Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DE ACTIVTATE INTEGRATĂ

ÎNTÂLNIRE CU PRIMĂVARA
DATA:

GRADINIŢA:P.N.Bucura-Vânju Mare

EDUCATOARE :Năstasie Ioana

GRUPA : Fluturașilor

NIVELUL :

TEMA ANUALĂ DE INVĂŢARE: Când, cum şi de ce se întâmplă?

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE : « Întâlnire cu primăvara»

TIPUL ACTIVITĂŢII : Verificare şi consolidare

PROGRAMUL ZILEI :

1. Activităţi de Dezvoltare Personală (ADP)

*Întâlnirea de dimineaţă: “Suntem veseli ca primăvara!”

Tranziţie: Cântec: Iarnă,să te duci cu bine!

2.Activităţi Liber Alese 1 (ALA 1)

Bibliotecă: Primăvara a sosit!- „citire” de imagini


~să “citească” imagini reprezentând anotimpul primăvara;
~să denumească câteva caracteristici ale acestui anotimp.

Joc de masă: Alege şi grupează- puzzle


~să reconstitue o imagine din bucăţele;
~să realizeze un puzzle cu imagini.

Artă: Colorează ce îţi place!- colorare


~să recunoască imaginile specifice anotimpului primăvara;
~să coloreze ceea ce le place.

3. Activităţi pe Domenii Experienţiale (ADE)- Activitate integrată –Întâlnire cu primăvara


DŞ--joc didactic- Întâlnire cu primăvara

DEC-pictură: -Tablou de primăvară

~Tranziţie: Vine,vine primăvara!

4. Activităţi Liber Alese 2 (ALA 2) Înfloresc grădinile- joc cu text şi cânt

SCOPUL ACTIVITĂŢII :

 Sistematizarea, consolidarea şi evaluarea cunoştintelor despre anotimpul primavara ;


Exersarea deprinderii de a compune spaţiul plastic.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

- Să contemple tabloul de primvara.

- Să identifice in imagini, aspecte şi caracteristici ale anotimpului primavara.

- Să răspunda la cât mai multe intrebari pe baza conţinutului imaginii folosind pronume
interogative : ce ? , cine ? , unde ? , când ? , de ce ? .

- Să se organizeze în grupuri şi să relationeze intre ei.

- Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.

- Să formuleze propozitii corecte din punct de vedere gramatical despre anotimpul


primăvara.

- Să utilizeze spaţiul plastic, realizând o lucrare expresivă..

- Să păstreze oridinea şi disciplina pe tot parcursul activitătii.

- Să exprime sentimente de bucurie, satisfactie, multumire în legătura cu activitatea


desfăsurată.

STRATEGII DIDACTICE :

Metode si procedeee : Conversaţia, explicaţia, descrierea, exercitiul,


problematizarea, explozia stelara, demonstraţia, observaţia, turul galeriei.

Mijloace de invatare : 1 stea mare, 5 stele mici, 1 tablou cu imagini specifice primaverii, fise de
lucru, macheta « Primavara », acuarele, pensule, coli colorate, mijloace audio, atlase, pliante.

DURATA : o zi.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :

1. «Revista Învăţămantul Preşcolar 17/18 2014», Editura Reprograph ;


2. « Aplicaţiile noului curriculum pentru învatamantul preşcolar », Editura
Didactica Publishing House 2009 ;
3. « Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari »,
Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 2008.
SCENARIUL ZILEI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

SALUTUL : În prima parte a zilei, in cadrul întalnirii de dimineaţa, copiii asezati in cerc
vor rosti salutul de dimineată sub forma unei poezii :

« Dimineata a sosit,

Toti copiii au venit,

În cerc să ne adunam

Cu totii sa ne salutam :

Buna dimineata, pici,

Mă bucur ca sunt aici,

A-nceput o noua zi,

Bună dimineata, copii!”

ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: “Suntem veseli ca primăvara!”

- Copii, astăzi eu sunt Soarele (voi purta un soare în piept), iar voi, dupa ecusoanele pe
care le purtaţi veti fi: buburuze , fluturaşi », albinuţe , ghiocei, iepurași.

Îi voi saluta pe fiecare, adresându-mă in funcţie de ecuson:

- Bună dimineaţa, fluturaşi!( buburuze, albinuţe).


- Bună dimineaţa, soare !
CALENDARUL NATURII : Se discută despre cum este vremea în această zi pentru a
aşeza la « Calendarul naturii » jetoanele corespunzătoare.

