Sunteți pe pagina 1din 12

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa Atelier nr 1

DATA: 06.05.2021.
EDUCATOARE: Pocovnicu Florentina-Larisa
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Ştiinţe
TEMA DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică
TEMA ACTIVITĂŢII: „Albinuța Zuzi”
MODALITATEA DE REALIZARE: joc didactic
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe

COMPETENȚE GENERALE:

- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor( persistență în activități)


- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat.

COMPETENȚE SPECIFICE :

- Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor obiecte/instrumente.


- Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
- Integreză ajutorul primit pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți.
- Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor.
- Rezolvă situații problemă, ponind de la sortarea și reprezentarea unor date.
- Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire la alcătuirea de mulțimi, la numerația în limitele
1-10, la rezolvarea unor sarcini matematice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 Să alcătuiască mulțimi de obiecte.
O2 Să numere crescător şi descrescător în concentrul 0-10.
O3 Să raporteze cantitatea la număr şi numărul la cantitate.
O5 Să rezolve probleme simple după imagini;
O5 Să utilizeze corect limbajul matematic;
O6 Să exprime locul ocupat de floare, utilizând numeralul ordinal corespunzător;
SARCINA DE JOC: rezolvarea de sarcini matematice cu suport intuitiv
ELEMENTE DE JOC: Personaj surpriză, mânuirea materialului, aplauze, surpriza

REGULILE JOCULUI: Fiecare copil va rezolva câte o sarcină didactică pentru a o ajuta pe
albinuța Zuzi.

STRATEGII DIDACTICE
a) Metode şi procedee:
- Explicaţia
- Conversaţia - Exerciţiul
- Demonstraţia - Problematizarea

b) Materiale didactice:
- Panou;
- Jucărie de pluș;
- Jetoane şi siluete cu: albine, greieri, fluturi, buburuze, bondari
- Stup de albine
- Panou
- Planşe;
- Magneți

c) Forme de organizare a activităţii – frontală, individual

Evaluarea- orală (prin răspunsurile date), aprecieri verbale

BIBLIOGRAFIE:

• Mihaela Neagu, Metodica predării activităţilor matematice în grădiniţă. Îndrumar


metodologic, Mihaela Neagu, Polirom, 1997.
• -Manolescu Marin – Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie şi
practică, Universitatea din Bucureşti, Editura Credis, 2004;
• -Lupu Costică, Săvulescu Dumitru –Metodica predării matematicii, Editura Paralela
45, Piteşti, 1998.
• -Constantin Petrovici, Didactica activității matematice în grădiniță, Editura Polirom,
Iași, 2014.
Evaluare

Etapele Strategii didactice


activităţii
Conţinutul științific

Metode Materiale
şi procedee didactice

Moment Se pregăteşte sala de grupă, prin aerisirea spaţiului de lucru, amenajarea


organizatoric mobilierului şi pregătirea materialului didactic.
Captarea Copiilor li se va prezenta Albinuţa Zuzi. Ea a pregătit un joc matematic
atenţiei care se numește „Ajut-o pe albinuță”. Pentru a vedea cât de isteți sunt copiii,
Conversaţia Albinuță
ea a pregătit câteva sarcini didactice care se află în fagure. Ea are însă nevoie
(PLUȘ)
de ajutorul copiilor şi de aceea vor să-i invite şi pe ei la joc.
.
Anunţarea Evaluez
Prezentată fiind mascota, copiii sunt anunţaţi că vor desfăşura jocul
temei şi a capacitatea
matematic „Ajut-o pe albinuță”. Vor arăta cât de bine cunosc numerele, cât
obiectivelor de a urmări
ştiu să se joace cu ele, să le folosească în situaţii diferite, cât de bine formează Conversaţia
cu atenţie un
mulțimi, cât de bine cunosc vecinii numerelor.
mesaj oral.

Dirijarea a) Explicarea jocului Explicaţia


învăţării Copiii sunt așezați în semicerc. Ei vor trebui să vină pe rând în față, să aleagă o Demonstraţia
bucată din fagure și să caute sarcina didactică din interiorul acesteea. Exerciţiul Evaluez
Se intuieşte materialul: jetoane, planşe, cartonaşe etc. capacitatea
Se explică regulile: de a urmări
-fiecare sarcină este scrisă pe bileţele care se află în fagure; Conversaţia cu atenţie un
-copilul numit va rezolva corect sarcina de pe bileţel; mesaj oral.
-în urma rezolvării corecte a sarcinii, ei vor fi aplaudați, iar la finalul
activității, vor primi stimulente. Exerciţiul

