Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA


FACULTATEA ,,ȘTIINȚE ECONOMICE”
CATEDRA ,,TURISM”

Analiza macromediului extern al întreprinderii ,,Starbucks”


prin metoda PEST

REFERAT
la disciplina universitară
,,Managementul marketingului strategic”

Autor: Anastasia CALINCOV


studentă gr.I-TUR-181-11
Coordonator: Rodica BURBULEA
dr. în şt.econom., conf. univ.

Chișinău 2020
Cuprins

• INTRODUCERE...............................................3
• 1. Cercetări recente de piață ale
consumatorilor..............................................4
• 2.Factori Politici.............................................5
• 3.Factori Economici.......................................6
• 4.Factori Socio-Cultirali.............................................7
• 5.Factori Tehnologici.....................................8
CONCLUZII și
RECOMANDĂRI.....................................................9
BIBLIOGRAFIE.................................................10
INTRODUCERE

3.
Cercetările recente de piață reflectă Starbucks a făcut pași
faptul că consumatorii nu au redus pentru a face parte din
consumul de cafea. În schimb, trec la revoluția computerelor
opțiuni cu prețuri mai mici. Aceasta mobile. A funcționat cu
înseamnă că firma poate influența în Apple și a introdus
continuare puterea de cumpărare prin cupoane reduse prin
oferirea de produse mai ieftine. intermediul aplicațiilor
pentru iPhone.

De asemenea,
consumatorii din SUA
Recesiunea economică globală devin din ce în ce mai De asemenea, încearcă co-
constantă a afectat mediul conștienți de etică. Aceasta branding și vânzare
macroeconomic în care înseamnă că mărcile pe încrucișată. Starbucks este
care le cumpără ar trebui bine pregătit pentru a se
operează Starbucks. bucura de avantajele
să respecte normele
Recesiunea a afectat puterea sociale și de mediu în revoluției Smartphone.
de cumpărare a timpul producției.
consumatorului.

Acestea sunt factorii cei


Am împărțit și
mai evidenti care
organizat aceste afecteaza activitatea
probleme în firmei. Dar există mulți

Cercetări
funcție de factorii alți factori care solicită

de piață ale
PEST. atenție.

recente consumatorilo
r

4.
Factori Politici
• Integrarea regională este o tendință actuală și un factor extern care prezintă o oportunitate pentru Starbucks de a se
extinde la nivel global. De asemenea, majoritatea guvernelor din întreaga lume îmbunătățesc infrastructura, ceea ce
creează posibilitatea Starbucks de a accesa mai multe piețe sau furnizori. Cu toate acestea, birocrația birocrației
persistă în majoritatea țărilor. Acest factor extern este o amenințare, deoarece îngreunează extinderea afacerilor
pentru Starbucks, în special în țările în curs de dezvoltare. Astfel, acest aspect al modelului de analiză PEST prezintă în
mare parte oportunități pentru Starbucks Coffee.

• Principalul factor politic constă în aprovizionarea de materii prime. Acest lucru a atras multă atenție din partea
politicienilor din Occident și din țările sursă. Din acest motiv, compania dorește să respecte normele sociale și de
mediu. Este dispus să urmeze strategiile de aprovizionare. Dă importanță practicilor de comerț echitabil.

• Un alt impact este necesitatea respectării legilor și reglementărilor din țările de unde Starbucks cumpără materiile
prime. Activismul și creșterea conștientizării politice în țările în curs de dezvoltare l-au făcut esențial.

• Presiunile de reglementare pe piața internă din SUA sunt, de asemenea, un factor. Multinaționalele cu sediul în SUA
sunt acum supuse unei analize mai mari a proceselor de afaceri. Compania trebuie să monitorizeze și stabilitatea
politică în interiorul țării.
Integrarea regională a piețelor (oportunitate)
• Alți factori de luat în considerareÎmbunătățirea
sunt: sprijinului guvernamental pentru
infrastructură (oportunitate)
Birocrație birocrațională în țările în curs de dezvoltare
(amenințare)
Politica fiscală
Legile ocupării forței de muncă

5.
Factori Economici

• Creșterea economică ridicată a țărilor în curs de dezvoltare și scăderea ratelor șomajului creează oportunități pentru Starbucks să
obțină mai multe venituri de pe diverse piețe din întreaga lume. Cu toate acestea, costul forței de muncă în creștere în țările în curs
de dezvoltare este un factor extern care amenință Starbucks, deoarece crește cheltuielile companiei pentru ingrediente. Firma
susține o mare parte din boabele de cafea din țările în curs de dezvoltare.

• Recesiunea economică globală continuă este principalul motor economic extern pentru Starbucks. După cum am menționat deja,
acest factor a redus profitabilitatea Starbucks. Acest lucru i-a convins pe cumpărători să apeleze la alternative mai ieftine. Deoarece
nu au renunțat să cumpere cafea, Starbucks ar trebui să caute o oportunitate aici.

• Compania trebuie să se ocupe de creșterea costurilor forței de muncă și operaționale. Mediul inflaționist și rentabilitatea în
scădere provoacă mult stres.

• Alți factori economici care pot afecta Starbucks sunt:

1. Creștere mare a țărilor în curs de dezvoltare (oportunitate)


2. Scăderea ratelor șomajului (oportunitate)
3. Creșterea costului forței de muncă în țările furnizorilor (amenințare) 6.
Factori Socio-Culturali
• Starbucks are oportunitatea de a-și crește veniturile pe baza cererii crescânde de cafea specializată, care se
datorează unei culturi a cafelei în creștere și a unei clase de mijloc în creștere în întreaga lume. De asemenea,
compania are oportunitatea de a-și extinde gama de produse mai sănătoase pentru a atrage consumatori
conștienți de sănătate în cafenelele Starbucks.

