Sunteți pe pagina 1din 28

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1

STRUCTURĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE „Ștefan cel Mare” Buhuși

INSPECŢIE CURENTĂ 2 ÎN VEDEREA OBȚINERII


DEFINITIVATULUI

METODIST:
BURCA BERNAVETA

PROPUNĂTOARE :
Prof. înv. preș. ANDRONIC DANIELA

* 20.03.2018 *
-Nivel II-
PROIECT DIDACTIC
ACTIVITATE INTEGRATĂ

Prof. înv. preș.:

ANDRONIC DANIELA
HARTA ZILEI
I.ADP ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Primirea copiilor (deprinderi de comunicare și consilierea părinților);


Întâlnirea de dimineaţă :
Salutul:”Buna dimineaţa, floare de primavarã,,!
Prezenţa: “Bondarel si florile de primavara,,sau ,,Albinuta Maya si floricelele”
Calendarul naturii:”Zvon de Primavara,,
Împãrtãşirea cu ceilalţi:”Spune-mi îndatã floarea preferatã”
Noutatea zilei - ,, Scrisoare de la Zâna Primăvară!!!„
Activitatea de grup : ,, Am spus bine, am spus rău”
Mesajul zilei: „ Zâna Primavarã ajutăm, matematică-nvăţăm“!
,, Toţi pentru unul si unul pentru toţi”
Gimnastica de înviorare joc cu text şi cant -„ Albinuţele la înviorare “
Micul dejun- deprinderi de igienă alimentară și autoservire;
Rutina :”Mă pregătesc pentru activități”
Masa de prânz- deprinderi de igienă alimentară și autoservire;
Pregătirea pentru somn –deprinderi de autonomie personală şi ordine.„ -

II. ALA 1 ( ACTIVITĂȚI LIBERE ALESE)

CONSTRUCȚII ȘTIINȚĂ
,,Ghivece pentru flori” – imbinare- joc ,,Grădinarii suntem noi” – mediul
de construcție tridimensional pe verticală natural –plantare de flori

JOC DE ROL ARTĂ


,,La florărie” – relații interumane ,,Flori ” – Îmbinare- prin lipirea unor
elemente pe o suprafață plană /
tridimensională

III. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE- ACTIVITATE


INTEGRATĂ (DȘ-DEC)

A. DOMENIUL ȘTIINȚĂ- B.DOMENIUL ESTETIC ȘI


ACTIVITATE MATEMATICĂ CREATIV – EDUCAȚIE
ARTISTICO- PLASTICĂ
,, Căte flori sunt in grădina
Zânei Primăvară? ” – Numărul 9. ,, Floricele cu sclipici”- elemente de
Numerația în concentrul 1-9
limbaj plastic (exercițiu)

IV. ACTIVITĂȚI LIBERE ALESE

,, Floarea fără scaun”- dans liber


I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALA
(ADP)
NIVELUL:II
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ : ,,Când, cum și de ce se întâmplă?”
PROIECTUL TEMATIC: ,, Început de primăvară”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, Flori de primăvară”

A. ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ :
1. „ Scrisoare de la Zăna Primăvară “

TIPUL ACTIVITĂŢII : sistematizare de priceperi şi deprinderi


DURATA: 15-20 min.
- Obiectiv de referință: Să-și dezvolte abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur,
respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
- să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei;
- să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg;
- să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp);
- să răspundă adecvat la comenzile motrice date;
- să se folosească de acțiunile motrice învățate pentru a răspunde la diferite ritmuri;
- vor exprima în relațiile cu cei din jur stări afective pozitive, manifestând prietenie, toleranță și
armonie;

STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE : conversaţia, explicaţia, convorbirea, jocul- exercițiu.
MIJLOACE DIDACTICE : panoul grupei, simboluri – elemente meteorologice, calendarul
naturii, fotografiile copiilor.
FORME DE ORGANIZARE : frontal

BIBLIOGRAFIE:
1. *** (2008). „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” ( 3-6/7ani), M.E.C.I., Bucureşti;
2. Bane Colleen. (2004). „Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici” – Manualul cadrului didactic
pentru întâlnirea de dimineaţă, Ed. Ro Media, Bucureşti;
3. Curs “Strategii de invatare prin cooperare” – modulul III – Step by Step;
B. ETAPELE ACTIVITĂȚII:
Primirea copiilor: deprinderi de comunicare şi consiliere parentală;
Întâlnirea de dimineață: „ Scrisoare de la Zăna Primăvară?
Activitatea zilei începe cu întâlnirea de dimineaţă . Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a
putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei

1) SALUTUL Această etapă se va realiza cu ajutorul versurilor


- Dimineața a sosit
La grădiniță am venit
În semicerc ne-am așezat
Și frumos ne-am salutat
,,Bună dimineața!” Bună dimineața, perieteni ai florilor !
Fiecare copil salută strângând mâna copilului de lângă el. Ultimul copil va salută educatoarea.

