Sunteți pe pagina 1din 37

UNIVERSITATAEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

Facultatea TRANSFRONTALIERĂ
Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaționale
Euroregionale

SISTEMUL COMERCIAL INTERNAȚIONAL

Tema: Italia și rolul său în comerțul internațional


 

Cahul 2021

1
Cuprins
 

1. INTRODUCERE……………………………………………………………………… 3
 
2. ITALIA ÎN ECONOMIA INTERNAȚIONALĂ…………………………………… 5

  3. RAPORTUL ICE - Agenția pentru promovarea în străinătate și internaționalizarea


companiilor Italiene,
2019-2020…………………………………………………………………………………… 7
 
4. BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………36
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
INTRODUCERE

Orizonturi noi și neașteptate se deschid pentru operatorii din comerțul internațional care evoluează mai repede
decât gândim, adesea prizonier al activității economice limitate la producția de bunuri. Lanțuri scurte de
aprovizionare, revin la funcționarea în proximitate geografică și tehnologii digitale: acestea sunt tendințele care
au schimbat comerțul transfrontalier, care evoluează din ce în ce mai mult spre bunuri și servicii. Pentru a ține
pasul, este necesar să încurajăm schimburile de cunoștințe. Navigația în strâmtoarea dintre Scilla (monstrul
financiar) și Cariddi (monstrul epidemic) (Strâmtoarea Messina este o strâmtoare între vârful estic al
Siciliei și vârful sudic al Calabriei în cel mai îngust punct are 3,1 km în lățime), au încetinit cursa atât de mult,
încât acel indice a scăzut sub 100, de la sfârșitul celui de-al doilea mileniu, lanțurile valorice globale (LGV)
au condus drumul înlocuind comerțul tradițional (bunuri produse integral într-o țară și consumate în alta).
Acum asistăm la retragerea LGV cu val înalt. Lanțurile de aprovizionare se scurtează. Firmele tind să
funcționeze din nou în apropiere geografică. Pe de o parte, se tem de întreruperea fluxurilor comerciale cauzată
de succesiunea strânsă a crizelor globale de cea mai diversă natură. Pe de altă parte, vor să profite de
oportunitatea oferită de tehnologiile digitale de putere de a opera de acasă la distanță, comunicând online. Dacă
o cale pe care o urmează companiile indică „întoarcerea acasă”, a doua merge în direcția calității.

3
ÎNTRODUCERE

Comerțul transfrontalier evoluează către bunuri și servicii a căror mișcare internațională depinde din ce
în ce mai mult de:
* calitatea tratamentului acordat lucrătorilor,
* măsurile în favoarea economiei verzi și,
* condițiilor de joc ale relațiilor intangibile și ale schimburilor materiale, domeniu care nu este
poluat de practici discriminatorii și, prin urmare, supus principiului egalității de condiții între
operatori.
* valori intangibile precum imaginația, capitalul relațional și cu renume.
*active necorporale precum know-how, mărci comerciale, imagini și mode, roluri, rețele și
concepte noi.
SACE și SIMEST. SACE - este societate pe acțiuni a grupului italian cu participare publică Cassa
Depositi e Prestititi specializată în sectorul asigurărilor-financiare, un participant activ la principalele
organizații internaționale din industria creditelor la export. Activitățile SACE sunt reglementate de
legislația Uniunii Europene și de Aranjamentul OCDE - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică privind creditele de export cu sprijin oficial. Pe lângă sprijinirea acestora în străinătate, cu
un rol întărit de măsurile extraordinare prevăzute de Decretul privind lichiditatea, SACE sprijină și
companiile din Italia, cu scopul de a le ajuta să consolideze lichiditatea, reziliența și competitivitatea
generală. Toate acestea, cu un accent important pe sustenabilitate și sprijin pentru Green New Deal.

