă

Dr. Chicu Natalia


Complexul medical “HOFIMED”
Sos. Colentina nr. 76
Sect.2; Bucuresti
Tel:0730087694

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 33


Centre medicale

Complexul de Terapie
Naturală “Alexandra”Breaza
- Locul ideal pentru relaxare,
revigorare şi recuperare
a sănătăţii !!! O şansă
pentru Sănătatea Dvs.!!!
Cea mai avantajoasă
ofertă de servicii medicale
complementare şi terapii
balneare din România!!!
Terapie cu Spirulină vie,
unică în Europa!!!

Ofertă valabilă
pentru anul 2010 complicate (hipertensiune arterială std.
1, boală ischemică coronariană formă ne-
punzătoare necesităţilor calorice specifice
omului sănătos sau bolnav).
Aflată în plină zonă Subcarpatică, sta- dureroasă, arteriopatii, sechele post acci- nFITOTERAPIE (administrarea de supli-
ţiunea balneoclimaterică Breaza excelea- dente ischemice tranzitorii cu păstrarea mente alimentare produse de Hofigal SA şi
ză prin calitatea aerului, bogat în radia- funcţiilor neuro-motorii integre), afecţi- recomandate de Asociaţia de Medicină An-
ţii ultraviolete şi cu o concentraţie ideală de uni digestive cronice, hepato-biliare cro- ti-aging)
ozon şi ioni negativi, cu efecte terapeutice nice (gastrite, gastro-duodenite cronice, nAEROTERAPIE (climat ideal pentru re-
benefice în diverse afecţiuni cronice com- neacutizate, dischinezii biliare alitiazice, facere fizică şi psihică).
pensate . Acestei minuni a Naturii se adau- hepatite cronice cu virus B sau cu virus C, nPROCEDURI DE TIP BALNEAR, efec-
gă în mod fericit principiile medicinei inte- fără complicaţii evolutive, colite cronice, tuate în cadrul Bazei de tratament din in-
grate, complementare, fitomedicina (prin colon iritabil), afecţiuni de tip reumato- cinta Complexului, astfel că oferta noastră
logic care necesită tratament şi recupera- cuprinde:
re balneo­fizioterapeutică (boală artrozică lHIDROTERAPIE (baie generală cu hi-
vertebroperiferică, spondiloză cervico­ dromasaj şi plante, baie generală cu plan-
dorso­lombară, discopatii toraco-lombare, te, duş subacval, saună şi duş circular al-
cox­ar­troză, gonartroză, artroză scapulo- ternant)
humerală, periartrită scapulo-humerală, lELECTROTERAPIE (curenţi diadina-
spondildiscartroză, sechele post-trauma- mici, curenţi Trabert, T.E.N.S., alte forme
tisme articulare, osoase, aflate după pe- de curenţi de joasă frecvenţă, curenţi in-
rioada de imobilizare în aparat gipsat, terferenţiali, ultrasunete, magnetotera-
pentru recuperare neuro-motorie şi func- pie, laserterapie)
ţională sau perioade de convalescenţă şi lKINETOTERAPIE (kinetoterapie re-
recuperare după intervenţii chirurgica- cuperatorie individuală)
le pe coloană, care de asemenea necesită l TERAPIE PRIN MASAJ (tehnici de
tratamente de recuperare balneofiziote- masaj terapeutic – masaj parţial de rela-
rapeutică etc.). xare, masaj general, masaj reflex, masaj
În scopul recuperării fizice şi a îmbu- anticelulitic, drenaj limfatic)
nătăţirii stării de sănătate, în cadrul Com- l REFLEXOTERAPIE
plexului de Terapie Naturală “Alexandra” lÎMPACHETĂRI CU SPIRULINĂ VIE-
din Breaza vă oferim la alegere, următoare- sunt recomandate în scop detoxifiant, re-
le servicii: generativ, dar şi pentru relaxarea mus-
Programe de relaxare, recuperarea şi culaturii, menţinerea elasticităţii pielii,
refacerea vigorii organismului, creşterea re- combaterea apariţiei ridurilor şi mai ales
zistenţei la efort fizic şi îmbunătăţirea armo- pentru îmbunătăţirea metabolismului ce-
niei şi sănătăţii fizice şi psihice pentru persoa- lular, revigorarea organismului, îmbună-
puterea vindecătoare a plantelor) şi eficaci- ne sănătoase expuse la stres prelungit, tăţirea performanţelor sportive, creşterea
tatea procedurilor de tip balneologie (re- Evaluarea stării de sănătate şi sta- rezistenţei la stres.
flexoterapie, masaj, împachetări cu spiruli- bilirea conduitei adecvate, personaliza- lTERMOGRAFIE - o metodă noninva-
nă, hidroterapie, aromaterapie, saună, duş te (tratament fitoterapeutic şi proceduri de zivă, ideală pentru depistarea precoce (în
subacval, magnetoterapie, electroterapie, tip balnear), pentru persoanele sănătoase şi stadiu preclinic) a nodulilor mamari, tiroi-
dietoterapie), astfel că la C.T.N. „Alexan- cele cu afecţiuni cronice compensate, dori- dieni, a chisturilor ovariene, diagnosticarea
dra” pot fi tratate afecţiuni cronice ale că- toare să-şi recâştige sănătatea, pentru care în stadiu incipient a unor afecţiuni ale tractu-
ilor respiratorii, insomnii, nevroze, forme oferim:
uşoare de depresie, tulburări neuraste- nTratamente complete, combinând
nice produse de stres prelungit, disfunc- forţa vindecătoare a plantelor cu efectul be-
ţii endocrine şi metabolice (hipotiroidie, nefic al procedurilor de tip balnear şi prin
hipercolesterolemie, dislipidemii, diabet asocierea individualizată, a următoarelor
zaharat, obezitate), boli cardio-vasculare procedee :
cronice compensate, forme medii, ne- nDIETOTERAPIE (o alimentaţie cores-

34 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Centre medicale

lui digestiv, ale aparatului cardio-vascular Opinii ale clienţilor


sau ale sistemului osteo-articular.
Cum se face programarea – tele- care au beneficiat de
fonic la recepţia Complexului, zilnic între serviciile noastre:
orele 9.30 –19.30, de luni şi până sâmbătă
inclusiv, la telefon 0244-34.29.75 sau 0244- lElena Păcurar: „Sunt bucuroasă că am
34.32.96 sau la mobil 0730.087.673. descoperit Complexul Hofigal-Alexandra-
Costul unei zile complete de trata- Breaza şi ţin să mulţumesc întregului colec-
ment (cazare 3*, 3 mese, consiliere şi tra- tiv pentru frumoasa primire, pentru trata-
tament cu produse Hofigal, 4 proceduri mentul deosebit şi dăruire! Vă mulţumesc şi
balneare /zi, asistenţă medicală zilnică, di- vă urez mult succes în continuare!”
etoterapie) este de 181 lei pentru salariaţi
şi 163 lei pentru pensionari. Din respect lAngela Avram: „Ţin să aduc mulţumiri
pentru oameni, în spiritul tradiţiei Hofi- personalului medical şi balnear pentru pro-
gal, oferim aceeaşi calitate a serviciilor, fesionalism şi omenie, pentru căldura su-
me, pentru salariaţii acestora şi membrii
menţinem standardul de calitate şi con- fletească, pentru ordinea şi curăţenia din
de familie, pe toată perioada anului. În ca-
fort, ba chiar am diversificat serviciile… Complex!”
zul grupurilor organizate şi a persoanelor
Complexul de Terapie Naturală “Ale-
sănătoase, sosite ocazional, oferta noastră lMaria Ciorcilă: „Bună Dimineaţa! Spă-
xandra” vă aşteaptă într-un local com-
este orientată pentru programe de relaxa- laţi-vă cu Bucurie şi Lumină faţa!—Ei da,
plet renovat. Capacitate cazare: 30 locuri,
re fizică şi psihică, recuperarea şi creşte- am adresat aceste versuri scrise de poetul
în camere de 1, 2 şi 3 paturi, cu grup sanitar
rea capacităţii de muncă, stimularea imu-
propriu, TV, minibar, telefon. Complexul dis- Gh. Tomozei tuturor celor ce activează cu
nităţii şi revigorarea tonusului muscular,
pune de internet în sala de conferinţe, sală dăruire, abnegaţie şi zâmbetul pe buze în
reechilibrarea întregului organism, pro-
de gimnastică şi parcare proprie. Pe par- acest colţ de Rai! Dar şi eu am aplicat acest
grame de recâştigare a greutăţii şi silue-
cursul sejurului pot fi vizitate diverse obiec- îndemn, căutând să retrăiesc zile, momen-
tei ideale. Veniţi să beneficiaţi de minunile
tive turistice: Muzeul Nicolae Grigorescu, te, fără de griji, să las Sufletul să-mi vibreze
terapiilor balneare şi de avantajele medi-
Castelul Iulia Hasdeu, Curtea domnească la cântecul păsărilor, la verdele pur al pă-
cinei complementare, oferite cu profesio-
şi Mânăstirea de la Brebu, Muzeul Cinege-
nalism şi dăruire sufletească de specialiştii durii din prejmă! Am fost înconjurată cu
tic, Castelul Peleş, Mânăstirea Sinaia, pre
companiei Hofigal în cadrul Complexului Bunătate şi deferenţă, respect de întreg per-
cum şi împrejurimile localităţii Breaza (Ora-
de Terapie Naturala “Alexandra” din loca- sonalul Complexului. Pentru toate acestea,
şul Câmpina, Comuna Cornu, Oraşul Sinaia).
litatea Breaza, judeţul Prahova!!! vă mulţumesc oameni dragi şi permiteţi-mi
Pentru iubitorii de golf, există un Club - “Lac
de Verde” să vă numesc prieteni! Cu gândul de a reve-
Cum se ajunge la Breaza? – Situată ni cât mai curând, vă adresez, cu recunoş-
pe ruta D.N.1 Bucureşti - Braşov, între Câmpi- tinţă, un bun rămas !”
na şi Comarnic, localitatea Breaza este o des-
tinaţie accesibilă. Există microbuze cu desti-
naţia Bucureşti-Breaza şi retur care pleacă din
două în două ore interval din strada Ritmu-
lui (sector 2 Bucureşti) sau alte mijloace de
transport direct din Câmpina sau Ploieşti şi
care opresc în dreptul Complexului. Se poate
ajunge cu trenul sau cu maşina personală.

