Sunteți pe pagina 1din 15

.............................................................................................................................................

1
Prezentarea băncilor............................................................................................................2
STRUCTURA ACȚIONARIATULUI............................................................................................3
Produse și servicii................................................................................................................ 6
Strategiile de marketing.....................................................................................................13
Comportamentul consumatorului.......................................................................................14

Băncile sunt instituții indispensabile vieții economice contemporane. Ele înlesnesc


tranzacțiile comerciale din interiorul sau din exteriorul unei țari, ofera instrumente pentru
efectuarea plaților, se implica în schimbul valutar. De asemenea, permit realizarea
investițiilor, fie prin participarea directă în finanțarea acestora, fie prin plasamente si
gestiunea economiilor bănești. Aceste instituții sunt universul în jurul căruia gravitează banii.

Prezentarea băncilor

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE


Un spaţiu primitor, o semnalisticã vizibilã, culori şi forme plãcute, un mobilier ergonomic –
acestea sunt caracteristicile agenţiilor BRD. Designul interior creeazã o atmosferã
prietenoasã, asigurând în acelaşi timp un cadru adecvat pentru prelucrarea operaţiunilor
clienţilor în deplinã confidenţialitate. Spaţiul de aşteptare,luminat în tonalitãţi liniştitoare,
este bine amenajat şi delimitat.
BRD se identifică prin valorile promovate, misiunea companiei, simbolurile definitorii,
sloganul foarte sugestiv, normele şi practicile curente, istoricul, fondatorii. Banca poate fi
considerată una dintre acele firme cu o cultură organizaţională proprie puternică având la
bază un amplu sistem de valori, respectat de toţi angajaţii organizaţiei. Valorile promovate
sunt: profesionalism si competentă, inovare, spirit de echipă, orientare către rezultate,
dinamism şi pasiune, flexibilitate. La acestea se adaugă calitatea, interesul pentru salariaţi,
unitatea, onestitatea şi respectarea legii.
BRD îşi centrează activitatea in primul rând în jurul clientului si oferă cele mai bune
produse şi servicii prestate de un personal cu înaltă calificare în domeniul financiar-bancar,
specialişti cu experienţă dovedită, câştigată în relaţiile cu importanţi parteneri în cadrul unor
proiecte ample.
BRD - Groupe Société Générale este o societate pe acţiuni care funcţionează conform
Legii 31/1990 cu privire la societăţile comerciale şi Legii bancare nr.58/1998,cu modificările
ulterioare,precum şi conform altor reglementări specifice.
Sectorul de activitate al BRD - Groupe Société Générale este reprezentat de bănci şi
asigurări, banca desfăşurând activităţi şi servicii financiar-bancare. BRD – Groupe Société
Générale este cea mai importantă bancă privată şi a doua bancă din România, având a doua
capitalizare bursieră la Bursa de Valori Bucureşti ( 3,5 miliarde € în martie 2006). Acţionarul
principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona
euro.
Înfiinţarea sa are loc în anul 1923 sub numele de Societatea Naţională pentru Credit
Industrial ca instituţie publică în care statul deţinea 20%, BNR 30% iar restul persoane
particulare. BRD - Groupe Société Générale beneficiază de două atuuri unice în peisajul
bancar românesc:
• este o instituție cu tradiţie, bine ancorată în economie şi recunoscută de către
populaţie prin intermediul unei reţele de 173 de sucursale;
• aparţine Grupului Société Générale şi are astfel acces la produsele şi serviciile
cele mai inovatoare şi la cele mai eficiente metode de gestiune. Banca îşi
adaptează în permanenţă organizarea şi metodele pentru ca ele sa poată
raspunde mai bine aşteptărilor clienţilor.
Sediul central al BRD se află în Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1 . Banca are o
structură organizatorică complexă ,în fruntea departamentelor situându-se atât personal de
origine română cât şi de origine străină.
Se observă o creştere susţinută a cifrei de afaceri BRD de-a lungul anilor 1998-2002, cea
mai ridicată fiind de 64.512.159 din Venitul total obţinut in 2002. BRD – Groupe Societe
Generale a încheiat anul financiar 2003, cu un rezultat net de 2.357,7 mld lei, în creştere cu

2
4,76% faţa de cel al anului 2002. Profitul net la sfârşitul anului 2003 se ridică la valoarea de
2.357.751.775 mii lei. În anul 2002 la BRD erau 4365 de angajaţi, numărul acestora
reducându-se la 4258 în anul 2003.În momentul actual echipa BRD numără 5.700 de
angajaţi.

