Sunteți pe pagina 1din 5

CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT

Tema de verificare nr.2

Să se înregistreze în contabilitate următoarele operațiuni:


1. Se achiziționează în data de 30 septembrie, un autoturism blindat pentru
transportul valorilor bănești în valoare de 150.000 lei, plus TVA, DNU fiind de
5 ani.
% = 3566 178.500 lei
44233 Alti creditori diversi 150.000 lei
Mijloace de transport +P
+A
35326 28.500 lei
TVA deductibila
+A

2. Se cumpără un teren de la o persoană fizică, în valoare de 170.000 lei.


Se inregistreaza cumpararea unui teren de la o persoana fizica:
44211 = 3566 170.000 lei

Terenuri Alti creditori diversi


+A +P

3. La 31 octombrie se înregistrează amortizarea mijlocului fix achiziționat în


luna septembrie.
Se calculeaza amortizarea liniara :A/l=DNU/NXL=150.000/5X12=2.500 lei
Se înregistrează amortizarea lunară a autoturismului, în valoare de 2.500 lei:
652 = 46123 2.500 lei
Cheltuieli cu amortizarea Amortizarea instalatiilor
Imobilizarilor corporale tehnice si mijloacelor de transport
+A +P

1
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT

4. La data de 10 noiembrie se scoate din gestiune un calculator parțial


amortizat, valoarea de înregistrare fiind de 4.000 lei, iar amortizarea de 1.200
lei.
Se inregistreaza scoaterea din gestiune a unui calculator partial amortizat:
% = 4424 5.200 lei
46124 Mobilier,aparatura birotica, 4.000 lei
Amortizarea altor active echipamente de protectie,
corporale a valorilor umane si materiale
-P si alte active corporale
- A
6461 1.200 lei
Pierderi din cedarea si casarea
Imobilizarilor corporale
+A

5. Se majorează capitalul social al societății bancare prin încorporarea primelor


de emisiune la capitalul instituției de credit, 200.000 lei.
Se inregistreaza majorarea capitalului social prin incorporarea primelor de
emisiune:
5111 = 5012 200.000 lei
Prime de emisiune Capital subscris varsat
-P +P

2
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT

6. Se înregistrează dobânda aferentă creditului pentru finanțarea operațiunilor


de export acordat unui client, în valoare de 2.100 lei.
Se inregistreaza dobanda creditului pentru finantarea operatiunilor de
export:
2047 = 70215 2.100 lei
Ctreante atasate Dob.de la creditele pentru
+A finantarea operatiunilor de
comert exterior
+P
7. Se înregistrează comisioanele aferente clientelei pentru serviciile privind
operațiunile de încasări și plăți din timpul lunii, plătibile în conturile curente,
în valoare de 1.600 lei.
Se inregistreaza comisioanele pentru serviciile din operatiuni de incasari si
plati:
2511 = 7029 1.600 lei
Conturi de plati Comisioane
+A +P
8. Se achiziționează materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de
2.000 lei, plus TVA, conform facturii și se dau spre utilizare integral.
Se inregistreaza achizitionarea materialelor de natura obiectelor de inventar:
% = 3566 2.380 lei
363 Alti creditori diversi 2.000 lei
Materiale de natura obiectelor +P
de inventar
+A
35326 380 lei
TVA deductibila
+A

3
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT

Se inregistreaza darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de


inventar:
632 = 363 2.000 lei
Cheltuieli privind materialele Materiale de natura obiectelor
de natura obiectelor de de inventar
inventar
+A -A
9. Se înregistrează fondul de salarii brut cuvenit personalului angajat 420.000
lei, reținerile salariaților și contribuția asiguratorie de muncă datorată de
angajator.

Se înregistrează drepturile salariale datorate de unitate:

611 = 3511 420.000 lei

Cheltuieli cu indemnizaţii şi salarii Indemnizaţii şi salarii datorate

Se înregistrează contribuţia la asigurările sociale reţinută de la asiguraţi 25%:

3511 = 35212 105.000 lei

Indemnizaţii şi salarii datorate Contribuţia la asigurările sociale

Se înregistrează contribuţia la fondul de sănătate reţinută de la asiguraţi 10%:

3511 = 35213 42.000 lei

Indemnizaţii şi salarii datorate Contribuţia pentru asigurările

sociale de sănătate

Se înregistrează impozitul/venitul din salarii:

3511 = 3533 27.300 lei

Indemnizaţii şi salarii datorate Impozitul pe venituri de natura salariilor

4
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT

Se înregistrează reţinerea contribuţiei asiguratorii pentru munca a unitatii 2,25%:

6127 = 35391 9.450 lei

Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie Contribuţia asiguratorie

pentru munca pentru munca