Sunteți pe pagina 1din 9

Unde electromagnetice. Polarizarea luminii.

Studiul substantelor optic active

Suntem înconjuraţi peste tot de unde electromagnetice


(radiaţii) de diferite frecvenţe sau lungimi de undă. Undele
electromagnetice se formează atunci când un câmp electric
intră în contact cu un câmp magnetic. În fizică, radiația
electromagnetică se referă la undele de câmp electromagnetic
care călătoresc prin spațiu și timp, purtând energie radiantă
electromagnetică.
Radiația electromagnetică este o combinație de câmpuri
electrice și magnetice oscilante care călătoresc prin spațiu și
transferă energie dintr-un loc în altul. Undele electromagnetice
au fost prezise teoretic de ecuațiile lui Maxwell și apoi
descoperite experimental de Heinrich Hertz în 1887. Hertz a
reușit să determine viteza de propagare a undelor
electromagnetice și a evidențiat proprietățile acestora printr-o
serie de experimente. Heinrich Hertz a folosit instrumente
simple, inclusiv bobine de inducție și condensatoare de modă
veche pentru a genera unde electromagnetice. Hertz a
demonstrat că undele electromagnetice sunt similare cu undele
luminoase, care sunt de fapt o clasă de unde electromagnetice.
Undele electromagnetice se propagă în vid cu o viteză
constantă de 3,00 x 108 ms-1. Nu sunt deviate de câmpuri
electrice sau magnetice. Cu toate acestea, ele au capacitatea
de a interfera sau difracta. Undele electromagnetice pot călători
prin orice -- fie că este vorba de aer, materiale solide sau vid.
Nu are nevoie de un mediu pentru a călători sau a se răspândi
dintr-un loc în altul. Undele mecanice, cum ar fi undele de
sunet sau de apă, pe de altă parte, necesită un mediu pentru a
călători. Undele electromagnetice sunt unde „transversale”.
Aceasta înseamnă că sunt măsurate prin amplitudine (înălțime)
și lungime de undă (distanța dintre punctele cele mai înalte/mai
jos ale două unde continue).
Tipuri de unde electromagnetice
În funcție de frecvență sau lungimea de undă cu care radiația
se repetă în timp, respectiv în spațiu, undele electromagnetice
pot fi de mai multe feluri:
 radiațiile (undele) radio;
 microunde;
 radiații infraroșii;
 radiații luminoase;
 radiații ultraviolete;
 radiații X (Rontgen);
 radiații Y (gamma).
Aplicabilitatea undelor electromagnetice
Tehnologia modernă foloseşte unde electromagnetice în toate
aplicaţiile sale.
 Undele (radiațiile) radio
Undele radio fac mai mult decât să aducă muzică la
radiourile noastre. Undele electromagnetice au fost detectate
pentru prima dată în 1887 de Heinrich Hertz, profesor de fizică
la Technische Hochschule din Karlsruhe, Germania.
Undele radio sunt, de asemenea, folosite pentru a
transmite semnale de televiziune, comunicații prin satelit și
telefoane mobile. Au cele mai mari lungimi de undă din spectrul
electromagnetic. Aceste valuri pot fi mai lungi decât un teren de
fotbal sau mai scurte decât un fotbal. O antenă de televiziune
primește semnale sub formă de unde electromagnetice.
Telefoanele mobile folosesc, de asemenea, unde radio pentru
a transmite informații. Acestea sunt unde mult mai mici decât
undele folosite de TV sau FM. Undele radio se deplasează cu
ușurință prin aer. Ele sunt absorbite de organism fără a vătăma
și pot fi redirecționate prin reflecție. Aceste caracteristici le fac
ideale pentru sistemele de comunicații. Undele radio pot fi
generate prin oscilații în circuitele electrice. Când undele radio
sunt absorbite de conductori, ele generează curent alternativ.
Acest curent are aceeași frecvență ca undele radio. Informațiile
sunt codificate în undă înainte de transmisie, care pot fi
decodate atunci când este recepționată unda. Sistemele de
televiziune și radio folosesc acest principiu pentru a difuza
informații.
 Microundele