Într-adevăr, un rezumat care să cuprindă


esenţa Complexului de Terapie Naturală „Ale-
xandra” din Breaza ar fi

Ofertă promoţională! Cei ce vin odată, revin lBrener Adrian şi Brener Lia: „Bătrâneţea
În perioada 1 Ianuarie - 15 Martie şi mereu, în mica familie e o mutilare a corpului care rămâne întreg,
15 Noiembrie - 31 Decembrie se practică ”Alexandra” - Hofigal! toate le are şi la toate lipseşte ceva”, spune
Democraţius – „dar nu e chiar aşa de rea
reducerea de 10% la sejur complet pentru
pensionari şi salariaţi, astfel că o zi comple- Vă aşteptăm. când iei în consideraţie şi alternativele!”, a
tă de tratament costă 163,29 lei noi. După Vizitaţi site-ul nostru: adăugat Maurice Chevalier... Ca atare, so-
această perioadă beneficiază de această re- www.alexandra-hofigal.ro ţia şi cu mine am ales alternativa unei „in-
ducere de 10% la sejur complet doar pensi- e-mail: ctn_alexandra@yahoo.com . vestiţii înţelepte acum, ca să culegem roa-
onarii. Precizăm că această ofertă rămâne va- dele bogate la bătrâneţe”, aşa cum spunea
labilă pe toată perioada anului 2010, pentru Director, Dr. Teodor Henri Sissea Nahaba Radislav – şi aşa am ajuns la Com-
a veni în întâmpinarea clienţilor noştri fideli. plexul de Terapie Naturală Alexandra-Ho-
De asemenea, pentru instituţii, sindica- figal din Breaza! Complexul este situat în-
te, patronate, confederaţii, oferim preţuri tr-un loc cu aer curat şi ideal pentru odihnă
promoţionale în cazul unor contracte fer-
şi însănătoşire. Mulţumim întregii echipe
pentru profesionalism, calitatea serviciilor,
atmosfera plăcută şi amabilitatea cu care
am fost trataţi. Ne-am simţit bine şi plecăm
mai sănătoşi. Ca şi anul trecut, regretăm
plecarea, drept pentru care am programat
deja un al treilea sejur la Breaza!”

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 35


Valori româneşti

Prof. Dr. Chimist Mircea Iovu la ceas aniversar - II -


Prof. Dr. MIRCEA IOVU Conducător de doctorat co-tutelar/
membru în comisii de doctorat în
Profesor consultant la Universitatea de străinătate
Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti
Director al Centrului de Cercetări “Sinteză şi • Cotutela cu Dr. Rosario Fernandez Fernan-
Analiză Organică” dez de la Universitatea din Sevilla, Depar-
tamentul de chimie organică, 2003
Memoriu de activitate - partea a II-a • Raportor la teza: Conception, synthese, at
evaluation biologique de nouvelles clas-
Conferinţe/lucrări de sinteză ses de ligands, serotoninergiques 5-HT7
prezentate la manifestări ştiinţifice de la Université dîOrleans, 2009
naţionale recunoscute
Varia
1. M. Iovu. Medicamente chirale. Conferinţă
1. M.Iovu, Cunoştiinţe tehnice şi tehnolo-
la al XI- lea Congres Naţional de Farmacie,
gice pentru economişti. Revista Învăţă-
Iaşi 1998
mântului Superior, 1968, X, 10, pag. 33-37
2. M.Iovu. Progrese în sinteza anestezice-
lor locale, aminoacetanilide, fenoxia- 2. M. Iovu, Fluorul, leac împotriva cariei
cetanilide şi aroiloxi-acetanilide. Con- dentare, România Liberă, 17.19.2002
ferinţa de chimie şi inginerie chimică. 3. M. Iovu, Bilanţuri, Lumea farmaceutică,
4. Referent Ştiinţific ANSTI (AMCSIT), 2000,
Bucureşti, 1999 2002, VII, nr. 1-2, pag. 21
2001, 2002
3. M. Iovu. Fluoruri organice pentru profi- 4. M. Iovu, Medicamente chirale, Revista
laxia cariei dentare, Farmacia, Bucureşti, Monografii, tratate publicate în edituri Chimia, SChR, 2003, 2, 30-36
2002, Vol I internaţionale recunoscute 5. M. Iovu, Constantin Istrati, figură pro-
• M. Castegnaro, M. Alvarez, M. Iovu, E.B. San- eminentă a chimiei româneşti, Chimia,
Membru în colective de redacţie ale
sone, G. M. Telling, D. T. Williams. Labora- SChR, 2003, nr.3
unor reviste ştiinţifice naţionale
tory decontamination and destruction 6. M. Iovu, Legi europene sfidate în Româ-
1. Buletinul Societăţii de Chimie începând of carcinogens in laboratory wastes. nia, reclama la ţigări lângă unităţile de
din 2003 Some Haloethers, 1984, 52, IARC Scienti- învăţământ, Romania Liberă, 21.03.2005
Referent ştiinţific la reviste/expert fic Publications, Lyon 7. M. Iovu, Capcanele mortale ale viciilor,
CNCSIS Revista Hofigal -Natură şi Sănătate, 2008,
Lucrări publicate în volumele unor nr.12, pg 42-45
1. Referent la Revista de Chimie, 2003-2004, conferinţe internaţionale cu referenţi
8. M. Iovu, De ce pentru sănătatea dum-
2009 • La chimie des vitamines et l’alimentation, neavoastră trebuie evitat excesul de
2. Referent la Revista Farmacia, 2001-2002 1991, XII-eme Session des Journees Medi- sare, zahăr şi grăsimi, Revista Hofigal -
3. Referent Ştiinţific CNCSIS, 1999 cales, Mamaia Natură şi Sănătate, 2009, nr. 16, pag. 40

Talon de abonament
12 luni (6 numere) revista HOFIGAL - Natură şi Sănătate: 15 lei
Nume şi prenume.........................................................................................................................................
Strada......................................................................................... Nr........... Bl........... Sc........... Ap...........
Localitate.............................................................. Judeţ................................... Cod poştal........................

Depuneţi la orice oficiu poştal (mandat) sau la bancă (ordin de plată) suma de 15 lei
în contul SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA, CUI RO384530,
cont RO72 RNCB 0082 0441 7022 0001 deschis la BCR - Sucursala Unirea

Trimiteţi talonul de abonament completat corect pe adresa:


SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA - Departament Marketing -
Intrarea Serelor nr. 2, Sector 4, Bucureşti, Cod 042124

Abonamentele plătite până la data de 20 ale lunii în curs se vor onora


începând cu data de 1 a lunii următoare. Detalii la tel. 021 334 74 86, 021 334 00 25

36 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


HOFIGAL, partenerul medicului de familie

Să fim aproape de medicii de familie!


Medicina de familie, o specialitate în teren decât competiţia, ceea ce înseam-
dintre cele mai noi în medicina româneas- nă însă costuri foarte mari.
că, necesită o pregătire continuă, pentru a
asigura pacienţilor asistenţa medicală pri- Practic, “clienţii” noştri sunt medicii de
mară de calitate, impusă de evoluţia şti- familie, medici generalişti şi de specialitate
inţei medicale dar şi o recunoaştere a im- - cărora le sunt prezentate produsele nou
portanţei rolului acesteia în societate şi lansate în ideea ca medicii întâi să le cu-
a funcţiei sale în sistemul medical. noască înainte de a le prescrie.

Tocmai de aceea Hofigal s-a gândit să Pe de altă parte, Hofigal şi-a creat o
promoveze unele dintre cele mai noi pro- bază de date amplă, în care sunt listaţi me-
duse către medicii de familie (Redigest dicii-ţintă, segmentaţi pe oraşe şi judeţe.
plus şi Tutun-Stop) precum şi revistele Acum avem circa 3000 de medici în baza
Hofigal - Natură şi Sănătate, Sănătatea de date şi circa 5.000 de farmacii, o bază de
ta Natura. date complexă.
Acţiunea de promovare s-a realizat de
Contextul general al pieţei farmaceuti- către colegii de la PR – Relaţii Publice (Ion
ce din România este din ce în ce mai com- Ciolea, Anita Petre) şi de la Vânzări (Florin
petitiv: numărul de clienţi este constant, Georgescu), atât în Bucureşti cât şi în alte
numărul de medici şi de farmacii de vizitat oraşe (Ploieşti, Buzău, Piteşti, Târgovişte,
este constant, numărul de repere de vân- Slobozia, Urziceni, Călăraşi).
zare (produse) este relativ constant, însă Acţiunea demarată la mijlocul lunii
competiţia este din ce în ce mai mare. Sco- aprilie va continua atât în lunile de vară cât
pul este să vindem mai bine, astfel încât şi în cele de toamnă-iarnă.
acest efort să fie cât mai eficient în aceste
condiţii. Una dintre modalităţile de a vinde Drd. Chim. Anca Daniela Raiciu
mai bine este de a avea mai mulţi oameni Director Marketing S.C. HOFIGAL Exp.-Imp. SA