RAIFFEISEN BANK
În 1862, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, primar al mai multor oraşe germane, a întemeiat o
uniune de credit în Anhäusen, Germania, iar în 1886 apare prima uniune de credit în
Mühldorf, Austria.
În 1927, a fost fondată RZB – Austria (Raiffeisen Zentralbank Österreich AG), care este
acţionarul principal al reţelei de bănci din Europa Centrală şi de Est, pentru a coordona
activităţile şi politicile financiare ale întregului grup bancar Raiffeisen şi este responsabilă cu
tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în numele grupului la nivel naţional şi internaţional.
Prezenţa Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) în România a început în anul 1994 prin
deschiderea unei reprezentanţe la Bucureşti şi devine, astfel, una dintre primele bănci
străine din sectorul bancar românesc. În iunie 1998, reprezentanţa a fost transformată într-o
subisidară a RZB, oferind servicii şi produse pentru companii.
Raiffeisen Bank (România) este cea de-a noua bancă din Europa Centrală şi de Est.
În februarie 2001, RZB, împreună cu Romanian-American Enterprise Fund (RAEF), şi-a
exprimat interesul de a achiziţiona pachetul majoritar de acţiuni, peste 98,84%, ale Băncii
Agricole,cea de-a treia bancă românească. Contractul de achiziţie a fost semnat la sfârşitul
lunii iulie 2002. Din acest pachet, RZB-Austria deţinea 93,36%. Valoarea totală a tranzacţiei
se ridică la 52 de milioane USD, din care 37 milioane USD reprezintă investiţii de capital, iar
15 milioane USD, preţul plătit pentru achiziţionarea acţiunilor.
Astfel, prin fuziunea, încheiată în iunie 2002 (în cadrul hotărârilor luate de Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 18 mai 2002), a celor două entităţi deţinute
de Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) în România: Raiffeisenbank (România),
înfiinţată în 1998 ca subsidiară a Gru 545h71f pului RZB; și Banca Agricolă, achiziţionată în
2001; Raiffeisen Bank România devine una din cele mai puternice bănci din România.
RZB-Austria deţine 94,14% din Raiffeisen Bank. Banca are aproximativ 3.500 angajaţi şi o
reţea naţională de sucursale şi agenţii care depăşeşte 200 de locaţii.

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE


Dorinţa de a stabili relaţii pe termen lung cu acţionarii băncii se traduce într-o politică de
transparenţă, bazată pe dialog. Strategia noastră în materie de comunicare financiară este
susţinută de următoarele principii: egalitatea accesului la informaţii pentru toţi acţionarii şi
disponibilitatea imediată a acestora, respectarea termenelor în materie de publicare a
rezultatelor, transparenţă şi coerenţă a informaţiilor furnizate.
Toate informaţiile de natură să influenţeze cursul acţiunilor Băncii la Bursă fac obiectul
acordului prealabil al BVB, informării CNVM şi difuzării în mass-media, sub forma de
comunicate de presă, comunicate care pot fi imediat consultate în acest site.
Aceeaşi politică de transparenţa a fost adoptată şi în ceea ce priveşte comunicarea cu
agenţiile de rating şi cu instituţiile pieţei de capital.
Pentru a face cunoscute rezultatele sale financiare, BRD organizează reuniuni cu analiştii
financiari, consultanţii de plasament, brokerii şi investitorii. Devenind deja o tradiţie în
comunitatea financiar -bancară, aceste reuniuni, în cadrul cărora sunt prezentate rezultatele

2
anuale ale băncii, oferă managementului băncii şi analiştilor pieţelor financiare ocazia de a
face schimb de opinii.
Începând din 2001, BRD - Groupe Societé Generale este listată la Bursă de Valori
Bucureşti (BVB), în prima categorie. La sfârşitul lunii iulie 2008 BRD avea la BVB o
capitalizare bursieră de 3,6 milioane de euro. După acest indicator ocupăm prima poziţie
între societăţile din domeniul financiar şi a doua poziţie indiferent de domeniu între
companiile listate la BVB.
Acţionarul principal al BRD este Societé Generale, unul dintre cele mai mari grupuri
bancare din Europa. 27 de milioane de clienţi din întreaga lume utilizează serviciile grupului.
La începutul lunii aprilie 2008, structura acţionariatului era următoarea:

RAIFFEISEN BANK
Banca este o societate comercială pe acţiuni care funcţionează pe baza legislaţiei în
vigoare din România a prezentului statut şi a contractului de societate . Banca îşi desfăşoară
activitatea prin sucursale , filiale şi agenţi în ţară şi străinătate înfiinţate prin hotărârea
consiliului de administraţie .
Forma şi structură acţionariatului,în present, este următoarea:
- 99,49% - Grupul Bancar Raiffeisen
- 0,51% - peste 17.000 de acţionari persoane fizice şi juridice

Cota de piata
Topul bancilor dupa valoarea activelor
Cota de Cota de Cota de Cota de
Loc Loc Loc Banca
piata la piata la piata la piata la
200 200 200 31.12.200 31.12.200 31.12.200 31.12.200
6 5 4 6 5 4 3
1 1 1 BCR 26.2% 26.3% 26.1% 29.3%
2 2 2 BRD-GSG 16.3% 15.0% 13% 13.3%
Raiffeisen
3 3 3 8.0% 8.8% 9.2% 6.9%
Bank

