Sunteți pe pagina 1din 16

Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi apoi răspundeţi la cerinţele care urmează.

Într-o zi, pe când lucram -de Ana Blandiana

Într-o zi, pe când lucram, În grădină, pe sub geam,

Îngrijind un trandafir, Văd că intr-un musafir: Era mic c-abia-l vedeai, Dar cu mustăţi ditamai;

Încăpea printre uluci, Dar avea blăniţa-n dungi; Şi într-un capăt, dintr-o dungă Îi creştea o coadă lungă;

Era numai cât o floare, Dar avea patru picioare;

Ochii-albaştri îi clipeau Şi ştia să zică: „miau!”.

Ba să vezi şi să te bucuri - Sărea-n aer după fluturi. Şi ştia chiar să se joace Cu câteva ghemotoace.

Oare, ce-aţi fi făcut voi Cu acest musafir de soi? Eu oaspetele important L-am tratat cu lapte cald;

Ca să-l conving să rămână, I-am dat şi-un pic de smântână

Şi, pentru că era mic, L-am botezat Arpagic.

1. Pe baza textului de mai sus, realizați un demers didactic în vederea dezvoltării capacităţii de lectură
(comprehensiune și interpretare de text literar) a elevilor din clasa a III-a. În redactarea răspunsului veţi avea în
vedere: formularea obiectivelor operaţionale, respectarea etapelor demersului didactic, prezentarea activităţilor
şi precizarea metodelor utilizate. (3 p.)
Demers didactic

Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română


Clasa : a III- a
Subiectul lecţiei:Poezia „Într-o zi pe când lucram” de Ana Blandiana.Ideile textului după aliniate.Exerciţiile de precizare a
elementelor structurale; componentele textului literar;aliniatele şi rolul lor pentru cititor şi formarea ghidată a ideilor de bază.
Tipul lecţiei: predare- învăţare
Obiectivelor operaţionale:
O1. Utilizarea eficientă a tehnicilor de lectură corectă, constientă si fluidă în scopul extinderii cîmpului vizual, a vitezei si a
ritmului de citire.
O2. Relatarea selectivă a textelor citite conform fragmentelor indicate sau ilustrate.
O3. Exprimarea sensibilităţii estetico-literare prin lectura, recitarea expresivă a poeziilor propuse si a celor culese
independent.

Material bibliografic:

 Nuţa Silvia, Metodica predării în clasele primare, Editura Aramis, Bucureşti, 2000
Demers didactic

Secvenţele Obiectivul Conţinutul Strategia didactică


lecţiei vizat Evaluarea
Metode şi Mijloace Forma
procedee didactice de
organiza
re
I. Momen Asigurarea unui climat optim  frontal 
t pentru o bună desfăşurare a
organizatoric lecţiei;
Salutul.
II. Captarea Să frontal Evaluarea
atenţiei participe Găsiţi sinonime/antonime orală
activ la cuvântului:
lecţie, prieten(amic)/duşman, Problematiza
dezvoltân sinonimul rea
du-şi cuvintelor:darul(cadoul),
capacităţile singur(înseşi)
de
exprimare Comentaţi !
corectă şi Cine poate să-ţi fie prieten?(un
expresivă; coleg, familia, ţara, un popor)

