Sunteți pe pagina 1din 13

ENZIME PROTEOLITICE DE ORIGINE

MICROBIANĂ

S T U D E N T: B U T U R Ă M I H A I L
CUPRINS
Introducere
Microorganisme producatoare de enzime proteolitice
Proteazele alcaline
Proteazele acide
Aplicații biotehnologice ale enzimelor proteolitice
Concluzii
Bibliografie
INTRODUCERE
Enzimele proteolitice (proteazele) sunt enzime care catalizează hidroliza legăturilor peptidice
prezente în proteine și polipeptide.
Acestea sunt utilizate pe scară largă în industria detergenților și în industria farmaceutică,
precum și în industria alimentară. Acestea reprezintă 60% din enzimele industriale de pe
piață.
Cererea globală pentru piața de proteaze a crescut, la o rată anuală de 5,3% în perioada 2014-
2019. Se așteaptă ca cererea să crească mult mai mult, deoarece acestea găsesc aplicații în
prelucrarea pieilor, precum și în procese de bioremediere.
Principalele surse de enzime de protează sunt animalele, plantele și microorganismele (atât
bacteriene cât și fungice).
Proteazele sunt împărțite în două grupe: exopeptidaze și endopeptidaze, pe baza locului de
acțiune asupra lanțurilor polipeptidice. Exopeptidazele acționează la capetele lanțurilor de
polipeptide și endopeptidazele acționează aleator în regiunile interioare ale lanțurilor
polipeptidice.
Proteazele obținute din sistemele microbiene sunt de trei tipuri: acide, neutre și alcaline.
În plus, proteazele sunt de asemenea utilizate pentru a îmbunătăți aroma, valoarea
nutritivă, solubilitatea și digestibilitatea proteinelor alimentare, precum și pentru a
modifica proprietățile funcționale, inclusiv coagularea și emulsionarea.
Proteazele sunt utilizate pe scară largă în industria de panificație pentru producția de
pâine, alimente coapte, biscuiți, etc. Aceste enzime sunt folosite pentru a reduce
timpul de amestecare, a reduce consistența și uniformitatea aluatului, a regla
cantitatea de glutenului în pâine și a îmbunătăți textura și aroma.
O altă aplicație majoră a proteazelor este asociată cu industria laptelui. Proteazele care
apar în mod natural contribuie semnificativ la caracteristicile aromelor brânzei.
Acestea sunt utilizate pentru accelerarea maturării brânzeturilor, modificarea
proprietăților funcționale și reducerea proprietăților alergenice ale produselor lactate.
În producția de brânză, proteazele sunt, de asemenea, utilizate pentru a hidroliza
legătura peptidică specifică pentru a genera paracazeină și macropeptide.
MICROORGANISME PRODUCATOARE DE ENZIME
PROTEOLITICE
 Microorganismele producatoare de proteaze fac parte din diverse grupe
sistematice: bacterii, fungi, actinomicete.
 Dintre bacteriile cel mai des citate în literatura de specialitate ca bune
producatoare de enzime proteolitice amintim:
 Bacillus subtilis
 Bacillus pumillus
 Bacillus amyloliquefaciens
 Bacillus thermoproteolytices etc
 Dintre fungii producatori de proteaze menționăm:
 Aspergillus sojae
 Aspergillus flavus
 Aspergillus oryzae
 Aspergillus niger etc.
 Pentru actinomicete, producatori mai importanți de proteaze sunt:
 Streptomyces lichefaciens
 Streptomyces griseus
PROTEAZELE ALCALINE
Proteazele alcaline sunt eficiente în condiții de pH alcalin. Proteazele alcaline au cele mai
mari aplicații în industria biologică. Acestea prezintă un interes deosebit pentru o
gamă largă de aplicații, deoarece au activitate și stabilitate ridicată în condiții
anormale și atunci când se întâlnesc parametri fiziologici extreme.
Proteazele alcaline au demonstrat capacitatea de a lucra la pH și temperatură ridicate și
în prezența compușilor inhibitori.
De asemenea, proteazele alcaline posedă proprietăți care le oferă stabilitate mare atunci
când sunt utilizate în detergenți.
Proteazele alcalină produsă de bacili și proteazele de la alte microorganisme au găsit mai
