Sunteți pe pagina 1din 71

Filosofie clasic german

Friedrich Schleiermacher

1. Filosofia religiei Friedrich Schleiermacher (1768-1834) nu este n primul rnd filosof, ci teolo , de aceea concep!ia sa are un accentuat caracter teolo ic" Filosofia sa este mai cu seam# filosofie a reli iei, fiind e$pus# pentru prima dat# n Reden ber die Religion, lucrare pu%licat# n &erlin, unde era pastor protestant, n 17''" (n 18)) pu%lic# Monologen, iar n 18)3 Kritik der bisherigen Sittenlehre. *in cau+a spiritului s#u li%er a fost transferat la Stolpe ,i a%ia dup# 7 ani -a re-eni la &erlin, mai nti ca pastor, apoi ca profesor de teolo ie" .l a !inut prele eri de dialectic#, psiholo ie, etic#, estetic#, peda o ie, istoria filosofiei, hermeneutic#" /area sa oper# o repre+int# ns# traducerea operei lui 0laton din rece,te n erman#" 1%ia n aceast# lucrare el este profund idealist ,i romantic" 2raducerea s-a n#scut din dorin!a de a p#trunde n spiritul unei lumi de mult disp#rute" *e altfel, to!i romanticii au fost fascina!i de 3recia ca de un !#rm ndep#rtat" Schleiermacher a fost numit filosoful credin!ei" 1ceast# sinta m# i se potri-e,te ,i lui 4aco%i, n concep!ia c#ruia ntrea a cunoa,tere, inclusi- cea ,tiin!ific# se intemeia+# pe credin!#, dar astfel conceptul de credin pierde caracterul s#u strict reli ios" *iferen!a specific# dintre credin!a reli ioas# ,i celelalte forme ale sale era suprimat#" 5elini,tea filosofic-romanitc# a lui Schleiermacher pro-ine nu dintr-o insatisfac!ie a ra!iunii, ci dintr-o insatisfac!ie a cu etului" (n multe din te$tele sale el se arat# nemul!umit fa!# de cre,tinism, dar aceast# nemul!umire pro-ine dintr-o adnc# reli io+itate" 6eli iile po+iti-e, do mele, cultele, %isericile a,a cum au fost ele constituite istoric, nu pot potoli nesa!ul reli ios al lui Schleiermacher, a,a cum metafi+ica tradi!ional# nu i-a putut stin e lui 7ant setea de cunoa,tere" 8i tot a,a cum 7ant se ntrea%# 9cum este posi%il# ,tiin!a:9 Schleiermacher se ntrea%# ;cum este posi%il# reli ia:9 <ucrarea sa Cuvntri despre religie, pu%licat# n 17'', este format# dintr-un fel de predici adresate laicilor instrui!i" 1utorul -rea s#-i ndrepte spre reli ie pe cei c#rora li se adresea+#, prin faptul c# le e$pune -aloarea sacrului n sine, esen!a reli iei, na,terea acesteia n sufletul omului ,i desf#,urarea sa n

Nicolae RMBU

lumea istoriei" Fire,te c# se ridic# ntre%area= spre ce reli ie -rea s#-,i oriente+e Schleiermacher, ca preot protestant, auditorii ,i cititorii: (n numele c#rui cult predic# el: *e fapt el are n -edere, n spirit >antian, reli ia n enere" *e aceea el nu -or%e,te depre *umne+eu, ci despre di-initate, nu att despre reli ie, ct despre reli io+itate, nu despre anumite teme reli ioase, ci despre structura reli ioas# a sufletului omenesc n enere" 5ic#ieri n cuprinsul Cuvntrilor despre religie nu se distin e clar ntre religie ,i religiozitate" Spre deose%ire de predicile o%i,nuite, aceste Cuvntri, pe ln # faptul c# au caracter filosofic, nu se adresea+# celor s#raci cu duhul, ci, dimpotri-#, celor instrui!i, care se ridic# deasupra oamenilor o%i,nui!i, cum se spune nc# din primele rnduri" *e asemenea, ele nu se adresea+# credincio,ilor, ci scepticilor sau chiar celor fermi n necredin!a lor" *ar autorul Cuvntrilor despre religie nl#tur# treptat ndoiala ,i necredin!a prin e$punerea conceptului de religie" .l ncepe cu pologia, unde atin e trei mari teme= situa!ia de atunci a reli iei, sarcina propo-#duitorului ,i -aloarea intrinsec# a reli iei" .sen!a apolo iei sale reli ioase const# n a do-edi autonomia sacrului" Schleiermacher preci+ea+# c# -rea s# predice despre ;eni ma sacr# a umanit#!ii9 nu ca teolo sau ca filosof, ci pur ,i simplu ca om, dar nu datorit# unei deci+ii ra!ionale, ci ra!ie impulsului interior ,i ;chem#rii di-ine" 0rofetul este geniul religios" (n concep!ia lui Schleiermacher orice eniu autentic poate fi un profet" Spre deose%ire de ceilal!i romantici, pentru care enialitatea a repre+entat o ade-#rat# o%sesie, el consider# c# eniul nu este att un ha+ard al naturii, ct un re+ultat al unei ri uroase discipline interioare" 0ropo-#duitorul Schleiermacher se arat# %ucuros a se adresa ermanilor, nu en le+ilor sau france+ilor, popoare mercantile ,i hedonice, popoare ale empirismului, scepticismului, utilitarismului ,i mercantilismului" 3ermanii sunt prin e$celen!# o na!iune de cultur# ,i de ci-ili+a!ie, dar, mai cu seam#, o na!iune a autonomiei spiritului" *ac# n 3ermania a nflorit acea d#ruire pur# pentru -alorile superioare, atunci de ce tocmai n acea !ar# e$ist# sceptici, precum cei c#rora li se adresea+#: 2ocmai pentru c# procesul de formare a a-ut ra-e lacune" *e aceea ei, auditorii Cuvntrilor, au confundat litera reli iei cu spiritul ei, enun!urile teolo ice cu con!inut reli ios, formulele cu tr#irile" ?nde se #se,te reli ia care, n autenticul ei, nu este niciodat# un sistem ce poate fi asimilat din e$terior: (n sufletul omului, r#spunde Schleiermacher, fiindc# ea nu este o construc!ie artificial# de concepte ,i de do me, ci o tr#ire" (n aceast# calitate, ea nu tre%uie s#-,i urme+e dect propria sa le e, nu una sr#in#" 2r#irea reli ioas# este, deci, autonom#" @eea ce 7ant pretinde moralei, Friedrich Schle el artei,

10

Filosofie clasic german

Schleiermacher pretinde reli iei= ea nu tre%uie s# se raporte+e la nici o le e e$terioar# ei" @ea de-a doua cu-ntare, cea mai ampl# ,i cea mai important# din ntrea a lucrare, se nume,te !espre esena religiei. A%iectul ei este astfel clar determinat" (n cadrul acestui discurs despre esen!a reli iei sunt atinse cinci mari teme= a) distinc!ia dintre reli ie, pe de o parte, ,i metafi+ic# ,i moral#, pe de alt# parte, domenii cu care ea a fost deseori confundat#, %) modalitatea tr#irilor reli ioase, c) con!inuturile reli ioase, d) st#rile sau sentimentele reli ioase, precum iu%irea, smerenia etc" e) actele sau fenomenele reli ioase, profe!ia, re-ela!ia, minunea etc" (n prima parte a discursului !espre esena religiei, Schleiermacher continu# opera lui 7ant, dar dintr-o direc!ie opus# celei trasate de criticism" (n -reme ce Bmmanuel 7ant a asi urat morala ,i metafi+ica fa!# de do matica reli ioas#, Schleiermacher respin e orice imi$tiune a moralei ,i a metafi+icii n reli ie" *ac# morala are autonomia ei a,a cum o demonstrase 7ant, reli ia are, de asemenea, propria sa autonomie" .a nu se ntemeia+# nici pe moral#, nici pe metafi+ic#" 0entru a n!ele e accentul pe care-l pune Schleiermacher pe stricta delimitare dintre moral#, metafi+ic# ,i reli ie, tre%uie s# a-em n -edere att raportul dintre romantismul erman ,i 7ant, ct ,i atmosfera iluminismului %erline+" *ac# nainte de 7ant se credea c# reli ia este cuprins# n metafi+ic# sau moral#, sau se ntemeia+# pe acestea, dup# 7ant se considera tocmai in-ers, ,i anume c# reli ia este nlocuit# de metafi+ic# sau moral#" *e unde aceast# confu+ie: /etafi+ica ,i morala au acela,i o%iect ca ,i reli ia, dar nu ,i aceea,i metod#" A%iectul comun acestor trei discipline l constituie uni-ersul ,i rela!ia omului cu el" /orala, metafi+ica ,i reli ia nu sunt dect forme diferite ale unuia ,i aceluia,i con!inut" /etafi+ica creea+# le i ,i principii prime ale e$isten!ei" /orala instituie un sistem de norme plecnd de la esen!a omului ,i de la raportul s#u cu lumea" Schleiermacher a-erti+ea+# c# chiar ,i documentele reli ioase ori inale ,i ori inare sunt ntotdeauna retorice, propa andistice, altfel spus, n ele se afl# ntotdeauna un amestec de reli ie, moral# ,i metafi+ic#, de aceea ele au fa-ori+at producerea acelei confu+ii" (n special n cu-ntarea a BB-a, !espre esena religiei, Schleiermacher nu este nici teolo , nici istoric, ci filosof al reli iei" .l e$pune "deea de reli ie, n sensul n care 0laton -or%e,te de "deea de iu%ire, "deea de Custi!ie etc" *e asemenea, el face

11

Nicolae RMBU

a%strac!ie de toate formele istorice concrete de manifestare a reli iei, fiindc# n toate acestea, inclusi- n protestantism, esen!a reli iei nu se manifest# n toat# puritatea sa, ci ea apare amestecat# cu elemente str#ine, retorice, politice, morale, estetice, metafi+ice, sau chiar sl#%iciuni ,i or olii omene,ti ale ntemeietorilor ,i apostolilor lor" 6eli ia nu este ndire, precum metafi+ica, ,i nici ac!iune, precum morala" 0rin urmare ea nu este nici teorie, nici practic#" 6eli ia este intui!ie ,i sentiment" 1ceasta este o determinare po+iti-# a formei sale, care este ,i una a metodei" @a metod#, reli ia este diferen!iat# nc# o dat# de metafi+ic# ,i de moral#, dup# ce ele au fost distinse din punctul de -edere al con!inutului lor" /etafi+ica pleac# de la natura finit# a omului, pentru a ar#ta ce poate fi uni-ersul pentru ns#,i aceast# natur# finit#" /orala pleac# de la con,tiin!a li%ert#!ii, ncercnd s# e$tind# cmpul ei n tot uni-ersul" 6eli ia, la rndul ei, -ede n omul finit, ca de altfel n tot ceea ce nseamn# finitudine, in#initul. 1stfel aCun e Schleiermacher la ideea n Curul c#reia ra-itea+# tot restul ra!ionamentelor din Cuvntri despre religie. A%iectul reli iei este uni-ersul, iar purt#torul ei este indi-idul" 1re loc astfel o rentoarcere la spino+ism, Spino+a fiind pentru Schleiermacher modelul reli io+it#!ii moderne" 1m%ii nditori sus!in o te+# de-a dreptul ,ocant# pentru tradi!ia cre,tin# european#= pentru reli ie nu este ne-oie de nici un *umne+eu" 6eli ia este intui!ie a uni-ersului" *ar ca orice intui!ie, reli io+itatea este att un efect al o%iectului intuit, ct ,i un act al celui care intuie,te" 6eli io+itatea este nclina!ia indi-idului de a ntre-edea infinitul n fiecare punct al uni-ersului" 1stfel Schleiermacher atra e aten!ia de a nu lua intuiia n sensul de principiu e$plicati-, aceasta fiind pur# $itologie. 6eli ia nseamn# repre+entarea ,i mai ales tr#irea infinitului lumii plecnd de la o anumit# parte a ei" 1 corela sau a deri-a intui!iile unele din altele, a le clarifica ,i a le interpreta, sau a efectua aceste opera!ii hermeneutice plecnd de la ele nseamn# teolo ie sau mitolo ie" 0rin urmare, pentru Schleiermacher pro%lema central# const# tocmai n delimitarea clar# a sferei credin!ei reli ioase ,i a reli iei ca domeniu distinct, cu un con!inut ,i cu o structur# proprie" 6eli ia nu tre%uie nici confundat#, nici amestecat# cu metafi+ica ,i cu morala" 1stfel Schleiermacher se diferen!ia+# de ceilal!i romantici, n a c#ror concep!ie se amal amau reli ia, estetica, filosofia naturii, etica etc" *e asemenea, el ia distan!# fa!# de tradi!ionala eroare de a confunda reli ia cu metafi+ica, a,a cum se petreceau lucrurile, de pild#, n teolo ia ra!ional#, precum ,i de 7ant, care concepe credin!a ca fiind intemeiat# pe con,tiin!a moral#"

12

Filosofie clasic german

2eolo ia ca ,tiin!# po+iti-# despre *umne+eu este imposi%il#, ca ,i teolo ia conceput# ca e$presie a speran!ei n -ictoria %inelui n lume" 0rincipiile ,tiin!ei sunt esen!ial diferite de cele ale credin!ei" 0unctul de plecare al lui Schleiermacher l repre+int# un puternic antira!ionalism" @on,tiin!a reli ioas# poate fi ndit# prin antolo ie cu cea estetic#" 2emeiul amndurora este sentimentul (das 3efDhl)" @u toate acestea ele nu tre%uie confundate, cum au f#cut unii romantici" Sentimentul pe care se ntemeia+# credin!a este diferit de cel al crea!iei estetice, mai ales prin raportarea la o%iectul s#u" Sentimentul reli ios este unul de dependen!#" *in concep!ia reli ioas# a lui Schleiermacher re+ult# un nou en de toleran!#" Aamenii nu mai sunt -#+u!i ca ni,te copii e ali n fa!a p#rintelui di-in, ci n oricare sentiment reli ios ntre ul uni-ersului tr#ie,te o nou# rena,tere, unic# ,i irepeta%il#" 1ceasta este oarecum in-ersul misticii ermane repre+entat# de 1n elus Silesius, de un &Ehme sau de un 2auler" (n -i+iunea acestora, eul se poate, metaforic -or%ind, dilata pn# la infinit, el poate intra n modalitatea a%solutului" <a Schleiermacher, dimpotri-#, ntre ul uni-ersului se poate concentra n eu ,i fiecare nou# tr#ire reli ioas# este o r#sfrn ere a infinitului n finit" ;.ul nu pierde nimic ,i n el nimic nu apune, ci se men!ine cu tot ce-i apar!ine, cu ndurile ,i sentimentele sale, cu %unul s#u plac ,i cu sufletul""" (n eu totul este or anic edificat ,i are locul s#u" @eea ce po!i pierde, este doar ndul sin ular care nu-!i apar!ine niciodat#9"1 *e,i anumite ecouri ale marilor mistici ermani pot fi ntlnite n opera lui Schleiermacher, n nici un ca+ el nu poate fi ncadrat n rndul acestora" (n concep!ia sa ;misticismul este onanie intelectual#9"F 6eli ia nu este numai intuiie, ci ,i senti$ent al universului. (n acest punct al Cuvntrilor despre religie, autorul a-erti+ea+# asupra erorii de a considera sentimentul reli ios ca ntemeietor al ac!iunii" Sentimentele reli ioase, spune Schleiermacher, tre%uie s# nso!easc#, asemeni unei mu+ici sacre, oricare fapt#, dar omul tre%uie s# fac# totul cu reli io+itate, nu din reli io+itate" @hiar dac# reli io+itatea nu este dect intui!ie ,i sentiment, acte strict personale, ea nu se produce dect n momentul n care omul descoper# umanitatea, fenomen care, la rndul lui, nu se petrece dect n ,i prin iu%ire" 1,a

F"*"." Schleiermacher,%edanken, 7ritische 3esamtaus a%e, &and"BB, Schriften aus der &erliner Geit, Halter de 3ruIter, &erlinJ5eK Lor>, 1'84, pp"1)8-1)'" F F"*"." Schleiermacher,%edanken, 7ritische 3esamtaus a%e, &and"BB, Halter de 3ruIter, &erlinJ5eK Lor>, 1'84, p 136"

13

Nicolae RMBU

cum n fiecare lucru finit este concentrat infinitul, fiecare om cuprinde n sine ntrea a umanitate" .courile Monadologiei lui <ei%ni+ sunt clare" Filosofia reli iei nu poate a-ea ca o%iect ceea ce este principial inco nosci%il" Sarcina sa este mult mai modest#" Filosofia religiei trebuie s analizeze sentimentul religios. 1ceasta nu nseamn# a transpune o%iecti-itatea sentimentului n o%iecti-itatea ,i ra!ionalitatea ndirii, fiindc# o asemenea opera!ie distru e tocmai o%iectul anali+ei" A%iectul con,tiin!ei reli ioase, *umne+eu, nu poate de-eni n nici un ca+ o%iect al filosofiei reli iei" A asemenea disciplin# nu este teolo ie" Filosofia religiei nu este teoria despre Dumnezeu, ci teoria despre sentimentul religios. S-a -#+ut cum reli ia nu este nici speculati-#, nici practic#, altfel spus, cum ea nu i+-or#,te nici din facult#!ile de cunoa,tere, ,i nici din -oin!#, ci este o pro%lem# a sentimentului" *ar sentimentul reli ios nu are nici un o%iect determinat, ci repre+int# o anume stare" 1ceast# stare este %inecunoscut# omului reli ios ,i este caracteri+at# drept senti$ent de pietate. (ns# pietatea nu este nicidecum con,tiin!a e$isten!ei o%iecti-e a lui *umne+eu, ci doar certitudinea intern# a pre+en!ei sale" (n acest sens, ea ar putea fi caracteri+at# drept revelaie a lui *umne+eu" (n sentimentul sacrului a%solutul este pre+ent, de,i acela,i a%solut a fost inaccesi%il att facult#!ii de cunoa,tere a omului ct ,i -oin!ei sale" 1ceste facult#!i e,uea+# ntr-o asemenea ntreprindere fiindc# a%solutul transcende rela!ia su%iect-o%iect, rela!ie pe care se ntemeia+# actele co niti-e ,i cele -oliti-e" 5umai sentimentul suprim# aceast# dichotomie" @on,tiin!a reli ioas# se deschide tocmai o dat# cu aceast# suprimare a rela!iei dintre su%iect ,i o%iect" @eea ce se nume,te n mod o%i,nuit reli ie se caracteri+ea+# printr-un con lomerat de repre+ent#ri ,i practici reli ioase pe care le asociem nemiClocit senti$entului sacrului. *ar acestea nu !in de esen!a reli iei, esen!# care nu const# nici n teorie, nici n cult, ci e$clusi- n sentimentul nsu,i al sacrului" *in acest punct de -edere, consider# Schleiermacher, este a%solut indiferent modul n care *umne+eu este repre+entat" @u aceast# idee, care ,ochea+# prin noutatea ei, filosofia reli iei a lui Schleiermacher dep#,e,te sfera unei anumite reli ii, inclusi- a celei cre,tine" (n m#sura n care sentimentul sacrului este esen!a reli iei, toate reli iile sunt e ale" 1cum se -ede n ce const#, n -i+iunea lui Schleiermacher, sentimentul religios. *ac# el nu este le at de un anumit o%iect, nu nseamn# totu,i c# este lipsit de con!inut" *e fapt, sentimentul, orice sentiment, are o%iectul n el nsu,i, se identific# acestuia, numai c# n ca+ul sentimentului reli ios aceast# identificare nu poate a-ea loc, fiindc# finitul nu poate cuprinde n mod adec-at ,i total infinitul" @on!inutul sentimentului reli ios este doar con,tiin!a nemiClocit# a

14

Filosofie clasic german

rela!iei cu infinitul, nu a infinitului" 1ceast# rela!ie este una de total# dependen!#, sau ceea ce Schleiermacher nume,te das %e#hl der schlechthinnigen bh&ngigkeit. 1cest %e#hl este identic sentimentului reli ios" Fire,te c# acum se ridic# ntre%area= de cine se simte total dependent omul reli ios: *ar n acest fel re-enim la distinc!ia dintre su%iect ,i o%iect, pe care sentimentul tocmai o poate transcende" Simpla posibilitate nu nseamn# nc# o transcendere efecti-#" 0o!i s# ai sentimente fa!# de cine-a sau po!i a-ea sentimente pur ,i simplu, cum ar fi sentimentul de triste!e, f#r# a putea preci+a cu e$actitate moti-ul acesteia, de %ucurie etc" *in acest punct de -edere, filosofia reli iei a lui Schleiermacher dep#,e,te sfera simplei fenomenolo ii a sentimentului reli ios, aCun nd pn# la o metafi+ic# panteist#, dominant# n aproape toate sistemele filosofice ale epocii sale" !ependena la care se refer# Schleiermacher este aceea a omului fa!# de *umne+eu" (n sentimentul de dependen!# este cuprins# ,i o anumit# cunoa,tere, ce-i drept o%scur#, despre esen!a di-init#!ii" @aracteri+at ca infinit, *umne+eu p#trunde toate lucrurile, fiind identic totalit#!ii lor" Spre deose%ire de Spino+a, Schleiermacher nu accentuea+# caracterul su%stan!ial al di-init#!ii, ci aspectul -iu ,i spiritual, specific -i+iunii romantice" 6eli ia este, n concep!ia lui Schleiermacher, con,tiin!a unei absolute dependene, care define,te esen!a uman# mai mult dect oricare alt# acti-itate" .a se ntemeia+# pe sentimentul care se na,te ,i se adnce,te din dorul fiin!ei finite dup# nem#r inire" 0rin urmare, reli ia e$prim# aspira!ia spiritului uman c#tre ntre ul uni-ersului" .$perien!a nemiClocit# a armoniei, unit#!ii ,i infinit#!ii lumii formea+# con!inutul sentimentului reli ios" Amul reli ios -ede una ,i aceea,i esen!# pretutindeni, astfel c# lucrul ca indi-idualitate dispare" 1 -edea totul n *umne+eu este totuna cu a-l -edea pe *umne+eu pretutindeni" Amul se simte dependent de *umne+eu fiindc# l percepe ca pe o cau+# ultim# a lucrurilor din afara sa ,i a propriilor sale acte" @a fiin!e finite, oamenii nu sunt dect efecte ale for!ei infinite a di-init#!ii, iar senti$entul de dependen este cu att mai mare cu ct ne d#m seama de univocitatea ecestei rela!ii" 5oi, oamenii, nu a-em nici o putere asupra lui *umne+eu" (n acest punct al filosofiei reli iei a lui Schleiermacher se ridic# o pro%lem# e$trem de delicat# pentru toate cencep!iile asem#n#toare= pro%lema moral#" *ac# omul este total dependent de di-initate, nseamn# c# li%ertatea lui este nul#, ca+ n care el nu mai este r#spun+#tor pentru faptele sale fiindc#, n ultim# instan!#, nu-i mai apar!in" @u alte cu-inte, o fiin!# reli ioas#, n sensul

15

Nicolae RMBU

preci+at de Schleiermacher, nu mai poate fi o fiin!# moral#" *ar teolo ul erman nu spune c# realmente omul depinde total de divinitate, ci doar c acesta are sentimentul totalei dependene. *e e$emplu, dac# cine-a are senti$entul c# este iu%it, nu nseamn# c# n realitate lucrurile stau ntocmai" @ontradic!ia dintre lipsa de li%ertate ,i responsa%ilitatea moral#, care presupune li%ertatea este nl#turat# de Schleiermacher ,i prin ideea n#l!#rii fiin!ei umane prin d#ruire fa!# de di-initate" Sentimentul dependen!ei nu este unul umilitor, ci n#l!#tor" .ste -or%a de sentimentul p#trunderii finitului n modalitatea infinitului" 5e ati-ul n acest sentiment este doar un moment tran+itoriu al con,tiin!ei" 6eli ia este tocmai acest sentiment al n#l!#rii fiin!ei umane ,i al coparticip#rii ei la -ia!a nesfr,it# a uni-ersului" /ult mai semnificati-# dect aceast# latur# metafi+ic# a filosofiei reli iei ela%orate de Schleiermacher, care, de altfel, este lipsit# de ori inalitate, fiind preluat# n cea mai mare parte din misticismul erman ,i din panteism, este cea pri-itoare la personalitatea uman#" (n aceast# pri-in!#, Schleiermacher se deta,ea+# cate oric de panteismul epocii sale" *ac# reli ia se ntemeia+# pe sentimentul de dependen, nu tre%uie trecut cu -ederea peste faptul c# orice sentiment este strict personal. 0ersonalitatea, una din temele preferate ale romanticilor, nu putea lipsi din preocup#rile lui Schleiermacher" (n -i+iunea sa, -ia!a reli ioas# este ade-#rata -ia!# a personalit#!ii" 6eli ia nu este o pro%lem# a comunit#!ii, ci a indi-idului ca indi-id" (n acele profun+imi n care eul este numai cu sine, unde nimeni altcine-a nu poate p#trunde, nu poate empati+a cu el, nu-i poate retr#i sentimentele, doar acolo se afl# ade-#rata reli io+itate" 0rin urmare, reli ia este o raportare strict personal# a omului la *umne+eu" 1ceste idei nu sunt att de clar e$primate de Schleiermacher, dar ele se ntre-#d n te$tele lui" .l nu contest# e-olu!ia istoric# a -ie!ii reli ioase, e-olu!ie care, fire,te, dep#,e,te sfera e$isten!ei indi-idului, ns#, n -i+iunea filosofului ,i teolo ului erman, do mele ,i preceptele pe care le con!ine ine-ita%il orice reli ie n de+-oltarea sa istoric# poart# pecetea inautenticit#!ii" ;*o mele, chiar ,i cele ori inare, se nasc numai dup# pierderea sensului reli ios9" 3 Arice doctrin# reli ioas# are n ea ce-a artificial" *ar e$ist# totu,i un element -iu n do me, anume ncercarea fireasc#, natural# de a ndi ,i de a limpe+i con!inutul sentimentului reli ios" .ste n firea omului s# reflecte+e asupra propriilor sale sentimente, de orice natur# ar fi ele, s# le interprete+e, s# le clarifice, s# le comunice altora" *ar este o eroare a se crede c# n acest fel el n!ele e ns#,i esen!a reli iei n enere" (n aceast# situa!ie parado$al# s-a #sit ntotdeauna
3

16

F"*"." Schleiermacher,%edanken, 7ritische 3esamtaus a%e, &and"BB, Schriften aus der &erliner Geit, Halter de 3ruIter, &erlinJ5eK Lor>, 1'84, p"FM"

Filosofie clasic german

teolo ia fa!# de reli ia -ie" ;2eolo ia este ,tiin!a, o%iectul ei este reli iaN dar reli ia ca atare se sustra e condi!iei de o%iect al ,tiin!ei" *octrina teolo ic#, a,a cum se #se,te ea e$pus# n concepte ,i Cudec#!i enerale, are ntotdeauna n sine o do+# de falsitate" .a ar putea trece n cel mai %un ca+ drept o e$punere a sentimentelor, dar nu s# pretind# a fi o cunoa,tere a o%iectelor sentimentelor9" 4 @redin!a -ie ,i ,tiin!a sunt a%solut paralele, astfel nct ntre ele nu e$ist# nici un fel de raport" *in faptul c# nici su%iectul, nici o%iectul nu le este comun re+ult# sterilitatea tradi!ionalei dispute n Curul ade-#rurilor credin!ei ,i ade-#rurilor ra!iunii" 2eolo ia ca ,tiin!# despre *umne+eu este imposi%il#, spune Schleiermacher, urmndu-l pe 7ant" *umne+eu nu este fiin!a c#reia metafi+ica ia atri%uit o multitudine de propriet#!i" .l nu este ens realissi$u$ din ontolo ie" 2oate acele propriet#!i pro-in din finitudinea su%iectului cunosc#tor" Sentimentul reli ios ,i con!inutul s#u nu se las# anali+ate de intelect, a c#rui esen!# const# tocmai n a anali+a, a enerali+a, a a%stracti+a" @ate oriile intelectului e,uea+# n momentul n care sunt aplicate di-init#!ii" *umne+eu este unitate lipsit# de opo+i!ie" (n el este suprimat# distinc!ia dintre intelect ,i -oin!#, precum ,i toate celelalte dichotomii ale ndirii" 1tunci cnd este -or%a de di-initate toate asemena distinc!ii sunt considerate de Schleiermacher antropomorfisme care tre%uie ncadrate n mitolo ie" (n aceast# cate orie intr# ,i conceptul de persoan sau cel de personalitate a lui *umne+eu" 1 atri%ui di-int#!ii personalitate nseamn# a concepe infinitul ca finit, ceea ce este, desi ur, a%surd" 5u *umne+eu, ci omul este persoan# ,i personalitate" 5umai caracterul de afi -iu este atri%uit de Schleiermacher di-init#!ii, ndep#rtndu-se astfel radical de Spino+a" 1m -#+ut cum n special n Cuvntarea a ""'a din Reden ber die Religion Schleiermacher distin e ferm ntre moral#, metafi+ic#, reli ie ,i teolo ie" /ulte elemente din moral# trec drept reli ie, n -reme ce unele aspecte reli ioase sunt complet acaparate de metafi+ic# ,i moral#" *e e$emplu, ne$urirea su#letului nu tre%uie n!eleas# din punct de -edere reli ios ca o durat# nesfr,it# a -ie!ii" Bdeea nemuririi nu apar!ine con!inutului sentimentului reli ios" *impotri-#, tocmai perspecti-a r#splatei sau pedepsei n lumea de dincolo falsific# sentimentul pur al sacrului" 1ceast# chestiune este de fapt una moral# nu reli ioas#" Amul poate de-eni nemuritor n miClocul acestei lumi, prin coparticiparea la -ia!a infinit# a cosmosului" 0rin te+a de mai sus Schleiermacher rede-ine eclectic, m%innd teodiceea lui <ei%ni+ cu panteismul lui Spino+a" <umea este o crea!ie di-in# ,i de aceea, n ansam%lul ei, este perfect#" 5edes#-r,irea apar!ine doar lucrurilor particulare"