III. Anunţarea  Astăzi frontal 


subiectului şi a vom
obiectivelor vorbi Caiete
despre
prietenie
şi vom
afla în ce
împrejur
ări se
mai
poate de
împriete
nit.
Vom citi poezia ”Într-o
zi pe când lucram”de Ana
Blandiana, vom sesiza ideile
textului după aliniate.
Elevii scriu în caiete data
şi subiectul lecţiei.
Învăţătorul prezintă date din Portretul
IV. Dirijarea biografia autorului Ana Expoziţia de
învăţării Blandiana cărţi a autoarei:
Pentru a înţelege mai bine Cartea”Întoarce
conţinutul poeziei,vom explica rea lui Arpagic”
câteva cuvinte: de Ana
Arpagic-ceapă măruntă care se Blandiana Evaluarea
răsădeşte Explicaţia Frontal orală
Ditamai-foarte lungi
Uluci-scândurile de la gard
De soi- deosebit, ales
Să-şi  Întrebarea prelectorală:
îmbogăţeas Ce s-a întâmplat în
că grădină când lucra ?
vocabularu  Lectura model a poeziei
l cu cuvinte de învăţător, copiii sunt
noi; cu manualele închise.
 Pauza de efect
 Răspunsul la întrebarea
adresată înainte de lectura
model.
Reţineţi: Individua
Pauzele nu se fac întotdeauna la l
sfîrşitul versului! Frontal
Lectura în gând a poeziei de Lectura
elevi. integrală
explicativă Manualul
 Lectura în lanţ
Evaluarea
 Lectura selectivă orală
Să citească
corect, Citiţi versurile în care se indică Observarea
conştient şi locul acţiunii! dirijată
fluid Citiţi versurile care conţin Conversaţia
poezia, descrierea musafirului! dialogată
ţinând cont Citiţi versurile cum a fost
de semnele răsfăţat motănaşul!
de  Întrebări pentru
punctuaţie; înţelegerea conţinutului
poeziei:

 Ce musafir a apărut în Lectura


grădină? intensivă
 Cum arăta oaspetele
neobişnuit? Frontal
 Cum se juca pisicuţul? Manualul
 Cu ce a fost ospătat
pisicuţul?
 De ce musafirul a fost
Să răsfăţat cu atâtea bunătăţi?
răspundă la  Ce nume a primit
întrebările motănaşul?
propuse  Cum aţi răspunde voi
pentru a la întrebarea din poezie?
înţelege  Care ar fi învăţătura
V. Fixarea poezia; lecturii ?
cunoştinţelor Exerciţiul
*Completaţi versurile cu
cuvintele omise: Frontal
„Era . . . c-abia –l
vedeai,
Dar cu . . . ditamai”

*Găsiţi cuvintele -rimă:


Lucram-
Floare-
Să rămână-
Trandafir-

Lectura expresivă a poeziei în


Să atribuie cor cu voce tare.
fiecărui
fragment Împărţirea poeziei în fragmente- Desenul
ideea şi întitularea acestora. verbal
principală
porivită.

Ce poezie am studiat azi?


Se fac
VI. Obţinerea aprecieri Explicaţia Lucrul în Evaluarea
performanţelor asupra Exerciţiul Manualul grup
modului în  Poezia ne îndeamnă să fim Munca
care au fost binevoitori, generoşi, buni la independentă
realizate inimă, să avem grijă de
sarcinile de prietenii mai mici.
pe fişa de
lucru.

VII.Asigurarea Evaluarea elevilor după aportul Evaluarea


retenţiei şi fiecăruia la desfăşurarea lecţiei. orală
realizarea Bilanţul lecţiei
transferului;
VII. Tema Învăţătorul explică tema pentru explicaţia
pentru acasă acasă şi elevii îşi notează în
caiete
2. Pornind de la textul de mai sus, descrieți trei activități ce au în vedere dezvoltarea
capacității de comunicare orală a elevilor (clasa a III-a) (3 p.)

Răspunde la întrebările:

1.Câte versuri are poezia?


2.Câte propoziții interogative sunt în poezia?Transcrie propoziţia.

3.Selectaţi din poezie toate acţiunile gazdei în ordinea desfăşurării lor,si spuneti 2-3 proverbe
despre pritenie.

3. Pornind de la textul de mai sus, construiți o secvență didactică autonomă pentru formarea
conceptului gramatical de adjectiv (clasa a III-a). (2 p.)