4
2. ITALIA ÎN ECONOMIA INTERNAȚIONALĂ

Dezvoltarea bazată pe cunoaștere se consolidează ca o abordare strategică în regiunile și țările care au atins cele
mai înalte niveluri de dezvoltare durabilă. Între Milano, Bologna, Padova, Treviso și Veneția, sunt orașele din
nord-estul Italiei, au scos la iveală inițiative care fac ca cunoașterea să curgă de la sursă la punctul cu cea mai
mare nevoie sau oportunitate de a îmbunătăți performanțele economice, bunăstarea socio-politică și de a oferi o
calitate ridicată de viață cetățenilor. Comunitatea internațională a dat acestor inițiative numele de „Zone de
inovare a cunoașterii”, centre de interacțiuni conectate, creative, viabile și atractive pentru oameni talentați și
investitori. Liderii învață; adepții încep să se familiarizeze cu aceste noi căi de transformare. De la orașele
menționate mai sus și altele din Peninsulă până la Barcelona(SPANIA), ​Melbourne(AUSTRALIA),
Montreal(CANADA) și Manchester(ANGLIA), comerțul internațional este îmbogățit de curenți de schimb care,
împreună cu produsele și serviciile, trag valori intangibile. Cu 655 miliarde de dolari, Italia se află pe poziția
a opta în clasamentul mondial al exporturilor și este a cincea piață mondială a mașinilor pentru industria
mecanică. Dintre regiunile Uniunii Europene, nord-estul Italiei se află în grupul înalt al exportatorilor în ceea
ce privește valoarea și intensitatea. Prin urmare, este esențial pentru italieni să se adapteze la lungimile de undă
ale vitezei de deplasare a comerțului internațional și direcțiile pe care le ia. În figura N.1, este reprezentat o
parte a hărții lumii cu continente în care companiile Italiene își desfășoară activitățile conlucrând cu grupul
CDR-SACE-SIMEST- Asigurări de credit, protecție a investițiilor, garanții financiare cu accent important pe
sustenabilitate și sprijin prin PACTUL VERDE, Green New Deal. Propunerile Green New Deal ( GND )
solicită politici publice pentru a aborda schimbările climatice, împreună cu realizarea altor obiective sociale,
cum ar fi crearea de locuri de muncă și reducerea inegalității economice. (America de nord; America de sud;
Africa; Asia; Europa).

5
Fig.1 Companii italiene din lume (America de nord; America de sud; Africa; Asia; Europa).

6
2. ITALIA ÎN ECONOMIA INTERNAȚIONALĂ

Mașini / Mecanică instrumentală. Italia este unul dintre principalii parteneri comerciali europeni ai Indiei, o
destinație interesantă pentru exporturi și investiții. În perioada 2016-2019, exporturile italiene către India au
înregistrat un salt de 22,28%. Sectorul mașinilor mecanice și electrice reprezintă peste 45% din exporturile
italiene către India.
Prelucrarea alimentară Procesarea alimentelor ocupă locul cinci în ceea ce privește producția, consumul și
exporturile, cu o valoare care ar trebui să ajungă la 666 USD / miliarde până în 2024, cu o creștere anuală de
12,4% în perioada de cinci ani 2019-2024. În India, o cantitate semnificativă de alimente este irosită din cauza
infrastructurii inadecvate și a întârzierii ambalării, depozitării și mijloacelor de transport utilizate (se estimează
că în următorul deceniu India poate atrage în Economie verde Investiții de 55,32 USD / miliarde sunt
planificate în următorii trei ani pentru a atinge obiectivul țării de 175 gigawați (GW) de energie regenerabilă.
În prezent, contribuția energiilor regenerabile la capacitatea deja instalată de 159 GW este de 10%
(aproximativ 17 GW): 69% energie eoliană, 16,1% energie hidroelectrica, 8,2% cogenerare biogaz, 5,2%
biomasă.
Moda și persoana. Indicele de lux social Altagamma(TikTok) A prezentat cea de-a doua ediție a cercetării
Accenture Interactive - Altagamma, conform căreia Made in Italy este o pârghie renumită importantă, în un an
întreg de conversații spontane referitoare la peste 100 de mărci Altagamma în 9 limbi, 8 sectoare, 35 de
canale digitale internaționale, inclusiv social media, bloguri și forumuri. Referința explicită la Made in
Italy în conversațiile de pe rețelele sociale referitoare la mărcile Altagamma destinate nu numai ca denumire de
origine a produselor, ci mai general ca univers al propriilor valori, fiind un element de comunicare care poate
reprezenta o pârghie foarte puternică pentru angajamentul cu noul consumator.

7
2. ITALIA ÎN ECONOMIA INTERNAȚIONALĂ

Tendințe internaționale în sectorul hotelier și contract. Sectoarele hotelier și contract depășesc turismul dar
implică industria construcțiilor și a mobilei, arhitectura profesională, firmele de inginerie și design interior,
tehnologia aplicată casei inteligente și piața investițiilor financiare.