2
4.63+2.67
4 5 7 HVB Tiriac 5.1% 4.9+2.5% 3.4+2.5%
%
Banca
5 8 10 Transilvani 4.7% 3.84% 2.9% 2.3%
a
6 6 8 BancPost 4.5% 4.5% 4.6% 4.1%
7 4 5 ING Bank 4.2% 5.3% 5.62% 4.2%
8 9 9 Alpha Bank 4.2% 3.82% 3.18% 3.3%

Clasamentul primelor 5 bănci din România după cota de piaţă pe active s-a modificat
semnificativ în 2008, astfel încât doar BCR şi BRD şi-au menţinut poziţiile de lideri, în timp ce
Volksbank şi Alpha Bank au intrat în top pe locurile 3 şi 5, iar Raiffeisen a coborât un loc,
potrivit BNR.
Astfel, cotă de piaţă deţinută de primele cinci bănci a scăzut cu 2,1 puncte, de la 56,4%
la 54,3%. BCR a rămas cea mai mare bancă din România, deşi cotă de piaţă deţinută în
funcţie de activele nete a scăzut cu 3,5 puncte, la 20,3%, în timp ce BRD Groupe Societé
Generale şi-a majorat uşor ponderea, cu 0,2 puncte, la 15,7%.
Topul primelor cinci bănci în funcţie de cotă de piaţă după activele nete este completat
de Volksbank (6,8%), Raiffeisen Bank România (6%) şi Alpha Bank (5,5%).

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE


BRD-Groupe Societé Generale şi-a sporit activele cu peste 45% anul trecut până la 40,7
miliarde lei (11,3 miliarde euro), că urmare a avansului creditelor cu 44%, şi avea o cota de
piaţă apropiată de cea din 2006, de circa 16%. BRD este, însă, mai puţin interesată de cotă
de piaţă după active, deoarece acestea sunt mai puţin relevante pentru o bancă decât
profitul net sau rentabilitatea.
La finalul anului 2006, BRD avea active de 28,027 miliarde lei (8,287 miliarde euro) şi o
cotă de piaţă de 16,28% în sistemul bancar românesc.

2
Cotă de piaţă după active a BRD a coborât uşor, dat fiind că activele sectorului bancar
romaneasc au avansat mai rapid, cu 48,1% anul trecut, de la 175,19 miliarde lei (51,8
miliarde euro) la finalul lui 2006 până la 259,47 miliarde lei (71,9 miliarde euro) în decembrie
2007, potrivit unui raport al Erste Bank publicat marţi. Pe depozite, cotă de piaţă a BRD a
crescut de la 17% în 2006 la 19% în 2007. În acelaşi timp, pe segmentul creditelor imobiliare,
cotă de piaţă a băncii a ajuns la peste 12% în 2007, de la 10% în 2006, însă BRD va continua
să aibă o politică prudentă pe acest segment "dificil ".

RAIFFEISEN BANK
Raiffeisen Bank, a treia bancă de pe piaţă după active, îşi propune pe termen mediu
îmbunătăţirea atât a cotei de pitta cât şi a profitabilităţii. Alte bănci mari susţin că vizează în
primul rând creşterea profitului, fără a avansa obiective legate de cota de piaţă, care implică
de regulă costuri mai mari într-o primă fază. "Avem o strategie stabilită pe termen mediu, cu
obiective corelate cu condiţiile de pe piaţă. Vom îmbunătăţi cotă de piaţă, profitabilitatea şi
vom scădea raportul cost/venituri", afirmă Van Groningen, fără a preciză vreo ţintă anume.
Raiffeisen Bank România a înregistrat la finele lui 2008 un profit de 165 de milioane euro,
în creştere cu 75,6% faţă de anul precedent, în condiţiile în care activele băncii au urcat de la
4,4 miliarde euro în 2007 la 4,65 miliarde euro la sfârşitul anului trecut. Creditele acordate de
Raiffeisen au depăşit anul trecut 2,67 miliarde euro, în creştere cu 14% faţă de aceeaşi
perioadă a anului 2007, iar depozitele clienţilor au totalizat peste 3,65 miliarde euro.
Raportul dintre credite şi depozite se află la un confortabil nivel de 74%, excesul de
lichiditate fiind investit la BNR şi în achiziţionarea titlurilor de stat.

Produse și servicii

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE


MasterCard BRD ePayment in Lei
BRD ePayment este un card special conceput pentru clienţii
magazinelor online, rezultat din parteneriatul cu integratorul de
soluţii de comerţ electronic GECAD ePayment.
Emis sub însemnele Mastercard, este un instrument de plată
modern, utilizabil în întreagă lume, care permite efectuarea de
tranzacţii pe Internet în deplină siguranţă dar şi a tuturor
operaţiunilor clasice specifice unui card de debit (plăţi la comercianţi, retrageri de numerar,
plăţi facturi).
Standardul 3-D Secure + tehnologia CIP. Cardul BRD ePayment se remarcă prin cel mai
ridicat nivel de siguranţă existent la nivel internaţional, atât în mediul online (magazinele
virtuale din ţară şi străinătate) prin standardul 3-D Secure, dar şi în magazinele tradiţionale,
prin tehnologia CIP ce reduce riscul de copiere sau contrafacere.
PUNCTE DE FIDELITATE Program de fidelitate ataşat. Eşti înscris în mod automat şi
gratuit în programul de fidelitate prin care eşti recompensat cu puncte de fidelitate pentru
utilizarea online a cardului în magazinele virtuale din România ce utilizează soluţia
ePayment.
Primeşti în puncte 0,5% din valoarea fiecărei plăţi online efectuate cu cardul BRD
ePayment. Punctele acumulate le poţi folosi pentru a achita noi cumpărături: ai reducere de
până la 20% în toate magazinele online Partenere.