OBIECTUL: Limba şi literatura română


SUBIECTUL: Acordul adjectivului cu substantivul determinat
TIPUL LECŢIEI: consolidarea şi sistematizarea achiziţiilor
SCOPUL: -consolidarea cunoştinţelor despre adjectiv şi substantiv;
-înţelegerea rolului adjectivelor în îmbogăţirea vocabularului ;
-îmbogăţirea şi activizarea vocabularului elevilor;
- OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 -să definească substantivul şi adjectivul;
O2 -să identifice substantivele şi adjectivele dintr-un text;
O3 -să realizeze acordul gramatical al adjectivelor cu substantivele pe care le
determină ;
O4 -să scrie forma corectă a unor adjective, aşezându-le după/înaintea unor
substantive potrivite;
O5 -să alcătuiască enunţuri cu grupuri de substantive şi adjective;
O6 -să transforme propoziţii date, schimbând numărul substantivelor şi al adjectivelor
care le însoţesc pe acestea;
O7 -să aplice cunoştinţele dobândite în rezolvarea fişelor de evaluare;
o O8 -să participe cu plăcere şi interes la toate momentele lecţiei.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Mod de abordare a învăţării: tehnici de lucru intuitive;
b) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, munca
independentă;
c) Mijloace de învăţământ: planşă- poezie despre adjectiv şi substantiv, jetoane- ghiocei cu
exerciţii gramaticale, fişe de evaluare;
d) Forma de organizare: frontală, individuală;
e) Locul de desfăşurare: sala de clasa;
f) Durata: 50 minute;
EVALUAREA: formativă,sumativă;
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: -„Didactica limbii şi literaturii române în învăţămân-
tul primar”, Ioan Şerdean, Ed. CORINT 2002.
Ob. Unităţi de conţinut Activitatea Activitatea Strategii Evaluare
Etapele lecţiei op. învăţătorului elevilor didactice
I.Momentul -pregătirea pentru Se creează Se pregătesc -conversaţia; Evaluarea
organizatoric desfăşurarea climatul şi pentru lecţie. comporta-
activităţii cele necesare mentului.
bunei
desfăşurări a
lecţiei.
II.Verificarea o O3 -conţinutul temei: Se verifică Citesc tema. -conversaţia; Evaluare
temei oral tema. formativă.
III. Captarea O₁ -conţinutul activităţii Se prezintă Ascultă cu -conversaţia; Evaluare
atenţiei şi O2 pregătitoare: poezia şi se atenţie -explicaţia; formativă.
anunţarea Poezie-joc: citeşte cu explicaţiile. -jocul didactic;
subiectului „Sunt ghiocelul ajutorul Participă la -
lecţiei argintat elevilor, desfăşurarea problematizarea;
Pe câmpul atrăgându-li- jocului,
împrimăvărat; se atenţia că descoperind
Laleaua roşie mai dacă urmăresc cuvântul care
sunt cuvintele lipseşte.
Şi-ntinsul , verdele subliniate vor
pământ descoperi
Sunt norul alb şi imediat
trecător cuvântul care
Şi soarele strălucitor; lipseşte şi fără
Rotundul măr, gustos, de care noi nu
din pom, putem începe
Cules de înţeleptul noua lecţie.
om. Se anunţă Scriu titlul
Am strai ales de subiectul pe caiete.
sărbători, lecţiei
Pe unde trec eu („Acordul
semăn flori; adjectivului
Chiar cu
SUBSTANTIVUL, substantivul
frate-meu determinat”)
Mă cheamă să-l ajut şi se scrie
mereu. titlul pe tablă.
Şi nu lipsesc din
adunare,
Ca să împart la
fiecare
O însuşire, două,
trei…
Sunt bun şi darnic,
dragii mei!
Isteţ, dorit şi inventiv,
Sunt renumitul
……….

