Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Data: 20.11.2019
Educatoare: Stîna Paula Lucia
Grădinița: cu P.P.Dumbrava Minunată Zalău
Nivel de vârstă/ grupa: 3-5 ani , grupa mijlocie
Tema anuală de studiu: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
Temă săptămânală independentă: ”Clubul micilor inventatori”
Tema activității: ”Micul arhitect ”
Elemente componente ale activității integrate:
ADE- DLC-educarea limbajului, DOS-activitate practică
Mijloace de realizare: lectura educatoarei, activitate practică-machetă
Scopul activităţii: Dezvoltarea capacității de a asculta, de a reține și reproduce ideile comunicate prin
intermediul textului lecturat de educatoare. Formarea și dezvoltarea capacităților și abilităților de
experimentare, explorare și investigare a realității prin construcții neconvenționale; stimularea
imaginaţiei creatoare , a deprinderilor practice și a spiritului de echipă.
Dimensiuni ale dezvoltării:
 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
 Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
 Activare și manifestare a potențialului creativ
 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
 Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Comportamente vizate:
 Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate
 Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și
povestiri creative
 Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții
proprii (comunicare expresivă)
 Construiește noi experienţe, pornind de la experienţe trecute
Obiective operaționale :
 Să așeze la baza piramidei imagini ale construcțiilor realizate de Iggy Peck
 Să aleagă jetoanele corespunzătoare sentimentelor trăite de Iggy Peck în poveste
 Să redea mesajul poveștii, așezând imaginea corespunzătoare în vârful piramidei
 Să se exprime în propoziții simple sau dezvoltate, corecte din punct de vedere gramatical
 Să descrie materialele neconvenționale alese pentru construcția clădirilor, precum și utilizarea
acestora în viața cotidiană
 Să construiască orașul de vis din ”nimicuri” după exemplul personajului principal din poveste,
îmbinând cel puțin două tipuri de materiale neconvenționale în construcțiile realizate
Strategii didactice:
 metode şi procedee: expunerea, conversația, explicația, exercițiul, metoda Piramidei,
 resurse materiale: prezentare PPT, imagini poveste, CD-uri (uzate,nefolosite),tuburi de carton
( de hârtie igienică sau role de bucătărie), folie de aluminiu, bezele, pufuleți, scobitori,bețe de
frigărui, farfurii de plastic sau carton, pahare de plastic, paie ( de băut), despărțitoare de plastic
pentru gresie, cuburi de lemn, spumă de ras, bețe late de lemn, etc.
 forme de organizare: frontal, pe grupuri
Bibliografie:
1) **Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019
2) **Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie, 2019
3) ** Metodica predării activităților instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ed. Humanitas,2005
4) Culea, L.; Grama, F.; Pletea, M. - Activitatea integrată în grădiniță, Editura Didactica Publishing
House, București, 2008
5) KIDS-STEAM-LAB : https://kidssteamlab.com/force-and-motion-steam-activities-for-kids/
6) SCIENTIX - http://www.scientix.eu/resources
7) https://www.rafonline.org/povesti/lectiile-domnului-stiintescu/

Scenariul didactic:
Captarea atenției
Activitatea debutează cu captarea atenței, moment în care voi prezenta copiilor o machetă a unui oraș
mai deosebit, realizat de niște școlari. Vom purta scurte discuții despre realizarea acestei machete,
provocând copiii să răspundă la câteva întrebări: ”Ce materiale au folosi copiii la construcția orașului?
Cum se numesc cei care proiectează clădiri? Cine poate fi arhitect? Copiii pot fi arhitecți? etc.
Anunțarea temei
Pentru a satisface curiozitatea celor mici, dar mai ales pentru a găsi răspunsuri întrebărilor de mai sus,
anunț copiii că vom desfășura o activitate cu tema ”Micul arhitect”, în care vom asculta povestea ”Iggy
Peck, micul arhitect”, apoi vom construi un oraș de vis.
Desfășurarea activității
Voi reda povestea cât mai expresiv, folosind mimica şi gestica ce corespund, însoţite de prezentarea
imaginilor sub formă de Power Point. Lectura se va realiza pe un ton cald, plăcut, atractiv. Pe parcurs
voi explica cuvintele necunoscute: ”verandă”( terasă acoperită, balcon), ”nestingherit”( liber, fără să îl
oprească cineva sau ceva) , ”severă” ( lipsită de blândețe), ”îmărmuriți” (nemișcați de uimire și frică),
”hamac” ( pânză legată de doi copaci, pe post de leagăn).
La finalul lecturii ne vom reaminti titlul și câteva idei principale din poveste. În continuare propun
copiilor să construim o piramidă, răspunzând la câteva întrebări, având ca suport imagini din poveste.
 Linia 1 (baza piramidei): Ce a construit Iggy Peck când era mai mic?
 Linia 2 (mijlocul piramidei) : Ce sentimente a trăit Iggy Peck?
 Linia 3 (vârful piramidei): Care este mesajul poveștii?
După realizarea piramidei, propun copiilor să ne jucăm de-a arhitecții și să construim un oraș de vis.
Vom discuta despre cum le-ar plăcea să arate orașul viselor lor și ce și-ar dori să se găsească în acest
oraș de vis. Asemeni personajului din poveste, Iggy Peck, vom folosi și noi ”nimicuri” (materiale
neconvenționale) pentru construirea acestui oraș. Prin intermediul tranziției:
“Dacă vrem să fim voinici
Facem sport încă de mici
Alergăm ca iepurașii
Și zburăm ca fluturașii
La măsuțe ne-așezăm
Și începem să lucrăm.”
copiii se vor îndrepta spre măsuțe pentru a realiza orașul viselor lor.
Obținerea performanței
Înainte de a începe construcțiile vom realiza câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii:
” Eu am zece degețele
Ce-aș putea să fac cu ele?
O căsuță, o măsuță
Un păhărel,
Să beau apă din el.
Degetele pregătiți copii
Să cântăm la pian melodii.
Când spune dirijorul,
Cântăm cu arătătorul.
Și când își ia chipiul
Cântăm cu mijlociul
Iar când își ia paharul,
Cântăm cu inelarul
Și mai cântăm un pic,
Cu degetul cel mic.
Cântăm dacă se poate,
Cu degetele toate.”
Copiii vor avea libertatea de a-și alege dintre materialele puse la dispoziție, acelea pe care și le doresc
sau le consideră utile pentru realizarea construcțiilor. În funcție de preferință, copiii se pot muta de la o
zonă/un tip de construcții la altul.
În timp ce lucrează vom discuta despre materialele pe care le-au ales în vederea realizării
construcțiilor, încercând o minimă descriere a acestora.
Asigurarea retenției și transferului
Voi solicita copiilor să repete titlul și mesajul poveștii ( este permis să-ți construiești un vis). Vom
discuta totodată despre modul în care au ales să îmbine materialele în construcțiile realizate, dar și
despre utilizarea acestora în alte scopuri/ moduri ( în viața cotidiană).
Încheierea activității/Evaluarea
După finalizarea construcțiilor, prin intermediul metodei Turul galeriei, vom face un tur al orașului,
apreciind creativitatea și originalitatea lucrărilor. În încheiere se fac aprecieri asupra modului de
desfăşurare al întregii activități, copiii fiind recompensați.