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 37


Pagini din istoria farmaciei

Plante medicinale
în filatelia românească
ste cunoscut rolul educativ al filateliei, ce se adresează
celei mai tinere vârste şi până la senectute, pasiune care
ţine şi mai mult dacă ai norocul să transmiţi colecţia
urmaşilor

Se constată că, până în anul 1910, nu au fost mărci cu plante me-


dicinale. Tematica: floră acvatică, alpină sau ornamentală, cu generi-
cul “Ocrotirea naturii” este bine reprezentată după acest an, în schimb
plantele medicinale sunt mai puţin sistematizate, unele aflându-se
“singulare” într-o serie de mărci cu alte subiecte.
În perioada 1934-1960 au fost 13 emisiuni cu tematică diversifica- Grădina botanică din Bucureşti, astăzi
tă: fructe, pomicultură, legumicultură şi plante industriale, fiind excep-
tat doar anul 1959, cu 10 valori de plante medicinale.
Interesează şi reprezentarea grafică, care uneori nu a fost corect
realizată, ceea ce dă loc la confuzii de identificare. Apreciem şi policro-
mia, cu valoarea ei estetică şi instructivă.
În lucrare am dorit sa evidenţiem, prin seriile de timbre apărute
până în prezent, subiecte de botanică farmaceutică, evenimente şi ani-
versări prestigioase, dar şi unele neconcordanţe; ca de exemplu, Coliţa
din 1961 care susţine că Centenarul Grădinii Botanice ar fi fost în acel
an, deşi toate sursele documentare semnalează inaugurarea acesteia
în noiembrie 1860, din iniţiativa doctorului Carol Davila (1828-1884).
Totodată este un prilej de a corecta şi alte erori, care “au scăpat” pe si-
te-ul unor instituţii de prestigiu şi asupra cărora nu s-a revenit, nici la
umila noastră atenţionare.
Timbrele prezentate sunt ordonate după anul de apariţie al emi-
siunii. Vă prezentăm o cronologie a emisiunilor cu această tematică:
1959 (10 plante), 1964 (7 fructe), 1965 (Sere Cluj), 1970 (6 plante), 1975
(4 plante), 1993 (6 plante) şi 2001 (4 maxime timbrate cu fructe).

1959 (25 noiembrie) Plante Medicinale
Desene de H. Meschendörfer

1964 (20 decembrie) Fructe de pădure


Desene de A. Tasgian Constantinescu

• Serie de 8 valori cu titlul: FRUCTE DE PĂDURE

1. Digitalis purpurea (degeţel roşu); 2. Mentha piperita (menta / isma);


3. Matricaria chamomilla (muşeţel); 4. Colchicum autumnale (brânduşa de
toamnă); 5. Papaver rhoeas (mac de câmp); 6. Aconitum napellus (omag); 7. Tillia
tomentosa (tei argintiu); 8. Rosa canina (măceş); 9. Centaurea cyanus (albăstrele);
10. Adonis vernalis (ruşcuţa de primăvară).

Centenarul Grădinii botanice


din Bucureşti
1. Fragaria vasca (fragi); 2. Rubus procerus (mure); 3. Rubus idaeus (zmeură);
• 1961 (15 septembrie) – Coliţa centenară reprezintă portretele iniţiatorului (dr. 4. Rosa communa (măceşe); 5. Vaccinium myrtillus (afine); 6. Cornus mas (coarne
Carol Davila 1828 – 1884) şi fondatorului (botanist Dimitrie Brândză 1846 – roşii); 7. Corylus avellana (alune); 8. Cerasus avium (cireşe sălbatice).
1895) grădinii botanice din capitală.
• Toate sursele iatroistoriografice reţin ca dată de înfiinţare a Grădinii Botanice
din Bucureşti (în scop didactic) 5 noiembrie 1860.
• Cu acelaşi prilej au fost emise şi două serii de câte 9 valori (dantelate şi
nedantelate) ale căror desene reprezintă plante ocrotite – monumente ale naturii
cultivate în Grădina Botanică din Bucureşti. Pe una din valori, cea de 35 de bani,
este desenată şi schiţa vechilor sere alături de un cactus în floare (limba soacrei).
• Au mai fost tipărite şi plicuri cu „Prima zi a emisiunii”, având aceeaşi
tematică.

38 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Pagini din istoria farmaciei

1965 (25 octombrie) Flori şi sere din Cluj 2001 Maximă şi timbru: Prunus spinosa L. (porumbar)
Desene de A. Tasgian Constantinescu Desene: Sorin Ţârlea

• Aniversarea a 45 de ani de la înfiinţarea Grădinii botanice din Cluj (1920)


• Desenele celor 10 valori au fost executate de A. Tasgian Constantinescu şi
reprezintă diverse specii de flori exotice din Grădina Botanică Cluj-Napoca

1967 (10 iunie) Plante ocrotite


Desene executate de A. Tasgian Constantinescu

• Serie de 6 valori cu plante ocrotite. 2001 Maximă şi timbru: Ribes rubrum L. (coacăz roşu)
Desene: Sorin Ţârlea

Centaurea pinnatifida din seria Flora Carpatină

1970 (25 februarie) Flori de stepă


Desene executate de I. Drugă

• serie de 8 valori cu tema: FLORI DE STEPĂ


• Şerlai, In mare, Didiţei, Ruşcuţa, Ciulin, Răţişoare (Migdal pitic, Bujor de stepă
- nereproduse) 2001 Maximă şi timbru: Ribes uva-crispa (agrişe)
Desene: Sorin Ţârlea

1975

1. Delphinium consolida L. (nemţişor); 2. Papaver rhoeas L. (mac roşu);


3. Salvia officinalis L. (salvie); 4. Centaurea vulgaris L. (cicoare). 2001 Maximă şi timbru: Vaccinium vitis-idaea L (afin roşu)
Desene: Sorin Ţârlea
1993

Bibliografie
1. Lucian Belcea – ABC Filatelic, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1973
2. G. Brătescu - Dicţionar cronologic de medicină şi farmacie, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975
3. Iosif Micu – Teme şi subiecte filatelice din istoria României, Editura Albatros, Bucureşti, 1980
4. M.Neagu - Medicina în filatelia românească. Farmacia în filatelie, Viaţa Medicală (ziar), 1973, p. 16.
*** Catalogul mărcilor poştale româneşti 1974
*** Colecţiile personale de timbre ale autoarelor

Prof. ist. Antoaneta LUCASCIUC,


Societatea Română de Istoria Farmaciei
Farm. primar Maria-Gabriela SULIMAN,
Agenţia Naţională a Medicamentului