5icolai Oartmann, !ie (hilosophie des deutschen "dealis$us, Halter de 3ruIter,&erlin,1'6), p"F)6"

17

Nicolae RMBU

*ar ,i ceea ce pare, din perspecti-a limitat# a omului, r#u, particip# la des#-r,irea lumii" @a la orice romantic, pro%lema eniului nu putea lipsi din concep!ia lui Schleiermacher" .l opune autorit#!ii do melor teoria eniului reli ios" *o ma repre+int# o inter-en!ie a ra!iunii ntr-un plan n care ra!iunea este ile itim#" Fiind o enerali+are ,i o teoreti+are, do ma contra+ice propria -i+iune a %isericii cre,tine care sanc!ionea+# teoreti+area atunci cnd este -or%a de di-initate" 0rin urmare, omul cu ade-#rat reli ios se #se,te n opo+i!ie fa!# de %iseric#" @u ct sentimentul sacru este mai profund, cu att opo+i!ia este mai accentuat#" 1cest lucru se petrece nu numai n cre,tinism, ci orcare alt# reli ie po+iti-#" *ar este o eroare a considera c# opusul religiei pozitive, de e$emplu religia natural, a,a cum o define,te Oe el n )eno$enologia spiritului, ar fi o solu!ie" @eea ce se nume,te religie natural este o pur# a%strac!ie ,i un concept contradictoriu" (n realitate, nu pot e$ista dect reli ii po+iti-e iar unilateralitatea lor do matic# ,i cultic# este la fel de necesar# ca ,i modalitatea finitului pe care o ia infinitul n om" "n#initatea lui !u$nezeu se $ani#est *n istorie doar #rag$entar, episodic, de aceea o religie capt di#erite #or$e istorice, forme care se succed cu necesitate, f#r# a e$ista ntre ele o contradic!ie fundamental#" 2oate aceste iposta+e ale -ie!ii reli ioase au la %a+# genialitatea unor ntemeietori ,i aunor inspira!i" *e+-oltarea -ie!ii reli ioase a unmanit#!ii nu are nimic comun cu inten!iile ,i ac!iunile mul!imii, ci este determinat# de spiritul $arilor personaliti. 1tunci cnd -ia!a reli ioas# ia o nou# orientare, indi-idul este cel care face primii pa,i pe drumul a%ia deschis, iar prin for!a pesonalit#!ii sale atra e dup# sine mul!imea" A nou# form# reli ioas# nseamn# de fapt o mai intens# ,i mai rafinat# tr#ire a raportului de dependen!# ,i implicit o nou# raportare la di-initate, nu doar o simpl# schim%are a do melor ,i preceptelor reli ioase" 1de-#rata schim%are ,i nnoire a -ie!ii reli ioase este determinat# de o retre+ire ,i o rei+%ucnire a sentimentului sacru" *ar sentimentul este ntotdeauna strict personal ,i, prin urmare, orice reli ie este determinat# de personalitatea ntemeietorului ei" *imensiunea estetic# a reli iei, a,a cum o concepe Schleiermacher, este e-ident#" @a ,i artistul, ntemeietorul unei reli ii este un geniu creator. 5umai c# f#r# ecoul pe care sentimentul s#u l tre+e,te n sufletul adep!ilor s#i, noua reli ie ar disp#rea o dat# cu el" (ns# acest ecou s e amplific#, producndu-se o ade-#rat# reac!ie n lan!, astfel nct -ia!a reli ioas# ia amploare ,i cap#t# o form# istoric#" 1%ia apostolatul ridic# inspira!ia enial# sau re-ela!ia unei personalit#!i la ran ul de reli ie"

18

Filosofie clasic german

(n reli ie apostolatul are, de asemenea, o dimensiune estetic#" 1postolul sau discipolul se raportea+# la ntemeietorul unei reli ii asem#n#toare celui care admir# opera de art# la creatorul acesteia" (n am%ele ca+uri liantul este repre+entat de con enialitate, nu de simpla admira!ie" *e altfel, nu po!i admira cu ade-#rat o oper# de art# dect n m#sura n care te ridici oarecum pn# la n#l!imea creatorului ,i recree+i opera n propriul t#u suflet" (n plan reli ios lucrurile se petrec e$act la fel" ?n ade-#rat discipol este cel care retr#ie,te sentimentul sacrului cu aceea,i intensitate ,i cu acela,i rafinament ca ,i cel care crede ,i se las# p#truns, n toat# fiin!a sa, de acest sentiment" Spre deose%ire de autenticii discipoli, epi onii, n ncercarea lor de a reda sentimentul ori inar al sacrului, re-in la do m#, la o form# ra!ional#, la sim%ol ,i precept, dar toate acestea nseamn# o per-ertire a reli io+it#!ii" 1colo unde ,i-au f#cut loc do mele, pildele ,i riturile, congenialitatea discipolului cu ma istrul este e$clus#" 5umai la nceputurile sale o mi,care reli ioas# este autentic#" (n rest reli ia se nstr#inea+# de sine, de-ine ceea ce tn#rul Oe el numea religie pozitiv. *e e$emplu cre,tinismul, ca reli ie a lui @ristos, de-ine reli ie despre @ristos, nstr#inndu-se de propriul s#u spirit" *e aceea romanticii se apleac# asupra crestinismului primiti-, neper-ertit de do me, practici ,i con-en!ii" @a teolo , Schleiermacher n-a putut e$prima ntocmai aceste idei, ci le-a su erat" <a nceputul carierei sale el a-usese deCa un conflict cu autorit#!ile %iserice,ti" /ult mai direct ns# se e$prim# el n te$tele care nu au fost destinate pu%lic#rii" @a orice romantic el este preocupat de a descoperi, dincolo de litera moart#, spiritul -iu al unei scrieri, mai ales al unei scrieri sacre" (nc# n Cuvntri despre religie el afirm# c# ;fiecare scriere sacr# nu este dect un mausoleu al reli iei, un monument, ca semn c# acolo a fost un mare spirit dar care nu mai este9M" 6edescoperirea spiritul -iu dincolo de literele moarte ale unui te$t necesit# o art# a interpret#rii, o hermeneutic#"

2. Hermeneutica 2.1 ni!ersalitatea ne"n#elegerii

6epre+entant de seam# att al romantismului filosofic erman, ct ,i al idealismului erman, *aniel .rnst Friedrich Schleiermacher, considerat ntemeietorul hermeneuticii enerale, cele%ru profesor la Oalle ,i &erlin ,i renumit traduc#tor al lui 0laton, nu a pu%licat totu,i nici o lucrare semnificati-#
M

F"*".- Schleiermacher,+ber die Religion., Feli$ /einer, <eip+i ,1'F), p"77

19

Nicolae RMBU

cu un asemenea su%iect" (n timpul -ie!ii sale au ap#rut doar conferin!ele sus!inute la &erlin la 13 1u ust 18F', su% titlul +ber den ,egri## der -er$eneutik $it ,ezug au# ). . .ol##s ndeutungen und sts /ehrbuch. *ar aici nu este -or%a, cum o arat# ,i titlul, de o e$punere a propriei sale concep!ii, ci a celor doi mari filolo i ermani, care au e$ercitat totu,i asupra sa o influen!# nensemnat#" @nd se -or%e,te de -er$eneutica lui Schleiermacher nu se are n -edere o lucrare cu acest titlu" @oncep!ia sa este con!inut# n scrierile pu%licate postum de c#tre Friedrich <Dc>e, n 1838, su% titlul -er$eneutik und Kritik $it besonderer ,eziehung au# das 0eue 1esta$ent. @on!inutul acestui -olum nu este unitar, fiindc# n el sunt cuprinse di-erse manuscrise ,i note de curs, datnd din mai multe perioade de timp" (ntre anii 18)M ,i 183F, Schleiermacher a sus!inut mai multe cursuri de hermeneutic#" <a nceputul carierei sale uni-ersitare era preocupat doar de her$eneutica sacra, pe care o trata dup# manualul pietistului 4" 1" .rnesti" (ncepnd cu anul uni-ersitar 18)'-181), Schleiermacher sus!ine cursuri de hermeneutic# eneral#, urm#rind totodat# s# scrie ,i s# pu%lice o lucrare pe aceast# tem#, proiect care nu a fost reali+at" (n le #tur# cu aceast# renun!are s-au f#cut deCa numeroase specula!ii" ;.ste reu de preci+at moti-ul pentru care aceast# hermeneutic# nu a mai fost pu%licat#" @u si uran!# c# el nu const# n faptul c# Schleiermacher ar fi considerat hermeneutica drept o preocupare secundar#, n raport cu opera sa teolo ic#" 2ra-aliul constant ,i proiectele sale do-edesc contrariul" (n mod cert, nici moartea sa nea,teptat# ( a-ea totu,i 66 de ani) nu poate fi considerat# cau+a nefinali+#rii lucr#rii" @el mai plau+i%il este faptul c# Schleiermacher - un ade-#rat romantic ( ,i hermeneut)P - nu a fost suficient de mul!umit de proiectele sale, respecti- de e$presia lor9"6 Bdeea unui nceput a%solut al unei discipline este, de asemenea, romantic# ns# afirmnd c# ;hermeneutica, ca art# a n!ele erii, nu e$ist# nc# n enere, ci doar mai multe hermeneutici speciale97, Schleiermacher comite o eroare" 2radi!ia a preluat aceast# afirma!ie n mod necritic, astfel c# mult timp au fost pe nedrept i norate ncerc#rile semnificati-e de hermeneutic# eneral# ale ra!ionali,tilor ,i ilumini,tilor ermani" (n concep!ia lui Schleiermacher, procesul n!ele erii este in-ersul celui al alc#tuirii unui discurs" 1 n!ele e nseamn# a ndi, plecnd de la e$presia lin -istic#, acela,i lucru pe care autorul a inten!ionat s#-l transmit#" A%iectul hermeneuticii este a,adar discursul rostit sau scris" *ar orice e$presie lin -istic# poate fi a%ordat# din dou#
6

20

4ean 3rondin, 2in#hrung in die (hilosophische -er$eneutik, Hissenschaftliche &uch esellschaft, *armstadt, p" 8'" 7 F" *" ." Schleiermacher, -er$eneutik und Kritik, Oeraus e e%en und ein eleitet -on /anfred Fran>, Suhr>amp Qerla , Fran>furt am /ain, 1''M, p" 7M"

Filosofie clasic german

perspecti-e diferite" 0e de o parte, discursul este un decupaC din ansam%lul unei lim%i utili+at# de o anumit# comunitate" Fiecare discurs este astfel alc#tuit dup# o sinta$# pree$istent#" (n momentul n care indi-idul uman se na,te, e$ist# deCa o lim%# pe care el ,i-o nsu,e,te ca pe un dat" 0entru c# orice enun! este u-ernat de o ramatic# pree$istent#, lim%a apare ca un element supraindi-idual" *up# opinia lui Schleiermacher, hermeneutica ce se ocup# de acest aspect are n -edere latura gra$atical a interpretrii, a-nd rolul de a clarifica anumite enun!uri, prin ncadrarea lor n ansam%lul lin -istic dat" 0e de alt# parte, e$presia lin -istic#, chiar ,i fi$at# n scris, nu este complet deta,at# de autor, chiar dac# re ulile alc#tuirii ei sunt impersonale" *iscursul este o o%iecti-are, o trsanspunere a unui spirit -iu n lumea o%iectelor" <im%aCul, mai ales atunci cnd este fi$at prin scris, poate fi perceput asemeni lucrurilor, dar n mod ori inar el este e$presia unui spirit" 0rin urmare, pe ln # aspectul ramatical-impersonal, discursul este ,i actul unei indi-idualit#!i care -rea s# se e$prime" Aamneii nu ndesc ntotdeauna acelea,i lucruri prin acelea,i cu-inte" Oermeneutica are n -edere att latura ramatical#, ct ,i pe cea personal# a interpret#rii, apropiindu-se astfel de ceea ce recii numeau techn3. A asemenea disciplin# are, ,i n opinia lui Schleiermacher, rolul de a trece dincolo de litera te$tului, spre a reliefa spiritul autorului s#u, plecnd de la semnele n care acesta se o%iecti-ea+#" 1ceast# latur# tehnic a hermenuticii este numit# de Schleiermacher interpretare psihologic. 1-nd ca presupo+i!ie o concep!ie dualist# asupra lim%aCului, hermeneutica eneral# a lui Schleiermacher se di-ide a,adar n teoria interpretrii gramaticale i teoria interpretrii psihologice. Bnterpretarea este o art#, de aceea ea poate ,i tre%uie s# urme+e re uli clare" .ste drept c# n!ele erea se produce de cele mai multe ori de la sine, dar ea nu este ntotdeauna corect#" Spre a se e-ita erorile, hermeneutica tre%uie s# instituie re uli ferme, aplica%ile n ca+urile concrete, nu s# se re+ume la precepte enerale" (n concep!ia lui Schleiermacher, ne*nelegerea este un fenomen eneral, iar *nelegerea corect, este o e$cep!ie" *in pa inile r#mase de la Schleiermacher, re+ult# c# *nelegerea este o facultate natural#, ca ,i ndirea, dar n manifestarea lor spontan#, am%ele conduc la re+ultate apro$imati-e sau la erori" 1,a cum lo ica este etalonul ndirii, hermeneutica este chemat# s# pun# ordine n lumea interpret#rii" Bnterpretarea natural# este ne,tiin!ific#" .a ncalc# deseori re ulile hermeneutice, a,a cum ndirea, n manifestarea ei natural#, ncalc# adesea principiile lo ice"

21

Nicolae RMBU

5ecesitatea unei hermeneutici este resim!it# n momentul n care se con,tienti+ea+# dificultatea sau imposi%ilitatea n!ele erii unui discurs" (n!ele erea, indiferent dac# este corect# sau eronat#, este un fenomen natural, ns# nen!ele erea apare ca un accident" *ar Schleiermacher in-ersea+# acest raport, -or%ind despre universalitatea ne*nelegerii. *intr-un asemenea punct de -edere, hermeneutica nu are ca o%iect pasaCele o%scure dintr-un te$t, a,a cum se considera n mod tradi!ional, ci discursul n enere" Bnterpretarea, dintru nceput, tre%uie s# urme+e re uli stricte, fiindc# orice discurs are ,i o latur# incomprehensi%il# n mod natural" 2e+a lui Schleiermacher despre uni-ersalitatea nen!ele erii este n mod e-ident de sor inte >antian#" @a ,i facult#!ile umane de cunoa,tere, a,a cum le-a conceput Bmmanuel 7ant, facultatea de a n!ele e este principial limitat#" @onsider#m c# hermeneutica lui Schleiermacher este, cel pu!in n inten!ia autorului, o critic a #acultii de a *nelege. 1,a cum Critica raiunii pure pune n e-iden!# faptul c# e$ist# o +on# a e$isten!ei a%solut inaccesi%il# cunoa,terii omene,ti, Schleiermacher arat# c# n orice discurs, orict ar p#rea de clar, r#mne un rest inaccesi%il n!ele erii" 5en!ele erea ( 0ichtverstehen ) nu poate fi niciodat# complet nl#turat#" 1,a cum !ialectica transcendental a-erti+ea+# asupra ilu+iilor naturale ale ra!iunii omene,ti, hermeneutica lui Schleiermacher atra e aten!ia asupra ilu+iei de a putea n!ele e un discurs pn# la cap#t" Bnterpretarea unui te$t este o acti-itate continu#, dar nu din cau+a -reunei deficien!e metodolo ice, care ar putea fi nl#turat# o dat# cu pro resul eneral al ,tiin!ei ,i al cunoa,terii, ci n mod principial seria interpret#rilor unui te$t este nelimitat#" *ar infinitatea acestei serii nu pro-ine, preci+ea+# Schleiermacher, numai din -iitor, ci ,i din trecut" 5iciodat# autorul nu este deplin con,tient de semnifica!iile multiple ale cu-intelor utili+ate" (napoia fiec#rui cu-nt se afl# o ntrea # lume spiritual#, lume care-l dep#,e,te enorm pe utili+atorul semnelor" @a fiin!e istorice, att autorul te$tului, ct ,i interpretul nu-,i apar!in n ntre ime" ;<im%a este infinit#, fiindc# fiecare element al ei este determinat ntr-un anumit mod (""" ) (n latura psiholo ic#, lucrurile se petrec la fel" Fiindc# intui!ia unei indi-idualit#!i este infinit# (""" )" 0entru ca interpretarea ramatical# s# fie des#-r,it#, ar tre%ui cunoscut# lim%a n ntre ime" (n cel#lalt ca+ ar fi ne-oie de o des#-r,it# cunoa,tere a omului9"8 0entru a n!ele e la modul a%solut un te$t ar tre%ui s# cunoa,tem toate reali+#rile ,i toate -irtualit#!ile lim%ii n care acesta a fost scris, ceea ce este, fire,te, imposi%il" *ac# e$ist# un lucru *n sine al discursului, nu nseamn# c# hermeneutica este o disciplin# inutil#, ci cap#t# forma unei reconstruc!ii a sensului pe care
8

22

"bide$, p" 81"

Filosofie clasic german

autorul nsu,i a inten!ionat s#-l e$prime" (n primul rnd, tre%uie s# n!ele em un autor a,a cum s-a n!eles el nsu,i ,i, n al doilea rnd, s#-l n!ele em mai %ine dect a f#cut-o el nsu,i" ?ni-ersalitatea nen!ele erii face posi%il ,i necesr acest aspect" (n!ele erea unui discurs nu poate fi niciodat# o opera!iune ncheiat#, ci o acti-itate continu#, o apropiere asimptotic# de un sens ultim, pe care ns# interpretul niciodat# nu-l -a atin e" Bdealul ireali+a%il al unei definiti-e n!ele eri are rolul de a aminti cititorului c# e$ist# ,i o alt# perspecti-# asupra sensului unui discurs, c# o interpretare ,i mai %un# este orcnd posi%il#" @ompara!ia dintre 7ant ,i Schleiermacher poate fi dus# ,i mai departe" 1,a cum pentru primul este imposi%il# o metafi+ic# asemeni ,tiin!ei, fiindc# ori+ontul ei se situea+# n afara ori+ontului e$perien!ei posi%ile, pentru cel de-al doilea, hermeneutica ,tiin!ific# este imposi%il#" Schleiermacher a propus anumite re uli de interpretare, ns# mai cu seam# pentru partea ramatical# a hermeneuticii sale" (n cea psiolo ic#, ce tratea+# discursul ca manifestare a unei indi-idualit#!i, el su%linia+# caracterul de divinaie, pe care-l m%rac# n mod necesar orice demers hermeneutic, ncetnd astfel de a mai fi ,tiin!ific" Bnterpretul tre%uie s# intuiasc# ceea ce autorul a -oit cu ade-#rat s# spun#" 0ropriile sale cercet#ri, l-au condus pe Schleiermacher la conclu+ia c# o asemenea disciplin# are mereu un anumit rad de apro$ima!ie, c# orice interpretare comport# un risc" 1tt ct este conturat#, teoria sa despre interpretare apare ca prolego$ena la orice her$eneutic viitoare ce se va *n#i4a ca 4tiin. 5umai teoria despre interpretarea ramatical# poate de-eni o ade-#rat# ,tiin!#, ns# re+ultatele ei sunt nesemnificati-e n compara!ie cu cele ale interpret#rii psiholo ice" *e altfel este reu de distins ntre hermeneutica ramatical# de ramatica ns#,i ,i de critic#" 1de-#ratul o%iecti- al unei hermeneutici l constituie re-elarea unui plan mai profund, e$punerea ndurilor, conceptelor, -alorilor ,i sensurilor pe care autorul a inten!ionat s# le transmit# prin intermediul te$tului" Oermeneutica lui Schleiermacher pare a se nchide n urm#torul parado$= interpretarea ramatical# poate constitui o%iectul unei ,tiin!e a interpret#rii, dar aceasta nu este o hermeneutic#, n -reme ce interpretarea psiholo ic#, -erita%ilul o%iect al hermeneuticii, nu poate fi niciodat# a%ordat# strict ,tiin!ific" Sensurile mai profunde tre%uie intuite de c#tre interpret, n func!ie de talentul acestuia" *in uni-ersalitatea nen!ele erii decur e necesitatea dialecticii" (n concep!ia lui Schleiermacher ;dialectica este e$punerea principiilor conducerii metodice a

23

Nicolae RMBU

dialo ului n domeniul ndirii pure9'" 0entru c# e$ist# un lucru *n sine al te$tului, interpretul se an aCa+# n dialo cu te$tul nsu,i, i pune ntre%#ri ,i, la rndul lui, se las# intero at" Fiecare cu-nt scris este o chemare la o discu!ie cu un spirit care s-a o%iecti-at prin scris" (n func!ie de arta dialectic# a fiec#rui interpret, acela,i te$t transmite sensuri diferite" 2.2. $nter%retarea gramatical& *istinc!ia dintre interpretarea ramatical# ,i cea psiholo ic# nu este o reluare a celei dintre interpretarea literal# ,i cea ale oric#, pre+ent# n filosofie ,i teolo ie nc# din 1ntichitate" ?n te$t oarecare nu mai poate fi n!eles dup# o anumit# perioad# de timp, dect cu condi!ia de a fi ;tradus9 n lim%aCul contemporan" Bnterpretat literal el pare cu totul straniu, a,a cum s-a ntmplat, de pild#, cu poemele homerice n epoca ale$andrin#, sau cum se petrec lucrurile ast#+i cu opera unor medie-ali" (n concep!ia lui Schleiermacher, att interpretarea literal# tradi!ional#, ct ,i cea de tip ale oric sunt unilaterale" .le au ca presupo+i!ie tacit# o -i+iune simplist# despre lim%aC" @onform te+ei lui Schleiermacher, lim%aCul este unul uni-ersal prin care omul se sin ulari+ea+#" 6econstituirea filosofiei implicite a lim%aCului este esen!ial# pentru a p#trunde n esen!a hermeneuticii sale" <im%aCul e$terior, sau -or%irea, tre%uie pri-it dintr-o du%l# perspecti-#= pe de o parte, el se manifest# ca sistem sau ca totalitate a lim%ii, fiind condi!ia sine 5ua non a ndirii omului, pe de alt# parte, omul ncetea+# de a mai fi considerat ca un simplu loc de manifestare a unui lim%aC care-l transcende, ci acesta cap#t# fiin!# a%ia prin propria sa -or%ire" Fiindc# ;-or%irea nu este doar latura e$terioar# a ndirii, hermeneutica se raportea+# la arta de a ndi, fiind astfel filosofic#9 1)" (n -i+iunea lui Schleiermacher, ;nu e$ist# ndire f#r# lim%aC" 5imeni nu poate ndi f#r# cu-inte" (n lipsa acestora ndirea nu este ncheiat# ,i clar#" 1stfel hermeneutica tre%uie s# conduc# spre n!ele erea con!inuturilor de ndire, fiindc# acestea e$ist# cu ade-#rat numai prin lim%#" Oermeneutica se ntemeia+# pe ramatic# n calitate de ,tiin!# a lim%ii911" *e asemenea, -or%irea este miClocire pentru comunitatea spiritual#" Oermeneutica se afl# ntr-o strns# corela!ie nu numai cu lo ica ci ,i cu retorica

'

24

"bide$, p" 41F" "bide$, p" 76" 11 "bide$, p" 77"


1)

Filosofie clasic german

,i dialectica, aceasta din urm# fiind definit# de Schleiermacher ca ;,tiin!# a unit#!ii cunoa,terii9"1F <im%aCul presupune e$isten!a celuilalt" 3ramatica, n sensul lar al termenului, e$prim# tocmai aceast# alteritate a lim%aCului, care cap#t# forma unui $ediu$ n care se sta%ilesc multiplele rela!ii dintre oameni" Omul este o fiin social i omul este o fiin care utilizeaz gramatica sunt dou# formul#ri ale uneia ,i aceleia,i te+e: omul este n mod esenial limbaj. *e aceea interpretarea ramatical#, a,a cum o concepe Schleiermacher, presupune ,i o reflectare a tradi!iei spirituale ntemeiat# ,i p#strat# n lim%a respecti-#" A ntrea # istorie pulsea+# n fiecare cu-nt rostit sau scris, ecoul unei ntre i tradi!ii se face au+it n fiecare te$t" Bnterpretarea ramatical# ,i cea psiholo ic# sunt complementare" Schleiermacher a atras aten!ia nu numai asupra distin erii ri uroase dintre cele dou# tipuri de interpretare, ci ,i asupra faptului c# ele repre+int# dou# momente ale unuia ,i aceluia,i proces hermeneutic" (n prele erile sale despre 6iaa lui "sus, el ofer# o e$emplificare a principiului hermeneutic conform c#ruia nici un autor nu poate fi sustras epocii ,i comunit#!ii din care face parte" 5ici m#car Bsus @hristos nu face e$cep!ie de la aceast# re ul# hermeneutic# de ma$im# eneralitate" @a persoan# concret#, fiul lui *umne+eu nu se poate e$prima altfel dect ntr-o lim%# deCa constituit#, respecti- n lim%a sa matern# ,i a comunit#!ii c#reia i apar!inea" *in acest punct de -edere el este n puterea spiritului e%raic" .l nu-,i poate e$ercita influen!a dect prin intermediul e$presiilor lin -istice accesi%ile celorlal!i, e$presii de care tre%uia n mod ine-ita%il s# se foloseasc#" (n lim%a n care se e$prim# Bsus nu poate fi a%solut li%er" *impotri-# el este supus ramaticii" (n ca+ul n care ar fi nc#lcat re ulile ramaticale ale lim%ii e%raice, el nu s-ar mai fi putut face n!eles ,i, prin urmare, nu ,i-ar mai fi putut ndeplini menirea" (n plus, mesaCul christic nu este pur" 0e ln # sensurile pe care un autor, chiar cnd acesta este fiul lui *umne+eu, inten!ionea+# s# le comunice, lim%aCul mai adau # de la sine anumite elemente insesi+a%ile ntr-o prim# instan!#, dar care-,i fac treptat sim!it# pre+en!a" Fiindc# sensurile recesi-e de-in treptat dominante, ,i in-ers, pro%a%il c# dup# un anumit timp nici un autor nu ,i-ar mai recunoa,te n ntre ime te$tul" *e aici re+ult# necesitatea n!ele erii unui autor mai %ine dect s-a n!eles el nsu,i" @onform primului canon al interpret#rii ramaticale, tot ceea ce apare ntrun te$t ca nen!eles tre%uie raportat mai nti la autor ,i la pu%licul s#u ori inar" R@um putem afla ns# ce anume a ndit autorul pentru cititor: 5umai printr-o
1F

"bide$

25

Nicolae RMBU

pri-ire de ansam%lu asupra te$tului"R13 Schleiermacher admite totu,i c# e$ist# anumite a%ateri de la acest canon al interpret#rii ramaticale" *e e$emplu, arhaismele, neolo ismele ,i e$presiile tehnice se situea+# n afara uni-ersului lin -istic nemiClocit att al autorului, ct ,i al cititorilor c#rora el se adresea+#" Bnterpretarea ramatical# nu tre%uie confundat# cu etimolo ia" (n opinia lui Schleiermacher, o cercetare precum cea a lui 0laton din dialo ul Crat7los nu este hermeneutic#" <im%a este asemenei unui or anism -iu" @uno,tin!ele ,i e$perien!a pe care le acumulea+# fiecare enera!ie modific# ntr-un mod insesi+a%il ,i ine-ita%il lim%a ns#,i" <im%aCul neotestamentar apar!ine perioadei de dec#dere a lim%ii rece,ti" 2.3. $nter%retarea %sihologic& (n -reme ce interpretarea ramatical# poate urma re uli clare, care s# conduc# la re+ultate certe, interpretarea psiholo ic#, ce are n -edere te$tul ca e$presie a -ie!ii ,i spiritului unui autor, se ntemeia+# mai mult pe #lerul interpretului" Sensul psiholo ic nu mai poate fi dedus dintr-un te$t, ci el tre%uie intuit, sim!it, hicit, toate aceste f#cnd parte dintr-un procedeu pe care Schleiermacher l nume,te divinaie 8 !ivination 9. 5umai prin acte di-inatorii poate interpretul s# p#trund# n spiritul autorului" (n hermeneutica lui Schleiermacher, !ivination nu are un sens mistic, ci semnific# mai de ra%# ceea ce se -a numi mai tr+iu e$patie. (n domeniul interpret#rii psiholo ice, di-ina!ia este acea stare a con,tiin!ei prin care interpretul intr# n re+onan!# cu sufletul autorului" Spre deose%ire de interpretarea ramatical#, ntemeiat# pe conceptul eneral de li$b, cea psiholo ic# -i+ea+# tocmai indi-idualitatea care scap# oric#rei n!ele eri enerale" @hiar ,i di-ina!iei, personalitatea autorului i se deschide numai rareori ,i niciodat# complet" ?n mister principial de nen!eles se afl# n spatele oric#rei crea!ii" Bnterpretarea psiholo ic# este esen!ialmente n desf#,urare" .a nu-,i atin e niciodat# !inta dar se apropie asimptotic de ea" (n plus, di-ina!ia nu poate fi considerat# o metod#, de aceea hermeneutica nu se poate constitui ca disciplin# ri uroas#" @onsider#m c# este n esen!a oric#rei cercet#ri autentice s# fie n contradic!ie, prin re+ultatele ei, nu numai cu cunoa,terea preala%il# ci ,i cu a,tept#rile autorului" @a ,i idealismul >antian, hermeneutica lui Schleiermacher este transcendental. .l studia+# condi!iile a priori ale interpret#rii ,i ale n!ele erii" 0entru cititor, re+ultatul este cu totul nea,teptat= n loc de a se e$pune
13

