Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT DE LECTIE

Data : 11 octombrie 2005 Clasa: IX E Obiectul : Elemente de tehnologie generala Capitolul : Agentii economici Subiectul : Clasificarea agentilor economici in functie de forma juridical Obiectivele lectiei : Consolidarea cunostintelor insusite anterior cu privire la : - Clasificarea agentilor economici in functie de tipul de activitate - Clasificarea agentilor economici in functie de numarul de angajati Elevii vor cunoaste : - Cum se clasifica agentii economici in functie de forma juridical - Care sunt conditiile de constituire si functionare ale : societatilor in comandita simpla , societatilor pe actiuni , societatilor in comandita pe actiuni, societatilor cu raspundere limitata Tipul lectiei : Lectie de comunicare si asimilare de noi cunostinte { varianta lectie mixta ) Metode si procedee folosite : conversatia , explicatia , demonstratia , modelarea , analiza , comparatia , generalizarea . Desfasurarea lectiei : 1) Organizarea clasei pentru lectie Timp de 2-3 minute stabilesc ordinea si linistea in clasa , notez absentele , ma interesez de cauzele lor , verific conditiile de munca in clasa : tabla , creta , daca caietele elevilor si materialul didactic sunt la indemana . 2) Verificarea cunostintelor anterioare si reactualizarea celor necesare comunicarii temei noi ( 10-15min). In cadrul acestei etape vor fi proiectate 3 subetape : - controlul temelor date pentru acasa daca este cazul , acest control se poate face prin sondaj sau prin rezolvarea temelor de catre elevii care au reusit sa le resolve ; - verificarea cunostintelor din lectia precedenta se poate face prin intrebari si / sau exercitii , probleme - reactualizarea cunostintelor sau legaturilor cu cunostintele anterioare necesare comunicarii noilor cunostinte

3) Comunicarea noilor cunostinte ( 25 min ) incepe odata cu anuntarea titlului lectiei noi , care se scrie pe tabla . Urmeaza
proiectarea continuturilor noi , pe secvente , informatii orale prezentate in detaliu folosind strategiile proiectate , elevii consemnand in caietele de notite datele importante ale temei noi , iar profesorul sistematizeaza pe tabla aceste date noi . Astazi vom continua clasificare aagentilor economici in functie de forma juridica : Societatea in comandita simpla ( SCS) se constituie in mod similar cu societatea in nume colectiv cu deosebirea ca in cadrul SCS-urilor asociatii sunt grupati in doua categorii : - COMANDITARII care contribuie cu bani la organizarea activitatii comerciale , nu participa la conducerea societatii , raspund pentru obligatiile societatii numai in limita capitalului social cu care au participat , numele lor nu poate fi inclus in denumirea firmei , primesc o parte di beneficiu - COMANDITATII administreaza societatea , participa la conducerea firmei , raspund nelimitat ( cu intrega avere ) si solidar ( unul pentru toti si toti pentru unul ) pentru obligatiile si pagubele societatii , numele lor poate fi inclus in denumirea firmei , primesc dividende . Societatea pe actiuni (SA) se deosebeste de snc-uri si scs-uri prin : - se constituie prin contract de societate si statut , cu cel putin cinci actionari - capitalul social este divizat in actiuni de valori egale si negociabile - asociatii se numesc actionari si participa la capitalul social cu actiuni - actionarii sunt obligate numai la plata actiunilor lor - in conducere societatii , fiecare actionar are un numar de voturi proportional cu numarul si puterea actiunilor detinute - profitul societatii se imparte sub forma de dividende La Societatea in comandita pe actiuni ( SCA) asociatii se impart in comanditari ( care sunt obligate numai laplata actiunilor lor ) si comanditatii ( care raspund nelimitat si solidar) . Societatea cu raspundere limitata ( SRL ) este cea mai raspandita forma de societate comerciala Principalele acte juridice necesare constituirii , organizarii si functionarii societatilor comerciale sunt : - contractul de societate - statutul de functionare a societatii comerciale 4) Fixarea noilor cunostinte si realizarea feed back ului ( 5-8min) . Obiectivul acestei etape se realizeaza prin intrebari , exercitii , probleme , formulate cu lectia noua . In aceasta etapa nu se urmareste verificarea , aprecierea si notarea .

5) Tema pentru acasa aceasta etapa consta in proiectarea unor exercitii ce se vor da pentru acasa . Tema pentru acasa trebuie sa
stimuleze elevii sa- si asimileze cunostintelor prin studiu individual , independent. Pentru ora viitoare aveti ca tema : 3,4,6 de la pagina 15