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 39


Editorial

- continuare din pagina 1 - Uleiul din seminţe de cânepă, presat la teorismul, anorexia, bronşita, alergia, astmul
rece, conţine Omega 6 şi Omega 3 în raportul bronşic, migrena, colicile intestinale şi bolile
optim de 3:1, perfect pentru nevoile metabo- eruptive ale pielii. Mai prezintă de asemenea
Obţinem acizi graşi omega 6 în uleiuri lismului uman. efecte afrodiziace. În plus, seminţele de negri-
din seminţe de floarea soarelui, de porumb, Omega 3 menţine sănătatea cardiovas- lică posedă proprietatea de a stimula apariţia
măsline, şofran, rapiţă etc. culară. Nu poate fi sintetizat de organism. fluxurilor menstruale întârziate, precum şi
Studiile moderne asociază deficitul de Studiile sugerează că un consum constant lactaţia la lăuze. Ca adjuvant, preparatele pe
acizi graşi omega 3 cu ratele crescânde ale de Omega 3 are o influenţă pozitivă asupra bază de seminţe de negrilică se administrează
bolilor de inimă. De asemenea, sunt cercetări sănătăţii cardiovasculare. Populaţiile cu un pacienţilor ce au suferit paralizii.
care arată clar că deficitul de omega 3 duce la consum mare de acizi graşi Omega 3 sunt În industria alimentară se folosesc semin-
depresie şi tulburări bipolare. Sunt demons- relativ protejate în faţa bolilor cardiovascu- ţele de negrilică pentru condimentarea brân-
trate reacţiile la stres şi violenţă atunci când lare şi a evenimentelor fatale datorate lor. S-a zeturilor. Făina de negrilică adăugată în făina
deficitul de omega 3 este prezent mereu în ali- demonstrat că japonezii sau grecii, pe lângă de grâu se foloseşte la fabricarea biscuiţilor şi
mentaţie. Deficitul de atenţie este si el legat de influenţele benefice ale stilului de viaţă, au o în patiserie. Aceste seminţe se pot utiliza în
lipsa de omega 3, ceea ce ne indică faptul că rată scăzută a evenimentelor cardiovasculare scopuri condimentare (de aromatizare) şi în
un copil care nu poate fi atent, nu se bate ci şi datorită consumului apropiat de raportul condiţii casnice, însă este necesară prăjirea
„se alimentează” cu omega 3. optim pentru acizii graşi nesaturaţi Omega 3 lor prealabilă, pentru a se distruge toxinele.
Dovezile actuale ne arată că şi schizofre- / Omega 6. În doze de 90-270 seminţe pe zi (0,8 -1,6 g )
nia poate fi tratată prin uleiuri cu omega 3. Acizii Omega 3 au un rol hipotensiv mo- s-au dovedit a fi relativ toxice. Din cauza to-
Memoria şi învăţarea nu pot fi despărţite de derat. Mecanismele posibile prin care acizii xicităţii, aceste seminţe nu se administrează
omega 3; sunt ţări în care, în sesiunile de exa- graşi Omega 3 ar putea reduce riscul cardio- în cazul copiilor. Deoarece principiile active
mene, studenţii consumă permanent 3-5g/zi vascular sunt: scăderea trigliceridelor, reduce- din seminţe stimulează contracţiile uterului,
ulei de peşte sau alte uleiuri cu omega 3. rea expresiei unor molecule sanguine care in- negrilica este contraindicată în sarcină.
Noi am produs un ulei vegetal cu raportul fluenţează leucocitele (molecule de adeziune),
ideal omega 6:omega 3 = 3:1, format din ulei au rol antiinflamator, promovează relaxarea d) ULEI VOLATIL DE SALVIE se obţi-
de seminţe de cânepă, ulei din Nigela sativa şi vaselor sanguine prin mecanisme intime pre- ne din frunzele de salvie (Salviae officinalis)
nu numai. cis demonstrate. De asemenea, au rol hipoten- Compoziţie chimică
sor moderat şi nu în ultimul rând, de observă Planta conţine ulei eteric (0,385- 2,54%)
Iată caracteristicile acestor uleiuri: că o placă ateromatoasă deja existentă are o în frunzele uscate, 0.38% în cele verzi, sitost-
creştere întârziată. Acizii graşi nesaturaţi scad erol (0,24%), stigmasterol, compuşi parafinici
a) ULEI DE IN; se obţine prin presarea LDL- colesterolul (colesterolul “rău”) când în- (0,31%), flavone (1,66 – 1,92%), reprezentate
seminţelor de in (Linum usitatissimum) locuiesc în dietă acizii graşi saturaţi. prin derivaţi de luteonină şi apigenină, liberi
Compoziţie chimică Acizii Omega 3 şi Omega 6 reduc activ sau glicozaţi, taninuri (13,79% p.u.), care în
Seminţele conţin ulei sicativ (37-43%) cu nivelul colesterolului, sunt o sursă consis- timpul uscării se transformă în flobafene,
indice de iod 168-192, substanţe proteice (23- tentă de clorofilă, constituie o rezervă con- acid rozmarinic (2%), acizii cafeic, clorogenic,
24%), substanţe extractive neazotate (22% ), siderabilă de fitosteroli şi fosfolipide, au un p- cumaric, ferulic, fumaric, glicolic, gliceric,
celuloză (5,5 -8,8 %), substanţe minerale (3,5- conţinut substanţial de Vitamina E (100-150 vitamina B1, acid nicotinic, vitamina C, en-
3,8%). Turtele rămase după extragerea uleiu- mg/100g), nu conţin acizi graşi trans. zime (fenolaze, peroxidaze, oxidoreductaze,
lui conţin proteine (35%), grăsimi (3- 6%), Uleiul de cânepă are cel mai înalt conţinut biciclio-monoterpenol-dehidrogenaza), răşi-
săruri minerale. de grăsimi polinesaturate dintre toate uleiu- nă, lipide, glucide, o saponină, un fitoncid cu
Seminţele de in au aplicaţii terapeutice în rile vegetale. Este indicat în reducerea coles- acţiune bactericidă, substanţe minerale cu K,
medicina umană şi veterinară. Sunt utilizate terolului rău din sânge, reducerea tensiunii Ca, P, Mg, Na, Fe, Mn, Yn, B, Cu, Mo.
ca laxativ, purgativ, emolient, antiseptic şi arteriale, menţine o inimă sănătoasă. Ajută Uleiul eteric conţine hidrocarburi terpe-
calmant. la menţinerea sănătăţii şi elasticităţii mem- nice (pinen, camfen, mircen, terpinen, limo-
Uleiul de in conţine de 2 ori mai mulţi branelor celulare, mai ales a celulelor nervoa- nen, ocimen, allocimen, cimen, terpinolen,
acizi graşi omega 3 decât uleiul de peşte şi un se, poate întări sistemul imunitar slăbit. Are tujen, tujan, triciclen, cubeben, copaen, bo-
amestec de acizi esenţiali omega 6 şi omega 9. proprietăţi antiinflamatoare şi poate ameliora urbonen, gurjumen, cariofilen, izocariofilen,
Aceştia au un rol important în refacerea ce- simptomele dermatitelor atopice. humulen, cadinen, calamenen) şi compuşi
lulară, fiind utili în diverse afecţiuni. Proteina oxigenaţi (borneol, terpineol, linalol, sabinol,
din uleiul de seminţe de in este uşor digera- c) ULEI DE NEGRILICĂ; se obţine prin viridifloral, tujonă, camfor, aldehidă acetică,
bilă şi conţine toţi aminoacizii necesari orga- presarea seminţelor de negrilică (Nigella sati- aldehidă izovalerianică, acetat de bornil, ace-
nismului. va) tat de linalil, acetat de sabinil). Se apreciază că
Uleiul de in conţine lignani, care au pro- Compoziţie chimică uleiul, procentual, este constituit din 35% hi-
prietăţi antivirale, antibacteriene, antipara- Seminţele de negrilică conţin: trigliceride, drocarburi terpenice şi sesquiterpenice, 50%
zitare, antitumorale. Conţine lecitină şi este uleiuri volatile (1%), protide, amidon. Uleiul cetone, 12% alcooli, 3% esteri.
deosebit de eficient în reglarea tranzitului volatil este format din diferite terpene. S-au Frunzele plantei se folosesc drept condi-
intestinal. Are acţiune antiinflamatoare, car- izolat din compoziţia acestuia un compus ment în preparatele culinare.
dioprotectoare şi de reducere a grăsimii din specific carbonilat numit nigelonă şi o chino- Principiile active au utilizări terapeutice
sânge. nă (timochinonă). De asemenea, conţine un în medicina umană şi veterinară cultă şi tra-
Este indicat în afecţiuni bacteriene, în compus triterpenoidic (hederagenina). diţională.
afecţiuni cardiace, în tulburări de tranzit in- Nigelona este substanţă care imprimă
testinal. Este deosebit de eficient în reducerea seminţelor de negrilică proprietăţi antihis-
colesterolului rău din organism. taminice, diminuând spasmele bronhiale şi
laringiene de natură autoimună, specifice ast-
b) ULEI DE CÂNEPĂ; se obţine prin pre- mului. Graţie nigelonei dar şi timochinonei,
sarea seminţelor de cânepă (Cannabis sativa) se mai utilizează ca tonic aperitiv, emenagog,
Compoziţie chimică vermifug, carminativ, bronhodilatator, va-
Semintele de cânepă conţin grăsimi sodilatator cerebral, antitumoral, antiplegic,
(33%), proteine (27,12%), substanţe extractive galactogog.
neazotate (20,23%), celuloză brută (11,30%), Seminţele de negrilică combat viermii
apă (7,25%), cenuşă (4,07%). intestinali, în special limbricii şi teniile, me-

