Sunteți pe pagina 1din 2

Tulburarea schizo-afectiva de tip depresiv F25.

1
I.PSIHODG. EXPRESIEI
1.A=parţial cooperant/cooperează cu dificultate
2.V=ignoră propria igienă corporală, vestimentatie puţin îngrijită, culori închise ± bizarerii
3.VOCE= monotonă, fără inflexiuni; ton trist, dureros
4. P= detaşată, fixă, imobilă, absentă, ruptă de realitate/ vagă, stinsă, evita contact vizual
5.M= imobilă / mobil.=↓=h-mimie, îndurerată
6. P=G= gestică lentă, amplitudine=↓, ezitantă ± ticuri, stereotipii, manierisme
II.FUNCŢII DE CUNOAŞTERE= COGNITIVE:
1.S= h-estezie cutanată, H-estezie cu fen. Cenestopate sub forma irascib., senzaţii interne neplăcute, disconfort la niv. ≠ aparate şi
sisteme / cenestezie deficitară
2. P= H de orice fel, dar predominant auditive(voci defaimatoare sau acuzatoare, care vorbesc despre omotarea subiectului sau ii
discuta comportamentul) congruente sau nu cu dispoziţia
3.A=↓concentrarii; h- prosexie spontană+ voluntară← reducerea intereselor
4.M= de fixare= ↓/↑ şi de evocare↓/↑ selectiva sau pseudomnezii, confabulatii, amnezii lacunare
5.G= ritm ideativ=↓ flux ideativ=↓, mai rar ↑; coerenţă= inconstantă; asociaţii mecanice cu slăbirea asoc. şi raţionamente sterile;
conţinut=ideatie suicidara; idei prevalente, delirante de: influenta, control persecuţie, prejudiciu,de relaţie....
6. I= bizară
III. FUNCŢII AFECTIV-MOTIVAŢIONALE:
1.D=depresiva(↑ timie) ± paratimii: inversiune afectivă, afectivitate paradoxală, ambivalenţă afectivă, ± disociaţie ideo-afectivă
2.E= instabile, imprevizibile; H-sensibilitate, labilitate emotivă, irascibilitate / anhedonie
3.S= concordante sau nu cu sensul şi conţinutul comunicării: de culpabilitate, disperare ± stimă de sine↓;
4.P= pe structura tematicii delirante(ex: domenii abstracte: filozofie, ocultism, religie.......)
5.I= sex=inhib. sex., libidou=↓ / alimentar=anorexie, ↓G/ conservare=↓ ←comport. suiccidar; matern=↓/N
6.M= tb.iniţiere sau continuare a acţiunilor dirijate ± modificari în contextul halucinator- delirant
IV.FUNCŢII EFECTORII:
1.V=h-bulie/ abulie
2.COND. M= ↓ energiei, fatig., ↓ sociabilităţii, adaptabilităţii sociale= izolare socială ± grimase, posturi, manierisme, stereotipii
3. ACTIV.M=↓= bradi-kinezie, lentoare, pasivitate, ⊝ iniţiativei motorii, / ag. p-m
4.S= insomnie
V. FUNCŢII DE SINTEZĂ:
1.CONŞTIINŢĂ=propriei persoane=păstrată / depersonalizare; câmp de conştiinţă= clar; realităţii obiectuale= OTS, auto şi allo ;
bolii= insight=⊝/⊕
2.P=modificarea sistemului de colaborare şi interelaţie a individului cu ambianţa⇨ pasivitate, indiferenţă / neajutorat, pesimist,
depresiv
3.T= melancolic, sensibilitate; capac. de lucru=↓volum de activ.=↓, rez. neuropsihică=↓;. dific. de adapt.
4.C=atitudini inadecvate; dific. de rel. în mediul soc. şi fam.