2).PREZENȚA:
„În semicerc ne-am așezat,
Şi frumos ne-am salutat,
La grădiniță am venit
Oare cine n-a sosit?”
Fiecare copil are câte o albinuță cu fotografia lui. Fotografiile copiilor prezenți vor fi așezate
pe panou în fagure, iar celelalte fotografii cu copiii absenți sunt puse lânga fagure.

3). CALENDARUL NATURII


,,Vremea să o studiem
&i-n calendar să notăm
De e ploaie sau ninsoare,
De e frig sau este soare.”
&i-n calendar să notăm
De e ploaie sau ninsoare,
De e frig sau este soare.”
Și-n calendar să notă
De e ploaie sau ninsoare,
De e frig sau este soare.”

Educatoarea îi invită pe copii sa-și îndrepte privirile către fereastră și vor ”aduce”
împreună vremea de afară. Copiii vor completa calendarul naturii cu ajutorul educatoarei.
Se vor pune întrbări legate de aspectele calendaristice. Se va juca jocul- ”SPUNE CE SE
POTRIVEŞTE„?,, Cum este azi afară?” – „Ce tablou se potriveşte cu anotimpul în care ne
aflăm?” ,, Ce piese de vestimentaţie se potrivesc anotimpului în care ne aflăm ?” „Care copac
se potriveşte anotimpului?” „Soare?” „Nori?” etc.

4. ÎMPĂRTĂȘIREA CU CEILALTI
Îi îndemn pe copii să facă schimb de impresii prin aducerea în prim plan a experienţelor
proprii, păreri despre o întâmplare, un eveniment pe care l-au trăit recent. Având în vedere tema
săptămânii, copiii sunt încurajați să vorbească despre floarea preferată.
5. Noutatea zilei:
,,Astăzi, la noi în grupă, avem musafiri. Doamnele au venit să vadă câte lucruri
interesante ştiţi voi să faceţi şi cât de implicați sunteţi la activităţi!”Voi scoate din cutia cu
surprize scrisoarea de la Zăna Primăvară .
Dragele mele albinuțe,
Sunt Zăna Primăvară dagi copii
Si-am venit la voi la grupă doar cu bucurii
Dăcă harnici voi veți fi, si mă veți înveseli
Coșulețul-n dar il veți primi.
Azi, mergănd, venind la voi
A bătut văntu-n zăvoi
Mi-a zburat de prin grădină
Florile de pe tulpină
Și vă rog, dacă puteți
Că sunteți copii isteți
Să-mi refaceți a mea grădină
De flori să fie plină.

8 .Reguli
Se vor stabili un set de norme comportamentale afișate pe perete

9. Mesajul zilei:
Mesajul zilei va fi : „ Toți pentru unul și unul pentru toți! “ /„ Zâna Primavarã ajutăm,
matematică-nvăţăm“!

10. Activitatea de grup


se va realiza prin jocul „Am spus rău sau am spus bine?“
.
Se utilizează propozitiile:
„ Primăvara cad frunzele”
„ Ghiocelul este o floare de primăvară.”
„ Primăvara plsările călatoare pleacă din țara noastră”
„ Primăvara toata natura revine la viață”
„ Primăvara facem oameni de zăpadă”
„ Zambila este o floare de primăvară.”

Se prezintă activitățile zilei, iar trecerea spre centrele de interes se face cu ajutorul
exercițiilor de înviorare:

Au ieşit, cu mic, cu mare,


Albinuțe la mişcare.
Dă comanda, înainte,
Albinuța cea cuminte:
„1, 2- ne răsucim,
3 şi 4- ne-nvârtim!
5 şi 6- arcuim,
7, 8- acum sărim!
9, 10- respirăm,
Aripile scuturăm!
Plutim acum încetişor!
Gata, începe o zi nouă!
Sunteţi pregătiţi de zbor?
Ziua bună tuturor!