Agroalimentare: produsele Italiene în Asia. Exportul de produse agricole și alimentare către țări din afara UE
arată o stabilitate substanțială în perioada ianuarie-aprilie 2020, coincizând cu dezvoltarea pandemiei (+ 3,7%
față de aceeași perioadă din 2019). Exporturile de produse alimentare italiene în Asia au atins o valoare de 4,5
miliarde de euro în 2019, în creștere cu 23,4% pe o bază anuală (30,6% din exporturile agroalimentare și 12%
din vânzările globale ale sectorului). Dintre produsele cele mai exportate pe piața asiatică în 2019, găsim tutun,
cu o cotă de 22,8% din exporturile sectorului (care în primele trei luni ale anului ajunge la 25,1%), urmate de
alimente și feluri de mâncare, cafea (18,9%) și băuturi (14,9%).

Promovarea micului turism muzeal în SUA Una dintre particularitățile Italiei este prezența a numeroase mici
muzee locale situate în principal în centre mici și mijlocii și în sate istorice. Numai în Lombardia, de exemplu,
259 de situri muzeale sunt înregistrate la nivel regional cu prezența online a micilor muzee.

8
3. RAPORTUL ICE - Agenția pentru promovarea în străinătate și internaționalizarea companiilor
Italiene, 2019-2020.

Raportul ICE 2019-2020 vine într-un moment extraordinar complex pentru Italia, lovit de o criză
globală de sănătate care a schimbat radical modul de viață și de a face afaceri.

Raportul ICE 2019-2020 prezintă provocările acestei relansări și indică domenii prioritare prin
care pot avea loc: inovația, comerțul electronic, finanțe în serviciul economiei reale, sprijin pentru
internaționalizare.

Ministerul Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale este în fruntea acestei căi și a


extinsei rețea externă, formată din peste 300 de birouri, inclusiv ambasade, consulate,
reprezentanțe permanente și institute culturale italiene, pe lângă cele 78 de birouri ale
Agenției ICE și cele 12 birouri ale grupului CDP-SACE-SIMEST- Asigurări de credit,
protecție a investițiilor, garanții financiare. SACE-SIMEST este de 40 de ani alături de
companii italiene din întreaga lume

9
3. RAPORTUL ICE - Agenția pentru promovarea în străinătate și internaționalizarea companiilor
Italiene, 2019-2020.

Pentru a face acțiunea și mai eficientă, a fost dezvoltat „Pactul pentru export”, un program cu o valoare
globală de 1 miliard și 366 milioane de euro, care identifică o gamă largă de instrumente de susținere a
internaționalizării. Printre acestea, refinanțarea Fondului 394/81 (încredințată Comitetului de facilitare
SIMEST, prezidat de MAECI), care prin resurse extraordinare acordă credite de export subvenționate către
întreprinderi. În procesul lor de internaționalizare, companiile italiene, folosesc abilitățile „managerilor de
export digital”, managerilor cu experiență în strategii de marketing și digitale.
Un sprijin valid va veni, din numeroasele acorduri cu principalele platforme de comerț electronic, care vor
garanta o vizibilitate mai mare pentru „Made in Italy” și dintr-o nouă platformă virtuală dedicată târgurilor
comerciale și B2B. (Activitatea de e-commerce B2B se refera la tranzacțiile comerciale online care au loc intre
doua companii. Aceste tranzacții se realizează prin intermediul un portal B2B, care funcționează similar unui
magazin online, diferența fiind aceea ca se adresează persoanelor juridice si nu celor fizice).
Mai mult, se lansează o campanie extraordinară de comunicare Branding național pentru a satisface marea
cerere din Italia in lume. În acest proces,se implica regiunile din ce în ce mai mult, cu scopul de a pune „un
sistem” al numeroaselor activități de sprijinire a exporturilor existente și prezentate într-un mod unificat
companiilor.
PARTENERI:

10
3. RAPORTUL ICE - Agenția pentru promovarea în străinătate și internaționalizarea companiilor
Italiene, 2019-2020.

