Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE

1. Alcătuiţi câte un enunţ cu cuvintele: într-o/într-


un; s-a/sa; sau/s-au; printr-o/printr-un.

2. Completează, folosind ea sau ia.


………… cartea de pe bancă!
………… e colega mea.
………… culege lalele.
……….. creionul în mână!
3.Completează cu oa, ua, uă:
cafea…….. scris……re
c….…lă patin……..r

4. Alcătuieşte câte o propoziţie despre anotimpul


primăvara care să exprime: o constatare, o întrebare, o
exclamare.

5. Crează un text alcătuit din 5-7 propoziţii în


legătură cu anotimpul primăvara. Pune-i un titlu!
28.05.2020
TEMĂ

1.Elevii clasei tale au pus în scenă povestea ,,Tinerețe


fără bătrânețe,,.Realizează afișul care anunță acest
spectacol.

2.Lucrează după model:


model: îndulcit- neîndulcit
întrebat-
încălțat-
învățat-
împlinit-
început-