Sunteți pe pagina 1din 3

Înțelegerea impactului acizilor carboxilici și

alcoolilor asupra sănătății și asupra mediului

Alcoolii sunt compuși organici care conțin în moleculă grupări hidroxil(OH)


legate de atomi de carbon saturați. Se formează legături simple. Denumirea
alcoolilor se realizează prin adăugarea sufixului -ol la denumirea alcanului cu
același număr de atomi de carbon. Spre exemplu: metan-metanol.
După tipul atomului de carbon de care se leagă gruparea OH, alcoolii se
clasifică în:
 alcooli primari
 alcooli secundari
 alcooli terțiari.
După natura radicalului hidrocarbonat de care se leagă gruparea OH, alcoolii
pot fi:
 alcooli saturați
 alcooli nesaturați
 alcooli aromatici.
După numărul grupărilor OH din moleculă, alcoolii se clasifică în:
 alcooli monohidroxilici
 alcooli polihidroxilici.
Legăturile C-O si O-H întâlnite în structura alcoolilor sunt legături polare.
Punctele de fierbere si de topire ale alcoolilor sunt cu mult mai ridicate decât ale
hidrocarburilor corespunzătoare și cresc cu creșterea numărului de grupări
hidroxil din moleculă. La temperatură obișnuită, alcoolii superiori sunt solizi, iar
alcoolii inferiori sunt lichizi.
Metanolul și etanolul au proprietăți fizice foarte asemănătoare: sunt lichide
incolore și volatile, cu un miros ușor dulceag. Ambele sunt foarte ușor solubile
in apă, formând cu aceasta amestecuri omogene în orice proporții.
Asupra corpului, metanolul, in cantități mici provoacă orbirea, iar în cantități
mari provoacă moartea.
Etanolul este obținut prin fermentația alcoolică a zaharidelor din fructe sau
melasă, sau a amidonului din cereale sau legume sub acțiunea unor ciuperci din
drojdia de bere. Asupra organismului, etanolul are efectul de acțiune depresivă,
acțiune sedativă, acțiune diuretică, deshidratare, duce la exces de acetaldehidă,
un compus toxic pentru organism.
Glicerina este un lichid incolor, cu gust dulce și vâscozitate mare. Este
componenta de bază a grăsimilor și de asemenea este materia primă de bază
pentru fabricarea dinamitei. Este folosită în industria farmaceutică(ex:
dezinfectant), dar și în cea cosmetică(ex: săpunul cu glicerină) etc.
Acizii carboxilici sunt compuși organici funcționali care conțin gruparea
funcțională carboxil(-COOH). Denumirea acizilor carboxilici se realizează din
cuvântul acid urmat de numele hidrocarburii cu același număr de atomi de
carbon(exemplu: metan- acid metanoic, etan- acid etanoic etc). În structura
grupei carboxil intră doi atomi de oxigen legați de același atom de carbon. Unul
dintre atomii de oxigen este legat de carbon printr-o legătură dublă, iar celălalt
atom este legat de carbon printr-o legătură simplă, făcând parte și dintr-o
grupare hidroxil. Caracterul acid al acestei clase de compuși este dat de atomul
de hidrogen al grupei ce poate fi cedat destul de ușor în reacțiile chimice.
Acidul etanoic sau acidul acetic, denumirea uzuală fiind cea de oțet, este cel
mai cunoscut acid carboxilic și este obținut prin fermentarea naturală a
vinului(oțet din vin).
Fermentația acetică reprezintă oxidarea enzimelor de etanol în momentul
contactului cu aerul și este supus acțiunii unor bacterii (alcooloxidază).
Acidul acetic poate ceda atomul de H al grupei hidroxil, formând astfel ionul
acetat(CH3 -COO). Acidul acetic este un acid slab. Acesta își manifestă
caracterul acid în reacțiile cu metale active, oxizi ai metalelor și săruri ale unor
acizi mai slabi decât ei(exemplu: carbonații- sărurile acidului carbonic).
Reacția de esterificare este reacția dintre un acid și un alcool prin care se
elimină o moleculă de apă și se formează una de ester.
În viața de zi cu zi, acizii carboxilici sunt folosiți în industria
alimentară(aditivi, conservanți, producția de băuturi răcoritoare, acidulant în
băuturi carbogazoase și alimente- acid citric și acid lactic, etc), în industria
farmaceutică(antipiretice și alangezice- acid acetilsalicilic, fungicid- acid
caprilic, etc), dar și în alte industrii( fabricarea de materiale plastice și
lubrifianți- acid sorbic, fabricarea vopselelor și lacurilor- acid linoleic,
fabricarea săpunurilor, a detergenților, a șampoanelor și produselor cosmetice-
acid oleic, solvent etc).
În agricultură, de asemenea, de multe ori folosiți pentru a îmbunătăți calitatea
plantelor culturilor de fructe, creșterea cantității și greutatea fructelor în unele
plante și aspectul lor.
Holmu Ana- Maria, Clasa: A X-A D

S-ar putea să vă placă și