Sunteți pe pagina 1din 9

Mihai Ioana Alexandra

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE INVATAMANT: G. P. P. „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești


GRUPA: mijlocie „Piticii cuminți”
DATA: 25 februarie 2021
EDUCATOARE: Mihai Ioana
Tema anuală de studiu: Când/cum şi de ce se întâmplă?
Subtema săptămânii: Noapte și zi
Tema activității: Soarele și luna
Mijloc de realizare: Activitate integrată (ADP+ADE+ALA)
Tipul activității: Mixtă (însușire şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi)
Componența activității
 Activități de dezvoltare personală:
Rutine:
 Întâlnirea de dimineață: „Noapte bună-i la culcare asta știe fiecare”, Salutul, Prezența,
Calendarul naturii;
Tranziții:
 Pendulul-joc distractiv

 Activități pe domenii experienţiale:


► Domeniul om și societate- activitate practică
Tema: : Soarele și luna-
Mijloc de realizare: lipire

 Jocuri și activități didactice alese (etapa I):


Știință: Ce și când facem?
Joc de masă: Ziua și noaptea- sortare jetoane

 Jocuri și activități didactice alese (etapa a II-a):


Joc distractiv: Ghicește când se întâmplă: pantomimă

1
Joc de mișcare: Ștafeta zilelor

Scopul:
 Verificarea și consolidarea cunoștințelor referitoare la activitățile din zi și noapte
 Consolidarea unor priceperi şi deprinderi practic-aplicative

Obiective operaționale: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:


La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:
O1 – să confecţioneze tablouri cu soarele și luna prin lipire;
O2 – să analizeze critic şi autocritic lucrările lucrările în funcţie de criteriile stabilite iniţial;
O3 – să utilizeze creativ materialele din centre
O4 – să respecte regulile de joc atât în echipă, cât și individual

Strategii didactice:
Metode și procedee: Observarea, conversaţia, explicaţia,
Mijloace de învățare: calendarul naturii, materiale decupate, coli colorate, jetoane, recompense,
Forme de organizare a colectivului de copii: frontal, individual, în perechi, în grup.
Modalițăți de evaluare: - Evaluare continuă prin aprecieri;
- Verificare orală, observarea permanentă a comportamentului, analiza
și corectarea imediată a răspunsurilor.

Durata: 2h și 30min

Bibliografie:
1. Activitatea integrată din grădiniţă - Editura Didactica Publishing House, 2008;
2. Aplicarea noului Curriculum pentru educație timpurie – o provocare, Editura Diana,
Pitești, 2009;
3. MECTS –„Curriculum pentru educația timpurie”, 2019.
4. Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educațional, Bucuresti, 2005;
5. Kirsten Hansen, Roxane Kaufmann, Kate Burke Walsh, Crearea claselor după
necesităţile copililui;

2
SCENARIUL ZILEI

Rutină și tranziție: Ne pregătim pentru activități. Copiii se așează pe scaune, în semicerc,


cu mânuțele pe genunchi și spatele drept.
Rutină: Întâlnirea de dimineață:
Salutul: „Bună dimineaţa, Pitici cuminți!” Salutul se realizează de către educatoare cu
fiecare preșcolar în parte, iar apoi salutăm, pe rând, colegul de lângă noi.
Prezența se realizează prin citirea copiilor din catalog, în ordine alfabetică. Apoi un copil
va număra toți copii, o fetiță numără băieții, iar un băiat numără fetele prezente . Se completează
Calendarului naturii, ajutaţi de întrebările: ,,În ce anotimp suntem?”,,În ce zi a săptămânii
suntem?”, ,,Cum este vremea astăzi?”. Se poartă o scurtă discuție despre cum am dormit noaptea
trecută.
Noutatea zilei. Copiii vor asculta cântecelul Cocoșelul . Se va trezi astfel interesul
copiilor pentru activitate.
Tranziţie: ,,Ursuleții s-au trezit” – gimnastică de înviorare- fiecare copil se ridică de pe
scaun și face exerciții.
În continuare se desfăşoară ADE – Domeniul om și societate – Soarele și luna. Copiii
sunt anunţaţi că urmează o activitate la care vol lucra individual, la mese, cu material propriu.
Introducerea în activitate - Copiii sunt anunţaţi că trebuie să se așeze înapoi pe scaun și să
aștepte cuminți următoarele indicații.
Precizarea temei – Vor aștepta până când vor primi cu toții materialele necesare. Îi voi
întreba cum cred ei că se numește activitatea pe care urmează să o facem, iar apoi voi da eu
răspunsul final.
Observarea materialului: Discutăm despre materialele pe care le au în față.
Fixarea conţinutului: După observare, le voi spune copiilor că urmează să facem un cu
ziua și noaptea
 Urmează să poziționăm corect elemente de o parte și de alta a tabloului
 Identificăm greșelile făcute de mine
 Fiecare copil poate personaliza acest tablou
Copiii vor fi recompensați cu aplauze

