Sunteți pe pagina 1din 3

Prof.

Constanţa CHELARU

STRUCTURA ORIENTATIVĂ
A PRINCIPALELOR TIPURI DE LECŢII

O lecţie presupune activarea şi realizarea mai multor funcţii pedagogice


precum: asigurarea predării/învăţării unor conţinuturi noi, verificarea cunoştinţelor
asimilate de elevi în lecţii anterioare, formarea unor priceperi şi deprinderi,
recapitularea şi sistematizarea unor conţinuturi deja însuşite, consolidarea (fixarea)
acestora, realizarea unor sinteze a cunoştinţelor pornind de la diferite teme sau
probleme.
Tipul unei lecţii se stabileşte prin predominanţa uneia dintre funcţiile
enumerate mai sus şi nu prin exclusivitate. Asta înseamnă că o lecţie va urmări cu
precădere realizarea unei funcţii, dar pe parcursul ei, în plan secund, vor fi vizate şi
celelalte. Astfel, într-o lecţie de predare/învăţare funcţia predominantă va fi de
prezentare, clarificare şi însuşire a unor noi conţinuturi, dar putem întâlni şi
momente de consolidare a cunoştinţelor, de formare a priceperilor şi deprinderilor
şi chiar de verificare a cunoştinţelor anterioare (în forma reactualizării
cunoştinţelor).
Pornind de la cele prezentate mai sus, identificăm următoarele tipuri de
lecţii:
- lecţia de predare/învăţare
- lecţia mixtă (verificare/predare/învăţare)
- lecţia de consolidare (fixare) a cunoştinţelor
- lecţia de sinteză a cunoştinţelor
- lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
- lecţia de formare de priceperi şi deprinderi
- lecţia de educaţie fizică (cu o structură specifică)
Structura acestor tipuri de lecţie prezentată în diferite lucrări de specialitate este
orientativă. Creativitatea, talentul şi priceperea cadrului didactic, precum şi
concepţia sa asupra desfăşurării lecţiei pot imprima acesteia structuri variate,
inedite. Oricare ar fi secvenţele unei lecţii şi modul lor de înlănţuire, important este
ca aceasta să-şi îndeplinească funcţia, cadrul didactic să atingă rezultatele
preconizate în obiective şi să se respecte particularităţile de vârstă şi individuale
ale elevilor, precum şi specificul clasei ca grup şcolar.

Lecţia de predare/învăţare
- moment organizatoric captarea atenţiei
- introducerea în lecţia nouă prin una dintre variantele discuţii introductive

reactualizarea cunoştinţelor
- anunţarea subiectului lecţiei noi şi a obiectivelor operaţionale
- dirijarea învăţării
- consolidarea (fixarea) cunoştinţelor noi
- tema pentru acasă
- aprecieri şi recomandări

Lecţia mixtă (verificare/ predare/învăţare)


- moment organizatoric
- verificarea lecţiei anterioare şi (unde este cazul) a temei scrise
captarea atenţiei
- introducerea în lecţia nouă prin una dintre variantele discuţii introductive

reactualizarea cunoştinţelor
- anunţarea subiectului lecţiei noi şi a obiectivelor operaţionale
- dirijarea învăţării
- consolidarea (fixarea) cunoştinţelor noi
- tema pentru acasă
- aprecieri şi recomandări

Lecţia de consolidare a cunoştinţelor/ priceperilor şi deprinderilor


- moment organizatoric
- verificarea a temei scrise (unde este cazul)
- anunţarea subiectului lecţiei noi şi a obiectivelor operaţionale
- dirijarea consolidării – cu două momente:
◘ reactualizarea elementelor teoretice vizate în consolidare (aprox. 25% din durata
momentului de dirijare a consolidării)
◘ aplicaţii (exerciţii, probleme, răspunsuri la întrebări, planuri de idei etc.) (aprox.
75% din durata momentului de dirijare a consolidării)
- evaluarea cunoştinţelor (fişe de activitate independentă) – la latitudinea cadrului
didactic
- aprecieri şi recomandări
- tema pentru acasă

Lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor


- moment organizatoric
- anunţarea subiectului lecţiei noi şi a obiectivelor operaţionale
- dirijarea recapitulării şi sistematizării cunoştinţelor – cu două momente:
◘ reactualizarea planului de recapitulare
◘ recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor pe baza planului – cadrul didactic poate
opta pentru sistematizarea unităţilor de conţinut urmate imediat de aplicaţii sau pentru
recapitularea şi sistematizarea întregului conţinut vizat şi, în final, realizarea unor
aplicaţii (se va ţine seama că accentul cade pe organizarea şi structurarea cunoştinţelor
şi, în plan secund, realizarea de aplicaţii)
- evaluarea cunoştinţelor (fişe de activitate independentă) – la latitudinea cadrului
didactic
- aprecieri şi recomandări
- tema pentru acasă
Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi

- moment organizatoric
captarea atenţiei
- introducerea în lecţia nouă prin una dintre variantele discuţii introductive

reactualizarea cunoştinţelor
- anunţarea subiectului lecţiei noi (în cazul disciplinei Educaţie plastică se anunţă
tema plastică şi subiectul)şi a obiectivelor operaţionale
- intuirea materialelor de lucru
- intuirea modelului
- explicarea şi demonstrarea tehnologiei de lucru
- exerciţii pentru pregătirea mâinilor pentru activitate (recomandate la preşcolari şi
şcolarii din clasele I-II)
- instructaj privind protecţia muncii (când se utilizează instrumente care ar putea
duce la producerea unor accidente – ace, foarfece, cuţite, sticlă etc.)
- realizarea lucrării de către elevi
- analiza şi aprecierea lucrărilor elevilor
- recomandări pentru activitatea viitoare

Lecţia de educaţie fizică

- organizarea colectivului (se vor realiza următoarele: aliniere, prezenţă, verificarea


echipamentului şi a stării de sănătate a elevilor, anunţarea temelor)
- pregătirea organismului pentru efort (variante de mers şi alergare)
- influenţarea selectivă a aparatului locomotor (exerciţii în formaţie de gimnastică)
- realizarea temelor
- revenirea organismului după efort
- încheierea organizată a lecţiei