Sunteți pe pagina 1din 24

Proiectarea unităţii tematice 5 “Vine iarna”

Perioada: 03.12.2018 –21.12.2019


22.12.2018- 13.01.2019 –vacanta de iarna

Saptamana 12
Compe-
Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua tenţe Detalii de conţinut Resurse Evaluare
organizarea colectivului de elevi
specifice
Luni C.L.R  Recunoașterea literei s în titlu și în seria de Resurse Observare
03.12.2018 1.1., 1.2., Sunetul si litera s litere din manual pag. 48 materiale: sistematică
1.3.,  Observarea și denumirea unui obiect Manual caiet tip I,
1.4., 2.1., ilustrat, care are sunetul inițial s (sanie) instrumente de
2.2.  Stabilirea poziției sunetului în cuvânt scris şi colorat,
,2.3., 2.4.,  Exersarea comunicării orale pornind de la obiectele din sala
3.1., 3.2., observarea ilustrației din manual: formulare de clasă, alfabetar,
3.3., de întrebări și răspunsuri despre anotimp, cărți, reviste, ziare, Tema în
personaje, imagini, beţişoare, clasa
 Identificarea cuvintelor care conțin sunetul plastilină
c la începutul, în interiorul și la finalul lor Resurse
 Recunoașterea literei s în cuvinte scrise și procedurale:
ilustrate, cu precizarea poziției literei în conversația,
cadrul cuvântului demons-trația,
 Observarea formării silabe ca,cu și citirea explicația, jocul
unor cuvinte didactic, exercițiul
Dictare: litere, cuvinte, propoziții Forme de
organizare
aActivitate
frontală,
individuală, pe
grupe, în perechi
MEM Aduna  Efectuarea de adunări în concentrul 0-30 Resurse Evaluare
rea numere  Evidenţierea proprietăţilor adunării materiale: orală
lor naturale de la 0 la (comutativitate), fără precizarea manualul , Fişe de
1.1. 30 terminologiei lucru: Numerele și
1.2.  Aflarea sumei a două numere în cifrele de la 1 la Evaluare
1.3. concentrul 0-30 30; creioane, scrisă
1.4.  Crearea unor probleme simple după imagini,
1.5. imagini/desene/scheme date numărătoare
1.6.  Formularea şi rezolvarea unor probleme Resurse
3.1. pornind de la o tematică dată/de la numere procedurale:
4.1. sau imagini date conversaţia,
4.2. Rezolvarea de probleme folosind obiecte demons-traţia,
5.2. concrete sau reprezentări simbolice explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul
Forme de
organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe
grupe, în perechi
RELIGIE
ED.
FIZICĂ

