Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare sumativă la disciplina opțională

Educația pentru Drepturile Omului


Unitatea de învățare „Diversitate și
pluralism”
Clasa __________ Data ______________
Nume și prenume elevului/ei _____________________________

SUBIECTUL I (2 x 4 p. = 8 puncte)
Explică următoarele noțiuni:
Diversitate –

Pluralism –

SUBIECTUL II (4 x 3 p. = 12 puncte)
Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F):

Toți au aceleași drepturi și libertăți. AF


Copiii nu trebuie să spună liber ce gândesc. AF
Toți oamenii de pe glob trebuie să împărtășească aceeași religie AF
Anume faptul că oamenii sunt diferiți face ca fiecare să fie special și unic. AF

SUBIECTUL III (6 x 2p. = 12 puncte)


Numește 3 lucruri/caracteristici care te fac unic și 3 lucruri/caracteris-tici prin care te asemeni
cu ceilalți colegi de clasă.
Deosebiri Asemănări
1. 1.
2. 2.
3. 3.

SUBIECTUL IV (5 puncte)
Descrie ultimul tău succes/ultima ta reușită în domeniul drepturilor omului, cu referire la
diversitate și pluralism.
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
SUBIECTUL V (11 puncte)
Dacă aș fi șeful/șefa clasei, prioritatea mea nr. 1 ar fi
Barem de notare
Punctaj 48-43 42-37 36-31 30- 25 21- 17- 14-12 11-9 8-1
26 - 18 15
22
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Barem de corectare

N/o Raspunsul Punctajul


1. Conceptul de diversitate se referă la felurile în care oamenii sunt 8p
diferiţi – în ceea ce priveşte interesele lor, dar şi în multe alte moduri:
stilul de viaţă, originea etnică, credinţe şi valori, statutul social, genul,
generaţia, dialectul şi regiunea (urban sau rural, de exemplu).
Diversitatea creşte de asemenea ca o caracteristică a schimbării
sociale şi economice
Pluralismul -Doctrină care admite că realitatea include mai multe
genuri de existență (principii, esențe) sau că există descrieri diferite
ale realității. 2. Principiu al democrației care preconizează
menținerea mai multor forțe social-politice (partide, sindicate,
organizații religioase etc.) interpuse între indivizi și stat, ca o
condiție și o garanție a limitării puterii, a funcționării democrației.
♦ P. gener. Orice concepție care, într-un domeniu determinat, admite
o multiplicitate de factori echivalenți, de principii etc. care nu pot fi
reduse la unitate; stare de lucruri caracterizată prin existența
acestei multiplicități.
2. 1.A.2.F 3.F 4.A 12p
3. 12p
4. 5p
5. 11p
6. Total 48p
Proiect didactic

Data:12.11.2020
Clasa: a VII-VIII-a
Disciplina: Educaţia pentru drepturile omului”
Tema: Evaluare sumativă
Tipul lecţiei: de evaluare a cunoștințelor
Obiective operaţionale:
O1: să definească noţiunea de diversitate pluralism;
O2: să identifice asemanari deosebiri cu colegii
O3: să enumere daca va fi ales ce va face

Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, joc de rol,
exerciţiul.
Mijloace didactice: articole din ziare, Convenţia cu privire la drepturile
copilului;
Forme de organizare: frontală, pe grupe;
Timp: 45 m
Desfășurarea lecției
Evenimentul didactic Activitatea profesorului şi a elevului Evaluarea
Evocarea 3min - Momente de organizare. Frontală
- Împărţirea testelor.
- Explicarea modului de răspuns la întrebările
testului.

Realizarea sensului - Rezolvarea testului de către elevi. Frontală


35min Individuală

Reflecţie - Transmiterea testelor la masa profesorului Frontală


2 min. individuală
Extinderea - Analiza testului de evaluare Frontală
5 min