Sunteți pe pagina 1din 1

RECENZIA DE CARTE

A. Ce este o recenzie?
Recenzia de carte presupune abordarea critică a conținutului unei lucrări, a argumentelor prezentate
de autor evidențiind contextul în care aceasta a fost gândită. Scopul unei recenzii este acela de a prezenta
succint principalele teme ale unei cărți, de a analiza și evalua conținuturile și metodele propuse, de a evidenția
contribuția cărții și de stabili validitatea informațiilor.

B. Care este lungimea unei recenzii?


Recenziile pot fi cuprinse între 300 și 1000 de cuvinte.

C. Care este structura unei recenzii?


Nu există un sablon fix pentru realizarea unei recenzii. Este important ca în structura recenziei să se
regăsească următoarele elemente fundamentale:
1. O introducere în care sunt prezentate datele preliminare legate de carte și autor
 detalii despre carte: titlul lucrării, ediția, editura, localitatea în care a fost publicată, nr. de pagini
 detalii despre autor: recunoașterea de care se bucură în comunitatea științiifică; domeniile specifice de
competență; alte cărți scrise de același autor.

2. Un sumar care să cuprindă scopul/teza fundamentală a recenziei


 formularea tezei, a argumentului central (poate fi sprijinită de o serie de întrebări relevante, precum):
- Pentru ce tip de public a fost gândită cartea?
- Care este tematica abordată în această carte?
- Care a fost scopul urmărit de autor?
- Cum apare această carte în relație cu cărțile care au fost scrise în același domeniu de specialitate?

3. Analiza și evaluarea conținuturilor lucrării


Evaluarea poate fi predominant pozitivă, predominant negativă sau mixtă. Evaluarea lucrării trebuie
realizată pe unități distincte de conținut. Trebuie să demonstrați prin forța argumentelor și prin relevanța
pasajelor extrase din lucrare motivele pentru care cititorul este îndreptățit să accepte evaluarea pe care o
propuneți în recenzie. Iată coteva teme posibile ce pot fi abordate: structura cărții, ipotezele vehiculate,
consecvența în prezentarea conținuturilor, validitatea informațiilor, stilul de prezentare etc.

4. O recomandare cu privire la oportunitatea lecturării cărții respective


Concluzia unei recenzii are rolul unei recomandări care poate incita posibilul cititor la lectură sau
dimpotrivă.

D. Care sunt pașii necesari în redactarea unei recenzii?


1. Adunarea unor informații preliminare legate de carte și autor: titlu, prefața, cuprins, CV-ul autorului etc.
2. Parcurgerea lucrării, citirea materialului: este necesar să luați anumite notițe și să marcați pasajele
relevante care pot fi citate;
3. Consultarea unor resurse informaționale adiționale: studiile autorului, activitatea profesională, alte cărti;
4. Pregătirea unei schițe a materialului;
5. Elaborarea unei versiuni preliminare a recenziei;
6. Utilizarea feedback-ului;
7. Revizuirea versiunii preliminare și prezentarea surselor bibliografice.

Prelucrare după Marian, A., (2008). Recenzia de carte. În Z. Bogathy, C. Sulea, (Coord). Manual de tehnici și
abilitați academice. Timișoara: Editura Universității de Vest, pp. 79-88.