Sunteți pe pagina 1din 6

CONTROLUL

PRODUSULUI ȘI AL
AMBALAJULUI
Păstrarea mărfurilor se face în spații special amenajate,
numite depozite, pe perioade diferite de timp, în
funcție de cerințele pieței.
Calitatea mărfurilor în timpul păstrării poate fi
influențată pozitiv (îmbunătățirea caracteristicilor de
calitate), dar mai ales negativ, în cazul în care nu se
respectă condițiile de păstrare/depozitare prevăzute de
standarde.
De aceea, se impune, pe de o parte, asigurarea condițiilor
optime de păstrare – în primul rând controlul și
dirijarea permanentă a parametrilor atmosferici
(temperatură, umiditate, circulația aerului, compoziția
aerului) – iar pe de altă parte, controlul periodic și
ocazional al calității mărfurilor (în special verificarea
caracteristicilor organoleptice conform standardelor,
constatarea defectelor provenite de la manipularea
necorespunzătoare a mărfurilor: spargere, fisurare,
rupere, scurgere, deformare, tasare etc.)
Controlul calității mărfurilor trebuie efectuat nu numai
în depozit, dar și în magazin, în funcție de tipul
expunerii mărfurilor în sala de vânzare.

Pentru evidențierea clară a calității produselor, se poate


întocmi o fișă de verificare a calității. Prin verificarea
calității se înțelege ansamblul operațiilor care se
execută pentru a constata dacă proprietățile produselor
corespund sau nu calității prescrise.

Metodele specifice științei mărfurilor, prin care se face


analiza acestora, sunt metodele psiho-senzoriale
(organoleptice) și metodele de laborator (instrumentale)
FIȘĂ DE VERIFICARE A CALITĂȚII
I. Încadrarea merceologică a produsului
1. Sectorul 2. Grupa 3. Subgrupa 4. Articolul 5. Sortul
II. Verificarea stării ambalajului (integritate, aspect, îndeplinirea funcțiilor)

III. Elemente de marcare


1. Elemente de identificare a 2. Elemente de informare a
produsului consumatorului
IV. Verificarea organoleptică
1. Nr. crt. 2. Caracteristici de calitate 3. Constatări
conform standardelor
V. Concluzii (produsulul poate fi sau nu poate fi comercializat)
Metodele psiho-senzoriale (organoleptice) se bazează pe
utilizarea celor cinci simțuri. Ele oferă primele
informații despre formă, mărime, culoare, aspect, gust,
grad de prospețime etc.
Metodele organoleptice sunt subiective, deoarece depind
de numeroși factori ca: acuratețea simțurilor și
experiența operatorilor, condițiile de desfășurare.
Ele prezintă avantajele rapidității și economicității. Sunt
metode larg utilizate în producția și în comerțul cu
produse alimentare, cosmetice, textile.
Metodele psiho-senzoriale de determinare a calității
mărfurilor tind să constituie o disciplină de sine
stătătoare, numită ”senzorica”.
Caracteristicile senzoriale constituie pentru consumatori
unul dintre criteriile foarte importante în decizia de
cumpărare, deoarece primul contact cu produsul se
realizează pe cale senzorială.
Metodele experimentale (de laborator) presupun
determinarea cu ajutorul unor aparate, instrumente,
mijloace de măsurare a caracteristicilor fizice, mecanice,
chimice, optice, termice.

Ele au un mare grad de obiectivitate și precizie, deoarece


au la bază experimente desfășurate în condiții optime de
mediu, bine determinate, cu ajutorul unor echipamente
și pe baza unor proceduri prevăzute în standarde, norme
tehnice (testări, analize, măsurători).

S-ar putea să vă placă și