40 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Editorial

Principiile active au acţiune coleretică, Industria de medicamente a cumpărat caz, un om de ştiinta, după ce a vorbit despre
carminativă, antiseptică, antispastică, astrin- creierul profesiei medicale. Acest lucru începe posibilele efecte secundare ale antidepresivelor,
gentă, antisudorală, antiflogistică, uşor hipo- chiar în ziua în care păşeşti în şcoala medica- a pierdut o ocazie de a primi un post la Univer-
glicemiantă, cicatrizantă. lă. Pe tot parcursul instruirii medicale, absolut sitatea din Toronto. Exemplele curg continuu.
Stimulează secreţia bilei de către celulele totul este suportat de către industria de medi- Dr. Marcia Angell, fost editor la New En-
hepatice, favorizează eliminarea gazelor din camente. gland Journal of Medicine, a scris un editori-
intestin; participă activ la distrugerea mi- John nu este singurul care critică felul în al dur intitulat „Este Medicina Academică de
croorganismelor; diminuează sau înlătură care sistemul medical a bătut palma cu indus- vânzare?”
spasmele muşchilor netezi, are acţiune he- tria de medicamente. Mulţi oameni de ştiinţă Legăturile dintre cercetătorii clinici şi in-
mostatică locală prin precipitarea proteinelor, de renume au publicat observaţii dure care dustria farmaceutică includ nu doar alocațiile
contractă capilarele şi diminuează secreţiile, arată cât de corupt a devenit sistemul. Printre acordate, dar şi o mulţime de alte aranjamente
diminuează transpiraţia, diminuează infla- observaţiile comune se numără: financiare. Cercetătorii slujesc drept consultant
maţiile, limitează procesul de secreţie lactată, lIndustria de medicamente se bagă pe la companii ale căror produse le studiază, se
scade uşor tensiunea arterială, favorizează sub pielea studenţilor la medicină cu daruri ce alătură unor comitete de consiliere şi birourilor
procesul de epitelizare şi vindecare a pielii. cuprind mese, distracţii şi călătorii; evenimen- purtătorilor de cuvânt, se amestecă în aranja-
Este indicat în afecţiunile cronice ale că- te educaţionale, inclusiv prelegeri, care sunt de mentele legate de patentare şi drepturi de autor,
ilor biliare, pentru oprirea transpiraţiei noc- fapt reclame la medicamente; şi conferinţe care sunt de acord să fie trecuţi ca autori ai unor
turne la cei bolnavi de tuberculoză, în infla- includ ca vorbitori purtători de cuvânt ai in- articole scrise de alţii, din cadrul companiilor
maţiile gastrointestinale urmate de balonări, dustriei medicamentelor. interesate, promovează medicamente şi dispo-
în bolile de ficat pentru a mări secreţia de lStudenţii care termină medicina (me- zitive medicale la simpozioane sponsorizate
bilă, în menstruaţii neregulate, diabet, circu- dici rezidenţi) cât şi alţi medici îşi schimbă de companii şi permit să le fie făcute cadouri
laţia defectuoasă a sângelui, bronşite cronice, prescripţiile medicale în funcţie de informaţiile scumpe şi excursii în locuri de lux. Mulţi bene-
dischinezii, varice, nervozitate, reumatism, furnizate de cei ce vând medicamentele, chiar ficiază de asemenea, de dividende de la diverse
vaginită atrofică, micşorarea secreţiei de lapte dacă se ştie că aceste informaţii sunt ,,exagerat companii.
la femeile care alăptează. de pozitive şi formulele prescrise sunt mai puţin Dr. Angell continuă şi spune că aceste aso-
Pentru femeile care alăptează este indi- benefice în final”. cieri pe motive financiare ,,influenţează adesea
cat să se respecte dozele deoarece există riscul lMedicina de cercetare şi cea academică în mod semnificativ cercetarea, atât prin mo-
de avort în cazul folosirii fără recomandarea nu fac altceva decât să execute comenzile in- dul de lucru care se face cât şi felul în care se
specialistului. dustriei farmaceutice. Acest lucru poate avea raportează.”
Iată de ce produsul natural Omega-3 & loc deoarece: companiile de medicamente, şi Chiar şi mai periculos decât ameninţarea
Omega-6 Vegetal are utilizări cu rezultate nu cercetătorii, sunt cele care proiectează cer- unor descoperiri frauduloase este faptul că
spectaculoase în bolile de top ale românilor: cetarea, ceea ce permite companiei să „măslu- singurul tip de cercetare care este finanţat şi
boli cardiace, hepatice, ale sistemului nervos, iască” studiul; cercetătorii pot avea un interes recunoscut este studiul medicamentelor. Cerce-
în formarea şi stabilitatea psihică atât de nece- financiar direct în compania de medicamente tări cu privire la cauzele bolilor şi intervenţii
sară în zilele noastre. ale căror produse le studiază; compania de me- nemedicamentoase pur şi simplu nu se fac în
Compararea acestuia cu medicamentele dicamente poate fi responsabilă cu colectarea şi centrele de formare medicală. De exemplu, cer-
de sinteză, atât ca efect cât şi ca preţ, vă rog să compararea datelor, iar apoi poate îngădui cer- cetătorii academici se pot implica cu ardoare în
o faceţi fiecare dintre dumneavoastră! cetătorilor să vadă doar anumite date; compa- a descoperi o pilulă care să trateze simptomele
nia de medicamente îşi poate aroga dreptul de obezitătii, dar nu şi-ar consacra nici un pic de
Să nu uitaţi de PREVENŢIE, pe care o veto legat de publicarea descoperirilor şi poate timp sau bani pentru a învăţa pe oameni cum
puteţi face prin sfaturi bune pentru cei tineri. avea drepturi editoriale asupra oricăror publi- să trăiască o viaţă mai sănătoasă.»
Poate acum înţelegem ce doresc să spună au- caţii ştiinţifice ce rezultă din cercetare; compa-
torii cărţii „STUDIUL CHINA. CEL MAI nia de medicamente poate angaja o firmă de Am dorit să prezint informaţiile sub for-
COMPLET GHID DE STUDIU ASUPRA comunicare care să scrie articole ştiinţifice şi ma unui citat pentru a nu se crede că este
NUTRIŢIEI” - T. Colin Campbell şi Tho- apoi să găsească cercetători care doresc să-şi doar opinia mea. Aş dori ca această carte, ca
mas Campbell II - Cap. 17 „Sănătatea cui e ataşeze numele ca autori ai referatelor respecti- şi multe altele să fie citită şi de cei ce decid
protejată prin marea medicină” ve după ce acestea au fost deja scrise. soarta sănătăţii poporului român. Poate aşa
«Dependenţi de medicamente lPrincipalele reviste ştiinţifice s-au trans- ar înţelege că nici nu mai contează „nivelul
John a atins o altă zonă importantă în care format în nimic mai mult decât vehicule de material” ci doar cel uman.
profesia medicală îşi pierduse credibilitatea: le- marketing pentru companiile de medicamente. Este poate momentul să se gândească la
găturile ei cu Industria de medicamente. Edu- Principalele reviste medicale îşi obţin venituri- sănătatea familiei lor şi a prietenilor, pentru
caţia medicală şi companiile de medicamente le în special din publicitatea ce se face medica- că aşa vor înţelege că până acum NICI UN
trăiesc în concubinaj, şi asta se întâmplă de o mentelor. Această publicitate nu este analiza- MEDICAMENT DE SINTEZĂ nu a vindecat
bună bucată de vreme. John ne-a vorbit despre tă în mod corespunzător de către revistă, iar pe nimeni.
gravitatea problemei şi felul în care fusese co- companiile prezintă adeseori susţineri eronate România, prin amplasarea geografică şi
rupt sistemul educaţional. Iată ce a spus: despre medicamente. Poate şi mai tulburător, darul naturii, are condiţii de excepţie pentru
Problema medicilor porneşte de la educa- majoritatea studiilor clinice experimenta- A TRATA ŞI PREVENI NATURAL multe
ţia lor. Întregul sistem este plătit de către in- le raportate în reviste sunt finanţate de banii din bolile pe care poporul român le are (şi
dustria de medicamente, de la educaţie până companiilor de medicamente, iar interesele fi- care este printre cele mai bolnave popoare din
la cercetare. nanciare ale cercetătorilor implicaţi nu sunt pe Europa şi nu numai).
deplin recunoscute. Nu procentul din PIB trebuie mărit pen-
În ultimii câţiva ani au fost mediatizate tru sănătate ci procentul de voinţă a celor care
câteva scandaluri din centre medicale mari, conduc şi sprijină industria de valorificare a
care confirmă aceste acuzaţii. Într-unul dintre naturii.
cazuri integritatea unui cercetător a fost deni-
grată pe multe căi, atât de o companie de me- În editorialul următor am să spun cum
dicamente cât şi de administraţia universităţii şi ce putem face pentru sănătatea poporului
lui, după ce aceasta a descoperit că un medica- român, dar va fi greu; şi necesită voinţă... îm-
ment care se afla în studiu avea puternice efecte potriva banilor...
secundare şi era lipsit de eficacitate. Într-un alt

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 41


Noutăţi terapeutice

Calitatea demonstrată
a capsulelor care conţin
Omega-3 & Omega-6
Vegetal
Uleiul extras din seminţele de in are o lun- În produsul Omega 3 şi Omega 6 vegetal
gă tradiţie în medicina populară. Este cea mai uleiul din seminţe de in se asociază cu uleiul
bogată sursă naturală de acizi graşi esenţiali din seminţe de cânepă şi uleiul din seminţe
Omega 3, 6, 9 (cu 50% mai mult decât ule- de negrilică.
iul de peşte); conţine complexul vitaminelor Uleiul de cânepă se obţine tot prin pre-
B, lecitină, fibre, potasiu, magneziu, zinc, lig- sarea la rece a seminţelor plantei de cânepă,
nani şi fitoestrogeni (fitonutrienţi care echi- Cannabis sativa (sativa – cultivată). Uleiul din
librează balanţa hormonală). Seminţele de seminţe de cânepă este deosebit de bogat în
in conţin aproape de două ori mai mult acizi acizi graşi esenţiali polinesaturaţi din familia
graşi esenţiali Omega 3 decât peştele; în plus, omega.
acestea sunt o sursă excelentă de fibre, de vi- Majoritatea uleiurilor vegetale nu con-
Negrilica mai este indicată pentru îmbu-
tamine şi de minerale. ţin raportul optim de omega 6 şi omega 3
nătăţirea digestiei deoarece ajută la elimina-
De asemenea, uleiul din seminţe de in şi tind să promoveze acumularea de pro-
rea bilei în tubul digestiv şi are acţiune car-
conţine din abundenţă acid linoleic şi ligni- duşi intermediari care împiedică metabo-
minativă (adică ajută la calmarea durerilor
nă, substanţe care ajută mai ales la preveni- lismul acizilor graşi. Raportul dintre omega
abdominale şi favorizează evacuarea gazelor
rea cancerului de prostată şi de colon. 6 şi omega 3 în uleiul din seminţe de câne-
intestinale). De asemenea, negrilica mai este
Pentru a profita de beneficiile seminţelor pă este de 3 la 1 şi acesta este raportul re-
şi slab diuretică (fiind indicată bolnavilor cu
de in, le poţi consuma ca atare, în salate şi în comandat şi confirmat de numeroase cer-
afecţiuni urinare) şi antimicrobiană.
mâncare, combinate cu cereale şi cu iaurt ori cetări medicale.
Negrilica se poate utiliza în următoarele
le poţi administra sub formă de capsule. În afară de omega 3 şi omega 6, uleiul
afecţiuni: afecţiuni cardiace, afecţiuni hepati-
Prin conţinutul lor de acizi graşi esenţiali, din seminţe de cânepă conţine şi familia de
ce şi biliare, ameţeli, anorexie, astm, bronşite,
seminţele de in contribuie la scăderea ten- tocoferoli (vitamina E) care sunt antioxidanţi
colici gastrointestinale, impotenţă şi paraziţi
siunii arteriale, la reducerea nivelului de co- naturali.
intestinali.
lesterol şi de trigliceride. În plus, acest reme- Uleiul din seminţe de cânepă reprezintă
Numeroase studii asupra componente-
diu previne formarea cheagurilor de sânge în un remediu de bază, adică un aliment funcţi-
lor extractului de Nigella sativa din ultimii 10
artere, ceea ce ajută la reducerea riscului de onal care prin natura sa poate optimiza reacţia
ani au adus semnale pozitive în ceea ce pri-
infarct, de atac vascular cerebral şi de boală sistemului imunitar pentru prevenirea bolilor.
veşte beneficiile sale în cazul asocierii la te-
vasculară periferică. Uleiul din seminţe de cânepă poate juca
rapia anticanceroasă. Are efect antioxidant şi
Uleiul din seminţe de in produs prin me- un rol important în menţinerea sănătăţii car-
antiemetic (este un antihistaminic natural ce
toda extracţiei la rece este un produs dietetic diovasculare.
combate greaţa) iar pe de altă parte, prote-
ce conţine 70% vitamina F, pe care organis- Seminţele de negrilică conţin 0,5-1,5%
jează organismul de agresiunea agenţilor in-
mul o primeşte doar din produsele alimen- ulei volatil, care are în compoziţie în speci-
fecţioşi oportunişti (bacterii sau fungi) care
tare. În componenţa vitaminei F sunt inclu- al colesterol, campesterol, stigmasterol, be-
profită de organismul slăbit de boala cance-
se: Omega 3 (linolenic) şi Omega 6 (linoleic), ta-sitosterol şi alfa-spinasterol. Tot din uleiul
roasă şi medicaţia anticanceroasă.
acizi graşi nesaturaţi, vitaminele A, D, E, K, şi de seminţe de negrilică s-a separat un com-
Prin asocierea uleiurilor de in, cânepă şi
antioxidanţi. Acidul linolenic - Omega 3 şi aci- pus carbonilat numit nigelonă, care este util
negrilică s-a obţinut o combinaţie naturală,
dul linoleic - Omega 6 sunt numiţi „de neîn- în calmarea spasmelor bronşice din cadrul
vegetală, cu un conţinut ridicat de acizi graşi
locuit” sau „vitali”, deoarece din ei organismul afecţiunilor respiratorii. Seminţele mai con-
esenţiali Omega-3 şi Omega-6, foarte utilă
formează ceilalţi acizi necesari. ţin 25-40% ulei gras, melantină (o saponină
pentru completarea şi normalizarea dietelor
Uleiul din seminţe de in este sursa cea 1,5%), o substanţă amară numită nigelină, ta-
dezechilibrate atît la adulţi cât şi la copii.
mai bogată de acizi Omega 3 şi este denu- nin şi timochinonă (care este un compus cu
mit şi elixirul natural al tinereţii. Dacă Omega acţiune coleretică - stimulează secreţia bilia-
Dr. Emil Cristea - medic familie
6 se mai întîlneşte şi în alte uleiuri vegetale, ră a ficatului).
cu competenţă în apifitoterapie
Omega 3 în cantităţi semnificative nu poate Una dintre cele mai importante acţi-
Farm. Cleofarm Colentina
fi găsit decât în uleiul de peşte şi în uleiul din uni ale seminţelor de negrilică este acţiunea
seminţe de in. antihistaminică (histamina este o substan- Chim. Anca Daniela Raiciu
Organismul uman nu produce aceşti ţă prezentă în ţesuturile vegetale şi animale Director Marketing
acizi, de aceea el trebuie să-i primească gata cu acţiune puternic dilatatoare asupra vase-
pregătiţi împreună cu alimentele. Provitami- lor sangvine, având un rol important în apa-
na A, vitamina E, macro şi microelementele riţia proceselor alergice). Astfel, negrilica este
conţinute în acest ulei contribuie la reduce- indicată bolnavilor cu alergii, ajutând la cal-
rea nivelului de colesterol în sînge. marea simptomelor şi bolnavilor cu proble-
Uleiul de in poate fi utilizat separat sau în me ale tensiunii arteriale, reglând activitatea
combinaţie cu alte uleiuri vegetale. inimii.