6. I= în concordanţă cu pregătirea şcolară/ ↓ fluidităţii şi flexibilităţii proceselor cognitive
EVALUARE DG. ŞI MĂSURI:
I. DG.⊕: ICD-10:
- depresie proeminenta + > 2 simptome depresive caracteristice (s. tipice=FAD=fatigabilitate, anhedonie, ⊝intereselor şi bucuriilor,
disp. depresivă) sau anormalitati comportamentale asociate (atenţie↓, stimă si incredere in sine↓, vinovăţie , viziune tristă si pesimista
asupra viitorului , autovătămare si idei suicidare, somn perturbat, apetit↓)
- ≥1 simptome schizofrenice tipice.: (a). Ecoul, inserţia sau furtul, răspândirea gândirii;/ (b). Idei delirante de control, influenţă,
pasivitate; /(c). H auditive- comentează gândurile/ conduitele pac.; discută despre el; / (d). Idei delirante persistente, inadecvate
cultural şi complet imposibile; (e) H persistente de ɏ tip însoţit de fie de idei delirante temporare/ abia schiţate fără conţinut afectiv
clar, fie de idei de supraevaluare persistente sau H care apar zilnic, în multe zile/ luni, succesiv;/ (f) G incoerentă, vorbire irelevantă,
neologisme; /(g) .comportament catatonic;/ (h) s⊝: apatie, sărăcia vorbirii, răsp. emoţionale răcite/ incongruente nedat. Depresiei/
NL; / (i) Comportament modificat= ⊝ de interes, de finalitate, inutilitate, atit. De autorepliere, retragere socială
- criteriile diagnostice (a) –(d) sa fie in mod clar prezente
DG. ⊕= simpt. schizofrenice si depresive sunt ambele proeminente in acelasi episod al bolii
II. DG.≠: tulburari sau conditii care produc simptome psihotice si depresive:
1. Tb. sec. CMG: medicale, neurologice, / ix. cocaină, alcool, medic., infecţii SNC , sifilis, LES, Epi. Lob T, S.M., boli
degenerative- b. Huntington, b. Parkinson;
2. SCH cu formele ei: 1. Hebefrenică; 2. Catatonă; 3. Nediferenţiată; 4. Simplă; 5. Reziduală;
3.Tb. SCH-freniformă, 4. Tb. psihotice acute si tranzitorii
5. Tb. delirant,a, 6. Depresie post-SCH;, 7. TDM cu simptome psihotice, 8. TAB ep. depresiv cu simpt. Psihotice
9. Demenţa, 10. RM, 11. Tb. factice; 12. Simulare;

1
III.Evolutie:
Debut: orice varsta, frecvent adulti tineri
Evolutie: neuniforma, mai putin stabila decat in SCH sau TAB; deteriorare mai mica decat SCH
Progn. ⊝= debut=precoce, insidios, fara fact. precipitanţi; istoric familial de SCH; istoric premorbid nefavorabil; predominanta simpt
psihotice; idei delirante neconcordante cu simpt afective. Progn. mai prost decat Tulb ale dispozitiei
Progn. ⊕= predominanta simpt afective; hal. si delir concordante cu dispozitia; Progn. mai bun decat SCH
IV.COMPLICAŢII:
- recăderi
- profesionale= pensionare, grad adecvat de invaliditate
- sociale= ↓ funcţionalităţii, ocupaţionale, profesionale, sexuale- mariaj, ↓ relaţiilor sociale
- tutun-complicaţii pulmonare, cardio-vasc.
- abuz de droguri, alcool;
- legate de medic. antipsihotică si antidepresiva
- autoagresivitate= tentativă de suiccid, suiccidul realizat
- heteroagresiv. = manif. clastice şi agresiv. verbală, psihologică şi fizică
- medico-legale
V.TT MEDIC: Antipsihotic +Antidepresiv
Antipsihotice:
1. Risperidona=I zi= 2mg/zi→ II zi=4 mg/zi→6mg/zi= 2mg=D+ 2mg=S; doză terap.= 4-6 mg/zi; ≥6 mg/zi⇨↑ES
RISPOLEPT CONSTA= 1f/ 2 săpt. cu acoperire orală aprox. 4 săpt. după care se↓ progresiv doza orală din 2 în 2mg în 1-2 săpt.⇨
monitorizare= evaluarea răsp. la tt la 3 săpt.: dacă răsp. la tt = parţial ⇨ se continuă tt cu 2-3 săpt.; dacă răsp. la tt=⊝⇨ alt preparat.
