Sunteți pe pagina 1din 5

MODULUL INGRIJIRI PALIATIVE

Suport de curs
Anul III AMG
SAPTAMANA 24

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, îngrijirea paliativă


este definită ca „o abordare care îmbunătăţeşte calitatea vieţii
pacienţilor şi familiilor acestora, prin prevenirea şi înlăturarea
suferinţei, prin identificarea precoce, evaluarea corectă şi
tratamentul durerii şi al altor probleme fizice, psiho-sociale şi
spirituale”.
Definitie: Îngrijirea paliativă reprezintă îngrijirea
completă a persoanelor cu boală incurabilă, uşurându-le
suferinţa şi oferindu-le sprijin în aceste momente dificile.
Scopul acordării îngrijirilor paliative este acela de a asigura o
calitate cât mai bună a vieţii pacientului aflat în această situaţie.
Îngrijirile paliative se acordă din momentul în care afecţiunea
incurabilă nu mai răspunde la tratamentul curativ. În funcţie de
situaţie, după decesul pacientului, se poate menţine legătura cu
familia îndoliată pentru consilierea acesteia.
Principiile îngrijirii paliative
Îngrijirea paliativă are la bază următoarele principii:
 Asigură controlul durerii şi al altor simptome;
 Susţine viaţa şi consideră moartea ca pe un proces firesc în
evoluţia
 vieţii;
 Integrează în îngrijire aspectele psiho-emoţionale şi
spirituale;
 Oferă un sistem de suport care să permită pacientului să
ducă o viaţă cît mai activă posibil de-a lungul evoluţiei bolii;
 Oferă sprijin familiei pentru a face faţă problemelor pe
parcursul bolii pacientului şi după decesul acestuia;
 Asigură o abordare în echipă interdisciplinară a nevoilor
complexe ale pacientului;
 Îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi implicit cursul şi evoluţia
bolii;
 Este aplicabilă încă din primele stadii ale bolii, în corelaţie cu
alte terapii de prelungire a vieţii (chimioterapia sau
radioterapia) şi include investigaţii necesare înţelegerii şi
controlului complicaţiilor clinice în evoluţia bolii.
Beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative sunt pacienţi de
toate vîrstele, suferind de boli ameninţătoare de viaţă, care au
simptomatologie necontrolată şi/sau suferinţă psiho-socială sau
spirituală.
Concret, îngrijirea paliativă se adresează pacienţilor cu:
 Cancer
 Boli neurologice progresive
 Boli pulmonare în stadii avansate şi terminale
 Insuficienţă cardiacă sau renală cronică
 Alte boli incurabile progresive
 HIV/SIDA
 Boli pediatrice cu speranță de viață limitată
“Îngrijirile paliative pot fi acordate intra- şi extramural de
către echipe multidisciplinare: la domiciliul pacienților, în centru
de zi, în policlinică, în unități cu paturi (de exemplu - oncologie,
secție de paliație, geriatrie, cămine de bătrâni şi în unele cazuri
mânăstiri).
Din echipa multidisciplinară de îngrijiri paliative fac parte
medici de diferite specialităţi(generalişti,medici de
familie,specialişti oncologi,neurologi etc.)şi asistenţi medicali
specializaţi în îngrijiri paliative. Se alătură membrilor echipei şi
psihologi, asistenţi spirituali, preoţi ,asistenţi sociali, care pot oferi
consiliere psihologică şi spirituală pacientului şi familiei acestuia.
La îngrijirea pacientului pot participa şi voluntari , familia sau alte
persoane care au în îngrijire persoana respectivă
Medicii care se confruntă cel mai adesea cu acordarea
îngrijirilor paliative sunt medici de familie, oncologi, geriatri,
internişti. Formulele de alcătuire şi funcționare pot fi diverse, iar
echipele pot fi mobile (se pot deplasa la domiciliul pacienților) sau
consultative (pot acorda consultanță telefonică sau la patul
pacienților pe probleme de paliație altor specialişti din sistemul
sanitar).
În cadrul echipei multidisciplinare asistentul medical,specializat în
acordarea îngrijirilor paliative, îşi exercită pe lângă funcţia
profesională şi pe cea de natură interdependentă: colaborează cu
ceilalţi specialişti din cadrul echipei pentru îmbunătăţirea calităţii
vieţii pacientului incurabil şi a familiei acestuia.
Rolul asistentului medical în cadrul echipei de îngrijiri
paliative:
- evaluează nevoile de îngrijire ale pacientului
- stabileşte orarul vizitelor la domiciliu şi efectuează vizitele
- administrează medicaţia la indicaţia medicului
- aplică intervenţii cu rol propriu şi delegat
- informează medicul asupra oricărei modificări survenite în evoluţia
pacientului
- sprijină familia în perioada de doliu
- completează documentele ce ţin de vizita la domiciliu, fişa de
îngrijire, identifică resurse pentru asigurarea îngrijirilor
- asigură comunicarea între pacient, medic, familie şi ceilalţi
membrii ai echipei
- instruieşte alte persoane implicate în îngrijirea pacientului pentru
supravegherea acestuia şi pentru aplicarea unor tehnici de îngrijire.
Îngrijirile acordate de către asistentul medical trebuie să fie
adaptate nevoilor persoanei îngrijite în funcţie de împrejurări.
Abordarea holistică a pacientului, a nevoilor acestuia,este o condiţie
esenţială în atingerea scopului acordării îngrijirilor palliative.
Asistentul medical va acţiona moral, responsabil, cu multă
înţelegere în acordarea îngrijirilor, astfel încât să dezvolte o relaţie
de încredere cu pacientul, să-i încurajeze acestuia dragostea de
viaţă şi credinţa că viaţa îi este protejată. Acţionând cu
profesionalism, pentru pacient şi împreună cu pacientul acesta va
înţelege că nu e singur,că trebuie să trăiască viaţa care există cu
curaj şi acceptând moartea ca pe o condiţie de bază a vieţii.
În relaţia asistent-pacient,asistentul medical va acţiona
respectând principiile etice -binefacerea,
dreptatea,
autonomia,
veracitatea
fidelitatea.
Deasemenea va păstra confidenţialitatea, va acţiona cu
răspundere şi responsabilitate în acordarea îngrijirilor.