Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

Data: 07.05.2012
Şcoala: „ Petre Ţuţea” nr.10 Galaţi
Clasa: a VIII-a A
Efectiv de elevi: 23
Durata lecţiei: 50 min.
Loc de desfăşurare: terenul de sport
Disciplina: educaţie fizică şi sport
Profesor: Simona Bordeiu

Unităţi de învăţare:
Tema 1: Atletism: alergarea de rezistenţă
Subiectul: Dezvoltarea rezistenţei generale.
Tema 2: Handbal – aruncarea la poartă din săritură, joc.
Subiectul: Alegerea momentului optim pentru efectuarea săriturii şi aruncării la poartă.

Obiective de referinţă:
1.3. să folosească procedeele tehnice şi acţiunile tactice sub formă de întrecere.
3.3. să-şi însuşeacă procedeele tehnice de bază ale probelor si ramurilor de sport şi să le aplice în întreceri;
5.1. să aplice regulile cunoscute, in desfăşurarea intrecerilor individuale si colective;

Obiective operaţionale:
Obiective motrice: - creşterea indicilor personali de rezistenţă la eforturi variate;
-însuşirea corectă a aruncării la poartă din săritură;
- creşterea indicilor de forţă şi îndemânare;
- traiectoria şi intensitatea mingii să fie corespunzătoare.
Obiective cognitive: - să denumească actiunea motrică pe care trebuie să o execute;
Obiective afective: - să manifeste corectitudine la desfăşurarea întrecerilor;

Strategii didactice:
A. Resurse procedurale: a) metode - metode verbale: descrierea, explicaţia, instructajul verbal;
- metode intuitive: demonstraţia;
- metode practice: exersarea, jocul.
- metode de corectare a greşelilor de execuţie: intervenţia verbală, directă asupra elevului, în timpul executării acţiunii motrice.
- metode de evaluare: lauda, exemplul, observaţia critică, formativă.
b) forme de exersare: frontal, în perechi, pe echipe.
B. Resurse materiale: jaloane, mingi handbal, fluier.
Formaţii şi indicaţii
Veriga Conţinutul lecţiei Dozare
metodice
 adunarea;
1. Organizarea colectivului de elevi  salutul; - în linie pe un rând
1'  verificarea ţinutei (echipamentul); JJJJJJJJ
 consemnarea absenţelor;
 prezentarea sumară a temelor lecţiei.

- picioarele bine întinse,


2 ture
 alergare uşoară; spatele drept;
● alergare cu joc de glezne; - mâinile pe genunchi;
12 m
 alergare cu pendularea gambei la spate ; - spatele drept, mâinile pe
2. Pregătirea organismului pentru efort 12 m
 alergare cu pendularea gambei înainte ; genunchi.
7' 12 m
 alergare cu genunchii la piept ; - braţele îndoite pe lângă
12 m
 pas săltat ; corp.
12 m
 alergare laterală cu pas adăugat ; - braţ şi picior opus;
12 m

3. Influenţarea selectivă a aparatului  P.I. – stând cu picioarele uşor depărtate, mâinile pe şold, rotări de 2x8t -în formă de semicerc
locomotor cap spre stânga şi spre dreapta.
10'
 P.I. – stând cu picioarele uşor depărtate, spatele drept, braţele 2x8t
îndoite în dreptul pieptului:
- 1-2 extensia braţelor îndoite cu palmele la piept;
- 3-4 extensia braţelor întinse lateral;
- 5-6 extensia braţelor(dreptul sus, stângul jos);
- 7-8 extensia braţelor(stângul sus, dreptul jos);

 P.I. – stând:
- rotări ale braţelor înainte şi înapoi; 2x8t - braţul arcuit deasupra
- alternativ înainte, alternativ înapoi; capului.

 P.I. – stând depărtat cu picioarele la nivelul umerilor: 2x8t


- 1-2 ducerea braţelor întinse spre înainte-sus cu arcuire
- 3-4 aplecarea trunchiului cu ducerea braţelor spre înainte -jos cu
atingerea solului;
 P.I. – stând cu picioarele uşor depărtate:
-1-2 îndoirea trunchiului în lateral stânga cu arcuire;
-3-4 îndoirea trunchiului în lateral dreapta cu arcuire;
2x8t
● P.I. - stand cu picioarele departate:
-1-2 ducerea braţului drep la piciorul stâng;
- 3-4 ducerea braţului stâng la piciorul drept;
- spatele drept;
2x8t
 P.I. – stând, braţele întinse în dreptul pieptului:
- genoflexiuni cu braţele întinse în dreptul pieptului;

 P.I. – stând: - săritura cât mai mult în


2x8t
- sărituri/desprinderi uşoare pe verticală cu ambele picioare (sărituri ca înălţime.
mingea).

● P.I. – stând faţă în faţă cu partenerul şi cu braţele pe umerii


2x8t
partenerului:
- fiecare încearcă să işi calce partenerul pe picioare.
● P.I. – stând faţă în faţă cu partenerul, genunchii flexaţi:
- leapşa de la genunchi în jos

Alergarea de rezistenţă
4. Consolidarea priceperilor motrice din
2x
atletism. ● alergare în navetă 10 x15 m -efectuarea corectă a actului
20m,20m,
15’ ● alternarea unor porţiuni de mers în tempo liniştit, mers în tempo respirator.
40-60m
accelerat şi alergare uşoară.

Handbal – aruncarea la poartă din săritură. Joc.

5. Consolidarea deprinderilor şi ● exersarea pasei din alergare. -în perechi


priceperilor motrice sportive. ● exersarea aruncării la poartă din săritură, precedată de dribling. 2x ☺☺☺☺
15’ ● joc bilateral cu temă: aruncarea la poartă din săritură cu respectarea ☺
regulilor de joc.
 alergare uşoară câte doi.
6. Revenirea organismului după efort.
 schimb de locuri.
2'
 Bucheţele.
1'
7. Încheierea organizată a lecţiei.  aprecierea activităţii desfăşurate de elevi în timpul lecţiei;
45" - în linie pe un rând.
1'  recomandări pentru lucrul independent; evidenţieri, calificative.
15"
 salutul.

Prof. Simona Bordeiu