Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 2.3.b.

Proiectul unității de învățare

PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE   

CLIMA

Unitatea şcolară: Școala Gimn. ”Apor István”, Sânzieni

Cadru didactic: Vikol Katalin

Disciplina: Geografie

Clasa: a VIII-a

Unitatea de învăţare: Clima

Timp alocat: 6 ore  (04 – 22 decembrie 2020)

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri)
    ·         enunţarea, într-o frază, a ideii Atlasul  geografic Evaluare
1.2. principale dintr-un text citit/audiat (1.2.) orală:
identificarea
Factorii  genetici 2.2. ·         relaţionarea/corelarea/determinarea Harta  fizică a României factorilor
legăturilor reciproce dintre procese şi climatici pe
3.2. fenomene geografice naturale şi umane pe Harta fizică a Europei baza
baza analizei localizării şi ordonării diferitelor
4.4. acestora pe suporturi cartografice (2.2.) Harta climatică surse de
documentare
·         delimitarea arealelor de manifestare Manualul
a situaţiilor-problemă (3.2.)  
Laptop, proiector
·         descrierea relaţiilor dintre om şi
mediu (4.4.) Resurse on- line

Resurse de timp: două ore


(S12)

04.-081. XII.
    ·         elaborarea schemei logice de Atlasul  geografic Evaluare
producere/manifestare a unui proces sau orală:
Elementele  1.2. fenomen (1.2.) Harta  climatică  a  identificarea
climatice României elementelor
2.2. ·         relaţionarea/corelarea/determinarea climatice pe
legăturilor reciproce dintre procese şi Manualul suporturi
3.1. fenomene geografice naturale şi umane pe grafice și
baza analizei localizării şi ordonării Imagini /reviste cartografice
4.4. acestora pe suporturi cartografice (2.2.)
Grafice, diagrame  
·         stabilirea relaţiilor cauză-efect cu
ajutorul unor elemente din domeniul Laptop, proiector
ştiinţelor (3.1.)
·         explicarea legăturilor între acţiunile Resurse on- line
umane şi consecinţele pentru dezvoltarea
sustenabilă (4.4.)  

Resurse de timp: două ore


(S13)

11-15. XII.
    ·         utilizarea termenilor specifici pentru Atlasul  geografic Evaluare
explicarea unor fenomene/procese orală: - -
Particularităţile 1.1. geografice, pe baza observaţiilor directe şi Harta  climatică  a  identificarea
climatice regionale indirecte (1.1.) României etajelor
(etaje şi influenţe 2.2. climatice pe
climatice) ·         precizarea relaţiilor cauzale dintre Manualul suporturi
4.3. fenomene şi procese geografice cu ajutorul grafice și
  reprezentărilor grafice şi cartografice (2.2.) Imagini /reviste cartografice
4.4.
·         compararea a două etaje climatice Grafice, diagrame - identificare
(4.3.) după
Laptop, proiector secvențe de
·         explicarea legăturilor între acţiunile film
umane şi consecinţele pentru dezvoltarea Resurse on- line
sustenabilă (4.4.)
 

Resurse de timp: două ore


(S14)

18-22. XII.