Sunteți pe pagina 1din 20

Realizat de: Popescu Mihaela

Pavlovschi Stanislav

Noiunea

actului juridic civil


Clasificarea actelor juridice civile
Conditiile
Spete

Actul

juridic civil este manifestare de


vointa facuta cu intentia de a produce
efecte juridice, respectiv de a naste,
modifica sau stinge un raport juridic
concret (conform art. 195CCRM)

Conceptul de act juridic este un concept


general, obtinut printr-un proces de
abstractizare si generalizare a caracterelor
comune diferitelor acte pe care le subsumeaza.
Fata de marea varietate a actelor juridice pe
care le cuprinde, este necesar si util ca acest
concept sa fie privit si analizat si sub aspectul
categoriilor de elemente care, in totalitatea lor
ii dau continut.

Criteriile

in functie de care actele


juridice pot fi clasificate sunt destul de
numeroase. Principalele criterii de
clasificare si categoriile de acte juridice
corespunzatoare acestor criterii sunt
urmatoarele:

a)

Dupa numarul partilor, actele juridice se


impart in unilaterale si bilaterale sau
multilaterale;
b) dupa efectele produse, actele civile sunt:
constitutive, translative si declarative;
c) Dupa scopul urmarit la incheierea lor, se
disting actele cu titlu oneros, de cele cu titlu
gratuit:
La randul lor, cele cu titlu oneros se subdivid
in acte comutative si acte aleatorii;
Actele cu titlu gratuit se subdivid la randul
lor in liberalitati si acte dezinteresate.

d) dupa importanta lor in raport cu un bun sau


un patrimoniu, actele civile sunt: de conservare,
de administrare si de dispozitie;
e) dupa natura continutului lor, distingem intre
acte patrimoniale si nepatrimoniale;
f) dupa modul de incheiere, distingem intre acte
consensuale, solemne si reale;
g) dupa momentul cand isi produc efectele, se
deosebesc actele intre vii (inter vivos) si actele
pentru cauza de moarte (mortis causa);

h) dupa rolul vointei partilor in stabilirea continutului


actului, deosebim actele subiective si actele conditie;
i) dupa legatura cu modalitatile (termen, conditie,
sarcina), deosebim actele pure si simple si actele
afectate de modalitati;
j) dupa raportul lor cu cauza, actele sunt cauzale si
abstracte;
k) dupa modul in care pot fi incheiate, distingem
actele strict personale, de actele care pot fi
incheiate si prin reprezentare;
l) dupa reglementarea lor,deosebim intre actele
numite (tipice) si actele nenumite (atipice);
m) dupa modul lor de executare, distingem actele cu
executare dintr-o data (uno ictu) si actele cu
executare succesiva.

Comform

legislatiei in vigoare actul jur este


valabil daca sunt respectate anumite conditii
conform legislatiei in vigoare:
1. Legalitatea continutului actului juridic
2. Capacitatea de a contracta
3. Consimtamantul

Pentru a fi valabil, Consimtamantul trebuie sa


indeplineasca conditii:
1. Sa emane de la o persoana cu discenramant
2. Sa fie facuta cu intentia de a produce efecte
juridice
3. Sa fie exteriorizata
4. Sa nu fie alterata de un viciu

Dolul(viclenia) este o cauza de nulitate a actului


cind mijloacele viclene intrebuintate de una din
parti care fac ca cealalta parte sa incheie
contracte. Prin dol persoana induce in eroare
prin mijloace viclene cu scopul de a o face sa
incheie contractul. Dolul este o eroare
provocata.

Dupa natura elementelor deosebim:


1. dolul principal, are la baza elemente
determinate la incheierea contractului.
2. dolul incident cade asupra unor elemente
nedeterminate la incheierea actului jur.

Violenta

este un viciu de cosimtamant prin


care o persoana este amenintata cu un rau
de natura sa provoace o temere ce
determina persoana sa incheie actul
juridic,pe care in conditii obisnuite nu l-ar fi
incheiat.
Dupa efectele pe care le produce violenta,
este de 2 feluri:
1. violenta fizica
2. violenta psihica,morala

Ivanov se intalneste cu tatal sau Sidorov, pentru


a discuta despre testamentului tatalui. Sidorov
are 76 de ani si sufera de o boala incurabila, ca
rezultat are putin timp la dispozitie. In curentul
testament e stipulat ca domiciliu ii va reveni lui
Ivanov, iar cele 2 masini si suma contului sau
bancar, de 300 000 euro ii vor reveni ficei sale
adoptive.
Ivanov decide sa angajeze o persoana pentru a-l
ameninta pe tatal sau cu moartea ficei adoptive
daca acesta nu-si va modifica tesamentul in
favoarea lui ivanov. Prin urmare, Sidorov isi
modifica testamentul si ii leaga totul ce are
fiului sau. Peste 7 luni, Sidorov decedeaza si fiul
erita de 2 masini, un domiciliu si 300 000 euro.

Ce

se va intampla cu testamentul lui


Sidorov ?
Efectele care le produce nulitatea ?
Care este termenul inaintarii actiunii privind
anularea actului juridic ?

Ce se va intampla cu testamentul lui Sidorov ?


In conformitate cu articolul 229 al (1), actul juridic
este declarat nul.
Efectele care le produce nulitatea ?
In conformitate cu articolul 219 al (3), fiica
adoptiva va dispune de dreptul la repararea
prejudiciului cauzat prin actul juridic nul.
Care este termenul inaintarii actiunii privind
anularea actului juridic ?
In conformitate cu articolul 233 al (2), cererea de
anulare poate fi depusa in termen de 6 luni de la
data cind a incetat violenta.

Un minor de 14 ani descopera o inventie


revolutionara. Fiind mindru de sine si stiind
despre dreptul sau de autor, el decide sa incheie
un contract.
Ivanov, ca urmare, decide sa semneze contractul
cu minorul. Problema consta in aceea ca partintii
minorului sunt intr-o deplasare. Dar inaintea de
semnarea contractului, Ivanov ii spune minorului
sa incheie contractul de sinestatator, si sa-l
incheie mai repede pe motiv ca o alta persoana
era pe cale sa descopere aceeasi inventie, lucru
inventat desigur. Minorul fiind tanar si credul,
decide sa semneze contractul.

Ce

se va intampla cu contractul semnat ?


Are dreptul tanarul sa incheie contractul ?
Efectele care le produce nulitatea ?

Ce se va intampla cu contractul semnat ?


In conformitate cu articolul 222 al (2) si articolul 228 al
(1), este declarat nul deoarece incheierea a fost
determinata de comportamentul dolosiv lui Ivanov; si
el este obligat sa repare prejudiciul cauzat minorului
prin incheierea actului juridic nul, stiind ca el nu
avea capacitate de exercitiu deplina.
Are dreptul tanarul sa incheie contractul ?
In conformitate cu articolul 21, nu are dreptul sa
incheie un contract fara consimtamantul parintilor.
Efectele care le produce nulitatea ?
In conformitate cu articolul 219 al (3), va fi reparat
prejudiciul cauzat.
Daca a castigat un venit, atunci in conformitate cu
articolul 219 al (2), trebuie sa fie restituita tot ceea
ce au primit partilor in baza actului juridic nul.