ACTIVITĂŢI LIBER –ALESE : Copiii descoperă centrele pregătite şi sarcinile de


lucru şi îşi aleg centrul preferat. La centrul « Biblioteca » vor « citi » imagini despre anotimpul
primăvara, la « Arta » vor colora imagini cu acest anotimp , iar la centrul « Joc de masă» vor
reconstitui un puzzle cu imagini.
După ce sarcinile de la sectoare vor fi îndeplinite, copiii vor trece pe la toate centrele în
care au lucrat pentru a vedea şi aprecia rezultatele activitătii.

TRANZIŢIE : Înainte de a trece la desfăşurarea activitătilor pe domenii experientiale,


copiii vor interpreta cântecul : »Iarnă,să te duci cu bine», executând mişcările sugerate de textul
cântecului.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE :

1. DOMENIUL ŞTIINŢE – Cunoaşterea mediului

În continuare se va desfăsura jocul “Întâlnire cu Primăvara ». Atenţia copiilor va fi


îndreptată spre surpriza acoperită : jos, în mijlocul clasei, copiii observa o stea mare, cinci stelute
mici ce contin intrebările : « ce ? », « cine ? », « când ? », « unde ? », « de ce ? ». Elementul
surpriză al activitatii : Zana Primaverii, le va aduce copiilor un tablou cu imagini specifice
anotimpului primavara. Voi prezenta regulile jocului. Grupez şi îndrum copiii, aplicând metoda
interactivă, « explozia stelară». Solicit copiii să răspundă întrebărilor de pe steluţele colorate.
Copiii vor descrie în câteva cuvinte imaginile prezentate apoi, dupa ce liderul a ales steluţa cu
întrebarea propusă se va intoarce la membrii echipei şi, împreună cu acestia, vor găsi
răspunsurile potrivite. Timp de gândire : 5 minute.

TRANZIŢIE : « Vine,vine primăvara »-joc

2. DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – Activitate plastică.

În cadrul acestei activităţi, copiii vor realiza o pictură « Tablou de primăvară ». Se


explică copiilor ce au de facut şi se motivează actiunile ce urmează a fi derulate prin prezentarea
pe întelesul copiilor a obiectivelor. Copiii intuiesc materialele respectând indicaţiile primite. Se
vor analiza lucrările realizate evidenţiind efortul colectiv şi individual.

ACTIVITĂŢI LIBER -ALESE : Înfloresc grădinile- joc cu text şi cânt


Evaluare -
Secvenţele Strategii
Conţinutul instructiv-educativ al activităţii instrumente şi
activitătii didactice
indicatori
1. Moment Crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii:
organizatoric
~pregătirea mobilierului şi a materialelor necesare;
~asigurarea unui climat educaţional favorabil, în
concordanţă cu tema zilei.
2. Captarea Va sosi in clasă elementul surpriză al activitătii : Conversaţia
atenţiei
Zâna Primăverii. Aceasta, le oferă copiilor un
tablou reprezentând imagini cu anotimpul
Atentia,
primăvara. Elementul
promptitudinea
,,Sunt primavara timpurie, surpriză-
răspunsurilor.
Cu rochiță alb verzuie
Zâna
Aduc zi de Mărțișor
Observarea
Primăvara
Și Ziua Femeilor. comportamentul
ui copiilor.
Chem vântul prin rămurele
Cu parfum de viorele
Așez mugurii în pom
Și dorul de muncă-n om.

Buchete de toporași,
Mi le prind pe umerași
Mă încing cu tămâioare
Am venit:Sunt Primăvară!"

3. Enunţarea Se anunţă tema activitătii în termeni accesibili:


scopului şi a Expunerea
Vom desfăşura o activitate care se
obiectivelor
numeşte : »Întâlnire cu primăvara», folosind o
metodă interesantă, denumită « explozia stelară ».
Zâna Primăvara ne-a adus câteva imagini care
sugerează aspecte ce se petrec în frumosul său
anotimp. Cu ajutorul acestor imagini si a altor
materiale pe care le veţi descoperi mai târziu, vom
sistematiza cunostintele noastre despre primăvara,
ne vom împărti pe grupe, vom lucra la măsute,
apoi vom realiza o pictură reprezentând un
Exerciţiul
« Tablou de primăvară ».

