Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lecţie

(învăţământ primar)

Elev practicant: Lupușoru Andreea Alexandra

Educatoare / profesor pentru învăţământul primar: Adam Isabela

Profesor metodist: Berza Sonia

Profesor coordonator practică pedagogică: Temelie Anca


Data: 15.10.2019
Clasa: I
Aria curriculară: Consiliere și orientare
Obiectul de învăţământ: Dezvoltare personală
Unitatea de învăţare: Norme de igenă la școală
Subiectul lecţiei/tema: Școala mea e curată!
Tipul lecţiei: predare- învățare

Obiectivul fundamantal:
Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine
şi faţă de ceilalţi
Competenţe generale:
Îmbogăţirea și consolidarea vocabularului în legătură cu tema dată
Formarea şi consolidarea deprinderii de recunoaştere a unor obiecte de igienă
personală
Competenţe specifice:
1.1.Identificarea unor norme elementare de conduită în contexte familiare
1.2. Punerea în practică a unor norme elementare de conduită în contexte familiare
2.1. Recunoaşterea unor deprinderi de comportament moral-civic în grupurile de
apartenenţă
Obiectivele operaţionale:
Cognitive:
OC1: - să identifice produsele și obiectele de igienă personală, bazându-se pe
explicațiile învățătoarei;
OC2: să identifice comportamentele corecte sau cele care încalcă regulile de
igienă personală, bazându-se pe explicațiile învățătoarei și pe cunoștințele
dobândite anterior;
OC3: să precizeze modul de utilizare al produselor și obiectelor de igienă
personală ;
OC4: să răspundă la întrebările adresate;
OC5: să găsească răspunsul corect la ghicitorile propuse de învățătoare;
Motrice:
OM1- să-şi coordoneze mişcările pentru a foileta în condiţii de igienă şi
eficienţă materialele de lucru (manual, fişe, caiet);
OM2- să își reprime tendința de a practica mișcări inutile în timpul activității;
Afective:
OA1- se vor mobiliza pentru a rezolva sarcinile propuse;
OA2- vor manifesta iniţiativă, plăcere şi o atitudine degajată în comunicarea
orală;
Resurse:
BIBLIOGRAFICE:
Oficiale:
 Programa şcolară pentru disciplina ,,Dezvoltare personală “, Clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului
Nr. 3418/19.03.2013
Științifice:
 Ioan Cerghit (2006) – Metode de învăţământ, Editura Polirom,
Bucureşti; Grigore, Adina; Toma, Cristina: Ghidul cadrului didactic
pentru clasa pregătitoare, Editura Ars Libri, 2013;
 Mîndru, Elena; Borbeli, Lucica: Strategii didactice interactive, Editura
Didactica Publishing House, 2010;
 Pârâială, Viorica; Pârâială, Dumitru: Activități în completarea
programului din ciclul primar, Editura Euristica Iași, 2003;
 Pițilă, Tudora; Mihăilescu, Cleopatra: Ghidul învățătorului pentru
clasa pregătitoare, Editura Art, 2013;
Metodico-didactice:
 www.didactic.ro.
 ISJ Bacău, Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din
învăţământul primar pentru clasa pregătitoare, curs de formare
continuă, specializare Învățământ primar, 16 ore, 2017
I. METODOLOGICE
a) Strategia didactică: mixtă
b) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, analiza, jocul didactic,
c) Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, laptop, flanelograf, imagini,
catonașe cu ghicitori, minge, scrisoare de la piticul Flic.
d) Forme de organizare: frontală, pe grupuri, individuală.