2
SERVICII GRATUITE:
• asigurare medicală pentru călătorii în străinătate, care acoperă cheltuielile
medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente)
• asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport (avion, tren)
• asistentă voiaj: asistentă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere
medicală după spitalizare sau tratament
La aceste servicii ai acces 24h/24, apelând numărul de telefon specificat pe voucher-ul
de asigurare pe care îl primeşti odată cu cardul. Voucher-ul va atesta deţinerea respectivelor
asigurări de către posesorul cardului.
SERVICII DE URGENŢĂ ÎN STRĂINĂTATE Asistentă telefonică privind utilizarea cardului,
înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat şi primirea unui avans de numerar în
regim de urgenţă, prin intermediul centrului specializat Mastercard.

Carduri cu CIP
Sunt carduri bancare ce încorporează un microprocesor (cip) care stochează şi prelucrează
mai multe informaţii referitoare la posesorul cardului, contul acestuia şi bancă emitentă.
Noua tehnologie adaugă la funcţionalităţile standard ale cardurilor BRD cel mai înalt grad de
securitate recunoscut la nivel internaţional. Cardurile BRD devin astfel carduri duale, fiind
prevăzute nu numai cu bandă magnetică, dar şi cu cip.
Avantaje:
• creşterea nivelului de securitate a tranzacţiilor
• eliminarea riscului de copiere sau contrafacere a cardului
• reducerea considerabilă a fraudelor
• tranzacţii mult mai rapide la comercianţi
• cardurile pot funcţiona independent de sistemele informatice şi de comunicaţii (off
line) în condiţii de maximă securitate

Maestro

Cardul de debit Maestro în Lei este un instrument de


plată practic şi comod care îţi permite efectuarea
tuturor operaţiunilor bancare cotidiene de oriunde în
lume. Se remarcă prin cel mai ridicat grad de
securitate existent la nivel internaţional, garantat de
tehnologia CIP ataşată. Astfel, tranzacţiile tale vor fi
efectuate în deplină siguranţă datorită
microprocesorului încorporat (CIP), riscul de copiere
sau contrafacere a cardului fiind eliminat aproape în totalitate. Dacă eşti angajatul
unei companii cu care BRD a încheiat o convenţie de plată a salariilor pe cârd poţi
beneficia de un Descoperit Autorizat de Cont de până la 6 salarii nete.

UTILIZÂND MAESTRO BENEFICIEZI DE:


 Independenţa şi libertate de mişcare
 Cardul Maestro se adaptează perfect nevoilor tale putând fi utilizat în orice
moment, pentru:
 plăti în magazinele clasice şi virtuale (pe Internet) din România şi străinătate

2
 plata de servicii şi utilităţi către un număr important de furnizori la orice
bancomat/ROBO BRD sau în magazinele partenere care afişează sigla
 acces la disponibilul din cont prin retrageri de numerar, 24h/24 de la orice
bancomat BRD sau al oricărei alte bănci comerciale care afişează siglă şi/sau
 interogarea soldului, schimbarea codului PIN sau obţinerea listei ultimelor 10
operaţiuni efectuate la oricare din bancomatele BRD
 înrolarea gratuită în 3-D Secure, cel mai înalt standard de securizare a plăţilor
pe Internet, prin serviciul E-Commerce BRDImportant: COMISION ZERO pentru
cumpărăturile efectuate cu cardul!

Atucont

Caracteristici:
• poţi oricând să depui, să încasezi, să retragi bani sau să efectuezi transferuri de bani în
contul tău curent deschis la BRD.
• este disponibil oricărei persoane fizice, încă de la împlinirea vârstei de 14 ani. Prin
urmare, şi minorii între 14 şi 18 ani pot fi titulari sau împuterniciţi ai unui cont de
economii ATUCONT, dacă au încuviinţarea ocrotitorului legal (părinte, tutore).
• Majoritatea operaţiunilor desfăşurate în ATUCONT sunt gratuite. Nu se percep
comisioane pentru deschiderea de cont, depunerile de numerar, încasări intra şi
interbancare, transferuri de bani în contul tău curent deschis la BRD. Accesul la
ATUCONT este determinat numai de menţinerea în cont a unei sume minime.
• beneficiază de garanţia oferită de Fondul de Garantare a Depozitelor constituite de
persoanele fizice, în limitele prevăzute de lege.
• În calitate de titular, poţi desemna unul sau mai mulţi împuterniciţi, la semnarea
cererii de deschidere a contului sau ulterior.
• Dobânda acordată la ATUCONT este atractivă, fixă, stabilită pentru fiecare trimestru
calendaristic. În prezent, beneficiezi de următoarele dobânzi:
Rata dobânzii
Capitalizare (%/an)

RON USD EUR


Trimestrială 8.00 1.50 2.75

AtuStart

Copilul tău poate avea acum propriul său cont de economii în Lei, EUR sau USD cu o
dobânda preferenţială. ATUSTART este creat special pentru cei mici, încă din prima lor zi de
viaţă şi până la împlinirea vârstei de 14 ani.