Marți CLR Litera s mic de mana  Intuirea literei s mic de mana şi scrierea Evaluare
04.12.2018 model la tabla; Resurse scrisă
1.1.  Ex. de scriere a literei pe diferite materiale:
1.2. suporturi; Manual , caiet tip I,
1.4.  Ex. de scriere a literei pe caiete cu instrumente de
2.1. respectarea liniaturii şi spaţiului dintre scris şi colorat,
2.2. litere; obiectele din sala
2.4.  formarea literei din beţişoare; de clasă, alfabetar,
3.2.  Cântec: Cântecul literei.Observarea cărți, reviste, ziare,
3.3. scrierii literei s: elemente grafice imagini, Cd-player Autoevalua-
4.1. componente, așezarea pe liniatura tip I, Resurse re
Copiere, transcriere procedurale:
conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul
Forme de
organizare
Activitate frontală,
individuală, pe
grupe
MEM Aduna  Efectuarea de adunări în concentrul 0-30 Resurse Evaluare
1.1. rea numere  Evidenţierea proprietăţilor adunării materiale: orală
1.2. lor naturale de la 0 la (comutativitate), fără precizarea manualul , Fişe de
1.3. 30 terminologiei lucru:; Numerele și
1.4.  Aflarea sumei a două numere în cifrele de la 1 la Evaluare
1.5. concentrul 0-30 30; creioane, scrisă
1.6.  Crearea unor probleme simple după imagini,
3.1. imagini/desene/scheme date numărătoare
4.1.  Formularea şi rezolvarea unor probleme Resurse
4.2. pornind de la o tematică dată/de la numere procedurale:
5.2. sau imagini date conversaţia,
Rezolvarea de probleme folosind obiecte demons-traţia,
concrete sau reprezentări simbolice explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul
Forme de
organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe
grupe, în perechi
LIMBA
ENGLEZ
Ă
EF
Miercuri CLR Litera S mare de mână,  Intuirea literei S mare de mana şi scrierea Resurse Evaluare
05.12.2018 model la tabla; materiale: scrisă
1.1.  Ex. de scriere a literei pe diferite Manual , caiet tip I,
1.2. suporturi; instrumente de
1.4.  Ex. de scriere a literei pe caiete cu scris şi colorat,
2.1. respectarea liniaturii şi spaţiului dintre obiectele din sala
2.2. litere; de clasă, alfabetar,
2.4.  formarea literei din beţişoare; cărți, reviste, ziare,
3.2.  Cântec: Cântecul literei.Observarea imagini, Cd-player
3.3. scrierii literei S: elemente grafice Resurse Autoevalua-
4.1. componente, așezarea pe liniatura tip I, procedurale: re
Copiere, transcriere conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul
Forme de
organizare
Activitate frontală,
individuală, pe
grupe
CLR Sunetul si literele î,Î  Recunoașterea literei î,Î în titlu și în seria Resurse Evaluare
de litere din manual pag. 50 materiale: scrisă
1.1., 1.2.,  Observarea și denumirea unui obiect Manual , caiet tip I,
1.3., ilustrat, care are sunetul inițial î,Î (Înotam, instrumente de
1.4., 2.1., înot) scris şi colorat,
2.2.  Stabilirea poziției sunetului în cuvânt obiectele din sala
,2.3., 2.4.,  Exersarea comunicării orale pornind de la de clasă, alfabetar,
3.1., 3.2., observarea ilustrației din manual: formulare cărți, reviste, ziare,
3.3., de întrebări și răspunsuri despre concurs- imagini, Cd-player
sportul înseamna SANATATE! Resurse Autoevalua-
 Intuirea literei Î mare de mana şi î mic de procedurale: re
mana, scrierea model la tabla; conversația,
 Ex. de scriere a literei pe diferite demonstrația,
suporturi; explicația, jocul
 Ex. de scriere a literei pe caiete cu didactic, exercițiul
respectarea liniaturii şi spaţiului dintre litere; Forme de
organizare

MEM căderea numerelor Adunări și scăderi cu suport intuitiv Resurse Evaluare


1.1; 1.2; naturale de la 0 la 30, Adunarea numerelor de la 0 la 30, cu trecere materiale: orală
1.3; 1.4; cu trecere peste ordin peste ordin manualul , Fişe de
1.5; 1.6 Rezolvare de probleme simple lucru,; Numerele și
cifrele de la 1 la Evaluare
2.1; 3.2
30; creioane, scrisă
imagini,
numărătoare .
Resurse
procedurale:
conversaţia,
demons-traţia,
explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul
Forme de
organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe
grupe, în perechi
Prietenia - Alegerea identificarea relaţiilor dintre copiii din conversaţia, evaluarea
DP prietenilor imaginile date problematizarea, orală
1.1; 1.2; -citirea şi discutarea unor poveşti despre explicaţia, jocul -observarea
2.1; 2.2; prietenie, despre relaţiile existente într-un didactic, exerciţiul sistematică
grup -
-descrierea unor prieteni din poveşti şi autoevaluar
desene animate ea
-identificarea în imagini a comportamentelor -
prietenoase / neprietenoase dintr-un grup interevaluar
-analiza şi interpretarea conţinutului “Vreau ea
să învăţ!”
-joc de rol : Prietenie
-identificarea caracteristicilor unui bun
prieten
-rememorarea unor moment de bucurie
alături de prieteni
-prezentarea lucrurilor bune învăţate de la
prieteni
-acceptarea sau respingerea unor afirmaţii
despre prieteni
Joc de rol: Momente cu prietenii mei