42 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Părerea dumneavoastră contează

Stimate client/cititor,
Sunteţi foarte important pentru noi! Redacția revistei HOFIGAL dorește să
îmbunătățească din punct de vedere calitativ publicația, să abordeze teme și subiecte
noi și interesante pentru cititorii săi.

Sperăm că majoritatea dintre dumneavoastră, cititorii noștri, ne veți ajuta în acest demers.
Vă mulţumim pentru amabilitate și vă rugăm să completați chestionarul de mai jos.
1. De unde aţi aflat despre revista noastră?
o farmacie o televizor o un prieten
2. Cât de des vă procurați Revista HOFIGAL
o regulat o ocazional
3. Citiţi revista integral sau numai anumite secţiuni? Care dintre ele?
o integral
o anumite secțiuni..........................................................................................................................................................................
4. Care sunt primele două rubrici pe care le citiți de obicei
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
5. Consideraţi că ar trebui să renunţăm la unele dintre actualele rubrici?
Dacă da, la care anume?
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
6. Enumeraţi trei autori din revista HOFIGAL în ordinea preferinţelor de până acum
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
7. Ce teme şi subiecte ar trebuie să mai abordeze revista HOFIGAL?
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
8. Care apreciați că ar fi punctele slabe ale revistei?
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
9. Alte sugestii
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
10. Ce alte reviste obișnuiți să citiți regulat?
...................................................................................................................................................................................................................

Răspunsurile se trimit pe mail


(la adresa relatiipublice@hofigal.eu sau marketing@hofigal.eu)
sau pe adresa: S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.; DEPARTAMENT MARKETING;
STR. INTR. SERELOR NR.2; COD.042124; SECT.4; BUCUREŞTI

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 43


Părerea dumneavoastră contează

Domnule Director General,

Anticipat oricărui lucru, vă rog să primiţi


respectuoase felicitări, precum şi expresia gra-
titudinii mele adresate dumneavoastră şi co-
lectivului pe care-l coordonaţi, pentru seriozi-
tatea, competenţa şi răspunderea în realizarea
produselor naturiste destinate ameliorării sau
eradicării suferinţelor atâtor oameni.
Sunt„beneficiarul” unor tulburări ale ritmu-
lui cardiac, conjugate cu o insuficienţă respira-
torie. După două luni de tratament cu păducel
capsule, spre surprinderea şi nemărginita mea
bucurie, situaţia s-a schimbat radical, manifes-
tările fiind mult mai rare şi mai puţin violente.
Starea de bine fiind evidentă, am recoman-
dat atât unora din rudele mele, cât şi altor cu-
noştinţe acest tratament, de al cărui efect sunt
foarte mulţumiţi.
Cu neţărmurit respect,
A.I., Brăila

Stimate domnule Ştefan Manea,


Sunt o telespectatoare fidelă a emisiunilor la care sunteţi prezent dvs., deoarece apreciez foarte mult produ-
sele firmei HOFIGAL. Am 66 de ani şi locuiesc în Drobeta Turnu-Severin. Folosesc produsele naturale HOFIGAL
cu rezultate bune, am mare încredere în ele, dar nu ştiu dacă sunt bine alese pentru tratarea afecţiunilor cu care
am fost diagnosticată. De aceea m-am hotărât să vă scriu, cu rugămintea ca după ce veţi citi rezultatele analize-
lor – pe care vi le trimit anexat – medicii specialişti cu care colaboraţi la Hofigal să-mi stabilească cel mai potrivit
tratament naturist.
Am fost diagnosticată cu următoarele afecţiuni:
- cardiopatie ischemică, de care sufăr de cca 30 de ani;
- depresie
În urma tratamentelor cu Betalok am căpătat un eritem fix medicamentos şi din această cauză, de doi ani, nu
mai iau nici un fel de medicament alopat, cu excepţia Propanololului, la nevoie.
În prima fază a eritemului am primit un tratament cu SIACREN de la un medic specialist dermatolog, dar la o
lună după finalizarea tratamentului eritemul a reapărut.
Atunci am început următorul tratament cu produse Hofigal:
- gemoderivat de coacăz negru
- tincturi de coada calului şi de tătăneasă şi, după o perioadă, eriteme-
le au dispărut.
În data de 28.05.2009, am făcut o tahicardie care a degenerat în fibri-
laţie paroxistică. Am fost stabilizată în cca 6-7 ore şi mi s-a prescris SIN-
TROM, pe care l-am luat timp de două săptămâni. Eritemul medicamen-
tos a apărut din nou pe tot corpul.
În prezent urmez tratament cu:
- spirulină
- ulei de cătină
- gemoderivat de păducel
- gemoderivat de coacăz negru
- omega 3.
E.V.
Drobeta Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi

44 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Părerea dumneavoastră contează

Cardurile de fidelitate
HOFIGAL
se distribuie în farmaciile companiei
din Bucureşti
FARMACON
Str. Colţei, nr.7.-tel:021/3141545

CLEOFARM COLENTINA
Şos. Colentina, nr. 76 - tel.: 021/2402853

CLEOFARM CRÂNGAŞI
Calea Crângaşi nr. 87 - tel.: 021/2200287

şi se oferă numai la achiziţionarea de produse


HOFIGAL în valoare de minimum 100 RON.
Cardul de fidelitate costă 5 RON şi oferă reducere
de 5%.
Informaţii suplimentare numai în farmacie.