SECTOR CONSTRUCȚII

Tema : Construcții tridimensionale


Subiectul ludic: ,,Ghiveci pentru flori”
Tipul activităţii : Consolidare priceperi şi deprinderi;.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
- Formarea și dezvoltarea priceperilor și deprinderilor de a îmbina creator, prin alăturarea și
suprapunere, diferite piese lego tridimensinale, respectănd anumite atribute, precum și
formarea unor comportamente necesare în stabilirea unor relații de grup bazate pe prietenie
toleranță, armonie concomitent cu exersarea autocontrolului.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-Să recunoască instrumentele puse la dispoziție și să le denumească;
-Să aplice tehnici de îmbinare a pieselor într-un mod original;
-Să realizeze forma de ghiveci prin îmbinarea pieselor;
-Să păstreze o poziție corectă a corpului pe parcursul activității;
-Vor manifesta interes pentru activitate.

•STRATEGIA DIDACTICĂ:
1.Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul;
2.Mijloace didactice: piese lego, modelul educatoarei;
3.Forme de organizare: individual.

RESURSE:
1.Umane: preșcolari de grupă mare;
2.Spațiale: sala de grupă;
3.Temporale: 20 minute.

4.Bibliografice:
• Gh., Dumitriu, Dumitriu, C., Psihopedagogie, Editura Didactica și Pedagogică,
București, 2003
• M. Mătăsaru, , C.Nedelcu, M. Chiriloaie, V. Pricopoaia, L. Mătăsaru, „Proiectarea
didactică în învățământul preșcolar“, Editura CCD Bacău, 2004;
• Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, MECTS, 2008
 “Curriculum pentru educaţia timpurie”, Bucureşti, 2008;
ȘTIINȚĂ

Tema: Modalități de îngrijire și protejare a plantelor;


Subiectul ludic: ,,Grădinarii suntem noi “ ;
Tipul activităţii: Consolidare priceperi şi deprinderi.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
-Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare precum și interdependența
dintre ele.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să planteze răsaduri de flori în ghiveci;
 Să enumere factorii necesari creșterii și dezvoltării platelor lumină, căldură, pământ, sol,
hrană? ;
 Să utilizeze corespunzător materialele puse la dispoziție;
 Vor manifesta spirit de cooperare în activitate cu partenerii.

•Strategia didactică:
1.Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiu ;
2.Mijloace didactice: ustensile de grădinărit, bulb de flori, pământ, ghiveci, modelul
educatoarei;
3.Forme de organizare: individual.

RESURSE:
1.Umane: preșcolarii grupei mari;
2.Spațiale: sala de grupă;
3.Temporale: 20 minute
4.Bibliografice:
• Gh., Dumitriu, Dumitriu, C., Psihopedagogie, Editura Didactica și Pedagogică,
București, 2003
• M. Mătăsaru, , C.Nedelcu, M. Chiriloaie, V. Pricopoaia, L. Mătăsaru,„Proiectarea
didactică în învățământul preșcolar“, Editura CCD Bacău, 2004;
• Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, MECTS,
2008;
•XXXCurriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani, 2008 ;

SECTOR ARTĂ

Tema : Îmbinare prin lipirea unor elemente pe o suprafață tridimensională;


Subiectul ludic: ,,Ghiveci pentru flori” ;
Tipul activităţii : Formare de priceperi şi deprinderi;.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
- Formarea deprinderii de a îmbina forme din mediul apropiat prin tehnici specifice
activității practice

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

-Să denumească materialele și ustensilele puse la dispoziţie;


-Să lipească în mod corect elementele cu respectarea cerinţelor impuse;
-Să păstreze o poziție corectă a corpului pe parcursul activității;
-Să execute corect operațiile menționate de educatoare;
-Vor manifesta interes pentru activitate.

•STRATEGIA DIDACTICĂ:
1.Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul;
2.Mijloace didactice: piese lego, modelul educatoarei;
3.Forme de organizare: individual.

RESURSE:
1.Umane: preșcolari de grupă mare;
2.Spațiale: sala de grupă;
3.Temporale: 20 minute.

4.Bibliografice:
• Gh., Dumitriu, Dumitriu, C., Psihopedagogie, Editura Didactica și Pedagogică,
București, 2003
• M. Mătăsaru, , C.Nedelcu, M. Chiriloaie, V. Pricopoaia, L. Mătăsaru, „Proiectarea
didactică în învățământul preșcolar“, Editura CCD Bacău, 2004;
• Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, MECTS, 2008
 “Curriculum pentru educaţia timpurie”, Bucureşti, 2008;

SECTOR JOC DE ROL

Tema : Relații de grup;


Subiectul ludic : ,, La florărie” ;
Tipul de activitate: Consolidare de priceperi şi deprinderi.