La deschiderea contului de economii ATUSTART, copilul tău va primi în cont din partea noastră
20
LEI sau 5 EUR/USD.
Ori de câte ori ai ocazia, poţi depune în contul ATUSTART banii primiţi cadou de copilul tău
sau sumele pe care vrei să le economiseşti pentru el. Cu siguranţă, va veni vremea când îşi
va dori un calculator, un CD-player, un aparat foto digital, o chitară, role sau o rachetă de
tenis.
Cu ATUSTART îţi este simplu să-i arăţi că dorinţele lui pot fi îndeplinite din propriile
economii, pentru că, oricând ai nevoie, poţi retrage o parte sau toţi banii economisiţi.

2
Depunerile, retragerile de numerar sau încasările le poţi face oricând*, fără a fi
condiţionat de respectarea unui termen prestabilit prin contract şi fără a afecta procentul de
dobândă cu care este remunerat contul.
Cu timpul, copilul tău va învăţa să economisească şi să-şi gestioneze singur mica sa
avere.
Dobânda acordată la ATUSTART este atractivă, fixă, stabilită pentru fiecare trimestru
calendaristic. În prezent, beneficiezi de următoarele dobânzi:

Rata dobânzii
Capitalizare (%/an)

RON USD EUR

Trimestrială 8.25 1.75 3.00

Depozitul 1000

Alege Depozitul 1000 şi vei beneficia de avantajele oferite de o dobândă fixă, garantată
pe întreagă perioadă de constituire a depozitului.
Accesibil tuturor persoanelor fizice majore, rezidenţe sau nerezidente, Depozitul 1000
este un depozit în Lei sau Euro cu dobândă fixă, care se constituie pe termen de 30, 90, 180
sau 365 zile. La expirarea termenului, disponibilităţile acumulate în Depozitul 1000 sunt
transferate automat în contul curent al titularului, menţionat la constituire.

O DOBANDA MARE SI FIXA


Rata dobanzii
(%/an)
Perioada
Lei Euro

1 luna 9.00 3.00


3 luni 9.25 3.25
6 luni 9.00 3.00
1 an 9.00 3.00

Suma minimă pentru constituirea depozitului este de 1000 Lei sau Euro.
Majoritatea operaţiunilor aferente Depozitului 1000 sunt gratuite: deschiderea contului
de depozit, transferul automat la scadenţă al sumei acumulate în contul curent, eliberarea
extrasului de cont. La BRD, banii tăi sunt în siguranţă: disponibilităţile din Depozitul 1000

2
sunt garantate şi de Fondul de Garantare a Depozitelor constituite de persoanele fizice, în
limitele prevăzute de lege.

Banca de Investiţii
Activitatea de Corporate Finance a BRD - Groupe Société Générale a fost asociată în mod
regulat cu marile privatizări, fie la nivel de consiliere în fuziuni/ achiziţii, de iniţiere de
operaţiuni sau de structurare de operaţiuni de piaţă.
Echipa BRD-Corporate Finance cuprinde zece profesionişti cu experienţă financiară şi cu
competenţe sectoriale recunoscute, care sunt în măsură să ofere soluţii originale şi integrate
întreprinderilor mici şi mijlocii, instituţiilor internaţionale, precum şi sectorului public.
BRD - Groupe Société Générale:
 Oferă clienţilor săi consiliere din partea analiştilor financiari pentru deciziile lor de
investiţii şi execută ordinele lor;
 Distribuie titlurile operaţiunilor de pe piaţa primară (obligatară sau a acţiunilor);
 Dirijează emisiunile obligatare.

RAIFFEISEN BANK
Raiffeisen Bank îţi pune la dispoziţie cele mai eficiente şi inovative soluţii bancare gândite
special pentru tine. Acestea te vor ajută în viaţă de zi cu zi sau la proiectele pe termen lung
la care te gândeşti.
Oricare ar fi lista ta de cumpărături cu noul card de cumpărături te bucuri de cele mai multe
opţiuni de rambursare:
0% dobândă până la 56 de zile, pe viaţă. Foloseşte cardul de cumpărături fără dobândă!
Plăteşte cu cardul, rambursează integral sumele utilizate, până la scadenţă lunară şi
beneficiezi de 0% dobândă.
Rambursare flexibilă. Este alegerea ta câţi bani rambursezi lunar! În funcţie de banii pe care
îi ai la dispoziţie poţi rambursa lunar orice sumă, pornind de la minimum 5% din creditul
utilizat. Plată în raţe fixe, cu dobândă redusă. Gestionează-ţi bugetul cu costuri reduse!
Alege plata în rate lunare fixe (6, 12, 18, 24 sau 36 de raţe) pentru cumpărături în valoare de
minimum 300 Lei şi ai dobândă mai mică decât dobândă standard
.