Joi CLR Sunetul si literele â,  Recunoașterea literei â, în titlu și în seria Resurse Evaluare
06.12.2018 de litere din manual pag. 52 materiale: scrisă
1.1., 1.2.,  Observarea și denumirea unui obiect Manual , caiet tip I,
1.3., ilustrat, care conține sunetul â, (român, instrumente de
1.4., 2.1., România) scris şi colorat,
2.2.  Stabilirea poziției sunetului în cuvânt obiectele din sala
,2.3., 2.4.,  Exersarea comunicării orale pornind de la de clasă, alfabetar,
3.1., 3.2., observarea ilustrației din manual: formulare cărți, reviste, ziare,
3.3., de întrebări și răspunsuri despre anotimp, imagini, Cd-player
personaje, Resurse Autoevalua-
 Identificarea cuvintelor care conțin sunetul procedurale: re
â, la începutul, în interiorul și la finalul lor conversația,
 Recunoașterea literei â, în cuvinte scrise demonstrația,
și ilustrate, cu precizarea poziției literei în explicația, jocul
cadrul cuvântului didactic, exercițiul
 Observarea formării silabe ca,cu și citirea Forme de
unor cuvinte organizare
Dictare: litere, cuvinte, propoziții
CLR Litera â, Â mare de Resurse Evaluare
mână  Intuirea literei â, mare de mana şi materiale: scrisă
1.1., 1.2., scrierea model la tabla; Manual , caiet tip I,
1.3.,  Ex. de scriere a literei pe diferite instrumente de
1.4., 2.1., suporturi; scris şi colorat,
2.2.  Ex. de scriere a literei pe caiete cu obiectele din sala
,2.3., 2.4., respectarea liniaturii şi spaţiului dintre de clasă, alfabetar,
3.1., 3.2., litere; cărți, reviste, ziare,
3.3., Copiere, transcriere imagini, Cd-player
Resurse Autoevalua-
procedurale: re
conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul
Forme de
organizare

MEM Adunarea și scăderea Adunări și scăderi cu suport intuitiv Resurse


1.1; 1.2; numerelor naturale de Adunarea numerelor de la 0 la 30, cu trecere materiale:
1.3; 1.4; la 0 la 30, cu trecere peste ordin manualul , Fişe de
1.5; 1.6 peste ordin Rezolvare de probleme simple lucru, Numerele și
cifrele de la 1 la
2.1; 3.2
30;, creioane,
imagini,
numărătoare
Resurse
procedurale:
conversaţia,
demons-traţia,
explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul
Forme de
organizare:
Activitate frontală,
individuală, pe
grupe, în perechi
MM Jocul animalelor imagini cu animale observare
1.3.; 2.1. exercitii de mişcare sugerate de text sistematicã
- exerciţii de adoptare a poziţiei corecte -aprecieri
CLR 1.4; pentru cântat verbale
2.3 ; 2.4 -receptarea corectă a tonului şi emisia
naturală în urma semnalului de începere, cu
accent pe dicţia corectă
-reproducerea în grup a cântecelor însuşite
intuitiv, respectând sincronizarea (activitate
frontală)
-sunete lungi/ scurte
-ghicitori

