Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO - UMANE


SPECIALIZARE PIPP IFR
ANUL I
SEMESTRUL II

Disciplina
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

PROIECT DIDACTIC

LUCRARE REALIZATĂ DE:

HOTĂRAN (POPA) SILVIA-EVA


PĂRĂOAN (CARȚIȘ) ANDREEA
VANCEA (ALB) CAMELIA
PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU”


DATA: 27.05.2020
CLASA: pregătitoare
PROPUNĂTOR PROIECT: Hotăran (Popa) Silvia, Părăoan (Carțiș) Andreea, Vancea
(Alb) Camelia.
ARIA CURRICULARA: Limbă și Comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
TEMA LECȚIEI: Împărăția literelor
TIPUL LECŢIEI: Recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
SCOPUL LECȚIEI: Sistematizarea deprinderilor de citire și scriere corectă și conștientă
SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetele și literele mari și mici de tipar învățate - Cuvântul/ silaba
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română (CLR)
Muzica și mișcare (MM)
COMPETENȚE GENERALE:
* Comunicare în limba română
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
* Muzică și mișcare
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei

COMPETENŢE SPECIFICE :
* Comunicare în limba română
1.3 Identificarea sunetelor inițiale și finale dintr-un cuvânt;
2.1 Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor;
2.4 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și
mici de tipar;
3.4 Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; ilustrarea unui mesaj printr-un
desen;
* Muzică și mișcare:
2.1.Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm
OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

Obiective cognitive:
OC. 1 Să identifice sunetul inițial al cuvântului;
OC. 2 Să asocieze cuvinte cu imaginile corespunzătoare;
OC. 3 Să enumere oral literele învățate de tipar mici și mari;
OC. 4 Să formuleze răspunsuri corecte la întrebările adresate pe baza poveștii audiate.
OC. 5 Să identifice cuvinte care încep, se termină sau au în interiorul lor un anumit sunet
OC. 6 Să formeze cuvinte noi prin schimbarea locului literelor
OC. 7 Să despartă corect în silabe cuvintele date.
OC. 8 Să interpreteze cântecul Alfabetul fonetic corect și expresiv.
OC. 9 Să identifice oral răspunsul în cazul unor ghicitori referitoare la literele alfabetului.

Obiective psiho-motrice:
OPM.1 Să își păstreze poziția corectă pe parcursul activității
OPM.2 Să păstreze disciplina în cursul lecției

Obiective afective:
OA.1 Să manifeste o atitudine degajată în timpul activității
OA.2 Să manifeste interes pentru activitatea desfășurată

STRATEGII DIDACTICE
Metode și procedee: conversația, explicația, povestirea, exercițiul, problematizare,
jocul didactic
Mijloace de învățământ: laptop, boxe, planșă, markere, imagini cu diferite
obiecte/animale, aplicația Wordwall, material PowerPoint, creioane grafice.
Forme de organizare: frontal, individual.
Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor,
aprecieri verbale.
Resurse temporale: 35 de minute de activitate propriu-zisă
15 minute de joc
Resurse umane:30 elevi
Resurse spațiale: sala de clasă/ Întâlnire online- aplicația Zoom.
BIBLIOGRAFIE:

Ministerul Educației Naționale. (2013). Programa școlară pentru disciplina


Comunicare în limba română- clasa pregătitoare București
Ministerul Educației Naționale. (2013). Programa școlară pentru disciplina Muzică și
mișcare - clasa pregătitoare. București

1. https://www.edums.ro/invpresc/studiu_repere-fundamentale.pdf
2. https://www.youtube.com/watch?v=_S0_08jchp4
3. https://www.totuldespremame.ro/copilul-tau/povesti-si-poezii/ghicitori-cu-litere
4. https://www.youtube.com/watch?v=YPm3D4-JWs8
5. https://wordwall.net/ro/resource/2456685/ghicitori-cu-literele-alfabetului
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Nr. Momentele Ob. Activitatea Strategii didactice Metode și