Avantajele cardului de cumparaturi


Aplici o singură dată şi ai acces la credit pe o perioadă nelimitată. Bancă îţi acordă o linie
de credit care îţi stă la dispoziţie toată viaţă şi la care ai acces, din ţara sau străinătate,
plătind la comercianţi sau retragand numerar de la bancomate şi ghişee bancare, 24 ore din
24 şi 7 zile din 7. Tu decizi când apelezi la credit, în funcţie de necesităţile de moment.
Faci cumpărături în siguranţă. Poţi beneficia de un pachet unic de serviciide protecţie
ataşat cardului tău.
1. Protecţia Cardului: beneficiezi de extra protecţie în cazul
în care
pierzi sau îţi este furat cardul.
2. Protecţia Cumpărăturilor: cumpărăturile pe care le
plăteşti cu
cardul sunt protejate împotrivă deteriorării, distrugerii sau
furtului pentru 30 de zile de la data achiziţiei, inclusiv pe durată
transportului.
3. Protecţia Preţului: ştii că poţi beneficia de cel mai bun preţ de
pe piaţă pentru cumpărăturile plătite cu cardul.

2
Primeşti bonusuri la cumpărături. Programul MultiShop.
Cardul tău îţi aduce cumpărături gratuite! Foloseşte cardul de cumpărături în magazinele
partenere şi beneficiezi de reduceri garantate.
Primeşti gratuit până la 4 carduri suplimentare. Împarte beneficiile cardului de
cumpărături Raiffeisen Bank cu încă 4 persoane dragi ţie cărora le poţi oferi câte un card
suplimentar, fără niciun cost de administrare. Mai mult, pentru fiecare card suplimentar alegi
acces total sau parţial la limită ta de credit.
Caracteristici:
Card de credit, în lei, pentru persoane fizice.
Utilizare naţională şi internaţională (în străinătate se face automat conversia în moneda
ţării respective).
Limita de credit este stabilită de bancă pentru fiecare utilizator, între 700 şi 20.000 RON.
Rambursare lunară minimă: 5% din valoarea creditului utilizat.
Limită lunară de cheltuială: 100% din limită acordată de bancă pentru plăţi la
comercianţi, 40% pentru retrageri de numerar.
Nu necesită giranţi, asigurare sau alte garanţii.

Cardul de cumparaturi Vodafone


Cu cardul de cumpărături Raiffeiesen Bank – Vodafone ieși in caștig
dublu la cumparaturi!
Dacă ești abonat Vodafone, la fiecare plată cu cardul primești puncte
de loialitate pe care le poți folosi pentru telefoane mobile, minute de
convorbiri, reduceri la abonamente, extraopțiuni sau alte produse
Vodafone.

Visa Electron
Caracteristici:
•card de debit, in lei, pentru persoane fizice
•card de plată a salariilor pentru angajatori
•utilizare domestică și internațională
•suma minimă de deschide de a contului pe card trebuie sa fie
50.000 lei/ 5 lei noi.

Avantaje:
• pana la 5 carduri pe cont.
• posibilitatea de a efectua tranzacţii comerciale directe şi extrageri de numerar nu numai
în ţară, dar şi în străinătate (cardul este alimentat cu lei, În străinătate realizându-se
conversia automată în moneda ţării respective).
• Poți încasă dobânzile oferite de bancă la depozite fără capitalizarea dobânzii.
• Poți efectua plăți directe către furnizorii de utilităţi, fără a fi necesară deplasarea la
bancă, datorită contului curent ataşat cardului tău.
• în cazul în care cardul este folosit pentru încasarea lunară a salariului, poţi beneficia, la
cerere, de , în valoare de unul până la trei salarii nete. Aceasta reprezintă o linie de credit
ataşată cardului tău de salariu.
• participi automat la programul prin care beneficiezi de reduceri garantate în magazinele
partenere Raiffeisen Bank.

2
Centrele Raiffeisen Bank Casa Ta
Planuri imobiliare fara compromisuri?
Experții noștri iți propun soluția optimă de creditare.
Când ai în vedere un proiect imobiliar, e important să ai un expert langă tine.
Recomandările sale te vor ghida în alegerea soluției optime de creditare fără să fii nevoit să
faci compromisuri.
La centrele Raiffeisen Bank Casa Ta, tu trebuie doar să știi ce iți dorești. Experții noștri
sunt acolo pentru a-ți oferi consultanța de specialitate, fie ca e vorba de o casă nouă,
reamenajarea celei existente, achiziționarea unui teren sau obținerea unui credit de nevoi
personale garantat cu ipoteca.
Avantajele centrelor Raiffeisen Bank Casa Ta:
•Consiliere specializată, oferita de experții Raiffeisen Bank in centre
dedicate.
•O singură persoană te va consilia pe tot parcursul obținerii creditului.
•Soluții de creditare adaptate planurilor tale.
•Rapiditate in finalizarea dosarelor și în acordarea creditelor.
•Ai posibilitatea de a stabili întalniri cu expertul Raiffeisen Bank chiar și
în afara orelor de program (cu programare).