Vineri CLR Sunetul și litera d  Recunoașterea literei d în titlu și în seria de Resurse Evaluare
07.12.2018 1.1., 1.2., litere din manual pag. 54 materiale: scrisă
1.3.,  Observarea și denumirea unui obiect Manual , caiet tip I,
1.4., 2.1., ilustrat, care incepe cu sunetul d (delfin), instrumente de
2.2. respectiv cuvinte care conțin sunetul d ( scris şi colorat,
,2.3., 2.4., Rodica, pod) obiectele din sala
3.1., 3.2.,  Stabilirea poziției sunetului în cuvânt de clasă, alfabetar,
3.3.,  Exersarea comunicării orale pornind de la cărți, reviste, ziare,
observarea ilustrației din manual: formulare imagini, Cd-player
de întrebări și răspunsuri despre anotimp, Resurse Autoevalua-
personaje, procedurale: re
 Identificarea cuvintelor care conțin sunetul conversația,
d la începutul, în interiorul și la finalul lor. demonstrația,
 Recunoașterea literei d în cuvinte scrise și explicația, jocul
ilustrate, cu precizarea poziției literei în didactic, exercițiul
cadrul cuvântului Forme de
 Observarea formării silabe ca,cu și citirea organizare
unor cuvinte
Dictare: litere, cuvinte, propoziții
MM Albă zăpadă exercitii de mişcare sugerate de text imagini de iarnă
1.3.; 2.1. - exerciţii de adoptare a poziţiei corecte observare
pentru cântat sistematică
CLR 1.4; -receptarea corectă a tonului şi emisia -evaluare
2.3 ; 2.4 naturală în urma semnalului de începere, cu orală
. accent pe dicţia corectă
-reproducerea în grup a cântecelor însuşite
intuitiv, respectând sincronizarea (activitate
frontală)
-sunete lungi/ scurte
-poezii de iarnă
AVAP Joc amuzant (tabla de şablon, acuarele, -evaluare
1.3., 2.2., şah) se pictează şablonul în două culori pensulă orală
2.4. -exprimarea propriilor trăiri -pahar pentru apă -observare
MEM -utilizarea corectă a pensulei, a acuarelelor sistematică
1.3. -aprecierea lucrărilor şi utilizarea lor
-joc “Numără!”
Steluţe mobile se decupează steluţele şi luna şablon, foarfecă, observare
AVAP (decupare, lipire) -se lipesc steluţele două câte două, prin lipici, fire de sistematică
suprapunere, prinzându-se între ele un fir de papiotă -evaluare
1.3., 2.2., papiotă orală
2.4. -cântec
MM
1.2
Saptamana 13

Luni CLR Litera d mic de  Intuirea literei d mic de mana şi scrierea Resurse materiale: Evaluare
10.12.2018 1.1., 1.2., mana model la tabla; Manual , caiet tip I, scrisă
1.3.,  Ex. de scriere a literei pe diferite suporturi; instrumente de scris
1.4., 2.1.,  Ex. de scriere a literei pe caiete cu şi colorat, obiectele
2.2. respectarea liniaturii şi spaţiului dintre litere; din sala de clasă,
,2.3., 2.4., Copiere, transcriere alfabetar, cărți,
3.1., 3.2., reviste, ziare,
3.3., imagini, Cd-player
Resurse
procedurale: Autoevalua-
conversația, re
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul
Forme de
organizare

MEM Operații în -adunări și scăderi în concentrul 0-20; Resurse materiale: Evaluare


1.1; 1.2; concentrul 0- rezolvare de probleme; Manual , caiet tip I, scrisă
1.3; 1.4; 20 -Exersarea terminologiei matematice: instrumente de scris
1.5; 1.6 ”termen”, ”sumă”, ”cu atâta mai mare/mult”, şi colorat, obiectele
”în total”, din sala de clasă,
2.1; 3.2
-Jocuri de asociere a adunărilor cu sumele alfabetar, cărți,
corespunzătoare. Probleme de aflare a sumei. reviste, ziare,
Calculul sumei și al termenului necunoscut în imagini, Cd-player
tabele Resurse
procedurale: Autoevalua-
conversația, re
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul
Forme de
organizare