26

"bide$, p"1)F"

Filosofie clasic german

felul n care se poate constitui hermeneutica ca ,tiin!#, se recur e la divinaie. 5umai prin analo ie cu n!ele erea lo osului nostru interior putem intui lo osul interior al celuilalt, astfel c# o ars interpretandi tre%uie s# renun!e la preten!ia de a fi o disciplin# ri uroas#" A autentic# reconstruc!ie a lo osului interior al autorului este un ideal care tre%uie p#r#sit" ?topia perfectei n!ele eri a unui discurs este de+min!it# tocmai de afirmarea simplei analo ii di-inatorii" Schleiermacher re-ine constant la ideea c# o interpretare des#-r,it# Reste posi%il# numai n latura sa ramatical#R" (n sfera psiholo ic# interpretarea ,i n!ele erea comport# ine-ita%ile riscuri" ghici sensul pe care autorul a inten!ionat s#-l transmit# printr-un anumit te$t este o ade-#rat# a-entur# spiritual#" 6e uli heremeneutice clare nu pot fi instituite dect pentru aspectul superficial al te$tului" *ar ceea ce este a%solut personal este incompati%il cu o anumit# metod#" *e e$emplu, stilul unui autor este tocmai o a%atere de la canoanele lim%ii" (n a doua Cum#tate a secolului al SBS-lea, su% influen!a lui *ilteI, interpretarea psiholo ic# a fost receptat# ca psiholo i+are sau su%iecti-i+are a actului interpretati-" 6eceptarea psiholo ist# a hermeneuticii lui Schleiermacher s-a su%stituit treptat concep!iei ori inare, astfel nct Oans 3eor 3adamer, n .ahrheit und Methode, respin e hermeneutica romantic#, dar are n -edere doar ima inea deformat# a acesteia" ?rm#rind, n manuscrisele p#strate, ideile fundamentale ale lui Schleiermacher despre interpretarea psiholo ic#, nu putem trece peste o anumit# nesi uran!# a autorului cu pri-ire la conceptele ,i principiile a-ute n -edere" *e pild#, el -or%e,te despre interpretarea tehnic 8 die technische "nterpretation9 , de,i ntr-un alt loc folose,te conceptul de interpretare psihologic. (n ciuda unor am%i uit#!i ce reclam# ele nsele un demers hermeneutic special, ideea fundamental# este clar#= n -reme ce din punct de -edere ramatical autorul este n sluC%a lim%aCului, din punct de -edere psiholo ic, lim%aCul este n sluC%a autorului" 5umai prin divinaie interpretul se poate transpune n spiritul celui care, la un moment dat, supune lim%aCul propriilor sale le i, dar pentru ca actele di-inatorii s# nu fie pur fic!ionale, intr# n Coc procedeul numit de Schleiermacher co$paraie. 1,a cum n interpretarea ramatical# hermeneutul tre%uie s# compare o%iecti-#rile prin opere scrise ale unui popor cu toate celelalte moduri de o%iecti-are ( economic#, politic#, reli ioas# etc" ) fiindc# sunt manifest#ri ale aceluia,i spirit comunitar, interpretarea psiholo ic# ( sau tehnic# ) presupune co$paraia dintre discursul scris sau rostit al unei personalit#!i cu celelalte o%iecti-#ri ale spiritului s#u, fiindc# toate acestea sunt manifest#ri ale aceluia,i

27

Nicolae RMBU

spirit indi-idual" R@u ct l cuno,ti mai %ine pe cine-a, cu att mai mult po!i #si analo iiR14, spune Schleiermacher" Bnterpretarea psiholo ic# presupune, n ultim# instan!#, descifrarea stilului unui autor" 1cest demers nu poate fi ra!ionaldiscursi-, ci intuiti-" RSarcina interpret#rii psiholo ice este, n principiu, n!ele erea fiec#rui comple$ ideatic dat ca moment al tr#irii unui om determinatR 1M" 1tunci cnd n!ele erea se produce de la sine, interpretarea psiholo ic# r#mne f#r# o%iect" 5umai n momentul n care cititorul sau auditorul receptea+# un cu totul alt sens dect cel al autorului unui discurs se ridic# pro%lema interpret#rii psiholo ice" 6olul ei este acela de a descifra mecanismul care a produs o asemenea de-ia!ie interpretati-#" 0rin introducerea distinc!iei dintre interpretarea psihologic ,i interpretarea tehnic, cercetarea lui Schleiermacher este deplasat# din planul psiholo ic n cel transcendental" *e,i n literatura de specialitate nu se face distinc!ia amintit#, unele fra mente ale lui Schleiermacher o con!in n mod e-ident" @te-a e$emple o pot l#muri" @ur erea cotidian# a ndurilor este, asemeni apelor unui ru, nedeterminat# ,i nesfr,it#" A idee trimite la o alta f#r# o anumit# necesitate lo ic#" *e altfel este o e$perien!# comun# aceea c# n -ia!a cotidian#, chiar ,i atunci cnd ndirea este e$primat#, trecerea de la un su%iect la altul este pur ntmpl#toare" A%scurit#!ile discursului insuficient or ani+at este, n opinia lui Schleiermacher, o%iectul interpret#rii pur psiholo ice" (ntr-un discurs ncheiat, ideile deri-# lo ic unele din altele, spre a atin e un scop precis" A lucrare filosofic#, de pild#,este construit# metodic ,i sistematic" 1utorul posed# o anumit# art, ceea ce recii numeau techne. "nterpretarea tehnic are ca o%iect tocmai discursul marcat de techne. *iferen!a e$istent# ntre descrierile aceluia,i peisaC de c#tre doi c#l#tori diferi!i poate fi e$plicat# pur psiholo ic, ns# cu totul altfel stau lucrurile cnd este -or%a despre concep!iile diferite ale filosofilor despre unul ,i acela,i o%iect" @u ct opera filosofic# este mai tehnic, mai ri uroas#, cu att mai pu!in se poate aCun e la ori inile ei psihologice. ?n autor ra!ional ,i disimulea+# sursele, de aceea lucr#rile sale au aspectul unei senin#t#!i neomene,ti, fiind parc# produse de o inteli en!# impersonal#" Bdeea central# a unei opere filosofice, spune Schleiermacher, nu este produs# spontan, ci apare ca re+ultat al unui ntre ,ir de ra!ionamente" 0entru a-i n!ele e ene+a, o asemenea lucrare tre%uie pri-it# cu totul altfel dect o simpl# comunicare a unor nduri ,i sentimente, de,i ea tre%uie inte rat# cu etului
14 1M

28

"bide$, p" 17F" "bide$, p" 178"

Filosofie clasic german

autorului ei" 1stfel este reu s#-l interprete+i psiholo ic pe 1ristotel, fiindc#, de,i s-a p#strat opera sa filosofic# ,i ,tiin!ific#, lipsesc produc!iile li%ere ale ndirii lui, produc!ii care au nconCurat n mod atmosferic opera" (n -i+iunea lui Schleiermacher, din acest punct de -edere, 0laton este un filosof mult mai u,or de R hicitR, fiindc# lucr#rile sale au forma unui Coc li%er al ndirii, ima ina!iei ,i talentului lui" Fire,te, aceasta este numai o aparen!#, ns# ea facilitea+# intuirea lo osului interior incompara%il mai mult dect o face filosofia lui 1ristotel" 0entru a fi ct mai complet#, interpretarea tre%uie s# !in# seama nu numai de indi-idualitatea autorului ci ,i de modalitatea aleas# pentru a se e$prima" *e e$emplu, unul ,i acela,i su%iect este tratat diferit de 0indar din perspecti-# epic# sau liric#" RApo+i!ia relati-# dintre domeniul psiholo icului pur ,i cel tehnic se poate determina mai precis" (n -reme ce primul cuprinde cu prec#dere na,terea ndurilor din ansam%lul momentelor -ie!ii indi-idului, al doilea se reduce mai de ra%# la un nd determinat ,i e$pus n mod e$pres, n Curul c#ruia ra-itea+# o serie de alte ideiR16" Bnterpretarea psiholo ic# presupune o ct mai complet# cunoa,tere a su%iectului discursului unui autor, spre a putea descifra mecanismul ndirii lui" (n m#sura n care discursul este metodic alc#tuit n -ederea atin erii unui anumit scop, pe care autorul l m#rturise,te sau l ascunde, tre%uie s# intre n func!iune interpretarea tehnic. *e aceast# dat#, autorul nu mai este -#+ut ca or an al lim%ii, ci, spune Schleiermacher, ca or an al #or$ei, termen n care se mai r#sfrn ecouri scolastice" 1utorul este cel ce confer# lim%ii o anumit# #or$, cel ce #or$eaz un material dat, n acest ca+ lim%a" .l nu creea+# din nimic, sau n mod a%solut, cum numai *umne+eu poate face, ci este doar un de$iurg:s. @a ,i la 7ant, n -i+iunea lui Schleiermacher, omul este creator doar din punctul de -edere al formei" *ar chiar ,i astfel conceput, autorul nu creea+# nici m#car forma n mod a%solut" Formele pree$ist# autorului" .l le ia din -ia!# unde sunt deCa conturate" 1utorul nu face dect s# le pun# mai puternic n e-iden!#" Qechea dram# a luat na,tere din -ia!a ns#,i" @orul este modelul ntlnirii dintre indi-id ,i comunitate" Bdeea lui Schleiermacher este ct se poate de clar#= creatorul nsu,i nu este n ntre ime li%er n crea!ia sa" 0rin el nsu,i se e$prim# for!e mai puternice ,i mai -aste dect el" 0rintre ele se afl# tocmai lim%a ,i re ulile impuse de o anumit# art# (drama, poe+ia liric# etc")" Schleiermacher arat# ns# c# e$ist# ,i for!e

16

"bide$, p"181"

29

Nicolae RMBU

transcendente care sugereaz autorului anumite idei ,i forme, mai ales atunci cnd este -or%a de te$tele sacre" Bnterpretarea tehnic-psiholo ic# are dou# sarcini= R?na este aceea de a cuprinde ideea fundamental# a operei, iar alta, aceea de a cuprinde elementele componente ale ideii fundamentale ca manifest#ri ale -ie!ii autoruluiR17" 1m%ele laturi apar!in sferei su%iectului, astfel c# n interpretarea psiholo ic# unitatea operei este -#+ut# ca re+ultat al unit#!ii -ie!ii autorului ei" (ntre%#rile care se ridic# acum sunt= @um a luat fiin!# ideea fundamental# a autorului ,i cum s-a de+-oltat ea ntr-o oper#: @e rela!ie e$ist# ntre oper# ,i -ia!a autorului ei: 6e ula hermeneutic# de care tre%uie s# se !in# seama, dup# Schleiermacher, pentru re+ol-area acestor pro%leme este urm#toarea= @u ct o anumit# oper# apar!ine mai mult domeniului e$pres al profesiei autorului, cu att mai u,or se n!ele e ene+a ei, r#mnnd de sta%ilit ce anume l-a determinat pe autor s# m%r#!i,e+e un anumit domeniuN dimpotri-#, reliefarea ene+ei unei lucr#ri este cu att mai dificil# cu ct aceasta este o apari!ie aleatoare" 0ro%a%il c# n al doilea ca+, Schleiermacher se refer# la romanele scrise de medici, la teoriile ,tiin!ifice ela%orate de poe!i, precum cea a culorilor formulat# de 3oethe etc" *e altfel, preci+ea+# Schleiermacher, factorii aleatori inter-in n orice proces de crea!ie" 0entru a n!ele e opera unui scriitor tre%uie s# studie+i att %io rafia sa ct ,i pe cea a operei sale, dar circumstan!ele e$terioare, considerate n ele nsele, nu pot l#muri niciodat# actul creator" 8i aceast# re ul# hermeneutic#, pe care o propune Schleiermacher, sun# destul de scolastic= R@u ct o oper# i+-or#,te din esen!a scriitorului, cu att mai nesemnificati-e sunt pentru cercetarea hermeneutic# mpreCur#rile e$terioareR18" @u reu ar putea Schleiermacher r#spunde o%iec!iei pri-ind criteriul dup# care s-ar putea distin e cu e$actitate contri%u!ia autorului ,i cea a circumstan!elor e$terioare la na,terea unei opere" 8i apoi, ce nseamn# circu$stane e;terioare: ?neori omul nsu,i produce mpreCur#rile" S# p#r#sim pentru un moment secolul lui Schleiermacher ,i s# lu#m, aproape la-ntmplare, un e$emplu din secolul SS, spre a fi mai n acord cu sensi%ilitatea noastr#, a celor de ast#+i" Apera lui .mil @ioran este influen!at# n prima sa fa+# de cultura erman#, cu care a luat contact n %i%liotecile din Si%iu, dar el este cel care a decis s# mear # spre ele" (n a doua fa+# a crea!iei sale, @ioran este influen!at de cultura france+#, dar el este cel care a optat pentru 0aris"
17 18

30

"bide$, p" 18M" "bide$, p" 186"

Filosofie clasic german

(n asemenea situa!ii este imposi%il de disociat ntre interior ,i e$terior" (n momentul n care opte+i pentru un anumit mediu, acesta te repre+int#" (n unele manuscrise ale sale, Schleiermacher raportea+# interpretarea psiholo ic# la un secret al operei, re-enind astfel la sensul mai profund al unui te$t, sens care a repre+entat n mod tradi!ional o%iectul hermeneuticii" *incolo de unitatea aparent# a unei lucr#ri ,tiin!ifice, filosofice, reli ioase sau artistice ,i dincolo de scopul declarat al autorului e$ist# o unitate secret# ,i un scop tainic, de cele mai multe ori reu de descifrat" <a confluen!a dintre inten!ia pur ,tiin!ific# ,i cea personal# a autorului se i-esc cele mai tul%ur#toare pro%leme hermeneutice" Fiindc# o%iectul interpret#rii tehnic-psiholo ice l repre+int# discursurile metodico-sistematice, personalitatea autorului este cu att mai reu de conturat, cu ct opera este mai des#-r,it# su% aspect tehnic" A lucrare pur ,tiin!ific# este complet lipsit# de pecetea personalit#!ii autorului ei, astfel nct pare parado$al a c#uta n ea un Rsens ascunsR, Run plan secundR, Ro inten!ie secret#R" 8i totu,i autorul nu se retra e niciodat# total dintr-un discurs, orict de tehnic ar fi acesta" Bnterpretarea psiholo ic# a unui asemenea discurs trimite la o mul!ime de alte o%iecti-#ri ale spiritului autorului" *e e$emplu, nimeni nu -a relata un e-eniment oarecare f#r# a-,i tr#da propriul s#u mod de a ndi ,i de a -alori+a, mod care poate constitui cheia descifr#rii planului secund al discursului s#u ,tiin!ific" (ncerc#m acum s# aplic#m teoria interpret#rii a lui Schleiermacher asupra propriilor sale te$te" @e anume con!ine planul secund al discursului s#u ,tiin!ific despre interpretarea tehnic-psiholo ic#: Bnten!ia sa declarat# este aceea de a edifica, o hermeneutic# uni-ersal#, adic# o teorie eneral# a interpret#rii" Spre deose%ire de predecesorii s#i, care plecau de la scrierile sacre ,i formulau principii ,i re uli ale hermeneuticii teolo ice, dar suscepti%ile de enerali+are, Schleiermacher las# impresia c# formulea+# mai nti le ile enerale ale fenomenului interpret#rii te$telor, pe care le aplic# apoi ,i scrierilor %i%lice" Fra mentele pu%licate su% titlul -er$eneutik und Kritik ne determin# s# credem c# nu risc#m prea mult afirmnd c# n sufletul lui Schleiermacher raportul dintre inten!ia prim# ,i cea secund# este e$act in-ers" Bnterpretarea con-ena%il# a 0oului 1esta$ent este sarcina prim# a hermeneuticii lui Schleiermacher" .l preci+ea+# c# n orice scriere, inclusi- n cele neotestamentare, tre%uie s# distin em ntre ideea fundamental# ,i ideile secundare" (n tratarea aceluia,i su%iect de c#tre autori care au tr#it n epoci diferite, ideea central# r#mne constant#, n -reme ce tot ceea ce este mar inal poate fi diferit" @ontradic!iile din te$tul %i%lic sunt e-idente" @onform

31

Nicolae RMBU

principiului de mai sus al lui Schleiermacher, acestea se derulea+# n sfera ideilor mar inale, dar las# neatins# esen!a" (n concep!ia lui Schleiermacher, interpretarea te$telor 0oului 1esta$ent nu constituie din punct de -edere ramatical o%iectul unei hermeneutici speciale" 6e ulile enerale de interpretare se aplic# ,i acestor scrieri" *in punct de -edere al interpret#rii psiholo ice, 0oul 1esta$ent nu este deloc unitar" 2re%uie s# distin em mai nti ntre scrierile didactice ,i cele istorice, c#rora li se aplic# re uli ,i metode specifice de interpretare" *e aici ns#, afirm# Schleiermacher, nu re+ult# nc# necesitatea unei hermeneutici speciale" 1ceasta apare n momentul n care se pune pro%lema caracterului compo+it al lim%ii sau, altfel spus, al caracterului e%raic al lim%ii rece,ti neotestamentare" R1utorii neotestamentari nu erau o%i,nui!i s# ndeasc# n lim%a reac#, cel pu!in n ceea ce pri-e,te chestiunile reli ioaseR1'" A%iectul hermeneuticii speciale neotestamentare l constituie ntlnirea, cu consecin!e istorice, dintre spiritul e%raic ,i cel rec" 2e$tele %i%lice sunt e$presia di-ersit#!ii de raiuri ,i dialecte, dar aducerea lor la o form# unitar# spre a putea fi n!elese nu repre+int# o acti-itate a unei hermeneutici speciale" 3ramatica, critica, retorica ,i hermeneutica eneral# sunt suficiente pentru aceasta" (ntotdeauna un principiu spiritual nou este e$primat n termeni noi, dar nici acest fenomen nu iese din sfera hermeneuticii enerale ,i a disciplinelor filolo ice" 5umai ene+a spiritului cre,tinismului din cel rec altoit pe ramura iudaic#, proces reflectat ine-ita%il ,i-n plan lin -istic, repre+int# o%iectul unei interpret#ri psiholo ice specifice a 0oului 1esta$ent. Arice re-olu!ie spiritual# este mai nti oar%# din punct de -edere lin -istic" .a se e$prim# acordnd, de o%icei, -echilor cu-inte n!elesuri noi" (n momentul n care principiul spiritual nou triumf#, sensurile noi de-in ,i ele dominante" *e e$emplu, termeni precum a priori, transcendental, transcendent au c#p#tat treptat sensurile atri%uite de 7ant, de,i au fost de lar # circula!ie n filosofia ,i teolo ia medie-al#" Arict de nencheiat# ar fi hermeneutica lui Schleiermacher, influen!a ei asupra culturii europene a fost semnificati-#" *e,i au e$istat o mul!ime de alte hermeneutici enerale create mai de-reme, cea a lui Schleiermacher are meritul incontesta%il de a fi prima de inspira!ie >antian#" 1ceast# teorie a interpret#rii este transcendental#" Bnten!ia autorului a fost aceea de a scrie o critic a *nelegerii pure. Bdeea e$isten!ei unui lucru *n sine al te$tului este, de asemenea, de sor inte >antian#" .a are la Schleiermacher un scop apolo etic" 5imeni nu poate
1'

32

"bide$, p" ')"

Filosofie clasic german

n!ele e la modul a%solut te$tul %i%lic" *oar *umne+eu o poate face" Amul tre%uie s# se mul!umeasc# mereu cu o n!ele ere limitat#" 1ceasta nseamn# c# anumite contradic!ii sau nen!elesuri ale te$tului sacru, sunt astfel doar pentru *nelegerea noastr, dar *n sine ele ascund sensuri care ne scap#" 2.4. 'ercul hermeneutic "n istoria filosofiei 0ro%lema modului de a scrie istoria filosofiei a ap#rut o dat# cu constituirea hermeneuticii enerale" @um am ar#tat deCa, teoria eneral# a n!ele erii ,i interpret#rii fusese ela%orat# nainte de Schleiermacher, de aceea este fireasc# ,i ncercarea unor autori, precum 0ierre &aIle (1676-17)6), @hristoph 1u ust Oeuman (1681-1764) ,i 4ohann 4aco% &ruc>ner (16'6-177)), de a ela%ora strate ii pri-ind utili+area hermeneuticii n scrierea istoriei filosofiei" (ncepnd cu Schleiermacher raportul dintre cele dou# discipline se schim%#, fiindc# el nu mai concepe hermeneutica drept o disciplin# au$iliar#, ci autonom#" Spre deose%ire de predecesori, care concepeau hermeneutica drept o art a interpret#rii, el ncearc# s# descrie structura actului nsu,i al n!ele erii ,i s#-i sta%ileasc# le ile, indiferent de conte$tul n care el se produce" 1stfel hermeneuticii i se determin# cu e$actitate domeniul ei, ncetnd de a mai fi doar o disciplin# aCut#toare teolo iei sau dreptului" /ai mult dect att, ea a do%ndit un rol pri-ile iat n cadrul a ceea ce ermanii numesc %eistes<issenscha#ten. (n -i+iunea lui Schleiermacher, hermeneutica are rolul de a sta%ili condi!iile de posi%ilitate ale 4tiinelor spiritului" Bstoria filosofiei, ca disciplin#, nu poate fi scris# ca o redare o%iecti-# a unor idei ,i doctrine" .a presupune o anumit# intrpretare, ca+ n care cercul hermeneutic este pre+ent" (n cursul s#u de istoria filosofiei, Schleiermacher preci+ea+# c# el nu este un cerc -icios, ci un concept tehnic" 0rocesul n!ele erii nu aCun e niciodat# n punctul din care a plecat, ci pro resea+# continuu, astfel c# spirala ar reda mai e$act esen!a sa" Bnterpretarea ,i n!ele erea sunt nesfr,ite" 1plicat# istoriei #iloso#iei, te+a de mai sus de-ine= aceast# disciplin# tre%uie continuu rescris#" Arice modificare a sensi%ilit#!ii, a modului de a ndi ,i de a fi al oamenilor, determin# ,i o transformare a istoriei filosofiei" 1ceasta nu e$ist# dect n procesul n!ele erii ei ,i ,i modific# nf#!i,area n func!ie de aceasta" .ste astfel e-ident c# fiecare autor tre%uie interpretat mereu altfel" Bstoricul filosofiei tre%uie s# aduc# la lumin# ceea ce era insuficient de clar autorului nsu,i, ceea ce era implicit n opera sa" *ar fiecare enera!ie are un mod propriu de a parcur e acest drum"

33

Nicolae RMBU

*ac# lu#m n considerare faptul c# scrierea istoriei filosofiei presupunea ,i acti-itatea de traducere, atunci infinitatea procesului de interpretare ,i de n!ele ere n acest domeniu de-ine e-ident#" F#cnd a%strac!ie de re,elile inerente care apar, o%ser-#m c# traducerile scolasticilor din opera lui 1ristotel sunt di#erite de cele de ast#+i, nu #alse. (n lumea spiritului adevrul her$eneutic se opune nu numai falsului, inautenticului, ci ,i altui adevr her$eneutic. Schleiermacher, un e$cep!ional traduc#tor al lui 0laton n erman#, n studiul +ber die verschiedenen Methoden des +bersetzers, din 1813, arat# c# traducerea repre+int# una dintre cele mai comple$e forme de interpretare" @onform -i+iunii sale, n actul traducerii se ntlnesc dou# personalit#!i diferite, cu ori+onturi lin -istice, culturale ,i istorice diferite" 1ceast# ntlnire nu se produce n mod mecanic, la Cum#tatea drumului, ci are loc o ciudat# transpunere a traduc#torului ,i, prin intermediul s#u, a cititorilor ntr-o lume str#in#, r#mnnd totu,i ancora!i n cea proprie" 0arcur nd pa inile cursului lui Schleiermacher de istoria filosofiei, se crea+# lesne impresia c# nic#ieri mai mult dect n acest domeniu cercul her$eneutic nu este att de pre nant= ntre ul tre%uie interpretat prin prisma p#r!ilor, iar p#r!ile prin prisma ntre ului" @a ntre , istoria filosofiei nu este o simpl# n,iruire de sisteme ,i idei, ci seam#n# cu un or anism -iu" 0#r!ile desprinse de ntre sunt lipsite de semnifica!ie" *e e$emplu, conceptul de $onad al lui <ei%ni+, considerat n sine este Rf#r# -ia!#R" Bnte rat Monadologiei cap#t# un oarecare con!inut, dar aceast# carte este ea ns#,i una dintre cele mai artificiale ,i mai aride construc!ii pe care le-a edificat mintea omeneasc#" @orelnd ns# conceptele ,i ideile Monadologiei cu cele ale 1eodiceei, cu alte opere ale lui <ei%ni+ ,i ale altor autori ai epocii sale, conceptul de $onad, mai ales dac#-l corel#m cu ntrea a istorie a filosofiei, prinde -ia!#" .l nu a fost creat ar%itrar, ci pentru a r#spunde unor necesit#!i acute pe care le ridica -ia!a spiritual# a acelui timp" Oermeneutica lui Schleiermacher este un miCloc de a suprima o mul!ime de parado$uri pe care le ridic# ela%orarea unei istorii a filosofiei" (n "ntroducere la "storia #iloso#iei, ap#rut# postum, la &erlin, n 183', su% n riCirea lui Oeinrich 6itter, este e$pus# circularitatea dintre #iloso#ie ,i istoria #iloso#iei. =Solu!ionarea acestei pro%leme este dificil# fiindc# cine e$pune istoria filosofiei tre%uie s# posede deCa filosofia, pentru a putea ordona elementele sin ulare care-i apar!in, iar cine -rea s# do%ndeasc# filosofia, tre%uie s# o n!elea # istoricR F)"

F)

34

.rnst *aniel Friedrich Schleiermacher, %eschichte der (hilosophie, n S&$tliche .erke, &and BQ, 1, Qerla 3" 7eimer, &erlin, 183', p" 1M"

Filosofie clasic german

(n concep!ia lui Schleiermacher, e$ist# dou# tipuri de cunoa,tere= cea speculativ, care e$plic# multiplicitatea plecnd de la unitate, ,i cea e$piric 82r#ahrungs<issen9, ce procedea+# in-ers, de la multiplicitate spre unitate" ?nei ,tiin!e autentice i corespund am%ele moduri de a proceda" 0#r!ile pot fi desprinse dintr-o presupus# unitate, sau ele pot fi pri-ite n sine ,i ncadrate apoi ntr-un tot unitar" 1cest din urm# ca+ caracteri+ea+#, n opinia lui Schleiermacher, cercetarea din domeniul istoriei filosofiei" RArice cunoa,tere real# este istoric# ,i caut# s# l#mureasc# sin ularul ridicndu-l la totalitate" Arice filosofie suprim# di-ersitatea spa!io-temporal# ,i caut# s# n!elea # orice particular prin prisma identit#!ii cu ntre ul" .ste a%solut eronat ca ntr-o cercetare istoric#, precum cea pe care o ntreprindem, s# se plece de la identitate, care ar de-eni astfel numai una aparent#, a unuia ln # cel#lalt" 1cest lucru poate folosi doar unui scop pra matic, dar d#unea+# -i+iunii istoriceRF1" (n alc#tuirea cursului de "storia #iloso#iei, Schleiermacher a ncercat totu,i s# m%ine perspecti-a speculati-# cu cea empiric#" 0entru a n!ele e spiritul filosofic al unei anumite epoci tre%uie procedat empiric, tre%uie nceput cu cercetarea operelor separate spre a fi inte rate unui ansam%lu spiritual" *ar ntre ul nsu,i este pre+ent dintru nceput ca presupo+i!ie a n!ele erii p#r!ilor" @a ,i Oe el, Schleiermacher accentuea+# ideea conform c#reia istoria filosofiei tre%uie n!eleTas# prin analo ie cu un or anism -iu" F#r# anticiparea ,i cuprinderea intuiti-# a ntre ului, spune Schleiermacher, istoria filosofiei de-ine o colec!ie %i+ar# de doctrine lipsite de -ia!#" *in -i+iunea sa, la fel ca din cea a lui Oe el, re+ult# c# nu oricare profesor mediocru, incapa%il de o crea!ie filosofic# personal#, poate scrie o istorie a filosofiei" 5umai cel care este el nsu,i un profund spirit filosofic poate s# ela%ore+e o asemenea lucrare" A mediocritate harnic# ,i con,tiincioas# ar putea scrie o respecta%il# istorie a chimiei,a %iolo iei, sau a oric#rei alte discipline, dar n filosofie acest lucru este imposi%il" *e asemenea, o -erita%il# istorie a filosofiei nu poate fi o oper# colecti-#" "ntuiia ntre ului este un act strict personal" Aperele filosofice di-erse au sens doar prin prisma istoriei filosofiei, iar su%stan!a acesteia se afl# n ele" (n!ele erea cap#t# profun+ime prin pendularea dintre cei doi poli, dar nu se sfr,e,te niciodat#" *e aceea sarcina istoricului filosofiei este nelimitat#" 1ceasta nseamn# c# la anumite inter-ale de timp istoria filosofiei tre%uie Rrepo-estit#R" 1ceast# -i+iune se ntemeia+# pe un moti- fundamental al ndirii lui Schleiermacher= dialectica, n sensul platonician al termenului" *espre filosofia
F1

"bide$, p" 16"

35

Nicolae RMBU

ns#,i nu putem a-ea niciodat# o cunoa,tere definiti-#, ci numai o "dee. Bstoria filosofiei nu este ,i nu poate fi o ,tiin!#" (n sensul lar al termenului, istoria filosofiei nu poate fi dect o her$eneutic. (ntre ul n care tre%uie inte rat# o oper# filosofic# poate fi doar pro-i+oriu determinat" *e asemenea, conceptele unei doctrine filosofice con!in ntotdeuna mai mult dect ceea ce re+ult# din simpla lor definire" 0e de o parte, datorit# con,tiin!ei ntre ului, filosofia este nrudit# cu reli ia, pe de alt# parte, cu ,tiin!a" 0ro%lema unui alt mod de a scrie istoria filosofiei este pus# aproape n aceea,i termeni de Oe el ,i Schleiermacher" Bdeea era una a epocii lor ,i s-a afirmat n strns# le #tur# cu constituirea hermeneuticii filosofice" <ei%ni+, ntr-o scrisoare adresat# lui 4a>o% 2homasius, n anul 166', afirma necesitatea scierii unei istorii a filosofiei, nu a filosofilor" Oeumann, la rndul s#u, inten!iona s# scrie historia philosophiae philosophica.