crt. lecției op. propunătoarei instrumente de
Metode și Mijloace de Forme de
evaluare
procedee învățământ organizare
1. Moment Se asigură condițiile necesare desfășurării
organizatoric activității în parametrii optimi; se pregătește Conversația Frontal Observarea
materialul didactic în funcție de succesiunea comportamentu-lui
utilizării acestuia și se reamintesc regulile de elevilor
utilizare a aplicației Zoom (pentru susținerea
lecției online).
Salutăm:„ Bună ziua !
Un gând bun să le urăm: Bine ați venit !
“ În fiecare dimineață
S-avem gândul bun pe față
Către soare să privim
Iubire să dăruim,
Și-n lume s-o răspândim”
2. Pregătirea La partea de pregătire psihologică le voi Frontal Observarea
psihologică OC1 prezenta elevilor imagini cu diferite obiecte și Imagini cu comportamentului
OC2 animale. Elevii trebuie să asocieze cuvântul cu Explicația obiecte și elevilor pe
OA1 imaginea corespunzătoare și să precizeze Conversația animale parcursul vizionării
OPM1 sunetul inițial al cuvântului. materialului
OPM2
3. Anunțarea OA1 Anunț elevii că astăzi la ora de comunicare în Conversația Frontal Observarea
temei și a OA2 limba română vom citi povestea „Cearta sistematică a
obiectivelor literelor”, iar apoi vom face recapitulare prin elevilor
jocuri și exerciții, folosindu-ne de aceste litere.
4. Reamintirea OC 3 Va avea loc o scurtă reactualizare a literelor Explicația Planșă Capacitatea de a
temei și a învățate. Se vor completa cuvintele cu literele Markere completa cuvinte
planului care lipsesc: cu literele învățate
*a_ *u_a *_na *_na
*M_ri_ *e_ou *n_r_i *_ana
*_ren *sa_i_
Voi adresa apoi câteva întrebări:
- Cu ce am completat spațiile libere?(cu litere)
- Care sunt literele învățate de noi?(a, A, m, M,
n, N, u,
U, i, I, o, O, e, E, r, R, c, C, l, L, ă, Ă, s, S, t, T,
p, P, v, V).

5. Recapitularea și OC 4 Acum vă voi spune o poveste. Povestea se Povestirea Frontal Capacitatea de


sistematizarea numește „Cearta literelor”(anexa 1). Conversația Material recunoaștere a
cunoștințelor OPM1 Se vor purta discuții pe baza materialului PowerPoint poziției sunetelor în
OPM2 prezentat: Exercițiul cuvinte
- Despre ce a fost vorba în poveste?
Exerciții de comunicare orală :
 Dați exemple de cuvinte care încep cu
OC 5 sunetele. a, m, t, s. Verificarea
 Dați exemple de cuvinte care să capacității elevilor
conțină în interior sunetele: a, m, s. de
Exerciții de comunicare scrisă : -a descoperi
 Inversează literele pentru a obține Problemati- Creioane cuvinte noi
cuvinte noi: zarea grafice -a despărți
cal-......... are-........... cuvintele în silabe
OC.6 car-................ luna-.............
mare-.................. (anexa 2)
 Despărțiți în silabe următoarele cuvinte:
OC.7 tunel- Explicația
nori- Exercițiul
Vasile-
iarnă-
calculator -
Capacitatea elevilor
de a cânta un
OC 8 În continuare vă propun să repetăm cântecul pe Calculator cântec în grup
care l-am învățat la Muzică și mișcare. Este Boxe
vorba de „Alfabetul fonetic”. Înainte să
începem să cântăm trebuie să adoptăm o poziție
corespunzătoare: ne vom ridica în picioare și ne
vom mișca în ritmul muzicii. Pornesc melodia
pe laptop și, fredonăm și dansăm cu toții
împreună.
6. Evaluare finală- OC.9 - Acum ne vom juca un joc online, care Conversația Calculator Capacitatea de
criterii sperăm să vă placă. V-aș ruga să mă ajutați să Explicația Joc pe Frontal rezolvare a
OA1 descoperim răspunsul corect la ghicitorile din Exercițiul wordwall Individual ghicitorilor de pe
OA2 joc. Joc didactic platforma online.
OPM1 Jocul se numește Ghicitori cu literele
OPM2 alfabetului Pe fiecare secțiune a roții este scrisă
câte o ghicitoare referitoare la o literă a
alfabetului. Roata se va învârti, iar câte un elev
trebuie să identifice răspunsul la ghicitoare.
Copilul care răspunde corect are ocazia de a
numi un coleg care să răspundă la următoarea
ghicitoare (Anexa 3).
Va avea loc un scurt moment de evaluare a
activității elevilor prin raportare la obiectivele
propuse.
7. Indicații pentru OA1 Voi face aprecieri finale referitoare la lecție, Conversația Frontal Aprecieri
studiul OA2 individuale și
apoi voi mulțumi tuturor copiilor pentru
individual OPM1 colective
OPM2 respectarea regulilor și implicarea activă în
desfășurarea lecției și a jocului. Voi oferi
elevilor indicații pentru studiul individual.