RELIGIE

EF

Marți CLR Litera D mare  Intuirea literei D mic de mana şi scrierea Resurse materiale: Evaluare
11.12.2018 1.1., 1.2., de mana model la tabla; Manual , caiet tip I, scrisă
1.3.,  Ex. de scriere a literei pe diferite suporturi; instrumente de scris
1.4., 2.1.,  Ex. de scriere a literei pe caiete cu şi colorat, obiectele
2.2. respectarea liniaturii şi spaţiului dintre litere; din sala de clasă,
,2.3., 2.4., Copiere, transcriere alfabetar, cărți,
3.1., 3.2., reviste, ziare,
3.3., imagini, Cd-player
Resurse
procedurale: Autoevalua-
conversația, re
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul
Forme de
organizare

MEM Operații în adunări și scăderi în concentrul 0-20; rezolvare Resurse materiale: Evaluare
1.1; 1.2; concentrul 0- de probleme; Manual , caiet tip I, scrisă
1.3; 1.4; 20 -Exersarea terminologiei matematice: instrumente de scris
1.5; 1.6 ”termen”, ”sumă”, ”cu atâta mai mare/mult”, şi colorat, obiectele
”în total”, din sala de clasă,
2.1; 3.2
-Jocuri de asociere a adunărilor cu sumele alfabetar, cărți,
corespunzătoare. Probleme de aflare a sumei. reviste, ziare,
Calculul sumei și al termenului necunoscut în imagini, Cd-player
tabele Resurse
procedurale: Autoevalua-
conversația, re
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul
Forme de
organizare

LB.
ENGLEZ
Ă
EF

Miercuri CLR Sunetul si Resurse materiale: Evaluare


12.12.2018 1.1. grupul de litere  Recunoașterea grupului de literei ce,Ce în Manual , caiet tip I, scrisă
1.2. Ce, ce titlu și în seria de litere din manual pag. 56 instrumente de scris
1.4.  Observarea și denumirea unui obiect şi colorat, obiectele
2.1. ilustrat, care are sunetul inițial ce, Ce (Celina, din sala de clasă,
2.2. cercei) alfabetar, cărți,
2.4.  Stabilirea poziției sunetului în cuvânt reviste, ziare,
3.2.  Exersarea comunicării orale pornind de la imagini, Cd-player
3.3. observarea ilustrației din manual: formulare de Resurse
4.1. întrebări și răspunsuri despre ce se întâmplă în procedurale: Autoevalua-
natura? conversația, re
 Intuirea grupului de litere ce,Ce , scrierea demonstrația,
. model la tabla; explicația, jocul
 Ex. de scriere a literei pe diferite suporturi; didactic, exercițiul
 Ex. de scriere a literei pe caiete cu Forme de
respectarea liniaturii şi spaţiului dintre litere; organizare

CLR Ne jucam si asa Exercitii de scriere ce conțin grupul de litere Resurse materiale: Evaluare
1.1. noi învățăm ce,Ce (găseste cuvantul pereche, gaseste Manual , caiet tip I, scrisă
1.2. cuvinte cu inteles opus, recunoaste povestea si instrumente de scris
1.4. persoanjul, taie cu o linie cuvantul nepotrivit.) şi colorat, obiectele
2.1. din sala de clasă,
2.2. Resurse
2.4. procedurale:
3.2. conversația,
3.3. demonstrația,
4.1 explicația, jocul Autoevalua-
didactic, exercițiul re
Forme de
organizare

MEM Animalele, -identificare partilor componente ale Resurse materiale: Evaluare


1.5; 1.6 parti animalelor din imaginile ilustrate in manual, Manual , caiet scrisă
2.1; 3.2 componente ale denumirea acestora, matematica,
corpului. -citirea unor ghicitori despre animale. instrumente de scris
-înregistrarea datelor in tabel. şi colorat, obiectele
din sala de clasă,
Resurse
procedurale:
conversația,
demonstrația, Autoevalua-
explicația, jocul re
didactic, exercițiul
Forme de
organizare