36

Filosofie clasic german

(.).F. Hegel

1. S%irit *i ruine ;Aperele colosale ale e iptenilor, care ne-au mai r#mas sunt aproape numai opere ce erau destinate mor!ilor (""") 5e putem mira de faptul c# e iptenii, de,i au cre+ut n nemurirea sufletului , totu,i au ar#tat o a,a de mare riC# pentru mor!ii lorN am putea crede c# atunci cnd omul consider# sufletul ca nemuritor, nu mai pre!uie,te n chip deose%it corporaliatatea saN dar tocmai popoarele car nu cred n nemurire sunt acelea care pre!uiesc pu!in corpul dup# moartea lui" @instirea ar#tat# mor!ilor depinde cu totul de repre+entarea nemuririi" Amul nu -rea ca natura s#-,i e$ercite nemiClocit puterea asupra corpului nensufle!it"9 (Oe el) Bnfidel ra!ionalismului s#u, Oe el n prele erile sale de filosofie a istoriei, se las# cuprins de nostal ie" 1tunci cnd e-oc# splendoarea ci-ili+a!iilor antice, filosofia sa se transform# ntr-o ele ie prin care ,i e$prim# re retul dispari!iei -echilor ci-ili+a!ii" (ns#,i ideea de schim%are, care implic# alternan!a edific#rii ,i a nimicirii, i tre+e,te o profund# mhnire" ;(n!ele erea acestei schim%#ri, n latura sa ne ati-#, o do%ndim pri-ind mai ndeaproape r#m#,i!ele a ceea ce a fost cnd-a m#re!ie" @are creator r#t#cind prin ruinile @arta inei, 0almirei, 0ersepolisului, sau 6omei nu se las# dus de ndul -remelniciei imperiilor ,i oamenilor ,i nu este cuprins de triste!e pentru ceea ce a fost cnd-a -ia!# plin# de se-# ,i de %o #!ie: 2riste!e care nu depln e pierderile personale ori spul%erarea !elurilor proprii, ci triste!ea pentru pr#%u,irea unor forme de -ia!# omeneasc# plin# de str#lucire ,i cu o %o at# cultur#"9FF (n aceast# medita!ie asupra ruinelor, Oe el se identific# acelui c#l#tor prin -esti iile lumilor trecute ce poart# cu sine doliul ci-ili+a!iilor moarte" S-ar putea crede c# filosoful erman se transpune ntr-un su%iect a%stract care contempl# spectacolul pr#%u,irii ci-ili+a!iilor" (n ciuda acestei aparen!e, 4acTuest *UOondt demonstrea+#, n lucrarea -egel secret, c# filosoful c#l#tor printre ruinele @arta inei, 0almirei ,i 0ersepolisului a e$istat n realitate, iar Oe el doar ,i-a amintit de el" 1cesta este QolneI"
FF

3"H"F"Oe el, (relegeri de #iloso#ia istoriei, p"37"

37

Nicolae RMBU

(n 17'1, QolneI, istoric, filosof ,i e$plorator ntreprin+#tor a pu%licat lucrarea /es Ruines. M3ditation sur la R3volution des 2$pires, carte care a cunoscut n Fran!a un mare succes" 1numite pasaCe din opera lui Oe el sunt aduse de 4acTuest *UOondt n spriCinul ipote+ei cunoa,terii lucr#rii lui QolneI de c#tre Oe el, cu toate c# n (relegeri de #iloso#ia istoriei numele s#u este trecut su% t#cere" 6entors n Fran!a, QolneI a strrnit admira!ia contemporanilor prin c#l#toria sa plin# de riscuri n Arient" .l a str#%#tut mai multe !#ri, studiind n special Siria ,i . iptul, astfel c# ideile lui pri-ind ci-ili+a!iile Arientului au do%ndit autoritate, fiind nso!ite de o %o at# documenta!ie" 0entru a se informa mai temeinic, a tr#it un timp al#turi de localnici ,i a adoptat pro-i+oriu o%iceiurile lor" 2otu,i, el a comunicat pu%licului ,i reflec!ii enerale, %a+ate pe e$perien!a sa e$cep!ional# de cunosc#tor direct al Arientului /iClociu" A mare emo!ie a strnit redarea contrastului dintre mi+eria ,i para ina Arientului ,i -esti iile unui trecut plin de splendori ale culturii ,i ci-ili+a!iei" QolneI este c#l#torul, iar Oe el re+um# un ansam%lu de nduri ,i sentimente ale cele%rului mason" ;1m parcurs acest p#mnt pustiitN am -i+itat aceste locuri care au fost teatrul attor splendori ,i nu am -#+ut dect para in# ,i sin ur#tate" 1m c#utat -echile popoare ,i operele lor, dar nu am -#+ut dect urma, asem#n#toare celei pe care piciorul trec#torului o las# n praf9 F3" 5u e$ist# du%iu c# Oe el se nde,te la QolneI atunci cnd scrie despre dispari!ia celor mai nfloritoare ,i mai puternice ci-ili+a!ii" Ruinele lui QolneI l emo!ionea+# pe ra!ionalistul Oe el, a%andonndu-,i uneori principiile propriei sale filosofii" 91cum iat# V spune filosoful c#l#tor V ce mai r#mne din acest ora, puternicN un lu u%ru scheletP Bat# ce r#mne dintr-o -ast# domina!ie= o amintire o%scur# ,i -an#P <ini,tea de mormnt s-a su%stituit fream#tului pie!elor pu%lice, opulen!a unei cet#!i a comer!ului s-a pref#cut ntr-o s#r#cie hidoas#" 0alatele re ale au de-enit -i+uini ale s#l%#ticiunilor" 2urmele stau pe pra urile templelor, ,i reptilele murdare s#l#,luiesc n sanctuarele +eilor" 1hP @um a apus atta lorie: @um s-au nimicit attea edificii:""" *eci a,a se spul%er# imperiile ,i popoarele"9 F4 1ceste sum%re medita!ii asupra -remelniciei popoarelor, indi-i+ilor ,i ci-ili+a!iilor de-in o%sedante ,i pentru Oe el" A oar%# fatalitate se Coac# cu destinele lor" 2otul este parc# nedrept" ;8i totu,i nu, spune QolneI" Sunt decretele unei Custi!ii celeste care se mplinesc" ?n *umne+eu misterios ,i impune Cudec#!ile sale incomprehensi%ile" F#r# ndoial#, el a aruncat contra acestui p#mnt o secret# anatem#N n r#+%unarea na!iilor trecute, el a aruncat
F3 F4

38

QolneI, /es Ruines ou $3ditation sur les r3volution des e$pires, 3arnier Freres, 0aris, p"8 QolneI, op. cit.,p"7

Filosofie clasic german

%lestemul asupra celor pre+ente" *ar cine poate sonda profun+imile di-ine:9 FM Oe el, dep#,ind melancolia n care l aruncase QolneI, -a c#uta s# p#trund# tocmai aceste ;profun+imi di-ine9" 1%ordnd filosofic istoria, Oe el, la rndul s#u, se ntrea%# de ce au disp#rut ci-ili+a!iile cele mai nfloritoare n care s-a o%iecti-at spiritul" .l re-ine asupra ruinelor fiindc# e$isten!a lor este incompati%il# cu 0ro-iden!a" 0entru ce e$ist# attea ruine, attea distru eri, atta moarte: 0entru Oe el nu toate ruinele au aceea,i semnifica!ie" @i-ili+a!ia reac# ,i cea roman#, dup# dispari!ia lor, au ren#scut n alte ci-ili+a!ii, de aceea fiecare urm# material# r#mas# este un semn al trecerii spiritului lumii" .$ist# ,i ruini cu totul de+olante, care continu# s# dispar#, spul%erndu-se ultimele -esti ii ale unor lumi din care nimeni nu mai p#strea+# nimic, n contrast, de pild#, cu ruinele masi-e ale . iptului" ;Bmperiul persan repre+int# un trecut din a c#rui epoc# de nflorire n-au mai r#mas dect triste relic-e" @ele mai frumoase ,i %o ate ora,e ale sale V &a%ilonu, Susa, 0ersepolis V au disp#rut pe de-a-ntre ul ,i numai cte-a ruine ne indic# -echea lor a,e+are" @hiar ora,ele mai noi ale 0ersiei, Bspahan, 8ira+, s-au transformat pe Cum#tate n ruine, f#r# ca din ele s# fi i+-ort o -ia!# nou#, a,a cum s-a ntmplat cu -echea 6om#9F6" . iptul este ;!ara ruinelor prin e$celen!#9, dep#,ind prin dimensiuni tot ceea ce s-a p#stra din 1ntichitate" Filosofia lui Oe el este o tentati-# de a mp#ca omul cu propria sa istorie" 6uinele, pe ln # multe alte lucruri, par a fi incompati%ile cu ra!ionalitatea" (n momentul n care Oe el ,i-a ela%orat (relegerile de #iloso#ia istoriei s-a ndit nendoielnic, la QolneI, dar n-a urmat conclu+iile acestuia" QolneI, preci+ea+# 4acTuest *UOont, n-a pre+entat ta%loul tra ic al antichit#!ii pr#%u,ite dect pentru a scoate n e-iden!# tr#s#turile unui pre+ent ;luminat9" 6uinele sunt, n consecin!# sim%olul crimelor fanatismului, supersti!iilor, despotismului" .le apar ca sum%re -esti ii ale unui trecut ce tre%uie mai de ra%# condamnat dect n!eles" QolneI a opus ruinelor ima inea unui -iitor ra!ional" Filosoful erman a respins aceast# ndire parti+an#" .l nu accept# s# r#mn# la fa!a ntunecat# ,i trist# a schim%#rii, ci caut# s# fac# din ne ati-, din ;r#u9, un moment necesar ,i ra!ional al istoriei" Arice construc!ie implic# o destruc!ie sau, mai mult, numai o ci-ili+a!ie care se ridic# pe ruinele alteia este cu ade-#rat superioar#" 0ot e$ista construc!ii me alitice intacte, dar ele nu se situea+# pe sensul istoriei, ci repre+int# un fel de drumuri nchise definiti-" /edita!iile lui QolneI n fa!a ruinelor Arientului l-au dus la disperare n ceea ce pri-e,te prospera ci-ili+a!ie european#" .l se ntrea%# dac# nu cum-a,
FM F6

QolneI, op. cit.,p" 11" 3"H"F"Oe el, (relegeri de #iloso#ia istoriei, ed" cit", p"1'1"

39

Nicolae RMBU

-reodat#, un c#l#tor solitar, asemenea lui, nu se -a plim%a printre ruine ,i nu -a pln e solitar pe cenu,a popoarelor ,i pe amintirile m#re!iei lor" 1cest pesimism -a fi dep#,it de Oe el, fiind incompati%il cu filosofia pe care a ela%orat-o pe un fundament ra!ionalist" .l face din ruine un semn al m#re!iei spiritului" A ci-ili+a!ie n ruine este un spectacol su%lim, atunci cnd este premisa na,terii unei alte lumi" 2re%uie s# te temi de ruini, doar a,a cum te temi de *umne+eu" .le sunt semnul spiritului ,i al eli%er#rii lui momentane de c#tu,ele materiei" 1stfel lacrimile -#rsate de filosoful-c#l#tor pe ruinele 0almirei sunt lacrimi de %ucurie" ;*ar sentimentul lui Oe el nu -a -eni totdeauna s# consacre total construc!iile sale teoretice" 5u se poate dansa pe toate ruinele ca pe cele ale &astiliei9F7" Oe el face din trecere un moment superior duratei" Qor%ind despre fenicieni, el nu le #se,te nici o sl#%iciune, ,i nu imput# nici un -iciu acestor ndr#+ne!i na-i atori" .i au disp#rut din istorie l#snd o palid# amintire ,i cte-a mormane de piatr#" Oe el ncearc# s# demonstre+e c# pe ln # toate celelalte merite, cel mai mare const# n dispari!ia lor" .l face s# ncete+e lamenta!iile lui QolneI" @i-ili+a!ia persan# constituie un alt e$emplu de m#re!ie a trecerii" *in 0ersia -eche n-a mai r#mas dect un cmp de ruine n fa!a c#rora Oe el e$ult#" 6uinele persane sunt incompara%il mai demne de admirat dect construc!iile me alitice ale Bndiei ,i @hinei, tocmai fiindc# trecerea e superioar# duratei" 2re%uie s# nl#tur#m preCudecata V spune Oe el V potri-it c#reia ;durata ar repre+enta fa!# de trecere ce-a superior= mun!ii nepieritori nu sunt superiori trandafirului ce-,i pierde repede petalele, r#spndind parfumul n scurta sa -ia!#"9F8 0entru Oe el, istoria este o lupt# a principiilor care redau str#dania spiritului lumii de a-,i nf#ptui conceptul s#u, li%ertatea" *ar nu e$ist# li%ertate dact n m#sura n care e$ist# ,i con,tiin!a li%ert#!ii" (n concep!ia filosofic# despre istorie, filosoful erman remarc# o desf#,urare a spiritului lumii de la 6#s#rit c#tre 1pus" Arientalii nu sunt li%eri fiindc# nu au con,tiina li%ert#!ii proprii, ci numai cea a despotului" .i ,tiu c# numai despotul e li%er" (n 3recia antic# ,i n 6oma antic#, unii oameni ,tiu c# sunt li%eri, cet#!enii" 5umai popoarele din 1pusul .uropei au con,tiin!a clar# a li%ert#!ii tuturor oamenilor, adic# numai aici li%ertatea e$ist# conform conceptului ei" 1ceast# -i+iune a primit numeroase critici" *ac# ;istoria uni-ersal# este pro resul n con,tiin!a li%ert#!ii9, cum spune Oe el ,i dac# limita superioar# a acesteia a fost atins# n 1pus, atunci de ce tocmai acolo au a-ut loc cele mai mari r#scoale, r#+%oaie ,i re-olu!ii: 2ocmai n numele con,tiin!ei acestei li%ert#!i, ar r#spunde Oe el" .l a pre+entat corect
F7 F8

40

4acTues *UOont, -egel secret, 0"?"F",1'86, p"1)1" 3"H"F"Oe el, (relegeri de #iloso#ia istoriei, ed"cit", p"F14"

Filosofie clasic german

formele -ie!ii politice ca element de suprastructur# constituit# pe a-atarele succesi-e ale spiritului lumii" ?n asemenea mod de punere a pro%lemei nu-l mpiedic# s# e$plice, uneori n detaliu, cum fiecare suprastructur# a fost la timpul s#u creat# de acti-itatea uman#" @hiar acest eni matic spirit al lumii, atunci cnd se refer# la lumea istoriei, nu la cea cosmic#, este conceput ca produs al ndirii ,i ac!iuneii oamenilor" @nd o institu!ie nu mai corespunde ne-oilor spiritului nou, se -a institui o suprastructur# nou#, adec-at# schim%#rilor corespun+#toare etapei pe care o parcur e conceptul li%ert#!ii spre propria sa reali+are" 0rin urmare, %a+a istoriei uni-ersale este principiul spiritului dar acesta nu este neuman, de esen!# supranatural#, ci produs de acti-itatea oamenilor, mai cu seam# de cea spiritual#" Spiritul lumii, n mersul s#u necesar spre autoreali+are, pn# la completa nf#ptuire a conceptului s#u, cnd de-ine spirit a%solut, se folose,te de anumi!i oameni care ntruchipea+# principiul spiritual dominant al unei epoci" 1tunci cnd principiul cel nou l n-in e pe cel -echi, indi-idul care a ntruchipat noul nu este o fi ur# important# a filosofiei, ci o personalitate istoric# uni-ersal#" (n cursurile sale de la &erlin, Oe el ale e -echile ci-ili+a!ii pentru a e$plica ce nseamn# spiritul lu$ii ,i pentru a descrie institu!iile olite de spirit care -estesc transformarea n ruine a unor ci-ili+a!ii ce p#reau f#r# de moarte" @u toate c# istoria contemporan#, mai cu seam# cea a Fran!ei, i putea ser-i ca model pentru e$plicarea dec#derii unei lumi politice ,i culturale, Oe el se refu ia+# n lumea antic#" .l le -or%e,te studen!ilor despre +druncinarea realit#!ii su%stan!iale a unei na!ii prin critic# intelectual# ,i e-oc# 3recia ,i pe Socrate" 1ceast# su%stituire de e$emple su erea+# ,i ideea c# toate ci-ili+a!iile sucom%# n aceea,i manier#, c# dup# o unic# le e se pr#%u,esc ,i polis'ul rec ,i monarhia france+#" 0u!in cte pu!in, spiritul se retra e din institu!iile pe care le-a nsufle!it o -reme ,i, ca la desp#r!irea sufletului de trup, se produce moartea lor" @nd oamenii ncep s# reflecte+e asupra temeiurilor ci-ili+a!iei lor este semnul unei a onii" 0n# atunci ei tr#iau n cultura lor ntr-un mod incon,tient, dar tocmai prin aceasta, total, n statul lor, n institu!iile lor, identificndu-se acestora" (n perioadele de declin, indi-i+ii iau distan!# fa!# de toate acestea, reflectea+# asupra lor, emit Cudec#!i critice" (n -i+iunea lui Oe el, reflec!ia asupra sinelui ,i asupra temeiurilor celor mai adnci ale culturii sunt asociate cu dec#derea" For!a unei ci-ili+a!ii se manifest# atunci cnd indi-i+ii tr#iesc ntr-un fel de unio $7stica n spiritul poporului lor" 6eflec!ia asupra acestui spirit este posi%il# numai atunci cnd unitatea sa ori inar# se spar e" (n domeniul spiritului ra!iunea critic# este uci a,#"

41

Nicolae RMBU

*ar Oe el nu se opre,te niciodat# numai la acest aspect ne ati-" *e cte ori o mare ci-ili+a!ie cade n ruine, de attea ori se ridic# una ,i mai -i uroas#" 0ul-eri+area unit#!ii spirituale ntr-o mul!ime de atomi este urmat# de o nou# unitate" Spiritul este nemuritor" .l ,i arunc# un -e,mnt u+at ,i se mpodo%e,te ca altul nou" 6uinele sunt do-ada de net# #duit a e$isten!ei spiritului ,i a trecerii lui la o nou# -ia!#" Oe el, anali+nd fenomeul m#re! al na,terii unei noi ci-ili+a!ii, a%andonea+# definiti- nostal iile inspirate de QolneI ,i de-ine din nou ra!ionalist" 2ot ce este real e ra!ional" .$ist# e-enimente ,i personalit#!i care au schim%at confi ura!ia spiritual# a umanit#!ii ,i care par a fi ntmpl#toare" (n realitate, spune Oe el, ele sunt e$presia unei stricte necesit#!i" 1cest lucru l demonstrea+# pe e$empul lui Socrate ,i al 1tenei, dar poate fi enerali+at"

2. +emonul socratic "n !i,iunea lui Hegel 0entru Oe el, ca ,i pentru al!i istorici ai filosofiei, Socrate repre+int# o apari!ie e$traordinar# pe scena lumii, iar demonul este unul din elementele care-l sin ulari+ea+#" (n -i+iunea lui 0laton, aceast# sin ularitate const# n contradic!ia frapant# dintre manifestarea e$terioar# ,i interiorul acestei personalit#!i" <a Socrate se ntlne,te pe de o parte indiferen!a fa!# de lucrurile e$terioare, pe de alt# parte o profun+ime a reflec!iei asupra sinelui, pn# atunci necunoscut#" Qia!a sa e$terioar# pare mai nti e$tren de pro+aic#, s# ea se do-ede,te a fi manifestarea unei e$isten!e su%lime, ce nu se reduce complet la acti-itatea con,tient#" (n el nsu,i a fost pre+ent# o -oce di-in#" .duard Geller remarc# faptul c# a-nd n -edere aceste dou# laturi ale personalit#!ii lui Socrate, m#rturiile lui Senofon ,i cele ale lui 0laton nu sunt incompati%ile" ?nul red# cu mult# e$actitate e$teriorul pro+aic, cel#lalt profun+imile sufletului" ?neori Socrate se adnce,te n medita!ie, alteori se e$prim# n formule care contrastea+# cu ndirea sa clar#" Socrate nu a fost con-ins ntr-un mod eneral c# se afl# n ser-iciul di-init#!ii ci a cre+ut efecti- c# printr-o inspita!ie special#, proprie numai lui, cunoscut# ca ;demonul lui Socrate9, di-initatea ,i manifest# -oin!a" (n antichitate cei mai mul!i autori au -#+ut n aceast# inspira!ie o rela!ie direct# a lui Socrate cu un +eul propriu" 1ceast# concep!ie a dominat pn# n epoca modern#, dar este e-ident c# o asemenea interpretare a demonului

42

Filosofie clasic german

socratic este o preCudecat#" .a nu poate fi sus!inut# nici prin supersti!iile r#spndite n acel timp" .$ist# ,i autori care au -#+ut n dai$onion o n#scocire deli%erat# a lui Socrate, pentru a se crea n Curul s#u o le end#" 1l!i autori au -#+ut n demon o alt# ironie socratic#, sau chiar forma suprem# a ironiei" 2oate aceste interpret#ri sunt neconforme cu m#rturiile lui Senofon ,i 0laton pri-ind -i+iunea lui lui Socrate despre demon" (n !ialoguri, Socrate -or%e,te despre -ocea demonului n termeni ra-i ,i i atri%uie un rol de prim ordin n -ia!a sa" *in te$tele p#strate re+ult# c# Socrate a-ea con,tiin!a unei re-ela!ii di-ine, dar cum se produce ea nici Socrate, nici discipolii s#i nu ,tiu cu e$actitate" 1ceast# re-ela!ie se raportea+# ntotdeuna la ac!iuni particulare ,i numai ca interdic!ie" *emonul l mpiedic# pe filosof s# fac# un lucru sau s# spun# un anumit cu-nt" Su%iectul asupra c#rora demonul inter-ine sunt foarte diferite ca natur# ,i ca importan!#" *e pild# el inter+ice lui Socrate s# ia parte la -ia!a politic#, dar se manifest# ,i n mpreCur#ri nesemnificati-e" Geller constat# c# de,i demonul pare eni matic pentru cititorul modern, el era familiar lui Socrate ,i discipolilor lui" (n mod cert, demonul !ine de adncurile ira!ionale ale sufletului, fiind astfel ine$plica%il prin concepte" .l este consultat atunci cnd ra!iunea omeneasc# nu mai are nici o putere" *e e$emplu, demonul nu inter-ine n cercet#rile filosofice unde ra!iunea este su-eran#" 5ic#ieri nu se ntlne,ete -reun precept moral sau -reun principiu ,tiin!ific raportat de Socrate la demon" Qocea demonului se aude numai n le #tur# cu un sentiment de ma$im# intensitate, care nu-,i #se,te suficiente temeiuri ra!ionale" Socrate spune c# a au+it demonul nc# din copil#rie ,i l-a nso!it toat# -ia!a" 1ceast# aplecare asupra su%iectii-it#!ii este deci o tr#s#tur# natural#, o sensi%ilitate nn#scut# a lui Socrate" 0enru el a e$amina sufletul omenesc este o ne-oie profund#, nu o preocupare aleatoare" (n -i+iunea lui Oe el ;nu este n #duit, cnd este -or%a de acest faimos eniu al lui Socrate V %i+arerie n,el#toare a nchipuirii sale de care s-a flec#rit atta V , s# ne treac# prin minte ima inea nui spirit protector, a unui n er etc", ,i nici no!iunea de con,tiin!#9F'" *emonul este semnul particularit#!ii spiritului, a,a cum conceptul este semnul eneralit#!ii sale, de aceea toate re-ela!iile demonice se refer# numai la e-enimente particulare ,i accidentale" Socrate face s# se clatine con,tiin!a nai-# care tr#ie,te ntr-un perpetuu ;de la sine n!eles9, prin readucerea con,tiin!ei de sine la uni-ersalitatea ndirii, dar afirm# ,i opusul acestei eneralit#!i prin -estitul demon" ;*emonul lui Socrate este cealalt# latur#, opus# eneralit#!ii sale, cu totul necesar#N dup# cum a de-enit
F'

3"H"F" Oe el, op.cit., p" 4)4"

43

Nicolae RMBU

con,tient de aceast# eneralitate, tot astfel el a de-init con,tient de cealalt# latur#, de indi-idualitatea spiritului s#u" @on,tiin!a pur# a lui era desupra am%elor laturi"93) *emonul repre+int# o instan!# str#in#, chiar dac# este situat# n su%iecti-itatea cea mai profunda a lui Socrate" .l ndepline,te rolul de oracol, chiar dac# este -or%a de unul personal ,i semnific# faptul c# su%iecti-itatea nc# nu este n ntre ime li%er#, ns# e pe cale de a se eli%era" *eseori recii luau hot#rri capitale numai dup# consultarea oracolelor, c#ci su%iectul, fie indi-idual, fie colecti-itate, nu are con,tiin!a unei li%ert#!i a%solute, nct s# ia hot#rri din sine nsu,i" Aracolele sunt necesare pretutindeni unde lipse,te li%ertatea su%iecti-#" Seofon spune c# pentru Socrate acest oracol a fost demonul lui" Aracolul a fost o condi!ie important#, dac# nu esen!ial#, a con,tiin!ei rece,ti ,i, tarnsfi urat, el se #se,te ,i la Socrate" <i%ertatea recilor era nc# nelimitat# de credin!a c# ceea ce este esen!ial +eii au p#strat numai pentru ei" *eci+ia tre%uie s# se spriCine pe un element e$terior" *emonul lui Socrate este nc# acest element e$terior, dar nu de o e$terioritate total#, ci pe cale de a de-ni element constituti- al su%iecti-it#!ii" .l se afl# ntre natura e$terioar# a oracolului ,i natura interioar# a spiritului, aceasta din urm# latur# fiind afirmat# cu fermitate" *up# opinia lui Oe el, Socrate corupe tineretul tocmai prin faptul c# 9de la sine n!elesul9 de-enea pro%lematic, ceea ce trecea nemiClocit -ala%il, nu a-ea sens dect n rela!ie cu su%iectul care nde,te" 0ropa nd principiul miClocirii uni-ersalului prin ndire, Socrate, ca personalitate, a intrat n conflict nu numai cu ni,te indi-i+i care nu-i mp#rt#,eau opiniile, ci ,i cu spiritul poporului atenian, cu %inele, ade-#rul ,i celelalte -alori ale acestuia" .l a fost acu+at pe drept, condamnarea lui a fost necesar din punct de -edere al principiilor ;de la sine n!elese9 ale 1tenei dar, din perspecti-a noului spirit al c#rui -estitor el a fost, tot drept ar fi fost ca el s# nu fie condamnat" *emonul lui Socrate, ca ,i pro%lemati+area n con,tiin!a tinerilor a ceea ce tre%uia s# r#mn# neclintit tindeau la distru erea spiritului rec" .ra necesar ca Socrate s# moar# pentru ca 3recia s# tr#iasc#" *emonul este o alt# +eitate dact cele recunoscute de tradi!ie" .l este un oracol su%iecti- spre deose%ire de cele aproape oficiali+ate" ;Socrate a le+at spiritul, -ia!a moral# a poporului s#u, ,i aceast# le+are este pedepsit#" *ar Socrate este totodat# eroul care are de partea sa dreptul, dreptul a%solut al con,tiin!ei care decide n ea ns#,i" (ntruct acest principiu nou a -enit n conflict cu spiritul poporului s#u, cu felul de a -edea e$istent, aceast# reac!ie trebuia s# se produc#" *ar pedeapsa nu nimice,te dect indi-idul, nu ,i principiulN spiritul poporului atenian nu s-a mai resta%ilit dup# rana pe care a primit-o, dup# suprimarea lui9 31" 0rin
3) 31