Stimate domnule Director General,


De mai mult timp folosim produsele S.C. Hofigal pe care le apreciem mult pentru că
suntem adepţii produselor naturiste. De altfel, ne bucurăm de fiecare dată când intrăm
în posesia unui număr al revistei dv. „Hofigal-Natură şi sănătate” pe care o studiem în co-
lectiv, noi pensionarii, la farmacie şi din care aflăm multe lucruri utile pentru sănătatea
noastră, mai ales că sunt date diferite boli şi medicamentele fabricate de Hofigal pentru
acestea.
De curând, la emisiunea lui Florin Condurăţeanu, v-am urmărit vorbind despre LICO-
PROSTAT. Subsemnatul, fiind în vârstă, mi-a apărut boala diagnosticată de urolog – ADE-
NOM DE PROSTATĂ. De doi ani folosesc medicamentele prescrise, dar rezultatele nu sunt
mulţumitoare.
Cu respect, M.C., Târgu-Mureş

DERMAVITAL
UN PARTENER
DE NADEJDE
l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 45
Cititorii întreabă, medicul răspunde

Cititorii întreabă,
Am 67 de ani şi sunt diagnosticată cu îngrăşat mai mult după naşterea
hipertensiune arterială şi cardiopatie copilului.
ischemică. Ce tratament natural pot
urma? Pentru dumneavoastră ar putea fi folosit
pe termen mai lung, pînă la atingerea greu-
Pe lângă tratamentul cu medicamente de tăţii dorite, un regim alimentar cât mai strict
la medicul de familie, puteţi folosi în paralel la care să asociaţi şi Redigest, Reglacid, De-
şi suplimente cum ar fi: Coenzima Q10 în ulei purin, Spirulina. Asociat cu acestea se folo-
de cătină forte sau forte plus, Passisclero- sesc şi L-carnitin complex şi Coenzima Q10
tin, L-carnitin complex, capsule de Pădu- în ulei de cătină - de 15 mg. Dacă aveţi şi o
cel, gemoderivate de Arin Negru şi Liliac. hipertensiune arterială sau boală cardiacă is-
Trebuie să aveţi în vedere şi reducerea apor- chemică luaţi Coenzima Q10 în ulei de căti-
tului de sare şi grăsimi, precum şi păstrarea nă forte sau chiar forte plus, dacă gravitatea
greutăţii corporale în limitele greutăţii ideale. şi vechimea acestor două boli este mai mare.

În perioada de vară transpir Pentru protecţia pielii în sezonul de


foarte mult. Am 55 de ani şi 95 de vară, ce ne recomandaţi?
kilograme la o înălţime de 174 cm.
Ce tratament îmi recomandaţi? Pentru uz extern puteţi folosi creme şi
lapte pentru corp la monodoze, putând să
Este nevoie de un regim alimentar hipo- adăugaţi chiar în momentul folosirii şi câteva
caloric pentru a putea scăpa de kilogramele picături cu ulei de cătină, flacoane de 20 sau
în exces. De asemenea, puteţi folosi ca supli- 50ml şi extracte uleioase de morcov şi găl-
mente: L-carnitin complex, Depurin, Com- benele, în flacoane de 20ml. Pentru uz intern
plex detoxifiant natural - comprimate, sunt indicate capsule cu Ulei de cătină, Spi-
Tinctură de salvie sau capsule cu Ulei de rulină, Ulei de peşte, comprimate mastica-
Salvie. Trebuie adăugat şi un program mi- bile de Flavovit C500.
nim de efort fizic, cum ar fi mersul pe jos, în
pas grăbit, minim 30 minute zilnic. Pentru o Sufăr de depresie şi anxietate cu
protecţie suplimentară cardio-vasculară pu- atacuri de panică. Am 41 de ani şi
teţi folosi şi Coenzima Q10 în ulei de cătină. lucrez ca secretară la o firmă. Ce
sfaturi îmi recomandaţi?
Pentru anemie la copiii de şcoală,
ce suplimente HOFIGAL îmi Pentru a contracara anumite manifestări
recomandaţi? funcţionale ale tulburării psihice vă recomand
produse cu efect sedativ, care liniştesc siste-
Cel mai frecvent la copii apare anemia mul neuro-vegetativ. Astfel, pot fi utile capsu-
feriprivă, prin deficit de fier. Pentru a rezolva lele cu Ulei de levănţică, cu Passiflora şi Ule-
această problemă vă recomand următoare- iul volatil de levănţică în miere de albine la
le suplimente: Spirulina capsule sau com- monodoze. Seara, vă recomand un gemode-
primate de 500 mg, Ulei de cătină - pică- rivat de Tei Argintiu şi comprimate de Somn
turi sau capsule, Flavovit C200, Extravit M Uşor. Dacă sunt frecvente tulburările la nivel
- comprimate masticabile. Regimul alimen- cardiac sau cardio-vascular, arterial, puteţi fo-
tar să fie bogat în fructe proaspete, legume losi şi Passisclerotin comprimate. Cauzalitatea
de sezon, carne şi cereale integrale. depresiei în societatea de astăzi este cel mai
frecvent datorată unei concepţii de viaţă gre-
Pentru unele alergii la copii, alergii şite în care omul se depărtează de Dumnezeu
şi de Biserică, de valorile unui mod de viaţă au-
care se manifestă cu erupţie pe piele, tentic. Deci, o revenire la valorile credinţei este
mai ales primăvara şi vara, ce ne absolut necesară pentru toţi oamenii, depre-
recomandaţi? sivi sau nedeprimaţi, anxioşi sau nu.
Copiii, având un sistem imunitar în for- De obicei în zilele călduroase
mare, pot face mai uşor manifestări alergice
la înţepături de insecte, la unele antibiotice
am crize de spasmofilie. Ce îmi
sau alte medicamente, la unele alimente şi recomandaţi?
băuturi răcoritoare care conţin E-uri. Este ne-
cesar un regim de detoxifiere cu Depurin şi Este vorba despre un sindrom de Teta-
Redigest, precum şi suplimente cu rol anti- nie latentă care se transformă în Tetanie acu-
inflamator şi antialergic cum ar fi gemoderi- tă, cu contracţii musculare involuntare, cau-
vatele din muguri de coacăz negru şi măceş.
La acestea se pot adăuga şi Flavovit C200,
ceai de armurariu.

Ce suplimente pot folosi de la


HOFIGAL pentru un regim de
slăbire? Am 85 kg, 167 cm şi m-am

46 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


Cititorii întreabă, medicul răspunde

medicul răspunde
zat de o scădere a ionilor de calciu în sânge. fitoterapeutică ce va cuprinde Coenzima Q10
Se poate însoţi de o hipovolemie de deshi- în ulei de cătină forte, Protector hepatic
dratare şi hipotensiune arterială cu pierderea forte, Flavovit C500, Armuhep, Cătinofort,
stării de conştienţă, adică leşin. Deci, este ne- Complet antioxidant, Ulei de cătină capsu-
voie de o bună hidratare la care puteţi adă- le, Redigest, Reglacid. Tratamentul se face
uga suplimente cum ar fi: Polivitamine cu permanent postoperator, pe o perioadă cât
Calciu şi Magneziu-comprimate, Extravit mai lungă de timp, la recomandarea medicu-
M, Spirulină, Fiamarant, Complet antioxi- lui fitoterapeut. Este necesar să se evite alcoo-
dant- comprimate. De asemenea puteţi bea lul, fumatul şi condimentele cu efect hepato-
şi ceaiuri de fructe cum ar fi afinele, măceşe- toxic, cum ar fi ardeiul iute în oţet etc.
le, cătină şi zmeură.
În perioada de graviditate pot
Pentru indigestie şi sindrom diareic lua suplimente naturale de la
care apar mai ales la turiştii care HOFIGAL?
călătoresc la mare, ce produse
HOFIGAL ne recomandaţi? Se poate folosi o gamă largă de supli-
mente naturale, cu sfatul prealabil al medi-
Căldura verii face ca perisabilitatea alimen- cului fitoterapeut. Astfel, pot fi folosite, atât
telor să crească, iar înmulţirea bacteriilor pato- pentru sănătatea mamei cât şi pentru buna
gene în apă şi alimente se face mult mai uşor dezvoltare a fătului, suplimente cum ar fi
vara. Pentru o digestie mai bună puteţi folosi Uleiul de cătină şi Uleiul de peşte-capsule,
Redigest şi Redigest plus, Reglacid, Protec- Redigest, Spirulină, Polivitamine cu Calciu
tor hepatic forte - comprimate. Pentru un şi Magneziu şi altele în funcţie şi de anumi-
efect uşor antiseptic intestinal se pot folosi Ulei te simptome care apar în sarcină: indigestie,
volatil de cimbru şi Ulei volatil de busuioc. constipaţie, greţuri, dureri abdominale etc.
De asemenea, sunt utile ca adjuvante şi com-
primatele de Protein Forţă, Hofisan, ceaiuri Vara mi se umflă picioarele şi mă
de muşeţel, mentă, busuioc şi afin. Scaunele dor. Cred că am şi varice la un picior.
diareice presupun o pierdere de apă şi electro- Lucrez şi mult în picioare la un
liţi, fiind nevoie de o bună rehidratare şi remi- supermarket. Ce pot face?
neralizare; folosit astfel, pe lângă ceaiurile mai
sus amintite, şi ceaiuri de fructe, comprimate de Ca tratament natural vă recomand ge-
Extravit M, Fiamarant, Polivitamine cu Cal- moderivatele de Castan, Plop Negru şi
ciu şi Magneziu şi sucuri de fructe proaspete. Afin, comprimate de Complet antioxidant
şi Flavovit C500, Ulei de salvie capsule. Ac-
De ceva vreme am insomnii. Ce ţiunea venotrofică şi antiinflamatorie asu-
tratament îmi recomandaţi? Am 72 pra peretelui venos este foarte importantă
de ani şi o hipertensiune arterială în acest caz. La femei edemele din insuficien-
uşoară. ţa venoasă a membrelor inferioare sunt ac-
centuate şi de hormonii sexuali - estrogenii
Vă recomand o schemă fitoterapeuti- - care măresc permeabilitatea vasculară. În
că de câteva săptămâni cu Passiflora cap- acest caz este nevoie să evitaţi pe cât posibil
sule, Somn Uşor comprimate şi Passiscle- ortostatismul prelungit, ore în şir, făcând câ-
rotin comprimate. Masa de seară să nu fie teva mişcări specifice de gimnastică la fiecare
prea încărcată şi să fie fără lichide în cantitate 30-60 minute.
mare, iar după-amiaza să aveţi o activitate fi-
zică moderată, cum ar fi mersul pe jos în parc, Pentru o bronşită astmatiformă la
exerciţii de gimnastică în casă etc. o tânără de 28 de ani poate fi util
un tratament natural cu produsele
Ce tratament cu suplimente naturale HOFIGAL?
recomandaţi unui pacient operat
de cancer de colon cu metastaze În acest caz sunt utile produse cu efect
hepatice? antiinflamator, antialergic, antioxidant, enzi-
matic. Se pot folosi Coenzima Q10 în ulei de
Pentru un asemenea caz este nevoie de cătină, Uleiul de peşte, Flavovit C500, ge-
o suplimentare a fitonutrienţilor cu rol antio- moderivate de Coacăz Negru, Arin Negru
xidant, cu efect hepatoprotector, antiseptic şi şi Măceş, capsule de Redigest şi Reglacid.
protector digestiv. Se poate începe o schemă Pentru a combate tusea şi expectoraţia se
folosesc monodozele de Uleiuri volatile în
miere de albine - Cimbru, Busuioc, Levăn-
ţică, precum şi Tusimun - soluţie uz intern
sau Evitus - comprimate.