OBIECTIV DE REFERINȚĂ:

OPERAȚIONALE:
- să utilizeze formulele de salut învățate;
- să denumească materialele şi instrumentele de lucru;
- vor manifesta spirit cooperant în activitate comunicând cu partenerii;
- vor exprima interes în realizarea lucrărilor.

STRATEGII DIDACTICE:
1.Metode şi procedee: jocul, conversația, observația, explicația exercițiul,;
2.Mijloace didactice: flori, vază, casa de marcat, bani din hârtie;
3.Forme de organizare: individual, pe grupui.

RESURSE:
1. Umane: preșcolarii de grupă mare;
2. Spațiale: sala de grupă;
3. Temporale: 30 minute.
4. Bibliografice:
• Dumitriu Gh., Dumitriu C., Psihopedagogie, Editura Didactica și Pedagogică,
București, 2003
• M. Mătăsaru, C. Nedelcu, M. Chiriloaie, V. Pricopoaia, L. Mătăsaru, „Proiectarea
didactică în învățământul preșcolar“, Editura CCD Bacău, 2004;
• Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani,MECTS, 2008;
•XXXCurriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani, 200
Activităţi pe domenii
1.DOMENIUL ȘTIINȚE
ACTIVITATE MATEMATICĂ
,, Căte flori sunt in grădina zânei? “
experienţiale
– învațarea număratului în concentrul 1-9

Capitolul: Numere naturale


Tema: – Numărul 9. Numerația în
concentrul 1-9

Modalitate de realizare: Exercițiu cu


materiale individual

Tema: JOC-EXERCIȚIU(frontal, pe
grupe, individual) 2. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV
EDUCAȚIE ARTISTICO- PLASTICĂ
,, Florile Zănei Primăvara “

Capitolul: Elemente de limbaj plastic

Tema : Pictură în ramă

Modalitate de realizare: Joc-exercițiu cu material


individual
PROIECT DE ACTIVITATE
Grupa: Mare ,, ALBINUȚELE VESELE”
Tema anuală de studiu: ,, Când, cum și de ce se întâmplă?”
Proiect tematic: ,, Început de primăvară”
Tema săptămânii: ,,Flori de primăvară ”
Tema zilei: ,, Florile- simbol al primăverii”
Domeniul experienţial : Științe
Categoria de activitate: Activitate matematică
Capitolul: Numere naturale
Tema : Numărul 9. Numerația în concentrul 1-9
Tipul de activitae : Predare - învățare
Subiectul ludic : ,, Căte flori sunt in grădina zânei?”
Formă de realizare: Exercițiu cu material individual

OBIECTIVE DE REFRINȚĂ: Fomarea conceptului de numar natural, concretizată în:


-înțelegerea de către preșcolari a numărului ca proprietate a mulțimilor cu același număr de
elemente ( cardinalul mulțimilor echipotente)
- înțelegerea locului ficărui numar în șirul numerelor naturale de la 1 la 9( aspectul ordinal al
numărului)
-înțelegerea semnificației reale a relației de ordine pe mulțimea numerelor naturale și a
denumirii corespunzătoare( mai mare, mai mic )
-cunoașterea cifrelor corespunzătoare

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

1.Cognitive: La sfârșitul activității preșcolarii vor fi capabili:


OC1: -să raporteze corect numărul la cantiate, pe baza elementelor din muțimea cifrelor
magnetice;
OC2: -să constituie cel puțin doua mulțimi de obiecte dupa un criteriu dat, utilizând obiectele
puse la dispoziția preșcolarilor;
OC3: -să raporteze corect cantitatea la numar și cifră, folosind elementele din mulțimea dată;
OC4: -să stabilească locul numărului 9 în șirul numeric;
OC5: -să asocieze cifra 9 cantității corespunzătoare din mulțimea elementelor date;
OC6: -să alcătuiască mulțimi cu 9 elemente, respectând criteriile formulate.