DP Eu şi prietenii prezentarea prietenilor prin desen, fotografie conversaţia, -evaluarea


2.3 mei sau descriere problematizarea, orală
-rememorarea momentelor în care prietenii explicaţia, jocul -observare
buni se sprijină reciproc didactic, exerciţiul sistematică
-identificarea asemănărilor şi deosebirilor -
dintre prieteni auroevaluar
-identificarea calităţilor prietenilor copiilor e
-analiza şi interpretarea conţinutului rubricii -
“Vreau să învăţ!” interevaluar
-joc de rol: În vacanţă e

Joi CLR Sunetul si  Recunoașterea grupului de litere ci, Ci în titlu Resurse materiale: Evaluare
13.12.2018 grupul de litere și în seria de litere din manual pag. 58 Manual , caiet tip I, scrisă
1.2; 1.3; Ci, ci  Observarea și denumirea unui obiect instrumente de scris
2.1; 2.2; ilustrat, care are sunetul inițial ci, Ci (Cicerone, şi colorat, obiectele
2.3; 3.1; cinci) din sala de clasă,
4.1;  Stabilirea poziției sunetului în cuvânt Resurse
 Exersarea comunicării orale pornind de la procedurale:
observarea ilustrației din manual: formulare de conversația,
întrebări și răspunsuri despre scrisoare lui Mos demonstrația,
Craciun? explicația, jocul Autoevalua-
 Intuirea grupului de litere ci,Ci , scrierea didactic, exercițiul re
model la tabla; Forme de
 Ex. de scriere a literei pe diferite suporturi; organizare
 Ex. de scriere a literei pe caiete cu
respectarea liniaturii şi spaţiului dintre litere;

CLR Ne jucăm si așa Exercitii de scriere ce conțin grupul de litere Resurse materiale: Evaluare
1.2; 1.3; noi învățăm ci,Ci, (formularea unor propozitii potrivite Manual , caiet tip I, scrisă
2.1; 2.2; imaginilor, completeaza grupul de litere care instrumente de scris
2.3; 3.1; lipseste) şi colorat, obiectele
4.1; din sala de clasă,
Resurse
procedurale:
conversația,
demonstrația,
explicația, jocul Autoevalua-
didactic, exercițiul re
Forme de
organizare

MEM Recapitulare  Efectuarea de adunări şi scăderi în Resurse materiale: Observarea


concentrul 0-30 manualul, Fişe de sistematica
1.1.  Evidenţierea proprietăţilor adunării lucru
1.2. (comutativitate), fără precizarea Resurse
1.3. terminologiei procedurale:
1.4.  Aflarea sumei şi a diferenţei a două numere explicaţia,
1.5. în concentrul 0-30 exerciţiul, muca
1.6.  Reprezentarea în desen a componentelor independentă
3.1. principale ale plantei Forme de
4.1. Rezolvarea de probleme folosind obiecte organizare a
4.2. concrete sau reprezentări simbolice colectivului:
5.2. Activitate
independentă

MM Melcul supărat exercitii de mişcare sugerate de text imagine cu un melc observare


1.3.; 2.1. - exerciţii de adoptare a poziţiei corecte pentru sistematică
cântat -evaluare
AVAP -receptarea corectă a tonului şi emisia naturală orală
1.2, 2.2. în urma semnalului de începere, cu accent pe
dicţia corectă
-reproducerea în grup a cântecelor însuşite
intuitiv, respectând sincronizarea (activitate
frontală)
-sunete lungi/ scurte
-desen -melcul
Vineri CLR Dialog despre Discuții cu elevii pe baza prieteniei ( prietenii Resurse materiale: Evaluare
14.12.2018 1.2; 1.3; prietenie mei sunt…,pentru mine prietenia Manual , caiet tip I, scrisă
2.1; 2.2; inseamna….,cred ca sunt un prieten….), instrumente de scris
2.3; 3.1; discutii pe baza unor personaje, despartirea in şi colorat, obiectele
4.1; silabe cuvinte precum: prieten, prieteni, din sala de clasă,
prietenii, prietenie. Resurse
procedurale:
conversația,
demonstrația,
explicația, jocul Autoevalua-
didactic, exercițiul re
Forme de
organizare