Microundele pot fi generate de dispozitive electronice


precum undele radio, dar se află în afara domeniului vizibil,
deci nu pot fi percepute de ochiul uman. Una dintre cele mai
timpurii utilizări ale microundelor a fost în echipamentele radar
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Cu toate acestea,
ele sunt utilizate într-o gamă mai largă de domenii. De la prima
utilizare, cuptorul cu microunde a fost folosit într-o mare
varietate de dispozitive și echipamente: dispozitive de siguranță
a zborului, radare militare și de poliție, unități de difuzare a
televiziunii, echipamente de telefonie mobilă, echipamente
medicale (încălzirea organelor interne cu curenți de înaltă
frecvență) și bineînțeles Cuptor cu microunde. Energia produsă
de radiația infraroșie este energie care, spre deosebire de alte
tipuri de unde, nu folosește aerul din jur ca mijloc de
transmitere. Radiația infraroșie este emisă de obiectele calde
într-un spectru continuu.
 Radiațiile infraroșii
Energia produsă de radiația infraroșie este energie care,
spre deosebire de alte tipuri de unde, nu folosește aerul din jur
ca mijloc de transmitere. Radiația infraroșie este emisă de
obiectele calde într-un spectru continuu. Trebuie remarcat
faptul că jumătate din energia emisă de soare corespunde
domeniului infraroșu. Becurile emit mai multă radiație infraroșie
decât lumina. În materialele incandescente, într-un filament
metalic intens încălzit, agitația termică este atât de mare încât
electronii accelerați se ciocnesc frecvent. Aceasta are ca
rezultat o emisie numită radiație termică, care este principala
sursă de lumină.
Corpul uman emite radiații infraroșii la 3000 nm, cu o
emisie maximă de aproximativ 10.000 nm. Spectrul infraroșului
cu unde lungi include marea majoritate a razelor sigure care au
efecte benefice și importante asupra sănătății noastre. Aceste
raze sunt responsabile de fotosinteză, fără de care, după cum
știm cu toții, nu ar exista viață. Corpul uman emană energie
infraroşie prin piele, la fel cum absoarbe în mod natural, în jur
de 93% din undele infraroşii. Acesta este şi principiul care stă
la baza utilizării incubatoarelor în infraroşu necesare pentru
menţinerea în viaţă a copiilor născuţi prematur.
 Radiațiile luminoase
Radiația optică poate fi naturală sau artificială. Soarele
este principala sursă naturală de radiație luminoasă de pe
suprafața pământului. Radiația luminoasă din spectrul solar
acționează pe suprafețele țesuturilor biologice, este în mare
parte reflectată de acestea, iar lumina absorbită pătrunde doar
în straturile superficiale. Dintre toate sistemele și organele
corpului, doar ochiul are proprietatea de a capta radiația
luminoasă. Este un proces complex care implică retina, nervul
optic și sistemul nervos central
 Radiații ultraviolete
Lumina ultravioletă (UV) este invizibilă pentru noi, dar
poate avea efecte periculoase asupra corpului uman. Razele
ultraviolete de la soare pot provoca bronzarea sau arderea
pielii. Radiațiile ultraviolete sunt unde electromagnetice
invizibile emise în mod natural de soare și de toate corpurile
fierbinți. Razele ultraviolete, cunoscute și sub numele de raze
UV, sunt radiații electromagnetice cu lungimi de undă mai
scurte decât radiațiile luminoase percepute de ochiul uman.
 Radiațiile X
Razele X sau Röntgen sunt radiații electromagnetice
ionizante cu lungime de undă scurtă. Fizicianul german
Wilhelm Röntgen este creditat cu descoperirea razelor X în
1895, deoarece el a fost primul care le-a studiat sistematic,