2. Psihomotorii: Pe parcursul lecției/ activității și la șfârșitul ei, preșcolarii vor devein


capabili:
OPM1: -să se orienteze în spatiul bidimensional percepând corect pozițiile spațiale, relațiile
dintre mulțimi, direcția, distanța, ordinea;
OPM2: -să adopte o poziţie corectă a corpului;

3. Afective: Preșcolarii
OA1: - vor manifesta interes pentru activitate .

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode și procedee didactice:, conversația, explicația, demonstrația, exrcițiu
2. Mijloace didactice: tablă magnetică, material mărunt, coșulețe
3. Forme de organizare: frontal.
RESURSE:
1.Umane:preșcolarii de gupă mare;
2.Spațiale: sala de grupă;
3.Temporale: 25-30 minute
4.Bibliografice:
• Gh., Dumitriu, Dumitriu, C., Psihopedagogie, Editura Didactica și Pedagogică,
București, 2003;
• M. Mătăsaru, C. Nedelcu, M. Chiriloaie, V.Pricopoaia, L. Mătăsaru, „Proiectarea
didactică în învățământul preșcolar“, Editura CCD Bacău, 2004
• Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, MECTS, 2008;
•XXXCurriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani, 2008
CONȚINUT ȘI SARCINI DE ÎNVĂȚARE STRATEGIA DIDACTICĂ

MOMENTELE OB. ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE MIJLOACE FORME EVALUARE


ACTIVITĂȚII EDUCATOAREI COPIILOR ȘI DIDACTICE DE
PROCEDEE ORGANI-
ZARE
1.CAPTAREA Se va realiza prin intermediul Conversația Scrisoarea Frontal Observarea
ATENȚIEI unei scrisori de la mesagerul curentă a
Zânei Primăvara : educatoarei
,, Dragi albinuțe, Zăna
Primăvară a fost plecată din
castel pentru câteva zile și mi-a
lăsat lista cu florile din gradină,
iar cand s-a întors a observat
că vântul a devastat grădina. Iar
eu fiindcă nu stiu să număr nu ii
pot confirma dacă florile de pe
listă sunt și in grădină,, mă
ajutați să număr?

Aşadar, mesagerul Zânei Preșcolarii sunt Conversația Frontal Observarea


2.ENUNȚAREA Primăvară doreşte să vadă cât de atenți Explicația curentă a
TEMEI ȘI A buni matematiciei suntem. Noi educatoarei
OBIECTIVELOR
o să ii demonstram cât de bine
știm să formăm mulțimi, să
raportam corect cantitatea la
număr și cifră, să numărăm pâna
la 9, să recunoaștem ciferele de
la 1-9. Astfel încat el să-și
îndeplinescă misiunea.
Anunț tema activității ,, Căte
flori sunt in grădina zânei?”
Apoi le spun copiilor că
mesgerul Zânei ne va privi cu
atenție pentru a învăța și el să
numere de la 1-9 etc.
3.ACTUALIZAREA Ce am învățat pănă acum la Preșcolarii Conversația Material Frontal Chestionarea
CUNOSTINȚELOR matematică? răspund la marunt: flori Individual orală
Până la cât am învățat să întrebări ghivece, tablă
numărăm ? magnetică
- Să număram de la 1-8

- Numărați în ordine
crescătoare și descrescătoare
de la 1-8 și invers

- Scoteți din coșuleț atâtea


flori cât arată cifra aceasta.
(4) Câte flori aveți pe masă?
(4)

- Ridicați cifra care arată câte


degete avem la o mână? (5)

- Asezați pe masă, în rănd, 6


flori, de jos în sus, apoi
asezați sub grupă cifra
corespunzătoare numărului
de flori (6) . Ce cifră ați
așezat? (6).
- Numărați câte flori am
plantat în ghivece ? (7) Dar
dacă mai adăugăm incă unul
câte sunt ? (8) Ei bine acum
formati o mulțime de 8 flori
și asezăm sub mulțime cifra
corespunzătoare

- Așezăm la tabla magnetică


florile în ghivece (9) Ce am
observant ? că o floare nu
are ghiveci? Așadar trebuie
să mai aducem un ghiveci.

Voi anunța preșcolarii că astăzi Ascultă Conversația Frontal Aprecieri


4.PREZENTAREA vom învăța să numărăm mai explicațiile Explicația verbale și
CONȚINUTULUI SI departe, vom cunoaște un număr educatoarei. nominale
DIRIJAREA nou și cifra care il reprezintă.
ÎNVĂȚĂRII

- Le arat numarul 9

-Am observat că
- Ce a-ti observant la mulțimea
multimea florilor ? florilor avea cu
un element mai
mult decât
mulțimea
ghivecelor

- Cum s-a format copii - Adăugănd


numarul 9 ? un element
la multimea
cu 8
elemente
- După ce număr urmează - Numărul 9
numarul 8 ? urmează
după 8.
- Care sunt vecinii lui 8 ? - Vecinul mai
mic este 7
iar cel mai
mare este 9