44

"bide$. 3"H"F"Oe el, (relegeri de #iloso#ia istoriei, -ol" B, ed" cit", p" 4F1"

Filosofie clasic german

pedeaps# este anulat indi-idul, dar nu ,i principiul nou care s-a afirmat prin el ,i pe care atenienii nu puteau s#-l mpiedice de a se manifesta" *e,i principiul ap#rea ca proprietatea unui sin ur indi-id, el era al unei lumi noi, care-,i f#cea apari!ia chiar n miClocul celor care-l condamnaser# pe pre-estitorul ei" /ai tr+iu atenienii au re retat condamnarea lui Socrate, recunoscnd randoarea celui pedepsit cu moartea, ,i mai ales faptul c# principiul lui, ini!ial particular, p#trunsese deCa n propriul lor spirit" (n Socrate ei au condamnat ceea ce le era propriu" (nsu,i poporul atenian aCunsese n acea perioad# a culturii sale la o contradic!ie cu sine" 1cest lucru au presim!it recii n Socrate ,i au pedepsit propria lor r#t#cire= ;Socrate i-a ap#rut ca unul care n-a f#cut nici o crim#, deoarce spiritul poporului este n eneral aceast# con,tiin!# care se rentoarce din ceea ce este uni-ersal la sine" 1ceasta constituie disolu!ia acestui popor, al c#rui spirit -a disp#rea nu peste mult timp din lumeN -a disp#rea ns# n a,a fel nct din cenu,a lui se -a n#l!a un spirit superior" @#ci spiritul lumii s-a ridicat la ni-elul con,tiin!ei mai nalte"93F 3. Semnifica#ia mor#ii lui Socrate 8i n interpretarea lui Oe el, destinul lui Socrate este tra ic, dar nu n sensul unei nenorociri oarecare, ci n sensul c# cele dou# p#r!i aflate n conflict sunt animate de principii spirituale la fel de Custificate" A lume ntrea #, cu spiritul ei ntruchipat n con,tiin!#, filosofie, poe+ie, mituri etc", se opune dispari!iei, n -reme ce alta nou# este pe cale de a r#s#ri" @onflictul dintre cele dou# lumi este ine-ita%il" .l !ine de fenomenolo ia spiritului uni-ersal" 1stfel tra edia filosofului care a fost condamnat la moarte pentru c# introduce +ei str#ini n cetate ,i corupe tineretul, este tra edia 3reciei antice" 5u numai pentru Socrate tot ceea ce e$ist# este miClocit prin ndire, dar ,i pentru -iitoare 1ten#, prin tinerii ;corup!i9" ?n nou spirit ,i face apari!ia, opus moralit#!ii nai-e, redat# cel mai %ine prin cu-intele 1nti onei lui Sofocle" ;.ternele le i ale +eilor e$ist# ,i nimeni nu ,tie de unde au -enit9" 0rimul principiu care se arunc# n lupt# este tocmai cel al spiritulualit#!ii nai-e, care e$ist# asemeni naturii, dintotdeauna ,i pentru totdeauna" .l este Custificat prin ori inea di-in#" 1l doilea principiu este cel al su%iecti-it#!ii, al cunoa,terii ,i al li%ert#!ii, adic# principiul ra!iunii care -a fi cel al filosofiei pentru toate timpurile care -or urma" 1cestea sunt puterile ad-erse care se lupt#, iar filosofia ,i -ia!a lui Socrate, cu care formea+# o unitate indestructi%il#, sunt e$presia acestui conflict ine-ita%il"

3F

"bide$, p" 4F3"

45

Nicolae RMBU

(mpotri-a ;moralit#!ii nai-e9, repre+entat# de datinile cet#!ii, Socrate -ine cu idea lipsei de -aloare a nemoiClocitului care tre%uie s# se Custifice n fa!a ndirii" ;Faptul c# realitatea moralit#!ii o%iecti-e ncepuse s# se clatine n spiritul poporului a de-enit con,tient n spiritul lui Socrate" .l este att de mare tocmai fiindc# ,i d#dea seama de realitate, fiindc# a e$primat epoca sa9 33" Faptul c# omul nu poate n-#!a nimic, nici chiar -irtutea, semnific# n cel mai nalt rad reducerea con,tin!ei la sine, proces care -a fi des#-r,it de 0laton, dup# opinia luiOe el, cel mai mare socratic" *e la e$terioritatea con,tiin!ei, la Bonieni, unde totul se putea n-#!a, spiritul aCun e la interioritatea con,tiin!ei, prin Socrate, apoi prin 0laton, unde nimic nu se poate n-#!a, nici m#car -irtutea, dar nu n sensul c# aceasta nu ar putea fi o%iect al ,tiin!ei , ci n sensul c# &inele este con!inut n ns#,i natura spiritului omului" 1cesta nu poate primi n mod pasi- nimic din afar#, a,a cum prime,te ceara o form# oarecare, totul este cuprins n spiritul s#u, el numai pare c# n-a!# cnd, n realitate, ,i aminte,te numai" *eci nu con,tiin!a oal# este cea n care s#l#,luiesc ade-#rul ,i %inele ci ndirea plin# de con!inut" A contemplare e$terioar# nu e dect un impuls pentru de+-oltarea spiritului nsu,i" ;0otri-it principiului socratic, nimic nu are -aloare pentru om, nimic nu este ade-#rat pentru el dect ceea ce a primit atestarea spiritului9 34" 1cest principiu nu este identic cu cel al sofi,tilor, care le au cu etarea de interioritatea accidental#, ci Socrate opune sofi,tilor uni-ersalitatea ndirii" Su%iecti-itatea socratic# este, n mod parado$al, una o%iecti-#, una a conceptului uni-ersal" Amul este m#sura tuturor lucrurilor dar numai prin ndire" ?ni-ersalul ndirii nlocuie,te astfel su%iecti-itatea accidental# a sofi,tilor" (n -i+iunea filosofiei spiritului a lui Oe el, Socrate este tipul eroului care recunoa,te n chip con,tient principiul mai nalt al spiritului, l e$prim# ,i face adep!i" 0rincipiul lumii elene nu numai c# nu putea suporta principiul refle$iei su%iecti-e, care ap#ruse, ca un factor distructi-, dar o%li a atenienii s# reac!ione+e ca fa!# de o crim#" 0rin miClocirea personalit#!ilor de tipul lui Socrate se nasc n istoria uni-ersal# epocile noi" .roii ra!iunii ,i ai istoriei apar ca r#+-r#ti!i mpotri-a unei ordini pentru nc#lcarea c#reia tre%uie condamna!i" /omentele de schim%are radical# a lumii sunt ntotdeauna dramatice" Fundamentele moralei, politicii, ,tiin!ei ,i reli iei ce p#reau a%solute se clatin# ,i, n cele din urm#, sunt nlocuite cu altele, dar n fa+a de trecere nimeni nu mai ,tie cu certitudine ce-i ra!ional ,i nera!ional, Cust ,i inCust, %ine ,i r#u" *e re ul#, indi-idul care con,tienti+ea+# principiul cel nou, sfr,e,te prin a fi +dro%it, dar, a,a cum s-a ntmplat cu su%iecti-itatea refle$i-# socratic#, principiul cel nou se

33 34

46

3"H"F"Oe el, (relegeri de istoria #iloso#iei, -ol" B, ed"cit", p" 3'F" "bide$, p" 38'"

Filosofie clasic german

r#+%un#, l nfrn e ,i-l nmormntea+# pe cel -echi" @u aceasta o ntrea # lume dispare n pul%erea istoriei" Statul atenian a mai d#inuit mult timp, dar spiritul atenian a de-enit n curnd altul" ;@unoa,terea a atras dup# sine c#derea n p#cat, dar tot ea posed# principiul mntuirii" 1,adar ceea ce pentru ceilal!i a nsemnat numai ruin# a fost pentru Socrate (fiind principiu al cunoa,terii) ,i principiul care a con!inut n el sal-area" *e+-oltarea acestui principiu este ntrea a istorie ulterioar#9 3M"

3M

3"H"F"Oe el, op.cit., p" 4F4"

47

Nicolae RMBU

-rthur Scho%enhauer

1. .umea ca !oin#& *i re%re,entare

Filosofia lui Schopenhauer (1788 V 186)), e$pus# esn!ialmente n cele%ra lucrare !ie .elt als .ille und 6orstellung , poate fi redus# la dou# te+e= lu$ea este reprezentare ,i lu$ea este voin" @# lumea este repre+entare, nu mai constituia, n epoc#, o noutate, 7ant o demonstrase ntr-un mod cate oric, iar Schopenhauer, pe aceast# latur#, nu face dact s# repete doctrina >antian#" @ititorul lui Schopenhauer tre%uie s# n!elea # mai ales c# lumea este voin" *e ce: Fiindc# -oin!a este partea -e,nic# din om, iar intelectul, corelatul necesar al repre+ent#rii, este latura sa -remelnic#" Straniul pesimism al lui Schopenhauer i+-or#,te din preaplinul e$isten!ei sale" Filosoful erman postulea+# voina ca principiu al lumii fiindc# iu%e,te eternitatea" ;/oartea V spune el V este ade-#ratul eniu inspirator, sau /usa etul filosofiei" F#r# ea este pu!in pro%a%il c# s-ar fi filosofat -reodat#"9 *ar nu tre%uie s# lu#m cu-intele lui Schopenhauer n litera lor" .u cred c# nu moartea, ci opusul ei, ne$urirea este eniul inspirator al filosofiei, inclusi- al pesimismului sistematic schopenhaurian" 8i nu numai c# nemurirea este cea care patronea+# mu+ele, ci este unica mu+# n ra!iile c#reia au intrat to!i cei care au edificat marile opere ale filosofiei uni-ersale" Schopenhauer nsu,i recunoa,te c# ideea lumii ca repre+entare cu care se deschide !ie .elt als .ille und 6orstellung nu este nou#" *escartes, &er>leI, 7ant precum ,i ,colile filosofice indiene recunoscuser# acest principiu fundamental" (n al doilea rnd, ;lumea este repre+entarea mea9 este un enun! e-ident pentru orice om care ncepe s# filosofe+e" A minim# reflec!ie pune n e-iden!# faptul c# nu e$ist# nici soare, nici p#mnt, ci numai un ochi care -ede lumina soarelui, numai o mn# care atin e p#mntul" A%iectul nu e$ist#, deci, dect ca un corelat al su%iectului" 5ici un ade-#r nu este mai si ur dect acesta" (n al treilea rnd, 9lumea este repre+entarea mea9 este o unilateralitate ,i o

48

Filosofie clasic german

a%strac!ie similar# celor din ,tiin!ele naturii" 5umai c# filosoful tre%uie s# ai%# ,i el con,tiin!a acestei unilateralit#!i, util# doar ntr-o prim# fa+# a cercet#rii" 2oat# opera lui Schopenhauer este st#%#tut#, cum am ar#tat, de dou# te+e fundamentale= ;lumea este repre+entare9 ,i ;lumea este -oin!#9" Stau, oare acestea n cump#n#: <und n seam# ar umentele ,i num#rul de pa ini destinate fiec#reia, s-ar p#rea c# da" *ar n %io rafia spiritual# secret# a lui 1trhur Schopenhauer una dintre cele dou# idei, nu numai c# are o mare reutate, dar nseamn# totul" ;<umea este -oin!#9, acesta este unicul enun! cu ade-#rat important din tot sistemul" 6epre+entarea e doar un mod de a demonstra sau de a tre+i n cititor sentimentul c# principiul uni-ersal este -oin!a" Schopenhauer nsu,i spune c# prima te+# s-ar putea s# ne lase indiferen!i, nu numai fiindc# ea este %inecunoscut# de &er>eleI ,i de ceilal!i ideali,ti, ci pentru c# ea !ine de o%iecti-itatea ,tiin!ific#, f#cnd parte din cate oria ade-#rurilor care au darul s# te emo!ione+e" 5u acela,i lucru se poate spune despre cea de-a doua te+#" *e ea nu ne mai putem apropia cu indiferen!# sau mna!i de simpla curio+itate de a cunoa,te" @u att mai mult, n-o putem i nora" ;<umea este -oin!a mea9 este un enun! care e$prim# un ade-#r ra-, n m#sur# s#-l pun# pe nduri, dac# nu chiar s#-l fac# s# tremure, pe fiecare" <umea este repre+entare, repre+entarea este a unui su%iect, su%iectul este -oin!#, iar -oin!a este su%stratul nemuritor al omului ,i al lucrurilor" 1ceasta este coloana de suport a filosofiei lui Schopenhauer" ;@nd ne adncim n contemplarea imensit#!ii uni-ersului n spa!iu ,i timp, cnd medit#m la infinitatea secolelor tecute ,i -iitoare V sau, de asemenea, cnd cerul nstelat nf#!i,ea+# pri-irii lumi nenum#rate iar inteli en!a concepe astfel ntinderea nesfr,it# a uni-ersului, V ne sim!im de-enind mai mici, a-em sentimentul c# n calitate de indi-id, de corp nsufle!it, ca fenomen trec#tor al -oin!ei, pierim ca o pic#tur# ntr-un ocean" *ar, n acela,i timp, contra acestei fantome a propriului neant, contra acestei n#scociri imposi%ile, se tre+e,te n noi con,tiin!a imediat# c# toate aceste lumi nu au e$isten!# dect n repre+entarea noastr#, c# ele nu sunt dect modific#ri ale su%iectului etern al cunoa,teriiN ,i c# acest su%iect suntem noi n,ine, de ndat# ce ne descotorosim de indi-idualitate, ,i c# n aceast# iposta+# noi suntem suportul necesar, condi!ia tuturor acestor lumi ,i tuturor acestor -eacuri" Bmensitatea lumii, care ne nsp#imnta, se afl# acum n noiN noi nu depindem deloc de ea, fiindc# ea depinde de noi936" Su%iectul este fundamentul lumii percepti%ile, al o%iectului care nu e$ist# dect prin su%iect" Fiecare om este su%iect, dar numai n procesul co niti-" (n rest, el este un o%iect, printre alte
36

1rthur Schopenhauer, !ie .elt als .ille und 6orstellung , n S&$tliche .erke, &roc>haus, <eip+i ,1'38,ester &and, pp"F4F-F43"

49

Nicolae RMBU

o%iecte, adic# o repre+entare, al#turi de altele, supuse toate spa!iului, timpului ,i cau+alit#!ii" @a su%iect epistemic, ns#, el transcende aceste forme ale lumii sensi%ile, lume p#tat# de -remelnicie ,i de moarte" <umea ca repre+entare are dou# laturi esen!iale, necesare ,i insepara%ile= su%iectul ,i o%iectul" *ac# primul dispare, al doilea, de asemenea, piere fiindc# cei doi termeni nu au sens dect unul prin cel#lalt" 1colo unde se sfr,e,te su%iectul, ncepe o%iectul, ,i in-ers" 6ela!ia intim# dintre cele dou# laturi se poate -edea mai clar n faptul c# formele enerale ,i necesare ale tuturor o%iectelor, spa!iul, timpul ,i cau+alitatea, pot fi #site ,i recunoscute cercetnd su%iectul, f#r# a recur e la o%iectul nsu,i" (n lim%aCul lui 7ant, se poate spune c# ele sunt cunoscute a priori. 1,a cum ntr-un mod eneral, o%iectul nu e$ist# dect pentru su%iect, ca repre+entare, fiecare clas# special# de repre+ent#ri e$ist# n su%iect pentru o destina!ie particular#, numit# facultate de cunoa,tere (ein .r>enntniss-ermE en)" @orelati-ul su%iecti- al spa!iului ,i timpului, ca forme pure, a fost numit de 7ant sensi%ilitate pur# (reine Sinnlich>eit)" Schopenhauer p#strea+# aceast# terminolo ie" @orelati-ul su%iecti- al cau+alit#!ii V sau al materiei V este intelectul" 1 cunoa,te cau+al este sin ura func!ie a acestei facult#!i ,i sin ura sa for!#" *ar aceasta este o for!# uria,#" <umea material# sau cau+al# nu e$ist# dect pentru intelect" .roarea e$isten!ei unei lumi o%iecti-e, situate n afara repre+ent#rii intelectului a pro-ocat disputa a%surd#, dup# opinia lui Schopenhauer, dintre materialism ,i idealism" 1m%ele orient#ri sunt do matice, numai c# idealismul, cel al lui Fichte, de pild#, face din o%iect efectul su%iectului, n -reme ce materialismul consider# su%iectul un efect al o%iectului" *ar cum ntre o%iect ,i su%iect nu e$ist# nici o rela!ie %a+at# pe principiul cau+alit#!ii, nici una dintre cele dou# te+e fundamentale n-a putut fi -reoodat# do-edit#" Bar scepticismul a ie,it de fiecare dat# -ictorios" (ntrea a lume material# este ,i r#mne repre+entare, a-nd ca presupo+i!ie esen!ial# su%iectul, sau, n termeni >antieni, lumea material# are o idealitate transcendental#" @u toate acestea, ea nu este, nici n -i+iunea lui Schopenhauer, himer# sau ilu+ie, fiindc# idealitatea transcendental# presupune realitatea empiric# a fenomenelor nl#n!uite prin cau+# ,i efect" 8i animalele sunt dotate cu intelect, adic# tr#iesc ntr-o lume material# pe care o percep ,i-n care ac!ionea+#" Bntelectul este comun omului ,i animalului, ca ,i lumea spa!io-temporal# n care -ie!uiesc" 2ot de la 7ant preia Schopenhauer distinc!ia dintre intelect ,i ra!iune, precum ,i pe cea dintre ra!iunea teoretic# ,i ra!iunea practic#" @eea ce ra!iunea

50

Filosofie clasic german

recunoa,te cu e$actitate se nume,te adevr, iar ceea ce intelectul recunoa,te e$act este realitatea, adic# trecerea de la cau+# la efect" Apusul ade-#rului este eroarea sau falsul, adic# o decep!ie a ra!iunii" Apusul realit#!ii este ilu+ia, adic# o decep!ie a intelectului" *ac# intelectul este comun omului ,i animalului, ra!iunea este specific uman#" <im%aCul este miClocul indispensa%il al ei, de aceea n reac# ,i n italin# ra!iunea este desemnat# prin acela,i cu-nt= logos ,i il discorso. 2ermenul erman 6ernun#t pro-ine din vernneh$en care nseamn# a lua un intero atoriu, o comunicare a ndurilor prin lim%aC" 0o+i!ia omului ra!ional fa!# de cea a fiin!elor n+estrate doar cu intelect seam#n# cu cea a na-i atorului care c#l#tore,te orientndu-se dup# hart#, %usol# ,i se$tant ,i care ,tie n ce punct al oceanului se afl#, fa!# de mem%rii echipaCului s#u care, n i noran!a lor, nu -#d dect cerul ,i -alurile" Amul tr#ie,te, spune Schopenhauer, o -ia!# du%l#, in abstracto, al#turi de cea in concreto. (n prima, el se ridic# deasupra furtunilor -ie!ii ,i a furiei pre+entului" .l tre%uie s# ac!ione+e, s# sufere, s# moar# ca ,i celelelte fiin!e -ii, dar -ia!a sa a%stract# este infinitul ori+ont al reflec!iei calme asupra sa ,i asupra lumii n care tr#ie,te" (n -ia!a a%stract# el posed# ,i conturul, la scar# redus# al -ie!ii concrete" 1ici, n a%strac!ia reflec!iei, toate preocup#rile cotidiene ,i tot +%uciumul de-ine incolore ,i, pentru moment, str#ine lui, fiindc# de-ine un simplu spectator" @nd se retra e n medita!ie, omul seam#n# cu un actor care ,i-a sfr,it rolul ,i se a,ea+# printre ceilal!i spectatori spre a -i+iona restul spectacolului" *in locul s#u pri-e,te cu deta,are e-enimentele ce se derulea+# pe scen#, fie chiar ,i pre #tirile propriei sale mor!i" 1poi el se rentoarce la teatru, reintr# n spectacol, ,i ncepe s# ac!ione+e ,i s# sufere, a,a cum a -#+ut deCa n dram#" 1ceast# e$isten!# du%l#, pe care ra!iunea o presupune, confer# omului acel sn e rece cu care ntmpin# lini,tit e-enimentele pre-#+ute ,i recunoscute ca necesare, sau e$ecut# cu propriile sale mini lucrurile cele mai terifiante precum sinuciderea, pedeapsa cu moartea etc" *e asemenea el ntreprinde uneori acte contra c#rora ntrea a sa natur# animal# se re-olt#" 0retutindeni unde actele sunt diriCate de ra!iune se manifest# func!ia practic# a cesteia" 5umai c#, spune Schopenhauer, a ac!iona ra!ional ,i a ac!iona -irtuos sunt lucruri foarte diferite" 6a!iunea se poate asocia ,i cu %inele, dar ,i cu r#ul, conferind am%elor o intensitate sporit#" .a poate ser-i att reali+area metodic# a unui no%il proiect, ct ,i fapta inde+ira%il#" 1ceasta re+ult# din natura sa feminin#, care are darul concep!iei ,i al esta!iei, dar nu ,i pe cel de a crea prin ea ns#,i" 6a!iunea nu poate da dect dup# ce a primit, fiindc# prin sine nu posed# nimic"

51

Nicolae RMBU

0unctul cel mai nalt pe care-l atin e ra!iunea pe latura sa practic# este idealul repre+entat de n!eleptul ,colii stoice" ;/orala stoic#, la ori ine nu este esen!ialmente o doctrin# a -irtu!ii ci, pur ,i simplu, o cule ere de precepte de a tr#i conform ra!iunii ,i al c#rei scop este fericirea dat# de lini,tea spiritului" @onduita -irtuas# nu se recunoa,te, ca s# +ic a,a, dect accidental, ca miCloc, nu ca scop937" .tica stoic#, n esen!a ,i principiile ei, este radical diferit# de doctrinele morale care conduc la -irtute, precum preceptele 6edelor, platonismului, cre,tinismului, >antianismului" Scopul moralei stoice este fericirea, dar ea este sinonim# cu pacea interioar# ,i calmul spiritului, cu atara;ia, care, la rndul ei, nu poate fi do%ndit# dect prin -irtute" *e aceea -irtutea este %inele suprem" (n -i+iunea lui Schopenhauer, la ori inea moralei stoice se afl# ntre%area= oare ra!iunea, acest pri-ile iu al omului, care-l fere,te de nenorocirile mai mici, n mod indirect, printr-o conduit# corespun+#toare, n-ar putea s#-l sustra # direct, adic# prin simpla cunoa,tere, de la suferin!ele ,i neca+urile de tot felul care-i umplu e$isten!a: Se crede c# folosirea corect# a ra!iunii l-ar putea ridica pe om deasupra tuturor acestor mi+erii ,i l-ar putea face in-ulnera%il" 0entru Stoici, toat# suferin!a pro-ine din de+echili%rul dintre ceea ce pretindem ,i sper#m ,i ceea ce ne poate fi acordat prin firea lucrurilor" *ar aceast# dispropor!ie nu e$ist# dect n cunoa,tere ,i ar putea fi suprimat# printr-o reflec!ie adec-at#" *e cte ori un om ,i pierde calmul sufletului ,i se las# cuprins de mnie sau descuraCre do-ede,te, prin acestea, c# #se,te lucrurile altfel dect a sperat, prin urmare, c# se afl# n eroare, c# nu cunoa,te e$act lumea ,i -ia!a" .l nu a f#cut u+ de ra!iune n mod adec-at, de aceea natura nsufle!it# ,i nensufle!it# i este potri-nic#" 1stfel toate marile %ucurii ,i dureri pro-in din eroare ,i din ilu+ie" Suferin!a -ine cnd -#lul ilu+iei se ridic#" 0rin urmare toate pasiunile re+ult# dintr-o insuficient# cunoa,tere a realit#!ii" (n!eleptul r#mne nrt-un calm impertur%a%il" *intr-o asemenea persepecti-# tre%uie n!eleas# ma$ima lui .pictet" ;.$ist# printre realit#!ile care ne stau n fa!#, unele n puterea noastr# ,i altele independente de -oin!a ,i puterea noastr# "(""") *ac# -ei ndep#rta de tine numai pe acelea care, prin natura lor, sunt n puterea ta, nu -ei ntmpina nimic declan,ator de a-ersiune" *ac#, ns#, -rei s# nl#turi %oala, moartea sau s#r#cia, te -ei cufunda n nenorocire938" 1rthur Schopenhauer consider# c# etica stoic# este realmente o admira%il# tentati-# de a face din ra!iune un miCloc de sal-are din -alurile -ie!ii ,i ale mor!ii"6a!iunea este unicul drum c#tre fericire" *e pild#, n!eleptul ,tie c# ideea none$isten!ei este cea care
37 38

52

"bide$, p"1)3" .pictet, Manualul, .ditura /iner-a, &ucure,ti, 1'77, pp"M-7"

Filosofie clasic german

face moartea att de nsp#imnt#toare, ns#, cum spunea .picur, este a%surd s# cre+i c# none$isten!a este un r#u, fiindc# att timp ct noi suntem, moartea nu e$ist#, iar cnd -ine moartea nu o mai percepem n nici un fel" Stoicii au e$ercitat o e$traordinar# influen!# asupra concep!iei lui Schopenhauer, dar cele dou# doctrine etice sunt, n esen!#, profund diferite" 0entru Schopenhauer fericirea ,i -oin!a de a tr#i sunt incompati%ile" A demonstrea+# ,i e$presia seeliges /eben, des folosit# n lim%a erman# pentru a desemna -ia!a fericit#, e$presie care $ot > $ot nseamn# via su#leteasc. /orala stoic#, fondat# pe ra!iune, are ,i ea contradic!iile sale" Stoicii sunt o%li a!i, pentru a tr#i ferici!i V fiindc# fericirea este totdeauna scopul moralei lor V , de a introduce un precept care recomand# sinuciderea, fiind asem#n#tori despo!ilor orientali care printre o%iectele de lu$ a-eau mereu ,i un flacon de otra-#" 1cest precept ar tre%ui aplicat n ca+ul n care suferin!ele fi+ice, pe care nu le pot nl#tura prin ra!ionament, de-in e$cesi-e ,i fac imposi%il# fericirea, scopul moralei stoice" (n acest ca+ moartea -oluntar# este un miCloc ce tre%uie folosit spre a pune cap#t durerilor" .tica stoic#, n pri-in!a sinuciderii, este n contradic!ie cu celelalte mari doctrine morale, care au ca scop -irtutea pentru ea ns#,i, cu pre!ul oric#rei suferin!e, ,i care nu admit s#-!i iei sin ur -ia!a atunci cnd nu o mai po!i ndura" *ar nici una dintre aceste ,coli nu au putut e$prima -erita%ila cau+# pentru care sinuciderea este condamna%il#" 0rin voin, Schopenhauer -a da un temei ra!ional acestei respin eri" Aricare cititor al /u$ii ca voin 4i reprezentare poate sesi+a cu u,urin!# c# voina este elementul n Curul c#ruia ra-itea+# restul" S# ne ntre%#m, nc# o dat#, de ce tocmai voina: @e se petrece n ;%io rafia intim#9 a lui Schopenhauer cnd pune atta patos cnd este -or%a de -oin!#: S# repet#m ,i r#spunsul= ne$urirea. Bni!ierea n tainele -oin!ei, este totuna cu ini!ierea n tainele nemuririi" 1ceea,i sete de -ia!#, mer nd pn# la setea de eternitate, de care -or%ea /i uel de ?namuno, se manifest# ,i-n sufletul lui Schopenhauer, speriat ,i el mai mult de nefiin!a a%solut# dect de infern" 1tunci cnd scrie c# nimeni n-ar mai -rea s# mai ia -ia!a de la nceput cnd a aCuns la amur ul -ie!ii, poate c# este sincer" Qia!a aceasta este rea fiindc# este mi+era%il de scurt#" 1cest lucru nu-l ,tie ,i nici nu-l poate n!ele e tn#rul care are impresia c#-n fa!# i se deschide un -iitor f#r# sfr,it, dar l constat# dureros cel care a aCuns la cap#tul -ie!ii ,i simte c# n-a tr#it dect o clip#" 1rthur Schopenhauer are sufletul sinuci a,ului pe care-l descrie n partea final# a -olumului nti al c#r!ii sale fundamentale= este n el o sete ne%un# de -ia!#, o poft# imens# pe care scurta e$isten!# ce-i este h#r#+it# omului nu-l poate satisface" 8i atunci ,i descarc# toat# furia pe ea ,i o +u r#-e,te n cele mai sum%re culori, apoi caut# cu nfri urare o cale de sal-are"