deși nu a fost primul care a observat efectul. Razele X au
lungimi de undă mai scurte decât razele ultraviolete și, de
obicei, lungimi de undă mai mari decât razele gamma.
Descoperirile cu raze X sunt foarte apreciate, mai ales în
medicină. În 1914, Marie Curie a dezvoltat aparatul rapid de
radiografie cu raze X pentru a sprijini soldații răniți în Primul
Război Mondial. Drept urmare, chirurgii pot opera soldații răniți
mai rapid și mai precis.
 Radiaţiile Y (Gama)
Radiația gamma este radiația electromagnetică cu o
frecvență mai mare de 5·1019 Hz și cu cea mai mică lungime
de undă. Diferența dintre razele X și razele Y este de unde
provin.
Polarizarea luminii
Lumina este emisă de diverse surse, cum ar fi soarele sau
becurile. Emisia de unde electromagnetice este rezultatul
dezexcitarii și a revenirii la o stare de energie inferioară,
cunoscută și sub denumirea de stare fundamentală, a atomilor
într-o stare instabilă de înaltă energie. Atomii se comportă ca
niște oscilatoare microscopice strălucitoare. Procesul de emisie
este aleatoriu, iar o sursă de lumină este compusă din multe
astfel de oscilatoare. Prin urmare, direcțiile în care oscilează
câmpurile electrice și respectiv magnetice sunt aleatorii. Acest
tip de lumină se numește lumină naturală sau nepolarizată.
Percepția luminii este produsă în ochi de componenta
câmpului electric a undelor electromagnetice. Prin urmare,
câmpul electric este numit și vector luminos. Vom continua să
ne referim pe scurt la undele electromagnetice care reprezintă
doar oscilații ale câmpului electric. În lumina naturală, undele
emise de fiecare atom al sursei de lumină sunt polarizate liniar,
dar planele de oscilație sunt orientate haotic în toate direcțiile.
Tipuri de polarizare
Polarizarea liniară
Polarizarea liniară apare atunci când planul de oscilație al
câmpului electric al undei luminoase are o singură direcție, și
anume, perpendicular pe direcția de propagare. Prin convenție,
acest plan este considerat planul de polarizare. Componenta
magnetică se comportă în același mod: direcția sa este
perpendiculară pe componenta electrică a undei, care este
unică, și este, de asemenea, perpendiculară pe direcția de
propagare.
Polarizarea circulară
În acest caz, amplitudinea câmpurilor electrice și
magnetice ale undei luminoase are o mărime constantă, dar
direcția sa se rotește cu o viteză unghiulară constantă într-o
direcție transversală pe direcția de propagare.
Polarizarea eliptică
Polarizarea eliptică este similară cu polarizarea circulară,
cu excepția faptului că amplitudinea câmpului este rotită pentru
a descrie o elipsă mai degrabă decât un cerc. O undă
polarizată eliptic este suprapunerea a două unde polarizate
liniar în planul vertical, defazate una de cealaltă prin plumb sau
π/2 radiani, dar cu amplitudini de câmp diferite pentru fiecare
componentă
Fenomene datorate polarizării luminii
Reflecţie
Când un fascicul de lumină nepolarizată strălucește pe o
suprafață, cum ar fi sticla sau apa, o parte din lumină este
reflectată, iar o parte este transmisă. Cu excepția cazului în
care fasciculul este incident în mod normal pe suprafață,
componenta reflectată este parțial polarizată. În cazul particular
în care unghiul fasciculului reflectat formează un unghi drept cu
fasciculul transmis, lumina reflectată are o polarizare complet
liniară într-o direcție normală cu planul de incidență și paralelă
cu suprafața reflectantă. Unghiul de incidență care produce
polarizarea totală prin reflexie este cunoscut sub numele de
Unghiul Brewster. Unghiul de incidență care produce