b) Explicațiile se fac cu ajutorul demonstrației. Educatoarea va lua un


fagure, va citi sarcina didactică și o va rezolva explicând totodată. Panou
c) Jocul de probă
Va veni un copil în față şi va rezolva sarcina didactică dintr-un fagure. De Conversaţia
fiecare dată când vor veni în față, copiii vor purta o pălărie de apicultor. Jetoane
Evaluez
d) Executarea jocului de către copii Planşe raportarea
Exerciţiul corectă a
Jocul va cuprinde sarcini de lucru ușoare, medii, dificile. numărului la
cantitate și a
1. Sarcini ușoare: cifrei la
- Numără trei fluturi numărul de
- Numără câte albine sunt în stup și câte sunt în afara stupului Explicaţia obiecte,
- Spune ce cifră se află pe cartonaș! utilizarea
- Formează mulțimea buburuzelor și pune sub ea cifra unui limbaj
corespunzătoare numărului de elemente matematic
adecvat.
2. Sarcini medii: Conversaţia
- Formează un turn din tot atâtea cutii câte anotimpuri sunt Evaluez
- Așază tot atâtea albine în stup câte degete ai la o mână capacitatea
- Așază cifrele în ordine crescătoare (limitele 1-5) copiilor de a
- Așază albina în fața scaunului, sub scaun și pe scaun identifica
- Spune ce cifră se află pe cartonaș! Problemati- vecinii
zarea numerelor.

3. Sarcini dificile:
- Rezolvă adunarea din imagine Exerciţiul Evaluez
- Descompune 7 bondari printr-o modalitate aleasă de tine Explicaţia realizarea
- Descoperă ce cifre lipsesc din următorul șir Demonstraţia corectă a
- Spune care este vecinul mai mare al lui 9. sarcinilor
matematice.
- Spune care este vecinul mai mic al lui 8.
- Așază cifrele în ordine descrescătoare (limitele 1-10)

După ce o sarcină este rezolvată de către copilul din față, educatoarea


împreună cu preșcolarii vor face diverse mișcări.

Sarcini ușoare:
- Numără trei fluturi: Deschidem și închidem de 3 ori palmele
așezate în așa fel încât să semene cu aripile unui fluture Evaluez
- Numără câte albine sunt în stup și câte sunt în afara stupului:
realizarea
Batem din palme o dată și din picioare de 2 ori
- Spune ce cifră se află pe cartonaș: Sărim de 2 ori mișcărilor
- Formează mulțimea buburuzelor și pune sub ea cifra
cerute și
corespunzătoare numărului de elemente: Dăm din aripi de 3 ori
respectarea
Sarcini medii:
numerației.
- Formează un turn din tot atâtea cutii câte anotimpuri sunt: Ne
atingem umerii de 4 ori
- Așază tot atâtea albine în stup câte degete ai la o mână: Zumzăim
de 5 ori
- Așază cifrele în ordine crescătoare (limitele 1-5): Mirosim 5 flori
- Așază albina în fața scaunului, sub scaun și pe scaun: Stăm în fața
scaunului, ne așezăm pe scaun, ne așezăm în spatele scaunului
- Spune ce cifră se află pe cartonaș-Sărim de 5 ori
-

Sarcini dificile:
- Rezolvă adunarea din imagine: Tropăim de 6 ori
- Descompune 7 bondari printr-o modalitate aleasă de tine: Sărim
într-un picior de 7 ori
- Descoperă ce cifre lipsesc din următorul șir: Ne atingem nasul de
10 ori
- Spune care este vecinul mai mare al lui 9: Ne învârtim de 10 ori
- Spune care este vecinul mai mic al lui 8: Dăm din mânuțe de 7 ori
- Așază cifrele în ordine descrescătoare (limitele 1-10): Ne arcuim
de 10 ori numărând în ordine descrescătoare

Conversa
Asigurarea Copiii, împreună cu educatoarea își amintesc cum se numește jocul pe care l- ția
retenției și a au desfăşurat și ce anume au făcut în cadrul acestuia.
transferului

Se va realiza prin jocul „A câta floare lipsește”.


Obţinerea Sarcina didactică: Identificarea locului rămas liber și denumirea lui prin Evaluez
performanţei intermediul numeralului ordinal. Explicaţia Lalele capacitatea
Regula jocului: Copiii închid ochii și îi deschid la semnalul sonor al Demonstrația copiilor de a
educatoarei. Educatoarea împreună cu albinuța Zuzi va lua o floare din cele 10 folosi corect
și o va ascunde. Copiii vor trebui să recunoască rapid a câta floare lipsește. numeralul
Elemente de joc: închiderea și deschiderea ochilor, sunetul fluierului ordinal.
Desfășurarea jocului: Copiii sunt așezați în semicerc. În fața acestora se află
înșirate 10 lalele. Educatoarea le cere copiilor să închidă ochii timp în care va
ascunde o lalea. La auzirea sunetului clopoțelului, copiii deschid ochii și spun
a câta lalea lipsește.

Încheierea
activităţii Voi face aprecieri individuale şi generale în funcţie de răspunsurile date de
Conversaţia
copii.Voi împărţi recompense.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S-ar putea să vă placă și