Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCOVEANU

FACULTATEA DE DREPT

Disciplina POLITICI PUBLICE

ANUL III

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
POLITICI PUBLICE
GRUPA 9531

STUDENT :STEFAN RAZVAN MIHAI

PROFESOR:CONF.UNIV DR PENDIUC TUDOR

2020
Metoda PERT

PERT = Program Evaluation and Review Technique = Programul de Evaluare şi


Examinare Tehnică

Model PERT

Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) sau (Critical Path
Method – metoda drumului critic) este un instrument CPM pentru gestionarea (planificarea
şi controlul) proiectelor mari cu multe activităţi separate care necesită coordonare. În
realizarea unui proiect unele activităţi trebuie să aibă o anume succesiune, altele se
defăşoară în paralel. Tehnica PERT a fost concepută pentru a oferi factorului de decizie
un ajutor în planificarea şi controlul unui astfel de proiect. Ea permite stabilirea timpului
necesar realizării întregului proiect, asigurând controlul evoluţiei procesului şi atrage
atenţia asupra acelor întârzieri în realizarea activitatilor care ar determina o întârziere în
realizarea proiectului.

Luând în considerare faptul că proiectele complexe sunt constituite dintr-o serie de


activităţi dintre care unele trebuie îndeplinite secvenţial, iar altele în paralel cu celelalte,
această serie de activităţi poate fi modelată sub forma unei reţele.

Programul de Evaluare şi Examinare Tehnică (PERT) este un model de tip reţea,


elaborat în 1959, care permite randomizarea în programarea timpului de îndeplinire a
sarcinilor unui proiect. Prin PERT se poate reduce atât timpul, cât şi costurile unui proiect.

Această metodă foloseşte trei durate de timp asociate fiecărei activităţi (optimistă,
pesimistă şi cea mai probabilă), formând o medie ponderată, care reprezintă durata
aşteptată/estimată.

Metoda PERT este deci o metodă semi-probabilistă bazată pe distribuţia beta


pentru timpul fiecărei activităţi şi pe o distribuţie normală pentru durata de timp estimată,
metodă ce permite planificarea şi controlul timpului de execuţie a întregului proiect. Pentru
o bună folosinţă a metodei într-un proiect trebuie însoţită de graficul Gantt.

Metoda PERT poate fi folosită în două variante simbolistice de evaluare a


proiectului în funcţie de ceea ce se doreşte a se evidenţia:

1) Simbolistica orientată pe evenimente – în acest tip de reprezentare în care un


eveniment este simbolizat printr-un cerc, iar activitatea printr-o săgeată (un arc) ce
uneşte două evenimente (cercuri). În interiorul cercului se notează evenimentul
respectiv iar deasupra sau dedesubtul săgeţii se notează, prin cifre, durata activităţii;
2) Simbolistica orientată pe activităţi – în acest tip de reprezentare activităţile sunt
reprezentate prin dreptunghiuri, iar evenimentele prin puncte situate la intersecţia
liniilor ce unesc în mod secvenţial activităţile (de la stânga la dreapta, în sens
cronologic). Este modul de reprezentare specific programelor comerciale de
Management al Proiectelor ce se găsesc pe piaţa de software (principalele software-
uri folosite pe piaţa românească la ora actuală sunt Microsoft Project şi Primavera).

Etape în procesul de planificare PERT:

1. Identificarea activităţilor specifice şi a obiectivelor intermediare:


- Este de ajutor să se alcătuiască o listă de activităţi care, în etape ulterioare, să
poată fi extinsă cu ajutorul informaţiilor avute la dispoziţie;

2. Determinarea etapizării activităţilor:


- Această etapă presupune o analiză a fiecărei activităţi în parte pentru a determina
relaţiile acestora, una cu cealaltă şi ordinea în care trebuie finalizate;

3. Construirea diagramei de reţea (grafului):

- Construirea diagramei se poate face cu ajutorul unui software specializat sau


manual. În ambele cazuri, este bine să se folosească simboluri uzuale ca de exemplu:
activităţile vor fi reprezentate pe săgeţi (arce), în timp ce evenimentele sunt simbolizate
prin cercuri (nodurile);

4. Estimarea timpului necesar pentru realizarea fiecărei activităţi:

- Pentru a determina timpul de realizare a unei activităţi, în mod normal se determină


trei timpi: ”timpul optimist = ai”, “timpul cel mai probabil = m i”, “timpul pesimist = bi”. Timpul
de realizare a unei activităţi se calculează apoi astfel:

5. Determinarea drumului critic [DC]:

- Metoda PERT calculează Drumul Critic pe baza analizei în reţea CPM;


- Drumul Critic se determină prin adăugarea timpilor activităţilor pentru fiecare
secvenţă şi determinând cea mai lungă cale a proiectului (cel mai lung timp de realizare a
proiectului). Drumul critic este format din activităţi critice.
- O activitate critică este acea activitate care, dacă este întârziată, va întârzia la
rândul ei data programată pentru terminarea întregului proiect.
- Drumul Critic, DC, reprezintă succesiunea de activităţi şi evenimente critice care
formează un drum continuu (o cale continuă) între începutul şi sfârşitul proiectului. El
reprezintă drumul cel mai lung (ca durată) din întregul proiect. Sunt cazuri în care pot
exista şi mai multe drumuri critice, egale ca durată.
finalizare a proiectului în termenul prestabilit TF
6. Updatarea PERT pe măsură ce proiectul progresează:

- Pe măsură ce proiectul progresează, se pot face modificări. Timpii programaţi pot fi


modificaţi cu cei realizaţi. Dacă apari întârzieri, se vor aloca resurse adiţionale pentru
recuperarea acestuia şi diagrama PERT va fi modificată pentru a reflecta acest lucru.

Avantaje ale PERT:

Diagrama PERT este mai folositoare decât alte metode utilizate în prezent
deoarece ne pune la dispoziţie unele informaţii precum:

 Interdependenţele dintre activităţi;


 Timpul prognozat de realizare a proiectului. Data de începere şi încheiere a
proiectului;
 Probabilitatea de realizare înaintea datei specificate;
 Activităţile critice – ce alcătuiesc drumul critic şi care au impact direct asupra datei
de finalizare a proiectului;
 Activităţile care au timp suplimentar la dispoziţie care poate fi pus la dispoziţia
activităţilor critice;
 Optimizările dintre resurse şi timp;
 Exerciţii de genul: „Ce s-ar întâmpla dacă …”;
 Posibilitatea evaluării performanţelor;

Dezavantaje ale PERT:

Printre limitările PERT, se pot aminti următoarele:

 Estimările timpilor activităţilor sunt oarecum subiective şi depind de judecata uneia


sau mai multor persoane pe baza unor informaţii (complete sau incomplete) avute
la dispoziţie în momentul realizării estimărilor;
 Chiar dacă timpii activităţilor sunt bine estimaţi, PERT acceptă o beta – distribuţie a
acestor estimări în cadrul întregului proiect, în timp ce distribuţia reală poate fi
reală.

Chiar dacă PERT realizează o beta-distribuţie similară cu cea reală, există


posibilitatea apariţiei unor întârzieri deoarece timpul asociat de către PERT drumului
critic va fi întotdeauna mai mare decât în mod real.

S-ar putea să vă placă și