polarizarea totală prin reflexie este cunoscut sub numele de
Unghiul Brewster.
Absorbție selectivă
Unele materiale permit transmiterea selectivă a unor
planuri de polarizare specifice ale componentei electrice a
undelor luminoase. Aceasta este proprietatea folosită la
realizarea filtrelor polarizante, care folosesc de obicei polimeri
pe bază de iod, întinși la limită și aranjați într-o rețea,
compactați între două foi de sticlă. Acest aranjament
acționează ca o rețea conductivă, „scurtând” componenta
electrică a undei de-a lungul canelurii și permițând
componentei laterale să treacă prin fasciculul polimeric. Lumina
transmisă este astfel polarizată în direcția transversală a
striatului. Efectul de declanșare se realizează prin atașarea
unui al doilea filtru polarizant, numit analizor, la lumina deja
polarizată. Când orientarea analizorului coincide cu planul de
polarizare al luminii incidente, toată lumina trece, dar pentru
orientarea ortogonală, lumina este complet stinsă.
Aplicații de polarizare a luminii
Filtrele de polarizare sunt folosite în fotografie pentru a
elimina erupția cauzată de lumina care revine pe suprafețele
reflectorizante, cum ar fi apa. Ele sunt, de asemenea, folosite
pentru a elimina strălucirea din lumina albastră a cerului parțial
polarizată, rezultând fotografii cu un contrast mai bun.
În chimie, precum și în industria alimentară, există un
instrument numit polarimetru care măsoară concentrația
anumitor substanțe într-o soluție care produc o rotație în
unghiul de polarizare. De exemplu, prin polarizarea luminii și
folosind un polarimetru, concentrația de zahăr din sucurile de
fructe și băuturile poate fi determinată rapid.
Ochelarii polarizați reduc strălucirea și strălucirea produsă
de obiectele strălucitoare (oglinzi, apă, zăpadă, gheață,
geamuri, mașini etc.), măresc contrastul și măresc intensitatea
și claritatea culorilor prin contracararea luminii reflectate de
suprafețe. Purtând ochelari polarizați, pescarii pot vedea clar
suprafața apei , marinarul vede net valurile în plin soare, șoferul
nu este orbit de lumină, iar schiorul poate vedea perfect pârtia.
Filtrele de polarizare sunt, de asemenea, utilizate pentru a
determina solicitarea reziduală (stresul intern într-o piesă când
nu acționează nicio forță externă asupra acesteia) în piesă,
care poate duce la fisurarea în locația corespunzătoare.
Purtarea ochelarilor polarizați are și dezavantaje Când
șoferul se uită la ecranul dispozitivului auto sau al telefonului
mobil, există și un filtru polarizant încorporat, iar transparența
filtrului polarizant trece prin ambele. Pentru un schior, ochelarii
polarizați reduc reflexia luminii pe pârtie, iar dacă există gheață
pe pârtie, el nu poate distinge strălucirea de zăpadă și gheață.
Cunoașterea caracteristicilor de bază ale polarizării ajută
la explicarea multora dintre efectele întâlnite în întreaga lume.
Este, de asemenea, un fenomen utilizat pe scară largă în
știință, tehnologie, medicină, fotografie, cinematografie și în
multe alte domenii.
Bibliografie
1. Goldstein, D. Lumina polarizată. New York: Marcel
Dekker, Inc, 2003.
2. Jenkins, F. A. 2001. Fundamentals of Optics. NY: McGraw
Hill Higher Education.
3. Saleh, Bahaa E. A. 1991. Fundamentele fotonicii. Canada:
John Wiley & Sons, 1991.
4. Guenther, R D. 1990. Optică modernă. John Wiley & Sons
Canada.
5. Bohren, C.F. 1998. Absorbția și împrăștierea luminii de
către particulele mici. Canada: John Wiley & Sons.
6. Wikipedia. Polarizarea electromagnetică. Recuperat de
pe: es.wikipedia.com

S-ar putea să vă placă și