Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Instituţia: Școala Profesională Coarnele Caprei, Iași


Data: 17.02.2020
Clasa: a VI-a B
Profesor: Hutopilă-Săndică Cătălina
Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală
Subiectul: Atitudini și comportamente care conduc la învățarea eficientă

Competenţe generale :
1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat
3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare
Competenţe specifice:
3.1. Autoevaluarea progreselor în învățare, utilizând instrumente simple de planificare și monitorizare
3.2. Manifestarea interesului pentru a învăța de la ceilalți și pentru a-i sprijini pe ceilalți în învățare

Competențe derivate:
C1 – definirea conceptului de învățare eficientă;
C2 – recunoașterea atitudinilor și comportamentelor optime pentru o învățare eficientă.
C3 - precizarea tehnicilor de învățare;
C4- identificarea regulilor pentru o învățare eficientă.

1
Resurse:
- manualul, cretă, tablă, fișe de lucru;
- capaciatăţile normale de receptare ale elevilor;
- timp: 50 minute.
Strategie didactică
Metode şi procedee: conversația euristică, învățarea prin descoperire, explicația, brainstorming-ul, metoda ciorchinelui, metoda c.

Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individuală,.


Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, manualele.
Material bibliografic:
 Programa școlară pentru disciplina Consiliere și dezvoltare personală clasele a V-a – a VIII-a, București 2017;
 Consiliere și dezvoltare personală: manual pentru clasa a VI-a / Simona Elena Popa - București: Editura Didactică și Pedagogică, 2018

Scenariul didactic

Strategia didactică
Forme de
Momentele Compe- Elemente de conţinut
Metode Mijloace organizare Evaluare
lecţiei tenţe
1.Organizarea instruc-taj
clasei Salutul. Absenţele. Pregătirea caietelor. Se asigură materialele necesare verbal Frontal
2 min. desfăşurării activităţii..
2.Discutarea Se discută situaţia la învăţătură şi disciplină , se rezolvă micile probleme dacă
este cazul.
problemelor Conver- Caietele, Observare
Se va accentua importanţa comunicării şi colaborării dintre ei, cu familia, cu

2
organizatorice dirigintele sau cu alţi factori, pentru a soluţiona problemele specifice vârstei şi saţia Portofolii Frontal sistematică
la clasă orice problemă care apare în general. le

Momentul de captarea atenției se va realiza prin metoda RAI- răspunde, aruncă, Conver-
3.Captarea interoghează, profesorul va începe șirul de întrebări cu privire la ce este saţia
atenţiei învățarea, tehnicile de învățare, tipurile de învățare, aruncând o minge de mici Probl- set cărți Frontal
5 min. dimensiuni. emati- de joc Obs.
zarea sistematică

4. Enunţarea Profesorul anunţǎ titlul şi obiectivele lecţiei. „Astǎzi vom discuta despre Conver- Frontal
obiectivelor şi atitudini și comportamente care conduc la învățarea eficientă, la sfărștul orei va saţia
a subiectului trebui să cunoașteți atitudinile și comportamentele ideale pentru o învățare
lecţiei optimă”
3 min.
O1 După actualizarea cunoștințelor, elevii sunt invitați să participe la lecturarea Expune-
5.Dirijarea fragmentului din manual și apoi vor urma niște discuții legate de semnificația rea Anexa I Observare
învăţării O2 conceptelor cheie, atitudine, comportament. Se va realiza câte un mic ciorchine Fişe de Activitate sistematică
care să ajute la definirea acestor concepte. Problemati lucru individuală Aprecieri
25 min. O3 Li se împarte elevilor o fișa de lucru în care se prezintă o poveste în care sunt zarea verbale
prezentate personaje cu care elevii se pot identifica., urmând apoi o altă serie de discuții
din care să reiasă importanța unor atitudini și comportamente potrivite pentru a putea
învăța corect. Conversa Manual
ția