EA- dependente de doză= SEP – acute=uşoare şi revers. la ↓ dozei sau tardive= diskinezie tardivă; H-PRL+ galactoree, ginecomastie,
tb. ale ciclului menstrual, amenoree; rar= ↑G, STG, QT=↑, sedare, hTA ortostatică, TK reflexă, dispepsie, G, V, priapism disfcţ.
erectile, de ejaculare, orgasm, convulsii, SNM⇨ PRUDENŢĂ în IH, IRen, afecţ. C-V, demenţă.
MONITORIZARE- la 6 luni: prolactinemie, HbA1c, fcţ hepatică, TA, CPK= dacă se suspectează SNM, EKG.
2. Quetiapina (Seroquel XR)= I zi= 300mg/zi→ II zi=600mg/zi→800mg/zi. Dz. intretinere:600 sau 800mg/zi
E.A.- SEP=usoare/deloc; acatisie,diskinezie tardivă= usoare/deloc; hTA ortostatică, somnolenta, ameteli (ultimele 3 mai frecvente in
primele zile de tt),tahicardie; astenie usoara; xerostomie; dispepsie; constipatie;↑glicemiei;↑enzime hepatice; neutropenie; ↑G= rar si
minima
3. Olanzapina=doze terapeutice 10-20 mg/zi(priza unica).
Zyprexa Velotab= forma orodispersabila
ZypAdhera=forma dépôt=1f i.m.profund/ 2 sapt.(210mg, 300mg, 405mg)
E.A.= somnolenta; ↑G=importanta; apetit crescut; sdr. metabolic; H-PRL; edeme periferice, hTA; xerostomie; constipatie; ↑TGP si
↑TGO; SEP; diskinezie tardivă, QT=↑. Contraindicat=glaucom unghi inchis
2. Antidepresive:
SSRI= SERTRALINĂ=25 mg / zi în timpul mesei, dacă Ǝ ef. sec. G-I sau 50 mg/ zi S dacă nu Ǝ ef. sec. G-I → se↑ cu 50 mg/ săpt.→
max. 200 mg/ zi
NaSSA=Mirtazapina=30mg/zi (interval terap. =15 -60 mg)
3. TT adjuvante: TS=DEPAKINE=300mg x2- 3/zi;
BZD=Bromazepam1,5mg x2- 3/zi;Alprazolam0,25mg/0,5mgx2- 3/zi Rivotril= 0,5mg x 2/zi....
VI.PSIHOT: 1.COGNITIV-COMPORT.=adaptare progresivă,învăţare, testarea realităţii; 2.SUPORTIVĂ=sfaturi, reasigurări,
educaţie, oferte de modele, fixare de limite, testarea realităţii; 3.FAMILIALĂ=pot ↓ratele de Rc; 4.ANTRENAREA ABILITĂŢILOR
SOCIALE=teme pt. acasă, benzi video, interpretare de roluri; 5.GRUPURI DE SPRIJIN=informaţii şi educaţie; 6.INDIVIDUALĂ=
constituirea unei rel. pac. – terapeut;
VII.MANAGEMENTUL CAZULUI=include spitalizarea, medicaţia AP,tt psihosociale şi planul terap. la externare.
Indic. de spitalizare: pericol pt. alţii, suicid, s. severă care duce la autoîngrijire defic., risc de a-şi face rău, evaluare dg, ⊝ de răsp. la tt,
necesitatea de a modifica tt.
Plan terapeutic la externare cu:
-Reţetă cu doze min. eficace ale tt-lui;
-revine la familie;
- intruirea pac. privind administrarea medic. zilnic;
-control perodic;
-evitarea conflictelor;
- dispensarizare prin CSM.
Reintegrarea pac. în societate cu aj. unei reţele: familie, MF, M specialişti, centre de psihiatrie comunitara, comunit. religioasă.....

S-ar putea să vă placă și