MM Vulpea şi raţa exercitii de mişcare sugerate de text imagini cu vulpea observare


1.3.; 2.1. - exerciţii de adoptare a poziţiei corecte pentru sistematică
cântat -evaluare
AVAP -receptarea corectă a tonului şi emisia naturală orală
1.2, 2.2 în urma semnalului de începere, cu accent pe
dicţia corectă
-reproducerea în grup a cântecelor însuşite
intuitiv, respectând sincronizarea (activitate
frontală)
-sunete lungi/ scurte
-desen –vulpea
AVAP Steluţe mobile stelele de ora trecută împreună cu Luna se şablon, foarfecă, observare
1.3., 2.2., (a II-a oră) folosesc pentru a termina lucrarea lipici, fire de sistematică
2.4. -se aşază două paie încrucişate şi se leagă de papiotă -evaluare
CLR ele firele cu steluţele orală
1.2. -luna se pune la mijloc, între stele
-ghicitori

AVAP stelele de ora trecută împreună cu Luna se şablon, foarfecă, observare


1.3., 2.2., Steluţe mobile folosesc pentru a termina lucrarea lipici, fire de sistematică
2.4. (a II-a oră) -se aşază două paie încrucişate şi se leagă de papiotă -evaluare
CLR ele firele cu steluţele orală
1.2. -luna se pune la mijloc, între stele
-ghicitori
Saptamana 14

Luni CLR Recapitulare Resurse materiale: observare


17.12.2018 1.2; 1.3; -citerea literelor de tipar si de mână Manual , caiet tip I, sistematica
2.1; 2.2; învătațe:s,S,î,Î,â,Â,d,D, grupul de litere instrumente de scris
2.3; 3.1; ce,Ce,ci, Ci şi colorat, obiectele
3.4; 4.1 -Identificarea sunetelor amintite mai sus în din sala de clasă,
anumite imagini. alfabetar,
-încercuirea literelor învățate în cadrul unor Resurse
cuvinte procedurale: Tema în
- realizarea unor corespondențe între scrisul de conversația, clasă
mână cu cel de tipar. demons-trația,
-scrierea după dictare a unor cuvinte formate explicația, jocul Autoevalua-
cu literele învățate didactic, exercițiul re
Forme de
organizare a
colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe
grupe, în perechi
MEM Recapitulare Resurse materiale: Observarea
1.1.  Efectuarea de adunări şi scăderi în manualul, Fişe de sistematica
1.2. concentrul 0-30 lucru
1.3.  Evidenţierea proprietăţilor adunării Resurse
1.4. (comutativitate), fără precizarea procedurale:
1.5. terminologiei explicaţia,
1.6.  Aflarea sumei şi a diferenţei a două numere exerciţiul, muca
3.1. în concentrul 0-30 independentă
4.1.  Reprezentarea în desen a componentelor Forme de
4.2. principale ale plantei organizare a
5.2. Rezolvarea de probleme folosind obiecte colectivului:
concrete sau reprezentări simbolice Activitate
independentă