(ADJECTIV)
IV.Desfăşurarea - anunţarea modului Se explică Ascultă -explicaţia; Evaluare
lecţiei de desfăşurare a elevilor că, în explicaţiile. formativă.
lecţiei întreaga
activitate vom
fi ghidaţi de
-verificarea primii
cunoştinţelor prin vestitori ai
întrebări primăverii,
Ce este adjectivul? prietenii
Ce este substantivul? noştri de azi,
Explicaţi legătura ghioceii, care
dintre adjectiv şi ne-au adus
substantiv! nişte surprize
-Joc didactic: pe care le
O₂ „Ghioceii ne învaţă!”- vom Răspund la -conversaţia; Evaluare
exerciţii gramaticale descoperi întrebări. formativă.
scrise pe jetoane - împreună.
ghiocei: Se verifică
● Ghiocelul nr. 1: oral
Transcrie enunţurile cunoştinţele
următoare, punând elevilor. Lucrează la -exerciţiul; Evaluare
adjectivele din tablă şi în -jocul didactic; formativă.
paranteză la forma caiete,
potrivită: respectând
„Acoperiţi cu zăpadă Se explică sarcinile.
(alb), copacii elevilor
(mâhnit) stăteau cu modul de
crengile (aplecat) spre desfăşurare al
pământ. Când activităţii-joc,
ninsoarea s-a oprit, s- folosind
a auzit un glas jetoanele –
(puternică): ghiocei.
-Toţi copacii să vină
la Dumnezeu!”
● Ghiocelul nr. 2:
Inversaţi locul
adjectivelor cu al
substantivelor din
o O5 următoarele
o perechi:
o O6 -pământul maroniu;
-lacul străveziu;
Alcătuiţi enunţuri
cu aceste perechi.
● Ghiocelul nr. 3:
Transformă
propoziţiile,
schimbând numărul
o O7 substantivelor care
sunt însoţite de
adjective:
Plugul taie brazda
adâncă.
Vântul cald mişcă
frunzele.
● Ghiocelul nr. 4:
Transformaţi
următoarele
substantive în
adjective şi invers,
o O8 după caz:
♦ stâncă - …………
♦ inimă -…………
♦ os -…………
♦ umbros -…………
♦ mincinos -
…………
♦ răcoros -…………
o
V.Obţinerea O8 -conţinutul fişelor de Se împart Lucrează -exerciţiul; Evaluare
performanţei evaluare (anexa 1) fişele de individual -munca sumativă.
evaluare şi se fişele de independentă;
dau indicaţii. evaluare.
VI.Asigurarea -tema pentru acasă: Se precizează Notează -conversaţia;
retenţiei şi a tema pentru tema pentru
transferului acasă. acasă.
VII.Încheierea -aprecieri generale şi Se fac Ascultă -conversaţia. Evaluare
lecţiei individuale aprecieri aprecierile. sumativă.
generale şi
individuale.
Numele elevului:
Data:

FIŞĂ DE EVALUARE

Citeşte cu atenţie următorul enunţ:

Ochii-albaştri îi clipeau Şi ştia să zică: „miau!”.

1. Transcrieţi adjectivele din acest enunţ.


………………………………………………………………………………
…………
2. Transcrieţi enunţul schimbând locul adjectivelor cu substantivele pe care
le determină.
………………………………………………………………………………
…………
3. Transformaţi enunţul, schimbând numărul primului substantiv întâlnit.
………………………………………………………………………………
…………
4. Găsiţi pentru primul adjectiv întâlnit un alt adjectiv cu sens opus.
………………………………………………………………………………
…………

15
4. Pornind de la textul de mai sus, formulaţi două sarcini de lucru ce
vizează scrierea imaginativă (clasa a II

1.Reprezentați prin mișcări, folosind pantonima, acțiunile pisicii (în ordinea


desfășurării lor)
2.Povestiți o experiență personală asemănătoare celor întâmplate in poezie.
3.Continuă tu textul scriind o continuare a poeziei.

16

S-ar putea să vă placă și