Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

INTRODUCERE………………………………………………………………………………………. 1

CAPITOLUL I – SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL ŞI EVOLUŢIA SA ……………. 3


1.1. Principalele momente în evoluţia sistemului monetar internaţional…………………………
3
1.2. Conferinţa de la Bretton Woods şi obiectivele sistemului Bretton-Woods…………………. 6

CAPITOLUL II - ASPECTE ORGANIZATORICE CU PRIVIRE LA FMI…………………….. 8


2.1. Structura organizatorică a FMI……………………………………………………………….. 8
2.2. Rolul FMI…………………………………………………………………………………...… 9
2.2.1. Rolul principal al FMI…………………………………………………………………….9
2.2.2. Servicii suplimentare acordate de FMI………………………………………………….. 10

2.3. Mecanismul de funcţionare al FMI…………………………………………………………… 10


2.4. Resursele FMI………………………………………………………………………………… 11
2.5. DST, moneda de cont a FMI..………………………………………………………………… 12

2.6. Asistenţa financiară acordată de FMI………………………………………………………… 14


2.6.1. Facilităţi obişnuite………………………………………………………………………. 14
2.6.2. Facilităţi concesionale………………………………………………………………….. 14
2.6.3. Alte forme de asistenţă financiară………………………………………………………. 15

CAPITOLUL III – CORELAŢII FMI - BANCA MONDIALĂ…………………………………… 16


3.1. Prezentare comparativă FMI – Banca Mondială……………………………………………………16
3.2. Critica istituţiilor……………………………………………………………………………………18

CAPITOLUL IV – PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA FMI……………………………………….24


4.1. Poziţia României în economia mondială ..…………………………………………………….24
4.2. Istoricul relatiilor Romaniei cu FMI…………………………………………………………. 29
4.3. Rolul şi activităţile Biroului Reprezentanţei Rezidente a FMI în România …………………. 31
4.4. Relaţiile României cu Banca Mondiala ……………………………………………………… 32
4.5. Aspecte statistice necesar a fi prezentate de România intr-un acord stand-by ………………..33
4.6. Acordul stand-by între România şi FMI (1999-2001) ………………………………………. 34
CAPITOLUL V – ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNUI
CREDIT STAND-BY
………………………………………………………………………………….39
5.1. Scrisoarea de intenţie ………………………………………………………………………... 39
5.2. Memorandumul tehnic ……………………………………………………………………….. 39
5.3. Memorandumul privind politica economică şi financiară …………………………………… 39
5.3.1. Introducere ……………………………………………………………………….. 40
5.3.2. Cadrul macroeconomic ………………………………………………………...… 40
5.3.3. Programul autorităţilor pentru stabilizare şi reformă la nivel
macroeconomic……………………………………………………………………….…. 48
5.3.4. Politica fiscală ……………………………………………………………………. 49
5.3.5. Măsuri pentru diminuarea deficitului cvasi-fiscal ……………………………….. 50
5.3.6. Prezentarea acordului stand-by propus ………………………………………...… 53
5.3.7. Evaluarea realizată de delegaţia FMI …………………………………………….. 53
5.3.8. Decizia propusă ………………………………………………………………….. 56
CONCLUZII ………………………………………………………………………………………….. 57

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………………………... 59

LISTA ABREVIERILOR ……………………………………………………………………………. 60