53

Nicolae RMBU

0entru aceasta preia tot de la 7ant distinc!ia dintre lucru n sine ,i fenomen" Spa!iul ,i timpul introduc n lumea fenomenal# pluralitatea, n timp ce lucrul n sine, care la Schopenhauer este 6oina, este situat n afara timpului, spa!iului ,i cau+alit#!ii" 0rin urmare, Qoin!a este unic# ,i indi-i+i%il#" 5u e$ist# o mic# parte din ea n piatr#, ,i o mare parte n om" 6aportul parte-ntre este unul spa!ial ,i nu are nici o semnifica!ie n afara formelor a priroi ale su%iectului" Qoin!a se manifest# n ntre ime ntr-un lucru, ca ,i n milioane de alte lucruri" 1stfel, consider# Schopenhauer, se poate spune c# dac#, prin a%surd, un sin ur lucru ar fi nimicit n ntre ime, lumea ntrea # ar pieri o dat# cu el" *ac# pentru su%iectul cunosc#tor propriul s#u corp ar fi numai o repre+enare sau un lucru al#turi de altele, atunci ac!iunile ,i mi,c#rile corpului iar r#mne cu totul str#ine dac# n-ar fi concepute ,i ntr-o cu totul alt# manier#" @heia de+le #rii eni mei este cu-ntul voin. 92oate actele reale ale -oin!ei su%iectului sunt n acela,i timp mi,c#ri ale corpuluiN el nu poate s# -oiasc# efecti-, f#r# o mi,care a corpului" 1ctul -oin!ei ,i ac!iunea corpului nu sunt dou# st#ri diferite, cunoscute o%iecti- ,i reunite prin principiul cau+alit#!ii, fiindc# ele nu se #sesc n raport de cau+# ,i efect, ci sunt unul ,i acela,i lucru care ne este dat n dou# moduri diferite, o dat# nemiClocit alt# dat# n refle!ie" 1c!iunea corpului nu este dect actul o%iecti-at, adic# de-enit percepti%il n intui!ia sensi%il#, al -oin!ei"(""") (ntre ul corp nu este dect -oin!a o%iecti-at#, adic# de-enit# repre+entare93'" Arice -oin!# care pri-e,te -iitorul nu este -erita%il#, ci o opera!ie a ra!iunii care reflectea+# la ce -om -oi ntr-un anumit ca+" Qoin!a nu cunoa,te dect pre+entul" ;1 -oi ,i a ac!iona nu sunt separate dect n reflec!ieN n realitate ele sunt una" Arice act -erita%il, efecti-, al -oin!ei este totodat# manifestat printr-o ac!iune a corpului94)" @# omul este nu numai repre+entare ci ,i voin nu e o demonstra!ie propriu +is#, ci mai mult o constatare" 0rin analo ie, Schopenhauer -a ncerca s# demonstre+e c# totul este -oin!#" ;0n# n pre+ent s-a redus conceptul de voin la cel de #orN dimpotri-# eu su%sume+ conceptul de #or celui de voin. 5u tre%uie s# se cread# c# este o disput# la ni-elul cu-intelor, sau c# pro%lema este lipsit# de interes" *in contra, ea este de o importan!# capital#" @#ci conceptul de #or, ca toate celelalte concepte, are ca fundament intui!ia lumii materiale, adic# fenomenul, repre+entarea (""") *impotri-#, conceptul de voin este sin urul, dintre toate conceptele posi%ile, care nu-,i are ori inea n fenomen, n pura repre+entare intuiti-#, ci n noi n,ine, n con,tii!a imediat#, acolo unde ,i

3' 4)

54

1" Schopenhauer, !ie .elt als .ille und 6orstellung, ed" cit", p"11'" "bide$, p" 1F)"

Filosofie clasic german

recunoa,te propria sa esen!#, direct, su% nici o form# a priori a su%iectului, nici chiar su% cea de su%iect, fiindc# aici su%iectul ,i o%iectul coincid941" @a lucru n sine, -oin!a este complet diferit# de fenomen ,i independent# de toate condi!iile fenomenale" ;.a i nor# pluralitatea, care nu e$ist# ,i nu este posi%il# dect n spa!iu ,i timp" *in aceast# perspecti-#, -oi numi de aici nainte aceste dou# ultime forme cu sinta ma principiul individuaiei, mprumutnd e$presia de la -echea scolastic#94F" Qoin!a este li%er#, nea-nd cau+#, fiindc# principiul indi-idua!iei este forma eneral# numai a fenomenelor" 8tiin!ele particulare descoper# le i care u-ernea+# materia, electricitatea etc", dar aceste for!e luate n sine r#mn mereu un fel de 5ualitates oculte. *incolo de ele se afl# un principiu metafi+ic= voina" 0entru c# ea se afl# ntrea # ntr-un lucru oarecare, ca ,i ntre uni-ersul, e$tensiunea infinit# nu apar!iene dact fenomenului" 6e+ult# c# pentru a do%ndi -erita%ila cunoa,tere nu este necesar s# cutreier#m uni-ersul f#r# mar ini" *in acest punct de -edere, ntre ul cosmos se afl# ;n de etul cel mic9, de care -or%ea .minescu, atunci cnd l e-oca pe ;%#trnul dasc#l9" 1rhtur Schopenhauer pune -oin!a ca principiu metafi+ic al e$isten!ei fiindc# prin ea poate do-edi cel mai %ine c# omul este ;de ras# di-in#9, c# el nsu,i este un fel de *umne+eu, creator de lume" 1cesta este ,i sensul afirma!iei cate orice ; lumea este repre+entarea mea9, ce conduce spre un alt enun! la fel de cate oric= 9<umea este -oin!a mea9" 0rin urmare eul fiind totul, este pentru totdeauna, este nemuritor, asemeni di-init#!ii" 1re loc, la fel ca ,i la 0laton, o identificare dintre uman ,i di-in ntru nemurire" .ste, de fapt, sentimentul pe care-l e$prim# marele mistic 1n elus Silesius, pe care-l citea+# Schopenhauer" ;.u ,tiu c# f#r# mine *umne+eu nu poate tr#i nici m#car o clip#" Fiind eu nimicit, n mod necesar el tre%uie s# p#r#seasc# spiritul"9 *up# opinia lui Schopenhauer, nu numai c# -oin!a este li%er#, ci ,i omnipotent#" .a este cea care creea+# lumea, sau mai %ine spus, -oin!a ,i lumea sunt unul ,i acela,i lucru" (n afara -oin!ei nimic nu poate e$ista" @onsiderat# n deplina ei autonomie, ea este incon,tient#" .ste o simpl# tendin!# oar%# ,i ire+iesti%il# ce se manifesct# n tot uni-ersul, att n materia nensufle!it#, ct ,i n -ia!a uman# ,i n spiritul s#u" <umea sensi%il# este ima inea cosmic# a -oin!ei, sau o%iecti-area sa" Sin urul lucru ce !ine loc de aspira!ie pentru -oin!# este -ia!a" .ste un pleonasm, preci+ea+# Schopenhauer, dac# n loc de voin folosim sinta ma voina de a tri" Qoin!a este lucrul n sine, esen!a e$isten!ei, iar -ia!a, fenomenul, lumea sensi%il# nu sunt dect reflectarea -oin!ei"
41 4F

"bide$, p"133" "bide$, p"134"

55

Nicolae RMBU

Qia!a are deci ca temei -oin!a de a tr#i ,i tt timp ct aceasta se manifest# n noi, nu tre%uie s# ne temem nici cnd la ori+ont se arat# moartea" .$perien!a +ilnic# ne arat# c# indi-i+ii se nasc ,i mor, dar numai indi-idul ca fenomen este supus mor!ii" 5umai partea din noi care este supus# principiului indi-idua!iei este cea care intr# n ciclul na,terii ,i mor!ii" (n aceast# ordine a lucrurilor, indi-idul, fire,te, resimte -ia!a ca pe un dar, iar moartea ca pe o intrare n neant" ;*ar pentru cine pri-e,te, ca mine, -ia!a din punct de -edere filosofic, adic# din perspecti-a ideilor, nici -oin!a, sau lucrul n sine al tuturor fenomenelor, nici su%iectul epistemic, spectatorul tuturor acestor fenomene, nu sunt atin,i n nici un fel de na,tere ,i moarte" 1 se na,te ,i a muri !in de fenomenul -oin!ei, al c#rei atri%ut esen!ial este de a ap#rea n lucrurile indi-iduale, ce se manifest# fu iti- n spa!iu ,i timp" (n sine, -oin!a nu cunoa,te timp, dar se manifest# n aceast# form# pentru a-,i putea o%iecti-a -erita%ila sa natur#943" *incolo de fenomenalitatea na,terii ,i a mor!ii se afl# nemurirea" .li%erarea de principiul indi-idua!iei are un scop %ine determinat= saltul n nemurire" Filosofia lui Schopenhauer, ca ,i cea a lui 0laton, -i+ea+# imperisa%ilitatea sufletului omenesc" (ntro asemenea -i+iune, ornamentarea sacrofa elor la reci ,i romani nu !ine numai de art# sau de reli ie" Scenele cele mai animate au ca scop deturnarea ndirii celui care le pri-e,te de la moarte c#tre -ia!#" *incolo de moartea indi-idului ca indi-id, e$ist# o -ia!# nemuritoare a cosmosului, cosmos care este doar fenomenul sau o%iectic-area -oin!ei de a tr#i" Forma acestui fenomen este dat# de timp, spa!iu ,i cau+alitate" (n -irtutea acestora, indi-idul este supus pieirii dar n con!inutul s#u el este nemuritor, fiindc# este -oin!a de a tr#i" 1ceasta transcende indi-idul ca indi-id precum ,i efemera sa -ia!#" 0entru a te eli%era de teama de moarte tre%uie, nainte de toate, s# fii con-ins c# voina este principiul metafi+ic al e$isten!ei, ,i nu cunoa,te dect pre+entul" Qiitorul ,i trecutul e$ist# numai pentru reflec!ie" .le sunt simple a%strac!ii" 5ici un om nu a tr#it n trecut ,i nu -a tr#i n -iitor" 5umai pre+entul este forma propriei -ie!i, form# pe care nimeni nu i-o poate r#pi" 2ot ce-a fost sau -a fi este -oin!a, restul r#mne un fel de Coc de ima ini ale unei con,tii!e care -isea+#" 0entru -ia!#, pre+entul este sin urul real" 0entru ce, se ntrea%# Schopenhauer, sute de enera!ii ,i to!i acei eroi ,i n!elep!i de odinioar#, cufunda!i n ne ura trecutului, au disp#rut n neant, n timp ce acest insi nifiant eu e$ist# realmente: 0entru c# pre+entul este forma esen!ial# ,i insepara%il# a

43

56

"bide$, p"3F4"

Filosofie clasic german

-oin!ei" .sen!ialmente trec#tor, cnd este considerat empiric, el se pre+int# unei -i+iuni metafi+ice, care str#pun e principiul indi-idua!iei, ca etern" 0rin urmare, este a%surd s# ne ntre%#m despre trecutul de dinaintea -ie!ii sau de -iitorul de dup# moarte" 2re%uie s# recunoa,tec c# pre+entul este sin ura form# su% care -oin!a ,i apare sie,i" 1cela care iu%e,te e$isten!a n sine, cel care afirm# -ia!a din toate puterile sale, poate s# o considere infinit#" .l nfrn e astfel teama de moarte, care nu are nici un temei real" .ste o ilu+ie s# concepi -ia!a f#r# pre+ent" .a seam#n#, spune Schopenhauer, cu repre+entarea unui punct de pe lo%ul terestru ca fiind ;sus9, iar opusul s#u, ca fiind ; Cos9" Fiecare lea # pre+entul de propria sa indi-idualitate, ima inndu-,i c# o dat# cu el, tot pre+entul dispare" *ar a,a cum fiecare punct al p#mntului este ;sus9, la fel pre+entul este forma ntre ii -ie!i" 2eama de moarte, adic# teama de a fi smul,i din pre+ent, nu e mai %ine fundamentat# dect teama de a aluneca spre ;Cosul9 lo%ului terestru, dintr-un punct situat ;sus9" Fiindc# -oin!a nu cunoa,te dect pre+entul, a te teme de moarte e ca ,i cum soarele n amur ar stri a= ;-ai, iat# c# m# pierd n noaptea etern#9" 1nimalul tr#ie,te f#r# teama de moarte" 1ceast# tihn# este dat# de sim!#mntul apartenen!ei la natura ns#,i ,i al e$isten!ei imperisa%ile a esen!ei acesteia" 5umai omul poart# n sine certitudinea a%stract# a propriei sale mor!i dar, n mod straniu, aceast# con-in ere nu-l lini,te,te dect atunci cnd anumite circumstan!e l las# prad# ima ina!iei" 6eflec!ia este lipsit# de -la # fa!# de puternica -oce a naturii" 1proape nimeni nu are con,tiin!a efecti-# c# tre%uie s# moar# n ntre ime" 1,a se e$plic# de ce do ma nemuririi personale a a-ut o asemenea e$tindere, la aproape toate popoarele ,i epocile istorice, cu toate c# do-e+ile pe care se spriCin# au fost ntotdeauna de neluat n seam#, n timp ce pro%ele pentru te+a contrar# au fost numeroase ,i clare" (n -reme ce animalul nu cunoa,te moartea, tr#ind n eternitatea acelei specii, la om, ra!iunea a aCuns la certitudinea terifiant# a mor!ii" *ar cum natura a creat pentru fiecare r#u un remediu, sau cel pu!in o compensa!ie, la fel se ntmpl# ,i cu reflec!ia" 6a!iunea a descoperit moartea, dar ea este cea care conduce la considera!ii metafi+ice consolatoare" Schopenhauer consider# c# doctrinele reli ioase ,i cele filosofice tind, n principal, spre acela,i re+ultat" .le -or s# fie, nainte de toate, antidotul pe care ra!iunea tre%uie s# ni-l ofere contra certitudinii mor!ii pe care ea ns#,i ne-a dat-o" Filosofia ,i atin e scopul atunci cnd cel care si-o nsu,e,te este n stare s# pri-easc# moartea drept n fa!#, f#r# s# se cutremure" 6eflec!ia, departe de a fi sursa dra stei de -ia!#, caut# s# o mpiedice" .a pune n e-iden!# mi+eriile -ie!ii ,i necesitatea mortific#rii trupului ca -oin!# o%iecti-at#" @nd inteli en!a n-in e, omul pri-e,te

57

Nicolae RMBU

moartea9 cu-n rece ochi de hea!#9" *impotri-#, cnd inteli en!a sucom%# n lupt#, omul dore,te -ia!a cu orice pre! ,i se ap#r# cu n-er,unare de moarte ca de cel mai mare r#u" 2oate parado$urile pri-ind moartea ,i teama de moarte pot fi nl#turate dac# se consider# urm#toarele= 1) -oi!a de a tr#i este esen!a intim# a omului ,i a uni-ersului, F) n sine aceasta este incon,tient# ,i oar%#, 3) -oin!a este principiul ori inar iar inteli en!a este deri-at# ,i total str#in# celei dinti, 4) inteli en!a este n lupt# perpetu# cu -oin!a de a tr#i" (n concep!ia lui Schopenhauer, ;-oin!a de a tr#i este si ur# de -ia!#9, dar acest lucru nu are nimic comun cu do ma perenit#!ii sufletului, care e numai o aro ant# presupo+i!ie" *orin!a indi-idului comun de a dura la nesfr,it este -an#, fiindc# numai o con,tiin!# superioar# se -a sal-a prin ns#,i ne area -oin!ei de a tr#i" Bndi-idul ca fenomen este perisa%il, dar ca lucru n sine, ca -oin!#, el este etrn" 0e de alt# parte, numai ca fenomen el este distinct de alte lucruri" @a lucru n sine el este una ,i aceea,i -oin!# care se manifest# pretutindeni, iar moartea -ine s# spul%ere ilu+ia ce separ# spiritul s#u de spiritul uni-ersal" 1ceasta este deci ideea nemuririi care se #se,te dincolo de orice suferin!#, fie ca un sentiment confu+, fie ca o idee clar# e$pus# de di-erse reli ii ,i filosofii ,i care fac suporta%il# o -ia!# otr#-it# de ndul mor!ii" Bdeea nemuririi, orict de -a ar fi conturat# n suflet, face ca toate fiin!ele con,tiente s# tr#iasc# n demnitate, ca ,i cum moartea n-ar e$ista" 1ceasta nu mpiedic#, ns#, con,tiin!a atunci cnd se afl# n fa!a mor!ii de a ncerca s# se sal-e+e prin toate c#ile posi%ile" 5u durerea e cea care ne face s# ne temem de moarte, ci distruc!ia indi-idualit#!ii" @um indi-idul este -oin!# de a tr#i o%iecti-at#, ntrea a sa fiin!# se re-olt# contra mor!ii" 1colo unde sentimentul perenit#!ii lipse,te, ra!iunea este cea care ridic# con,tiin!a la n#l!imea de la care poate sesi+a eneralul n locul particularului" A cunoa,tere filosofic# a esen!ei lumii, precum cea a lui Schopenhauer este un miCloc de a p#trunde n eternitate" Fortificat de o asemenea filosofie, indi-idul -a pri-i moartea ca pe o aparen!# n,el#toare, ca pe o fantom# neputincioas#, menit# s#-i nsp#imnte pe cei sla%i, dar care n-are nici o putere asupra celui care ,tie c# este el nsu,i -oin!a a c#rei o%iecti-are este lumea ntrea #" A asemenea con,tiin!# filosofic# ,tie c# -ia!a i este asi urat# pentru totdeauna, fiindc# numai prezentul este forma real# a -oin!ei" 2recutul ,i -iitorul nu -or mai e$ista dect ca un +adarnic miraC" 0rin filosofie, con,tiin!a n-in e timpul, p#strnd din el doar pre+entul" 1cest etern prezent ar tre%ui s# repre+inte suprema fericire a omului dar, dup# Schopenhauer, el este sursa unui pesimism dus la e$trem" 2ocmai pentru c# -oin!a este oar%#, ea nu are nici un scop ultim, de-enind astfel de nesuportat"

58

Filosofie clasic german

<umea ca repre+entare este supus# necesit#!ii a%solute, lumea ca -oin!# este cea a li%ert#!ii a%solute" @onceptul li%ert#!ii este ne ati-, fiindc# el presupune numai lipsa necesit#!ii" @a fenomen des#-r,it al -oin!ei, omul se distin e de restul lucrurilor" .l aCun e pn# a de-eni, n repre+entare, o reflectare adec-at# a esen!ei lumii" 1ceast# o lind# fidel# a lumii este teoria Bdeilor" *eci, -oin!a aCun e, prin om, la o des#-r,it# reflectare" @on,tiin!a filosofic# recunoa,te ,i afirm# f#r# echi-oc -oin!a ca esen!# a ntre ii e$isten!e" *ar re+ultatul cel mai spectaculos al anali+ei lui Schopenhauer este urm#torul= n con,tiin!a uman#, -oin!a se poate afirma sau ne a" 0rin om li%ertatea se co%oar# n lumea fenomenal#" @on,tiin!a este li%er#, dar ca fenomen este temporal#, deci supus# principiului indi-idua!iei" 1ceasta nu este doar un parado$, ci o teri%il# lupt# a con,tiin!ei cu sine, care -a duce fie la sinucidere, fie la ascetism ,i sfin!enie" 1firmarea sau ne area -oin!ei de a tr#i este pro%lema hamletian# a filosofiei lui Schopenhauer" 2. -%riorismul suferin#ei (n /u$ea ca voin 4i reprezentare chinul e$isten!ei nu este un simplu prileC de declama!ie, dimpotri-#, se poate -or%i, n termeni >antieni, de un -erita%il apriorism al suferin!ei" 1,a cum la 7ant formele a priori ale intelectului erau necesare ,i uni-ersale, la Schopenhauer suferin!a este necesar# ,i uni-ersal#" .a !ine de esen!a ns#,i a -ie!ii" @nd este -or%a de un ade-#r a priori, pesimismul ,i optimismul nu mai au nici o semnifica!ie" @eea ce este necesar ,i uni-ersal, adic# ra!ional ,i o%iecti-, nu mai poate constitui o%iect pentru moral#" Suferin!a de care -or%e,te Schopenhauer nu se re-ars# asupra noastr# din afar#, ci fiecare poart# n sine i+-orul s#u" (ntotdeauna, se afirm# n /u$ea ca voin 4i reprezentare, c#ut#m n noi anumite cau+e e$terioare particulare, un prete$t durerii care, n realitate, nu se desparte de noi nici o clip#" Amul este marcat de o lips# esen!ial#, pe care nimic ,i nimeni nu o poate compensa definiti-" Qia!a este -oin!#, -oin!a este aspira!ie f#r# de scop, aspira!ia nemplinit# este suferin!#, suferin!a este perpetu#, iat# esen!a ra!ionamentului lui Schopenhauer" Amul fiind -oin!# de a tr#i poart# n sine o mare ,i unic# durere care-l face s# dispre!uiasc#, atunci cnd a do%ndit n!elepciunea, toate %ucuriile ,i toate suferin!ele accidentale" 1,a cum stoicii se resemnau n fa!a lucrurilor care erau necesare ,i care dep#,eau puterile omului, Schopenhauer consider# c# sin ura cale de eli%erare de suferin!# este recunoa,terea necesit#!ii ei, recunoa,terea faptului c# ea este esen!a -ie!ii"

59

Nicolae RMBU

;.forturile nesfr,ite pentru nl#turarea suferin!ei au ca unic re+ultat transformarea ei" Bni!ial ea se manifest# ca lips#, ca ne-oi di-erse, ca preocupare pentru ntre!inerea -ie!ii" @nd toate acestea sunt satisf#cute, durerea se manifest# imediat su% alte mii de fe!e, di-ersificndu-se dup# -rst# ,i mpreCur#ri= instinct se$ual, iu%ire pasionat#, elo+ie, %oal# etc" 8i dac#, n cele din urm#, nu #se,te alt# form# de manifestare, m%rac# -e,mntul sum%ru al sa!iet#!ii ,i plictiselii, contra c#rora se ncearc# atunci toate miCloacele" 8i dac#, n sfr,it, ndep#rt#m ,i plictiseala, n locul ei ,i face apari!ia suferin!a n formele precedente ,i ciclul se reia, fiindc# -ia!a fiec#rui om e o pendulare ntre suferin!# ,i plictiseal#944" 0entru -oin!a oar%#, ca principiu metafi+ic al lumii, nici un scop nu poate fi definit" (n consecin!# ea este de nepotolit" @hiar ,i ntre corpurile nensufle!ite se poate o%ser-a afinit#!i care le antrenea+# ntr-o mi,care perpetu#" <a plante, acest neastmp#r al -oin!ei este ,i mai -i+i%il= s#mn!a, punctul final al e-olu!iei plantei este, n acela,i timp, ,i cel ini!ial" 5ic#ieri nu se ntre-ede un scop ultim, nic#ieri un punct de repaos" 0retutindeni diferitele for!e naturale ,i forme or anice ,i disput# spa!iul ,i materia n care se manifest# fiindc# fiecare posed# doar ceea ce smul e de la celelalte, ntre!inndu-se permanent o ncle,tare pe -ia!# ,i moarte" Qoin!a este cea care face astfel nct toate s# fie atrase n -ia!# ;de un dor nem#r init9, cum spune .minescu" 1tunci cnd un o%stacol se ridic# n calea acestei aspira!ii la e$isten!# se na,te ceea ce Schopenhauer nume,te su#erin" Suferin!a este uni-ersal# fiindc# toate lucrurile uni-ersului aspir# la e$isten!# ,i, n mod necesar, toate ntmpin# o%stacole" @u toate c# este necesar# ,i uni-ersal#, suferin!a de-ine manifest# n planul -ie!ii omene,ti, acolo unde -oin!a se afirm# cu putere" .a cre,te o dat# cu radul de con,tiin!#, omul fiind prin e$celen!# o fiin!# care sufer# fiindc# ntruchipea+# o%iecti-itatea -oin!ei de a tr#i" (n planul -ie!ii omene,ti, de asemenea, suferin!a are di-erse rade fiind mai intens# ntr-o con,tiin!# mai lucid#, atin nd profun+imea ma$im# n con,tiin!a eniului" @a -oin!#, omul nu tr#ie,e propriu-+is dect n pre+ent" 1%starc!ie f#cnd de consecin!ele posi%ile pentru pre+ent, -ia!a sa trecut# este definiti- nchis#" Fiindc# trecutul este acea parte din -ia!# care a murit, ar tre%ui s# ne fie indiferent dac# el a fost plin de %ucurii sau nenorociri" *ar niciodat# nu se ntmpl# astfel, fiindc# nu suntem eli%era!i de principiul indi-idua!iei" *e aceea continu#m s# -edem -ia!a noastr# concret# ca pe o moarte mereu amnat#" Fiecare suflu al respira!iei noastre respin e moartea care ne asaltea+# din toate p#r!ile" 0rin urmare, lupt#m mpotri-a destruc!iei personalit#!ii n fiecare secund#, sau la
44

60

"bide$, p"371"

Filosofie clasic german

inter-ale mai mari, prin hran#, somn etc", dar n cele din urm# c#dem nfrn!i" @a indi-i+i concre!i suntem destina!i mor!ii prin faptul de a ne fi n#scut ,i ea nu face dect s# se Coace o clip# cu prada nainte de a o de-ora" Schopenhauer aCun e ntotdeauna la suferin!#" A -ia!# fericit# este de neima inat fiindc# plictiseala se instituie ca o durere a a%unden!ei, fiind uneori insuporta%il#" .l e$prim# aceast# pendulare ntre durere ,i plictiseal# astfel= dup# ce a transpus n infern toate supliciile, omului nu i-a mai r#mas s# pun# n cer nimic n afar# de plictiseal#" Suferin!a este le ea -ie!ii dar, atunci cnd atin e un anumit rad de intensitate, moartea apare ca ce-a de+ira%il" 0lictiseala, de asemenea, la o anumit# intensitate de-ine un pericol, cu toate c# pn# la o limit# ea ser-e,te -ia!a, fiind o surs# de socia%ilitate" (n!elepciunea politic# a luat m#suri mpotri-a e$cesului plictiselii, similar celor luate mpotri-a altor calamit#!i" .a poate mpin e oamenii la cele mai mari nenorociri" ;(n -ia!a %ur he+#, plictiseala e repre+entat# de duminic#, iar mi+eria, prin celelalte ,ase +ile ale s#pt#mnii94M" *in mi+eriile ,i plictiseliele -ie!ii e$ist# doar dou# c#i de sal-are" 0rima ar fi e-adarea din cotidian prin contemplarea dezinteresat, printr-o cunoa,tere pur# ce nu mai este supus# -oin!ei" 5umai c# sunt rari cei ce se pot transpune n starea unui spectator de+interesat, care tr#ie,te intens %ucuria frumosului din opera de art#" 0n# ,i artistul de eniu nu este eli%erat de po-ara -ie!ii dect pentru cte-a clipe" 1rta e numai o consolare -remelnic#" 1tunci cnd pri-ile iile sor!ii urmea+# aceast# cale, ei tr#iesc un -is trec#tor, urmat de o suferin!# mult mai intens# dect cea a firilor mediocre" @ontemplarea de+interesat# a Bdeilor este inaccesi%il# imensei maCorit#!i a oamenilor" .i sunt incapa%ili de a tr#i %ucuria cunoa,terii ,i a crea!iei, fiind domina!i aproape e$clusi- de -oin!#" .$isten!a lor const# n a -oi, nu a cunoa,te" /anifest#rile acestei st#ri de spirit se pot -edea pretutindeni unde mediocritatea este pre+ent#" *e pild#, n fa!a unui animal rar, necunoscut pn# atunci, indi-idul comun nu se mul!ume,te s#-l contemple lini,tit, ci l irit#, -rea s# se Coace cu el etc" 1 doua cale de sal-are este negarea voinei de a tri dar, ca ,i prima, este accesi%il# unor ale,i, unor spirite ma nifice" <a Schopenhauer se poate -or%i de o le e a transform#rii ,i conser-#rii suferin!ei, similar# le ii conser-#rii ener iei" Fiecare indi-id posed# o cantitate de suferin!# esen!ial# fiin!ei sale, fi$at# o dat# pentru totdeauna prin natura sa, ,i care r#mne constant#, oricare ar fi formele n care se o%iecti-ea+#" (n fiecare om e$ist# o predispo+i!ie interioar# ce !ine loc de destin" 5u circumstan!ele e$terioare sunt cele care determin# fericirea sau nefericirea noastr#" @a ,i
4M

"bide$, p"37)"

