Sunteți pe pagina 1din 2

Tulburarea schizo-afectiva tip maniacal F25.

I.PSIHODG. EXPRESIEI
1.A=parțial cooperant→ dominator , intruziv / amenințător
2.V= neglijentă, neîngrijita / excentrică, extravagantă, provocatoare ± bizarerii
3.VOCE= intensitate+ tonalitate=↑
4. P=expresiva / arogantă, impertinentă
5.M= mobilă
6. P=G= gesturi largi, ample ± stereotipii, manierisme, ecopraxie
II.FUNCȚII DE CUNOAȘTERE= COGNITIVE:
1.S= h-estezie cutanată= marcă nicotinică/ îmbrăcat subțire;/ H-estezie cu fen. cenestopate=sub forma irascib. ↑ si excitabilitatii↑
2. P= H= predominant auditive (aude variate feluri de voci) ± vizuale...
3.A= ⊝ capacității de concentrare; A.spontană + voluntară=↓
4.M= de fixare= ↓(prin↓atentiei ); de evocare=↓/N/ ↑ ± confabulatii
5.G= ritm ideativ= ↑= fugă de idei; flux ideativ= ↑; coerență= inconstantă; conținut=idei prevalente / delirante de: grandoare,
supraestimare, referinta, persecuție, influenta, control (forte straine incearca sa-l controleze, gendurile sunt difuzate sau interferate)
6. I= ↑, bizară.
III. FUNCȚII AFECTIV-MOTIVAȚIONALE:
1.D= ↑timie, crestere proeminenta a dispozitiei /↑ mai putin proeminenta a dispozitiei + iritabilitate↑ /excitabilitate↑
2.E= instabile, imprevizibile/ irascibilitate/ labilitate emotionala
3.S= stimă de sine crescuta
4.P= pe structura tematicii delirante.......
5.I= sexual=dezinhib.;/alimentar= apetit=↑- polifagie, sete=↑- polidipsie / conservare=↑-heteroagresiv. fizică și verbală/ ↓ ←
comportament imprudent; / matern=dific. de eval.
6.M=↑/inadecvată /modificată / ⊝ finalizării acțiunii, ambivalență, tulb. continuarea acțiunilor +⊝ finalizării acțiunii
IV.FUNCȚII EFECTORII:
1.V= H-bulie afectivă / h-bulie cu caracter electiv
2.COND. M+ ACTIV. M= ↑ interesului pt. noi activ. + hiperactivitate; ↑ energiei / pierderea inhibitiei sociale normale →
comportament intruziv /agresiv / sau ↑=H-kinezie→ agitație p-m
4.S= insomnie / ↓ nevoii de somn
V. FUNCȚII DE SINTEZĂ:
1.CONȘTIINȚĂ=propriei persoane păstrată; a bolii= ↓/⊝ ; OTS =↓.....
2.P=modificarea sistemului de colaborare și interelație a individului cu ambianța⇨ grandiozitate, captativ, egocentric / suspiciozitate,
revendicativitate
3.T= coleric-H-reactiv. motorie, nestăpânire de sine, agitație, agresivitate, emoții explozive....
4.C=atitudine inadecvata / dificultăți relaționale
6. I= în concordanță cu pregătirea școlară/ ↓ ...
EVALUARE DG. ȘI MĂSURI:
I. DG.⊕: ICD-10:
- crestere proeminenta a dispozitiei sau ↑ mai putin proeminenta a dispozitiei + iritabilitate↑ /excitabilitate↑
- ≥1 simptome schizofrenice tipice.: (a). Ecoul, inserția sau furtul, răspândirea gândirii;/ (b). Idei delirante de control, influență,
pasivitate; /(c). H auditive- comentează gândurile/ conduitele pac.; discută despre el; / (d). Idei delirante persistente, inadecvate
cultural și complet imposibile; (e) H persistente de ɏ tip însoțit de fie de idei delirante temporare/ abia schițate fără conținut afectiv
clar, fie de idei de supraevaluare persistente sau H care apar zilnic, în multe zile/ luni, succesiv;/ (f) G incoerentă, vorbire irelevantă,
neologisme; /(g) .comportament catatonic;/ (h) simpt.⊝: apatie, sărăcia vorbirii, răsp. emoționale răcite/ incongruente nedat.
Depresiei/ NL; / (i) comportament modificat= ⊝ de interes, de finalitate, inutilitate, atit. De autorepliere, retragere socială
- criteriile diagnostice (a) –(d) sa fie in mod clar prezente
DG. ⊕= simpt. schizofrenice si maniacale sunt ambele proeminente in acelasi episod al bolii
II. DG.≠: tulburari sau conditii care produc simptome psihotice si maniacale:
1. Tb. dat. CMG: medicale, neurologice, infecții SNC, LES, Epi. Lob T, sdr lob frontal, S.M., b. Huntington, TCC;
2. Tb. indusă de o subst, intoxicatie/sevraj: cocaina, alcool, amfetamine; medicamente
3. Mania cu simptome psihotice
4. TAB ep. maniacal cu simpt. psihotice
5. SCH
6. Tb. SCH-freniformă
7. Tb. psihotice acute si tranzitorii
8. Tb. deliranta
9. Mania de involuție; 10. RM; 11. Simulare;

