Sunteți pe pagina 1din 22

Spațiile celulare și căile de

propagare a colecțiilor purulente

Spațiile celulare și căile de propagare


a colecțiilor purulente
Elaborat : Ilașciuc Eduard
S1803 Iurescu Mihaela
Leșenco Cornel
Spațiile celulare și căile de propagare a colecțiilor
purulente
Regiunea Temporală
Limitele corespunde m.temporal
Punctele de reper: Procesul temporal și
frontal ,arcul zigomatic,linia
temporală .Regiunea este brusc limitată de alte
regiuni datorită fixă rii intime a aponeurozei
mușchiului temporal de linia temporală .
Fascia temporală -constituită din două lamele
,superficială și profundă ,dedublînduse superior
de arcul zigomatic.Între lamelele se află spațiul
subtemporal(sp.subaponeuroticum)-spațiu2.
Între lamela profundă a aponeurozei temporale
și m.temporal se află spațiul subaponeurotic-
conține o cantitate de țesut celular care trece
posterior de arcul zigomatic –corpus adiposum
buccae-stratul 3
Regiunea Temporală

Urmă torul strat este m.temporal cu


vasele ce îl însoțesc ,se afla în fosa
omonimă și se fixează cu tendonul de
apofiza coronoidă .Vasele a.v
temporală profundă –din
a.maxilară ,inervația
n.mandibular,vasele limfatice se
drenează în nodului
parotidieni.Ultimul strat este
periostul care intim fixat de os
comparativ cu regiunea
frontoparietooccipitală .
Regiunea mastoidiană
In interiorul apofizei mastoide se află celulele osoase
mastoidiene.
După gradul de dezvoltare a acestora deosebim citeva
tipuri de mastoidie­ne:
tip spongios (la copii);
- tip pneumatic (la adulţi);
- tip sclerotic (la varstnici);
Celulele mastoidiene comunica cu caviatea timpanica
prin- antrul mastoidian (antrum mastoi- deum) şi se
proiec­tează mai aproape de limita superioară a
triunghiului la o adîncime de 1-1,5 cm. Prin trompa lui
Eustachio cu nazofaringele în cazul proceselor
inflamatori (otite)
Regiunea profundă a feței
• În aceeastă regiune deosebim 2 spații de țesut celular
interfascial:temporopterigoidean și interpterigoidean
• Spațiul temporopterigoidean e situat între muschi omonimi (p.lateral și
temp) Acest spaţiu are forma unei fisuri sagitale, care comunică cu regiunile
vecine: prin fisura orbitală inferioară comunică cu orbita, prin orificiul
sfenopalatin cu cavitatea nazală , iar prin canalul palatin mare - cu cavitatea
bucală . Acest spaţiu conţine vase sangvine: artera maxilară şi ramuri ale ei,
multiple vene ce formează plexul venos pterigoidian.

• Spațiul interpterigoidean –format de m.omonimi. Prin acest spaţiu, în


afară de artera maxilară şi plexul venos pterigoidian, mai trece şi nervul
mandibular (ramura a 3-a a nervului trigemen). Conform traiectului vaselor
şi nervilor, prin orificiile oval şi spinos, acest spaţiu comunică cu cavitatea
craniului.
• Spațiile sunt umplute cu țesut conjunctiv lax ,spațiile comunică între ele și
de asemenea cu alte spații celuloadipoase în diverse direcții:
Regiunea temporală
Fosa pterigopalatină
bula gră soasă a obrazului
Regiunea profundă a feței
• Spatiul temporopterigoidian
• Comunicari: -corpul adipos al obrazului;
• -fosa pterigopalatina;
• -Cavitatea craniului prin orificiul rotund;
• -Cavitatea bucala prin canalul palatin;
• -Cavitatea nazala prin orificiul sfenopalatin;
• -Cavitatea orbitala prin fisura orbital inferioara;
• Vase: artera maxilară plexul venos pterigoidian;
Regiunea profundă a feței

