Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Universitatea de Medicină și Farmacie “Nicolae


Testemițanu” Facultatea Stomatologie

Catedra: Propedeutica Stomatologica si


Implantologie Dentara “Pavel Godoroja”

Tema: Chirurgia osoasă alveolară și


mucogingivală
1. Chirurgia osoasă, noțiune.

Este o ramură a chirurgiei prin intermediul


căreia se remodelează osul care susține unul sau
mai mulți dinți la locul lor.
Este un tip de tratament care se aplică în cazul
afecțiunilor gingivale.
2. Osteotomie și osteoplastie.

Osteotomie este rezecția unui os cu scop de a


remedia o deformitate a acestuia sau în scop
terapeutic
Osteoplastie este o ramură a chirurgiei care are
ca scop înlocuirea țesutului osos pierdut sau
refacerea parților defecte.
3. Indicații pentru chirurgia osoasă.

1.Intervenții de rezecție și modelare osoasă:


- Pungi parodontale osoase, create printr-o
resorbție alveolară; unde osul alveolar este
întărit de prelungiri din corpul oaselor
maxilare, mai rezistente la resorbție
- Resorbții osoase verticale, unde se atenuează
neregularitățile conturului osos alveolar
- Restaurarea coroanei clinice a dinților prin
gingivectomie și remodelare a marginii osului
4. Regenerare tisulară ghidată.

Constă din blocarea proliferării țesutului epitelial


în interiorul defectelor osoase parodontale și de
stimulare a restructurării conjunctive
demodontale.
Regenerarea tisulară ghidată este o modalitate
terapeutică realizată prin tehnici chirurgicale
care folosesc in principal bariere mecanice,
unele cu valoare biologică: matricele de
biotroceramică în colagen și care conduc la
regenerarea gingivo-parodontală.
Membranele utilizte sunt de 2 tipuri:
a)neresorbabile:
- membrane de pilitetrafluoretilenă expandată;
- cauciuc de digă, care prezintă o serie de
avantaje:
• Posibilitatea tratării simultane a unui numar
crescut de defecte;
• Adaptare bună și etanșă, în deosebi la nivelul
concavității interradiculare;
• Bună separare a cheagului de posibila
5. Terapia de adiție

Este o procedură care urmarește defectele


osului alveolar printr-un material susceptibil
să favorizeze prin neomineralizarea osoasă.
Grefele osoase în terapia de adiție, fragmente de
origine diferită cu ajutorul cărora se reface
deficitul de volum osos la nivelul oaselor
maxilare. Prin utilizarea lor se urmărește:
- reducerea adîncimii pungilor parodontale;
- realizarea unei joncțiuni gingivo-dentare
Clasificarea grefelor:

 Grefe de origine umană:


• Grefele osoase autogene- se realizează din
transplante de os recoltate dintr-o localizare
topografică și aplicate în alta la același individ.
Pentru refacerea osului alveolar s-a utilizat:
a)Din cavitatea bucală:
-particule de os cortical amestecat cu sînge;
-fragmente din peretele alveolar, recoltate după
• Grefele osoase alogene sau omologe umane,
se realizează din transplante de os uman între
indivizi diferiți:
-os iliac medular liofilizat decalcificat;
-is iliac medular liofilizat mineralizat;
-os mineral.
Avantaje:stimularea proteinelor de morfogeneză
osoasă.
Dezavantaj:posibititatea transmiterii unor boli
6. Chirurgia mucogingivală.

Chirurgia mucogingivală este o procedură


chirurgicală care are ca scop corectarea
defectelor morfologice și de poziție a gingiei.
7. Grefele gingivale libere.

Sunt folosite pentru creșterea zonei de gingie


fixă, redusă de de obicei, prin bride cu inserție
înaltă (frecvent în zona caninului și premolarilor
inferiori).
Tehnica:
-desfiițarea pungilor parodontale, prin
gingivectomie;
-pregătirea zonei printr-o incizie orizontală de-a
lungul joncțiunii mucogingivale și decolarea
8. Operații cu lambou deolasat
apical, coronar și lateral.
Operația cu lambou deplasat apical efectuată cu
dublu scop: eliminarea pungilor parodontale și
creșterea zonei de gingie fixă, dar fără adîncirea
fundurilor de sac vestibulare.
Operația cu lambou deplasat coronar urmărește
acoperirea suprafeței radiculare cu retracție
gingivală.
Operația cu lambou deplasat lateral este
indicată pentru acoperirea unei zone de

S-ar putea să vă placă și