1
III.Evolutie:
Debut: orice varsta, frecvent adulti tineri; debut acut cu comportament grav afectat
Evolutia episodului: vindecare completa in cateva saptamani, fara deficit schizofrenic, mai rapid decat ep schizo-depresiv.
Evolutia tulburarii: neuniforma, mai putin stabila decat in SCH sau TAB; deteriorare mai mica decat SCH.
Progn. ⊝= debut=precoce, insidios, fara fact. precipitanți; istoric familial de SCH; istoric premorbid nefavorabil; predominanta simpt
psihotice; idei delirante neconcordante cu simpt afective. Progn. mai prost decat Tulb ale dispozitiei
Progn. ⊕= predominanta simpt afective; hal. si delir concordante cu dispozitia; Progn. mai bun decat SCH; Ep schizo-maniacal are
progn mai bun decat schizo-depresiv
IV.COMPLICAȚII:
- recăderi
- profesionale= investitii inadecvate; invaliditate dată de deterior. functionale
- sociale= perturbarea rel. sociofamiliale:dific. relaț., sexuale / conjugale
- abuz de droguri, alcool;
- complicații somatice: G↓; deshidratare ± (→ colaps C-V → deces)
- legate de medic. antipsihotică
- autoagresivitate= tentativă de suiccid, suiccidul realizat
- heteroagresiv. = manif. clastice și agresiv. verbală, psihologică și fizică
- medico-legale= comportament antisocial, violuri, crime
V.TT MEDIC: Antipsihotic +Timostabilizator
Antipsihotice:
1. Risperidona=I zi= 2mg/zi→ II zi=4 mg/zi→6mg/zi= 2mg=D+ 2mg=S; doză terap.= 4-6 mg/zi; ≥6 mg/zi⇨↑ES
RISPOLEPT CONSTA= 1f/ 2 săpt. cu acoperire orală aprox. 4 săpt. după care se↓ progresiv doza orală din 2 în 2mg în 1-2 săpt.⇨
monitorizare= evaluarea răsp. la tt la 3 săpt.: dacă răsp. la tt = parțial ⇨ se continuă tt cu 2-3 săpt.; dacă răsp. la tt=⊝⇨ alt preparat.
EA- dependente de doză= SEP – acute=ușoare și revers. la ↓ dozei sau tardive= diskinezie tardivă; H-PRL+ galactoree, ginecomastie,
tb. ale ciclului menstrual, amenoree; rar= ↑G, STG, QT=↑, sedare, hTA ortostatică, TK reflexă, dispepsie, G, V, priapism disfcț.
erectile, de ejaculare, orgasm, convulsii, SNM⇨ PRUDENȚĂ în IH, IRen, afecț. C-V, demență.
MONITORIZARE- la 6 luni: prolactinemie, HbA1c, fcț hepatică, TA, CPK= dacă se suspectează SNM, EKG.
2. Quetiapina (Seroquel XR)= I zi= 300mg/zi→ II zi=600mg/zi→800mg/zi. Dz. intretinere:600 sau 800mg/zi
E.A.- SEP=usoare/deloc; acatisie,diskinezie tardivă= usoare/deloc; hTA ortostatică, somnolenta, ameteli (ultimele 3 mai frecvente in
primele zile de tt),tahicardie; astenie usoara; xerostomie; dispepsie; constipatie;↑glicemiei;↑enzime hepatice; neutropenie; ↑G= rar si
minima
3. Olanzapina=doze terapeutice 10-20 mg/zi(priza unica).
Zyprexa Velotab= forma orodispersabila
ZypAdhera=forma dépôt=1f i.m.profund/ 2 sapt.(210mg, 300mg, 405mg)
E.A.= somnolenta; ↑G=importanta; apetit crescut; sdr. metabolic; H-PRL; edeme periferice, hTA; xerostomie; constipatie; ↑TGP si
↑TGO; SEP; diskinezie tardivă, QT=↑. Contraindicat=glaucom unghi inchis
2. Timostabilizatoare=DEPAKINE=300mg/500mg x2- 3/zi; Carbamazapina=200mg x2- 3/zi
TT adjuvante:
NL sedative= TIAPRIDAL=100mg....
BZD=Bromazepam1,5mg x2- 3/zi;Alprazolam0,25mg/0,5mgx2- 3/zi Rivotril= 0,5mg x 2/zi....
VI.PSIHOT: 1.COGNITIV-COMPORT.=adaptare progresivă,învățare, testarea realității / reîntărire ⊕ a comport. dorite și corectarea
comport. nedorite; 2.SUPORTIVĂ=sfaturi, suport emoțional, reasigurări, educație, oferte de modele, fixare de limite;
3.FAMILIALĂ= asigurarea suportului familiei, pot ↓ratele de Rc; 4.ANTRENAREA ABILITĂȚILOR SOCIALE=teme pt. acasă,
benzi video, interpretare de roluri; 5.GRUPURI DE SPRIJIN= asigurarea rețelei de suport / informații și educație;
6.INDIVIDUALĂ= constituirea unei rel. pac. – terapeut;
VII.MANAGEMENTUL CAZULUI=include spitalizarea, medicația AP,tt psihosociale și planul terap. la externare.
Indic. de spitalizare: pericol pt. alții, suicid, s. severă care duce la autoîngrijire defic., risc de a-și face rău, evaluare dg, ⊝ de răsp. la tt,
necesitatea de a modifica tt.
Plan terapeutic la externare cu:
- Rețetă cu doze min. eficace ale tt-lui;
- revine la familie;
- instruirea pac. privind administrarea medic. zilnic;
- control perodic;
- evitarea conflictelor;
- dispensarizare prin CSM.
Reintegrarea pac. în societate cu aj. unei rețele: familie, MF, M specialiști, centre de psihiatrie comunitara, comunit. religioasă.....