Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învățare III.

OPINIA FIECĂRUIA CONTEAZĂ

Unități de competențe Nr de Unități de conținuturi Nr Data Activătăți de învățare recomandate


ord. recomandate de
ore
Aplicarea procedurilor 1. Dreptul de a fi ascultat 1 Activitatea Cetățeni ai Republicii Moldova și ai lumiii (pag. 6)
școlare de participare la și/ sau Activitatea Cetățenii școlii (pag. 7) din suport didactic
procesul decizional din pentru profesori.
clasă/ școală
Activitate - reflecție după I semestru:
Elevii sunt rugați să scrie pe fișe despre cel mai interesant
Exploararea moment, cel mai util moment, cel mai provocator/ dificil sau alte
responsabilităților momente în cadrul orelor de Educație pentru societate...puse pe
în diverse grupuri sociale linia timpului:septembrie – octombrie – noiembrie – decembrie.
(familie, clasă, prieteni, 2. Lider poate fi oricine 1 Activitatea Cine este liderul (pag. 29) și/ sau
grup de semeni) Activitatea Mașinuțe, mașinuțe (pag. 25) din suport didactic
pentru profesori
Manifestarea respectului în
diverse grupuri școlare. 3. Votul înseamnă voce 1 Activitatea Două buletine (pag.30) din suport didactic pentru
profesori.
Aplicarea în grup a 4. Deciziile clasei noastre 1 Activitatea Vocea elevilor în școală (pag.10) din suport didactic
unui/unei pentru profesori.
instrument/ metode
5. Ce este consiliul elevilor 1 Activitatea Ce reprezintă un consiliul al elevilor? (pag 9) și/ sau
eficient(e) de
Activitatea De ce clasa/ școala trebuie să aibă un consiliu al
monitorizare a respectării
elevilor (pag. 8) din suport didactic pentru profesori.
drepturilor copiilor

Susținerea respectului 6. Rolul consiliului elevilor în 1 Activitatea Care este rolul consiliului elevilor? (pag.11) din
pentru demnitatea umană, clasă/școală suport didactic pentru profesori.
egalitate și echitate
7. Competențele și 1 Activitatea Care sunt responsabilitățile șefului clasei (pag 14).
Cooperarea în vederea responsabilitățile șefului clasei
realizării sarcinilor de lucru 8. Cine vrea să candideze 1 Activitatea Promisiuni de îndeplinit (pag.31) din suport didactic
asumate/ atribuite ale pentru profesori.
echipei
9. Simularea alegerilor consiliului 1 Activitatea Alegerea reprezentanților clasei (pag. 19) din suport
clasei didactic pentru profesori.
Produse recomandate:
 Linia timpului: momente/ aspecte memorabile în cadrul orelor de Educație pentru societate
 Poster ,,Este șeful clasei un supererou?’’
 Fișa de lucru ,,Supereroul’’
 Proces verbal la alegeri