5. Reactua- Se poartă o scurtă discutie despre anotimpul


lizarea cuno-
primăvara.
ştinţelor
Vremea devine mai placută, soarele încălzeşte mai Observaţia Proba orală:
tare, zăpada şi gheaţa se topesc încet. Vremea este recunoaşterea
schimbătoare, se incălzeste treptat, devine mai unor aspecte ale
frumoasă. Natura se trezeste la viata, pomii anotimpului
înmuguresc şi înfloresc, iarba incepe să crească. primăvara.
Zâna Primăvara ne-a adus tabloul cu primăvara,
câteva imagini care sugereaza aspecte ce se petrec
în frumosul anotimp.
 Intuirea materialului
6.Dirijarea
învăţării Surpriza : o stea mare, cinci stelute mici de culori
diferite cu intrebarile « ce ? », « cine ? »,
« cand ? », « unde ? », « de ce ? » aţezate pe
covor.
Explicatia
 Explicarea regulilor jocului. jocului –
Se initaza formarea celor cinci grupuri specifice metoda.
metodei exploziei stelara.
Se organizează colectivul de preşcolari, sub forma Explicatia
de semicerc, iar în mijlocul lor se aşază steluţele.
În mijloc este aşezată o steluta mare, iar peste ea
se aşaza tabloul de primavară. Celelalte 5 stelute Cele cinci
mici se aşază în jurul steluţei mari atenţionând grupuri formate
copiii ca pe fiecare steluta este scrisă o întrebare, vor fi :
cu culori diferite. Întrebările folosite sunt: « ce ? », Albinuțe
« cine ? », « unde ? », « cand ? », « de ce ? ». Ghiocei
Astfel, copiii vor retine ca intrebarea « ce ? » este Buburuze
scrisa cu rosu, « cine ? » cu verde, « cand ? » cu Iepurasi
galben, « unde ? » cu albastru si « de ce ? » cu Fluturasi.
portocaliu. Aleg 5 copii, care, la rândul lor işi aleg Relationarea in
fiecare o steluta cu o intrebare. timpul formarii
Pe rând, educatoarea le citeste intrebarea de pe grupurilor.
steluta si le explica modul de lucru: fiecare copil Expunerea Câte un
ce şi-a ales câte o steluta isi alege alti 4-5 reprezentant al
parteneri cu care formeaza o echipa. Trebuie sa fiecarui grup
găsească împreună mai multe raspunsuri extrage tipul de
Descrierea
referitoare la imaginea prezentata, folosind întrebare.
intrebarea de pe steluta aleasă.
 Executarea jocului de probă : un copil va urma
instructiunile educatoarei, executând jocul de Jocul de
probă. probă
 Desfăsurarea propriu-zisa a jocului :
Toţi copiii contempla tabloul de primavara,
Analiza
raspunzand in grup, intrebarilor de pe fiecare
steluta, timp de 5 minute.
Pentru a obtine cât mai multe conexiuni la
întrebarile descoperite, se stabileste ordinea
adresării întrebarilor « ce ? », « cine ? »,
« unde ? », « când ? », « de ce ? ».
Pe rând, fiecare grup vine lânga imagine şi Explozia
răspund intrebarilor, astfel stimulând activitatea stelara
Exercitiul
grupurilor. Conversatia
Unde?
Problemati-
zarea
Ce?
Invatarea
Tablou de prin
primavara
descoperire
CE : Lucrul in
grup
1. Ce anotimp este prezentat in imagine ?
Stelute cu
Cand??
2. Ce pasari calatoare sosesc din tarile calde intrebari Proba orala :
3. Ce se intampla in natura primavara ? raspunsul la
De ce?
CINE : întrebari şi
Frontal
1. Cine culege flori ? realizarea de
Pe grupuri
2. Cine incălzeşte Pământul ? conexiuni intre
3. Cine ingrijeşte livada ? ideile
Conversatia
UNDE : Dialogul descoperite de
Sinteza
1. Unde au răsărit ghioceii ? copii, în grup şi
2. Unde şi-au facut rândunelele cuib ? individual.
3. Unde se plantează pomii ? Apreciez
CÂND : activitatea
1. Când infloresc ghioceii ? grupurilor.
2. Când vin păsările din tările calde ? Aprecierea
3. Când începe să se topeasca zapada? raspunsurilor
DE CE : primite.
1. De ce spunem că venit primăvara ? Aprecierea
2. De ce ne imbrăcam mai subtire ? modului de
3. De ce poartă mască bunicul şi copilul când decizie asupra
umblă la stupul de albine ? titlului.
 Variantă de joc
Le prezint nişte imagini specifice anotimpurilor Evidentierea
iarna şi primavara, cerându-le copiilor să facă grupului/grupuri-
distincţia între acestea. lor
Copiii vor da un titlu tabloului pe care l-au studiat. Conversaţia
Tranzitie : cântec ,,Vine,vine primăvara"