• Spaţiul interaponeurotic temporal, spatium


interaponeuroticum temporale, este delimitat de
foiţa superficială şi profundă a fasciei temporale şi
periostul arcului zigomatic, în care se află ţesut
adipos.
• Spaţiul subaponeurotic temporal, spatium
subaponeuroticum temporale, se află sub foiţa
profundă a fasciei temporale, deci între ea şi
periostul oaselor craniului, fiind astfel un spaţiu
osteofibros. În el se află muşchiul temporal, ţesut
adipos, vase şi nervi.
Comunicarile spatiilor din regiunea profunda a fetei
Regiunea parotidomaseterică
Capsula fascială este slab dezvoltată pe
faţa superioară , unde este în raport cu
canalul auditiv extern şi pe partea
medială în regiunea prelungirii
faringiene, unde loja glandei parotide
comunică cu spaţiul parafaringean.
Formațiunile anatomice din glanda parotidă:
1.a. carotidă externă şi ramurile sale terminale,
2.vena retromandibulară ,
3.nn. facial și auriculotemporal,
4.ductul glandei parotide,
5.ganglioni limfatici.
Spaţiile celulare ale feţii

Spaţiul situat între muşchiul


maseter şi ramura mandibulei.
Spaţiile celulare ale feţii

Spaţiul temporal
Spaţiile celulare ale feţii

Corpurile adipoase ale fetei


Abcese din regiunea pterigomandibulară

• Sursele şi căile de pătrundere a


infecţiei:
• Focare odontogene din molarii
inferiori, secundar după o anestezie
mandibulară cu complicaţii.
• Căile de propagare a purulenţelor:
• Regiunile: parafaringiană, profundă,
geniană, infratemporală,
submandibulară şi temporală.
Drenarea purulenţelor din regiunea spaţiului pterigomandibular
(metoda extraorală)

Se detaşează bont m. pterigoid medial de suprafaţa interioară


a mandibulei,drenăm focarul patologic cu ajutorul unei pense
hemostatice şi instalăm un dren cu aplicare pansamentului
aseptic.
Drenarea purulenţelor din regiunea spaţiului
pterigomandibular (metoda intraorală)
• Anestezia: locală pe fonul
premedicaţiei.
• Incizia mucoasei pe partea externă a
plicii pterigomandibulare pe o lungime
de 2,5-3cm.
• Prepararea bontă a submucoasei.
• Deschiderea purulenţei pe partea
internă a mandibulei.
• Introducerea unui dren.
Drenarea purulenţelor din regiunea geniană
Drenarea purulenţelor din regiunea infratemporală
(metoda intraorală)
Spațiul parafaringian și căile de propagare a colecțiilor purulente

• Sursele şi că ile de pă trundere a infecţiei:


• focare inflamatorii din tonzile, plă gi
infectate a peretelui faringian. Afectare
secundară care pă trunde din spaţiul
profund, submandibular şi parotido-
maseteric.
Metoda drenării chirurgicale în caz de flegmonă a spaţiul
parafaringian

• Incizia pielii şi str. s/c. cu lungimea


de 4-5cm. se efectuiază la marginea
inferioară a mandibulei (2cm. mai
inferior).
• Marginea superioară a plăgii se
deplasează spre superior şi se
detaşează de m. platisma cu ajutorul
pensei hemostatice până la
mandibulă (împreună cu stratul
subcutanat se ridică şi nervul facial)
Metoda drenării chirurgicale în caz de flegmonă a spaţiul
parafaringian

• În spaţiul parafaringian se introduce un dren. Se aplică pansament


aseptic cu antibiotice şi soluţie hipertonică.
Bibliografie
• Materialul prelegerilor-comportamentul anterior si lateral al
capului,chisinau 2020,Radu Turchin.
• Note de curs, anatomia clinica a portiuni cerebrale a
capului,chisinau 2013, Serghei Suman.