3
6. Obţinerea O4 Într-un bol se găsesc câteva bilete pe care sunt scrise unele povestioare în care se
performanţelor ilustrează exemple sau contraexemple pentru un stil eficient de învăţare, iar din aceste problemati Activitate în Aprecieri
5 min studii de caz şi din discuţiile care vor urma, vor putea fi extrase regulile unei învăţări zarea perechi verbale
eficiente, în urma unor atitudini și comportamente potrivite.
7. Asigurarea Feed-back-ul are loc permanent, pe parcursul conversaţiei, prin aprecieri verbale Aprecieri
feed-backului. făcute de profesor, vizând participarea elevilor, calitatea exemplelor şi a verbale
argumentaţiei, claritatea şi corectitudinea exprimării.
8 Asigurarea Conver-
retenţiei şi a Ora se încheie prin anunţarea temei pentru săptămâna care urmează: „Încă un pas spre saţia Manual Frontal
transferului progres și învățare eficientă”, totodată le dau ca temă opțională și exercițiile de la jurnal

1min. de călătorie, pagina 66.

4
ANEXA 1

Andrei, este un băieţel de vârsta voastră, care vine destul de des cu temele nefăcute la şcoală, iar când le face, sunt pline de greşeli.
Dar haideţi să vedem cum arată o zi obişnuită din viaţa lui Andrei. Păi, sună clopoţelul. „Gata, s-a mai sfârşit o zi”, îşi spune Andrei şi
porneşte spre casă. Ajuns acasă, se schimbă, mănâncă, apoi se apucă să-şi facă temele în sufragerie, cu televizorul deschis, ca să mai
poată trage cu ochiul din când în când la desene. Bunica tot intră şi iese, sora lui Andrei vorbeşte la telefon cu prietena ei, tot în
sufragerie, şi uite că deja a trecut o oră şi Andrei nu a scris mai mult de trei rânduri. „Ah, îmi trebuie manualul de română, îşi spune
Andrei, unde mi-oi fi lăsat ghiozdanul?” se întreabă Andrei şi porneşte în căutarea manualului. „L-am găsit! Înapoi la treabă!...dar cine
mă strigă la poartă? A, e Dragoş, vrea să ieşim la joacă. Ar trebui să-mi fac întâi temele, dar lasă, le fac când mă întorc” îşi spune Andrei
şi fuge la joacă. Se întoarce acasă după 3 ore, obosit. Nu mai are chef de lecţii. Totuşi se apucă de ele, dar desenele îi atrag atenţia din
nou. În cele din urmă, adoarme cu capul pe caiet. Visează că îşi scrie temele, dar realitatea este că mâine, din nou, Andrei va merge la
şcoală cu temele nefăcute.

5
REGULI

 temele se fac ziua, timp de 3-4 ore; pregătirea de după- amiază va începe numai după o perioada de odihnă;
 nu trebuie să lipsească pauzele (de 10-15 minute), timpul de joacă şi de recreere, ieşirea în aer liber, ajutorul în gospodărie şi alte activităţi deconectante şi
utile, în echilibru cu învăţătura;
 locul de învăţat să fie organizat raţional, nu lăsaţi pe masă obiecte care sunt de prisos;
 în general, este bine să se înceapă studiul cu o materie de dificultate medie (sau care place), apoi să se continue cu disciplinele „grele” şi la urmă, să fie
cele „uşoare”;
 întâi se învaţă lecţia apoi se efectuează tema;
 începeţi cu recitirea notiţelor, apoi folosiţi manualul;
 repetaţi lecţiile înainte de culcare (în somn se prelucrează şi se fixează mai bine);
 să scrii temele curat fără ştersături;
 străduieşte-te să scrii cât mai frumos;
 la nevoie să foloseşti dicţionare, enciclopedii; („Cine întreabă nu greşeşte.”,” Mai bine întrebi decât să te rătăceşti”)
 după ce ţi-ai scris tema s-o controlezi;
 să repeţi ori de câte ori e cazul cunoştinţele din lecţiile trecute. Un proverb spune „cine nu repetă, nu ştie”;
 în timp ce citeşti trebuie să gândeşti asupra celor citite; („ Lumea nu e a cui o străbate cu piciorul, ci a cui o înţelege cu gândul”(N. Iorga)).
 exerciţiile mai dificile trebuie făcute mai întâi pe ciornă şi apoi trecute pe curat;
 o temă copiată de la un coleg nu-ţi aduce nici un câştig; („Poţi zbura pe aripile altuia, dar nu cu ele”)
 pentru a stăpâni cât mai bine materia este bine să faci şi alte exerciţii, în măsura în care timpul iţi permite.