Jocuri și activități didactice alese1. În continuare, copiii sunt invitați să se așeze din nou
în semicerc. Voi anunţa jocul ce urmează să îl desfășor. Le voi spune că trebuie să ne comportăm

3
civilizat, să nu vorbim neîntrebați, să asculte totul până la capăt și să răspundă doar ridicând
mâna.
Pentru jocul de masă îl voi ruga să păstreze liniștea, să asculte și să sorteze corect, fără să
întrerupă ceilalți colegi.

 Tranziţie: „Batem tare palmele- joc cu text și cânt”


În încheierea activității, le voi propune copiilor să facem un joc distractiv. Se fac aprecieri
asupra modului de desfăşurare al întregii activități. La final, copiii părăsesc întâlnirea on-line și
ne salutăm.

4
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Momentele activității Ob. Continutul activității Strategii didactice Evaluare
Metode si Mijloace de Forme de
op.
procedee învățământ organizare
Moment organizatoric Se asigură condiţiile necesare pentru Conversația Aprecieri
desfăşurarea activităţii: verbale
-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea scaunelor la măsuțe;
-pregătirea materialului didactic;
-intrarea organizată a copiilor în sala de
grupă.
Captarea atenției În scopul creării unei atmosfere Audierea
prielnice începerii activităţii copiii vor Conversația cântecelul
asculta cântecelul Cocoșelul. Se va trezi ui
astfel interesul copiilor pentru activitate..
Anuntarea temei și a Se anunță copiii că vor desfășura Conversația Observarea
obiectivelor activitatea numită „Soarele și luna”, în care Explicația sistematică
vor observa și vor rezolva anumite sarcini. a copiilor

Dirijarea învățării În continuare se desfăşoară ADE –


Domeniul om și societate Copiii sunt
anunţaţi că vor trebui să respecte indicațiile
și să rezolve sarcinile

O1
Introducerea în activitate - Copiii
sunt anunţaţi că trebuie să se așeze înapoi pe

5
scaun și să aștepte cuminți următoarele
indicații.
Precizarea temei – Vor aștepta până
când vor primi cu toții materialele necesare.
Îi voi întreba cum cred ei că se numește
activitatea pe care urmează să o facem, iar
O2 apoi voi da eu răspunsul final.
Observarea materialului: Discutăm
despre materialele pe care le au în față.
Fiecare copil va avea un ser de creioane, un
O3 soare, o lună, un fluture, un cocoș, o bufniță,
trei steluțe, lipici și o coală. Le voi spune
ordinea în care vor folosi aceste materiale și
în ce fel.
Fixarea conţinutului: După
observare materialelor, le voi spune copiilor
că urmează să facem un tablou cu soarele și
luna- Urmează să poziționăm corect
elemente în tablou
 Le voi spune că pe foaia de carton, care este
împărțită în doua (una deschisa și una
închisă) vor lipi elemente specifice zilei și
nopții. Le voi spune că urmează să facem
O2
împreună un tablou complet. Apoi îi voi
ruga să poziționeze fiecare element pe foaie

6
în funcție de locul pe care îl are.
 -Fiecare copil poate personaliza acest tablou
Copiii vor fi recompensați cu
aplauze

O3
Obținerea performanței O1 Se va realiza cu ajutorul tabloului
făcut de noi toți. Le voi cere copiilor să
adauge un curcubeu sau artificii.
-Ce fac copii ziua? Individual
O2 - Ce fac copiii noaptea?
-Ce se întâmplă cu soarele noaptea?
- De ce nu se văd artificiile pe cer
O5 ziua?
- De ce nu apare curcubeul pe cer
O6 ziua?
Vom discuta despre ceea ce am realizat şi
vom ruga fiecare copil să ne arate
rezultatele obţinute. Vom aprecia activitatea
copiilor, vom lăuda toţi copiii pentru
progesele făcute.
Asigurarea retenției și a Ștafeta orelor
transferului Ne vom mișca puțin prin intermediul acestei
ștafete. Se vor face două grupe de copii și
vor primi un obiecr în mână care reprezintă Jocul

7
ziua săptămânii. O vor da mai departe și Individual
care ajunge primul la duminică, a câștigat
concursul.

Evaluarea activității Se fac aprecieri asupra modului de Conversația Aprecieri


desfăşurare al întregii activități. Vom verbale
aplauda toți copiii și vom pune simbol celor
care s-au comportat așa cum trebuie.

8
9

S-ar putea să vă placă și