- Sunt rugați cațiva preșcolari


- Preșcolarii
să numere pâna la 9.
numără

- Cu ce seamănă copii cifra - Seaman cu o


nouă ? lingură
haioasă

- Din ce semen grafice se -Cifra 9 se


realizează cifra noua? realizează din
cerc și baston.
5.OBȚINEREA - Pe tabla magnetică vor fi Prescolarii Conversația Table Frontal Observarea
PERFORMANȚEI realizate mai multe mulțimi formeaza Explicația magnetica, Individual curentă a
de flori și diagrame cu cifre mulțimile și Exercițiu Carioca, educatoarei
urmând a fi completate cu Flori, cifre
atașează cifra
atatea elemente cât arată
corespunzătoare.
cifra. Preșcolarii vor așeza
cifra corespunzătoare
numarului de elemente
aferente mulțimilor.

6.FEED-BACK-UL Se va realiza prin intermediul Răspund la Conversația Frontal Aprecieri


unor întrebări: întrebări. Individual verbale si
nominale
- Care este vecinul mai mare a
numarului 8 ?

- Ce număr am învățat astăzi ?

7. EVALUAREA Evaluarea se va realiza prin Conversația Fișă de lucru Frontal Aprecieri


intermediul unei fișe. ( vezi creioane verbale
Anexa 1)
8. ASIGURAREA Se soliciă indentificarea în sala Răspund la Conversația Frontal Aprecieri
RETENȚIEI ȘI A de gupă a unor mulțimii ce întrebări. nominale
TRANSFERULUI conțin 9 elemente.
Se realizeaza jocul exercițiu
propus ,, buchețele,,

9. INCHEIEREA Se fac apreciere indidividuale și Conversația Recompense Frontal Aprecieri


ACTIVITĂȚII colective asupra modului de nominale
lucru și participarea la
activitatea, se împart
recompensele de la Zăna
Primăvară.

Tranziţia la activitatea practică se face prin cântecelul ,, Primăvara a sosit ’’


PROIECT DE ACTIVITATE

Tema anuală de studiu: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?”


Proiect tematic: ,, Început de primăvară ”
Tema săptămânii: ,,Flori de primăvară”
Tema zilei: ,, Florile- simbol al primăverii ”
Domeniul experienţial : Domeniul estetic și creativ
Categoria de activitate: Activitate artistico-plastică
Capitolul: Elemente de limbaj plastic
Tema : Linia plastică- linia contiunuă
Tipul de activitae : Formare de priceperi și deprinderi
Activitatea de învățare: Joc exercițiu
Subiectul ludic : ,,Floricele cu sclipici”

OBIECTIVE DE REFRINȚĂ
 Compunerea spațiului plastic, aplicând cunoștințe de teoria culorilor și elemente de
limbaj plastic.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
1. COGNITIVE- La sfârșitul activității, preșcolarii vor ști:
OC1: -să denumească materialele necesare realizării lucrării;
OC2: -să utilizeze culorile potrivite în pictarea florilor;
OC3: -să aplice pata de culoare și linia plastică în realizarea temei date;
OC4: -să realizeze compoziția plastică, respectând criteriile date.

2. PSIHOMOTRICE - Pe parcusul lecției, preșcolarii vor deveni capabili:


OPM1: - să adopte o poziție corectă a corpului față de suportul de lucru;
OPM2: - să mânuiască corect materialele puse la dispoziție
OPM3: - să aplice corect pata de culoare și linia plastică pe suprafața dată cu ajutorul pensulei.

3. AFECTIVE- Pe parcursul activității preșcolarii:


OA1: -vor participa cu plăcere la activitate
OA2: -vor exprima sentimente și atitidini față de activitate.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode și procedee didactice: : observația, conversația, explicația, demonstrația,
exercițiul
2. Mijloace didactice: modelul educatoarei, flanelograf, guașe, carton decupat- formă de
ramă, tăvițe pentru goașe,pensoane, servețele umede, folie transparentă , cd, calculator, sclipici.
3. Forme de organizare: frontal, individual.
RESURSE:
1.Umane:preșcolarii gupă mare;
2.Spațiale: sala de grupă;
3.Temporale: 25 -30 minute.
4.Bibliografice:
• Dumitriu, Gh., Dumitriu, C., Psihopedagogie, Editura Didactica și Pedagogică,
București, 2003;
• M. Mătăsaru, C. Nedelcu, M. Chiriloaie, V.Pricopoaia, L. Mătăsaru „Proiectarea
didactică în învățământul preșcolar“, Editura CCD Bacău, 2004;
• Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, MECTS, 2008;
•XXXCurriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani, 2008 .
CONȚINUT ȘI SARCINI DE ÎNVĂȚARE STRATEGIA DIDACTICĂ

