Sunteți pe pagina 1din 1

2.2.

a O lectură conștientă a programei de CLR/LLR


Progarma școlară ”Comunicare în limba română”

Competența specifică: Redactarea de mesaje în diferite situații de comunicare

Principalele obstacole ale realizării acestei competențe sunt:

- lipsa unui vocabulare bogat, variat din cauza dezinteresului pentru lectură;
- lipsa unei coerențe și a unei succesiuni corecte a elementelor unei compuneri;
- necunoașterea unor reguli de redactare a unui text funcțional;

Pentru o însușire corectă a competenței specifice mai sus redată, consider că trebuie:

- un vocabular bogat, variat însușit prin studiu și lectură;


- cunoașterea unor reguli de bază a redactării unui text narativ, funcțional, etc.
- Coerență și o succesiune logică a ideilor sau a fapelor narate;
- Cunoașterea regulilor de scriere și redactare a unui text;

S-ar putea să vă placă și