Cea de-a 34-a ediție a Raportului de comerț internațional al ICE se încadrează în anul cel mai dificil
pentru exporturile italiene, pentru economie și pentru societate. Criza pe care o trăim astăzi în întreaga
lume este cea mai severă de după perioada postbelică. Încetinirea comerțului internațional, blocajele lanțurilor
globale de aprovizionare și scăderea consumului intern au impact, în diferite grade, asupra tuturor companiilor
italiene și a exporturilor acestora. Este o problema esențială pentru economia țării. Nu numai pentru că
exporturile reprezintă o treime din PIB-ul național, iar turismul cu încă 13%, ci pentru că exporturile și
turismul au fost singurii doi factori importanți ai redresării economiei italiene, deși incomplete, de la ultima
criză din 2008.
În special, în analiza situației pieței se concentrează raportul asupra studiului a trei aspecte, care
reprezintă - pe de o parte - factori critici structurali ai exporturilor italiene și care - pe de altă parte -
constituie oportunități cu care se influențează repoziționarea strategică a companiilor pe piețele externe.
Trei eseuri la care au lucrat profesorii din Fundația Masi, Universitatea Bocconi și Politehnica din Milano care
le-au dezvoltat împreună cu biroul de cercetare ICE și care se referă la:
-- problema seculară a vitezei duble între nordul și sudul țării, văzută în perspectiva structurală a potențialului
pentru regiunile sudice pe piețele externe;
-- comerțul electronic și tehnologiile digitale ca factor forță motrice pentru exporturile italiene, cu atât mai mult
având în vedere accelerarea canalelor de marketing digital post Covid-19;
--- inovația, durabilitate și finanțare pentru inovare în atenție tot mai mari acordate start-up-urilor și capitalului
de risc ca volant al unui ciclu virtuos „finanțare - inovare - export - creștere - ocupare”.

11
3. RAPORTUL ICE - Agenția pentru promovarea în străinătate și internaționalizarea companiilor Italiene, 2019-
2020. EXPORTUL ITALIAN: O MAȘINĂ OPRITĂ PE CURSĂ
Datele finale atestă faptul că în 2019 exporturile italiene avea o sănătate excelentă. Terminase anul cu o creștere de 2,3%,
ajungând la 476 miliarde euro și a menținut cota de piață în comerț stabil la nivel mondial, la 2,84%. Un rezultat important,
deoarece a fost obținut într-o perioadă turbulentă pe piețele mondiale, în special pentru țările europene, strâns în disputa
comercială SUA-China, presat de tarifele americane asupra multor bunuri exportate din Europa și confuz în incertitudinea cu
privire la calendarul și termenii Brexit. Creșterea a vizat, în special, sectorul farmaceutic (+ 25,6%), băuturile (+ 6,8%),
produsele sistemului de modă (+ 6,2%), metalurgia (+ 5,3%)). Vânzările externe de mașini și aparate mecanice nu au crescut (-
0,5%), dar sectorul continuă să contribuie cu peste 50 de miliarde la formarea excedentului comercial și „Plătește” factura
energetică italiană (-42 miliarde de euro). exporturile italiene au crescut și către Statele Unite (+ 7,5%), Germania (12,2% din
totalul exporturilor italiene), Franța (10,5%) și Statele Unite (9,6%) au rămas primele trei piețe de desfacere. Mașinile
(17,2%), moda (11,9%) și lanțul agroalimentar (9,1%) sunt cele trei sectoare care contribuie cel mai mult. Și
Lombardia (27%), Emilia-Romagna (14,1%) și Veneto (13,7%) cele trei regiuni care exportă mai mult. Primele două
luni ale anului 2020 au fost, de asemenea, pozitive pentru exporturi: tendință de + 4,7%, în ciuda faptului că deja în
februarie a fost afectat de încetinirea fluxurilor cu China.
Istat a publicat datele pentru perioada ianuarie-mai 2020 și indică o tendință de scădere de 16% pentru
exporturi, un simptom clar al pandemiei globale, pe de o parte, pe de altă parte, tendința economică marchează
o creștere de 35% din aprilie până în mai: primul semn al reluării activităților. În aprilie, pe baza datelor
Prometeia, (este o companie de consultanță, dezvoltare de software și cercetare economică. O combinație
unică de abilități care a făcut din Prometeia una dintre cele mai importante companii europene în soluții pentru
gestionarea riscurilor și serviciilor pentru investitori instituționali), se estimează o scădere a exporturilor de
mărfuri italiene la prețuri constante și în ipoteza stabilității cotei de piață pe țara de destinație - în ordinea a 12%
în acest an, apoi să crească cu 7,4% în 2021 și 5,2% în 2022, an după an. Cu aceste prognoze, exporturile din
Italia vor reveni la nivelurile din 2019 abia în 2022, covid-19 marchează o oprire bruscă și se „pierd” trei ani în
calea creșterii exporturilor italiene, care era deja dezvoltată în 2010.