multe aplicații în general în bio-industrii cum ar fi: tăbăcărie, industria alimentară,
prelucrarea pieilor, produse farmaceutice, studii pentru biologie moleculară și sinteza
peptidelor.
Vijayalakshmi și colab. au optimizat și caracterizat condițiile culturale pentru
producerea enzimei proteolitice extracelulare termofilă de la Bacillus
alkalopilic.
Această bacterie numită Bacillus RV.B2.90 s-a dovedit a fi capabilă să producă
un preparat enzimatic care posedă caracteristici speciale, fiind foarte
alcalofil, moderat halofil, termofil și care prezintă calitatea unei enzime
termostabile.
Subtilizinele, proteinaze alcaline obținute din diferite tipuri de Bacillus subtilis, au
fost utilizate în hidroliza enantiospecifică (L-specifică) a esterilor de
aminoacizi acilați în soluții apoase.
PROTEAZE ACIDE
Proteaza acidă din Aspergillus usamii a fost utilizată cu succes pentru
îmbunătățirea proprietăților funcționale ale glutenului de grâu.
Adăugarea de protează ar putea elibera suficiente peptide și deasemenea ar
putea crește nivelurile de aminoacizi în must pentru a obține o fermentație
adecvată.
Proteazele fungice acide sunt utilizate pentru îmbunătățirea fermentării berii,
deoarece acestea sunt eficiente chiar și la pH scăzut prin echilibrarea
profilului de aminoacizi al berii .
APLICAȚII ALE ENZIMELOR PROTEOLITICE
Detergenții disponibili comercial conțin enzime proteolitice produse în special de
tulpini de Bacillus. Cea mai importantă enzima proteolitică din constituția
detergenților este subtilizina, care hidrolizează legaturile peptidice.
Datele de literatură menționează de asemenea că aceste enzime sunt potrivite
pentru a fi utilizate în componența detergenților, știindu-se deja două proteaze
secretate de fungul Tritirachium album, notate cu ,,R’’ si ,,T’’.
Proteaza alcalină produsă de Conidiobolus coronatus este compatibilă cu cei mai
multi dintre detergenții testați.
Termolizina, este o metalo-proteinază produsă de Bacillus thermoproteolyticus,
enzimă ce catalizează reacția de obținere a aspartamului, un îndulcitor nenutritiv.
O protează foarte utilizată în tehnologia obținerii brânzeturilor este renina (Mucor
miehei, Bacillus subtilis, Aspergillus oryzae,etc).
Din E.coli și Lactobacillus lactis s-au obținut cantități mari de chimozină (transformă
specific cazeina) în formă de zimogen, prochimozină.
Proteazele utilizate în hrana animală sunt eliberate de bacterii, mucegaiuri sau
ciuperci,. Cele mai utilizate microorganisme pentru sinteza proteazelor de uz
furajer sunt tulpinile de Bacillus subtilis, Bacillus licheniformes, Aspergillus
oryzae, etc.
O cale de transformare a insulinei porcine utilizează o protează cu specificitate
absolută pentru resturile de lizină din legaturile peptidice, protează obținută din
tulpini de Achromobacter lyticus.
CONCLUZII
Enzimele proteolitice sunt utilizate pe scară largă în industria
detergenților și în industria farmaceutică, precum și în industria
alimentară. Acestea reprezintă 60% din enzimele industriale de pe
piață.
Enzimele proteolitice constituie, fără îndoială, soluția multor probleme
vitale cu care se confruntă societatea modernă, cum sunt producerea
de alimente, lipsa și conservarea energiei, protecția mediului
înconjurător, alături de numeroasele aplicații în domeniul medical.
BIBLIOGRAFIE
o 1. Jurcoane Stefana, ,,Biotehnologii”, Editura Tehnica, Bucuresti,
2000.
o 2. Jurcoane Stefana, ,,Tratat de biotehnologie, vol.II”, Editura
Tehnica, Bucuresti, 2006.
o 3. Sindhu Raveendran, „ Applications of Microbial Enzymes in
Food Industry”, Food Technol Biotechnol, 2018.
o 4. Poonam Singh Nigam, „ Microbial Enzymes with Special
Characteristics for Biotechnological Applications”, Biomolecules,
2013.

S-ar putea să vă placă și