Momentele activității OB. ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE MIJLOACE FORME DE EVALUARE


EDUCATOAREI COPIILOR ȘI PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE

1.CAPTAREA OA1 Conversația Frontal Aprecieri


ATENȚIEI verbale

OA1 Copii, tema activităţii de Ascultă Explicația Frontal


2.ENUNȚAREA astăzi se numeste: ”Floricele explicațiile Conversaţia
TEMEI ȘI A cu sclipici”
OBIECTIVELOR Dacă veți picta frumos,
vom organiza împreună o
expoziție cu lucrările voastre
pentru ai face Zânei
Primăvara o supriză.
Vom vorbi despre culorile
anotimpului de primăvară și
despre cum vom picta florile

3.ACTUALIZAREA Se va realiza prin intermediul Răspund la Conversația Frontal Aprecieri


CUNOSTINȚELOR OC1 unor întrebari: întrebări. Exercițiul nominale
Voi ați mai pictat copii
până acum?
Vă mai aminți ce fel de
materiale trebuie să folosim
pentru a picta?
Se vor respecta etapele
rezolvării cerinței.
1. Intuirea Denumesc Explicația Material Frontal Aprecieri
4.PREZENTAREA OC1 materialului: Copiii vor fi materialele Demonstrația demonstrativ: verbale
NOULUI solicitaţi să recunoască şi să intuive și Observația flanelograf,
CONȚINUT descrie materialele de pe urmăresc Conversația modelul
mese: goase, pensoane, demonstrația. educatoarei,
pahare cu apă, sclipici, guase,
servetele uscate și umede. penson
2. Explicarea şi
demonstrarea modului de
lucru: Voi prezenta și analiza
planșa model, voi demonstra
modul de lucru insistând
asupra tehnicii de mânuire a
pensulei, modul de realizare a
lucrării.
Le voi preciza copiilor că
trebuie să facă o lucrare
îngrijită.

5. DIRIJAREA După exemplificarea și Conversația Suprafaţa de Frontal Evaluare


ÎNVĂȚĂRII OA1 demnstrarea modului de lucru, Individual orală
lucru, se trece la realizarea Execută exerciții pensoane, individuală
OC2 lucrărilor de către copii. de încălzire a guașe, Aprecierea
Voi efectua exerciţii de musculaturii Exercițiul servețele pozitivă
încălzire a muşchilor mici ai mâinilor. umede, privind
OP mâinii: uscate executarea
M1 " Batem, batem palmele sclipici mişcărilor;
Mişcăm degeţelele Explicația
OP Ne lipim pălmuţele
M2 Pumnişorii îi răsucim
Şi apoi îi învârtim"
Executarea lucrărilor: Pictează pe
Pe tot parcursul suprafața dat.
activităţii voi urmări
îndeaproape modul de
executare al lucrării (sugestii,
explicaţii suplimentare,
corectarea poziţiei la masa de
OC3 lucru), voi stimula copiii în
realizarea temei şi îi voi
OC4 îndruma pe cei care
întâmpină greutăţi.
În timpul lucrului asigur
climatul favorabil muncii
independente prin audierea
unor cântece despre
primăvară.
6.OBȚINEREA OA1 Solicit ca toți copiii să Finalizează Exercițiul Individual Evaluarea
PERFORMANȚEI finalizeze lucrările și să le lucrările Turul galeriei modului de
așeze pe panou. Se analiză lucru
lucrările şi completarea, acolo
unde este cazul
7. Feedback OA2 Se adresează întrebările: Răspund la Frontal Aprecieri
OC1 Ce am realizat la activitatea întrebări generale şi
artistico-plastică? individuale
Ce materiale am folosit?

8.EVALUARE Se vor expune lucrările Apreciază Conversația Recompense Frontal Aprecieri


OA2 copiilor la panou, după care, lucrările ținând generale şi
se va face evaluarea acestora , cont de aspectul individuale
în funcție de criteriile estetic al lucrării
enunțate. și corectitudine.
Se fac aprecieri
referitoare la participarea
copiilor la activitate.
Voi oferi copiilor stimulente
9.RETENȚIA OC1 Pentru ca informațiile să Copilul numit Conversația Frontal Aprecieri
OC2 rămână în mintea copilului, prezintă etapele nominale
unul dintre ei va fi rugat să realizării lucrării
OC3 reamintească tema activității
OC4 și etapele realizării ei.