12
Fig. N.2 Importanța exportului pentru economia Italiei
În fig.N.2 Se notează o creștere constantă a curbei de-a lungul anilor. Aceasta înseamnă că exportu-rile continuă
să fie un sector important pentru Italia. Valoarea exporturilor de bunuri și servicii din Italia în 2019 este de 585
mld de euro. Ponderea exporturilor de mărfuri și rapoarte privind PIB-ul Italiei este de 31,7%.

13
Fig. N.3 PIB și componente principale:

Fig. N.3 PIB și componente principale:

Export de bunuri și serviciu; Investiții; Consum; PIB

Figura N.3 ne arată că din 2010 până în 2019, contribuția exporturilor la creșterea PIB-ului a fost întotdeauna
pozitiv și, de asemenea, în 2019 a oferit cea mai mare creștere la tendința PIB-ului

14
Fig. N. 4 Variația exporturilor de bunuri și a cotei de piață a Italiei

Fig. N. 4 Variația exporturilor de bunuri și a cotei de piață a Italiei

Variația exporturilor de servicii și a cotei de piață a Italiei

În lume; Italia; Distribuție Italia

15
Fig. N. 5

Cantitatea exprimată în procente a țărilor importatoare și cota pieței Italiei în aceste țări

Italia este al 9-lea exportator mondial de bunuri și al 13-lea importator

În fig. N.5 culoarea verde indică țările în care cota de piață a Italiei este peste medie a Italiei în lume, culoarea roșie indică țările în
care ponderea este mai mică.
 

16
Fig. N. 6 TOPUL CELOR 10 ȚĂRI DE DESTINAȚIE DE EXPORT ITALIAN ÎN 2019

17
Fig. N. 7

Principalele piețe a exporturilor italiene și cota de piață a Italiei în 2019


Culoarea verde indică țările în care cota de piață a Italiei este peste medie cotei Italiei în lume, culoarea roșie indică
țările în care ponderea este mai mică.

18
Fig. N.8 Exporturile pe sector

Se remarcă performanța produselor farmaceutice, care arată o foarte puternică creștere în 2019 și devine al 6-
lea sector de export italian; + 8,% Bijuterii; +6,6 % Alimente și băuturi; +6,2% Țesuturi, îmbrăcăminte
și articole din piele; -3,5% Mijloace de transport; -8,0% Autovehicule.

19
Fig. N 9 Principalele sectoare care se exportă din Italia

20
Principalele sectoare care se exportă din Italia
Mașini și aparate
Produse textile, îmbrăcăminte, piele și accesorii
Metale de bază și produse metalice, cu excepția mașinilor și implantelor
Mijloace de transport
din care autovehicule, remorci și semiremorci
Alimente, băuturi și tutun
Produse farmaceutice, chimico-medicinale și botanice
Substanțe și substanțe chimice
Dispozitive electrice
Produse ale altor activități de fabricație dintre care Bijuterii
Articole din cauciuc și materiale plastice
Calculatoare, dispozitive electronice și optice
Produse petroliere rafinate
Sticlă, ceramică, materiale nemetalice pentru construcții
Mobilier
Hârtie și produse din hârtie
Lemn și produse din lemn și plută (cu excepția mobilierului)

21
Fig. N.10
Țări în care exportul Italiei a crescut mai mult în 2019.

22
Fig. N.11
Efectele Covid-19, Tendința exporturilor italiene în primele cinci luni ale anului 2020 care a scăzut cu
-16%.

23
Fig. N. 12 Schimburile internaționale în timpul covid-19.

În fig.12 vedem impactul epidemiei covid-19, scad importurile în primele 5 luni ale anului cu
-17,6%, scad și exporturile în primele 5 luni al anului cu -16,0%, sunt în creștere produsele farmaceutice cu +16,0 % și produse alimentare, băuturi cu +4,3 %. Scad cu -34,5% autovehicule;
- 35,2% articole sportive, bijuterii, instrumente muzicale și medicale; -28,0% confecții textile și îmbrăcăminte din piele și accesorii.

24
Fig. N. 13
Oportunități în 2021-2022: estimarea creșterii importurilor din primele 20 de piețe
țintă a exporturilor italiene.

25
Fig. N. 14
Oportunități în 2021-2022: estimarea creșterii importurilor a primelor 6 sectoare a exporturilor Italiene:
13,2% - Mașini și echipamente; 11,9% - Îmbrăcăminte, piele și accesorii; 14,4% - Metale comune și produse
din metal, cu excepția mașinilor și implanturi; 13,9% - Mijloace de transport; 14,2% - Produse, alimente,
băuturi și tutun; 11,8% - Articole produse farmaceutice, produse chimico-medicinale și botanici.