La DEC vor realiza lucrarea cu tema Tablou de


7Obţinerea
primăvară-pictură
performanţei
- De ce este Primăvara numit anotimp al bucuriei ? Brainstor-
ming
(trezeşte intreaga natura la viată, plantele, pădurile,
păsarile, animalele infrumuseţează viata prin
coloritul lor, cântecul lor, improspătează aerul).
Voi purta o scurtă discutie cu copiii referitoare la
instrumentele de lucru pe care le vor folosi în
realizarea picturii.
. Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru
Voi explica copiilor tehnica de lucru pe care o vor Demonstra-
tia
folosi pentru a realiza tema propusă.
- Efectuarea unor exerciţii pentru
încălzirea muşchilor mici ai mâinii
- Cu coatele sprijinite de masă, închidem şi
deschidem pumnii ;
- Cu coatele sprijinite, depărtăm şi apropiem
degetele;
- Ploaia- atingerea mesei cu vârful degetelor
imitând căderea stropilor de ploaie;
- “A ieşit soarele!”
Creativitatea
Fixarea tehnicii de lucru
copiilor.
Voi fixa cu ajutorul unui copil tehnica de lucru.
Realizarea lucrării de către copii
Pe parcursul lucrului, îi voi supraveghea pe copii
şi îi voi îndruma pe cei care cer ajutorul.
De asemenea, voi avea grijă ca în timpul lucrului
Conversatia
copiii să aibă o poziţie corespunzătoare,
Turul
asigurându-le un fond sonor adecvat. galeriei
Analiza lucrărilor realizate
După ce fiecare copil şi-a finalizat pictura, vor fi
afişate şi apreciate prin metoda turul galeriei.
Se realizează evaluarea lucrărilor, evidenţiind
8. Evaluarea
efortul colectiv şi individual. Fiecare copil se
poate autoevalua prin raportare la rezultatele
obţinute de colegii lui, participă la analizarea
actiunilor desfăşurate în sectoare, face aprecieri
desre activităţile celorlalţi şi poate exprima
predicţii despre posibile activităti viitoare. Se
apreciază întrebarile copiilor, modul de exprimare
în propoziţii, se apreciază cele mai corecte şi mai
interesante răspunsuri. Voi aduce cuvinte de laudă
asupra modului de cooperare şi interactiune dintre
membrii aceleiaşi echipe.
Copiii vor fi recompensaţi pentru buna desfăşurare
Aprecieri verbale
a activităţii.
Ziua se încheie cu jocul cu text și cânt Înfloresc
grădinile
ALA2 Joc cu text și cântec: ÎNFLORESC GRĂDINILE

Înfloresc grădinile,

Ceru-i ca oglinda,

Prin livezi, albinele,

Şi-au pornit colinda.


Cântă ciocârliile ,

Imn de veselie,

Fluturii cu miile,

Joacă pe câmpie.

Joacă fete şi băieţi

Hora-n bătătură,

Ah, de ce n-am zece vieţi,

Să te cânt, natură!

Copiii formează un cerc simbolizând o grădină înflorită.În interiorul cercului se aşează 5-6 copii
ce reprezintă diferite flori. Se mai stabilesc câţiva copii-albine, şi câţiva copii-fluturi, care stau
în afara grădinii.Jocul începe cu intonarea melodiei de către copiii din cerc şi de către copiii-
flori.La versurile”Prin livezi albinele”, aceştia ocolesc grădina (cercul) şi intră în ea, oprindu-se
la câte o floare. La versul „Fluturii cu miile”,fluturii înconjoară în zbor grădina sau intră în cerc,
unde îşi continuă zborul.Când melodia ajunge la versurile „Joacă fete şi băieţi”, copiii din cerc
încep să joace o horă. Jocul se reia, mereu cu alţi copii în rolurile de flori, albine şi fluturi.
Ce?

Cine?
Unde
?

De Când
ce? ?

S-ar putea să vă placă și