Dr. Emil Cristea - medic specialist M.F.


cu competenţă în apifitoterapie
Farmacia „CLEOFARM COLENTINA”

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010 47


Adrese utile

Farmacii ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA care vând produse la preţ de producător şi unde există medic
de consiliere cu competenţe în apifitoterapie
CLEOFARM 1 Colentina Şos. Colentina nr. 76, sector 2 021 – 240.28.53 Fax:021 – 241.15.41 0730.087.692
CLEOFARM 2 Crângaşi Calea Crângaşi nr. 87, sector 6 021-220.02.87; fax: 02 1-220.0 1.93 0730.087.686
FARMACON Colţea Str. Colţei nr. 7, sector 3 021-314.15.45; fax: 021 -31 5.93.11 0730.087.685
HYM Malcoci Str. Malcoci nr. 2B, sector 5 021-424.22.69/ 021-424.22.70 0730.087.687
021-334.51.35/021-334.00.26;
HOFIGAL sediu Intrarea Serelor nr. 2, sector 4 0730.087.673
fax: 02 1-334.59.05
HOF NATURAL PLANT Giurgiu Str. Tineretului, bl. 206, parter, Giurgiu 0246-221.246 0730.087.698
Str. Grigore Cantacuzino, nr. 185, bl. 150 A,
SPIRU- SĂNĂTATEA Ploieşti 0244-51.90.24; fax: 0244-40.75.44 -
Ploieşti, Prahova
SPIRU- SĂNĂTATEA Breaza Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova 0244-34.32.22; fax: 0244-34.30.94 -
Centre de Medicale ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA
COMPLEX Medical “HofiMed” Sos. Colentina nr. 76, bl. 111, parter, sector 2 021-240.73.40/ 031-808.89.98 0730.087.694
COMPLEX Terapie Naturală 0244-34.29.75/0244-3432.96;
Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova 0730.087.673
“Alexandra” fax: 0244-34.30.94
Farmacii, drogherii, magazine de produse naturale şi policlinici cu care compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA colaborează
PENA PLANT 1 Bucureşti Şos. Colentina nr. 2 Magazin B ucur Obor, et. 1 021.380.77.22 0723.425.810
ATHENA * Şos. Ştefan cel Mare, nr.17, sector 2 021-210.63.30 -
TERAFARM-Tei (RICHTER 18) * Bd. Lacul Tei nr. 65, s2 021-221.18.94; fax: 021 -212.18.93 0730.087.693
VICTORIA (RICHTER 23) * Bd. N.Titulescu nr.3, s1 tel. / fax: 021.312.45.30 -
TINOS FARM Bucureşti * Bd. Al. Obregia nr.20 Aleea Barajul Sadului nr. 3 021.460.37.48 021.340.02.00 0730.087.700
BETA FARMACEUTICA * Bd.Theodor Pallady nr.7 021.348.31.25 -
BELLADONA Alexandria * Str. Dunării, BI.1612, Sc.16, parter, Alexandria - 0763.665.821
Drogheria HOFIPLANT Târgovişte * Str. Col. Dumitru Băltăreţu, nr. 20, Târgovişte 0245.220.042 0722.247.048
LIDA NATURAL Constanţa Constanţa, str. Cişmelei 19, bl. 3, sc.B, ap. 23 0341.805.257 0721.750.903
FARMACON Constanţa * Constanţa, str. Mihai Viteazu nr. 51 0241.515.427 0745.855.536
EMIN & SUN Constanţa Constanţa, str. Daliei nr. 6, str. Baba Novac nr. 1 0241.617.046 0745.049.234
CONVALARIA Str. Calomfirescu, Nr. 119, tel. / fax: 0252.324.087 -
Drobeta Turnu Severin * DrobetaTr. Severin, jud. Mehedinţi
POLICLINICA Comunei Gostinari * Com. Gostinari, jud. Giurgiu - 0731.260.104
FARMA PLANT Craiova Str. Unirii nr. 38-40 0251.310.020 -
ROKNET Deva Str.Oituz nr.26 0254.222.353 0744540812
VIAFARM PLURISERV Deva Str. Dorobanţi bl. 34, parter 354.104.626 -
Remedium 3 Cluj * Str. I. Maniu, nr. 42, ap. 16, piaţa Avram Iancu, Cluj 0264.595.846 -
ALDEDRA Cluj * Str. Louis Pasteur nr. 60/5-6 Cluj, jud. Cluj 0264.520.090 0742.242.422
PLANTFARMA 1 Călăraşi B-dul Republicii nr. 42, Călăraşi 0242.318.349 0729.851.519
0728.926.801,
PLANTFARMA 2 Călăraşi * Str. Ştirbei Vodă, Bl. M16 P – Piaţa Big, Călăraşi 0242.331.120 0764.447.419
PLANTFARMA 3 Călăraşi Comuna Dragalina, Călăraşi 0242.345.454 0728.926.802
VICTORIA Câmpulung Muscel Câmpulung Muscel, Str. Dumitru Alimănăşteanu nr. 1 0248.533.262 0745.115.609
BIOPLANT * Piaţa Trandafirilor nr. 51 - Târgu Mureş, jud. Mureş 0265.216.621 -
BIOPLANT 2 * Bd. 1 Decembrie 1918 nr.197 - Târgu Mureş, jud. Mureş 0265.241.076 -
APICOLA Bd. General Magheru, bl.M9-11 - Oradea, jud. Bihor 0259.418.516 -
PRONATURA DIN EDEN Bd. General Magheru nr.17 - Oradea, jud. Bihor 0259.411.552 -
Drogheria “Mereu sănătos SRL” Str. Republicii nr.161, Bacău, jud. Bacău 0334.401.058 -
Richter Bârlad * Bd. Primăverii nr 17,bl G7,sc F-parter, Bârlad, jud.Vaslui 0235.410.049 0752.168.701
Richter1 Focşani * str.Tinereţii nr. 5, Focşani, jud. Vrancea 0237.211.015 0752.168.773
* locaţii unde există medic de consiliere apifitoterapeutică

Revista HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate este editată de Fundaţia HERON / ISSN: 1842 - 3310
Redacţie: e-mail: heron_mike2005@yahoo.com / heron_flg2005@yahoo.com Tel: 0721.820.776, 0721.405.788

Foto produse: Adrian Ionescu A mai colaborat din partea HOFIGAL: Ecolog Cristina Durnac Tiraj: 30.000 de exemplare

48 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Iunie / Iulie 2010


“SĂNĂTATEA TA NATURA” este o nouă publicaţie a compa-
niei HOFIGAL. Formatul şi conţinutul său informatic se adresează tu-
turor cititorilor care doresc să cunoască mai în detaliu şi la zi ofertele
şi gama de proceduri fitoterapeutice existente la Complexul Medical
HOFIMED S.A. din Bucureşti şi Complexul de Terapie Naturală “Alexan-
dra” din Breaza. Totodată, în paginile acestei reviste se regăsesc sfaturi
utile venite din partea medicilor Hofigal (cu o largă experienţă în tra-
tamentele apifitoterapeutice). Sunt sfaturi care oferă în mod concret
scheme şi moduri eficiente de tratament în diferite suferinţe şi boli,
dar şi cum să fim mai sănătoşi şi mai rezistenţi. În fiecare număr veţi
regăsi două pagini de noutăţi pentru prevenţie medicală; modul de
a evita tot ceea ce este toxic şi nesănătos; binefacerile plantelor spre
binele nostru al tuturor. Autor este, aşa cum ne-a obişnuit pe diferite-
le canale mass-media, dar şi în conferinţe şi chiar abordările directe,
dl. Ştefan Manea, directorul general al Hofigal Export-Import S.A. Nu
întâmplător motto-ul acestei noi publicaţii este “Medicul prescrie,
natura vindecă”. Pe deoparte, acesta exprimă în mod sintetic fap-
tul că în cele două mari centre de investigaţii şi tratament (Hofimed
- Bucureşti şi Alexandra-Breaza), precum şi în toate farmaciile Hofigal,
există medici cu o înaltă pregătire şi experienţă profesională, iar pe de
altă parte, în sine, această revistă poate fi un excelent izvor informativ
de specialitate pentru orice medic sau farmacist. Vă mai informăm că
această publicaţie apare o dată la două luni şi pentru a intra în posesia
ei puteţi apela tel. 021 334 74 86, 021 334 00 25.
Vara este, prin excelenţă, anotimpul ideal
al vacanţelor. Pentru confortul şi starea
dumneavoastră de bine vă sfătuim ca din
“setul de vacanţă” să nu vă lipsească trusa
cu suplimentele şi produsele cosmetice
naturale marca “HOFIGAL”.