III. TEMPORALE:
Ora are o durată de 35 minute +10 minute activități recreative.

UMANE: 27 elevi
Unităţi de conţinut şi sarcini de învăţare Strategia didactică

Ob Activitatea cadrului didactic Activitatea Metode Material Forme de


. didactic organizare a
Etape Timp elevilor Evaluare
op. activităţii

Sensibilizarea Bună ziua! Bună ziua! Conversa Frontală Observar


pentru lecţie Se citesc ghicitori iar elevii trebuie să ția e
spună răspunsul. sistemati
(captarea Periuţă subțirica că
atenţiei) Elevii răspund la
Perii dinţii, chiar de-s mică. ghicitori iar pe tablă se
Zilnic de mă foloseşti, afișează imagini ce
Imagini ce
denumesc
De carii nu te-ngrijeşti. denumesc răspunsurile răspunsuri
(Periuța de dinți) ghicitorilor. le
O fetiţă jucăuşă, ghicitorilor
Mereu şade după uşă, .
Numai când e invitată,
Face camera curată!
(Mătura)
Dacă-l uzi, el face spumă
Şi-ţi alunecă din mână!
(Săpunul)
Reactualizarea - Despre a cui igienă putem Igiena noastră, a Conversa Frontală Aprecieri
cunoştinţelor discuta noi? corpului, a hainelor pe ția verbale
care le purtăm... Individuală

Anunţarea Noi aztăzi vom învăța despre norme de Conversa Frontală


temei şi a igenă la școală. ția
obiectivelor
operţionale

Comunicarea Voi citi o poveste, așa că toată lumea


noului conţinut este atentă!

„Școala furnicuțelor” Copii sunt entuziasmați


„Școala furnicuțelor e mereu curată. în legătură cu povestea
Aici, sălile de clasă sunt spațioase și pe care o citesc.
luminoase. De bună dimineața,
furnicuțele își așează ordonat lucrurile
pe băncuțe. Dacă o hârtiuță
neascultătoare zboară pe podea, ele o
duc de îndată la locul potrivit, în
coșulețul galben.
În recreație, furnicuțele de serviciu nu Pentru a pastra
pierd vremea defel: șterg tabla, udă curățenia în clasă, noi
florile din ghivece, lasă aerul proaspăt ne punem mereu în
să pătrundă în clase. Câte lucruri bune ordine lucrurile pe
fac furnicuțele pentru ca școala să fie un băncuță, ștergem tabla,
loc prietenos! udăm florile, dăm cu
Vă place povestea? mătura, aruncăm
Despre ce este vorba în poveste? gunoiele numai în
Voi ce faceți ca să pastrați curățenia în coșul de gunoi etc.
clasă curată?
Dirijarea Cine sunt cei care realizează curăţenia Conversa Fișe de Frontală Observar
învăţării în sala de curs? ția lucru ea
a) Doamna învăţătoare ajutată de Copii citesc cerința și Individuală sistemati
doamnele profesoare colorează imaginile Exercițiul că
b) Părinţii, atunci când au timp care prezintă
comportamente Explicați
c) Elevul de serviciu ajutat de ceilalţi a
elevi civilizate în școală
d) Femeia de serviciu

Ce obiecte putem folosi atunci când


curăţăm clasa?
a) mătură şi mop Elevii cooperează și
b) lopată şi greblă lucrează exercițiile cu
c) furtunul cu apă atenție.
d) maşina de spălat.

Care sunt atribuţiile elevului de serviciu,


în clasă?
a) să pândească profesorii când vin şi să
dea de ştire colegilor
b) să ude florile,
c) să şteargă tabla, şi să vegheze la
comportamentul colegilor
d) să plece la chioşc pentru a-şi cumpăra
mâncare
e) să pedepsească elevii neascultători

care este opusul cuvintelor:


SĂNĂTOS -
CURAT -
Le împart fișe de lucru copiilor.

Citim cerința exercițiului 2

Îndrum elevii să lucreze exercițiile din


fișa de lucru.

Obţinerea Formulați câteva reguli de igenă pentru Elevii creează câteva Conversa Frontală Aprecieri
performanţei menținerea clasei curate. reguli de igenă pe care ția verbale
le vor respecta pe Individuală
viitor.
Retenţia Despre ce am învățat această oră? La această ora am Conversa Frontală Aprecieri
(fixarea) şi învățat norme de igenă ția verbale
transferul la școală și cum
menținem clasa curată.

Evaluarea Fac aprecieri verbale pentru cei mai Conversa Frontală Apreieri
cooperativi elevi . ția verbale

S-ar putea să vă placă și