Raiffeisen Asset Management

SAI Raiffeisen Asset Management SA, societatea de administrare a investiţiilor a


Grupului Raiffeisen în România, este locul unde banii dumneavoastră sunt
fructificaţi eficient, administraţi de o echipă de profesionişti. E că şi cum v-aţi da
copiii să fie educaţi la un colegiu recunoscut, printre oamenii rafinaţi care pun preţ
pe evoluţie.

Fonduri Deschise de Investitii

Valoarea Performanta
Valoarea la zi a unitatii
Denumire fond Data lansarii activului net Ultimele De la
de fond
(mil.) 365 de zile lansare
Raiffeisen Monetar (RON) 18-09-2008 117.5317 567.75 15.74% 17.52%
Raiffeisen Confort (RON) 25-09-2007 107.9230 20.98 13.55% 7.92%
Raiffeisen Benefit (RON) 19-06-2006 102.6975 21.79 29.83% 2.70%
Raiffeisen Prosper (RON) 19-06-2006 81.3998 31.86 45.33% -18.60%
Raiffeisen Romania Actiuni (RON) 23-08-2007 29.9148 10.79 53.70% -70.09%
Raiffeisen Euro Plus (EURO) 27-10-2009 100.1048 8.48 - 0.10%

Fonduri Inchise de Investitii

Valoarea Performanta
Valoarea la zi a unitatii
Denumire fond Data lansarii activului net Ultimele De la
de fond
(mil.) 365 de zile lansare
Raiffeisen Strategii Valutare (RON) 25-08-2008 2,943.4481 39.46 42.00% 47.15%

2
Fonduri de Pensii Facultative

Valoarea Performanta
Valoarea la zi a unitatii
Denumire fond Data lansarii activului net Ultimele De la
de fond
(mil.) 365 de zile lansare
Raiffeisen Acumulare (RON) 29-07-2008 11.808288 9.25 23.91% 18.07%

Strategiile de marketing

BRD - Groupe Société Générale a pus în practică un program de investiţii fără precedent
pentru modernizarea reţelei sale. Ea întăreşte şi reînnoieşte forţa sa comercială prin
recrutarea de tineri colaboratori. De altfel, reorganizarea reţelei lansată cu doi ani în urmă
are ca obiectiv, prin intermediul creării de grupuri, multiplicarea numărului de agenţii cu
funcţie exclusiv comercială.
Strategia BRD - Groupe Société Générale se integrează în strategia globală a Grupului
Société Générale: păstrarea echilibrului între portofoliul de servicii şi profilul de risc, pentru
asigurarea dezvoltării şi rentabilităţii pe termen lung, în paralel cu menţinerea eforturilor
pentru asigurarea unei eficacităţi operaţionale.
Reuşita acestei strategii de dezvoltare se bazează şi pe eforturile colaboratorilor BRD din
România, care împărtăşesc valorile Grupului Société Générale.
BRD - Groupe Société Générale doreşte să fie banca de referinţă a României prin
profesionalism, inovaţie, calitatea dezvoltării şi rentabilitate.
În acest sens, BRD-Groupe Société Générale îşi va urmări politica de investiţii susţinute în
vederea adaptării dispozitivului său comercial la specificul pieţei româneşti, realizării la scară
largă a procesărilor şi diversificării gamei sale de produse şi servicii.

RAIFFEISEN BANK
Raiffeisen Asset Management va lansa în luna noiembrie fondul deschis de investiţii
Raiffeisen Euro Plus. Fondul este singurul din piaţa românească cu investiţii exclusiv în
instrumente purtătoare de dobândă, denominat în EURO CNVM a autorizat prospectul de
emisiune al fondului deschis de investiţii Raiffeisen Euro Plus, produs care va fi disponibil
pentru subscrieri începând cu luna noiembrie 2009. Fondul va efectuă plasamente în
instrumente purtătoare de dobândă, cu preponderenţă titluri de stat, municipale şi depozite
bancare denominate în EUR. Valoarea iniţială a unităţii de fond va fi de 100 EUR, iar investiţia
minimă va fi o unitate de fond. Fondul va permite subscrieri şi răscumpărări continue, fără
comisioane de subscriere sau răscumpărare. Durată minima recomandata de investiţie este
6-12 luni. Fondul va fi distribuit prin reţeaua Raiffeisen Bank, depozitarul fondului va fi
Raiffeisen Bank, iar auditul va fi asigurat de KPMG. Prin noul fond, singurul din România cu
plasamente exclusiv în intrumente purtătoare de dobândă, denominat în EUR, societatea
Raiffeisen Asset Management îşi consolidează poziţia de lider al industriei locale de asset
management în domeniul inovării, fiind :