26
Fig.N.15 Italia și economie a IMM-urilor, Operatori și exporturi pe clase a cifrei de afaceri la export

Fig. N. 15: 50% - din valoarea exporturilor Italian din IMM în comparație cu 20% în ​Franța și Germania, 20% -
a valorii exporturilor italiene de către companii cu mai puțin de 50 de angajați (dublu comparativ cu Franța și
Germania)

27
Fig. N. 16 Regiunile din Mezzogiorno, sudice: Problemele critice și oportunități
Ponderea exporturilor din sudul Italiei este de 10,3% din totalul național, Relația dintre exporturile de bunuri și
PIB: sudul și insulele este de 13,1% , Italia este de 26,1% . Creșterea exporturilor cu două viteze Sud și insule
este +14% ; Italia +26,1% (Miliarde de euro)

28
Fig. N. 19 Potențialul de export al regiunilor din sud
Fig. N. 17 Unde Sudul este mai competitiv

Fig. N.18 Potențialul în țările avansate și pe piețe noi


- Piața actuală - Potențial exploatabil
29
Fig.N. 21

Fig. N. 20 Acțiunile Institutului pentru comerț extern. Fig. N. 21

Deschiderea birourilor regionale de asistență, să fie și mai aproape de IMM-uri, au fost deschise 21 de birouri de asistență
regională, dedicate promovării internaționalizării companiilor

Fig. N. 21 ne vorbește despre creșterea estimată a comerțului electronic pentru principalele piețe.
Estimări statistice pentru B2C online 2019-2023

30
Fig. N. 22 Intervenția ICE pentru comerțul electronic al companiilor italiene
Acorduri de comerț electronic. 12 platforme / țară operaționale astăzi.

31
Fig. N. 23 Programul ICE Global Start Up oferă: 150 de start-up-uri participanți în 10 țări
de destinație.

32
Fig. N. 24 Pactul pentru export

„Pactul pentru export”, semnat între ministru de afaceri externe și cooperare internațională,
ministrul dezvoltării economice, ministrul al Economiei și Finanțelor, ministrul politicilor Ministrul
Agriculturii, Alimentației și Silviculturii Infrastructură și transport, ministrul universității și
Cercetare, ministrul patrimoniului și activităților culturale iar pentru turism, ministrul inovării
tehnologice și Digitalizare și ceilalți membri ai Cabinei Director și reprezentanți ai lumii afacerilor
Italianul marchează începutul unei noi metode de lucru, bazat pe șase piloni: 1.Comunicare, 2.
Promovare integrată, 3. Instruire/informație 4. E-commerce + GDO, 5. Sistemul expozițional

33
Fig. N. 25 Acțiunile institutului pentru comerț extern
Figura. N. 25 Comunicare – compania de comunicare globală a Nation Branding.
Instruire/informație - Export Flyng Desk. Seminarii web informative /cursuri de instruire pentru afaceri.
Instruire de Digital Temporary Manager de export. Repornire cu Export în colaborare cu ANPAL. Voucher
temporar. Manager de export.
Comerț electronic + GDO: 59 - acorduri operaționale cu principalii operatori în 28 de țări până în 2021,
Proiecte offline la Online (O2O
Sistemul expozițional (târguri) Expoziția Smart 365 ,Platforma B2B pentru forumuri de afaceri la distanță
și misiuni hibride, Cooperare cu SIMEST pentru a menține programul târguri din toamna anului 2020, Taxe
rambursate pentru expoziții, târguri anulate a 1.400 de companii, Modulul expozițional gratuit pentru afaceri
până la sfârșitul anului 2021.

34
 
Fig. N. 26 REȚEA A BIROURILOR ICE ÎN LUME.
 

35
 

BIBLIOGRAFIE

 
1. https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/BOOKLET_2707_2058_rid_0.pdf
 
2. http://www.annuarioistatice.it/cont_intern/contesto.html#scambi_it
 
3. https://www.ice.it/it/studi-e-rapporti/rapporto-ice-annuario-istat-ice
 
4. https://www.sacesimest.it/italy-map#/italy-map/
 
5. https://www.industriaitaliana.it/commercio-internazionale-export-supply-chain-cina/
 

36
MULȚUMESC
PENTRU
ATENȚIE

37