Sunteți pe pagina 1din 24

Limbajul

O -Ce este comunicarea


O -Schema comunicarii
O -Ce este limbajul
O -Formele limbajului
O -Functiile limbajului
Comunicarea
O Deoarce in limbajul comun termenii de comunicare,
limba si limbaj nu sunt precis determinati, reliefam:

Comunicarea, prin definitie, este procesul de


transmitere a informatiilor.
Care sunt elementele
comunicarii?
Schema comunicarii
Elementele comunicarii
O a.Emitatotrul- fiind cel care produce si transmite
mesaje
O b.Receptorul- destinatarul, cel care receptioneaza
mesajul
O c.Canalul de comunicare- veriga care mijloceste
ajungerea mesajului de la emitator la destinatar
O d.Semnalul-entitate fizica prin care se
obiectiveaza mesajul:sunete, semen grafice,
lumini, etc
O e.Codul -adica legea sau regulile de punere in
corespondenta intre semnale si mesaj.
Comunicarea
O Comunicarea poate fi analizata in functie de
trei indicatori:
O -promptitudine- rapiditatea emiterii sau a
transmiterii mesajului
O -fidelitate- corectitudinea trasnmisiei
mesajului
O -completitudine-raportul dintre volumul
informatiei emise si volumul informatiei
receptionate
Ce este limba?
O Limba este un sistem de semne si reguli
logico-gramaticale, elaborate social-istoric
care serveste ca si instrument de codificare si
transmitere al informatiei in procesul real al
comunicarii.
Ce este limbajul?
O Limbajul=un ansamblu de elemente cu valoare de
signare(desemnare)care serveste ca instrument de
codificare si trasnmitere a informatiei in cadrul
unui grup si al unor situatii particulare.
O Limbajul= activitatea de comunicare interumana
prin intermediul limbii.
O Limbajul este activitatea sau functia de utilizare a
limbii sau a altui sistem de semne-simbol in
raporturile cu ceilalti oameni.
O Aspectul psihologic al limbajului este vorbirea.
O In cazul comunicarii umane, distingem doua
forme de limbaj :
O 1. Limbajul verbal care se dezvolta prin insuirea
si interiorizarea individuala specifica a limbii
O 2.Limbajul non-verbal : prin imagini, sunete,
miscari, gesturi, mimica, pantomimica, etc.
O De aici, deducem: comunicarea umana se imparte
in comunicare verbala, mediata prin limba si
limbajul verbal si comunicarea non-verbala,
instrumentata prin alt gen de elemente decat
cuvintele.
Formele limbajului verbal
O In comunicarea cotidiana,
Limbajul verbal se intre noi, instrumentul
imparte in limbajul extern
si limbajul intern. principal il constituie
limbajul oral, el este cel
O Limbajul verbal extern: mai bine stapanit si
O 1.Limbajul oral vehiculat de toti indivizii.
O Este modul natural si Limbajul oral are avantajul
primordial de realizare a ca este acompaniat de alte
limbajului verbal. elemente extraverbale
precum: gestica, mimica,
O In ontogeneza, el este
intoniatia, timbrul, etc. ,
primul care se constituie si
care faciliteaza receptia sau
va sta la baza limbajului
intelegerea mesajului.
scris.
Stiati ca…?!
O Maniera de a vorbi a unei persoane: controlat
sau liber, acurat sau neglijent, corect sau cu
erori suparatoare, fluent sau potignit, expresiv
sau monoton, reflecta atribute ale personalitatii
acestuia?! De aceea observarea si analiza
vorbirii cuiva este o cale eficienta de
cunoastere a personalitatii lui.
Formele limbajului verbal
In functie de modul in care este
structurata reteaua de comunicare, O Monologul trebuie sa
limbajul oral imbraca formele
urmatoare: se adreseze atat inimii,
O 1.monologul-subiectul
cat si mintii, incitand
vorbitor are rol numai de atat latura intelectuala
emitator cat si cea spirituala,
O Consta in adresarea unei feed-back-ul realizandu-
persoane catre un auditoriu,
motiv pentru care monologul se numai prin priviri,
trebuie sa fie atent elaborat, mimica, manifestarea
in functie de particularitatile atentiei sau a
auditoriului, de regulile
gramaticale si logice,etc. nerabdarii.
Formele limbajului verbal
O 2.Dialogul- rolurile de O E intanlnit in cazul copiilor
emitator si receptor se mai mici de 6-7 ani, ei
inchipuindu-si ca si ceilalti
schimba succesiv. In “vad ” ca si ei personaele si
cazul dialogului, se pot imprejurimile vizate
disitinge doua forme ale O -limbajul contextual- este
limbajuli si anume: accesibil fara a recurge la
date percepute, intrucat
O - limbajul situativ- care propozitiile si denumirile sunt
poate fi inteles numai suficiente pentru imaginarea
daca te afli in situatia la corecta a situatiilor si a
care se refera evenimentelor avute in
vedere.
interlocutorul.
Formele limbajului verbal
O Limbajul scris- apare si se O Fiind destinat unui receptor
dezvolta in ontogeneza absent in momentul dat sau
mai tarziu decat cel oral si unuia necunoscut, limbajul
acesta numai printr-un scris trebuie sa fie : corect
proces organizat de alcatuit structural-logic,
