Sunteți pe pagina 1din 1

Structura organizatorică a întreprinderii “Detox Delivery” din Chișinău

Director

Aparatul Manager pe
Manager tehnic Secretar
administrativ calitate

1.Administrator
1.Atelier de
2.Contabil
îmbuteliere a
3.Casier sucurilor
4.Șofer 2.Atelier pentru
păstrarea produselor
5.Angajați
3.Atelier pentru
fabricarea sucurilor