• După cum s-a menționat deja, Starbucks poate oferi produse mai ieftine, dar poate fi necesar să
sacrificăm calitatea. Aceasta este principala provocare socio-culturală cu care se confruntă start-up-ul. Acesta
va extinde baza de consum pentru a include cumpărătorii de la nivelurile de venituri inferioare și medii.

• Consumatorii „verzi” și „etici contemporani(în vogă)” sunt, de asemenea, preocupați. Se tem de costurile
sociale și de mediu ale mărcilor. Starbucks trebuie să fie conștient de această tendință.

• Generația baby boomer este în retragere. Aceasta înseamnă că cheltuielile consumatorilor mai în vârstă vor
1. Cultura cafelei în creștere (oportunitate)
2. scădea. Acum,constiintei
Cresterea Starbucksdeva sanatate
trebui să atingă Gen X și Millennials ca clienți.
(oportunitate)
3. • AlțiClasa mijlocie
factori în creștere
socio-culturali (oportunitate)
pe care trebuie să-i
4. Schimbarea tiparelor familiei în SUA și
punem accentul sunt:
Europa
5. Preferințele consumatorilor
6. Schimbarea modelelor de lucru
7. Modificări ale stilului de viață al
populației
8. Nivelul de educație a populației pe
piețele locale
9. Modificarea valorilor în rândul populației
7.

Factori Tehnologici
Starbucks are oportunitatea de a-și îmbunătăți aplicațiile mobile și serviciile conexe pentru a obține mai multe venituri prin achiziții
mobile. De asemenea, compania are oportunitatea de a-și îmbunătăți eficiența lanțului de aprovizionare pe baza noilor tehnologii utilizate
de fermierii de cafea. Cu toate acestea, disponibilitatea crescândă a mașinilor de cafea specializate de uz casnic reprezintă o amenințare
pentru Starbucks, deoarece crește disponibilitatea înlocuitorilor produselor Starbucks.
 Starbucks este într-o poziție bună pentru a se bucura de beneficiile valului mobil emergent. Parteneriatul său cu Apple pentru a
aduce cupoane de reducere bazate pe aplicații îl ajută să parcurgă ușor valul mobil.
 Compania a introdus deja capabilități Wi-Fi în magazinele sale. Internetul este important pentru consumatori. Acum pot naviga pe
web și pot lucra în timp ce beau cafea Starbucks. Aceasta este o valoare adăugată pentru marcă. Îmbunătățește experiența generală a
consumatorilor.
 Starbucks permite, de asemenea, plăți mobile. Acestea testează acest lucru în locații pilot din SUA.
 Alți factori tehnologici de care trebuie să țineți cont sunt:

 Creșterea
achizițiilor
mobile
(oportunitate)
 Transferuri de  Apariția
tehnologie către tehnologiei
producătorii de inovatoare
cafea  Dezvoltări
(oportunitate) biotehnologic
 Creșterea e
disponibilității  Evoluții în
mașinilor de agricultură
cafea speciale
pentru uz casnic
(amenințare)

8.
Concluzie/Recomandări
• Analiza PEST de mai sus dovedește că Starbucks are un mediu extern destul de stabil.
Motivul cheie din spatele acestui lucru ar putea fi deoarece operează în industria
alimentară și a băuturilor. Aceasta înseamnă că consumatorii ar putea reduce
consumul parțial, dar nu vor înceta să cumpere complet.

• Deci, întrucât recesiunea este cel mai important factor, Starbucks trebuie să reducă
costurile și să crească valoarea. Astfel își poate păstra baza de consumatori și, de
asemenea, poate obține loialitatea consumatorilor.

• Cu toate acestea, compania trebuie să lucreze pentru a rezolva amenințările


identificate, în special amenințarea de substituire legată de disponibilitatea crescută a
mașinilor de cafea specializate de uz casnic. Pe de altă parte, Starbucks nu poate face
altceva decât să evite amenințarea birocrației. În general, cadrul de analiză PEST indică
faptul că Starbucks Coffee are mult spațiu pentru o creștere globală suplimentară.

9.
Bibliografie
1. Gillespie, A. (2007). PESTEL analysis of the macro-environment. Foundations of Economics, Oxford

University Press, USA.

2. Housing Industry Association (2011). An Introduction to PESTLE Analysis. HIA Ltd.

3. Koehn, N. F. (2002). Howard Schultz and Starbucks Coffee Company. Harvard Business School.

4. Murphey, M., & Gause, R. (1974). UCF Research Guides. Industry Analysis. PESTLE Analysis. Business

Horizons, 17(5), 27-38.

5. Roper, K. (2012, November). BIM Implementation: PESTEL Drivers & Barriers (Cross-national Analysis).

In World Workplace 2012. IFMA.

6. Starbucks Coffee Company (2015). Company Information – Starbucks Coffee Company.

7. Yuksel, I. (2012). Developing a multi-criteria decision making model for PESTEL analysis. International

Journal of Business and Management, 7(24), 52.

8. Starbucks PESTLE Analysis


http://panmore.com/starbucks-coffee-pestel-pestle-analysis-recommendations
10.
Mulțumesc
pentru
atenție!