ANEXA 1
Cearta literelor
Odată, de atunci a trecut multă vreme, literele au început să se certe. Fiecare, lăudându-se, se credea cea mai
importantă.
- Eu, începu litera A, sunt cea mai importantă. Cu mine începe alfabetul. Mi se cuvine respect.
- Ba eu! se grăbi să intre în vorbă litera C. Eu încep cuvântul „casă”. Ce poate fi mai frumos şi mai trainic decât o
casă?
- Dar eu? zice litera M. Eu încep cuvântul „mama”! Nu credeţi că eu sunt mai importantă decât voi?
- Ei bine! Dar de mine ce ziceţi? se amestecă atunci în vorbă şi litera N. Cuvântul „noi” înseamna unire şi putere. Păi
vedeţi? Nu-i acesta lucrul cel mai important?
- Dar eu? zice litera T. Eu încep cuvântul „tata”! Nu credeţi că eu sunt mai importantă decât voi?
- Cred că vă înșelați cu toate, spune grav litera S. Cine e cel mai măreț și mai strălucitor? Recunoașteți desigur cu
toate, că e „Soarele”. Soarele e neîntrecut!
- Gata, ajunge, nu mai fiţi necugetate! le-a spus mustrător Alfabetul. Nici cuvântul „Soarele”, nici cuvintele „casă”,
„mama”, „noi” nu se scriu cu o singură literă. Unite scrieţi cuvintele! Poveştile şi poeziile aşteptate de copii se scriu cu toate literele. De
aceea sunteţi toate foarte importante!
Şi aşa, de-atunci toate literele trăiesc în bună înţelegere şi armonie.

ANEXA 2
a)Inversează literele pentru a obține cuvinte noi:
cal-......... are-........... car-................
luna-............. mare-..................

b) Despărțiți în silabe cuvintele:


tunel-
nori-
Vasile-
iarnă-
calculator

ANEXA 3 Dacă știi să mă citești.

GHICITORI Dacă mă iubești … ai parte.


Eu prieten sunt și carte.
A (Acul)
Sunt harnic și la toți pe plac,
D (Degetarul)
Cu mine coși și sunt un ac.
Știu un căpăcel de fier,
Acul nu trece prin el.
B (Balonul)
Când Maria coase iar,
De mă umflu- nedată zbor,
Pune- n deget degetar.
Mă înalț rotund, ușor.
Când mă sparg, ce ghinion!
E (Elefantul)
Ați ghicit. Sunt un balon.
E mare, iute- n pas,
Cu o trompă-n loc de nas.
C (Cartea)
Eu sunt plină de povesti,
F (Foarfece)
Chiar de nu ești croitoreasă, Î (Învățătoare)
Tu mă ții la tine- n casă. Ne învață lucruri multe.
Tai hârtie, petece Cine n- ar vrea s- o asculte?
Și îmi zice foarfece. Eu cu drag i- aduc în dar o floare,
Că e doamna învățătoare.
G (Grebla)
În grădina lui, Vasile J (Jucării)
A săpat vreo două zile. Mașinuțe, păpușele,
Vrea pământul să- l așeze, Trenulețe mici, zglobii,
Brazdele să le grebleze. Toate sunt, într-un cuvânt,
Ce unealtă, ați aflat, Frumoasele Jucării.
Folosește la greblat?
L (Luna)
H (Haină) Pe cerul nopții e doar una
Horia, la școală, vineri Și se numește luna.
Îmbrăcat cum se cuvine.
Și nu este nici o taină M (Mărul)
El își perie cu grijă, E rotund și roșu
Zilnic îngrijita- i haină Bun într-adevăr,
Îl mușc cu plăcere
I (Iepurașul) Și se cheamă măr.
Fuge, chiar la deal mai bine
Și se teme de oricine. N (Nuca)
Este mic și drăgălaș Are coajă, are miez
Și se cheamă iepuraș Și e bun când se usucă.
Este fruct crescut din nuc. Și se cheamă rândunică.
Cum se cheamă, oare?
S (Strugurii)
O (Oaia) Stă pe viță brobonat
E un animal cuminte, Și e dulce la mâncat.
Nu- i prea place însă ploaia, Să fie un ciucure?
Paște- n turmă și dă lapte, Fugi de- aici, că- i strugure.
Dă și lână și e oaia.
Ș (Șoarecele)
P (Pâinea) Cenușiu și tare mic
Omul seamănă- n ogor, Mi se teme de pisic.
Boabe, grâul roditor; Stă pitit, deoarece
Și udat și îngrijit Se numește șoarece.
Rodul iese însutit. T (Trandafirul)
Boabele duse la moară Are floare mândră tare
Fac făina albișoară. Cu parfum și cu culoare.
Din făină, până mâine, Te înțepi când rupi un fir
Mama face bună pâine. Că e fir de trandafir.

R (Rândunica) Ț (Țapul)
Negre și albe- s penele Are coarne și bărbiță,
Coada parc-ar fi un V. Merge lângă o căpriță.
Pleacă de la noi din țară, Știu că este tare- n cap
Primăvara vine iară. Cum se cheamă oare?
Zboară iute, este mică
U (Umbrela) Și roșcată e blănița
O deschidem negreșit, Cin- să fie?
Dacă ploaia s-a pornit. Z (Zmeul)
Și ne apără de ploaie, Când îl trag încet de sfoară,
Chiar de plouă în șiroaie. Vântul bate și el zboară.
Mi l- am meșterit chiar eu
V (Veverița) Și sunt mândru c- am un zmeu.
Sare iute prin crenguțe
Cu alune în lăbuțe.
Imagini din prezentarea Power Point pentru susținerea lecției în mediul online.

S-ar putea să vă placă și