Sunteți pe pagina 1din 7

Cererea şi oferta agregată

Cererea agregată reprezintă totalitatea cheltuielilor agregate pe care agenţii economici intenţionează să le efectueze într-o anumită perioadă, în raport cu veniturile agregate şi nivelul general al preţurilor. Oferta agregată reprezintă cantitatea totală de bunuri economice disponibile pentru vânzare într-o economie naţională, în funcţie de nivelul general al preţurilor, într-o anumită perioadă. Se face diferenţă între oferta agregată pe termen scurt (OATS) şi oferta agregată pe termen lung (OATL). La OATS se consideră că în perioada de referinţă capacitatea de producţie instalată nu se modifică. Echilibrul macroeconomic este dat de intersecţia dintre curba cererii agregate şi curba ofertei agregate pe termen scurt.

Cererea şi oferta agregată

P OATL OATS CA inelastică P O elastică O VN O VN
P
OATL
OATS
CA
inelastică
P
O
elastică
O
VN O
VN

P 0 reprezintă nivelul general al preţurilor de echilibru. VN 0 reprezintă venitul naţional de echilibru (ceea ce s-a produs s-a şi cumpărat).

OATS – ofertă agregată pe termen scurt. CA – cererea agregată.

Modificarea cererii agregate (CA) P OATS CA 1 CA 3 CA o CA 2 O
Modificarea cererii agregate (CA)
P
OATS
CA 1
CA 3
CA o
CA 2
O
VN

Observaţii:

- considerăm două modificări ale cererii agregate: CA 0 – CA 1 şi CA 2 – CA 3 ;

- oferta agregată pe termen scurt (OATS) rămâne neschimbată;

- efectele modificării CA depind de zona de intersecţie astfel:

o

în situaţia în care CA evoluează de la CA 0 – CA 1 se observă o creştere importantă a VN şi o creştere nesemnificativă a nivelului general al preţurilor, deoarece OATS este elastică.

o

în extrema stângă OATS este perfect elastică şi ca urmare nu se modifică nivelul preţurilor.

o

în situaţia în care CA evoluează de la CA 2 – CA 3 se observă o creştere foarte redusă a VN şi o creştere semnificativă a nivelului general al preţurilor (inflaţie puternică), deoarece OATS este inelastică (în extremis este perfect inelastică).

o

în extrema dreaptă OATS este perfect inelastică şi ca urmare VN nu variază.

Modificarea ofertei agregate pe termen scurt (OATS)

OATS 0 P OATS 1 CA O VN
OATS 0
P
OATS 1
CA
O
VN

Observaţii:

- considerăm o modificare a OATS (OATS 0 – OATS 1 ), CA rămâne constantă;

- se observă modificarea în acelaşi sens a VN şi o modificare în sens contrar a

nivelului general al preţurilor (dacă OATS creşte rezultă o creştere a VN şi o

scădere a nivelului preţurilor).

Decalajele venitului naţional

Evaluare efectelor modificării cererii şi ofertei agregate asupra echilibrului

venitului naţional (VN) are loc în funcţie de venitul naţional potenţial.

Venitul naţional potenţial (VN*) este nivelul maxim al venitului naţional obţinut

în condiţiile în care factorii de producţie din economia naţională sunt utilizaţi la niveluri

optime.

Utilizarea optimă a factorilor de producţie este determinată de condiţiile de

maximizare a profitului.

Diferenţele dintre venitul naţional realizat (VN R ) şi venitul naţional potenţial

(VN*) se numesc decalaje ale venitului naţional. Există două tipuri de decalaje:

Decalaj recesionist – apare atunci când VN R este mai mic decât VN*.

Decalaj inflaţionist – apare atunci când VN R este mai mare decât VN*.

P

O

P

O

Decalaj recesionist (VN R < VN*)

OATL OATS CA VN R VN* VN
OATL
OATS
CA
VN R
VN*
VN
(VN R < VN*) OATL OATS CA VN R VN* VN decalaj recesionist Decalaj inflaţionist (VN

decalaj recesionist

Decalaj inflaţionist (VN R > VN*)

OATL OATS CA VN* VN R VN
OATL
OATS
CA
VN*
VN R
VN
VN decalaj recesionist Decalaj inflaţionist (VN R > VN*) OATL OATS CA VN* VN R VN

decalaj inflaţionist

Ajustarea decalajului recesionist prin CA

OATL P OATS P 1 CA 1 P 0 CA 0 O VN R VN*
OATL
P
OATS
P
1
CA 1
P
0
CA 0
O
VN R
VN*
VN

Observaţii:

Ajustarea se poate realiza printr-o politică macroeconomică de stimulare a cererii agregate, prin creşterea cheltuielilor bugetare (achiziţii guvernamentale, consum guvernamental, investiţii).

Ajustarea decalajului recesionist prin OATS

OATL P OATS 0 OATS 1 P 0 CA 0 P 1 O VN R
OATL
P
OATS 0
OATS 1
P
0
CA 0
P
1
O
VN R
VN*
VN

Observaţii:

Ajustarea se poate realiza printr-o politică de stimulare a OATS. În acest sens, guvernul poate influenţa OATS prin acordarea de subvenţii şi prin reducerea fiscalităţii. Scopul unei astfel de politici macroeconomice este de a stimula oferta şi implicit creşterea economică.

Ajustarea decalajului inflaţionist prin CA

OATL P OATS P 0 CA 0 P 1 CA 1 O VN* VN R
OATL
P
OATS
P
0
CA 0
P
1
CA 1
O
VN*
VN R
VN

Observaţii:

Ajustarea presupune diminuarea cererii agregate (de la CA 0 la CA 1 ). Dacă ajustarea nu se

realizează de la sine, statul poate intervenii printr-o politică macroeconomică menită să

descurajeze cererea agregată, de exemplu o politică bugetară austeritate (reducerea

cheltuielilor bugetare).

Ajustarea decalajului inflaţionist prin OATS

OATL P OATS 1 OATS 0 P 1 P 0 CA O VN* VN R
OATL
P
OATS 1
OATS 0
P
1
P
0
CA
O
VN*
VN R
VN
Observaţii:

Ajustarea presupune diminuarea ofertei agregate pe termen scurt (de la OATS 0 la

OATS 1 ). Dacă ajustarea nu se realizează de la sine, statul poate intervenii printr-o politică

macroeconomică menită să descurajeze oferta agregată pe termen scurt, prin creşterea

fiscalităţii.

Ajustările venitului naţional demonstrează stabilitatea echilibrului macroeconomic pe termen lung. Din înlănţuirea în dinamică a apariţiei şi ajustărilor decalajelor recesioniste şi inflaţioniste rezultă fenomenul ciclităţii economice.