explicit, complet si accesibil.
invatare. Este mult mai
O Limbajul scris permite o
pretentios din punct de
reflectare mai fidela a gandirii,
vedere al regulilor, a capacitatilor intelectuale,
comunicarii optime, deoarece presupune o
elaborarea lui realizandu- elaborare mai atenta.
se, relativ, lent.
Formele limbajului verbal
O Limbajul intern:
O Limbajul intern este rezultatul integrarii si consolidarii
schemelor verigii efectorii a limbajului extern.
O Initial, limbajul verbal se realizeaza in plan extern, iar
treptat schemele articulatorii se consolideaza, pana la
automatizare, putandu-se activa fara a se mai pune in
functiune miscarile fonatorii. “pronuntarea in minte a
unui cuvant”.
O Astfel, limbajul intern devine suportul principal al
activitatii mintale, beneficiind de comprimare, concizie
si viteza mare de realizare.
O Pe masura constiturii sale, limbajul intern indeplineste
functii de anticipare, proiectare, coordonarea limbajului
oral.
Functiile limbajului
O 1.Functia de comunicare- O 3.Functia simbolica de
consta in asigurarea reprezentare- de substituire a
transmiterii informatiei de la o unor obiecte, fenomene,
persoana la alta realitati prin formule verbale
O 2.Functia de sau alte semne.
cunoastere(cognitiva)- se O 4.Functia expresiva sau
refera la directionarea si afectiva-faciliteaza
fixarea activitatii de exteriorizarea si trasmiterea
cunoastere, faciliteaza si ideilor sau trairilor subiective
mediaza operatiile de complexe prin intonatie,
abstractizare si generalizare, ritmul vorbirii, pauze, accente,
permite explorarea si mimica, pantomimica,
investigarea realitatii, gestica, etc
imbogatirea si clarificarea O 5.Functia persuariva sau de
cunostintelor. convingere- de inductie la o
alta persoana unor idei si
stari emotionale
Functiile limbajului
O 6.Functia de reglare sau O 8.Functia dialectica sau de
de determinare- de formulare si rezolvare a
contradictiilor sau a
conducere a conduitei conflictelor problematice-
altei persoane sau a prezentarea de argumente
propriului comportament pro sau contra unei teze,
O 7.Functia ludica sau de in cadrul unei dezbateri
colective.
joc-presupune asociatii
O 9.Functia de detensionare
verbale de efect, ritmica, nervoasa-se realizeaza
ciocniri de sensuri, etc, prim modalitati specifice
mergand pana la care tin cont de tipurile de
constructia artisitca personalitate implicate.
Raporoturile dintre limbaj si alte
procese psihice
O Limbajul se afla in
strnsa
interdependenta cu
celelalte fenomene
si procese psihice,
dar in special cu
gandirea, procesle
intelectuale si cele
motorii.
Raporoturile dintre limbaj si
alte procese psihice
O Limbajul are un rol important in formarea gandirii
si in procesul de socialziare, si anume in evolutia
sa de la limbajul egocentric la limbajul socializat.
O La inceput, cuvintele nu spun nimic copilului, sunt
simple sonoritati.Asociindu-le mereu cu aceleasi
obiecte sau finite, ele directioneaza atentia si
inlesnesc operatiile gandirii: analiza, sinteza,
comparatia.Treptat, fiecare termen devine un
punct de fixare a semnificatiilor.Progresul invatarii
limbajului se realizeaza concomitent cu progresul
gandirii.
Evolutia limbajului in
ontogeneza timpurie
O Varsta de 2-3 luni- ganguritul- se emit sunete
izolate de raspuns la unele situatii
O 6 luni- lalatiunea- se emit si sunt repetate
silabe precum “ma, pa, ba” etc
O 8-9 luni- debutul intelegerii-se executa ordine
simple, ceea ce semnifica debutul intelegerii
limbajului
O 10-12 luni- primele cuvinte, se emit, cu
deformari fonetice, cuvinte precum : “mama,
papa, apa”, etc
Evolutia limbajului in
ontogeneza timpurie
O 18 luni: cuvantul-propozitie: O 4 ani- perfectionarea
sunt folosite diferite cuvinte limbajului extern- limbajul oral
cu inteles de este perfectionat, desi este
propozitie(completare prin prezenta deformarea unor
gesturi sau intonatie) sunte sau a balbaieili( normale
O 2 ani- propozitii incomplete, la aceasta varsta)
sunt construite propozitii O 5-6 ani-limbajul intern- apare
rudimentare. Formate din limbajul asonor, cu sine si
cateva cuvinte, fara pentru sine, in urma
respectarea regulilor interiorizarii limbajului oral
gramaticale O 6-7 ani- debutul invatarii
O 3 ani- propozitii complete, se scrisului si cititului- se invata
realizeaza o comunicare progresiv citirea mesajelor
coerenta, inteligibila scirse si se dobandesc
deprinderi de scrierere.
Bibliografie
O Zlate M., Cretu T., Mitrofan N., Anitei M.
(2005), Manual de psihologie pentru clasa
aX a, Editura Aramis, Bucuresti
O Zlate M., (2009), Fundamentele psihologiei,
Editura Polirom, Iasi
O Elena Lupsa, Victor Bratu (2005), Manual de
psihologie pentru clasa a X-a, Editura
Corvin, Deva
Multumim
pentru atentie!
Spor la invatat !

S-ar putea să vă placă și