6
1. Mihai este elev în clasa a V-a. Peste trei săptămâni urmează să aibă teza română, dar încă nu s-a apucat de învăţat; el se gândeşte că-i va fi mai uşor să reţină
informaţiile dacă le învaţă doar cu câteva zile înainte de teză.
- Sunteţi de acord cu Mihai? Ce l-aţi sfătui?

(Atunci când volumul materiei de învăţat este mai mare – cum ar fi de ex. pentru o teză – trebuie realizată o planificare în timp a materiei, astfel încât în ultimele
zile să se repete ceea ce s-a asimilat.)

2. Adela este colegă de clasă cu Mihai. Spre deosebire de acesta, ea s-a apucat din timp de învăţat. În fiecare zi învaţă câte o lecţie şi imediat după ce o
reţine o repetă de câte 5-6 ori. În ziua următoare, trece la altă lecţie din manual.
- Este corect modul în care procedează Adela?

3. George are obiceiul să înveţe întins în pat sau la masă în timp ce ronţăie câte ceva. De multe ori nu se mai poate concentra pentru că i se face somn sau
foame în timp ce învaţă. Sora sa, Ioana, învaţă stând în fotoliu în faţa televizorului. De multe ori privirea îi este atrasă de câte o melodie dar ea spune că este
atentă doar la învăţat.
- Ce părere aveţi despre modul în care învaţă George şi Sora sa Ioana? Cum ar trebui să fie locul în care învăţăm?

(Locul unde învăţăm trebuie să fie special pentru învăţat, la birou, de ex. Acest loc trebuie să fie bine aerisit, luminat, fără televizor sau casetofon în funcţiune.
Învăţarea pe muzică este posibilă pentru unele persoane, cu condiţia ca sonorul să nu fie prea tare.)

4. Bogdan vrea să termine cât mai repede ce are de învăţat pentru lucrare ca să poată ieşi afară; ca urmare, îşi planifică să se aşeze la birou şi să nu se mai
ridice 3-4 ore, până nu îşi va termina materia pentru lucrarea la română, cât şi celelalte teme. După o oră constată că nu prea se mai poate concentra, dar nu se
ridică de la birou. Începe să răsfoiască o revistă din sertar şi visează cu ochii deschişi, gândindu-se că aşa se va odihni încât să poată învăţa din nou.
- Sunteţi de acord cu modul în care şi-a propus Lucian să înveţe? Ce credeţi că nu este bine? Cum ar trebui să procedeze acesta?

(Pauzele sunt deosebit de importante. După 50-60 min. sunt necesare 10-15 min. de pauză, iar după 2-3 ore de învăţat este nevoie de o pauză mai lungă. Visatul cu
ochii deschişi nu ajută cu nimic este un timp mort, trebuie să alegem o activitate diferită de cea de învăţare, care să ne relaxeze.

5. Maria şi-a planificat bine timpul şi materia pe care o are de învăţat pentru teză. Se aşază la birou cu cartea în faţă şi încearcă să citească cât mai atentă o
lecţie. Citeşte până când i se pare că ştie lecţia bine, dar când mama ei îi pune o întrebare nu reuşeşte să răspundă. Îi spune mamei: „ Nu aşa, întreabă-mă să-ţi
spun lecţia de la început – doar o ştiu!”

7
- De ce credeţi că nu a ştiut Maria să răspundă la întrebările puse de mama ei? Cum aţi sfătui-o pe Maria să înveţe astfel încât să ţină minte mai uşor şi să nu se
încurce la întrebări?

( Ar trebui să realizeze un rezumat sau o schemă a lecţiei. Să înveţe logic apoi să repete.)