Sunteți pe pagina 1din 2

Metode interactive utilizate în cadrul orelor de limba română în ciclul primar

Capitolul I. Metode de învățământ

1.1. Definirea metodelor didactice


1.2. Funcțiile metodelor didactice
1.3. Clasificarea metodelor de învățământ
Capitolul II.Metode didactice interactive
2.1.Delimitări conceptuale
2.2. Clasificarea metodelor interactive
2.3.Valențe formative și limite
2.4.Exemplificări de metode interactive
2.4.1Metoda predării-învățării reciproce
2.4.2 Mozaicul
2.4.3 Cascada
2.4.4 Medota învățării pe grupe mici
2.4.5.Metoda schimbării perechii
2.4.6 Metoda piramidei
2.4.7 Învățarea dramatizată
2.4.8 Piramida
2.4.9. Discuția de tip panel
2.4.10 Philips 6/6
2.4.11 Tehnica acvariului
2.4.12 RAI
2.4.13 Lotus
2.4.14 Brainstorming
2.4.15 Metoda ciorchinelui
2.4.16 Explozia stelară
2.4.17 Metoda frisco
2.4.18 Interviul de grup
2.4.19 Studiul de caz
2.4.20. Tehnica 6/3/5
Capitolul III Studiu privind modalitățile de valorificare a metodelor interactive în
predarea limbii române la clasele primare
3.1 Ipoteza și obiectivele cercetării
3.2.Metodologia cercetării
3.3. Desfășurarea cercetării
3.3.1 Etapa preexperimentală
3.3.2. Etapa experimentală
3.3.3.Etapa postexperimentală
3.4. Analiza și interpretarea datelor
Concluzii
Anexe
Bibliografie
1) Cucoș ,Constantin, ,,Psihopedagogie pentru examene de definitivare și grade
didactice’’,Ed. Polirom, Iași, 2009.
2) Cerghit ,Ioan, ,,Metode de învățământ’’,Ed.Polirom,Iași, 1997
3) Ilie,Emanuela, ,,Didactica limbii și literaturii române’’,Ed.Polirom, Iași, 2014.
4) Iucu , B.Romiță, ,,Instruirea școlară .Perspective teoretice și aplicative”,Ed. Polirom,
Iași, 2008.
5) Pânișoară,Ion-Ovidiu,Manolescu,Marin, ,,Pedagogia invățământului primar și
preșcolar’’,Ed. Polirom,
6) Pânișoară, Ion-Ovidiu, ,,Comunicare eficientă’’,Ed.Polirom, Iași, 2004.
7) Tomșa,Gheorghe, ,,Psihopedagogie preșcolară și școlară’’,Ed. Arlequin, București,
2011.

S-ar putea să vă placă și