10.TRANSFERUL Discut cu preșcolarii despre Conversația Frontal


ultlitatea acesor lucrari. La ce
OA1 le putem folosi ?

(A.L.A.2)
GRUPA: Mare ,,Albinuțele vesele”
TEMA ANUALĂ: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?”
PROIECT TEMATIC: ,, Început de primăvară ”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Flori de primăvară”
TEMA ZILEI: ,, Florile – simbol al primăverii”
CATEGORII DE ACTIVITATE: Activități liber alese
TEMA : Relaxare și revenirea organismului la normal
SUBIECT LUDIC : ,, Floarea fără scaun ”

OBIECTIV DE REFERINŢĂ:
Să-și miște corpul și diferite segmente corporale izolat sau în coordonare.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
• să fie apt să utilizeze deprindereri motrice de bază
• să execute mişcările adecvate.
• să manifeste atitudini de cooperare, spirit de competiţie.

STRATEGIA DIDACTICǍ:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicația, demonstrația, jocul,
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: scaune, CD, boxe, calculator, coronițe cu flori
FORME DE ORGANIZARE: in grup

RESURSE
RESURSE UMANE: preşcolarii de grupă mare;
RESURSE SPAŢIALE: Sala de grupă
RESURSE TEMPORALE: 20 min;

RESURSE BIBLIOGRAFICE:
1. Mătăsaru, M, ,, Secrete metodice în didactica preşcolară”, vol. 2, Editura C.C.D., Bacău, 2008;
2. Cojocariu, Venera, Stan, Gabriel- ,, Sinteze didactice – suport de curs «Didacticã preşcolarã- inovaţie şi calitate» ”, Editura C.C.D., Bacău,
2008;
3. Marin, Ana şi colaboratorii – „Programe de serbãri”, Editura Diana, Piteşti;
4. Bulboacã, Anca – „Scenete în versuri şi versuri pentru preşcolari”, Editura Arlequin, Bucureşti, 2011;
5. XXX,- ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar - prezentări şi explicitări”, Editura Didactică Publishing House, Bucureşti, 2009;

SCENARIUL DIDACTIC - ALA 2


STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC EVALUARE
DIDACTIC Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
1. Captarea Copiii sunt invitaţi să participe la jocurile și Conversația Coronițe flori Frontal
atenţiei activitățile recreative binemeritate după toate
eforturile lor.
Captez atentia prin intermediul cadourilor
aduse de Zăna Primăvară, coronițe cu flori.

2. Enuntarea Pentru că aţi reușit să o bucurăm pe Zâna Conversația Cd , boxe, Frontal


temei şi a Primăvară, ea ne-a lăsat și un cd cu melodii frumoase calculator
obiectivelor pe care le vom folosi în timpul jocului.

3.Actualizarea 1. Care a fost tema zilei de astăzi? Conversația Frontal Aprecieri verbale
cunoştinţelor 2. Ce activităţi am desfăşurat?
3. Care a fost rezultatul muncii noastre?
4. Prezentarea Se anuntă jocu ,, Florea fără scaun” şi se explică Coronițe flori Frontal
conţinutului regulile acestuia.
Explicaţia Scaune
Copii se grupează în jurul scaunelelor care sunt
asezate în formă de cerc, purtând coronițele primite Cd
de la Zăna Primăvara.Scaunele vor fi mai puține cu
unul față de numărul prescolarilor. În timp ce muzica Boxe
va cânta copii se vor învărti în jurul scaunelor, când
Calculator
muzica se va opri fecare va trebui să se așeze pe un
scaunel. Floricica care va rămâne fără scaun va ieși
din joc și va lua un scaunel din cerc. Jocul se repetă
pâna va rămâne o singură floare.
Reguli:
- mergemla pas;
- ne desfăşurăm în linişte;
5.Dirijarea Jocul de probă Demonstrația Frontal Obaervarea
învăţării Vom desfăşura împreună un joc de probă. Dacă se curenta a
impune voi da explicaţii suplimentare. educatoarei
Desfășurarea jocului Exerciţul
Jocul se desfășoară conform indicașiilor
propunătoarei.

6. Feedback Pentru a realiza feed-back-ul le voi pune întrebări : Frontal Aprecieri verbale
- Ce am realizat noi astăzi ?
- Ce fac floricelele acum ?

7. Evaluarea Se fac aprecieri individuale și colective cu Convorbire Frontal Aprecieri


privire la prestația copiilor în cadrul jocului. nominale

S-ar putea să vă placă și