61

Nicolae RMBU

cunoa,terea, suferin!a este determinat# su%iecti- ,i a priori, astfel nct %ucuria sau triste!ea uman# sunt independente, de pild#, de starea social#, fiindc# ntlnim nu de pu!ine ori fe!e -esele printre oameni s#raci ,i fi uri triste printre %o a!i" *e asemenea, e$ist# oameni care se sinucid l#snd n urma lor a-eri fa%uloase" (n spriCinul acestei le i a conser-#rii suferin!ei, 1rthur Schopenhauer aduce ,i alte fapte de -ia!#" *o-e+ile a posteriori a%und#" Se poate constata cum marile dureri le reduc la t#cere pe cele mici sau, n lipsa acestora, cele mici iau propor!ii prin miClocirea ilu+iei" .ste ca+ul disper#rii sau al speran!ei care nu sunt determinate de suferin!# sau %ucuria pre+ent#, ci de -iitor, ,i e$ploatate n a-ans" @eea ce le permite s# ia propor!ii este numai ceea ce mprumut# de la -iitor" 0rin urmare, dac# %ucuria sau triste!ea din -ia!a unui indi-id nu sunt constante n decursul timpului, nu e din cau+a schim%#rilor condi!iilor e$terioare ci ale spiritului nsu,i" 1tunci cnd o %ucurie cre,te n intensitate pn# la disperare ,i sinucidere, suntem tenta!i, n mod o%i,nuit, s# le c#ut#m moti-e n realitatea din afar#, dar ele sunt independente de e$perien!#" 1,a cum la 7ant spa!iul ,i timpul nu numai c# sunt independente de e$perien!#, ci fac posi%il# e$perien!a, de,i pentru sim!ul comun par elemente ale lumii sensi%ile, ,i la Schopenhauer, suferin!a este cea care determin# -ia!a" .ste drept c# o con,tiin!# nefilosofic# -ede suferin!a ca -enind din e$terior, a,a cum, de asemenea, -ede spa!iul ca fiind o realitate o%iecti-#" *eseori constat#m cum durerea noastr# este produs# de circumstan!e e$terioare %ine determinate" (nl#turndu-le, suferin!a dispare" *ar acest fapt de -ia!#, ntlnit pretutindeni, e numai o ilu+ie" /#sura triste!ii ,i cea a %ucuriei noastre este a priori determinat# pentru fiecare moment" A cau+# e$tern# de triste!e ,i de disperare e ca un dren pentru or anism" .l d# o sin ur# direc!ie umorilor mali ne, pn# atunci mpr#,tiate n tot corpul" F#r# aceast# cau+# determinat# ,i e$terioar# a suferin!ei, durerea proprie naturii noastre ,i, prin urmare, ine-ita%il#, ar r#mne difu+# n suflet pn# cnd o alt# mpreCurare ar drena-o, ar concentra-o ntr-o sin ur# direc!ie" (ntr-o form# ne%uloas# purt#m n noi, la limita e$trem# a con,tiin!ei, moti-ele de %ucurie sau de triste!e" ?n indi-id capa%il de o %ucurie imens# -a resim!i, n compensa!ie, durerea n mod paro$istic" 1cest e$ces este semnul unei -i-acit#!i a spiritului" .l -ine dintr-o anticipare a -iitorului" *urerea fiind esen!a -ie!ii, tre%uie s# se conser-e" 5i-elul ei nu poate fi modificat de factori aleatori"2oat# %ucuria se na,te din ilu+ia c# -ei da peste ce-a pentru care merit# s# tr#ie,ti" *ar nu peste mult timp, aceast# ilu+ie se -a spul%era ,i atunci pl#tim scump %ucuria himeric# ce ne-a fost dat s-o tr#im" 5enum#ratele chinuri pro-in dintr-o astfel de pierdere a ilu+iei"

62

Filosofie clasic german

2oate satisfac!iile care n mod curent se numesc fericire sunt ne ati-e, sunt doar o lips# a durerii, sin ura dat# n mod direct ,i po+iti-" Satisfac!ia ,i pl#cerea nu pot fi recunoscute dect n mod indirect, prin amintirea suferin!ei" *e aici re+ult# c# nu pre!uim attea ,i attea %unuri atunci cnd le posed#m efecti-, ci numai dup# ce le pierdem" Bdeea c# fericirea este de natur# ne ati-# ,i numai suferin!a este po+iti-#, este confirmat# ,i de art#, mai ales de poe+ie, ;aceast# o lind# fidel# a naturii lumii ,i -ie!ii"9 (n -i+iunea lui Schopenhauer, crea!iile epice sau dramatice nu pot a-ea ca su%iect dect eforturile pentru do%ndirea fericirii, dar niciodat# fericirea ca atare, fericirea dura%il#" 1utorii unor asemenea crea!ii nf#!i,ea+# eroi care tra-ersea+# mii de dificult#!i pn# ,i atin scopul" (ndat# ce au aCuns pe p#mntul f# #duin!ei, re i+orul comand# c#derea cortinei fiindc# nu mai r#mne de ar#tat dect de+am# irea loriosului erou" 0retutindeni, acela,i praf, aceea,i de,ert#ciune" .roul, fie r#+%oinic, fie amant, etc, se ntristea+# fiindc# descoper# c# o%iectul aspira!iei sale nu era scopul s#u, ci o momeal# pus# de voin pentru a-l mpin e spre ac!iune" A alt# !int# am# itoare i apare n fa!# ,i astfel de+am# irile i str#%at -ia!a" ;Fericirea ade-#rat# ,i dura%il# V spune Schopenhauer V nu poate fi o%iect al artei"9 Bdila are ca o%iect descrierea unei asemenea st#ri, dar e facil de o%ser-at c# ea nu se men!ine dact ca pur# idil#" (n minile poetului, ea de-ine sau epic#, ,i atunci cade n insi nifian!#, descriind mici suferin!e, %ucurii m#runte sau am%i!ii V ca+ul cel mai frec-ent V, sau de-ine o poe+ie descripti-# a frumosului naturii, adic# o o cunoa,tere pur#, eli%erat# de -oin!#" 1ceast# eli%erare este cu ade-#rat fericit#, dar fericirea, astfel c,ti at#, este punctiform#, ea nu poate umple dect rare momente ale -ie!ii, niciodat# o -ia!# ntrea #" @onsiderat# n esen!a ei, -ia!a fiec#rui indi-id este o -erita%il# tra edie" Spiritul uman, nemul!umit de suferin!ele, de nelini,tile ,i de riCile pe care le presupune lumea real#, ,i creea+# o lume ima inar#, c#reia i consacr# timpul ,i for!ele sale, repaosul pe care e$isten!a concret# l acord# totu,i, dar el refu+#" <a ori ine, o asemenea lume fantastic# a ap#rut mai ales la popoarele la care %lnde!ea climei ,i rodnicia p#mntului le-au f#cut -ia!a mai u,oar#= indienii, recii, romanii, e iptenii" *emonii, +eii, idolii c#rora le aduceau sacrificii, ru #ciuni, ritualuri, pelerinaCe ocupau o parte din e$isten!#, spre a nu r#mne nici o clip# pentru repaos" Suferin!a noastr# a priori poate fi constatat# ,i a posteriori, numai c# o astfel de perspecti-# deschide lar calea unei simple declama!ii, cum se ntmpl# de cele mai multe ori, cnd ea apare ca o lamenta!ie su%iecti-#" *emonstrarea a priori a suferin!ei pune n lumin# caracterul ei necesar ,i curm# infinitele dispute pri-ind fericirea sau nefericirea indi-idului" *ar, pe ln # acestea, oricine ,i

63

Nicolae RMBU

anali+ea+# f#r# preCudec#!i propria sa -ia!# ,i pe cea a apropia!ilor s#i, oricine cercetea+# cu onestitate ,tiin!ific# istoria omenirii ,i operele poe!ilor ,i scriitorilor, -a aCun e la aceea,i conclu+ie= esen!a -ie!ii este suferin!a" <umea este imperiul ha+ardului ,i al erorii" 1cestea sunt cele care o u-ernea+# f#r# compasiune ,i f#r# iu%ire, att n ansam%lu, ct ,i n am#nunt" 0rostia ,i r#utatea ,i a it# t#i,ul lor" Su% un aparent re im al %inelui nu se ascunde dect r#ul, iar ceea ce este no%il ,i n!elept, rareori ,i #se,te ecou ,i-,i croie,te drum n lume" (n schim%, a%surdul ,i falsul n domeniul ndirii, platitudinea ,i prostul ust n art#, r#utatea ,i -iclenia n domeniul ac!iunii sunt cele care domin# efecti-" 0erfec!iunea nu este dect o e$cep!ie ,i dac# ea totu,i se produce ntr-o oper# dura%il#, dup# ce a ntre!inut animo+it#!ile contemporanilor, r#mne i+olat#" A asemenea oper# este n#scut# dintr-o ordine a lucrurilor diferit# de cea care domin# lumea, de aceea nu se poate inte ra ei" ;@t despre -ia!a indi-idului, fiecare %io rafie este o istorie a sufrin!ei, o serie continu# de nenorociri, mai mari sau mai mici, fiindc# fiecare ascunde ct mai %ine posi%il acest lucru, sim!ind c# al!ii do-edesc rareori interes sau compasiune ,i aproape ntotdeauna sunt cuprin,i de satisfac!ie fa!# de suferin!ele de care este scutit n acele momente" 0oate c# niciodat# un om, aCuns la sfr,itul -ie!ii sale, dac# este n deplin#tatea facult#!ilor mintale ,i dac# este, n acela,i timp, sincer, nu ar dori s# renceap# -ia!a ,i, n fa!a unei asemenea perspecti-e, ar ale e mai de ra%# s# dispar# complet" .sen!a faimosului monolo al lul Oamlet este urm#toarea= condi!ia uman# este mi+era%il#, astfel c# neantul a%solut este prefera%il e$isten!ei946" *ac# am pune su% ochii cui-a suferin!ele la care -ia!a este supus#, ar fi cuprins de spaim#" Aptimistul cel mai n-eterat dac# ar fi dus prin spitale ,i s#li de opera!ie, prin nchisori, camere de tortur# ,i locuri de e$ecu!ie, pe cmpul de lupt# ,i prin locurile de supliciu, ar sfr,i el nsu,i prin a n!ele e de ce natur# este ; cea mai %un# dintre lumile posi%ile9" ;*e unde ,i-a luat *ante material pentru "n#ernul s#u, dac# nu din lumea real#: 8i totu,i el a creat un infern n toat# re ula" *impotri-#, cnd a -rut s# nf#!i,e+e cerul cu %ucuriile sale, s-a #sit n fa!a unei dificult#!i insurmonta%ile, fiindc# lumea noastr# nu i-a furni+at elemente pentru ce-a similar"947 0entru c# nu i-a mai r#mas resurse pentru descrierea paradisului cu fericirea lui -e,nic# i pune pe str#mo,i, pe &eatrice ,i pe di-er,ii sfin!i s#-,i dea cu p#rerea" .ste ,i acesta un fapt semnificati- despre nefericirea lumii noastre" .ste drept c# cel care sufer# se ascunde ntotdeauna, iar
46 47

64

"bide$, pp" 38F-383" "bide$ , p" 383

Filosofie clasic german

cel care do%nde,te pentru moment fast ,i str#lucire se r#%e,te s# le pun# n e-iden!#, lipsindu-se de o satisfac!ie interioar#" .l -rea s# treac# n ochii altora ca un fericit, dar aceasta este prostia omeneasc# ce face din opinia altora un scop n sine" *e,ert#ciunea ecestui scop este e-ident#, fiindc# n multe lim%i semnifica!ia ori inar# a cu-ntului vanitate este vacuitate, vacuu$, neant. *up# do-e+ile a priori ,i cele a posteriori pe care le aduce Schopenhauer pentru uni-ersalitatea ,i necesitatea suferin!ei, optimismul de-ine un cu-nt ol sau chiar o impietate n pre+en!a durerilor f#r# de nume ,i f#r# de num#r ale lumii" (n +adar nefericitul -a in-oca +eii s#i, fiindc# el r#mne implaca%il a%andonat destinului s#u tra ic" 1ceast# tra edie cosmic# este ima inea nem%ln+itei -oin!e" 5ici o for!# str#in# n-ar putea eli%era omul de suferin!# inerent# -ie!ii" (n +adar ,i creea+# el +eii, pentru a o%!ine prin ru #ciuni sau prin lin u,iri ceea ce numai propria lui -oin!# i poate da" *ac# 6echiul 1esta$ent a f#cut din lume ,i din om opera lui *umne+eu, doctrina neotestamentar#, spre a ne n-#!a c# sal-area de la mi+eriile acestei lumi nu poate -eni de la noi n,ine, s-a -#+ut ne-oit# s#-l ntruchipe+e pe *umne+eu"Qoin!a omului V afirm# Schopenhauer V este ,i -a r#mne pentru totdeauna cea de care -a depinde totul pentru el" 3. /egarea !oin#ei de a tr&i Fiindc# indi-idul uman concret este fenomenul des#-r,it al -oin!ei, se poate spune n loc de a#ir$area voinei de a tri, afirmarea corpului" @ele mai multe acte -oluntare sunt satsfaceri ale ne-oilor trupului" Fiecare act -oluntar este o manifestare a -oin!ei uni-ersale" 1spectele particulare sunt lipsite de importan!#" (n primul ceas al con,tiin!ei sale, omul este dotat cu -oin!#, apoi cu inteli en!#" .l ncepe prin a cunoa,te o%iectele -oin!ei sale, apoi ale miCloacelor de a le atin e" *e la nceputul ,i pn# la sfr,itul -ie!ii, inteli en!a se afl# n ser-iciul -oin!ei" 5ecesit#!ile i+-orte din -oin!# i domin# pe oameni de-a lun ul ntre ii -ie!i" ?neori -oin!a dep#,e,te considera%il afirmarea propriului corp, de+l#n!uind pasiuni -iolente ce duc la suprimarea altor indi-i+i" Se poate crede c# prin destruc!ia corpului se stin e ,i -oin!a de a tr#i, dar ea se transmite ca un %lestem urma,ilor" Bnstinctul se$ual duce la prelun irea indi-idului dincolo de timpul scurt al propriei sale -ie!i" 0rin procrea!ie, el se prelun e,te ntr-un timp nedefinit" 2ot nai-itatea naturii, care pune n lumin# eternitatea speciei, e-iden!ia+# ,i semnifica!ia intim# a actului se$ual" (n noua fiin!# tot -oin!a

65

Nicolae RMBU

uni-ersal# este cea care se perpetuea+#" Bnstinctul se$ual este lan!ul care une,te enera!iile unele de altele" .l este ru,inos fiindc# perpetuea+# suferin!a ,i moartea" (n rela!iile se$uale oamenii ca ,i animalele sunt supu,i total -oin!ei de a tr#i" .i nu sunt st#pnii propriilor lor esturi, ci unele prin care -oin!a se men!ine n e$isten!#" *ealtfel, nc# Oesiod ,i 0armenide au -#+ut n .ros principiul creator al tuturor lucrurilor" Ar anele se$uale sunt, mai mult dect restul corpului, supuse e$clusi-oin!ei ,i deloc inteli en!ei" Qoin!a se arat# a%solut independent# de inteli en!# n or anele se$uale, unde ea ac!ionea+# or%e,te ca n natura incon,tient#" Ar anele se$uale sunt -erita%ilul sediu al -oin!ei, deci polul opus creierului, sediul inteli en!ei ,i al lumii ca repre+entare" <upta nencetat# care se duce ntre specii ,i ntre indi-i+ii tuturor speciilor este e$presia sf,ierii -oin!ei n ea ns#,i" 0unctul de plecare al tuturor luptelor este egois$ul, pe seama c#ruia morali,tii au perorat ndelun " <a Schopenhauer, ns#, e oismul re+ult# n mod lo ic din structura lumii" Spa!iul ,i timpul sunt fundamentul s#u, fiindc# numai n acestea pluralitatea identicului este posi%il#" 0rincipiul indi-idua!iei nu pri-e,te -oin!a ca lucru n sine ci numai fenomenele sale" .a e$ist# ntrea # n fiecare din manifest#rile sale" 1stfel fiecare -oie,te totul pentru sine ,i l-ar nimici pe cel care i-ar opune re+isten!#" Fiecare fiin!# inteli ent# se simte a fi ntrea a -oin!#, ntrea a esen!# a realit#!ii, precum ,i creatorul lumii ca repre+entare, adic# un microcosmos e al n -aloare cu macrocosmosul" 5atura ns#,i, totdeauna ,i pretutindeni sincer#, i furni+ea+# indi-idului spontan o asemenea cuno,tin!#, sau m#car un asemenea presentiment" 1,a se e$plic# de ce indi-idul, minuscul fa!# de imensitatea cosmosului, se consider# totu,i ca centru al s#u" .l nu se d# n l#turi de la nimic pentru a conser-a nc# o secund# propriul s#u eu" 1ceast# dispo+i!ie este e oismul, esen!ial tuturor fiin!elor ,i tuturor lucrurilor din natur#" .l pune n lumin# conflictul interior al -oin!ei cu ea ns#,i" Se poate defini e oismul ca acest anta onism dintre microcosmos ,i macrocosmos" .l se na,te din faptul c# -oin!a o%iecti-at# a-nd, n aceast# iposta+#, ca form# principiul indi-idua!iei, se -ede identic#, ntr-o infinitate de indi-i+i" /ai mult, fiecare indi-id -ede numai n sine ntrea a -oin!# ,i ntrea a repre+enatre, n timp ce restul nu-i apare dact ca repre+entare" *in acest moti- e$isten!a sa trece naintea tuturor" (n om e oismul aCun e la de+-oltarea ma$im# ,i m%rac# forme teri%ile" @a ,i suferin!a, el este necesar ,i uni-ersal, lund aspectul terifiant n persoana tiranilor sau pe cel hilar, cnd de-ine su%iect de comedie"

66

Filosofie clasic german

Sin ura eli%erare -erita%il# de e oism ,i de durerile lumii este negarea voinei de a tri, care este cu totul altce-a dect sinuciderea" /orala se-er# care conduce la ne area -oin!ei de a tr#i nu poate fi e$pus# n concepte ,i n-#!at# apoi ca o teorie oarecare" 0o!i s# nfrn i -oin!a de a tr#i numai dac# ai n tine o putere sufleteasc# ie,it# din comun" 1rhtur Schopenhauer folose,te mai mult metafora ,i analo ia dect conceptul atunci cnd te ini!ia+# n ne area metafi+ic# a voinei" .l este con-ins c# predicile, conferin!ele sau tratatele despre moral# pot face un om -irtuos n aceea,i m#sur# n care tratatele de estetic#, de la 1ristotel pn# la moderni, pot face un poet" 0entru esen!a -irtu!ii, no!iunea a%stract# este lipsit# de putere, ca ,i pentru art#" *o mele a%stracte nu sunt determinante pentru -irtute" Falsele teorii nu mpiedic# n nici un fel sufletul n aspira!ia lui spre -irtute, iar cele ade-#rate nu-i sunt de nici un aCutor" (n cel mai %un ca+, do mele au rolul fi$#rii unor norme la care n!eleptul a aCuns pe o cu totul alt# cale dect reflec!ia" .le pot e$ercita o influen!# considera%il# conduitei anterioare, dar nu schim%# cu nimic dispo+i!ia interioar#" @uno,tin!ele a%stracte nu furni+ea+# dect moti-ele, or moti-ele nu pot modifica dect direc!ia -oin!ei, nu -oin!a ns#,i" (n plus, este indiferent dac# ele sunt reale sau ima inare, dac# cine-a este altruist din dra oste pentru ceilal!i sau pentru a fi recompensat ntr-o -ia!# -iitoare" *up# Schopenhauer, -irtutea nu i+-or#,te niciodat# din cuno,tin!e a%stracte" Sursa ei este o cunoa,tere intuiti-# nemiClocit#" 5efiind ra!ional-discursi-# ea nu se poate comunica ,i n-#!a" 0entru a o pre+enta ntr-o manier# adec-at#, nu tre%uie recurs la cu-inte, ci la acte, la e$emple, la -ia!a ns#,i ,i la ne area efecti-# a ei" 1tunci cnd inteli en!a p#trunde n esen!a lumii ,i constat# c# su%stratul tuturor lucrurilor este una ,i aceea,i -oin!# de a tr#i, se na,te iu%irea pur#, de+interesat#, care -ede n altul propria sa persoan#" *e aceea iu%irea este compasiune" Suferin!a altuia este pus# pe acela,i plan cu propria ta suferin!#" (n lim%a latin# nu ntmpl#tor iu%irea de+interesat# ,i compasiunea sunt redate prin acela, cu-int= pieta" 1l#turi de iu%irea plin# de compasiune (caritas9, plnsul este unul dintre cele mai stranii manifest#ri ale naturii umane" <acrimile nu sunt e$presia direct# a durerii, ci a repre+ent#rii acesteia" 1 pln e nseamn# a a-ea mil# de tine nsu!i, de aceea cei care pln sunt capa%ili de iu%ire ,i compasiune ,i n+estra!i cu ima ina!ie" 1tunci cnd o suferin!# str#in# pro-oac# plnsul, nseamn# c# indi-idul se transpune, prin ima ina!ie, n locul celui care sufer# sau re #se,te, n destinul s#u, destinul tra ic al lumii ntre i" 1ceste di resiuni i sunt necesare lui Schopenhauer pentru a demonstra c# din aceea,i surs# din care decur %un#tatea, iu%irea de+interesat#, -irtutea,

67

Nicolae RMBU

no%le!ea sufleteasc# ,i compasiunea, decur e ,i ceea ce el nume,te negarea voinei de a tri. *ep#,irea principiului indi-idua!iei ,i prin urmare, recunoa,terea spontan# a identit#!ii -oin!ei n toate fenomenele e$isten!ei are o profund# influen!# asupra conduitei indi-idului" Amul care -a aCun e la o asemenea cunoa,tere intuiti-# -a suprima distinc!ia e oist# dintre el ,i restul, -a resim!i suferin!ele altuia ca fiind ,i ale sale ,i -a fi dispus chiar s#-,i sacrifice -ia!a pentru sal-area semenilor" .l -a recunoa,te n fiecare om esen!a -ie!ii ns#,i, ,i de atunci nainte nici o durere nu-i -a fi indiferent#" 0ri-irea sa nu-i -a fi a!intit# e$clusi- asupra fericirii personale, ca la cei domina!i nc# de e oism" (n plus, pretutindeni unde ini!iatul ,i -a ntoarce fa!a, -a -edea lumea ntr-o perpetu# suferin!#, iar lucrurile ,i fiin!ele nl#n!uite ntre na,tere ,i moarte" 2oate acestea l scot din indiferen!#" *in momentul n care n!eleptul a recunoscut esen!a lumii ,i a -ie!ii, el nu mai poate tolera o asemenea lume, o asemenea -ia!#" .l renun!# la -oin!a de a tr#i ,i ,i face din ne area lumii ca -oin!# ,i repre+entare unicul scop" 0entru neini!ia!i lumea fenomenal#, u-ernat# de principiul indi-idua!iei, este cea n care ,i pun ,i ,i reali+ea+# scopurile lor e oiste " .l afirm# nencetat voina de a tri" @el care str#pun e -#lul ili+iei, act care are ntotdeauna un caracter e$cep!ional, sufer# o schim%are de perspecti-#" (n el -oin!a se con-erte,te" (n loc s# o afirme n continuare, el nea # propria sa esen!#, a c#rei ima ine este corpul" 0rocesul care marchea+# aceast# transformare radical# este trecerea de la virtute la ascetis$" Bni!iatul nu se mai mul!ume,te de a-i iu%i pe ceilal!i ca pe sine nsu,i, ci el are oroare de aceast# e$isten!#, ce-,i #se,te ntruchiparea n propriul s#u corp" .l detest# -oin!a de a tr#i, esen!a unei lumi n care a cunoscut ntrea a de+olare" .l renea # aceast# natur# care se e$prim# prin corp ,i prin manifest#rile sale" 2ot ceea ce ntreprinde de aici inainte de+minte fenomenul s#u corporal, punndu-se n conflict deschis cu el" *ac# la omul comun ,i s#n#tos, -oin!a oar%# se manifest# mai pre nant n or anele se$uale, ascetul nu dore,te, cu nici un pre!, satisfac!ia se$ual#" *up# Schopenhauer, o castitate -oluntar# ,i a%solut# este o prim# etap# n ne area -oin!ei de a tr#i" 5e area -oin!ei de a tr#i ncepe prin ne area su%iectului" A dat# cu el, lumea ncetea+# s# mai e$iste, fiind repre+entarea sa" (n acest misterios proces, Schopenhauer trimite direct la misticism, ,i mai ales la /eister .c>hart, iar prin el la cu-intele lui @ristos= ;8i cnd eu -oi pleca de pe p#mnt i -oi tra e pe to!i dup# mine=9 (Boan, SBB, 3F)" @el care aCun e la negarea voinei de a tri este cel care mntuie lumea"

68

Filosofie clasic german

*up# Schopenhauer, su%stan!a cre,tinismului, marele s#u ade-#r, const# n a#ir$area voinei de a tri, prin 1dam ,i prin do ma p#catului ori inar, ,i negarea voinei de a tri, prin @ristos ,i do ma n-ierii" 6estul este doar element accesoriu" 1stfel @ristos tre%uie pri-it din punct de -edere eneral filosofic drept sim%ol sau ca personificare a ne #rii -oin!ei de a tr#i, nu din punct de -edere indi-idual, ca personaC istoric ce se reconstituie din te$tele %i%lice" (n (arerga und (aralipo$ena el preci+ea+# c# , ntre spiritul p# nismului reco-roman ,i spiritul cre,tinismului, -erita%ilul contrast este cel dintre afirmarea ,i ne area -oin!ei de a tr#i" Spiritul neotestamentar repre+int# trecerea de la -irtutea pur moral# la ne area -oin!ei de a tr#i" 2oate doctrinele morale, consider# Schopenhauer, au re!inut spiritul 6echiului 1esta$ent, cu le ea sa moral# a%solut#, f#r# fundament ,i f#r# scop" .tica schopenhaurian#, dimpotri-#, demonstrea+# a priori fundamentul metafi+ic al iu%irii aproapelui" .a recunoa,te apoi cu sinceritate ,i cru+ime per-ersitatea lumii ,i indic# unicul miCloc de eli%erare= negarea voinei de a tri" A asemenea etic#, n opinia creatorului ei, este realmente n spiritul neotestamentar, de aceea Schopenhauer spune c# doctrina sa este -erita%ila filosofie cre,tin#" 1scetismul, ca ne are a -oin!ei de a tr#i, se manifest# ,i prin s#r#cia inten!ionat#" *ar nu este -or%a de cea care sur-ine per accidents, ci s#r#cia ca scop n sine, destinat# numai mortific#rii constante a -oin!ei pn# cnd nici dorin!a ,i nici o ispit# s# nu mai ai%# -reo putere asupra sa" @el ce nea # -oin!a personificat# n propria sa fiin!#, nu se opune celui ce pro-oac# -reun r#u" 2oate suferin!e!e ce-i par-in, prin ha+ard sau prin r#utatea altora, toate nCosirile, toate preCudiciile sunt %ine-enite" ;.l le accept# pe toate cu %ucurie, ca prileC de a se asi ura c# el nu mai afirm# n nici un fel -oin!a de a tr#i9 48" .l ia parte, cu curaC, du,manilor -oin!ei sale o%iecti-ate, adic# persoanei sale, ,i ndur# toate aceste umilin!e ,i dureri cu lini,te nesfr,it# ,i cu sa-oare, mortificndu-,i -oin!a o dat# cu mortificarea propriului s#u corp, e$presia -i+i%il# a -oin!ei" @orpul -a fi totu,i n continuare hr#nit, dar cu parcimonie" 1scetul ,i -a fla ela carnea sa pentru a ucide treptat, prin pri-a!ii ,i suferin!e, aceast# -oin!# pe care o cunoa,te ,i o detest# ca ori ine a tuturor suferin!elor proprii ,i a tuturor durerilor lumii" ;@nd n cele din urm#, moartea -ine s# nimiceasc# fenomenul acestei -oin!e, a c#rei e$isten!#, prin li%era ne a!ie de sine, ncetase de mult timp, n afara acestui palid rest care se arat# nc# nsufle!ind or anismul, ea este salutat# cu %ucurie ,i acceptat# din tot sufletul, ca o eli%erare dorit# cu fer-oare" 0rin moarte nu este numai fenomenul cel care
48

"bide$, p"4M1"

69

Nicolae RMBU

sfr,e,te aici, ci esen!a ns#,i, care nu mai a-ea dect o fra il# e$isten!# n ,i prin fenomen ,i a c#rei ultim# ,u%red# le #tur# -ine de se reupe, la rndul s#u" 0entru cel care sfr,e,te astfel, lumea sfr,e,te n acela,i timp"9 4' @a ,i 7ier>e aard, care spunea c# tre%uie s#-i citim operele printre rnduri, fiindc# hrtia sa e fili ran, Schopenhauer ne in-it# s# trecem dincolo de cu-inte" .l este con-ins c# lim%aCul s#u este palid atunci cnd ncearc# s# redea n no!iuni enerice ceea ce este e$trara!ional" @u toate acestea, opera sa nu este un %asm filosofic" 5e area -oin!ei de a tr#i au reali+at-o efecti- o serie de sfin!i ,i de asce!i printre cre,tini ,i %udi,ti" *e asemenea, ei se re #sesc ,i-n alte comunit#!i reli ioase" Arict de diferite au fost do mele inculcate ra!iunii lor, la to!i ace,ti eroi ai ne #rii -oin!ei de a tr#i re #sim aceea,i cunoa,tere imediat# ,i intuiti-#, sin ura ntemeietoare de -irtute ,i de sfin!enie" (ntre intui!ie ,i ra!iune se casc# un ade-#rat a%is, ,i numai filosofia ne poate aCuta s#-l %iruim, cnd pune n e-iden!# natura acestei lumi" Se poate spune c# e$ist# oameni care posed# intuiti- toate ade-#rurile filosofice, dar sarcina ndirii filosofice este aceea de a le ridica la ni-elul reflec!iei ,i a%strac!iei" *up# autorul ei, /u$ea ca voin 4i reprezenare este prima carte de filosofie unde se #sesc enun!ate n form# a%stract# ,i n esen!a lor sfin!enia, renun!area, mortificarea -oluntar# a trupului, ne area -oin!ei de a tr#i"2oate acestea au fost sesi+ate ,i intuiti- de sfin!ii ,i asce!ii cre,tini" Se prea poate ca un sfnt s# fi fost %ntuit de supersti!ii a%surde, se poate, de asemenea, s# fi fost un filosof, dar acestea n-au nici o importan!#" @onduita sa este cea care l-a sanctificat fiindc#, din punct de -edere moral, sfin!enia decur e nu dintr-o cunoa,tere a%stract#, ci dintr-una intuiti-# a lumii ,i a naturii sale"9*ac# el se ser-e,te de o do m# pentru a-,i fi$a conduita sa, o face numai spre a da satisfac!ie ra!iunii sale" .ste deci la fel de pu!in necesar unui sfnt s# fie filosof, ca unui filosof s# fie un sfnt9M)" .ste a%solut la fel cum un mare sculptor nu tre%uie s# fie un %#r%at frumos" ;8i pentru a -or%i ntr-o manier# eneral#, este destul de %i+ar de a-i pretinde unui moralist ca s# nu predea dect -irtutea pe care o posed# el nsu,i9M1"