RELIGIE

EF

Marți CLR Recapitulare Resurse materiale: observare


18.12.2018 citerea literelor de tipar si de mână Manual , caiet tip I, sistematica
1.2; 1.3; învătațe:s,S,î,Î,â,Â,d,D, grupul de litere instrumente de scris
2.1; 2.2; ce,Ce,ci, Ci şi colorat, obiectele
2.3; 3.1; -Identificarea sunetelor amintite mai sus în din sala de clasă,
3.4; 4.1 anumite imagini. alfabetar,
-încercuirea literelor învățate în cadrul unor Resurse
cuvinte procedurale: Tema în
- realizarea unor corespondențe între scrisul de conversația, clasă
mână cu cel de tipar. demons-trația,
-scrierea după dictare a unor cuvinte formate explicația, jocul Autoevalua-
cu literele învățate didactic, exercițiul re
Forme de
organizare a
colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe
grupe, în perechi
MEM Evaluare.  Efectuarea de adunări şi scăderi în Evaluare
Adunarea şi concentrul 0-30 Resurse materiale: sumativa
1.1. scăderea 0-30  Evidenţierea proprietăţilor adunării manualul, Fişe de
1.2. (comutativitate), fără precizarea lucru
1.3. terminologiei Resurse
1.4.  Aflarea sumei şi a diferenţei a două numere procedurale:
1.5. în concentrul 0-30 explicaţia,
1.6.  Reprezentarea în desen a componentelor exerciţiul, muca
3.1. principale ale plantei independentă
4.1. Rezolvarea de probleme folosind obiecte Forme de
4.2. concrete sau reprezentări simbolice organizare a
5.2. colectivului:
Activitate
independentă

LB.
ENGLEZ
Ă
EF

Miercuri CLR Recapitulare Manual , caiet tip I, observare


19.12.2018 1.2; 1.3; citerea literelor de tipar si de mână instrumente de scris sistematica
2.1; 2.2; învătațe:s,S,î,Î,â,Â,d,D, grupul de litere şi colorat, obiectele
2.3; 3.1; ce,Ce,ci, Ci din sala de clasă,
3.4; 4.1 -Identificarea sunetelor amintite mai sus în alfabetar,
anumite imagini. Resurse
-încercuirea literelor învățate în cadrul unor procedurale:
cuvinte conversația, Tema în
- realizarea unor corespondențe între scrisul de
demons-trația, clasă
mână cu cel de tipar. explicația, jocul
-scrierea după dictare a unor cuvinte formate didactic, exercițiul Autoevalua-
cu literele învățate Forme de re
organizare a
colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe
grupe, în perechi
CLR Evaluare  Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în Resurse materiale: Evaluare
1.2; 1.3; fișa de evaluare Fişe de lucru sumativa
2.1; 2.2;  Formularea orală de întrebări și răspunsuri Resurse
2.3; 3.1; după cerințe date procedurale:
3.4; 4.1 Exerciții-joc în completarea evaluării, ca explicația
premii, recompense Forme de
organizare a
colectivului:
individuală
MEM Ne jucam,  Efectuarea de adunări şi scăderi în Fişe de lucru Observarea
1.1. corectam, concentrul 0-30 Resurse sistematica
1.2. invatam  Evidenţierea proprietăţilor adunării procedurale:
1.3. (comutativitate), fără precizarea explicația
1.4. terminologiei Forme de
1.5.  Aflarea sumei şi a diferenţei a două numere organizare a
1.6. în concentrul 0-30 colectivului:
3.1.  Reprezentarea în desen a componentelor individuală
4.1. principale ale plantei
4.2. Rezolvarea de probleme folosind obiecte
5.2. concrete sau reprezentări simbolice

Altfel de identificarea altor tipuri de prieteni (animale de conversaţia, evaluare


DP prieteni companie, instrumente muzicale, jucării etc.) problematizarea, orală
-explorarea unor simboluri ale prieteniei explicaţia, jocul -observarea
2.3 -citirea fragmentului dat din povestea didactic, exerciţiul sistematică
“Dumbrava minunată” -caietul de lucru -
-identificarea relaţiei de prietenie dintre autoevaluar
personajele poveştii “Dumbrava minunată” ea
-analiza şi interpretarea conţinutului “Vreau să -
învăţ!” interevaluar
-dramatizarea fragmentului din “Dumbrava ea
minunată”