2
• prima din România care a direcţionat o parte din plasamentele de acţiuni către pieţele
externe, prin intermediul fondurilor Raiffeisen Prosper şi Raiffeisen Benefit,
• prima şi singura care a lansat primul fond de investiţii cu capital protejat, Raiffeisen
Confort,
• prima şi singura societate de administare a investiţiilor care administrează fonduri de
pensii facultative, Raiffeisen Acumulare,
• prima şi singura societate de administrare care a lansat un fond cu plasamente pe
piaţă valutară, Raiffeisen Strategii Valutare.
Raiffeisen Asset Management este singura societate de administrare a investițiilor din
Romania prezentă pe toate segmentele pieței administrării investițiilor: fonduri deschise de
investiții, fonduri închise de investiții, portofolii individuale și fonduri de pensii facultative.

Comportamentul consumatorului

Conform datelor prezentate mai sus, s-a urmărit o analiză comparativă a celor două bănci
printr-un studiu de piaţă ce s-a concretizat în elaborarea unui chestionar format din 12
întrebări de diferite tipuri. Scopul principal l-a constituit cunoaşterea gradului de satisfacţie,
de informare a clienţilor faţă de produsele/serviciile oferite, cât şi opiniile acestora cu privire
la imaginea celor două bănci. Totodată, această analiză urmărește atragerea de noi clienţi şi
segmentarea acestora în două categorii cei care preferă brandul BRD-Groupe Societé
Generale sau Raiffeisen.
Chestionarele s-au aplicat unui eşantion de 20 de persoane fiind folosite pentru a
determina atitudinea clienţilor existenţi şi potenţiali.
De asemenea în elaborarea acestora s-a ţinut cont şi de faptul că ele trebuie să
îndeplinească anumite condiţii pentru a fi eficiente, precum: să fie cât mai scurte, cât mai
simple cu putinţă, uşor de înţeles dar să cuprindă întrebări cu privire la toate datele
relevante; întrebările să fie stimulative, adică să conţină o incitare la răspuns; să existe
întrebări filtru, care să permită identificarea intervievatului, să se asigure răspunsuri cât mai
complete; să faciliteze controlul, prelucrarea, analiză datelor statistice şi interpretarea
rezultatelor.
Chestionarul începe cu întrebări generale urmând cu o serie din ce în ce mai specifice iar
în final se folosesc întrebări de identificare a intervievatului, având 12 întrebări de diverse
tipuri cum ar fi:
 o singură întrebare deschisă care are avantajul că se obţin răspunsuri spontane şi
aprofundate deoarece lasă libertatea persoanei intervievate să formuleze răspunsul pe
care îl consideră cel mai potrivit;
 două întrebări cu variante multiple de răspuns ce permit abordarea unor subiecte mai
complicate, fiind mai uşor de adresat şi de prelucrat decât întrebările deschise;
 o întrebare cu acordare de note caz în care respondenţii acordă o notă elementelor
asupra cărora sunt consultaţi, permite calcularea unor medii prin ponderarea
răspunsurilor;
 o întrebare cu scală lui Charles E. Osgood în care anchetatorul se plasează pe o scală
bipolară care cuprinde şapte puncte ce opune două afirmaţii contrare (scump-ieftin);
 două întrebări cu scală Likert care permit măsurarea atitudinilor utilizând instrumente
puse la punct de psihologi;
 cinci întrebări închise caracterizate prin simplitate atât pentru anchetator cât şi pentru
intervievat, având un grad de prelucrare uşor;

2
Adăugăm că în cadrul chestionarului a fost folosită şi o filtrare cu scopul de a separă
respondenţii urmând a fi adresată numai acelora care au beneficiat sau beneficiază de
produsele/serviciile băncilor analizate.
La sfârşitul evaluării chestionarelor s-a observat că deşi BRD deţine o cotă de piaţă mai
mare decât Raiffeisen, respondenţii sunt informaţi cu privire la activitatea acestora
manifestându-şi un dezacord faţă de costurile ridicate ale produselor şi serviciilor. Se observă
o atitudine negativă faţă de personalul BRD chiar dacă aceştia au dat dovadă de pregătire,
instruire şi de o profesionalitate ridicată.
Tot din analiza chestionarelor se observă că o parte din intervievaţi sunt atraşi de aceste
bănci datorită prietenilor,tradiţiei dar şi de imaginea, seriozitatea şi calitatea
produselor/serviciilor oferite.
În cocluzie, putem afirma că scopul pentru care au fost create a fost atins în mare parte,
am cunoscut opiniile clienţilor, gradul acestora de satisfacţie dar şi de nemulţumire.
După cum bine ştim că ”bârfele” circulă foarte repede în cadrul sistemului bancar
aceasta fiind cauza pentru care băncile sunt expuse unui risc major de pierdere a clienţilor
existenţi şi potenţiali. Astfel putem explica părerea negativistă,criticile aduse produselor şi
serviciilor oferite de BRD în ciuda imaginii şi prestigiului acumulate în timp.