4' M)

70

"bide$ , pp" 4M1-4MF" "bide$, p"4M3" M1 "bide$, p"4M3"

Filosofie clasic german

0egarea voinei de a tri, de,i este un concept filosofic, nu se poate defini ca oricare alt concept, ci numai e$emplele luate din -ia!# l pot face inteli i%il" Fire,te, asemenea e$emple nu pot fi ntlnite n -ia!a de +i cu +i dar le -om #si u,or n %io rafiile sfin!ilor ,i asce!ilor" <iteratura indian# este plin# de astfel de %io rafii, dar nici cre,tinismul nu duce lips# de -ie!i ale sfin!ilor" *up# Schopenhauer, -erita%ila ntruchipare a ascetismului cre,tin o repre+int# -ia!a sfntului Francisco din 1ssisi" *e asemenea, el recomand# n mod cu totul special, ca e$plicitare a conceptului de negare a voinei, auto%io rafia doamnei de 3uIon" 1mintirea sufletului ei mare ,i no%il tre%uie s# te umple de respect" 0entru spiritele -ul are ,i plate, aceast# carte -a a-ea mereu un prost renume, fiidc# pretutindeni ,i ntotdeauna fiecare nu poate aprecia dect sentimentele ,i ideile similare celor proprii" ?n om nu -ede n altul mai mult dect este el nsu,i" 1cest lucru e -ala%il n plan moral, dar ,i n cel intelectual" 5umai eniul sesi+ea+# ,i admir# enialitatea, numai sfntul sesi+ea+# ,i admir# sfin!enia" Arict de e$act ar reda un istoric -ie!ile sfin!ilor ,i ale asce!ilor, esen!ialul l -a sc#pa ntotdeauna" .l nu de!ine miCloacele pentru a aCun e la ese!a acestor fenomene" Filosofia, a,a cum o concepe Schopenhauer, are o asemenea menire" ;.u proclam cu curaC, f#r# a m# l#sa intmidat de eterna maCoritate a spiritelor -ul are ,i plate, c# fenomenul cel mai su%lim, cel mai important, cel mai semnificati- pe care p#mntul l poate produce, nu este n-in #torul unei lumi, ci n-in #torul lui nsu,i"9MF 1cest erou este acea fiin!# t#cut# care a aCuns pn# la un asemenea rad de purificare moral# ,i intelectiual# nct respin e ceea ce umple inimile altora ,i repudia+# ns#,i -oin!a de a tr#i" @onduita sa este total opus# celorlal!i" 0rin urmare, n acest sens, %io rafiile celor care s-au dedicat asce+ei ,i sfin!eniei, cu toate c# n eneral sunt r#u scrise, iar sfin!ii ,i asce!ii sunt pre+enta!i n miClocul unei hara%a%uri de supersti!ii ,i a%surdit#!i, ofer# filosofului o n-#!#tur# incompara%il mai ele-at# dect scrierile lui 0lutarch sau 2itus <i-ius" 0entru a aprofunda ,i mai mult conceptul de negare a voinei de a tri, Schopenhauer ,i in-it# cititorul de a studia preceptele morale care i+-or#sc din din sentimentul nfrn erii de sine" 0rin aceste doctrine, cea mai apropiat# de timpul nostru sete cre,tinismul, renun!area la sine #sindu-se n ermene n scrierile 1postolilor, dar de+-oltat# ,i enun!at# e$plicit mult mai tr+iu" 5e area -oin!ei de a tr#i din /u$ea ca voin 4i reprezentare este aproape sinonim# cu ceea ce 2vangheliile numesc ;renun!are la sine9 ,i ;a-!i purta crucea9" 1cest ermene ascetic aCun e la nflorire n scrierile sfin!ilor ,i misticilor cre,tini" 1ce,tia, n afar# de iu%irea de+interesat#, propo-#duiesc renun!area a%solut# la %unurile acestei lumi, dorin!a de a nimici -oin!a ,i de a
MF

"bide$ ,p" 4M6"

71

Nicolae RMBU

rena,te n *umne+eu" /isticul erman /eister .c>hart e$prim# perfect ceea ce Schopenhauer nume,te negarea voinei" @eea ce con!ine in nuce spiritul neotestamentar de+-olt# misticismul erman" ;S-ar putea considera 0oul 1esta$ent ca o prim# ini!iere, iar scrierile mistice ca o a doua ini!iere9"M3 *e asemenea, Schopenhauer consider# c# ceea ce n!ele e el prin negarea voinei de a tri se #se,te e$primat n culori -ii n scrierile sanscrite" *in acest punct de -edere, ele sunt mai importante dect cele cre,tine, fiindc# n cre,tinism e$ist# dou# elemente etero ene, dintre care numai cel pur moral este autentic cre,tin, iar do matismul iudaic este ad#u at ca ce-a str#in" *ac# ntr-o %un# +i aceast# reli ie -a c#dea n desuetudine, unicul temei al acestei decaden!e este etero enitatea elementelor componente" *ac# n e$ta+ul estetic ne area -oin!ei se reali+a doar pentru o clip#, prin ascetism -oin!a este nfrnat# definiti-" *in ea ascetul mai p#strea+# numai o scnteie care ser-e,te la ntre!inerea -ie!ii corpului, dar care -a disp#rea complet o dat# cu el" 1scetismul este o -ictorie a omului asupra lui nsu,i" 5imic nu-l mai poate tul%ura, fiindc# el s-a desprins de atmosfera rea a p#mntului, rupnd miile de fire care-l le au de lumea suferin!ei ,i a mor!ii" .l contempl# cu indiferen!# ,i senin#tate spectacolul lumii" /#,tile de carna-al de pe scena -ie!ii nu-l mai induc n eroare" Qia!a ,i fi urile care o populea+# flutur# prin fa!a sa ca ni,te um%re efemere, ,i ca-ntr-un -is el se spul%er# pe sine nsu,i f#r# team# ,i f#r# durere" 1ceste considera!ii seam#n# cu cele ale doamnei de 3uIon care, spre sfr,itul memoriilor sale, repeta att de des= ;2otul mi este indiferentN nu mai pot s# mai doresc nimicN adesea nu ,tiu dac# mai e$ist sau nu9" *up# nimicirea -oin!ei, moartea corpului este %ine-enit#" 0entru a ilustra ,i mai adec-at negarea voinei de a tri, Schopenhauer recur e la un nou citat din scrierea d-nei de 3uIon= 91mia+# a loriei, +i n care nu mai e$ist# noapteN -ia!# care nu se mai teme de moarte, n moartea ns#,iN c#ci moartea a n-ins moartea, iar cel care a suferit moartea dinti nu -a mai sim!i cea de-a doua moarte9M4"

M3 M4

72

"bide$, p" 4M8" "bide$, p"46F"

Filosofie clasic german

5e area -oin!ei de a tr#i este un proces continuu" 1tt timp ct corpul mai tr#ie,te, fie ,i o -ia!# redus# la minimum, -oin!a de a tr#i poate i+%ucni ,i se poate reaprinde mai puternic dect niciodat#" 4. Func#ia e%istemologic& a suferin#ei *ac# -ia!a ascetic# este un miCloc de ne are a -oin!ei ,i de men!inere n aceast# ne are, e$ist# ,i o cale secund#, care conduce la acela,i re+ultat= suferin!a care este dat# prin nsu,i destinul omului" .ste -or%a de acea suferin!# direct#, care conduce la resemnare, mai ales pe cei care-,i a,teapt# moartea" /arile suferin!e au menirea de a nfrn e -oin!a de a tr#i" @nd un om care a parcurs toate treptele unei dureri n cre,tere, cnd dup# ce a luptat ener ic este ata s# cad# prad# disper#rii, l -edem reintrnd %rusc n sine ,i schim%ndu-,i ntrea a manier# de a fi" @a ,i cum ar fi fost purificat prin suferin!#, cu o %eatitudine ,i o ele-a!ie a spiritului pe care nimic nu le-ar mai putea tul%ura, renun!# la toate lucrurile spre care Cinduise pn# atunci ,i a,teapt# moartea cu %ucurie" 1,a cum topirea unui metal se anun!# printr-o lumin#, flac#ra durerii produce n om ful ura!ia unei -oin!e care se spul%er#, adic# a eli%er#rii" 0ro$imitatea mor!ii ,i pierderea tuturor speran!elor nu sunt ntotdeauna necesare pentru a aCun e la aceast# purificare prin suferin!#" Schopenhauer aduce ca e$emple concludente acei re i, eroi, a-enturieri co-erti!i su%it la ne area -oin!ei de a tr#i chiar n tumultul pasiunilor, adic# atunci cnd n ei -oin!a se afirm# cu putere" .ste ca+ul lui 6aImondus <ullus care a tnCit ndelun s# cucereasc# o femeie, iar cnd a o%!inut o ntlnire amoroas# i-a -#+ut snul de-orat de un cancer hidos" *in acel moment -oin!a sa de a tr#i a suferit o con-ersiune, el s-a ntors de la pl#cerile ,i %ucuriile -ie!ii spre a face peniten!#" (n enere, negarea voinei nu re+ult# din suferin!# precum efectul din cau+#" (n acest proces li%erul ar%itru apare direct n fenomen" 5umai o suferin!# care este resim!it# ca uni-ersal# aduce mntuirea" Suferin!a nu este prin ea ns#,i o cale de sal-are ,i nu poate fi in-ocat# dect ca miCloc" 1 pln e ,i a suspina f#r# ncetare, f#r# a a-ea puterea de a aCun e la ne area -oin!ei de a tr#i, nseamn# a pierde ,i cerul ,i p#mntul" Sentimentalismul fad este departe de ceea ce -i+ea+# Schopenhauer prin teoria suferin!ei" (n -i+iunea sa este demn# de respect ,i se poate -or%i de o %ucurie solemn# a durerii numai atunci cnd ea de-ine o modalitate a cunoa,terii pure, care transcende principiul indi-idua!iei" 0rin urmare, 1rthur Schopenhauer este apolo etul acelei suferin!e care-!i de+-#luie esen!a lumii ,i a -ie!ii" Se poate -or%i astfel de o cunoa,tere prin suferin!# a,a cum 0laton a -or%it de o cunoa,tere prin reamintire" *urerea de-ine

73

Nicolae RMBU

sal-atoare numai cnd se transform# ntr-un mod superior de cunoa,tere" *in aceast# perspecti-# fericirea proprie apare ca un p#cat ,i ca o i noran!#" 1m%ele c#i ce duc la sfin!enie presupun suferin!a, numai c# prima pleac# de la cunoa,tere spre suferin!#, a doua de la durere spre cunoa,tere" (n primul ca+ ea este recunoscut# n ceilal!i dar resim!it# de ascet ca fiind a sa, n al doilea ca+ ea este personal#, dar recunoscut# apoi ca fiind a ntre ii lumi" 5. Sinuciderea sau dragostea de !ia#& a dis%era#ilor .li%erarea de r#ul e$isten!ei este scopul tuturor filosofiilor pesimiste" Schopenhauer a c#utat s# dep#,easc# teoriile predecesorilor, n sensul c# mpotri-a r#ului uni-ersal el consider# c# tre%uie luptat cu miCloace pe m#sur#" 1rta este doar un miCloc de eli%erare momentan# de la nesfr,ita suferin!# i+-ort# din -oin!#" .$ist# oare un remediu uni-ersal ,i a%solut, cum este nsu,i r#ul e$isten!ei pe care tre%uie s#-l n-in #: 0esimi,tii o%osi!i de -ia!# au cre+ut c# sinuciderea este un astfel de miCloc, eficient ,i facil de aplicat" *ar o asemenea moarte este cu totul material#" .a nu atin e n nici un fel voina de a tri, ca principiu metafi+ic al lumii, ci manifestarea sa momentan#" *up# Schopenhauer, tocmai acest principiu al e$isten!ei tre%uie suprimat pentru a te eli%era de suferin!a necesar# ,i uni-ersal# a cosmosului" 5e area -oin!ei de a tr#i nu este un capriciu sau un act al unui de+echili%rat psihic, ci este un act metafi+ic, intelectual ,i moral, nu unul fi+ic" 1supra unui principiu metafi+ic nu po!i ac!iona prin miCloace materiale"Sinuciderea nu este un remediu, ci un e$pedient, fiindc# actul sinuci a, nu schim%# nimic esen!ial n ordinea lumii" (n concep!ia lui Schopenhauer calea de sal-are este, ntr-ade-#r, ne area -oin!ei de a tr#i, dar sinuciderea este e$act opusul acesteia, este numai ne area fenomenului ei" *eparte de a ne a -oin!a, sinuci a,ul o afirm# ener ic" 5e a!ia metafi+ic# nu const# n a detesta relele, ci p#catele -ie!ii, dincolo de care se afl# suferin!a uni-ersal# ntemeiat# pe -oin!#" Sinuci a,ul nu are nimic comun cu ascetul" .l este un ndr# ostit p#tima, de -ia!#" 5e%unia care-l duce la sinucidere este o ne%unie din iu%ire" @eea ce l nemul!ume,te sunt doar condi!iile n care -ia!a sa se manifest#, nu -ia!a n sine" 5u voina de a tri este cea la care renun!# sinuci a,ul, ci numai la a tri. *isperatul care se sinucide dore,te -ia!a cu nfri urare" .l ar fi acceptat cu u,urin!# e$isten!a ,i afirmarea propriului s#u corp, dac# circumstan!ele

74

Filosofie clasic german

nefa-ora%ile nu l-ar fi adus ntr-o stare de suprem# nemul!umire" (ns#,i voina de a tri se #se,te att de mpiedicat# n fenomenul acestui indi-id i+olat V -iitorul sinuci a, V, nct nu-,i poate desf#,ura dup# %unul plac tendin!a sa de a fi" 1tunci ea #se,te o solu!ie conform# naturii sale de ;lucru n sine9, situat n afara cate oriilor intelectului" Qoin!ei, indi-idul ca indi-id i este a%solut indiferent" ;6aportul dintre sinucidere ,i ne area -oin!ei este la fel ca cel dintre lucrul particular ,i BdeeN sinuciderea nea # indi-idul ,i nu specia" Qoin!a de a tr#i a-nd o -ia!# asi urat# pentru eternitate, iar suferin!a fiind esen!a -ie!ii, a te sinucide este un act inutil ,i smintitN acest act distru e n mod ar%itrar fenomenul indi-idual, n -reme ce lucrul n sine r#mne intact9, spune Schopenhauer" @onflictul -oin!ei cu ea ns#,i, n plan uman, ia forma conflictului omului cu sine nsu,i" Fiin!a uman# ,i declar# sie,i r#+%oi" 1rdoarea cu care -oie,te -ia!a mer e pn# la distru erea de sine" Se produce atunci un fapt parado$al= -oin!a indi-idual#, prin propriul s#u act, prefer# s# suprime corpul care este aceea,i -oin!# o%iecti-at#, n loc s# se lase cople,it# de suferin!#" 1ceast# suferin!# de la care sinuci a,ul se sustra e prin -iolen!#, l-ar putea conduce la mntuire fiindc# ea este un pas spre sal-are atunci cnd este ,i un pas spre cunoa,tere" Sinuci a,ul se poate compara cu un %olna- care refu+# s# i se termine o opera!ie dureroas#, deCa nceput#, care ar fi putut s#-l t#m#duiasc# definiti-" @el care se n#puste,te asupra propriului corp refu+# calea mntuirii deschis# de suferin!#" .l respin e ade-aratul sacrificiu ,i prefer# s# nimiceasc# numai fenomenul -oin!ei, corpul s#u, -oin!a ns#,i r#mnnd neatins#" 1stfel, consider# Schopenhauer, sinuciderea este o cale nedemn#, inutil# ,i u,or de st#%#tut, fa!# de o aspr# peniten!#" .a este ntruchiparea e,ecului umilitor" *e aceea toate doctrinele morale, filosofice sau reli ioase, condamn# sinuciderea, cu toate c# ele nsele nu i-au dat dect e$plica!ii %i+are ,i sofistice" ?neori sinuciderea ia forme ciudate" .a mer e mult mai departe dect simpla suprimare a corpului" Schopenhauer citea+# ca+ul unui tat# care nainte de a se sinucide ,i-a ucis copiii s#i adora!ii" .$plica!ia schopanhaurian# este urm#toarea= indi-idul n cau+# recunoa,te propria sa -oin!# de a tr#i n urma,ii s#i, dar persist# n eroarea de a lua fenomenul drept lucru n sine" ?ciderea copiilor s#i este un est la fel de inutil ,i la fel de a%surd ca ,i sinuciderea" .l se -ede ren#scnd n copii, de aceea i nimice,te ca pe propria sa -ia!#, fiindc# i iu%e,te, de asemenea, ca pe propria sa -ia!#"

75

Nicolae RMBU

2eoria lui Schopenhauer despre negarea voinei de a tri ar putea fi eronat interpretat# ,i ca o distru ere a -ie!ii prin mpiedicarea fecund#rii ,i a -enirii pe lume a noilor n#scu!i" 1ceasta este o a%era!ie la fel de ra-# ca ,i sinuciderea ,i pruncuciderea" 1colo unde -ia!a se manifest# ea tre%uie ap#rat#, fiidc# att timp ct -oin!a de a tr#i este pre+ent#, nici o for!# n-ar putea-o sf#rma ;fiindc# ea este unicul element metafi+icN ea este lucru n sine ,i -iolen!a nu poate nimici dact fenomenul s#u ce se manifest# ntr-un spa!iu ,i ntr-un timp %ine determinate9 MM" 5umai cunoa,terea filosofic#, o cunoa,tere de tip special, nc#rcat# de iu%ire ,i suferin!#, poate nfrn e -oin!#a de a tr#i ,i poate mntui nu numai indi-idul care a trecut prin procesul de ini!iere, ci ,i lumea ntrea #" Sinuciderea, ca ,i celelalte acte de suprimare -iolent# a -ie!ii, este opusul n!elepciunii" 5u din n!elepciune ,i t#rie de caracter se sinucid oamenii ci din sl#%iciune ,i i noran!#" 6. 0n!inge cine se "n!inge *in n!elepciunea oriental#, Schopenhauer a n-#!at, n primul rnd, c# nu de moarte ca dispari!ie fi+ic# tre%uie s# te eli%ere+i, ci de -ia!#, ,i, n al doilea rnd, c# nu lumea tre%uie n-ins#, ci tu nsu!i tre%uie s# te n-in i" 1cestea sunt cele dou# etape ale unicei c#i de sal-are" /arii scriitori au nf#!i,at n tra edii cele%re conflictul -oin!ei cu ea ns#,i, latura terifiant# a -ie!ii, triumful r#ului, puterea ironic# a ha+ardului, ruina -ino-at# a inocen!elor" Filosofia lui Schopenhauer este o e$plicitare a ceea ce se #se,te implicit n opere precum )aust sau -a$let" (n tra edii se pot o%ser-a naturile umane cele mai puternice ,i mai no%ile con-ertindu-se %rusc, renun!nd la a-,i urma drumul, dup# ndelun i lupte ,i chinuri ndurate" 1semenea personaCe, care au strnit admira!ie prin ener ie ,i prin t#rie de caracter, prin lupt# ,i prin elanuri nem#surate, se de%arasea+# dintr-o dat# de po-ara e$isten!ei, precum Oamlet din piesa lui Sha>espeare" .roii marilor tra edii se retra -oluntar din lumea aceasta inospitalier# ,i, purifica!i prin suferin!#, do%ndesc o cunoa,tere direct# a esen!ei lumii" *in acel moment nfrn n ei n,i,i voina de a tri" 2oat# ener ia re-#rsat# pn# atunci asupra o%stacolelor din afar# se ntoarce asupra lumii l#untrice" Qoltaire ,i @alderon, consider# Schopenhauer, au e$primat, la timpul lor, n mod admira%i esen!a lumii pe care <ei%ni+ o numea ;cea mai %un# dintre lumile posi%ile9" 0rimul, n piesa Maho$et, pune n ura 0almirei urm#toarele cu-inte= ;2u tre%uie s# domne,tiP <umea este f#cut# pentru tirani9" @alderon o spune ,i mai direct= ;@ea mai mare -in# a omului este de a se fi n#scut9" 0entru Schopenhauer, aceste -ersuri redau corect esen!a tra ediei, ceea ce isp#,esc eroii nu sunt p#catele indi-iduale ci p#catul ori inar, adic# ns#,i crima de a e$ista"
MM

76

"bide$, p"474"

Filosofie clasic german

Schopenhauer ridic# la ni-el teoretic intui!iile poetico-filosofic ale lui Sha>espeare, ale lui 3oethe, sau ale lui @alderon" .l pune n lumin# apriorismul suferin!ei, din care re+ult# c# e$ist# o sin ur# eroare nn#scut#= a crede c# suntem aici pe p#mnt pentru a fi ferici!i" .a este nn#scut# fiindc# se identific# propriei noastre e$isten!e" 1tt timp ct perse-er#m n aceast# eroare, lumea ne -a ap#rea plin# de contradic!ii, fiindc# la fiecare pas tr#im e$perien!a c# lumea ,i -ia!a nu sunt f#cute pentru a permite fericirea" *e asemenea, concep!ia lui Schopenhauer nl#tur# eroarea de a considera c# omul este destinat n ntre ime mor!ii" Fiin!a uman# tre%uie pri-it# din dou# puncte de -edere= ca indi-id care ncepe ,i sfr,e,te n timp, apoi ca ceea ce durea+#" ;?nirea acestor antite+e este propriu-+is tema filosofiei mele9 afirm# Schopenhauer n (arerga und (aralipo$ena. @a ,i la 0laton, filosofia este -#+ut# ca o cale de mntuire" 0entru intelect nu e$ist# team# de moarte, de aceea nu partea inteli i%il# din om este cea care fu e de moarte" 1ceast# tem# ,i aceast# fu # pro-in numai din -oin!#" Aamenii care cred c# au fost crea!i din nimic tre%uie s# admit# c# se -or ntoarce n neant ,i acest neant este cel care i nsp#imnt#" 0resupunnd c# sa scurs o eternitate pn# la ei, sunt sili!i s# admit# o eternitate ,i dup# ei" *up# autorul /u$ii ca voin 4i reprezentare, aceasta este o concep!ie monstruoas#" Sufletul poart# n sine con-in erea c# este indestructi%il ,i c# -a supra-ie!ui clipei fatale" 0aracelsus a spus= sufletul meu a fost creeat din ce-aN astfel el nu se -a ntoarce n neant, fiindc# pro-ine din ce-aN cnd nceputul a%solut al omului este conceput ca fiind identic na,terii sale tre%uie s# se considere moartea ca sfr,itul a%solut" ;/oartea este, prin esen!a ,i prin semnifica!ia sa ceea ce este na,terea" .ste aceea,i linie prelun it# n dou# direc!ii" *ac# na,terea e realmente o o crea!ie din nimic, atunci moartea este rentoarcerea n nimic" (n realitate numai prin eternitatea fiin!ei noastre ade-#rate putem concepe persisten!a infinit#" 1ceasta nu este temporal#9" (n -i+iunea lui Schopenhauer, eroarea tuturor filosofilor a fost plasarea elementului metafi+ic, etern, al omului, n inteli en!#, n -reme ce el se #se,te n voin. *e-aici au re+ultat o mul!ime de alte erori" /oartea distru e inteli en!a odat# cu de radarea ,i distru erea corpului dar nu distru e ,i ceea ce a produs-o ,i ntre!inut-o" Qia!a se stin e dar principiul -ie!ii r#mne etern" ?n instinct particular a determinat con-in erea c# e$ist# n om ce-a nemuritor, dar niciodat# nu s-a putut e$plica satisf#c#tor ce este el" @ontrar unei tradi!ii filosofice milenare, Schopenhauer afirm# c# n mod cert acest element nemuritor din om nu este inteli en!a" *ac# omul ar fi pur# inteli en!#, nu numai c# nu s-ar teme de moarte, dar aceasta ar fi %ine-enit#" Facult#!ile intelectuale dispar odat# cu cele fi+ice ,i numai -oin!a, ca lucru n sine, supra-ie!uie,te" @a -oin!#, indi-idul nu piere o dat# cu moartea ,i a se teme

77

Nicolae RMBU

de ea este ca ,i cum ar tremura la ndul c# piere o dat# cu spar erea o lin+ii n care-,i reflect# chipul" 2ocmai fiindc# este nemuritoare, prin natura sa, numai -oin!a se teme de moarte" Faptul c# cea care dispare este con,tiin!a iar -oin!a persist# e$plic# urm#torul parado$= pe de o parte filosofii au do-edit n toate timpurile, prin e$celente ra!ionamente, c# moartea nu este un r#u dar, pe de alt# parte, nimic n-a putut suprima teama de moarte" Sunt semnificati-e n acest sens, cu-intele spuse nainte de a muri de filisoful france+ @harles 6enou-ier= ;Filosoful din mine crede n nemurire, ,i totu,i ca om sunt la, ,i m# nsp#imnt9" Se-ntmpl# astfel fiindc# teama de moarte nu -ine din ra!iune, ci din -oin!#" Finitudinea inteli en!ei ,i eternitatea -oin!ei e$plic# ,i de ce n toate doctrinele reli ioase ,i filosofice recompensele sunt promise -irtu!ilor -oin!ei, nu celor ale ra!iunii" ;2eama de moarte se ntemeia+# n mare parte pe aparen!a c# eul este cel care dispare, iar lumea cea care se stin e ,i esen!a eului este cea care-i supra-ie!uie,te9 spune Schopenhauer" @#, n alte min!i, o lume asem#n#toare -a continua s# e$iste ,i s# fie repre+entat# ca mai nainte, este indiferent intelectului care dispare" 5u lumea este cea care creea+# eul, ci eul este cel care ntemeia+# lumea" *up# toate aceste ra!ionamente, eutanasia -oin!ei pare a%surd#" .a pare mai de ra%# echi-alent# eterni+#rii ,i nu m# ndoiesc nici o clip# c# omul Schopenhauer a -i+at eternitatea din secunda n care a nceput s# filosofe+e" /u+a lui inspiratoare a fost tot nemurirea, cu toate c# filosoful ascunde cu -iclenie acest lucru" .l ,i asum# cea mai curioas# censecin!# a teoriei sale pri-ind ne area -oin!ei de a tr#i= a ,ti c# odat# cu suprimarea acesteia, uni-ersul nsu,i dispare f#r# urm#" Fire,te, n fa!a noastr#, n acest ca+, nu mai r#mne dact neantul ;dar, s# nu uit#m, c# ceea ce se re-olt# n noi contra unui asemenea neant este natura care nu este altce-a dect -oin!a de a tr#i a omului ,i a cosmosului" 1ceast# oroare de neant este numai o modalitate diferit# de a spune c# noi dorim cu ardoare -ia!a, c# nu suntem ,i nu cunoa,tem dect -oin!a de a tr#i9M6" 2otu,i, spune Schopenhauer, s# ne ntoarcem o clip# pri-irea de la ori+ontul nostru prea limitat spre cei care au reu,it s# ne e -oin!a de a tr#i ,i care a,teapt# s# se stin # ,i palida flac#r# care mai anima trupul" 1tunci -om -edea cum n locul tumultului pasiunilor, a trecerii repetate de la dorin!# la team#, de la fericire la suferin!#, se instituie pacea spiritului pe care 6afael ,i @orre io au pictat-o pe fi urile sfin!ilor" <umea aestora tre%uie s# fie pentru noi cea mai complet# ,i cea mai -eridic# e$presie a %unei-estiri= -oin!a a disp#rut"

M6

78

"bide$, p"486"

Filosofie clasic german

Sin ura perspecti-# consolatoare, dup# ce ai do%ndit con-in erea c# lumea este suferin!#, este aceea de a o -edea disp#rnd, cnd -oin!a a aCuns s# se suprime" 1 medita la -ia!a celor care s-au n-ins pe ei n,i,i ,i care sunt ade-#ra!ii eroi, dac# nu printr-o o%ser-are direct#, rareori posi%il#, cel pu!in prin miClocirea istoriei ,i a artei, iat# unicul miCloc de a face s# dispar# efectul lu u%ru al acestui neant, pe care-l -edem ca re+ultat final al -irtu!ii ,i al suferin!ei ,i care ne nsp#imnt# a,a cum pe copii ntunericul i face s# se cutremure" ;*a, recunoa,tem deschis c# ceea ce r#mne dup# ne area total# a -oin!ei, pentru cei pe care -oin!a i anim# nc#, nu repre+int# efectidect neantul" *ar, de asemenea, pentru cei la care -oin!a sa con-ertit ,i s-a ne at, aceast# lume att de real#, cu to!i sorii ,i @#ile <actee, este propriu-+is 5eantul9M7"

M7

"bide$, p"487"

79